تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳ مهر (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز پنجشنبه برای عبور از محدوده ۰/۲۲۹۰ دلاری تلاش می‌کرد، موفق به انجام این کار نشد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر روز گذشته با ریزش بیت کوین، دوج هم سقوط شدیدی را تجربه کرد و تا مرز ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۹۷۰ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج از محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلاری عبور کرد و خودش را به محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری نزدیک کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و امروز دوباره سری به محدوده ۰/۲۱ دلاری زد. با وجود اینکه در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت ولی همچنان با خط روند نزولی روبرو شده است. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده قیمت ۰/۲۱۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین که هفته گذشته در محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۹۰ دلاری حمایت شده بود موفق شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج کوین خودش را به محدوده ۰/۲۳ دلاری هم رساند اما موفق به عبور از این محدوده نشد. دوج کوین که دو سه روزی در محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۳ دلاری در حال نوسان بود، روز گذشته با ریزش بیت کوین سقوط شدیدی را تجربه کرد و دوباره سری به محدوده ۰/۲۰ دلاری زد. این بار هم دوج مورد حمایت قرار گرفت و روز گذشته خودش را به محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری رساند. با این حال با برخورد به مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و موفق به عبور از این مانع نشد.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث قرار گرفته است. در صورتی که دوج موفق به عبور از ۰/۲۱۲۰ دلاری صلع بالای مثلث شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم به فاز صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری (SMA 100) اولین سطح مقاومت است و سپس محدوده ۰/۲۲ دلاری به عنوان مانع بعدی در نظر گرفته می‌شود. پس از آن قیمت‌های ۰/۲۲۶۰ و ۰/۲۳ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین محدوده ضلع پایین مثلث را از دست بدهد و از زیر مثلث خارج شود، باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۱ دلاری سطح حمایت مهم بعدی است و سپس فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در نزدیکی ۰/۲۰۷۵ تا ۰/۲۰۵۰ حمایت‌های بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را دوباره تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳ مهر

شاخص‌های تکیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۱۲۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۲، ۰/۲۲۶۰ و ۰/۲۳ دلار ایستگاه‌ه مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱ دلار  دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۰۷۵ تا ۰/۲۰۵۰و سپس ۰/۲۰ دلار حمایت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱ مهر (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از ریزش‌های اخیر در نهایت در محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۸۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و قیمت‌های کمتری را ندید. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری را شکست و با تثبیت موقعیت بالای خط روند نزولی به پیشروی خود ادامه داد. در این مسر از مقاومت‌های ۰/۲۱۵۰ دلا و سپس ۰/۲۱۸۰ دلار گذشت و به بالای مرز ۰/۲۲ دلاری رسید. دوج همچنین از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم عبور کرد و خودش را به ۰/۲۳ دلار رساند. با این حال موفق به عبور از خط روند نزولی بعدی نشد و امروز دوباره تا (SMA 100) پایین کشیده شد. هر چند این حمایت را از دست نداد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۲۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته پس از شکستن خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۱ دلار شتاب بیشتری گرفت و با عبور از مقاومت ۰/۲۲ دلار موفق به لمس ۰/۲۳ دلار هم شد. هر چند در این قیمت با خط روند نزولی برخورد کرد و نتوانست از آن عبور کند. به این ترتیب امروز تا محدوده ۰/۲۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شد. این محدوده به خوبی از قیمت دفاع کرد و دوج یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کرد هر چند این بار هم موفق نبود.

در حال حاضر دوج از حمایت محدوده خط روند صعودی در محدوده ۰/۲۲۲۰ دلاری برخوردار است و با مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۲۶۰ دلاری روبرو شده است.

در صورتی که موفق به عبور از محدوده ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۲۶۰ دلار شود، مانع مهم بعدی ۰/۲۳ دلار خواهد بود. عبور از محدوده ۰/۲۳ دلاری می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلار بالا بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور از خط روند نزولی نشود و حمایت ۰/۲۲۲۰ دلار را از دست بدهد احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلاری (SMA 100) حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱ مهر

شاخص‌های تکیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد اما از قدرت ان کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۹ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۲۶۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۳ دلار است. پس از آن ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلار ایستگاه‌ه مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۲۲۰ دلار و  ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰۹ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۴۰ دلار حمایت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته برای عبور از محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۶۰ دلاری تلاش می‌کرد با وجود لمی محدوده ۰/۲۱۷۰ دلاری موفق به حفظ موقعیتش نشد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا مرز ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۹۸۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا دوباره به روند صعودی بازگردد. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۲۱ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱  ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد در یک دو روز اخیر دوج در محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار قرار دارد و بین این دو محدوده نوسان می‌کند. روز گذشته هم دوج با لمس محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار موفق به عبور از این محدوده نشد و تا مرز ۰/۲۰ دلار پایین کشیده شد. مطابق انتظار در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

امروز و در ادامه مسیر صعودی دوج از محدوده ۰/۲۰۳۰ دلار نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر و محدوده ۰/۲۰۸۰ دلاری فیبوناچی ۵۰ درصد عبور کرد. به این ترتیب تا محدوده ۰/۲۱ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت دوج با خط روند نزولی مواجه شده است.

در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۱ دلاری شود انتظار داریم تا محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری پیشروی کند. از انجای که دوج چندین بار از این محدوده ریجکت شده است، عبور از این محدوده بسیار مهم خواهد بود. در صورت تحقق این امر محدوده ۰/۲۱۸۰ تا ۰/۲۲ دلار مقاومت بعدی است و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۲۴۰ تا ۰/۲۲۵۰ مانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۱ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۲۰۸ و سپس ۰/۲۰۵۰ سطوح حمایت اولیه است و در صورت از دست دادن آن احتمال بازگشت دوج به محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۸۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین محدوده مومنتوم صعودی قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۱ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلار و سپس محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۱۸۰ تا ۰/۲۲ دلار ایستگاه‌ه مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۸۰ و ۰/۲۰۳۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۸۰ دلار و سپس ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹  دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز یکشنبه از محدوده ۰/۲۴ دلاری ریجکت شده بود، همزمان با ریزش بیت کوین سقوط شدیدی را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۹۹۰ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و به بالای مرز ۰/۲۰ دلار بازگشت. روز گذشته دوج برای از محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری هم تلاش کرد اما موفق به انجام این کار نشد و در نتیجه به روند نزولی خود ادامه داد و امروز دوباره سری به محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۹۰ دلاری زد. دوج کوین این بار هم در این محدوده حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۸۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد روز یکشنبه با از دست دادن کف مستطیل در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری در مسیر نزولی قرار گرفت و حمایت‌های ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار را هم از دست داد تا روند نزولی با شدت بیشتری دنبال شود. در این مسیر دوج حمایت‌های ۰/۲۲ و ۰/۲۱۵۰ دلاری را هم از دست داد و تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد.

دوج کوین که روز گذشته در محدوده ۰/۲۰ دلاری حمایت شده بود برای عبور از مقاومت ۰/۲۱۵۰ دلاری تلاش کرد اما موفق نبود در نتیجه امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج که پیش از این هم در این قیمت حمایت شده بود، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد.

در مسیر صعودی از اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد عبور کرد و حالا به مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری برخورد کرده است. در صورتی که دوج موفق به عبور از این مانع شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم تا محدوده ۰/۲۱۲۰ و ۰/۲۱۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد پیشروی کند. در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۲۲ دلاری مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری  نشود و حمایت ۰/۲۰۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر بازگشت دوباره دوج به محدوده ۰/۲۰ دلاری باشیم. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت مهم می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹ و سپس ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۱ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلار و سپس محدوده ۰/۲۱۲۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۲ دلار ایستگاه‌ه مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹ دلار و سپس ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸  دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته با مقاومت در محدوده ۰/۲۴ دلاری روبرو شده بود، موفق به عبور از این محدوده نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج حمایت کف مستطیل در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۲۲ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۲۱۸۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و خودش را به بالای ۰/۲۲ دلار رساند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۲۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل امروز دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که روز گذشته با مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴ دلاری روبرو شده بود، موفق به شکست این خط روند نشد و با از دست دادن حمایت ۰/۲۳۵۰ دلاری کف محدوده مستطیل شکل وارد فاز نزولی شد. در این مسیر دوج حمایت ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار را هم از دست داد و تا مرز ۰/۲۲ دلار پایین کشیده شد.

در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و با لمس محدوده ۰/۲۱۸۰ دلار متوقف شد و خیلی زود به بالای محدوده ۰/۲۲ دلاری برگشت. در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم دوج کوین بتواند روند را تغییر دهد و بخشی از ارزش از دست رفته را جبران کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۲۳۰ دلار فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد اولین سطح مقاومت است و در صورتی عبور از این محدوده محدوده ۰/۲۲۸۵ تا ۰/۲۳ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد. سپس محدوده ۰.۲۳۴۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار در نزدیکی کف مستطیل می‌تواند مانع مهم بعدی باشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از موانع پیش روی خود در محدوده ۰/۲۲۳۰ و سپس ۰/۲۲۸۰ تا ۰/۲۳ دلار نشود باید منتظر ادامه روند کاهشی قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلار حمایت مهم است و پس از آن محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۲۳۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۲۸۰ تا ۰/۲۳ دلار است. پس از آن ۰/۲۳۴۰  تا ۰/۲۳۵۰ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۱ دلار و سپس ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته برای عبور از محدوده  خط روند نزولی در قیمت ۰/۲۴۸۰ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و به روند نزولی خود ادامه داد. در این مسیر حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده دوج با حمایت روبرو شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز جمعه تا محدوده ۰/۲۶ دلاری پیشروی کرده بود در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار پایین کشیده شد ولی روز گذشته با کسب حمایت در این قیمت موفق شد خودش را به مرز ۰/۲۵ دلار نزدیک کند اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلار پایین کشیده شد.

دوج کوین که پیش از این در این محدوده حمایت شده بود، این بار هم در این قیمت حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را داد تا به مسیر صعودی بازگردد.

در حال حاضر دوج با مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴ دلاری روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم به فاز صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی مقاومت بعدی در محدوده ۰/۲۴۳۰ تا ۰/۲۴۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد. در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۲۴۷۵ تا ۰/۲۵ دلار مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری نشود احتمال بازگشت به سمت کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی پس از ۰/۲۳۸۰ دلار، محدوده ۰/۲۳۵۰ دلار اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن کف مستطیل محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۱۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴ دلار و سپس محدوده ۰/۲۴۳۰ تا ۰/۲۴۴۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۵  و ۰/۲۵۵۰ تا ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۳۵۰ دلار و سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که همچنان در محدوده مستطیل شکل در حال نوسان است روز پنجشنبه با لمس کف مستطیل در محدوده قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار حمایت شد و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در قیمت ۰/۲۴ دلار وارد فاز صعودی شد. به این ترتیب دوج روز جمعه تا محدوده ۰/۲۶ دلاری سقف مستطیل پیشروی کرد. با این حال موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج کوین روز گذشته تا محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلار پایین کشیده شد و با کمی حمایت در این قیمت امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۳۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج همچنان در محدوده مستطیل شکل ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۶ دلار به دام افتاده است و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز پنجشنبه هم دوج کوین با لمس کف مستطیل حمایت شد و روز گذشته خودش را به سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۶ دلاری رساند. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد و تا محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد.

امروز و در محدوده ۰/۲۴ دلاری دوج حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر موفق شد از فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ دلار از سقوط اخیر پیشروی کند و مقاومت بعدی در محدوده ۰/۲۴۹۰ تا ۰/۲۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد. در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از این مانع شود این فرصت را خواهد داشت تا به سمت سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۶ دلاری حرکت کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۵ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴۳۰ تا ۰/۲۴۲۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلار و سپس کف مستطیل در محدوده قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۱ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۹۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۵  دلار است. پس از آن ۰/۲۶ تا ۰/۲۶۲۰ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۳۰ تا ۰/۲۴۲۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلار و سپس ۰/۲۳۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته برای عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۴ دلاری تلاش می‌کرد در نهایت موفق به عبور از این محدوده شد و تا ۰/۲۴۸۰ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما دوج به خط روند نزولی برخورد کرد و متوقف شد تا امروز دوباره تا محدوده (SMA 100) پایین کشیده شود. این بار SMA 100 در نقش حمایت وارد عمل شد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب امروز حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۴۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییر قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج همچنان در همان محدوده مستطیلی در حال نوسان است اما در دو سه روز گذشته و پس از لمس محدوده ۰/۲۳ دلاری روند صعودی مستمری را در پیش گرفته است و روز گذشته هم با عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری خودش را به مرز ۰/۲۵ دلار نزدیک کرد. هر چند در قیمت ۰/۲۴۸۰ دلاری به خط روند نزولی برخورد کرد و تا محدوده ۰/۲۴ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۴ دلاری از قیمت حمایت می‌کند و ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۴۸۰ دلاری اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود.

در صورتی که دوج موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۴۸۰ دلاری شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم به حرکت صعودی خود تا سقف مستطیل ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۵۲۰ و سپس ۰/۲۵۷۰ تا ۰/۲۶ دلار مقاومت‌های بعدی محسوب می‌شوند. در صورتی که دوج موفق به عبور از سقف مستطیل شود محدوده ۰/۲۷۵۰ و ۰/۲۸ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود، انتظار داریم تا ضلع پایین مثلث اصلاح شود. در صورتی که محدوده ۰/۲۴۲۰ تا ۰/۲۴ دلاری ضلع پایین مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق به دفاع از قیمت نشود و دوج از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳۸۰ و سپس ۰/۲۳۵۰ دلار کف مستطیل حمایت‌های بعدی خواهند بود. در صورت ریزش بیشتر محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ و سپس ۰/۲۲ دلار به عنوان سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۸۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۵۲۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۷۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۲۰ تا ۰/۲۴ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۳۸۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار و ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰  دلار  و سپس ۰/۲۲ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز دوشنبه تا محدوده ۰/۲۳ دلاری پایین کشیده شده بود، خیلی زود موفق شد به بالای ۰/۲۳۵۰ دلاری بازگردد  و دوباره درون محدوده مستطیل شکل قرار بگیرد. به این ترتیب با حمایت کف مستطیل حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از ۰/۲۳۷۵ دلار موفق شد تا محدوده ۰/۲۴ دلاری پیشروی کند. دوج در این قیمت با مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روبرو شد و دوباره تا محدوده ۰/۲۳۷۵ دلاری پایین کشیده شد. این بار دوج کوین در این قیمت حمایت شد و به این ترتیب با پولبک به سطح شکسته شده امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از SMA 100 تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار ۱ ساعته تغیرات قیمت دوج کوین نگاه کنیم خواهیم درد دوج پس از اینکه روز سیزدهم سپتامبر با لمس خط روند در محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار حمایت شد خیلی زود به محدوده مستطیل شکل بازگشت و در قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار به خوبی حمایت شد. به این ترتیب روز گذشته فرصت پیدا کرد تا از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۳۷۵ دلار عبور کند و خودش را به ۰/۲۴ دلاری برساند. با این حال در این قیمت دوج با مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) روبرو شد و تا سطح شکسته شده ۰/۲۳۷۵ دلار پایین کشیده شد. پس از پولبک به سطح شکسته شده امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است.

در حال حاضر دوج کوین با مقاومت در محدوده ۰/۲۴ دلاری روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، مقاومت‌های ۰/۲۴۵۰ و ۰/۲۵ دلاری موانع بعدی پیش روی دوج خواهند بود، عبور از این محدوده و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند دوج را به ۰/۲۵۵۰ و سپس ۰/۲۶ دلار در نزدیکی سقف مستطیل برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق بهع بور از مقاومت‌های بالاسر خود در محدوده ۰/۲۴ و ۰/۲۴۵۰ دلار نشود، احتمال بازگشت آن به سمت کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳۷۵ دلار و سپس ۰/۲۳۵۰ دلار حمایت‌های مهم قیمت خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۳ و ۰/۲۲۸۰ دلار پایین بکشد. پس از آن محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار ایستگاه ‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴ دلار و سپس محدوده ۰/۲۴۵۰ و ۰/۲۵ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۷۵ تا ۰/۲۳۵۰ دلار است.  سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که در یک هفته گذشته درون یک محدوده مستطیل شکل در حال نوسان بود، روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری نشد، در نتیجه محدوده کف مستطیل نزدیک به قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار را از دست داد و تا ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۲۲۸۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با برخورد به خط روند حمایت شد و دوباره به درون مستطیل برگشت.  در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده قیمت ۰/۲۳۶۰ دلاری معامله می‌شود و از حمایت کف مستطیل برخوردار است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از تقریبا یک هفته که درون محدوده مستطیل نوسان می‌کرد روز گذشته در اثر ریزش ناگهانی بازار تا محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج توسط خط روند شکسته شده حمایت شد و کاهش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب فرصت پیدا کرد دوباره به درون مستطیل بازگردد.

در حال حاضر دوج از حمایت کف مستطیل  در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری برخوردار است و با مقاومت ۰/۲۳۷۰ تا ۰/۲۳۹۰ دلاری  خط روند نزولی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم به روند صعودی بازگردد و حرکت تازه‌ای را برای رسیدن به سقف مستطیل آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۴۳۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۰/۲۴۶۰ دلاری مقاومت‌های بعدی دوج خواهند بود و سپس محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۵۵۰ دلار ایستگاه بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۳۷۰ تا ۰/۲۴ دلاری نشود و حمایت کف مستطیل را هم از دست بدهد، انتظار داریم کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۱۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۳۷۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۳۹۰ تا ۰/۲۴ دلار است. پس از آن ۰/۲۴۳۰ ، ۰/۲۴۶۰ دلار  و ۰/۲۵ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلار است.  سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که همچنان درون محدوده مستطیل شکل نوسان می‌کند، روز گذشته موفق شده بود با عبور از قیمت ۰/۲۴۳۰ دلاری خط روند نزولی را بشکند و تا ۰/۲۵۵۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد، با این حال دوج در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج کوین حمایت ۰/۲۴۵۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۲۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج در این قیمت با برخورد به خط روند شکسته شده متوقف شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. در زمان نگارش این مطلب هم دوج کوین با قیمت ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود و در پی جبران ریزش شب گذشته قرار دارد.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین که نزدیک به یک هفته درون یک مستطیل قرار دارد، همچنان با فشار فروش مواجه است و خریداران قدرت لازم را برای خروج از سقف مستطیل ندارند. روز گذشته هم با وجود شکستن خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴۳۰ دلار و دستیابی به قیمت ۰/۲۵۵۰ دلاری دوج موفق به حفظ موقعیت خود بالای ۰/۲۵ دلار نشد و امروز تا محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج کوین از حمایت خط روند در محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار برخوردار است. در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم دوج در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۴۲۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش شب گذشته اولین سطح مقاومت است و پس از آن محدوده ۰/۲۴۷۰ تا ۰/۲۴۹۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهم دوج محسوب می‌شود. در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از این مانع شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم خودش را به محدوده ۰/۲۵۵۰ و سپس ۰/۲۶ دلاری در نزدیکی سقف مستطیل برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴۲۰ و ۰/۲۴۷۰ دلاری نشود، احتمال اینکه دوباره به سمت کف مستطیل حرکت کند وجود دارد.

در این مسیر محدوده ۰/۲۳۸۰ و سپس ۰/۲۳۶۰ تا  ۰/۲۳۵۰ دلاری کف مستطیل حمایت‌های مهم دوج محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر و خروج از کف مستطیل می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ و سپس ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۲۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۴۷۰ تا ۰/۲۴۹۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که همچنان درون مستطیل نوسان می‌کند، روز گذشته موفق شد با عبور از خط روند نزولی در قیمت ۰/۲۴ دلار تا محدوده ۰/۲۴۸۰ دلار پیشروی کند. با این حال موفق به عبور از این قیمت نشد و دوباره تا محدوده ۰/۲۴  دلاری عقب نشینی کرد. دوج در این محدوده حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا امروز دوباره حرکت به سمت سقف مستطیل شانس خود را امتحان کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۲۰ دلاری معامله می‌شود و با خط روند نزولی درگیر است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج همچنان درون مستطیل قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم در مسیر صعودی دوج موفق شد از محدوده ۰/۲۴ دلاری عبور کند و خودش را به محدوده ۰/۲۴۸۰ دلار برساند اما با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴۸۰ دلار متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۴ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر دوج با یک خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴۳۰ دلاری روبرو شده است، در صورتی که موفق به عبور از آن شود این فرصت را داد تا به مسیر خود به سمت سقف مستطیل ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلار به دلیل قرار گرفتن فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته محدوده مقاومت مهمی برای دوج محسوب می‌شود. عبور از این ناحیه و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را به دوج می‌دهد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۰/۲۵۸۰ تا ۰/۲۶ دلاری آزمایش کند. در صورت عبور از سقف مستطیل محدوده ۰/۲۷ و ۰/۲۸ دلاری موانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴۳۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به سمت کف مستطیل وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴ دلاری اولین سطح حمایت است و پس از آن قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار کف مستطیل به عنوان حمایت وارد عمل می‌شود.

در صورت از دست دادن کف مستطیل و خروج از ان محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ و سپس ۰/۲۲ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۳۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۸۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که در وس از سقوط روز هفتم سپتامبر درون یک مستطیل قرار گرفته است با لمس سطوح سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج کوین سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۶۲۰ دلاری را لمس کرد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر امروز دوج تا محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به کف مستطیل حمایت شد و در مسیر حرکت به سمت سقف مستطیل قرار گرفت. به این ترتیب تا محدوده ۰/۲۴۴۰ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین ضمن اینکه درون یک مستطیل قرار دارد. تحت تاثیر یک خط روند نزولی هم قرار گرفته است که با برخورد این خط روند با کف مستطیل یک مثلث تشکیل شده است.

امروز دوج کوین با برخورد به ضلع پایین مثلث (کف مستطیل) در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری حمایت شد و به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کرد اما برخورد به محدوده ۰/۲۴۴۰ دلاری  متوقف شد و موفق یه عبور از ضلع بالای مثلث نشد.

در صورتی که محدوده ۰/۲۴ دلاری و سپس ۰/۲۳۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث موفق به حمایت از قیمت شود، انتظار داریم دوج کوین یکبار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث تلاش کند. در صورتی که موفق به انجام این کار شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم به سمت سقف مستطیل حرکت کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری مانع بعدی محسوب می‌شود و در صورت عبور از آن محدوده ۰/۲۶ تا ۰/۲۶۲۰ دلاری سقف مستطیل مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که قیمت موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۲۴ و سپس ۰/۲۳۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث (کف مستطیل) را هم از دست بدهد، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و سپس ۰/۲۲  تا ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۰ دلار سطوح حمایت مهم برای دوج کوین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۳ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۴۰ دلار و سپس ۰/۲۵ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از سقوط روز سه شنبه موفق شد موقعیتش را بالای ۰/۲۴ دلار تثبیت کند. با این حال درون یک مثلث قرار گرفته است و ضلع بالای مثلث مانع از بارشگت قیمت به روند صعودی می‌شود. روز گذشته هم دوج با لمس محدوده ۰/۲۴ دلاری ضلع پایین مثلث حمایت شد و به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کرد. در این مسیر با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۶ دلاری متوقف شد و امروز تا محدوده ۰/۲۵ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت دوج با حمایت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین درون یک مثلث متقارن قرار دارد و قیمت با برخورد به اضلاع بالا و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج با لمس محدوده ۱لع پایین حمایت شد و تا ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۶ دلار پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب امروز تا محدوده ۰/۲۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۵۶۵ دلاری قرار دارد، در صورتی که دوج موفق به شکست این این مانع شده و از ضلع مثلث خارج شود انتظار داریم به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۶ تا ۰/۲۶۵۰ و سپس ۰/۲۷ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود. سپس محدوده ۰/۲۸ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع مهم بعدی در مسیر صعودی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم دوج را دوباره در محدوده ۰/۲۹ تا ۰/۳۰ دلاری ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۲۵ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال بازگشت به ضلع پایین مثلث وجود دارد. در صورت از دست دادن ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۴۵۰ دلاری باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴ دلاری حمایت مهم بعدی است و پس از آن محدوده ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۱۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۵۶۵ دلار و سپس ۰/۲۶ تا ۰/۲۶۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۷ و ۰/۲۸ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۴۵۰  تا ۰/۲۴ دلار  و ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز دوشنبه پس از لمس محدوده ۰/۳۲ دلاری ریجکت شده بود و درون یک مثلث قرار گرفته بود موفق به خروج از ضلع بالای مثلث نشد و همزمان با ریزش بیت کوین و کل بازار، دوج کوین هم سقوط شدیدی را تجربه کرد. به این ترتیب با از دست دادن محدوده ۰/۳۰ دلاری ضلع پایین مثلث ابتدا تا محدوده ۰/۲۸ و سپس تا مرز ۰/۲۴ دلار پایین کشیده شد. دم بلند کندل یک ساعته دوج کوین حتی قیمت ۰/۲۱۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای ۰/۲۴ دلار بازگشت. دوج کوین پس از تثبیت موقعیت بالای ۰/۲۴ دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده سات و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج روز گذشته با از دست دادن کف مثلث و همزمان با سقوط بازار، ریزش بسیار سنگینی را تجربه کرد و حتی تا محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار هم پایین کشیده شد اما بلافاصله به محدوده ۰/۲۴ دلاری بازگشت و در این محدوده پایگاه حمایتی خوبی را تشکیل دارد.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس سطوح بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. سطح ۰/۲۵ دلاری ضلع پایین مثلث سطح حمایت و محدوده ۰/۲۶ دلاری ضلع بالای مثلث سطح مقاومت مثلث محسوب می‌شود.

در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۶ دلاری ضلع بالای مثلث شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم به فاز صعودی باز گردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۷۵۰ و سپس ۰/۲۸ دلار سطوح مقاومت مهم قیمت محسوب می‌شوند و پس از آن محدوده ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار قرار دارد. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری مانع مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۶ دلاری ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۲۵ دلاری ضلع پایین مثلث را از دست بدهد و از آن خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴۵۰ تا ۰/۲۴ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج خواهد بود و پس از آن قیمت ۰/۲۳ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار سطوح بعدی حمایت در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۷ قرار گرفته است و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۶ دلار و سپس ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۸ دلار است. پس از آن ۰/۲۹ و ۰/۲۹۵۰ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۴۵۰  تا ۰/۲۴ دلار  و ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۵ سپتامبر موفق شده بود با عبور از محدوده ۳۰ سنتی وارد فاز صعودی شود، به حرکت خود ادامه  داد و روز گذشته محدوده ۰/۳۲ دلاری را هم لمس کرد اما با این حال با برخورد به این قیمت با ریزش ناگهانی بیت کوین همراه شد و دوج هم تا محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج دوباره مورد حمایت قرار گرفت و خودش را به محدوده ۰/۳۱ دلاری رساند. در این قیمت هم با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از شکیتن خط روند نزولی و خروج از ضلع بالای مثلث در روز یکشنبه، موفق شد روز گذشته تا مقاومت ۰/۳۲ دلاری پیشروی کند. در این قیمت اما با شوکی که بیت کوین به بازار داد، دوج کوین هم تحت تاثیر قرار گرفت و با ریزش ناگهانی روبرو شد. با این حال محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری به خوبی از قیمت دفاع کرد.

در حال حاضر دوج از حمایت ۰/۳۰۵۰ دلاری برخوردار است و در صورت حفظ این محدوده، این فرصت را دارد تا برای شکستن خط روند نزولی تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۰۷۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی اولین سطح مقاومت خواهد بود. اگر دوج موفق شد با شکستن خط روند نوزلی موقعیتش را بالای آن تثبیت کند  محدوده ۰/۳۱ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۳۱۵۰ و ۰/۳۲ دلار سطوح مقاومتی بعدی برای دوج در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۰۷۰ و ۰/۳۱ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۰۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند در نزدیکی ۰/۳۰ دلار قرار دارد که انتظار داریم از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت نشود محدوده ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۲۹۶۰ و سپس ۰/۲۹ دلار سطوح حمایتی بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۹۲۰ تا ۰/۲۹ و سپس ۰/۲۸۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۰۷۰ دلار و سپس ۰/۳۱ دلار است. پس از آن ۰/۳۱۵۰ و ۰/۳۲ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۰۵۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۳۰ تا ۰/۲۹۸۰ دلار  و ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹  دلار سپس ۰/۲۸۵۰ دلار حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت و برای عبور از مقاومت ۳۰ سنتی تلاش می‌کرد، در نهایت موفق به انجام این کار شد و از ضلع بالای مثلث خارج شد. به این ترتیب حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های ۰/۳۰۵۰ و ۰/۳۱ دلاری، امروز تا محدوده ۰/۳۱۶۰ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما دوج به مقاومت برخورد کرد و مجبور به عقب نشینی شد. دوج که امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفته بود تا محدوده ۰/۳۱۲۰ دلاری اصلاح شد. با این حال در این قیمت حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۱۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین که تقریبا از نیمه ماه اوت تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته بود و تا محدوده ۰/۲۶ دلاری هم افت قیمت داشت، بالاخره روز گذشته موفق به عبور از این خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۰ دلاری شد. دوج پس از پولبک به سطح شکسته شده به مسیر صعودی خود ادامه داد و امروز تا محدوده ۰/۳۱۶۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد.

با این حال دوج کوین در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاح قرار گرفت. در این مسیر تا فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر یعنی قیمت ۰/۳۱۲۰ دلار عقب نشینی کرد و در این محدوده متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۱۲۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم دوج به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۱۶۰ و سپس ۰/۳۲ دلاری سطوح مقاومت دوج هستند و در صورت عبور از این موانع این فرصت را خواهد داشت تا برای رسیدن به محدوده ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳ دلاری تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۳۱۶۰ و ۰/۳۲ دلاری نشود و همچنین حمایت ۰/۳۱۲۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی سطح حمایت مهم بعدی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد در نزدیکی قیمت ۰/۳۰۷۰ تا ۰/۳۰۵۰ دلار قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۳۰ دلاری خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۱۶۰ دلار و سپس ۰/۳۲ دلار است. پس از آن ۰/۳۲۵۰ تا ۰/۳۳ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۲۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۳۰۷۰ تا ۰/۳۰۵۰ دلار  و سپس ۰/۳۰ دلار سپس حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته از  محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود موفق شد تا محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری پیشروی کند، دوج حتی قیمت ۰/۳۰۸۰ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و به زیر مرز ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. امروز دوج تا قیمت ۰/۲۹۷۰ دلار هم پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۹۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد Doge همچنان درون مثلث قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج پس از لمس محدوده ضلع پایین مثلث در قیمت ۰/۲۹۳۰ دلار حمایت شد و تا ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۰۵۰ دلار پیشروی کرد. دوج کوین ختی به ۰/۳۰۸۰ دلار هم دست پیدا کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در مسیر اصلاحی دوج حمایت ۰/۳۰ دلار را هم از دست داد و امروز تا ضلع پایین مثلث یعنی قیمت ۰/۲۹۷۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند، در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم دوج یکبار دیگر به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند. در این مسر محدوده ۰/۳۰ دلاری و سپس ۰/۳۰۳۰ دلار در نزدیکی ضلع بالای مثلث مقاومت‌های مهم قیمت محسوب می‌شوند.

در صورتی که دوج از ضلع بالای مثلث عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم وارد فاز صعودی شود، در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۰۵۰ و سپس ۰/۳۰۸۰ تا ۰/۳۱ دلار سطوح مقاومت بعدی هستند و پس از ان محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۲ دلار موانع بعدی قیمت در نظر گرفته می‌‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۳۰۳۰ دلار نشود و حمایت ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلار اولین سطح حمایت مهم است و پس از آن محدوده ۰/۲۹ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۸ دلار در نزدیکی خط روند صعودی بلند مدت پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۰ دلار و سپس ۰/۳۰۳۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۱ و سپس ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۲  دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۷۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۹۵۰ و ۰/۲۹ دلار  و سپس ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار سپس حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که آخرین روز ماه اوت حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرده بود موفق شد تا محدوده ۰/۳۱ دلاری پیشروی کند اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب روز گذشته دوج تا مرز ۰/۲۹ دلاری پایین کشیده شد حتی قیمت ۰/۲۸۷۰ دلاری هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و  در حرکت بعدی تا ۰/۳۰ دلار صعود کرد. با این حال دوج با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و تا ۰/۲۹۲۰ دلار سقوط کرد. امروز هم دوج کوین حرکت تازه‌ای را آغاز کرده است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در حال حاضر ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۹۳۰ تا ۰/۲۹۲۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای رسیدن به ضلع بالای مثلث تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۶۰ و سپس ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۲۹۹۰ دلاری ضلع بالای مثلث و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر موانع پیش روی دوج محسوب می‌شوند. در صورت عبور از ضلع بالای مثلث و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم دوج کوین وادر فاز صعودی شود. قیمت‌های ۰/۳۰ دلار و سپس ۰/۳۰۵۰ و ۰/۳۱ دلاری موانع مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۹۵۰ یا ۰/۲۹۸۰ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری را هم از دست بدهد و از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۹ دلار اولین سطح حمایت است و پس از ان قیمت‌های ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۸ دلار در نزدیکی خط روند صعودی می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سپس هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۷۶۰ و ۰/۲۷ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۹۵۰ دلار و سپس ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۲۹۹۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۰ تا ۰/۳۰۵۰ و سپس ۰/۳۱  دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۳۰ تا ۰/۲۹۲۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۹  و ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار  قرار دارد و سپس حمایت‌های بعدی محدوده ۰/۲۷۶۰ و  ۰/۲۷ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که آخرین روز ماه اوت موفق به شکستن خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلار شده بود، پس از پولبک به سطح شکسته شده اولین روز ماه سپتامبر حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا سقف کانال در محدوده ۰/۲۹ دلاری پیشروی کرد. در این محدوده دوج با کمی اصلاح قیمت تا محدوده ۰/۲۸۵۰ دلار پایین کشیده شد اما دوباره به حرکت خود ادامه داد و موفق به شکست سقف کانال نزولی شد. با شکسته شدن سقف کانال حرکت دوج شتاب بیشتری گرفت و امروز تا ۰/۳۰۵۰ دلار پیشروی کرد. دوج حتی محدوده ۰/۳۱ دلاری را هم لمس کرد ولی موفق به حفظ موقعیت خود نشد و تا محدوده ۰/۳۰ دلاری اصلاح شد. در زمان نگارش این مطلب دوج از حمایت ۰/۳۰ دلاری برخوردار است و در همین محدوده معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد Doge پس از دو هفته که در یک کانال نزولی قرار داشت بالاخره در ماه سپتامبر موفق به شکست سقف کانال شد و امروز تا محدوده ۰/۳۱ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند در این محدوده با مقاومت روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد قرار گرفته است. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این صورت محدوده ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۱ دلاری اولین مقاومت برای دوج است. پس از آن موانع بعدی در محدوده ۰/۳۲  و ۰/۳۳ دلاری قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۰/۲۹ دلاری سقف شکسته شده کانال حمایت مهم بعدی است و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سپس انتظار داریم محدوده ۰/۲۷۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی ایستگاه بعدی دوج کوین در مسیر نزولی باشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۱ و سپس ۰/۳۲ و ۰/۳۳ دلاراست. پس از آن ۰/۳۳۸۰ دلار تا  ۰/۳۴ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۹  تا ۰/۲۸۵۰ دلار  قرار دارد و سپس حمایت‌های بعدی محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۵۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز ۳۰ اوت حمایت ۰/۲۸ دلاری را از دست د اد از ضلع پایین مثلثی که در آن قرار داشت خارج شد و به روند نزولی خود ادامه داد. در این مسیر روز گذشته دوج تا مرز ۰/۲۷ دلاری هم پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. دوج روز گذشته از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلاری هم گذشت و تا ۰/۲۸۵۰ دلار پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۷۴۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال دوج کوین با لمی این محدوده حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرت قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج که روز گذشته تا مرز ۰/۲۷ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قمیت مورد حمایت قرار گرفت و با تشکیل الگوی دو کف () حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلاری گذشت و تا محدوده ۰/۲۸۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با خط روند دیگری برخورد کرد و دوباره تا سطح شکسته شده عقب نشینی کرد.

امروز هم دوح با کسب حمایت در محدوده ۰/۲۷۴۰ تا ۰/۲۷۵۰ دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و حالا با مقاومتی در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلاری روبرو شده است. در صورتی که از این محدوده عبور کند، محدوده ۰/۲۸ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، مانع مهم بعدی بر سر راه دوج خواهد بود. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، قیمت‌های ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۹ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی دوج کوین در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود نشود انتظار داریم تا خط روند در محدوده ۰/۲۷۳۰ تا ۰/۲۷۲۰ دلاری پایین کشیده شد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا ۰/۲۶۵۰ و ۰/۲۶ و سپس ۰/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۷۷۰ و سپس ۰/۲۷۹۰ تا ۰/۲۸ دلاراست. پس از آن ۰/۲۸۵۰ دلار و  ۰/۲۹ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۷۴۰ تا ۰/۲۷۲۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۷  تا ۰/۲۶۸۰ دلار  قرار دارد و سپس حمایت‌های بعدی محدوده ۰/۲۶۵۰ تا ۰/۲۶ و ۰/۲۵ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۹ شهریور (۳۱ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روزهای گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود. روز گذشته هم با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۸۶۰ دلاری ریجکت شد و با از دست دادن حمایت ۰/۲۸ دلاری از ضلع پایین مثلث خارج شد. به این ترتیب دوج تا محدوده ۰/۲۷۳۰ دلار پایین کشیده شد و با پولبک یه سطح شکسته شده به مسیر نزولی خود ادامه داد. امروز هم دوج کوین تا مرز ۰/۲۷ دلاری کاهش داشت اما با لمس این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب با قیمت ۰/۲۷۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج همچنان درون کانال نوزلی قرار دارد و روز گذشته هم ضلع پایین مثلثی که درون آن قرار داشت را از دست داد تا وارد فاز نزولی شود. در این مسیر دوج حمایت‌های ۰/۲۸ و ۰/۲۷۵۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۲۷ دلار پایین کشیده شد.

در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۷۵۰ دلار  محدوده میانه کانال و فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر محسوب می‌شود. در صورتی که دوج موفق به عبور از این محدوده شود، قیمت‌های ۰/۲۷۹۰ تا ۰/۲۸ دلار در نزدیکی خط روند نزولی . فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد مقاومت مهم بعدی خواهد بود. پس از ان میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۸۲۰ تا ۰/۲۸۳۰ دلار قرار دارد. اگر دوج موفق به عبور از این موانع شود، ایستگاه‌های بعدی در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۹ دلاری در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از موانع بالاسر خود یعنی ۰/۲۷۵۰ و سپس ۰/۲۷۹۰ تا ۰/۲۸ دلار نشود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلاری قرار دارد. در صورت از دست دادن آن سطح حمایت بعدی محدوده ۰/۲۶۵۰ و سپس ۰/۲۶ دلار محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا کف کانال در نزدیکی ۰/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نموداری تغییرات قیمت دوج کوین روز ۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۷۵۰ و سپس ۰/۲۷۹۰ تا ۰/۲۸ دلاراست. محدوده ۰/۲۸۲۰ تا ۰/۲۸۳۰ دلار مقاومت مهم بعدی است. پس از آن ۰/۲۸۵۰ دلار و  ۰/۲۹ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۶۵۰  و ۰/۲۶ دلار  قرار دارد و سپس حمایت بعدی محدوده ۰/۲۵ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۸ شهریور (۳۰ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین همچنان درون کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف به حرکت خود ادامه می‌دهد. دوج پس از اینکه روز شنبه با لمس محدوده ۰/۳۰ دلاری ریجکت شده بود تا محدوده ۰/۲۷۶۰ دلار پایین کشیده شد در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و امروز خودش را تا مرز ۰/۲۹ دلاری بالا کشید. با این حال دوج در این قیمت با برخورد به سقف کانال نزولی متوقف شد و دوباره تا ۰/۲۸ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۸۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج در سه روز اخیر درون یک مثلث قرار گرفته است و با برخورد به اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج با برخورد به ضلع پایین مثلث حمایت شد و تا محدوده ۰/۲۹ دلاری ضلع بالای مثلث هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از ان نشد و امروز دوباره تا ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد.

در صورتی که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۷۹۰ دلاری به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج حرکت مجددی را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کند. در مسیر صعودی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۸۲۰ دلار اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود. پس از ان محدوده ۰/۲۸۴۰ تا ۰/۲۸۶۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۵۱/۸ درصد از سقوط اخیر قرار گرفته است. سپس مهمترین مقاومت در نزدیکی ضلع بالای مثلث و محدوده ۰/۲۹ دلاری خواهد بود. در صورتی که دوج کوین از این محدوده عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود، این فرصت را دارد تا ۰/۲۹۵۰ و ۰/۳۰ دلاری سقف کانال به حرکت خود ادامه دهد. پس از ان محدوده ۰/۳۰۸۰ تا ۰/۳۱ دلار مانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود نشود، حمایت ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۹۰ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد  و از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۷۷۵ تا ۰/۲۷۵۰ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود، پس از آن محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۶ و ۰/۲۵ دلاری در نزدیکی کف کانال سطوح حمایتی مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۸۲۰ و سپس ۰/۲۸۵۰ دلاراست. محدوده ۰/۲۸۹۰ تا ۰/۲۹ دلار مقاومت مهم بعدی است. پس از آن ۰/۳۰ دلار و  ۰/۳۰۸۰ تا ۰/۳۱ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۹۰دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۷۷۵  تا ۰/۲۷۵۰ دلار  قرار دارد حمایت‌های مهم بعدی برای دوج قیمت‌های ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار و سپس ۰/۲۶ و ۰/۲۵ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۷ شهریور (۲۹ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز جمعه در محدوده  ۰/۲۶۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد روز تا مرز ۰/۳۰ دلار پیشروی کند. با این حال دوج موفق به عبور از این مانع نشد و با برخورد به محدوده ۰/۳۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج روز گذشته تا ۰/۲۸۴۰ دلار پایین کشیده شد ولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا دوج کوین یکبار دیگر برای شکست خط روند نزولی تلاش کند. اما این بار هم با برخورد به محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری ریجکت شد و امروز در مسیر نزولی قرار گرفت. دوج کوین امروز تا محدوده ۰/۲۷۷۰ دلار پایین کشیده شد اما در این محدوده با خط روند صعودی برخورد کرد و ریزش بیشتر را تجربه نکرد. در زمان نگارش این مطلب دوج در قیمت ۰/۲۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج درون یک مثلث قرار گرفته است. روز گذشته دوج با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۰ دلاری متوقف شد و با از دست دادن حمایت (SMA 100)، امروز تا ضلع پایین مثلث در نزدیکی ۰/۲۷۷۰ دلار پایین کشیده شد. در حال حاضر روند نزولی دوج با برخورد به ضلع پایین مثلث متوقف شده است.

در صورتی که ضلع پایین مثلث همچنان به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم دوج حرکت تازه‌ای را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۸۳۰ تا ۰/۲۸۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و ضلع بالای مثلث مقاومت مهم برای دوج محسوب می‌شود. در صورتی که قیمت از این محدوده عبور کند و موقعیتش را بالای ۰/۲۹ دلار تثبیت کند، انتظار داریم دوج به حرکت صعودی خود برای رسیدن به ۰/۳۰ دلار ادامه دهد. پس از آن محدوده ۰/۳۰۳۰ تا ۰/۳۰۶۰ و سپس ۰/۳۱ دلار موانع مهم بعدی برای دوج کوین خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس ۰/۲۹ دلاری نشود و حمایت ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد، باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار سطح حمایت مهمی برای دوج کوین محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا ۰/۲۶ دلار خط روند و حتی ۰/۲۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۸۳۰ تا ۰/۲۸۵۰ دلار و سپس ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار است. پس از آن ۰/۳۰ دلار و  ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۱ دلار مقاومت‌های‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۷  تا ۰/۲۶۸۰ دلار  قرار دارد حمایت‌های مهم بعدی برای دوج قیمت‌های ۰/۲۶ و ۰/۲۵ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۶ شهریور (۲۸ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که همچنان در کانال نزولی خود قرار دارد، روز گذشته تا کف کانال در محدوده ۰/۲۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا دوباره به سمت سقف کانال حرکت خود را آغاز کند. در این مسیر دوج روز گذشته خط روند نزو لی در محدوده ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷۶۰ دلاری را شکست و با شتاب بیشتری خودش به مرز ۰/۳۰ دلار رساند. هر چند در این قیمت متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی تا ۰/۲۹ دلاری پایین کشیده شده است. فعلا محدوده ۰/۲۹ دلاری از قیمت دفاع کرده است و در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، DOGE همچنان در کانال نزولی خود قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج تا محدوده ۰/۲۶ دلاری کف کانال پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به کف کانال و خط روند صعودی بلند مدت حمایت شد و حرکت خود را به سمت سقف کانال آغاز کرد. در این مسیر دوج روز گذشته از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۷۶۰ دلاری عبور کرد و با پولبک به سطح شکسته شده موفق شد خودش را به ۰/۳۰ دلاری برساند. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

امروز و در مسیر اصلاحی دوج تا فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصدی در محدوده ۰/۲۹ دلاری اصلاح شد ولی این محدوده موفق شد از قیمت دفاع کند. در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۳۰ دلار تلاش کند. در این صورت محدوده ۰/۳۰۶۰ تا ۰/۳۰۶۰ و سپس ۰/۳۱ تا ۰/۳۱۳۰ دلار در نزدیکی سقف کانال مقاومت‌های مهم بعدی برای دوج محسوب می‌شوند. در صورت عبور از سقف کانال، مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین در قیمت ۰/۳۲ دلاری قرار دارد.

در طرف دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۲۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۲۸۷۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس  ۰/۲۸۲۰ تا ۰/۲۸ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد حمایت‌های مهم قیمت خواهند بود. در صورت از دست دادن این محدوده مهم، سطوح حمایتی بعدی  در قیمت‌های ۰/۲۷۵۰ و ۰/۲۷ دلاری قرار دارند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۲۶۷۰ تا ۰/۲۶۵۰ و سپس ۰/۲۶۲۰ تا ۰/۲۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۳۰ و سپس ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰۶۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۱۳۰  و ۰/۳۲ دلار. مقاومت‌های‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۸۷۵   دلار  و سپس ۰/۲۸۲۰ تا ۰/۲۸ دلار  قرار دارد حمایت‌های مهم بعدی برای دوج قیمت‌های ۰/۲۷۵۰ و ۰/۲۷ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۵ شهریور (۲۷ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که در روزهای گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته است روز ۲۵ اوت تا محدوده ۰/۲۸ دلاری پایین کشیده شد اما با در این محدوده با برخورد به کف کانال حمایت شد و حرکت صعودی را به سمت سقف کانال آغاز کرد. به این ترتیب روز گذشته تا سقف کانال در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به سقف کانال متوقف شد و در مسیر کاهشی قرار گرفت. در این مسیر دوج کوین امروز به زیر محدوده ۰/۲۷ دلار سقوط کرد و حتی محدوده ۰/۲۶۴۰ دلار\ی را هم لمس کرد. در این محدوده اما دوباره مورد حمایت محدوده کف کانال قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلی دوج کوین در محدوده ۰/۲۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد Doge که از روز ۲۳ اوت در یک کانال نزولی قرار گرفته است با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر دوج کوین روز گذشته با لمس سقف کانال در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری متوقف شد و با از دست دادن حمایت مهم در نزدیکی ۰/۲۸ دلار، امروز تا محدوده ۰/۲۶۴۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده کف کانال از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد.

دوج کوین امروز با کسب حمایت در محدوده ۰/۲۶۸۰ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از محدوده ۰/۲۷ دلاری خط روند نزولی را شکست و با پولبک به سطح شکسته شده به مسیر خود ادامه می‌دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷۶۰ دلار است و پس از آن محدوده ۰/۲۷۸۰ تا ۰/۲۸ دلاری در نزدیکی سقف کانال مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که دوج موفق به عبور از سقف کانال شود و موقعیتش را بالای ۰/۲۸ دلار تثبیت کند انتظار داریم وارد فاز صعودی شود.

محدوده ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۹ دلار  و سپس محدوده ۰/۳۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت‌های بعدی در مسیر صعودی دوج کوین محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۷۵۰ و سپس محدوده ۰/۲۸ دلاری سقف کانال نشود باید منتظر بازگشت به سمت کف کانال باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار اولین سطح حمایتی مهم است و پس از آن ۰/۲۶۵۰ تا ۰/۲۶ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا ۰/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷۶۰ و سپس ۰/۲۷۸۰ تا ۰/۲۸ دلار است. پس از آن ۰/۲۸۵۰  و ۰/۲۹ دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۳۰  دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۶۵۰  تا ۰/۲۶ دلار  و سپس ۰/۲۵ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۴ شهریور (۲۶ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز سه شنبه با از دست دادن محدوده ۰/۳۱ دلاری وارد فاز نزولی شده بود. روز گذشته تا محدوده ۰/۲۸ دلاری پایین کشیده شد. دوج که در این قیمت با حمایت روبرو شد موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۹ دلاری عبور کند و خودش را تا محدوده ۰/۲۹۶۰ دلاری بالا بکشد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۸ دلاری پایین کشیده شد. در این ناحیه شاهد یک خط روند صعودی بلند مدت هستیم که در حال حاضر از ریزش بیشتر قیمت  جلوگیری کرده است. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۸۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج کوین پس از ریزش شدید روز سه شنبه و سقوط تا محدوده ۰/۲۸ دلاری در این ناحیه مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه  نکرد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد قیمت درون یک مستطیل قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل درحال رنج زدن است. عبور از هر سمت مستطیل می‌تواند جهت حرکت بعدی دوج را مشخص کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۲۸ دلاری کف مستطیل و خط روند صعودی بلند مدت از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج حرکت صعودی تازه‌ای را به سمت سقف مستطیل آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس ۰/۲۸۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر می‌توانند سطوح مقاومت باشند.

پس از آن شاهد دو خط روند در محدوده ۰/۲۹۳۰ و ۰/۲۹۵۰ دلاری هستیم و سپس سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۹۸۰ دلاری می‌تواند مانع مهم بعدی پیش از رسیدن به مرز ۳۰ سنت و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته محسوب شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از موانع در محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار نشود و همچنین کف مستطیل و خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷ دلار و سپس ۰/۲۶۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای دوج محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۵ دلاری هم پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی را از دست داده و در مسیر نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹دلار است. پس از آن ۰/۲۹۵۰  دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۳۰  دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۷۵۰ ، ۰/۲۷ دلار و ۰/۲۶۵۰ تا ۰/۲۶ دلار  و سپس ۰/۲۵ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳ شهریور (۲۵ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت در نهایت موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و با از دست دادن حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۱۳۰ دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت‌های مهم ۰/۳۰ و ۰/۲۹ دلاری را از دست داد و تا ۰/۲۸۸۰ دلاری پایین کشیده شد. البته دم بلند کندل یکساعته محدوده ۰/۲۷۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به این محدوده به سمت بالا پرتاب شد. با این حال باز هم موفق به عبور از مرز ۰/۳۰ دلاری نشد و امروز دوباره به زیر ۰/۲۹ دلار بازگشت. البته امروز دوج یک روند صعودی را آغاز کرد و موفق به شکست خط روند نزولی شدو در تلاش است تا موقعیتش را بالای این محدوده تثبیت کند. در زمان نگارش این مطلب محدوده ۰/۲۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج با خروج از ضلع پایین مثلث در روز گذشته وارد فاز نزولی شد و با از دست دادن حمایت‌ّهای مهم ۰/۳۰ و ۰/۲۹ دلاری تا محدوده ۰/۲۸۸۰ دلار پایین کشیده شد. هر چند محدوده ۰/۲۷۵۰ دلاری را لمس کرد اما به نظر می‌رسد فشار خرید در محدوده ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلاری مانع از ریزش بیشتر قیمت شد.

امروز و پس از لمس دوباره محدوده ۰/۲۸۸۰ دلاری دوج کوین در مسیر صعودی قرار گرفت و خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری را شکست. انتظار داریم با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را بالای خط روند تثبیت کند و به ادامه حرکت صعودی خود ادامه دهد. در نمودار شاهد تشکیل الگوی سه کف یا کف سه قلو  (Triple bottom) هستیم که می‌تواند نشانه‌ای برای حرکت صعودی دوج باشد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۶۰ در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود و سپس محدوده ۰/۳۰ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود. سپس محدوده ۰/۳۰۵۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی هم مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که دوج بتواند از این خط روند عبور کند، محدوده ۰/۳۰۸۰ و ۰/۳۱ دلاری ایستگاه‌های بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۲۹ تا ۰/۲۸۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ادامه روند ریزشی قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار و سپس ۰/۲۷۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم محسوب می‌شوند. در صورت ریزش بیشتر قیمت‌های ۰/۲۷ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد ولی در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۰ و سپس ۰/۳۰۵۰  دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۳۰۸۰ و ۰/۳۱  دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹ تا ۰/۲۸۸۰ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۸ دلار و سپس ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲ شهریور (۲۴ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۲۲ اوت در محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری مورد حمایت قرا رگرفته بود با تشکیل الگوی دو کف حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۱۸۰ دلاری روز گذشته خودش را به محدوده ۰/۳۲۸۰ دلار رساند. با این حال دوج با برخورد به این محدوده متوقف شد و مسیر اصلاحی را در پیش گرفت. در این مسیر دوج کوین امروز تا محدوده ۰/۳۱۲۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده قیمت ۰/۳۱۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته بود روز گذشته موفق شد با عبور از محدوده ۰/۳۱۸۰ دلاری از این محدوده عبور کند و خودش را تا محدوده ۰/۳۲۹۰ دلاری بالا بکشد. با این حال دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۳ دلاری نشد و مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا محدوده ۰/۳۱۲۰ دلاری سقوط کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند صعودی ریزش قیمت متوقف شد و امروز دوج کوین در مسیر صعودی قرار گرفته است.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. در این محدوده شاهد خط روند نزولی هم هستیم که دوج برای ادامه روند صعودی باید از آن عبور کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۰/۳۱۷۵  دلار و سپس ۰/۳۲ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد مانع مهم بعدی خواهد بود. همچنین در این محدوده شاهد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم هستیم که محدوده ۰/۳۲ دلاری را به یک ناحیه مهم برای ادامه حرکت دوج تبدیل می‌کند. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن قیمت‌های ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳ دلاری ایستگاه‌های بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۱۵۰ و خط روند نزولی شود، احتمال ادامه روند کاهش قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۱۲۰ دلار اولین سطح حمایت محسوب می‌شود و پس از آن محدوده ۰/۳۱ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۳۰۵۰ و ۰/۳۰ دلاری حمایت‌های بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۹۵۰ و سپس ۰/۲۸۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد ولی در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۱۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۱۷۵ و  ۰/۳۲  دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳  دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۲۰ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۳۱ دلار و سپس ۰/۳۰۵۰ تا  ۰/۳۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱ شهریور (۲۳ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که در دو سه روز گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته بود، روز گذشته هم به مسیر نزولی خود ادامه داد و تا محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و خودش را تا محدوده ۰/۳۱۵۰ دلاری بالا کشید. امروز هم دوج کوین به حرکت صعودی  خود ادامه داد و با عبور از محدوده ۰/۳۲ دلاری به بالای خط روند نزولی دست یافت. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در ۰/۳۲۳۰ دلار معامله می‌شود و تلاش می‌کند موقعیتش را بالای خط روند حفظ کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد Doge که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۰۷۰ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی سری به قیمت ۰/۳۰۵۰ دلاری هم زد اما در این قیمت حمایت شد و با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در مسیر صعودی دوج از مقاومت ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱۶۰ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ۰/۳۲ دلاری گذشت  و به ضلع بالای مثلث رسید. دوج که روند صعودی قدرتمندی را دنبال می‌کند، موفق به شکست خط روند نزولی هم شد و به بالای آن رسید.

در صورتی که دوج بتواند موقعیتش را بالای این خط روند حفظ کند انتظار داریم تا قیمت‌های بالاتر به حرکت خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳ دلاری اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۳۳۶۰ و ۰/۳۴ دلاری قرار گرفته است. در صورتی که دوج بتواند از این محدوده هم عبور کند انتظار داریم دوج کوین ۳۵ سنتی را ملاقات کنیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج با برخورد به مقاومت‌های بالاسر خود متوقف شود، اولین سطح حمایت محدوده شکسته شده ۰/۳۲ دلاری است. انتظار داریم قیمت با پولبک به این سطح به روند صعودی خود ادامه دهد اما اگر این حمایت موفق به دفاع از قیمت نشود،‌ محدوده ۰/۳۱۸۰ تا ۰/۳۱۷۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته  و سپس ۰/۳۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۳۱ دلاری و سپس ۰/۳۰۵۰ و ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۲۵۰ و سپس ۰/۳۳ دلار است. پس از آن  ۰/۳۳۶۰ تا  ۰/۳۵ دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۳۵ دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۲ دلاری است. پس از ان محدوده  ۰/۳۱۸۰ تا ۰/۳۱۷۰ دلار و سپس ۰/۳۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۱ و ۰/۳۰۵۰ تا  ۰/۳۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۱ مرداد (۲۲ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که از روز ۱۹ اوت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود موفق شد به بالای محدوده ۰/۳۳ دلاری صعود کند اما در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. روز گذشته هم دوج برای عبور از این خط روند نزولی تلاش کرد اما باز هم به در بسته خورد و امروز تا محدوده ۰/۳۱۴۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۳۱ دلاری را هم لمس کرد ولی در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و  در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۱۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج در حال حاضر درون یک مثلث قرار گرفته است و با برخورد به اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۲۸۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۱۳۰ دلاری  پایین کشیده شد.

در حال حاضر ضلع پایین مثلث در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم دوج یکبار دیگر به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند.

در این مسیر محدوده ۰/۳۲ دلاری اولین سطح مقاومت است و سپس ۰/۳۲۴۰ تا ۰/۳۲۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و خط روند نزولی مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که دوج موفق به عبور از این محدوده شود و از ضلع بالای مثلث خارج شود انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در ادامه محدوده ۰/۳۳ و ۰/۳۳۵۰ دلاری و پس از آن ۰/۳۴ و ۰/۳۵ دلاری ایستگاه‌ّهای بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از موانع ۰/۳۲ و ۰/۳۲۵۰ دلاری نشود و حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱۳۰ دلار هم از دست برود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۱ دلار و سپس ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ سطح حمایتی مهم هستند و در صورت هرگونه ریزش بیشتر احتمال ملاقات مجدد دوج کوین با قیمت‌های زیر ۳۰ سنت مانند ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹ و ۰/۲۸ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۲ و سپس ۰/۳۲۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۳ تا  ۰/۳۳۵۰ دلار قرار دارد. مقاومت‌های مهم بعدی در محدوده  ۰/۳۴ و سپس ۰/۳۵ دلاری  خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱۳۰ دلار است. پس از ان محدوده  ۰/۳۱ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۰۵۰ تا  ۰/۳۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۰ مرداد (۲۱ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۱۹ اوت درون یک مثلث قرار داشت با عبور از محدوده ۰/۳۱ دلاری موفق شد از آن ضلع بالای مثلث خارج شود به این ترتیب دوج به مسیر صعودی خود ادامه داد و تا محدوده ۰/۳۳۷۰ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند در این قیمت متوقف شد و امروز تا محدوده ۰/۳۲ دلاری پایین کشیده شد. البته در این محدوده دوج مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدود ۰/۳۲۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج کوین پس از اینکه محدوده ۰/۳۱ دلاری عبور کرد موفق شد به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته دست پیدا کند و با تثبیت موقعیت خود در این محدوده به حرکت صعودی خود ادامه داد و امروز تا محدوده ۰/۳۳۷۰ دلاری پیشروی کرد. هر چند موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی دوج تا محدوده ۰/۳۲ دلاری پایین کشیده شد حتی محدوده ۰/۳۱۹۰ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۲ دلاری از قیمت دفاع می‌کند. همچنین ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۲۷۰ دلار سطح مقاومت مهم برای دوج خواهد بود.

در صورتی که محدوده ۰/۳۲ دلاری همچنان به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم دوج به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند. در این مسیر محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت است و سپس ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۲۶۵ تا ۰/۳۲۷۰ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود.

در صورتی که دوج بتواند از این محدوده عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود انتظار داریم حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۳ دلاری مقاومت بعدی خواهد بود، پس از ان محدوده ۰/۳۳۷۰ تا ۰/۳۴ و سپس ۰/۳۵ دلاری ایستگاه‌های مهم بعدی برای دوج کوین محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود در محدوده ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۲۷۰ دلاری نشود و حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۲ دلاری را هعم از دست بدهد و از ضلع پایین خارج شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت مهم در محدوده ۰/۳۱۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی قرار دارد. پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۳۱ دلار و سپس ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۰ مرداد

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۲۶۰ تا  ۰/۳۲۷۰ دلار قرار دارد. مقاومت‌های مهمن بعدی در محدوده  ۰/۳۳ و ۰/۳۳۷۰ تا ۰/۳۴ دلار و سپس ۰/۳۵ دلاری  خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۲ دلار است. سپس محدوده  ۰/۳۱۵۰ و ۰/۳۱ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۰۵۰ تا  ۰/۳۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۹ مرداد (۲۰ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز هجدهم اوت موفق به عبور از محدوده ۰/۳۲۵۰ دلاری نشده بود مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و با وجود چندین بار لمس این قیمت آن را از دست نداد تا فرصت دوباره برای بازگشت به روند صعودی پیدا کند. به این ترتیب دوج کوین با شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۰ دلاری روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از مقاومت ۰/۳۱ دلار امروز دوباره خودش را به بالای ۰/۳۲ دلاری برساند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین با یک اصلاح جزئی در محدوده ۰/۳۱۶۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج در چند روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت و با لمس اضلاع بالا و پایین ان به حرکت خود ادامه می‌داد. اما روز گذشته بالاخره موف قشد با عبور از محدوده ۰/۳۱ دلاری خط روند نزولی یا همان ضلع بالای مثلث را بشکند از مثلث خارج شود. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۳۲۴۰ دلاری هم پیشروی کرد و حالا انتظار داریم با پولبک به سطح شکسته شده ۰/۳۱ دلاری به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین سطح مقاومت مهم در محدوده ۰/۳۲۴۰ تا ۰/۳۲۵۰ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از آن محدوده ۰/۳۳۵۰ تا ۰/۳۴ دلاری مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۳۵ و ۰/۳۶ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از مقاومت محدوده ۰/۳۲۴۰ تا ۰/۳۲۵۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین سطح حمایت محدوده ۰/۳۱۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود سپس محدوده ۰/۳۱ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر می‌تواند از قیمت دفاع کند.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ دلار در نزدیکی خط روند شکسته شده پایین بکشد. پس از آن محدوده ۰/۲۹۵۰ و سپس ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۲۴۰ تا ۰/۳۲۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۳۵۰ تا  ۰/۳۴ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۵ و ۰/۳۶ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱ دلار است. سپس محدوده  ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۹ و  ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۸ مرداد (۱۹ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار داشت تا محدوده ۰/۲۸۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و با شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۹ دلار موفق شد تا محدوده ۰/۳۲۵۰ دلاری پیشروی کند.با این حال در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و با فشار فروش روبرو شد و تا ۰/۲۹۵۰ دلار پایین کشیده شد. امروز همچنان دوج در مسیر نزولی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج همچنان درون یک مثلث قرار دارد و به لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم  با لمس محدوده ۰/۲۸۵۰ دلاری کف مثلث حمایت شد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۹۲۰ دلاری موفق شد خودش را به ضلع بالای مثلث در نزدیکی قیمت ۰/۳۲۵۰ دلاری برساند. هر چند در عبور از این محدوده ناکام بود و مجبور به عقب نشینی شد.

در حال حاضر دوج از یک حمایت در محدوده ۰/۲۹۶۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلاری برخوردار است. در صورت حفظ این محدوده، انتظار داریم داریم دوج تا محدوده ۰/۳۰۵۰ دلار پیشروی کند. در این محدوده شاهد یک خط روند نزولی جدید هستیم در صورت عبور از آن دوج می‌تواند تا محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱۶۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ضلع بالای مثلث به حرکت خود ادامه دهد. در صورتی که دوج موفق به شکستن این خط روند شود و از ضلع بالای مثلث خارج شود این فرصت را خواهد داشت تا برای رسیدن به محدوده ۰/۳۳۵۰ تا ۰/۳۴ و سپس ۰/۳۵ دلار تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین نتواند از محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری عبور کند و حمایت ۰/۲۹۵۰ دلاری را هم از دست بدهد، ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۹ دلار سطح حمایتی مهم خواهد بود. در صورتی که این حمایت از دست برود و قیمت از ضلع پایین مثلث خارج شود احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار سطح حمایتی مهم بعدی است و در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۲۷ دلار و سپس ۰/۲۶ تا  ۰/۲۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۰۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۱۵۰ تا  ۰/۳۱۶۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳۵۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۶۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۹ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ و ۰/۲۷ و ۰/۲۶ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ مرداد (۱۸ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز دوشنبه از محدوده ۰/۳۵ دلاری ریجکت شده بود مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته با نزدیک به 15 درصد کاهش قیمت تا مرز ۰/۲۹ دلار پایین کشیده شدو دوج حتی محدوده ۰/۲۸ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و دوباره خودش را به بالای خط روند صعودی در محدوده ۰/۲۹ دلار رساند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۴ دلاری متوقف شد و به سمت ضلع پایین مثلث حرکت کرد. این محدوده موفق به دفاع از قیمت نشد و دوج با از دست دادن حمایت ۰/۳۲۲۵ دلار از ضلع پایین مثلث خارج شد و وارد فاز نزولی شد.

دوج در مسیر نزولی حمایت ۰/۳۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست داد و تا محدوده ۰/۲۹ دلاری پایین کشیده شد. هر چند دم بلند کندل یک ساعته قیمت ۰/۲۸ دلاری را هم لمس کرد اما به سمت بالا پرتاب شد و خیلی زود به بالای خط روند صعودی بازگشت.

در حال حاضر خط روند در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که دوج این محدوده را حفظ کند این فرصت را دارد تا برای رسیدن به مقاومت‌های بالاتر تلاش کند

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۰ و سپس ۰/۳۱ دلار در نزدیکی فیبوناچی ۵۰ درصد اصلاحی از ریزش اخیر اولین سطوح مقاومت محسوب می‌شوند. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ساعته در محدوده ۰/۳۱۲۵ دلار قرار گرفته است.

در صورتی که دوج از این موانع عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم به حرکت خود تا محدوده ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳ دلار ادامه دهد. قیمت‌های ۰/۳۴ و ۰/۳۵ دلار هم ایستگاه‌های بعدی قیمت برای دوج محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۰ و ۰/۳۱ دلاری نشود و حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹ دلار را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست رفتن این محدوده ۰/۲۶ و ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۰ و ۰/۳۱ دلار است. پس از آن  ۰/۳۲۵۰ و  ۰/۳۳ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۴ و ۰/۳۵ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۶ و ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۵۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۶ مرداد (۱۷ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته خودش را به مرز ۰/۳۵ دلاری رسانده بود، در این قیمت با فشار فروش روبرو شد و ریزش شدیدی را تجربه کرد. دوج در این مسیر حمایت ۰/۳۲۵۰ دلار را هم از دست داد و تا ۰/۳۱۵۰ دلاری پایین کشیده شد. حتی دم بلند کندل یکساعته محدوده ۰/۳۰۵۰ را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای محدوده /۳۱۵۰ دلاری بازگشت تا خط روند صعودی را از دست ندهد. به این ترتیب دوج دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و امروز موفق شد خودش را به مرز ۰/۳۳ دلار برساند و خط  روند نزولی که از روز گذشته با آن روبرو شده بود را بشکند. دوج کوین در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۲۶۰ دلاری معامله می شود و در صورتی که بتواند موقعیتش را بالای خط روند حفظ کند می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج که از روز یکشنبه ۱۵ اوت تا روز گذشته جهش قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کرده بود، پس از لمس محدوده ۰/۳۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب تا محدوده ۰/۳۱۵۰ دلاری اصلاح شد. هر چند دوج محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به سمت بالا پرتاب شد و خط روند صعودی‌اش را از دست نداد.

با حفظ این خط روند دوج فرصت پیدا کرد تا به روند صعودی بازگردد و در این مسیر امروز موفق شد با شکستن خط روند نزولی خودش را به مرز ۰/۳۳ دلاری برساند.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۳ دلاری نزدیکی به فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین مقاومت در مسیر صعودی دوج محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده، موانع بعدی در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۳۵۰ و ۰/۳۴ دلاری خواهند بود. سپس دوج کوین این فرصت را خواهد داشت تا دوباره شانس خود را برای عبور از مانع ۰/۳۵ دلاری امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور کامل از محدوده ۰/۳۳ دلاری نشود، احتمال پولبک به سطح شکسته شده وجود دارد. محدوده ۰/۳۲۵۰ و سپس ۰/۳۲ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی سطوح حمایتی مهم برای دوج محسوب می‌شوند. در صورتی که این محدوده از دست برود، احتمال ریزش قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۱ و ۰/۳۰۵۰ دلار حمایت‌های بعدی خواهند بود و انتظار داریم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۳۰ دلار مانع از ریزش بیشتر قیمت شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده و به نظر می‌رسد مکدی به حالت صعودی بازگردد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۳ دلار است. پس از آن  ۰/۳۳۵۰ و  ۰/۳۴ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۵ و ۰/۳۶ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۲۵۰ تا ۰/۳۲ دلار است. سپس محدوده  ۰/۳۱۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۱ و ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ مرداد (۱۶ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته خودش را به مرز ۰/۳۱ دلاری رسانده بود در تلاش اول موفق به عبور از این مانع نشد و تا ۰/۲۹ دلار پایین کشیده شد، اما در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد به این ترتیب از سد مقاومت‌های ۰/۳۱ و ۰/۳۲ دلاری گذشت و خودش را به بالای ۰/۳۴ دلار رساند. دوج حتی مرز ۰/۳۵ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده با فشار فروش روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی دوج تا محدوده ۰/۳۳ دلاری هم پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۰/۳۳۴۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج کوین از روز ۱۲ اوت در یک کانال صعودی قرار گرفت و با لمس سطوح سقف و کف کانال موفق شد روز گذشته خودش را به سقف کانال در نزدیکی ۰/۳۱ دلار برساند. پس از آن دوج مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۰/۲۹ دلار در نزدیکی کف کانال پایین کشیده شد. دوج با تکیه بر حمایت کف کانال حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و این بار موفق شد از سقف کانال در محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار عبور کند. به این ترتیب دوج این فرصت را پیدا کرد تا خودش را به مرز ۰/۳۵ دلار هم برساند، هر چند موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر دوج در محدوده قیمت ۰/۳۳ دلاری از حمایت خط روند برخوردار است، در صورتی که این حمایت را حفظ کند، فرصت خواهد داشت به روند صعودی خود ادامه دهد. در روند صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۳۴ دلار قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۳۵ تا ۰/۳۵۵۰ دلار موانع مهم بعدی محسوب می‌شوند. در صورتی که دوج بتواند از سد این موانع عبور کند این فرصت را دارد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۰/۳۶ و سپس ۰/۳۸ دلار امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از موانع ۰/۳۴ و ۰/۳۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۳ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی حمایت مهم بعدی در نزدیکی ۰/۳۲۵۰ دلار قرار گرفته است پس از آن فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در محدوده ۰/۳۱۸۰ و ۰/۳۱ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا مرز ۰/۳۰ دلار و سپس ۰/۲۹ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در  محدوده ۶۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۴ دلار است. پس از آن  ۰/۳۵ و  ۰/۳۵۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۶ و ۰/۳۸ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۳ تا ۰/۳۲۸۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۳۲۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۱۸۰ و ۰/۳۱ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ مرداد (۱۵ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز گذشته خودش را به مرز ۳۰ سنتی نزدیک کرد موفق به عبور از آن نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۲۷۵۰ دلار پایین کشیده شد و با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد. به این ترتیب روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و این بار موفق شد از سد مقاومت ۰/۳۰ دلاری عبور کند. دوج حتی قیمت‌های بالای ۰/۳۱ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی امروز دوج کوین محدوده ۰/۳۰ دلاری که حالا به حمایت تبدیل شده بود را از دست داد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۹۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز پنجشنبه دوازدهم اوت روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرده بود خودش را تا مرز ۳۰ سنت بالا کشید، هر چند در بار اول موفق به عبور از آن نشد و با اصلاح جزئی تا محدوده ۰/۲۸ و ۰/۲۷۵۰ دلار عقب نشینی کرد. اما روز گذشته با کسب حمایت در این منطقه به روند صعودی خود ادامه داد و بعد از مدت‌ها به بالای مرز ۰/۳۰ دلاری رسید. دوج حتی قیمت  ۰/۳۱۴۰ دلاری را هم لمس کرد ولی موفق به حفظ موقعیتش نشد تا امروز در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در مسیر اصلاحی در حال حاضر محدوده ۰/۲۹۷۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر از قیمت دفاع می‌کند. در صورت تحقق این امر انتظار داریم دوج به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۳۰۸۰ تا ۰/۳۱ دلاری خواهد بود. پس از آن مانع مهم بعدی در نزدیکی قیمت ۰/۳۲ دلار قرار گرفته است.

در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۰/۳۳ و ۰/۳۴۵۰ دلار ایستگاه‌های مهم بعد در مسیر صعودی دوج کوین محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۹۷۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود، حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۲۹ دلار و خط روند شکسته شده قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار و بعد از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۲۷۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای دوج کوین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی زیر محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۰۸۰  و ۰/۳۱ دلار است. پس از آن  ۰/۳۱۴۰ تا ۰/۳۱۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۲ و ۰/۳۳ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۷۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۹ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۸۵۰، ۰/۲۸ و ۰/۲۷۵۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۳ مرداد (۱۴ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز پنجشنبه تا محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده با حمایت روبرو شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج کوین امروز موفق شد خودش را به مرز ۳۰ سنت نزدیک کند. حتی قیمت ۰/۲۹۸۵ دلار را هم لمس کرد اما با برخورد به خط روند متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی دوج کوین تا محدوده ۰/۲۷۶۰ دلار پایین کشیده شد اما در این قیمت حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب نزدیک به محدوده ۰/۲۸ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج کوین روز پنجشنبه با تشکیل الگوی دو کف (Double bottom) حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد موفق شد امروز تا مرز ۳۰ سنت پیشروی کند. هر چند دوج در این قیمت متوفق شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی دوج کوین تا محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر در نزدیکی ۰/۲۷۶۰ دلار پایین کشیده شد اما در حال حاضر این محدوده از قیمت دفاع کرده است.

در صورتی که این محدوده حمایتی همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد دوج از سد ۰/۲۸ دلار عبور کند، محدوده ۰/۲۹ دلار و سپس ۰/۲۹۸۵ تا ۰/۳۰  دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود. در صورت عبور از سد ۳۰ سنت، محدوده ۰/۳۰۷۰ تا ۰/۳۱ و سپس ۰/۳۲ دلار موانع بعدی دوج کوین در مسیر صعودی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۷۶۰ تا ۰/۲۷ دلار  نزدیک به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق به دفاع از قیمت نشوند. احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در  مسیر اصلاحی حمایت‌های بعدی برای دوج در محدوده ۰/۲۶۵۰ و ۰/۲۵۵۰ دلار قرار گرفته است. در صورت ریزش بیشتر احتمال ملاقات مجدد دوج کوین با محدوده ۰/۲۴۵۰ و ۰/۲۴ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی زیر محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۸  و ۰/۲۹ دلار است. پس از آن  ۰/۲۹۸۵ تا ۰/۳۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۱ و پس از آن ۰/۳۲ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۷۶۰ و سپس ۰/۲۷ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۵۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۴۵۰ و  ۰/۲۴ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ مرداد (۱۳ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را از محدوده ۰/۲۶۵۰ دلاری آغاز کرده بود موفق شد خودش را به محدوده ۳۰ سنتی نزدیک کند. هر چند با لمس قیمت ۰/۲۹۵۰ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت‌های مهم در نزدیکی ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۷۵۰ دلار را از دست داد و حتی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم موفق به جلوگیری از ریزش قیمت نشد و روج روز گذشته تا محدوده ۰/۲۵۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند مانع از کاهش بیشتر قیمت شد و دوج امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۶۷۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، DOGE روز گذشته موفق به عبور از مقاومت مهم ۳۰ سنتی نشد و با فشار فروش شدید مواجه شد. به این ترتیب نزدیک به ۱۴ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۲۵۶۰ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی قیمت ۰/۲۵۱۵ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در این مسیر دوج کوین موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۶۲۰ دلاری عبور کند و با پولبک به خط روند شکسته شده به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت مهم در محدوده قیمت ۰/۲۷ تا ۰/۲۷۳۰ دلاری و نزدیک به خط روند قرار دارد. از انجایی که فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر هم در این محدوده قرار گرفته است انتظار داریم مقاومت نسبتا مهمی برای دوج باشد. در صورت عبور از این مانع، مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس سقف قیمت روز گذشته یعنی ۰/۲۹۵۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم بعد از مدت‌ها دوج کوین را بالای ۳۰ سنت ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۷۳۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت مجدد به محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری وجود. البته محدوده ۰/۲۶ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند سطح حمایتی مهم محسوب شود.

در صورتی که دوج حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۲۵۵۰ تا ۰/۲۵۴۰ دلاری را از دست بدهد احتمال ریزش تا محدوده ۰/۲۵ و ۰/۲۴ دلاری هم وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۷ تا ۰/۲۷۳۰ دلار است. پس از آن  ۰/۲۸ تا ۰/۲۸۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۹۵۰ و پس از آن ۰/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۶ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۵۵۰ تا  ۰/۲۵۴۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۵ و  ۰/۲۴ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ مرداد (۱۲ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روزهای نهم و دهم اوت درون یک مستطیل محبوس شده بود، روز گذشته با عبور از محدوده ۰/۲۶۲۰ دلاری از سقف مستطیل خارج شد و تا مرز ۲۸ سنت به حرکت خود ادامه داد. دوج حتی قیمت‌های بالاتر از ۰/۲۸ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش بالای این محدوده نشد. به این ترتیب در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا سقف مستطیل شکسته شده مستطیل در نزدیکی ۰/۲۶۵۰ دلار اصلاح شد. با این حال با برخورد به این محدوده حمایت شد و امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج کوین امروز به بالای ۲۹ سنت هم رسید اما موفق به حفظ موقعتیش در این محدوده نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۸۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد DOGE پس از شکستن سقف مستطیل موفق شد تا محدوده ۰/۲۸ دلاری پیشروی کند اما در این قیمت با برخورد به خط روند متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج دوباره تا سقف مستطیل پایین کشیده شد اما در این محدوده با فشار خریداران روبرو شد و امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب از سد مقاومت‌ها در محدوده ۰/۲۷۵۰ و ۰/۲۸ دلاری گذشت و با عبور از خط روند به بالای مرز ۰/۲۹ دلار رسید. دوج حتی ۰/۲۹۵۰ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت بالای آن نشد و تا فیبوناچی اصلاحی  ۲۳/۶ درصد در نزدیکی قیمت ۰/۲۸۵۰ دلار اصلاح شد.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸۴۰ دلاری در نزدیکی فیبو ۲۳/۶ و خط روند شکسته شده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۰۷۰ دلار قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۳۰۵۰ دلار مانع مهم بعدی است و در صورتی که دوج بتواند موقعیتش را بالای ۳۰ سنت حفظ کند، انتظار داریم به سمت مقاومت‌های ۰/۳۲ و ۰/۳۳ دلاری حمله کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸۴۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و سپس ۰/۲۷۴۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای دوج محسوب می‌شوند. در صورت از دست دادن این محدوده حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار قرار دارد.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۶۵۰ و سپس ۰/۲۶ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۷۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۰ و ۰/۳۰۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۲ و پس از آن ۰/۳۳ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸۴۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۸ تا  ۰/۲۷۷۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۷ و  ۰/۲۶۸۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۰ مرداد (۱۱ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز نهم اوت با یک جهش نزدیک به ۱۵ درصدی موفق شد خودش را به بالای محدوده ۰/۲۶ دلاری برساند، روز گذشته موفق به حفظ موقعیت خود نشد و تا محدوده ۰/۲۴۵۰ دلار عقب نشینی کرد. دوج کوین در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۵۸۰ دلار موفق شد از ضلع بالای مثلث خارج شود. در زمان نگارش این مطلب دوج در بالای محدوده ۰/۲۶ دلاری معامله می‌‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد DOGE پس از جهش قیمتی جالب توجه در روز دوشنبه در محدوده ۰/۲۶ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۲۴۵۰ دلار پایین کشیده شد اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۵۸۰ دلار عبور کند. همچنین با نگاه دقیق‌تر شاهد تشکیل یک مستطیل در نمودار قیمت هستیم که دوج کوین با لمس کف و سقف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد.

امروز هم دوج با شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۵۸۰ دلار حالا به سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۶۲۰ دلار برخورد کرده است. در صورتی که بتواند از این مانع عبور کند واز بالای مستطیل خارج شود مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۲۷ دلار قرار گرفته است. پس از ان محدوده ۰/۲۷۷۰ تا ۰/۲۸ دلار مانع بعدی برای ادامه حرکت دوج محسوب می‌شود که عبور از آن این فرصت را به دوج کوین می‌دهد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۰/۲۹ و ۰/۳۰ دلار امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از سقف مستطیل نشود، احتمال حرکت به سمت کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی خط روند شکسته شده در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلار اولین حمایت محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از قیمت دفاع کند. پس از آن محدوده ۰/۲۴۵۰ دلار کف مستطیل حمایت بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۷ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۶۲۰ دلار است. پس از آن  ۰/۲۷ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۷۷۰ تا ۰/۲۸ دلار و پس از آن ۰/۲۹ و ۰/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۴۵۰ و  ۰/۲۴ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۹ مرداد (۱۰ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که دو روز پیش از محدوده ۰/۲۷۵۰ دلاری ریجکت شده بود، روز گذشته تا مرز ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با حمایت خوبی روبرو شد و به مسیر صعودی بازگشت. در مسیر صعودی دوج از سد مقاومت‌های ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلاری گذشت و خودش را به محدوده ۰/۲۶ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۶۱/۸ درصد از ریزش پیشین رساند اما با وجود چندین بار تلاش در عبور از آن ناکام ماند. به این ترتیب تا حمایت ۰/۲۵ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب هم دوج در همین محدوده ۰/۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته درون یک الگوی کنج نزولی قرار داشت و با برخورد به حمایت ۰/۲۳ دلاری حمایت شد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا با شکستن سقف الگو در محدوده ۰/۲۴ دلاری، حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کند. در این جهش دوج کوین بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و با عبور از مقاومت مهم ۰/۲۵ دلاری موفق شد تا مرز ۰/۲۶ دلار پیشروی کند. با این حال در این قیمت با خط روند نزولی روربرو شد و در عبور از این محدوده ناکام ماند.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث با حمایت خط روند در محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۵ دلار و مقاومت ۰/۲۶ دلاری قرار گرفته است. در صورتی که دوج موفق به شکست ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۶ دلاری شود می‌توانیم به ادامه روند صعودی امیدوار باشیم. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۷ دلار مانع بعدی است و سپس محدوده  ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۹ دلار و پس از آن مرز ۰/۳۰ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۶ دلار نشود و حمایت ۰/۲۵ دلاری را هم از دست بدهد و از ضلع پایین مثلث خارج شود، احتمال  اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴ دلاری حمایت بعدی است و پس از آن محدوده ۰/۲۳۵۰ در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و پس از آن ۰/۲۳ دلار حمایت‌های مهم قیمت محسوب می‌شوند.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۱۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۶ دلار است. پس از آن  ۰/۲۷ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۹ دلار و پس از آن ۰/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۴ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۳۵۰ و  ۰/۲۳ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۸ مرداد (۹ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که یکی دو روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار گرفته بود و موفق شده بود خودش را تا محدوده ۰/۲۸۴۰ دلاری بالا بکش. روز گذشته در این قیمت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. دوج در این مسیر حمایت ۰/۲۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با حمایت خوبی روبرو شد و به نظر می‌رسد قصد دارد به روند صعودی خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده قیمت ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود و درون یک مثلث قرار گرفته است خروج از یکی از ضلع‌های بالا یا پایین مثلث می‌تواند روند حرکت بعدی دوج کوین را تعیین کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج کوین روز هفتم اوت حرکت صعودی خوبی را از محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار شروع کرد و موفق شد روز گذشته به بالای محدوده ۰/۲۷ دلاری هم پیشروی کند. با وجود لمس محدوده ۰/۲۸۴۰ دلاری دوج کوین در این قیمت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر روز گذشته حمایت محدوده ۰/۲۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. این محدوده از قیمت دفاع  کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است و امروز با لمس ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۳ دلار حمایت شد و حرکت تازه‌ای را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کرد.

در این مسیر محدوده ۰/۲۴ دلاری اولین مقاومت برای دوج خواهد بود و پس از آن ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۵ دلاری قرار دارد. شکستن ضلع بالای مثلث و خروج از آن می‌تواند مسیر دوج کوین به سمت  قیمت‌های بالاتر را هموار کند. در این مسیر محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۷۵۰ دلاری اولین مقاومت محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۹ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این دو مانع انتظار داریم دوج کوین را در محدوده ۰/۳۰ و ۰/۳۲ دلاری ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از موانع ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلاری نشود و حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۳۴۰ تا ۰/۲۳ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۲ دلاری اولین حمایت مهم محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱ دلاری  قرار دارد و در صورت ریزش بیشتر انتظار داریم محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۵۰ دلار ایستگاه بعدی قیمت در مسیر نزولی باشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۴ دلار است. پس از آن  ۰/۲۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۷۵۰ دلا و پس از ان ۰/۲۹ تا ۰/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۳ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۲ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱ و ۰/۲۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۷ مرداد (۸ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که بیش از ۱۰ روز درون یک مستطیل به دام افتاده بود و با لمس سطوج سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌داد. روز گذشته بالاخره موفق به عبور از مقاومت ۰/۲۱۵۰ دلاری شد و از سقف مستطیل خارج شد. به این ترتیب حرکت دوج کوین شتاب بیشتری گرفت و DOGE  امروز تا محدوده ۰/۲۸۴۰ دلاری پیشروی کرد. هر چند موفق به عبور از آن نشد و تا مرز ۰/۲۵ دلار اصلاح شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در نزدیکی محدوده ۰/۲۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

با نگاه به نمودار ۱ ساعته دوج کوین به خوبی متوجه می‌شویم. دوج پس از اینکه بیش از ۱۰ روز در محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار فشرده شده بود، موفق شد با شکست سقف مستطیل از این ناحیه خارج شود و با شتاب زیادی به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند. به این ترتیب دوج در یک کانال صعودی قرار گرفت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به روند خود ادامه داد. در این مسیر دوج از مقاومت‌های ۰/۳۲ و ۰/۲۵ دلاری گذشت و امروز خودش را به محدوده ۰/۲۸ دلاری رساند. هر چند با برخورد به سقف کانال متوقف شد و تا کف کانال محدوده ۰/۲۵ دلاری اصلاح شد.

محدوده ۰/۲۵ دلاری در نزدیکی کف کانال و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر از قیمت دفاع کرد تا دوج دوباره در مسیر دستیابی به سقف کانال قرار بگیرد.

در این مسیر محدوده ۰/۲۷۵۰ دلاری میانه کانال اولین مقاومت محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۹ دلاری سقف کانال موانع مهم بعدی در مسیر صعودی دوج خواهند بود. پس از آن محدوده ۰/۳۰ ، ۰/۳۱۳۰ و ۰/۳۳ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۶ دلاری کف کانال موفق به دفاع از قیمت نشود و دوج از کف کانال صعودی خارج شود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۵ دلار حمایت مهم بعدی است، پس از آن ۰/۲۴۳۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۶۱/۸ درصد و سپس ۰/۲۳ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۷۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۲۸۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۹۰ و ۰/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۶ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۳ و ۰/۲۲ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۶ مرداد (۷ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز پنجشنبه تا کف مستطیل پایین کشیده شده بود. در این محدوده حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را به سمت سقف مستطیل آغاز کرد. در این مسیر دوج روز گذشته از مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۰ دلار گذشت و با شتاب بیشتری به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کرد. به این ترتیب موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلاری عبور کند و امروز خودش را به سقف مستطیل در نزدیکی ۰/۲۱۵۰ دلار رساند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۳۰ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند از سقف مستطیل به طور کامل عبور کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج در ۱۰ روز گذشته درون یک مستطیل قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز پنجشنبه هم دوج با لمس محدوده کف مستطیل حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر موفق شد از مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند و خودش را به ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلار برساند. دوج حتی خودش را به سقف مستطیل رساند و محدوده ۰/۲۱۷۰ دلار را هم لمس کرد.

همچنین می‌توانیم در نمودار ۱ ساعته شاهد یک کانال صعودی هم باشیم که دوج در حال حاضر در نزدیکی سقف کانال قرار دارد. در صورتی که موفق به عبور از سقف کانال نشود، احتمال بازگشت به کف کانال در نزدیکی ۰/۲۱ تا ۰/۲۰۸۰ دلار وجود دارد. البته پیش از  آن میانه کانال در نزدیکی ۰/۲۱۳۰ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند.

در صورتی که محدوده ۰/۲۱۳۰ در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر و میانه کانال و پس از آن محدوده ۰/۲۱۰ تا ۰/۲۰۸۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و کف کانال بتوانند از قیمت دفاع کنند، انتظار داریم دوج دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد و برای عبور کامل از محدوده سقف کانال تلاش کند.

در این مسیر محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار و سپس ۰/۲۲ دلاری مقاومت‌های مهم محسوب می‌شوند  و در صورت عبور از این موانع، دوج این فرصت را داد تا خودش را به محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۳۲ دلار هم برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۱۳۰ و سپس ۰/۲۱ تا ۰/۲۰۸۰ موفق به دفاع از قیمت نشود و دوج کانال صعودی را از دست بدهد احتمال اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار وجود دارد. در صورت ریزش بیشتر انتظار داریم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۲۰ دلار از قیمت دفاع کند و اجازه کاهش قیمت بیشتر را ندهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۷۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۱۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۲۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۳ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۳۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۱ تا ۰/۲۰۸۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۰۵۰ دلار و ۰/۲۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۵ مرداد (۶ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز چهارم اوت تا محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری کف مستطیل پایین کشیده شده بود. در این محدوده حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج کوین تا محدوده ۰/۲۰۳۰ دلار هم به حرکت خود ادامه داد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد تا روز گذشته دوباره تا کف مستطیل پایین کشیده شود. دوج باز هم در این قیمت حمایت شد و روز گذشته خودش را تا مرز ۰/۲۰ دلار بالا کشید. اما این بار هم موفق به عبور نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۹۸۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج همچنین مانند یک هفته پیش درون یک مستطیل با حمایت ۰/۱۹۵۰ و مقاومت ۰/۲۱۴۰ دلار قرار دارد. در روزهای اخیر هم بارها کف مستطیل را لمس کرد ولی آن را از دست نداد. روز گذشته هم دوج سری به این محدوده زد و دوباره مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پیشروی کرد و دوباره با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) متوقف شد.  به نظر می‌رسد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برای دوج تبدیل به یک سطح حیاتی شده است و برای بازگشت به روند صعودی باید از آن عبور کند.

در حال حاضر دوج کوین تا محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر اصلاح شد و در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند انتظار داریم دوج یکبار دیگر شانس خود را برای عبور از (SMA 100) در محدوده ۰/۲۰ دلاری امتحان کند.

در این محدوده شاهد یک خط روند نزولی هم هستیم در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی برای دوج در نزدیکی ۰/۲۰۵۰ دلار قرار گرفته است. سپس محدوده ۰/۲۱ دلار و بعد از ان ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار سقف مستطیل موانع مهم قیمت خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۹۸۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد را هم از دست بدهد، احتمال حرکت مجدد به سمت کف مستطیل در محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری وجود دارد.

در صورت ریزش بیشتر و خروج از کف مستطیل، قیمت‌های ۰/۱۹ و ۰/۱۸۵۰ و سپس ۰/۱۸ و ۰/۱۷ دلار ایستگاه‌های مهم قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰دلار است. پس از آن  ۰/۲۰۴۰ تا ۰/۲۰۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۱ و ۰/۲۱۴۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹۸۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۱۹۶۰ تا ۰/۱۹۵۰ دلار مهمترین حمایت محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۱۹ دلار و ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸ و ۰/۱۷ دلار هم حمایت مهم بعدی خواهند بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۴ مرداد (۵ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که در یک هفته گذشته درون یک مستطیل قرار داشت، روز گذشته هم تا کف مستطیل یعنی محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری پایین کشیده شد اما آن را از دست نداد و حرکت خود به سمت سقف مستطیل را آغاز کرد. در این مسیر دوج خط روند نزولی که با آن درگیر شده بود را شکست و با عبور از مقاومت ۰/۲۰ دلاری خودش را تا ۰/۲۰۳۰ دلار بالا کشید. در این محدوده اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد. به این ترتیب دوج کوین امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا مرز ۰/۲۰ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج همچنان در محدوده ۰/۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم به خوبی متوجه خواهیم شد دوج  از روز اول ماه اوت و لمس سقف مستطیل تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفت و با لمس چندین باره آن روز گذشته تا کف مستطیل یعنی محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری پایین کشیده شد. حتی دم کندل‌های دوج محدوده ۰/۱۹۳۰ دلاری را هم لمس کردند اما در نهایت دوج از کف مستطیل خارج نشد تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد.

در مسیر صعودی حرکت دوج کوین با شکست خط روند نزولی شتاب بیشتری گرفت و دوج کوین با عبور از فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد در محدوده ۰/۲۰ دلاری خودش را به ۰/۲۰۳۰ دلار هم رساند. در این قیمت اما به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند شکسته شده برخورد کرد و در عبور از آن ناکام ماند و دوباره تا مرز ۰/۲۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج در محدوده ۰/۲۰ دلاری از حمایت خط روند برخوردار است. در صورتی که این حمایت بتواند از قیمت دفاع کند انتظار داریم دوج دوباره شانس خود را برای عبور از (SMA 100) و خط روند امتحان کند.

به این ترتیب اولین مقاومت محدوده ۰/۲۰۲۵ دلار (SMA 100) و سپس ۰/۲۰۴۰ دلاری در نزدیکی خط روند خواهد بود. در صورت عبور از این موانع، محدوده ۰/۲۰۶۰ تا ۰/۲۰۸۵ دلار فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد  مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس سقف کانال در نزدیکی ۰/۲۱۲۰ تا ۰/۲۱۴۰ دلار ایستگاه بعدی قیمت در مسیر صعودی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین حمایت ۰/۲۰ دلار را از دست بدهد، احتمال بازگشت به محدوده کف مستطیل در نزدیکی ۰/۱۹۵۰ وجود دارد. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن کف مستطیل می‌تواند دوج کوین را تا ۰/۱۹، ۰/۱۸۵۰ و سپس ۰/۱۸ دلار پایین بکشد. حمیات مهم بعدی در نزدیکی ۰/۱۷ دلار قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۲۵ و ۰/۲۰۴۰ دلار است. پس از آن  ۰/۲۰۶۰ تا ۰/۲۰۸۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۱۲۰ تا ۰/۲۱۴۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۱۹۵۰ دلار مهمترین حمایت محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۱۹ دلار و ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸ و ۰/۱۷ دلار هم حمایت مهم بعدی خواهند بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۳ مرداد (۴ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز یکشنبه در عبور از سقف مستطیل ناکام مانده بود، در مسیر نزولی قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده کف مستطیل پایین کشیده شد. دم کندل‌های یک ساعته روز گذشته حتی محدوده ۰/۱۹۳۰ دلاری را هم لمس کرد اما بدنه کندل‌ها، سطح ۰/۱۹۵۰ دلاری کف مستطیل را از دست نداد. به این ترتیب دوج این فرصت را پیدا کرد تا به روند صعودی بازگردد اما با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰ دلاری متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در نزدیکی ۰/۱۹۵۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد Doge که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت، ضلع پایین مثلث در نزدیکی ۰/۲۰۲۵ دلار را از دست داد و تا ۰/۱۹۵۰ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۹۳۰ دلاری را هم لمس کرد اما کف مستطیل از ریزش قیمت جلوگیری کرد.

در صورتی که محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار همچنان از قیمت دفاع کند، انتظار داریم دوج کوین حرکت خود را به سمت سقف مستطیل آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۱۹۷۵ دلار خط روند نزولی و سپس ۰/۲۰ دلار فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر اولین سطوح مقاومت محسوب می‌شود. در صورتی که دوج از این موانع عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم تا محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته به حرکت خود ادامه دهد.

موانع مهم بعدی پس از عبور از این مقاومت در محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلار و سپس ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار سقف مستطیل قرار دارند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود و حمایت کف مستطیل از دست برود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود خواهد بود. محدوده ۰/۱۹ دلار و پس از آن ۰/۱۸۵۰ دلار اولین سطوح حمایت‌ محسوب می‌شوند. پس از آن حمایت‌های مهم بعدی برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸ و ۰/۱۷ دلار قرار دارند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۹۷۵ دلار است. پس از آن  ۰/۲۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار و پس از ان  محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار است. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۱۹ دلار قرار دارد. محدوده ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸ و ۰/۱۷ دلار هم حمایت مهم بعدی خواهند بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۲ مرداد (۳ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که نزدیک به یک هفته درون یک مستطیل در حال نوسان است، روز یکشنبه برای عبور از سقف مستطیل تلاش کرد اما با برخورد به محدوده ۰/۲۱۸۰ دلاری متوقف شد و تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفت و با لمس این سطح به حرکت نزولی خود ادامه داد. به این ترتیب حمایت‌های مهم نزدیک به قیمت ۰/۲۱۲۰ و ۰/۲۰۶۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۲۰ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین نگاه کنیم، Doge روز گذشته درو یک مثلث قرار داشت و با لمس ضلع‌های بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. دیروز حتی دوج خودش را به محدوده ۰/۲۱ دلاری هم رساند اما با برخورد به ضلع بالای مثلث متوقف شد و دوباره در مسیر ضلع پایین مثلث قرار گرفت. امروز هم دوج ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری را از دست داد و از مثلث خارج شد.

در حال حاضر مهمترین حمایت برای دوج کوین در نزدیکی قیمت ۰/۲۰ دلار است و پس از آن حمایت بعدی در قیمت ۰/۱۹۵۰ دلاری کف مستطیل  قرار دارد. در صورت از دست دادن این حمایت و خروج از مستطیل احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد. در این صروت محدوده ۰/۱۹ دلاری و سپس ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.  هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۱۷ دلاری پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۰ و ۰/۱۹۵۰ دلاری بتوانند از ریزش بیشتر قیمت دفاع کنند، انتظار داریم به روند صعوی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۰۲۰ دلاری خط روند شکسته شده خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار تا ۰/۲۰۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع مهم بعدی محسوب می‌شود.

پس از آن محدوده ۰/۲۱ و ۰/۲۱۴۰ دلاری در نزدیکی سقف مستطیل ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۲۵ دلار است. پس از آن  ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰۷۰ دلار است. سپس محدوده ۰/۲۱ دلار و محدوده ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰ دلار است. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری و بعد از ان نزدیک به ۰/۱۹ دلار قرار دارد. محدوده ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۷ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۱ مرداد (۲ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که در چند روز گذشته درون یک مستطیل به حرکت خود ادامه می دهد، روز گذشته برای خروج از ضلع بالای مثلث تلاش کرد و حتی خودش را به محدوده ۰/۲۱۹۰ دلاری هم رساند اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و دوباره به درون مثلث بازگشت. امروز هم دوج کوین به روند ریزشی ادامه داد و تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما با حمایت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب ۰/۲۰۴۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج کوین همچنان درون مستطیل با حمایت ۰/۱۹۵۰ و مقاومت ۰/۲۱۴۰ دلاری قرار دارد. با این حال روز گذشته خودش را به ۰/۲۱۹۰ دلار هم رساند اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و به درون مستطیل بازگشت. همچنین دوج در یک روند نزولی هم قرار گرفت و با چند بار برخورد به آن موفق به شکست آن نشد. از چند روز گذشته هم یک خط روند صعودی از قیمت دوج حمایت می‌کند.

روز گذشته  هم دوج پس از برخورد به خط روند نزولی در محدوده  ۰/۲۱۲۰ دلار به روند نزولی خود ادامه داد و امروز تا مرز ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و به مسیر اصلاح ارزش از دست رفته بازگشت.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۲۰۶۵ دلار نزدیک به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری نزدیک به خط روند نزولی مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.  در صورت عبور از این محدوده و شکستن خط روند نزولی، دوج می‌تواند دوباره خودش را به سقف مستطیل در نزدیکی ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار برساند. در صورت عبور از این مانع، مقاومت مهم بعدی محدوده ۰/۲۱۹۰ تا ۰/۲۲ دلار خواهد بود.

اگر به وضعیت شاخص RSI هم نگاه کنیم با یک خط روند نزولی روبرو شده است که برای بازگشت به روند صعودی باید آن را به سمت بالا بشکند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین در عبور از مقاومت ۰/۲۰۶۵ و ۰/۲۱ دلاری ناکام بماند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۰/۲۰۱۰ تا ۰/۲۰ دلاری خواهد بود. در صورت از دست دادن آن، کف مستطیل در نزدیکی ۰/۱۹۵۰ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود.

در صورت ریزش بیشتر و از دست دادن کف مستطیل امکان ریزش بیشتر قیمت تا محدوده ۰/۱۹ و ۰/۱۸۵۰ دلار وجود دارد. ایستگاه مهم بعدی در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۷ دلاری محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۶۵ دلا است. پس از آن  ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلار است. سپس محدوده ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار قرار دارد و محدوده ۰/۲۱۹۰ تا ۰/۲۲ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۱۰ تا ۰/۲۰ دلار است. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری و بعد از ان نزدیک به ۰/۱۹ دلار قرار دارد. محدوده ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۷ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۰ مرداد (۱ اوت ۲۰۲۱)

قیمت دوج کوین که در چند روز گذشته درون یک مستطیل قرار داشت و با لمس کف و سقف آن به مسیر خود ادامه می‌داد. امروز بالاخره موفق شد از محدوه ۰/۲۱۴۰ دلاری سقف مستطیل عبور کند و خودش را به مقاومت بعدی در محدوده ۰/۲۱۹۰ دلار هم نزدیک کرد اما در اولین تلاش موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۱۶۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج پس از افت و خیز روز دوشنبه تا محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار پایین کشیده شد و پس از آن مورد حمایت قرار گرفت. با این حال در روزهای پس از آن شاهد تشکیل یک مستطیل با کف ۰/۱۹۵۰ و سقف ۰/۲۱۴۰ دلار بودیم که قیمت با برخورد به سطوح سقف و کف به حرکت خود ادامه می‌داد.

روز گذشته هم دوج برای عبور از محدوده ۰/۲۱۴۰ دلاری با مقاومت روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد و تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۲۰۵۰ دلار به عقب بازگشت. اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و امروز این فرصت را پیدا کرد تا با عبور از سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۱۴۰ دلار و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش روز دوشنبه،  خودش را به مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۲۱۹۰ تا ۰/۲۲ دلاری برساند.

دوج کوین در تلاش اول موفق به انجام این کار نشد و در بازه یک ساعته شاهد پولک به سقف شکسته شده هستیم. در صورتی که محدوده ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار این بار در نقش حمایت ظاهر شود انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۱۹۰ تا ۰/۲۲ دلار خواهیم بود. پس از آن محدوده ۰/۲۲۵۰  و سپس ۰/۲۳ دلار موانع بعدی دوج محسوب می‌شوند. در صورتی که از این مانع هم عبور کند دوج این فرصت را خواهد داشت تا شانس خود را برای رسیدن به ۰/۲۴۵۰ تا ۰/۲۵ دلار  امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از مانع در محدوده ۰/۲۱۹۰ تا ۰/۲۲ دلار نشود و حمایت ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۴۰ دلاری را هم از دست بدهد، امکان ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

حمایت‌های مهم در مسیر نزولی دوج در محدوده ۰/۲۱ دلار و سپس ۰/۲۰۵۰ دلار نزدیک به (SMA 100) قرار گرفته است. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۲۰ و ۰/۱۹۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۷ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۱۹۰ تا ۰/۲۲ دلار است،  پس از آن محدوده  ۰/۲۲۵۰و ۰/۲۳ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۴۵۰ و ۰/۲۵ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۴۰ دلار است. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده ۰/۲۱ دلار و ۰/۲۰۵۰ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده  ۰/۲۰ و ۰/۱۹۵۰ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه دوشنبه گذشته موفق به حفظ محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری نشده بود تا محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار پایین کشیده شد. در چند روز گذشته هم درون یک مستطیل با مقاومت ۰/۲۱۴۰ و ۰/۱۹۵۰ دلاری در نوسان است. روز گذشته هم دوج با برخورد به محدوده ۰/۱۹۶۰ دلاری حمایت شد و این فرصت را پیدا کرد تا با عبور از محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری از خط روند نزولی که چند روزی با آن درگیر بود را شکست و دوباره تا محدوده ۰/۲۱۴۰ دلاری پیشروی کرد. اما این بار هم موفق به عبور از آن نشد و دوباره به کف مستطیل در حرکت است. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۷۵ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد از روز دوشنبه که دوج با حمایت ۰/۱۹۵۰ دلاری روبرو شد درون یک مستطیل با مقاومت ۰/۲۱۴۰ دلاری قرار گرفته است. امروز هم دوج سری به این مقاومت زد و باز هم در عبور از آن ناکام ماند تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

اولین حمایت برای دوج در محدوده ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰۴۰ دلار در نزدیکی خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۱۲۰ تا ۰/۲۱۴۰ دلار یا همان سقف مستطیل  است. در صورتی که موفق به خروج از سقف مستطیل شود و موقعیتش را تثبیت کند مانع بعدی در محدوده ۰/۲۱۹ تا ۰/۲۲دلار قرار گرفته است. سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۳ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرار درصورتی که دوج حمایت ۰/۲۰۵۰ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست بدهد احتمال بازگشت به کف مستطیل وجود دارد. در این مسیر محدوده ۰/۲۰ دلار و ۰/۱۹۵۰ دلار می‌توانند نقش حمایت کننده را ایفا کنند. از دست دادن مستطیل و خروج از ضلع پایین آن می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۹ تا ۰/۱۸۵۰ و حتی ۰/۱۷ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۱۲۰ تا ۰/۲۱۴۰ دلار است،  پس از آن محدوده  ۰/۲۱۹۰ تا ۰/۲۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۳ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار است. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰ دلار و ۰/۱۹۵۰ و ۰/۱۹ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده  ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۷ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز دوشنبه موفق به عبور از محدوده ۰/۲۳ دلاری نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت تا ۰/۱۹۵۰ دلار پایین کشیده شد و به کانال صعودی قدیمی خود باز گشت. به این ترتیب با لمس سطوح سقف و کف مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد و با لمس کف کانال مورد حمایت قرار گرفت و امروز در تلاش است تا به سمت سقف کانال حرکت کند. با این حال با برخورد به محدوده ۰/۲۱ دلاری میانه کانال متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار معامله می شود.

اگر به نمودار ۱ ساعته تغییرات قیمت دوج کوین نگاه کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد دوج پس از افت و خیز روز دوشنبه که تا محدوده ۰/۲۳ دلاری پیشروی کرد و سپس تا ۰/۱۹۵۰ دلار اصلاح شد، دوباره به کانال صعودی خود بازگشت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج مدوده ۰/۲۰ دلاری کف کانال را لمس کرد و این فرصت را پسدا کرد تا حرکت خود به سمت سقف کانال را شروع کند. اما امروز با برخورد به محدوده ۰/۲۱ دلاری میانه کانال متوقف شد.

در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۱ دلاری شود انتظار داریم تا محدوده ۰/۲۱۴۰ دلار و سپس ۰/۲۱۷۰ دلار سقف کانال پیشروی کند. پس از آن محدوده ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۳ دلار مانع مهم بعدی در مسیر صعودی دوج خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از موانع ۰/۲۱ و ۰/۲۱۷۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به سمت کف کانال وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار است و سپس کف کانال در نزدیکی ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰ دلار از قیمت دفاع خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر و خروج از کف کانال می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۱۹۵۰ و ۰/۱۹ دلاری پایین بکشد. ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۷ دلار خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۱ دلار است،  پس از آن محدوده  ۰/۲۱۴۰ و ۰/۲۱۷۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۳ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار است. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰ دلار و ۰/۱۹۵۰ و ۰/۱۹ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده  ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۷ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۷ مرداد (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از جهش و ریزش روز دوشنبه آرام گرفت و در روزهای بعد از آن با کسب حمایت از خط روند به مسیر خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج در عبور از محدوده ۰/۲۱ دلاری ناکام ماند تا همچنان درون مثلث به حرکت خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۲۰ دلاری معامله می‌شود و در انتهای الگوی مثلث قرار گرفته است، باید ببینیم از کدام ضلع مثلث خارج خواهد شد.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی  ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج در چند روز گذشته به خوبی روی خط روند صعودی قرار گرفته است و به حرکت خود ادامه می‌دهد. همچنین با یک خط روند نزولی هم درگیر شده است و اتصال این دو خط به یکدیگر یک مثلث را در نمودار قیمت دوج پدید آورده است. روز گذشته دوج در عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۱ دلاری ناکام ماند و امروز در نزدیکی ضلع پایین مثلث معامله می‌شود.

در صورتی که ضلع پایین مثلث بتواند از قیمت دفاع کند، دوج این فرصت را دارد تا از ضلع بالای مثلث خارج شود.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار ضلع بالای مثلث و سپس ۰/۲۰۸۰ تا ۰/۲۱ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۸۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش روز دوشنبه و خط روند مقاومت مهم بعد محسوب می‌شود. در صورت عبور از این موانع و تثبیت موقعیت بالای آن دوج فرصت دارد تا دوباره برای رسیدن به محدوده ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۳ دلاری تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرار در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۱ دلار نشود و حمایت ۰/۲۰۳۰ تا ۰/۲۰ دلاری ضلع پایین مثلث را از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در این صورت در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری قرار گرفته است. سپس محدوده ۰/۱۹ تا ۰/۱۸۵۰ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود.  هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را دوباره تا محدوده ۰/۱۷ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین روند نزولی کندی را نشان می‌دهد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰۸۰ دلار است،  پس از آن محدوده  ۰/۲۱ و ۰/۲۱۸۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۳ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۳۰ تا ۰/۲۰ دلار است و سپس ۰/۱۹۵۰ و ۰/۱۹ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده  ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۷ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز دوشنبه با جهش ۱۵ درصدی به بالای محدوده ۰/۲۲ دلاری رسیده بود، موفق به حفظ موقعیتش نشد و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار پایین کشیده شد. درا ین قیمت اما با برخورد به خط روند حمایت شد و تلاش کرد تا به مسیر صعودی خود ادامه دهد. با این حال نزدیک به مرز ۰/۲۱ دلار دوباره با برخورد به مقاومت متوقف شد و تا خط روند پایین کشیده شد. امروز هم دوج با حفظ حمایت خط روند تلاش می‌کند به قیمت‌های بالاتر دست پیدا کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز دوشنبه موفق به عبور از ۰/۲۳۳۰ دلاری نشد با تشکیل الگوی سه سقف نزولی در مسیر نزولی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و تا مرز ۰/۲۰۵۰ دلار پیشروی کرد اما در این قیمت دوباره با مقاومت روبرو شد.

در حال حاضر دوج بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است و تلاش می‌کند از مقاومت در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری عبور کند. سپس محدوده ۰/۲۱ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار مانع بعدی خواهد بود. در صورت عبور از ان محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۲۵۰ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج نتواند از مقاومت‌های ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلاری عبور کند، اولین حمایت محدوده ۰/۲۰۳۰ دلار نزدیک به (SMA 100) خواهد بود. سپس خط روند در محدوده ۰/۲۰ دلاری حمایت بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۹۵۰ و سپس ۰/۱۸۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین روند صعودی کندی را نشان می‌دهد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۰۵۰  دلار است،  پس از آن محدوده  ۰/۲۱ و ۰/۲۱۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۲۵۰ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۳۰ تا ۰/۲۰ دلار است و سپس ۰/۱۹۵۰ و ۰/۱۹ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده  ۰/۱۸۵۰ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز یکشنبه در محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفته بود، گذشته روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و موفق شد تا محدوده ۰/۲۲۶۰ دلاری پیشروی کند. دوج حتی محدوده ۰/۲۳۳۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور نشد تا مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج حمایت‌های مهم ۰/۲۱۷۰ و ۰/۲۱ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. امروز هم دوج به مسیر نزولی خود ادامه داد و تا ۰/۱۹۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج روز گذشته پس از اینکه با جهش نزدیک به ۱۵ درصدی موفق شد خودش را به بالای محدوده ۰/۲۲ دلاری برساند. اما در این محدوده فشار فروشندگان مانع از ادامه روند صعودی شد. به این ترتیب با تشکیل الگوی سقف سه قلو (triple top) دوج در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز گذشته تا  ۰/۲۰ دلار پایین کشیده شد.

امروز هم دوج به مسیر نزولی خود ادامه داد و با از دست دادن حمایت ۰/۲۰ دلاری (SMA 100) تا ۰/۱۹۶۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما حمایت شد و دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۰ دلاری نزدیک به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۱ تا ۰/۲۱۵۰ دلار نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر موانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت قیمت انتظار داریم دوج بتواند به محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۲۷۰ دلار دست پیدا کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۰ و ۰/۲۱ دلاری نشود، احتمال ادامه روند ریزشی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۱۹ و ۰/۱۸۵۰ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود. در صورت از دست دادن این حمایت، احتمال بازگشت دوج به محدوده ۰/۱۸ و ۰/۱۷ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۰  دلار است،  پس از آن محدوده  ۰/۲۱ و ۰/۲۱۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۲۷۰ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹ دلار است و سپس ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۸ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده  ۰/۱۷ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته درون یک مثلث متقارن قرار گرفته بود و در محدوده ۰/۱۹۲۰ دلاری ضلع پایین مثلث قرار داشت، امروز همزمان با بیت کوین، جهش صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۰/۱۹۸۰ دلار ضلع بالای مثلث را شکست و به مرز ۰/۲۱ دلار رسید.  در ادامه دوج به خوبی از مقاومت ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۲ دلاری گذشت و تا ۰/۲۲۷۰ دلار به پیشروی خود ادامه داد. با این حال امروز موفق به عبور از این مانع نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۲۲۵ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج روز گذشته موفق به حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۰/۲۰ دلاری نشد و تا مرز ۰/۱۹ دلار عقب نشینی کرد. در این قیمت اما میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت حمایت کرد و مانع از ریزش بیشتر آن شد. به این ترتیب دوج فرصت پیدا کرد تا روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. جهش چشمگیر قیمت بیت کوین امروز باعث پامپ سایر ارزها از جمله دوج شد و دوج با عبور از محدوده ۰/۱۹۸۰ دلاری موفق به شکست ضلع بالای مثلث شد. با خروج از بالای مثلث روند صعودی قیمت شتاب بیشتری گرفت و امروز دوج تا محدوده ۰/۲۲۷۰ دلاری هم به پیشروی خود ادامه داد.

در صورتی که دوج بتواند به روند خود ادامه دهد، اولین مقاومت محدوده ۰/۲۲۷۰ دلاری خواهد بود در صورت عبور از آن، مانع مهم بعدی در محدوده ۰/۲۳۸۵ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۲۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۲۹ تا ۰/۳۰ دلار ایستگاه بعدی در مسیر صعودی قیمت محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که قیمت موفق به عبور از محدوده ۰/۲۲۷۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت برای دوج در محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۹۰ دلاری قرار دارد. در صورت از دست دادن این محدوده، قیمت  ۰/۲۱۳۰ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده و سپس ۰/۲۱ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر ( از ۰/۱۹۳۰ تا ۰/۲۲۷۰ دلار) حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود. با توجه به وجود حمایت قوی در این محدوده انتظار داریم دوج در این محدوده مورد حمایت قرار بگیرد و به روند صعودی باز گردد.

در صورت از دست دادن این محدوده، امکان ریزش قیمت تا محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۰ دلاری هم وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۸۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۲۷۰  تا ۰/۲۳ دلار است،  پس از آن محدوده  ۰/۲۳۸۵ و ۰/۲۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۹ تا ۰/۳۰ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۲ دلار است و سپس ۰/۲۱۳۰ تا ۰/۲۱ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز جمعه روند صعودی تازه‌ای را از محدوده ۰/۱۸۳۰ دلار آغاز کرده بود، موفق شد روز گذشته به بالای محدوده ۰/۲۰ دلاری دست پیدا کند. دوج حتی محدوده ۰/۲۰۴۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از ان نشد تا دوباره مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب دوج کوین امروز تا محدوده ۰/۱۹۱۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا در زمان نگارش این مطلب DOGE در محدوده ۰/۱۹۳۵ دلاری معامله شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز ۲۱ ژوئیه موفق شد از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) عبور کند به خوبی موقعیتش را بالای این محدوده تثبیت کرد. روز جمعه هم در محدوده ۰/۱۸۳۰ دلار با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت و تا محدوده ۰/۲۰ دلار پیشروی کرد. جالب اینجاست امروز هم دوج با لمس (SMA 100) در محدوده ۰/۱۹۱۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث به دام افتاده است و در صورتی که حمایت  (SMA 100) را حفظ کند این فرصت را دارد تا برای عبور از ضلع بالای مثلث تلاش کند.

در این مسیر اولین مقاومت ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۱۹۴۰ دلاری خواهد بود. سپس محدوده ۰/۲۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که دوج بتواند از ۰/۲۰ دلار عبور کند و موقیعتش را تثبیت کند، این فرصت را دارد تا برای رسیدن به محدوده ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۲ دلار شانس خود را امتحان کند. پس از آن محدوده ۰/۲۳۸۰ تا ۰/۲۴ دلار و ۰/۲۵ دلار موانع مهم بعدی برای دوج کوین محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۹۴۰ و ۰/۲۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۰/۱۹ دلاری در نزدیکی ضلع پایین مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود. پس از ان محدوده ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸ دلار و پس از آن ۰/۱۷۵۰ دلار و ۰/۱۷ دلار حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۹۴۰  تا ۰/۱۹۵۰دلار است،  پس از آن محدوده  ۰/۲۰ تا ۰/۲۰۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده و ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۲ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹۱۵ تا ۰/۱۹ دلار است و سپس ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که چهارشنبه گذشته ۲۱ ژوئیه تا محدوده ۰/۲۱۴۵ دلاری پیشروی کرده بود، در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۰/۱۸۳۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج با حمایت (SMA 100) مواجه شد و موفق شد تا ۰/۱۹۵۰ دلار خودش را بالا بکشد اما در این محدوده با مقاومت خط روند روبرو شد و در لحظه نگارش این مطلب در قیمت ۰/۱۹۳۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد دوج در روزهای گذشته روی یک خط روند صعودی قرار گرفته بود، اما موفق به حفظ آن نشد و روز گذشته آن را از دست داد، با این حال میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۸۳۰ دلار در نقش حمایت ظاهر شد تا دوج شاهد ریزش بیشتری نباشد. به این ترتیب دوج کوین روز گذشته تا محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری صعود کرد و در این نقطه به خط روند صعودی برخورد کرد.

در حال حاضر دوج با مقاومت خط روند در محدوده ۰/۱۹۶۰ دلاری را پیش رو دارد. در صورت عبور از این مانع، مقاومت مهم بعدی در محدوده ۰/۱۹۸۵ تا ۰/۲۰ دلار خواهد بود. از آنجایی که این محدوده در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر ( از ۰/۲۱۴۵ تا ۰/۱۸۳۰ دلار) قرار گرفته است عبور از آن برای دوج کوین بسیار مهم خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم دوج تا محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلاری به صعودی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۹۶۰ تا ۰/۲۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در نزدیکی ۰/۱۹۱۵ تا ۰/۱۹ دلار قرار دارد، سپس محدوده ۰/۱۸۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ۰/۱۸۲۵ دلاری حمایت‌های مهم بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا ۰/۱۸ و ۰/۱۷ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۹۶۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۱۹۸۵ تا ۰/۲۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹۱۵ تا ۰/۱۹ دلار است و سپس ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸۲۵ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۰/۱۸ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۱۷۲۰ تا ۰/۱۷ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۱۷ ژوئیه موفق به عبور از محدوده ۰/۲۰ دلاری نشده بود، در مسیر نزولی قرار گرفت و روز سه شنبه یعنی ۲۰ ژوئیه تا ۰/۱۶ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما دوج با حمایت مواجه شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج موفق شد به بالای محدوده ۰/۲۰ دلاری برسد. حتی قیمت ۰/۲۱۴۰ دلاری را هم لمس کرد اما در عبور از آن ناکام ماند تا در مسیر اضلاحی قرار بگیرد. به این ترتیب امروز دوج کوین در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا ۰/۱۸۷۰ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۹ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار ۱ ساعته تغییرات دوج کوین نگاه کنیم، دوج پس از اینکه در محدوده ۰/۱۶ دلاری حمیات شد، روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۷۷۰ دلار گذشت و روند صعودی آن با شتاب بیشتری دنبال شد تا دوج دوباره به بالای محدوده ۰/۲۰ دلاری برگردد. دوج روز گذشته تا محدوده ۰/۲۱۴۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عوبر از این قیمت نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

امروز دوج تا محدوده ۰/۱۸۷۰ دلار  در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۰/۱۶ تا ۰/۲۱۴۴ دلار) اصلاح شد ولی در این نقطه با حمایت روبرو شد. اگر به نمودار قیمت نگاه کنیم شاهد یک خط روند صعودی هم هستیم که دوج در دو روز گذشته با لمس چندباره این نقطه به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

در صورتی که این خط روند بتواند همچنان از قیمت دفاع کند، انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۰ دلار و سپس ۰/۲۰۵۰ دلار محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۱ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این موانع،  دوج کوین این فرصت را دارد تا به محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۳ دلاری هم دست پیدا کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۱۸۸۵ و سپس فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در محدوده ۰/۱۸۷۰ دلار را از دست بدهد. امکان آغاز یک روند نزولی وجود دارد.

در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۸ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۷۲۰ تا ۰/۱۷ و سپس ۰/۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۰ تا ۰/۲۰۵۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۱ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۳ دلاری مقاومت‌‌های بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸۸۵ و سپس ۰/۱۸۷۰ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۰/۱۸ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۱۷۲۰ تا ۰/۱۷ و بعد از آن محدوده ۰/۱۶ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۹ تیر (۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز شنبه از محدوده ۰/۲۵ دلاری ریجکت شده بود، مسیر نزولی را در پیش گرفت و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۷ دلار پایین کشیده شد. دیروز دوج در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و سعی کرد به مسیر صعودی بازگردد اما موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۷۰ دلاری نشد تا به مسیر نزولی خود ادامه دهد. به این ترتیب امروز دوج کوین خط روندی که در بالای آن قرار داشت را از دست داد و تا ۰/۱۶ دلار سقوط کرد. فعلا در محدوده ۰/۱۶ دلاری مورد حمایت قرار گرفته است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۶۲۹ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار ۱ ساعته تغییرات قیمت دوج کوین نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج روز گذشته خط روند و حمایت مهم در محدوده ۰/۱۷ دلاری را از دست داد و تا ۰/۱۶ دلار پایین کشیده شد. در حال حاضر دوج در این محدوده با حمایت روبرو شده است. در صورت حفظ این حمایت دوج این فرصت را خواهد داشت تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای دوج کوین در محدوده خط روند یعنی ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار قرار گرفته است. در صورتی که دوج بتواند از خط روند شکسته شده عبور کند و موقیعتش را تثبیت کند این فرصت را دارد تا به مسیر صعودی خود ادامه دهد. پس از آن ۰/۱۷۱۵ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. سپس محدوده ۰/۱۷۸۰ تا ۰/۱۸ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ۰/۱۸۳ دلار در نزدکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از سقوط اخیر مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلاری نشود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

اولین حمایت در مسیر نزولی دوج در محدوده ۰/۱۶ دلاری قرار گرفته است. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۴۸۰ دلار و سپس ۰/۱۴۵۰ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود.

همچنین مهم است که به وضعیت شاخص RSI هم دقت کنیم، در حال حاضر بالای یک خط روند قرار گرفته است و انتظار داریم در محدوده خط روند حمایت شود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۲۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۱۷۲۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۷۷۵ تا ۰/۱۸ دلاری و بعد از آن /۱۸۳۰ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۶ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۸۰  دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۱۴۵۰ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۸ تیر (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز شنبه جهش قیمتی خوبی را تجربه کرد و از محدوده ۰/۱۷ دلاری به ۰/۲۰۵۰ دلار دست پیدا کرده بود، روز گذشته موفق به ادامه مسیر نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در مسیر اصلاحی دوج حمایت (SMA 100) را از دست داد و به زیر آن سقوط کرد و تا محدوده ۰/۱۷۷۰ دلار پایین کشیده شد. امروز دوج با برخورد به خط روند در محدوده ۰/۱۷۷۰ دلاری حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۸ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند خط روند نزولی که با آن درگیر شده است را به سمت بالا بشکند.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج پس از اینکه روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری نشد، در یک روند اصلاحی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۰/۱۷۷۰ دلار سقوط کرد. در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا این فرصت را داشته باشد در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در حال حاضر دوج از حمایت خط روند در محدوده ۰/۱۷۷۰ دلار برخوردار است و با مقاومتی در نزدیکی خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۸ دلار روبرو شده است. در صورت عبور از مرز ۰/۱۸ دلار و شکستن خط روند نزولی انتظار داریم به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۱۸۳۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. پس از ان محدوده ۰/۱۸۷۵ و ۰/۱۹ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر (از ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۱۷۷۰ دلار) مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این مقاومت مهم، دوج این فرصت را خواهد داشت تا به مقاومت ۰/۲۰ و ۰/۲۰۵۰ دلار نزدیک شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۸۳۵ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۰/۱۷۷۰ دلاری در نزدیکی خط روند بلند مدت قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۷۵۰ و ۰/۱۷ دلار حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن حمایت ۰/۱۷ دلار می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۱۶ دلاری هم پایین بکشد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است..
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۸ و ۰/۱۸۳۵ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۱۸۷۵ تا  ۰/۱۹ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۰ دلاری و بعد از آن /۲۰۵۰ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۷۰ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۰/۱۷۵۰ و ۰/۱۷  دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۱۶ دلاری حمایت بعدی خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ تیر (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته بود، سرانجام در محدوده ۰/۱۷ دلاری مورد حمایت قرارگرفت و شب گذشته این فرصت را پیدا کرد تا با عبور از مرز ۰/۱۷۳۰ دلاری، سقف کانال را بشکند و با شتاب بیشتری به سمت قیمت‌های بالا حرکت کند. در این مسیر دوج از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۸۵۰ و میانگین متحرک ساده در محدوده ۰/۱۹ دلاری گذشت و تا ۰/۲۰۵۰ دلار پیشروی کرد. با این حال در عبور از این مانع ناگام ماند تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. به این ترتیب دوج امروز پولبکی به سطح ۰/۱۸۴۰ دلار خط روند شکسته شده زد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۹ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج پس از شکستن سقف کانال نزولی در محدوده ۰/۱۷۳۰ دلار، با شتاب زیادی به سمت قیمت‌های بالا حرکت کرد و به خوبی به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته رسید. در ادامه دوج حتی محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از آن نشد. با این حال تا زمانی که بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد می‌توانیم روند صعودی را برای دوج پیش بینی کنیم.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است که در صورت عبور از ضلع بالای آن می‌توانیم ان را به عنوان الگوی پرچم در نظر بگیریم. پس اولین مقاومت محدوده ۰/۱۹۲۵ دلار است و پس از ان محدوده ۰/۱۹۵۰ و ۰/۲۰ دلاری قرار دارد.

در صورت عبور از این محدوده، دوج فرصت دارد تا خودش را به محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۲ دلار هم برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۹۲۵ تا ۰/۱۹۵۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۰/۱۷ تا ۰/۲۰۵۰ دلار) در نزدیکی ۰/۱۸۷۵ دلار قرار گرفته است. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۸۶۰ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورت از دست دادن این محدوده، ضلع پایین مثلث هم در قیمت ۰/۱۸۳۵ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند.

هر گونه ریزش بیشتر و خروج از ضلع پایین مثلث، امکان بازگشت دوج به محدوده ۰/۱۷۸۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است..
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۹۲۵ و ۰/۱۹۵۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۰ تا  ۰/۲۰۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۱ دلاری و بعد از آن /۲۲ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸۷۵ تا ۰/۱۸۶۰ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۰/۱۸۳۵  دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۱۷۸۰ و ۰/۱۷۵۰ دلار حمایت بعدی خواهد بود.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۶ تیر (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز ۱۴ ژوئیه از محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری ریجکت شد، وارد یک روند نزولی شد و در یک کانال نزولی به مسیر خود ادامه داد. در این مسیر دوج حمایت‌های ۰/۱۹ و ۰/۱۸ دلاری را از دست داد و امروز تا ۰/۱۷ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت از دوج دفاع شد و دوج کوین با وجود لمس محدوده ۰/۱۶۸۰ دلاری در نزدیکی کف کانال این محدوده را از دست نداده است. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج کوین در ۳ روز گذشته در یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف مثلث به مسیر نزولی خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج در محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری کف کانال حمایت شد و تا سقف کانال یعنی محدوده ۰/۱۸۲۰ دلاری پیشروی کرد ولی بازهم در عبور از سقف کانال ناکام ماند تا امروز به محدوده ۰/۱۷ دلاری سقوط کند.

در صورتی که محدوده ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلاری بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم دوج حرکت خود را به سمت سقف کانال آغاز کند. در این مسیر محدوده ۰/۱۷۳۵ دلاری میانه کانال و ۰/۱۷۸۵ دلار سقف کانال مقاومت‌های مهم محسوب می‌شوند. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت مهم بعدی محدوده ۰/۱۸۲۵ دلار است و سپس فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر در محدوده ۰/۱۸۷۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی محدوده ۰/۱۹ دلار مانع مهم بعدی است که دوج برای بازگشت به مرز ۰/۲۰ دلاری باید از آن عبور کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از مقاومت‌های ۰/۱۷۳۵ دلاری میانه کانال و ۰/۱۷۸۵ دلار سقف کانال نشود، احتمال ادامه مسیر نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار اولین حمایت مهم محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۱۶۵۰ و ۰/۱۶ دلار می‌توانند در نقش حمایت کننده وارد شوند. ایستگاه مهم بعدی در مسیر نزولی دوج کوین محدوده ۰/۱۴۵۰ دلاری خواهد بود.

نکته مهم دیگر در مورد دوج وضعیت شاخص RSI است که درون یک مثلث قرار دارد و خروج آن از ضلع بالا یا پایین می‌تواند روند حرکتی در کوتاه مدت را تعیین کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۲ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطوح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۷۳۵ و ۰/۱۷۸۵ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۱۸۲۵ و  ۰/۱۸۷۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۹ دلاری و بعد از آن /۲۰ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۰/۱۶۵۰  تا ۰/۱۶ دلار و سپس ۰/۱۴۵۰ دلار  خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین روز گذشته از محدوده ۰/۲۰ دلاری ریجکت شد و نتواند از خط روند نزولی که با ان درگیر بود عبور کند. در نتیجه روز گذشته تا محدوده ۰/۱۸ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده دوج حمایت شد و سعی کرد تا از خط روند نزولی عبور کند. اما این بار از محدوده ۰/۱۹ دلاری برگشت خورد تا امروز هم یکبار دیگر مرز ۰/۱۸ دلاری را لمس کند. امروز اما دوج روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۰/۱۸۶۰ دلاری خط روند نزولی را شکست و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۸۶۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار ۱  ساعته تغییرات قیمت دوج کوین نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دوج روز گذشته زیر یک خط روند نزولی گرفتار شده بود و با لمس چندین باره این سطح در عبور از آن موفق نبود. به این ترتیب تا محدوده ۰/۱۸ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده قیمتی از دوج دفاع شد و دوج در مسیر صعودی قرار گرفت اما باز هم با برخورد به خط روند نزولی مجبور به عقب نشینی شد تا امروز هم سطح ۰/۱۸ دلاری را لمس کند. دوج که نشان داد در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار است، پس از لمس این محدوده دوباره به روند صعودی بازگشت تا شاهد الگوی کف دوقلو (Dobble Bottom) در نمودار قیمت دوج باشیم.

در صورتی که دوج بتواند موقعیت خود را بالای خط روند شکسته شده حفظ کند و از خط گردن عبور کند، انتظار داریم روند صعودی پرقدرتی را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای دوج محدوده ۰/۱۸۸۰ دلاری خط گردن خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۱۹ دلار و سپس ۰/۱۹۳۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر، مانع مهم بعدی محسوب می‌شود.  در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن مقاومت‌های مهم بعدی برای دوج در محدوده ۰/۱۹۶۰ و سپس ۰/۱۹۹۰ تا ۰/۲۰ دلار خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۸۸۰ تا ۰/۱۹ دلاری نشود، احتمال بازگشت به روند نزولی وجود خواهد داشت.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده خط روند شکسته شده در قیمت ۰/۱۸۵۰ دلاری قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۱۸ دلار حمایت مهم بعدی برای دوج کوین محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن محدوده ۰/۱۸ دلاری می‌تواند دوج را تا ۰/۱۷ و ۰/۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفته محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۸۸۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۱۹ و  ۰/۱۹۳۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۹۶۰ دلاری و بعد از ان ۰/۱۹۹۰ تا۰/۲۰ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸۶۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۰/۱۸  و سپس ۰/۱۷ و ۰/۱۶ دلار  خواهد بود.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ تیر (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته بود، تا محدوده ۰/۱۸۷۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت و به مسیر صعودی بازگشت. در این مسیر دوج سقف کانال نزولی در محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار را شکست و تا ۰/۲۰۵۰ دلار به مسیر خود ادامه داد با این حال دوج در این قیمت متوقف شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. امروز هم دوج از ضلع پایین مثلثی که درون آن قرار گرفته بود خارج شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۹۴۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، کاملا مشخص است دوج کوین روز گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفت و با لمس سطح سقف و کف به مسیر خود ادامه داد. در ادامه دوج با برخورد به کف کانال مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر افزایش قیمت قرار بگیرد. به این ترتیب دوج موفق شد از سقف کانال عبور کند و به بالای ۰/۲۰ دلار برسد، اما نتوانست موقعیتش را بالای این محدوده تثبیت کند و دوباره در مسیر اصلاحی قیمت قرار گرفت. همچنین دوج اواخر روز گذشته درون یک مثلث متقارن قرار گرفته بود که با از دست دادن محدوده ۰/۱۹۷۰ دلار از ضلع پایین مثلث خارج شد و در مسیر نزولی قرار گرفت.

در صورتی که دوج در این محدوده فعلی مورد حمایت قرار بگیرد، شاهد تشکیل الکوی پرچم صعودی خواهد بود و انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۱۹۶۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعودی اخیر (از ۰/۱۸۷۵ تا ۰/۲۰۵۰ دلار) خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۲۰ دلاری  در نزدیکی سقف پرچم مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از آن دوج این فرصت را دارد تا به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری دست پیدا کند. در صورت ادامه مسیر صعودی مقاومت‌های مهم بعدی در محدوده ۰/۲۱ و ۰/۲۲ دلاری قرار دارند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج حمایت ۰/۱۹۳۰ دلاری کف پرچم را از دست بدهد، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت مهم بعدی در محدوده ۰/۱۹ دلار قرار دارد و سپس ۰/۱۸۷۵ دلار در نزدیکی سقف شکسته شده کانال می‌تواند از قیمت دفاع کند. سپس محدوده ۰/۱۸ و ۰/۱۷ دلار حمایت‌های مهم بعدی برای دوج محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد اما در حال از دست دادن این محدوده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۹۶۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۰ و  ۰/۲۰۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۱ و ۰/۲۲ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹۳۰ تا ۰/۱۹ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۰/۱۸۷۰  و سپس ۰/۱۸ و ۰/۱۷ دلار  خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته درون یک کانال نزولی قرار داشت و با لمس سطوح سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌داد، در نهایت موفق به حفظ موقعیت خود بالای ۰/۲۰ دلار نشد و مسیر نزولی را در پیش گرفت. در این مسیر حمایت کف کانال را هم از دست داد و تا محدوده ۰/۱۹ دلار پایین کشیده شد. هر چند دوج محدوده ۰/۱۸۷۰ دلاری را هم امروز لمس کرد اما در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۹ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته درون یک کانال نزولی قرار داشت و تلاش کرد تا موقعیتش را بالای مرز ۰/۲۰ دلاری حفظ کند، اما موفق به انجام این کار نشد و امروز از کف کانال نزولی خارج شد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد دوج در محدوده ۰/۱۹ تا ۰/۱۸۸۰ دلار از حمایت نسبی برخوردار است. در صورت حفظ این حمایت انتظار داریم دوج بتواند دوباره به محدوده ۰/۲۰ دلاری بازگردد. در مسیر صعودی اما خط روند نزولی در محدوده ۱۹/۳۰ دلار اولین مقاومت برای دوج محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده و شکست خط روند نزولی انتظار داریم به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در صورت تحقق این امر مقاومت‌های بعدی برای دوج کوین در قیمت‌های ۱۹/۵ و سپس ۰/۲۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر (از ۰/۲۱۳۰ تا ۰/۱۸۸۰ دلار) قرار دارد. در صورتی که دوج بتواند موقعیتش را بالای مرز ۰/۲۰ دلاری تثبیت کند، محدوده ۰/۲۰۵۰ و سپس ۰/۲۱ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع مهم بعدی خواهد بود.

همچنین اگر به وضعیت شاخص RSI دقت کنیم، زیر یک خط روند نزولی قرار گرفته است. برای اینکه دوج به روند صعودی بازگردد باید شاهد شکست این خط روند نزولی باشیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۹۳۰ تا ۰/۱۹۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۸۸۰ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت مهم بعدی در محدوده ۰/۱۸ دلار و سپس ۰/۱۷۳۰ و ۰/۱۷ دلار قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۳ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۰ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۹۳۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۱۹۵۰ و  ۰/۲۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸۸۰ تا ۰/۱۸۷۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۰/۱۸  و سپس ۰/۱۷۳۰ تا ۰/۱۷ دلار  خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود، موفق به عبور از محدوده ۰/۲۱۹۰ دلاری نشد و سرانجام از ضلع پایین مثلث خارج شد و با از دست دادن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته  در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری تا محدوده ۰/۲۰۴۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده دوج مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد تا محدوده ۰/۲۱ دلاری هم پیشروی کند، اما با برخورد به خط روند نزولی مجبور به عقب نشینی شد. امروز هم دوج در مسیر نزولی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار یک ساعته قیمت دوج کوین نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج روز گذشته با خروج از ضلع پایین مثلث روند نزولی پر شتابی را آغاز کرد. در این مسیر دوج حمایت‌های مهم ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۱۲۵ دلاری را از دست داد و به زیر ۰/۲۱ دلار سقوط کرد. اگر به شاخص RSI هم نگاه کنیم، خط روند صعودی که روز ان قرار داشت را از دست داد و زیر آن سقوط کرد.

هر چند پس از آن دوج برای جبران ارزش از دست رفته تلاش کرد اما با یک خط روند نزولی روبرو شد و عبور از آن ناکام ماند.  با این حال به نظر می‌رسد دوج در محدوده ۰/۲۰۴۰ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است. از ترکیب این محدوده حمایتی و خط روند نزولی شاهد تشکیل یک مثلث در نمودار دوج هستیم.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج محدوده ۰/۲۰۷۰ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث قرار دارد، خروج از ضلع بالای مثلث می‌تواند دوج را به سمت قیمت‌ها بالاتر هدایت کند. در این مسیر مقاومت‌های بعدی محدوده ۰/۲۰۸۰ و سپس ۰/۲۱ دلاری خواهد بود. مسانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۲۱۳۰ تا ۰/۲۱۴۰ دلاری مقاومت مهم بعدی دوج پیش از رسیدن به محدوده۰/۲۱۹۰ تا ۰/۲۲ دلاری محسوب می‌شود.

البته باید نگاهی هم به وضعیت شاخص RSI بیندازیم که زیر یک خط روند نزولی قرار دارد و برای اینکه شاهد روند صعودی باشیم باید از این مانع عبور کند.

در سمت دیگر ماجرا اولین حمایت برای دوج محدوده ۰/۲۰۴۰ تا ۰/۲۰۳۰ دلاری در نزدیکی ضلع پایین قرار دارد. از دست دادن این محدوده و خروج از ضلع پایین مثلث می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۰ دلاری و سپس ۰/۱۹۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۳ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۰۷۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۰۸۰ و  ۰/۲۱ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۱۳۰ تا ۰/۲۱۴۰ و ۰/۲۱۹۰ تا ۰/۲۲ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۴۰ تا ۰/۲۰۳۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۰/۲۰  و ۰/۱۹۵۰ دلار  خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ تیر (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته در یک کانال نزولی قرار گرفته بود، در مسیر کانال تا محدوده ۰/۲۱ دلاری هم پایین کشیده شد ولی در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد با عبور از محدوده ۰/۲۱۳۰ دلاری سقف کانال نزولی را بشکند و از ان خارج شود. دوج حتی این فرصت را پیدا کرد تا محدوده ۰/۲۱۹۰ دلاری هم به پیشروی خود ادامه دهد اما در نهایت روز گذشته را در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری به پایان برد. امروز هم دوج کوین درون یک مثلث قرار گرفته است و  باید ببینیم از کدام ضلع مثلث خارج خواهد شد. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۲۱۶۰ دلاری معامله می‌شود.

با نگاه به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱  ساعته، متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته با عبور از سقف کانال نزولی، حرکت صعودی پر شتابی را آغاز کرد و حتی موفق شد تا ۰/۲۱۹۰ دلار هم دست پیدا کند، با این حال در این محدوده با مقاومت روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد. همچنین دوج از یک خط روند صعودی هم بهره‌مند شده است و یک مثلث در نمودار قیمت دوج کوین دیده می‌شود.

در حال حاضر دوج در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث از حمایت خوبی برخوردار است، چرا که میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در این محدوده قرار دارد. به همین دلیل در صورت حفظ این حمایت، فرصت دارد تا شانس خود را برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۱۷۵ دلاری امتحان کند.

در صورت عبور از ضلع بالای مثلث انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۱۹۰ و سپس ۰/۲۲ دلاری خواهد بود. سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۳ دلار موانع مهم بعدی دوج محسوب می‌شوند.

همچنین شاخص RSI هم روی یک خط روند صعودی قرار گرفته است که برای ادامه روند صعودی دوج نباید آن را از دست بدهد.

در سمت دیگر ماجرا، درصورتی که دوج کوین موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود، احتمال خروج از ضلع پایین وجود دارد. همانطور که گفتیم حمایت مهمی در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری قرار دارد. در صورت از دست دادن این محدوده، حمایت بعدی در قیمت ۰/۲۱۲۵ و سپس ۰/۲۱ دلار قرار گرفته است.

هر گونه ریزش بیشتر می تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۰۵۰ و سپس ۰/۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰  قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۱۷۵ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۱۹۰ تا  ۰/۲۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۳ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار است، پس از آن در محدوده  ۰/۲۱  دلار  خواهد بود. سپس  محدوده  ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰ دلاری حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۰ تیر (۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز جمعه درخشانی را پشت سر گذاشت و با جهش بیش از ۱۰ درصدی موفق شد خودش را به محدوده ۰/۲۳ دلاری برساند، اما در عبور از خط روند نزولی ناموفق بود و روز گذشته در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا ۰/۲۱ دلار پایین کشیده شد. هر چند در نهایت روز شنبه را با قیمت ۰/۲۱۴۰ دلاری به پایان برد. امروز هم دوج در مسیر نزولی قرار دارد و با بیش از ۱ درصد کاهش قیمت نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ۰/۲۱۱۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱  ساعته نگاه کنیم، دوج پس از اینکه روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشد، مجبور به عقب نشینی شد و در یک کانال نزولی قرار گرفت. در حال حاضر دوج از حمایتی در نزدیکی ۰/۲۱ دلار در نزدیکی میانه کانال نزولی برخوردار است. در صورتی که این محدوده از قیمت دفاع کند، دوج این فرصت را خواهد داشت تا به روند افزایش قیمت بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۱۳۵ دلار در نزدیکی سقف کانال خواهد بود. سپس محدوده ۰/۲۱۹۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع بعدی خواهد بود. از آنجایی که فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر هم در این محدوده قرار دارد، انتظار داریم دوج در این محدوده با مانع مستحکمی برخورد کند. عبور از این محدوده و صعود به بالای خط روند نزولی این فرصت را به دوج کوین خواهد داد تا شانس خود را برای رسیدن به ۰/۲۳ و ۰/۲۴ دلار امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۱۳۵ و ۰/۲۱۹۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۰/۲۱ دلاری خواهد بود. پس از ان محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری در نزدیکی کف کانال نزولی می‌تواند حمایت بعدی محسوب شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۰ و حتی ۰/۱۹ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۰ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی  قرار گرفته است اما از قدرت آن کاسته شده است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۱۳۵ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۱۹۰ تا  ۰/۲۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۳، ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱ دلار است، پس از آن در محدوده  ۰/۲۰۵۰  دلار  خواهد بود. سپس  محدوده  ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۵۰ دلاری حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۹ تیر (۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که در روزهای اخیر با یک خط روند نزولی درگیر شده است، موفق به عبور از آن نشد و  روز پنجشنبه مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج کوین روز گذشته یعنی جمعه تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد، حتی محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما دراین محدوده با حمایت مواجه شد و دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت. به این ترتیب دوج کوین روز جمعه با محکم کردن جایگاه خود در بالای محدوده ۰/۲۰ دلاری، یک جهش قیمتی ۱۰ درصدی خودش را به بالای ۰/۲۲ دلار رساند و مرز ۰/۲۳ دلاری را هم لمس کرد. با این حال باز هم موفق به شکستن خط روند نزولی یک هفته اخیر خود نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۲ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که دوج پس از اینکه روز جمعه تا محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری پایین کشیده شد، با حمایت خوبی روبرو شد و خیلی زود جایگاهش را در بالای محدوده ۰/۲۰ دلاری محکم کرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا روند افزایشی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج از مقاومت ۰/۲۱ دلاری عبور کرد و تا محدوده ۰/۲۲۷۰ دلار پیشروی کرد. دوج کوین با وجود لمس محدوده ۰/۲۳ دلاری اما در عبور از خط روند نزولی ناکام ماند و در حال حاضر با این محدوده درگیر است.

در حال حاضر شاهد تشکیل یک مثلث در نمودار قیمت دوج هستیم که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۱۸۰ دلار از قیمت دفاع می‌کند. در صورت حفظ این حمایت، دوج فرصت دارد تا دوباره شانس خود را برای شکستن خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۲۳۰ دلار امتحان کند. در این محدوده شاهد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم هستیم. عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را به دوج خواهد داد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۰/۲۳ و سپس ۰/۲۳۵۰ و ۰/۲۴ دلاری امتحان کند. پس از ان محدوده ۰/۲۵ دلاری مقاومت مهم بعدی برای دوج خواهد بود.

اگر به وضعیت شاخص RSI هم نگاه کنیم، شاهد شکسته شدن خط روند نزولی هستیم. انتظار داریم RSI با پولبک به خط  شکسته شده دوباره گارد صعودی بگیرد، اما در صورت از دست دادن آن احتمال روند اصلاحی قیمت وجود دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و حمایت ۰/۲۱۸۰ دلاری ضلع پایین مثلث را از دست دهد، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت محدوده ۰/۲۱۷۰ دلاری خواهد بود. سپس محدوده ۰/۲۱۳۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر ( از ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۲۳ دلار) حمایت مهم بعدی خواهد بود.

در صورتی که این محدوده هم از دست برود، احتمال ملاقات مجدد دوج کوین با قیمت ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۵۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی  قرار گرفته است اما از قدرت آن کاسته شده است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۲۳۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۳ و  ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۸۰ دلار است، پس از آن در محدوده  ۰/۲۱۷۰  و ۰/۲۱۳۰ دلار  خواهد بود. سپس  محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۵۰ دلاری حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۷ تیر (۸ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز دوشنبه تا محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و روز سه شنبه به بالای محدوده ۰/۲۴ دلاری رسید، اما موفق به حفظ موقعیتش بالای این قیمت نشد و دوباره مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب روز گذشته دوج با کاهش قیمت بیش از ۵ درصد تا محدوده ۰/۲۲ دلاری پایین کشیده شد. امروز هم همچنان دوج به مسیر نزولی خود ادامه می‌دهد و در زمان نگارش این مطلب با بیش از ۲ درصد کاهش قیمت نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ۰/۲۱۷۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته از ضلع پایین مثلثی که درون آن قرار داشت خارج شد و روند نزولی را آغاز کرد و از محدوده ۰/۲۳ دلاری پایین کشیده شد. در این مسیر دوج حمایت ۰/۲۲۵۰ دلاری را هم از دست داد تا در نهایت روز چهارشنبه را در محدوده ۰/۲۲۳۰ دلاری به پایان ببرد. امروز هم دوج به سیر نزولی خود ادامه داد و تا محدوده ۰/۲۱۲۱ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده اما با حمایت روبرو شد.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث  با مقاومت ۰/۲۲ دلار قرار گرفته است. در صورتی که بتواندی از ضلع بالای آن خارج شود می‌تواند در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در صورت تحقق این موضوع مقاومت بعدی برای دوج  فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد ریزش اخیر ( از ۰/۲۱۳۰ تا ۰/۲۱۲۱ دلار) در نزدیکی قیمت ۰/۲۲۱۶ دلار خواهد بود. سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم دوج بتواند به محدوده ۰/۲۳ . ۰/۳۲۶۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته دست پیدا کند.

اما در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۲ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۰/۲۱۶۵ دلاری در نزدیکی ضلع پایین مثلث قرار دارد. در صورت از دست دادن این حمایت و خروج از ضلع پایین مثلث، ریزش بیشتر دور از انتظار نخواهد بود. محدوده ۰/۲۱۴۰ و سپس ۰/۲۱۲۱ دلاری حمایت‌های بعدی دوج خواهد بود و در صورت ریزش بیشتر احتمالا دوج دوباره قیمت های ۰/۲۰ و حتی زیر آن را تجربه خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۰ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۲ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۲۱۶ و  ۰/۲۲۵۰ دلار قرار دارد. و سپس محدوده ۰/۳۲ و ۰/۲۳۶۰ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۶۵ دلار است، پس از آن در محدوده  ۰/۲۱۴۰  و ۰/۲۱۲۱ دلار  خواهد بود. سپس  محدوده ۰/۲۰۶۰ و ۰/۲۰ دلاری حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۶ تیر (۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز دوشنبه ریزش بزرگ ۱۰ درصدی را تجربه کرده بود و از محدوده ۰/۲۵ دلاری تا ۰/۲۲۵۰ دلار پایین کشیده شد، روز گذشته در صدد جبران ارزش از دست رفته بر آمد و حتی تا محدوده ۰/۲۴ دلاری هم پیشروی کرد اما در نهایت در محدوده ۰/۲۳۴۰ دلاری روز سه شنبه را به پایان رساند. امروز هم دوج در مسیر صعودی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۳۴۸ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار یک ساعته قیمت دوج کوین نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که دوج در حال حاضر درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین به مسیر خود ادامه می‌دهد. در این مسیر دوج روز گذشته چندین بار محدوده ۰/۲۴ دلار در نزدیکی ضلع بالای مثلث را لمس کرد اما موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب مجبور شد تا محدوده ۰/۲۳ دلاری عقب نشینی کند. در این محدوده با برخورد به ضلع پایین مثلث متوقف شد و دوباره به سمت ضلع بالا حرکت کرد.

در حال حاضر دوج با مقاومتی در محدوده قیمت ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۳۶۰ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث و کف ابر کومو (نمودار ۱ ساعته) روبرو شده است. از آنجایی که این محدوده در نزدیکی کیجونسن و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر ( از ۰/۲۴۲۴ تا ۰/۲۲۹۰ دلار)  قرار دارد انتظار داریم مقاومت مهمی برای دوج باشد. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود و از  ضلع بالای مثلث خارج شود، انتظار داریم به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر مقاومت بعدی محدوده ۰/۲۳۹۰ تا ۰/۲۴ دلار در نزدیکی سقف ابر قرمز کومو خواهد بود. میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۲۴۱۰ دلارمقاومت مهم بعدی برای دوج کوین محسوب می‌شود. پس از آن شاهد خط روند نزولی بلندمدت در محدوده ۰/۲۴۲۴ دلار هستیم. برای تایید روند صعودی نباید از موقعیت شاخص RSI غافل شویم که در حال حاضر با یک خط روند نزولی روبرو شده است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۴ دلار نشود، احتمال حرکت به سمت ضلع پایین مثلث وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۰/۲۳۴۰ دلاری قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۰/۲۳۲۰ دلاری در نزدیکی تنکنسن می‌تواند حمایت مهم بعدی باشد. سپس ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۳ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند.

در صورت ریزش بیشتر و خروج از ضلع پایین مثلث انتظار داریم دوج تا محدوده ۰/۲۲۹۰ و ۰/۲۲۵۰ دلار پایین کشیده شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۳۶۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۳۹۰ تا ۰/۲۴ دلار و سپس محدوده ۰/2۴۱۰ و ۰/۲۴۲۴ دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۴۰ دلار است، پس از آن در محدوده  ۰/۲۳۲۰ دلار  خواهد بود. سپس  ۰/۲۳ دلا و  بعد از آن ۰/۲۲۹۰ . ۰/۲۲۵۰ دلار  حمایت‌های بعدی دوج کوین محسوب می‌شود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۵ تیر (۶ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که در روزهای قبل در نزدیکی محدوده ۰/۲۳۷۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، فرصت تازه‌ای برای افزایش قیمت پیدا کرد و تا محدوده ۰/۲۵ دلاری هم پیشروی کرد. اما درا ین محدوده متوقف شد و روز گذشته مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب دوج یک ریزش ۱۰ درصدی را تجربه کرد و  تا محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری  پایین کشیده شد. در این محدوده اما با حمایت ربرو شد و خیلی زود به محدوده ۰/۲۳ دلاری بازگشت. امروز هم دوج به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار ۴ ساعته قیمت دوج کوین نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که دوج همچنان با یک خط روند نزولی درگیر است و در روزهای اخیر موفق به عبور از آن نشده است. روز یکشنبه هم با برخورد به این خط روند نزولی مجبور به عقب نشینی شد و تا نزدیکی کف ابر کومو در محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده اما با حمایت روبرو شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب خیلی زود به محدوده ۰/۲۳ دلاری بازگشت و موقعیتش را بالای آن تثبیت کرد.

در حال حاضر  اولین مقاومت برای دوج محدوده ۰/۲۴۳۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد، پس از آن محدوده ۰/۲۴۶۰ دلاری خط روند نزولی مقاومت مهم بعدی برای دوج خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده دوج با ابر کومو در محدوده ۰/۲۵ دلاری روبرو خواهد شد. سقف ابر کومو در محدوده ۰/۲۶ دلاری مقاومت بعدی محسوب می‌شود. عبور از ابر کومو و تقبیت موقعیت بالای آن، مسیر دوج برای رسیدن به ۰/۲۸ و ۰/۳۰ دلار را هموار می‌کند.

همچنین اگر به شاخص RSI هم نگاه کنیم ر روزهای اخیر با یک خط روند نزولی درگیر شده است، دوج برای ادامه روند صعودی باید ازین خط روند هم عبور کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴۳۰ تا ۰/۲۴۶۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح دوباره قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت برای دوج محدوده ۰/۲۳ دلاری خواهد بود. سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری که پیش از این هم مانع از ریزش بیشتر شده بود می‌تواند در نقش حمایت وارد شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را دوباره تا محدوده ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۵ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۹ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۴۳۰ و ۰/۲۴۶۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۵ دلار و سپس محدوده ۰/26 و ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۸  دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳ دلار است، پس از آن در محدوده  ۰/۲۲۵۰ دلار  خواهد بود. سپس  ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۰ دلار  حمایت‌های بعدی دوج کوین محسوب می‌شود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۴ تیر (۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

دوج کوین که پس از ریجکت شدن از محدوده ۰/۲۷۵۰ دلاری در اواخر ژوئن تا محدوده ۰/۲۳۷۵ دلار پایین کشیده شده بود، در این محدوده پایگاه حمایتی خوبی تشکیل داد و این فرصت را پیدا کرد تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. به این ترتیب دوج روز گذشته و با عبور از محدوده ۰/۲۴۶۰ دلاری خط روند نزولی را شکست و به بالای ۰/۲۵ دلار دست پیدا کرد. اما موفق به ادامه روند نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا مرز ۰/۲۴ دلار افت کرد. در این محدوده و با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۴۲۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۲۳۷۵ دلاری، این فرصت را پیدا کرد تا به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند، در این مسیر دوج روند نزولی کوتاه مدت یک هفته‌ای خود در محدوده قیمت ۰/۲۴۶۰ دلاری را شکست، اما با برخورد به خط روند نزولی بلند مدت در محدوده ۰/۲۵۲۰ دلار متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج محدوده ۰/۲۴ دلاری خط روند شکسته شده را لمس کرد و مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۶۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و تنکنسن قرار گرفته است.  پس از آن محدوده ۰/۲۵ دلاری در نزدیکی کیجونسن و خط روند نزولی بلندمدت مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۵۳۰ دلار در نزدیکی سقف ابر کومو می‌تواند ایستگاه بعدی دوج در مسیر صعودی باشد. در صورتی که دوج بتواند موقعیتش را بالای ابر کومو تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا شانس خود را برای رسیدن به ۰/۲۶ و ۰/۲۸ دلار امتحان کند. در صورت عبور از مرز ۰/۲۸ دلاری انتظار داریم دوج ۳۰ سنتی را دوباره ملاقات کنیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴۶۰ و ۰/۲۵ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۰/۲۴ دلاری خط روند شکسته شده خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۲۳۷۰ دلاری که چندین بار مانع از ریزش بیشتر قیمت شده بود می‌تواند نقش حمایت کننده را ایفا کند. از دست دادن این محدوده می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلاری پایین بکشد.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند باعث ملاقات دوباره دوج با محدوده ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۰ دلاری شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۴ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده 43  قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۲۴۶۰ دلار است،  پس از آن محدوده ۰/۲۵ تا دلار بعد از آن  /2530 دلار و سپس محدوده ۰/26 و ۰/۲۸  دلار مقاومت‌ بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلار است، پس از آن در محدوده  ۰/۲۳۷۵ دلار و ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار خواهد بود. سپس  ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۰ دلار  حمایت‌های بعدی دوج کوین محسوب می‌شود.

 

خرید دوج کوین