تحلیل امروز قیمت شیبا

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۹ آذر (۳۰ نوامبر ۲۰۲۱)

همانطور که در تحلیل روز گذشته بررسی کردیم شیبا که مدت طولانی با یک خط روند نزولی روبرو شده بود، بالاخره روز گذشته موفق به شکست این روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۴۰ دلاری شد. به این ترتیب امروز موفق شد با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر شیبا از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۰۴۵ و ۰/۰۰۰۰۵۰ دلاری گذشت و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۵۵ دلاری به حرکت خود ادامه داد. در زمان نگارش این مطلب شیبا با مقاومت در محدوده ۰/۰۰۰۰۵۴۸۰ تا ۰/۰۰۰۰۵۵ دلاری روبرو شده است.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم به خوبی متوجه خواهیم شد، شیبا روز گذشته با عبور از محدوده  ۰/۰۰۰۰۴۰ دلاری پس از مدت‌ها موفق به شکست خط روند نزولی شد و به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته دست پیدا کرد. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد. در این مسیر شیبا امروز از سد مقاومت‌های ۰/۰۰۰۰۴۵ و ۰/۰۰۰۰۵۰ دلاری هم گذشت و خودش را به مرز ۰/۰۰۰۰۵۵ دلار رساند. هر چند در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۰۰۰۰۵۱ تا ۰/۰۰۰۰۵۰ دلار اولین سطح حمایت برای شیبا خواهد بود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم شیبا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۰۵۵ و سپس ۰/۰۰۰۰۵۸ تا ۰/۰۰۰۰۰۶۰ دلاری موانع بعدی خواهند بود و محدوده قیمت ۰/۰۰۰۰۶۵ دلاریبه عنوان مقاومت مهم بعدر در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۵۴ تا ۰/۰۰۰۰۵۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۰۰۰۰۵۱ تا ۰/۰۰۰۰۵۰ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح موقت قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۴۸ و سپس ۰/۰۰۰۰۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی محسوب می‌شوند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند شیبا را تا محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۰/۰۰۰۰۴۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۹ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۷۵  قرار دارد و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۵۴ تا ۰/۰۰۰۰۵۵  دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۵۸ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای شیبا ۰/۰۰۰۰۶۰ و ۰/۰۰۰۰۶۵  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبا در قیمت ۰/۰۰۰۰۵۱ تا ۰/۰۰۰۰۵۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۴۸ و ۰/۰۰۰۰۴۵ دلار قرار دارد . سپس ۰/۰۰۰۰۴۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۸ آذر (۲۹ نوامبر ۲۰۲۱)

شیبا که تقریباً از اوایل ماه نوامبر تحت تاثیر یک روند نزولی قرار گرفته است در  این مسیر با از دست دادن حمایت‌های ۰/۰۰۰۰۵۰ و ۰/۰۰۰۰۴۰ دلاری تا محدوده ۰/۰۰۰۰۳۶ دلار پایین کشیده شد. در روزهای اخیر متوجه شدیم که شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۶ تا ۰/۰۰۰۰۳۸  دلار از حمایت نسبی برخوردار است. به این ترتیب با حفظ این محدوده شیبا روز گذشته حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و امروز تا محدوده ۰/۰۰۰۰۴۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۸۵۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا درون یک مثلث قرار گرفته است و در روزهای اخیر با وجود لمس چندین باره ضلع بالای مثلث موفق به عبور از آن نشد. نکته مهم دیگر که در نمودار شیوا متوجه می شویم محدوده حمایتی ۰/۰۰۰۰۳۸ تا ۰/۰۰۰۰۳۶ دلار ضلع پایین مثلث است که با هر بار لمس این محدوده شیبا سریعاً به سمت بالا پرتاب شد. روز گذشته هم این محدوده را لمس کرد و حتی تا مرز ۰/۰۰۰۰۴۰ دلار هم بالا کشیده شد اما در این قیمت خط روند نزولی و (MA 100)  مانع از ادامه حرکت صعودی شد.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای شیبا در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۹ تا ۰/۰۰۰۰۴۰ دلار است در صورتی که موفق به شکست خط روند نزولی شود و موقعیت خود را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم تا محدوده  ۰/۰۰۰۰۴۲ تا ۰/۰۰۰۰۴۳ و سپس ۰/۰۰۰۰۴۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد پس از آن محدودیت ۰/۰۰۰۰۴۸ و ۰/۰۰۰۰۵۰ دلاری موانع مهم بعدی خواهند بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتیکه شیبا موفق به عبور است خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۹ تا ۰/۰۰۰۰۴۰ دلاری نشود و سطح حمایت ۰/۰۰۰۰۳۸ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشد در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۰۳۶ دلار سطح حمایت مهم بعدی است که انتظار داریم مانع از ریزش بیشتر قیمت شود ولی هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ی ۰/۰۰۰۰۳۳ و ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۵۰  قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۳۹ تا ۰/۰۰۰۰۴۰  دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۴۲ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای شیبا ۰/۰۰۰۰۴۵ و ۰/۰۰۰۰۵۰  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبادر قیمت ۰/۰۰۰۰۳۸ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۳۶ تا ۰/۰۰۰۰۳۵ دلار قرار دارد . سپس ۰/۰۰۰۰۳۳ و ۰/۰۰۰۰۳۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر ۲۰۲۱)

شیبا که از روز ۲۸ اکتبر در یک روند نزولی قرار گرفته بود روز پنجشنبه ۱۸ نوامبر تا محدوده ۰/۰۰۰۰۴۰ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت شیبا با برخورد به محدوده تقاضا مورد استقبال خریداران قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر شیبا محدوده ۰/۰۰۰۰۴۷ دلاری خط روند نزولی را شکست و تا محدوده ۰/۰۰۰۰۵۲ دلاری پیشروی کرد. با این حال در این قیمت شیبا با مقاومت روبرو شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب شیبا بالای  خط روند شکسته شده قرار دارد و در محدوده ۰/۰۰۰۰۴۵ معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا اینو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که شیبا  در چند هفته گذشته در یک مسیر نزولی قرار گرفته بود و تا مرز ۰/۰۰۰۰۴۰ دلاری سقوط کرد. بالاخره روز ۱۸ نوامبر در این محدوده  مورد استقبال قرار گرفت و حرکت صعودی  پر قدرتی را آغاز کرد. در این مسیر شیبا با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۴۷ و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۰۰۰۰۴۸ دلاری موفق شد تا تا مرز ۰/۰۰۰۰۵۲ دلاری پیش روی کند. با این حال شیبا در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر شیبا از حمایت محدوده ۰/۰۰۰۰۴۵ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده برخوردار است .در صورتی که محدود همچنان به دفاع خود ادامه دهد و شیبا بالای خط روند باقی بماند انتظار داریم حرکت صعودی را دوباره‌ از سر بگیرد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۰۴۷ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس محدوده ۰/۰۰۰۰۴۸ دلاری سطوح مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم شیبا تا مقاومت ۰/۰۰۰۰۵۲ دلاری پیشروی کن.د پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۵۵ تا ۰/۰۰۰۰۵۶ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۶۰ دلار سطوح مقاومت بعدی برای شیبات خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۴۷ و ۰/۰۰۰۰۴۸ دلاری نشود و محدوده حمایتی ۰/۰۰۰۰۴۵ را از دست باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۰۰۰۰۴۳ تا ۰/۰۰۰۰۴۲ دلار و سپس ۰/۰۰۰۰۴۰ دلار سطوح حمایت مهم برای شیبا خواهد بود. هرگونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۰/۰۰۰۰۳۸ و ۰/۰۰۰۰۳۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۳۰ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای شیبا در محدوده مومنتوم نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۴۰  قرار دارد و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۴۷ تا ۰/۰۰۰۰۴۸  دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۵۲ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای شیبا ۰/۰۰۰۰۵۵ و ۰/۰۰۰۰۶۰  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبادر قیمت ۰/۰۰۰۰۴۵ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۴۳ تا ۰/۰۰۰۰۴۲ و ۰/۰۰۰۰۴۰ دلار قرار دارد . سپس ۰/۰۰۰۰۳۸ و ۰/۰۰۰۰۳۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر ۲۰۲۱)

شیبا که پس از لمس محدوده ۰/۰۰۰۰۹۰ دلاری در روز اکتبر در مسیر نزولی قرار گرفت، در روز ۴ نوامبر تا محدوده ۰/۰۰۰۰۴۵ دلاری هم پایین کشیده شد. در این قیمت اما شیبا مورد حمایت خریدارانش قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تحمل نکند. شیبا پس از آن حتی برای عبور از محدوده ۰/۰۰۰۰۶۶ دلاری هم تلاش کرد اما در عبور از ان ناکام ماند تا همچنان زیر خط روند نزولی باقی بماند. امروز اما شیبا با تثبیت موقعیت بالای محدوده ۰/۰۰۰۰۵۲ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر موفق به عبور از خط روند نزولی شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۰۰۰۰۵۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن شیبا

اگر به نمودار تغییرات قیمت شیبا در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد شیبا که درون یک مثلث متقارن قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر امروز بالاخره شیبا موفق به شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۰۰۰۵۳ دلاری شد. در صورتی که موفق به حفظ موقعیت خود بالای این محدوده شود، این فرصت را خواهد داشت تا به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۰۰۰۰۵۶ تا ۰/۰۰۰۰۵۸ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۰۰۰۰۶۲ دلاری قرار دارد. سپس قیمت‌های ۰/۰۰۰۰۶۵ و ۰/۰۰۰۰۷۰ دلار هم سطوح مقاومت بعدی برای شیبا در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که شیبا موفق به حفظ موقعیت خود بالای خط روند شکسته شده نشود، احتمال اصلاح قیمت و ادامه روند نوسانی وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۰۰۰۰۵۲ تا ۰/۰۰۰۰۵۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) اولین سطح حمایت برای شیبا خواهد بود.  در صورت از دست رفتن این حمایت، خط روند شکسته شده در محدوده ۰/۰۰۰۰۵۱ تا ۰/۰۰۰۰۵۰ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند. هر گونه ریزش بیشتر محدوده ۰/۰۰۰۰۴۸ و سپس ۰/۰۰۰۰۴۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت شیبا
نمودار تغییرات قیمت شیبا روز ۲۴ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای شیبا در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای شیبا در محدوده ۵۲  قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای شیبا ۰/۰۰۰۰۵۶ تا ۰/۰۰۰۰۵۸  دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۶۲ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای شیبا ۰/۰۰۰۰۶۵ و ۰/۰۰۰۰۷۰  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای شیبادر قیمت ۰/۰۰۰۰۵۳ تا ۰/۰۰۰۰۵۲ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۰/۰۰۰۰۵۱ تا ۰/۰۰۰۰۵۰ دلار قرار دارد . سپس ۰/۰۰۰۰۴۸ و ۰/۰۰۰۰۴۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =

دکمه بازگشت به بالا