تحلیل امروز قیمت ریپل

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۷ دی (۱۷ ژانویه ۲۰۲۲)

ریپل پس از اینکه روز ۱۰ ژانویه در محدوده ۰/۷۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت حرکت صعودی پر قدرتی را آغاز کرد و با افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد روز دوازدهم ژانویه به بالای ۰/۸۰ دلار هم رسید. با این حال XRP با لمس قیمت ۰/۸۱۶۰ دلار به خط روند نزولی برخورد کرد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر ریپل تا محدوده ۰/۷۵ دلاری هم پایین کشیده شد ولی با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. امروز و در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۷۰ دلاری به روند صعودی برگشت و با عبور از مقاومت‌های ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ و سپس ۰/۷۸ دلاری خودش را به بالای مقاومت ۰/۸۰ دلاری رساند. در این مسیر حتی تا محدوده ۰/۸۱۶۰ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر ریپل امروز تا محدوده قیمت ۰/۷۵ دلاری هم پایین کشیده شد. در این قیمت که در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج صعودی قرار گرفته است از ریپل دفاع شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۵ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح مقاومت مهم بعدی است و در صورت عبور از آن خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۹ تا ۰/۸۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این موانع، قیمت‌های ۰/۸۲ و سپس ۰/۸۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۷۵ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۷۳ تا ۰/۷۲ دلار سطح حمایت بعدی است و در صورت از دست دادن محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۹ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۷ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ دلار است. سپس محدوده ۰/۷۹ و ۰/۸۰ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۸۲ و ۰/۸۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۳ تا ۰/۷۲ دلار و سپس محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۹ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۱ دی (۱۱ ژانویه ۲۰۲۲)

ریپل پس از اینکه روز پنجم ژانویه موفق به عبور از محدوده ۰/۸۴ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشد و به مسیر نزولی خود ادامه داد. در این مسیر ریپل حمایت‌های مهم در محدوده ۰/۸۰ و ۰/۷۸ دلار را از دست داد و تا محدوده ۰/۷۲ دلاری پایین کشیده شد. ریپل روز گذشته حتی قیمت ۰/۷۰ دلاری را هم لمس کرد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر امروز تا محدوده ۰/۷۵ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۳۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن رپیل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل تقریبا از ۲۳ دسامبر و پس از لمس محدوده ۱ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت‌های مهم در این مدت نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و تا محدوده ۰/۷۰ دلاری پایین کشیده شد. ریپل که در این محدوده از حمایت نسبی برخوردار بود، این بار هم با لمس محدوده ۰/۷۰ دلاری با استقبال خریداران روبرو شد و این فرصت را پیدا کرد تا امروز حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر اولین مقاومت مهم برای ریپل در محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس خط روند نزولی قرار دارد. در صورت عبور از این موانع، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۷۸ و سپس ۰/۸۰ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در این مسیر محدوده ۰/۷۳ دلاری اولین سطح حمایت مهم خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۱۵۰ دلار و سپس ۰/۷۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۱ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ دلار است. سپس محدوده ۰/۷۸ و ۰/۸۰ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۸۴ تا ۰/۸۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۳ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۱۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۷۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۲ دی (۲ ژانویه ۲۰۲۲)

ریپل که روز ۲۳ دسامبر موفق به عبور کامل از محدوده ۱ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز آخر سال تا محدوده ۰/۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت XRP مورد حمایت قرار گرفت تا در نهایت سال ۲۰۲۱ را در محدوده ۰/۸۴ دلاری به پایان ببرد. ریپل روز گذشته تا محدوده ۰/۸۶ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۸۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۱ دلاری نشد، حمایت‌های ۰/۹۵ و ۰/۹۰ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۰/۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل مورد حمایت قرار گرفت و روز ۳۱ دسامبر با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ریپل روز گذشته تا محدوده ۰/۸۶ دلاری پیشروی کرد. هر چند در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۴ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۶ تلاش کند. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن مقاومت‌های بعدی در نزدیکی ۰/۸۸ و سپس ۰/۹۰ دلار قرار گرفته‌اند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۵ دلاری خط روند نزولی نشود و حمایت ۰/۸۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ادامه روند اصلاحی باشیم. حمایت مهم بعدی برای ریپل در محدوده ۰/۸۰ دلار قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۷۶ و ۰/۷۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۲ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد اما در حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۶ دلار است. سپس محدوده ۰/۸۸ و ۰/۹۰ دلاری و پس از آن محدوده ۰/۹۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۴ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۸۰ دلار و سپس محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۵ دی (۲۶ دسامبر ۲۰۲۱)

ریپل که موفق شده بود روز ۲۳ دسامبر تا محدوده ۱ دلاری پیشروی کند، قیمت ۱/۰۱۵ دلار را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر XRP حمایت‌های ۰/۹۷ و ۰/۹۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و روز ۲۴ دسامبر تا محدوده ۰/۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل توسط خط روند حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. با این حال ریپل موفق به ادامه روند صعودی نشد و امروز خط روند صعودی را در قیمت ۰/۹۲۵۰ دلار از دست داد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۹۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از آنکه نتوانست از سد مقاومت ۱/۰۱۵ دلاری عبور کند و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر حمایت‌ ریپل مهم در محدوده  ۰/۹۵ دلار را از دست داد و تا محدوده ۰/۹۰ دلاری پایین کشیده شد. هر چند در این قیمت با حمایت روبرو شد و تا محدوده ۰/۹۳ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از خط روند نزولی نشد و امروز دوباره به مسیر نزولی خود ادامه داد.

در حال حاضر محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۸۸ دلاری سطح حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود ریپل فرصت دارد یکبار دیگر به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۹۴ تا ۰/۹۵ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح مقاومت مهم برای ریپل خواهد بود و پس از ان محدوده ۰/۹۸ تا ۱ دلاری قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق  به عبور از مقاومت بالاسر خود نشود و حمایت ۰/۹۰ تا ۰/۸۸ دلار نشود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۸۶ تا ۰/۸۴ دلار حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۸۲ و ۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۵ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۳ تا ۰/۹۵ دلار است. سپس محدوده ۰/۹۸ تا ۱ دلاری و پس از آن محدوده ۱/۰۱۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۸۸ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۸۶ تا ۰/۸۴ دلار و سپس محدوده ۰/۸۲ تا ۰/۸۰ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱ دی (۲۲ دسامبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه در محدوده ۰/۷۷  تا ۰/۷۸ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و موقعیتش را تثبیت کرد این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ریپل با عبور از محدوده ۰/۸۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و تثبیت موقعیت بالای آن به روند صعودی خود ادامه داد. به این ترتیب موفق شد از محدوده ۰/۸۵ و ۰/۹۰ دلاری هم عبور کند و امروز خودش را به مرز ۰/۹۷ دلاری برساند. در این قیمت اما ریپل با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۹۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل که درون یک مثلث قرار گرفته بود، روز ۱۵ دسامبر موفق شد با عبور از محدوده ۰/۸۰ دلاری از ضلع بالای مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کند. به این ترتیب به روند صعودی خود ادامه داد و موفق شد از مقاومت‌های ۰/۸۴ تا ۰/۸۵ و سپس ۰/۹۰ دلار عبور کند و امروز تا مرز ۰/۹۷۵۰ دلاری به روند حرکت خود ادامه داد. در این قیمت ریپل با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۹۲ تا ۰/۹۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد سطح حمایت مهم برای ریپل خواهد بود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ریپل با کسب حمایت در این قیمت به حرکت خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۹۷ تا ۰/۹۸ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱ دلاری و سپس ۱/۰۵ تا ۱/۰۶ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۹۷ تا ۰/۹۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۹۲ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۸۹ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و سپس خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۸۶ تا ۰/۸۵ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی بالاتر از ۵۰ و در محدوده ۷۰ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۷ تا ۰/۹۸ دلار است. سپس محدوده ۱ دلاری و پس از آن محدوده ۱/۰۵ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۲ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۸۹ دلار و سپس محدوده ۰/۸۶ تا ۰/۸۵ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر ۲۰۲۱)

ریپل که در یک هفته اخیر تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار داشت، روز گذشته هم با لمس این محدوده در قیمت ۰/۸۱ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۰/۷۸ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده XRP مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. روز گذشته و با پایان جلسه کمیته بازار آزاد فدرال بازار ارزهای دیجیتال هم جهش قابل توجهی داشت و ریپل موفق شد با عبور از مقاومت مهم در محدوده ۰/۸۰ تا ۰/۸۲ دلاری از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند. ریپل حتی روز گذشته تا محدوده ۰/۸۴ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر XRP امروز تا محدوده ۰/۸۲ دلاری اصلاح شد و با پولبک به این مقاومت به حرکت صعودی خود ادامه داد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۸۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل پس از اینکه موفق به عبور از محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی در محدوده ۰/۸۱ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۰/۷۸ دلار هم پایین کشیده شد. در این قیمت اما XRP مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

روز گذشته و همزمان با پایان یافتن جلسه فدرال رزرو شاهد جهش مثبتی در بازار ارزهای دیجیتال بودیم که ریپل هم مانند بیشتر ارزها حرکت صعودی قدرتمند را آغاز کرد و از سد مقاومت‌های ۰/۸۰ و سپس ۰/۸۱۵۰ تا ۰/۸۲ دلار گذشت. در این مسیر تا محدوده ۰/۸۴ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد اما در این محدوده متوقف شد تا با پولبک به سطح ۰/۸۲ دلار موقعیت خود را تثبیت کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای رپیل در محدوده ۰/۸۴ قرار دارد، در صورت عبور از این مانع، قیمت‌های ۰/۸۶ تا ۰/۸۸ و سپس ۰/۹۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۴ دلاری نشود و حمایت ۰/۸۲ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۸۱ و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در محدوده ۰/۸۰ دلار سطوح حمایت مهمی را تشکیل داده‌اند. در صورت از دست دادن این محدوده، سطح حمایت بعدی در نزدیکی قیمت ۰/۷۸ دلاری قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۵ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی بالاتر از ۵۰ و در محدوده ۵۸ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۴ دلار است. سپس محدوده ۰/۸۶ تا ۰/۸۸ و پس از آن محدوده ۰/۹۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۲ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۸۱ تا ۰/۸۰ دلار و سپس محدوده ۰/۷۸ دلاری سطوح حمایت بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز ۱۰ اکتبر موفق به عبور از محدوده ۱/۲۳ دلاری نشد در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت مهم در محدوده ۱/۱۵ دلار، رو ۱۲ اکتبر تا محدوده ۱/۰۶ تا ۱/۰۷ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما ریپل مورد استقبال خریداران قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ریپل این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر ریپل از سد مقاومت‌های ۱/۱۰ و ۱/۱۵ دلار گذشت و بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب هم ریپل در محدوده ۱/۱۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از تشکیل کف دوقلو یا الگوی دو کف در محدوده قیمت ۱/۰۷ دلاری وارد مسیر صعودی شد و در این مسیر موفق شد دوباره به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برسد. به این ترتیب ریپل به مسیر صعودی خود ادامه داد و امروز خدش را به مرز ۱/۱۶ دلاری رسانده است.

در حال حاضر اولین مقاومت برای ریپل محدوده ۱/۱۶ دلار است در صورت عبور از این مانع محدوده ۱/۱۸ و ۱/۲۰ دلار مقاومت‌های بعدی است و سپس قیمت ۱/۲۵ دلار سطح مقاومت مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۱۶ دلاری نشود، احتمال اضلاح مجدد قیمت وجود دارد. در این صورت محدوده ۱/۵ تا ۱/۱۳ دلار اولین سطح حمایت برای ریپل خواهد بود و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۱۲ دلار می‌تواند از ریزش قیمت جلوگیری کند. در صورت هر گونه ریزش بیشتر، سطوح ۱/۱۰ و ۱/۰۷ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۴ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی بالاتر از ۵۰ و در محدوده ۶۷ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۶ و سپس ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌ بعدی محدوده ۱/۲۳ تا ۱/۲۵ دلاری در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۵ تا ۱/۱۳ دلار  قرار دارد سپس ۱/۱۲ دلار و بعد از آن ۱/۱۰ تا ۱/۰۷ دلار قرار گرفته‌اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روزهای گذشته در محدوده ۱ دلاری پایگاه حمایتی خوبی را ایجاد کرد موفق شد به حرکت خود ادامه دهد. در این مسیر روز ششم اکتبر تا محدوده ۱/۱۰ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به مقاومت در این محدوده متوقف شد. به این ترتیب ریپل مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۶ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع کرد تا ریپل ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب XRP این فرصت را پیدا کرد تا به فاز صعودی بازگردد. در این مسیر با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱/۰۸ دلار با شتاب بیشتری به مسیر خود ادامه داد و امروز تا مقاومت ۱/۲۲ دلاری پیشروی کرد. با این حال در این محدوده با مقاومت روبرو شد  و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پریاس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ریپل که روزهای گذشته درون یک کانال صعودی قرار داشت و بالمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌داد روز جمعه تا محدوده ۱/۰۵ دلاری پایین کشیده شد اما در این محدوده به وسیله میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر صعودی قرار بگیرد. در این مسیر ریپل از سد خط روند نزولی در محدوده ۱/۰۸ دلار گذشته و با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه داد.

در مسیر صعودی ریپل از سد مقاومت‌های ۱/۱۰ و سپس ۱/۱۴ تا ۱/۱۵ دلار گذشت و روز گذشته خودش را به مرز ۱/۲۰ دلار رساند. در این قیمت اما ریپل با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد و امروز تا محدوده ۱/۱۴ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا دوباره به حرکت خود ادامه دهد. به این ترتیب امروز موفق شد تا عبور از مقاومت ۱/۲۰ دلاری تا ۱/۲۳ دلار پیشروی کند. امروز و با برخورد به مقاومت ۱/۲۳ دلار ریپل در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد یعنی محدوده ۱/۱۸ دلار اصلاح شد. هر چند در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۱/۱۸ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد اولین سطح حمایت است. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، این فرصت را خواهد داشت تا دوباره به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۱/۲۳ دلار اولین سطح مقاومت است و پس از ان محدوده ۱/۲۵ دلار قرار دارد. قیمت‌های ۱/۲۸ تا ۱/۳۰ دلار هم سطوح مقاومتی مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۱۸ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود باید منتظر اصلاح بیشتر ریپل باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۱۶ تا ۱/۱۵ دلار در نزدیکی خط روند سطح حمایت بعدی است در صورت از دست دادن این محدوده ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلاری حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند. از آنجایی که میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۱۰ دلار قرار دارد انتظار داریم این محدوده بتواند از ریزش بیشتر قیمت ریپل جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۸ و سپس ۱/۱۶ تا ۱/۱۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌ بعدی محدوده ۱/۱۲ و ۱/۱۰ دلاری در نظر گرفته می‌شود
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۲۳ دلار  قرار دارد سپس ۱/۲۵ و بعد از آن ۱/۲۸ تا ۱/۳۰ دلار قرار گرفته‌اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۴ مهر (۶ اکتبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز سوم اکتبر موفق به عبور از مقاومت ۱/۰۸۵ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و در این مسیر با از دست دادن حمایت ۱/۰۵ دلاری روز چهارم اکتبر تا مرز ۱/۰۲۵ دلار پایین کشیده شد. دم بلند کندل یکساعته ریپل حتی مرز ۱ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب ریپل این فرصت را پیدا کرد تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. در این مسیر XRP روز گذشته تا محدوده ۱/۰۸۵ دلار پیشروی کرد اما این بار هم با برخورد به خط روند شکست شده ریجکت شد و امروز با از دست د ادن حمایت ۱/۰۵ دلار تا محدوده ۱/۰۱۵ دلار سقوط کرد. این بار هم ریپل مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را متحمل نشد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۰۳۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP که از اواخر سپتامبر درون یک کانال صعودی قرار گرفته بود موفق به عبور از مقاومت ۱/۰۸۵ دلاری نشد و با از دست دادن محدوده ۱/۰۵ دلار از کف کانال خارج شد. به این ترتیب ریپل تا مرز ۱ دلار هم پایین کشیده شد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب ریپل یکبار دیگر فرصت پیدا کرد تا از سد مقاومت ۱/۰۸ دلاری عبو کند اما روز گذشته بازهم موفق به شکستن این مقاومت نشد و در نتیجه در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر XRP امروز با از دست دادن حمایت مهم ۱/۰۵ دلار تا ۱/۰۱ دلار سقوط کرد اما مطابق انتظار در این محدوده قیمتی حمایت شد.

در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم ریپل در مسیر اصلاح ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر اولین مقاومت محدوده ۱/۰۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود. سپس محدوده ۱/۰۸۵ و ۱/۱ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۰۵ و ۱/۰۸۵ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱ دلاری همچنان مهمترین مقاومت است و پس از آن محدوده ۰/۹۶ تا ۰/۹۵ و سپس ۰/۹۰ تا ۰/۸۹ دلاری قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۴ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۱ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۰۵ و سپس ۱/۰۸۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌ بعدی محدوده ۱/۰۹ و ۱/۱۰ دلاری در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۱۵ تا ۱ دلار  قرار دارد سپس  ۰/۹۶ تا ۰/۹۵ دلار  و ۰/۹۰ تا ۰/۸۹ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۲ مهر (۴ اکتبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز دوم اکتبر موفق به عبور کامل از محدوده ۱/۰۶ دلاری نشده بود روز گذشته تا مرز  ۱/۰۳ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ریپل روز گذشته تا محدوده ۱/۰۹ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در نتیجه در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر حمایت ۱/۰۶ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۱/۰۳ و ۱/۰۲ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کف کانال صعودی از قیمت دفاع کرد تا ریپل ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۰۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل همچنان درون یک کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم ریپل با لمس محدوده ۱/۰۹ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا کف کانال یعنی  محدوده قیمتی ۱/۰۳ تا ۱/۰۲ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۰۳ دلاری کف کانال از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که به حمایت خود ادامه دهد، ریپل این فرصت را دارد تا در مسیر صعودی قرار بگیرد. در این مسیر محدوده ۱/۰۵ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مقاومت بعدی است و پس از آن محدوده ۱/۰۷۵ و سپس ۱/۰۹ و ۱/۱۰ دلار موانع بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۰۳ دلاری نشود و حمایت کف کانال را از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۱/۰۲ تا ۱/۰۱۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت بعدی است   و سپس محدوده ۰/۹۶ تا ۰/۹۵ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۲ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۰۵ و سپس ۱/۰۷۵ تا ۱/۰۸ دلار است. پس از آن  مقاومت‌ بعدی محدوده ۱/۰۹ و ۱/۱۰ دلاری در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۳ دلار است. پس از آن محدوده  ۱/۰۲ تا ۱/۰۱۵ دلار  قرار دارد و سپس ۱ دلار  و ۰/۹۶ تا ۰/۹۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۱ مهر (۳ اکتبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز اول اکتبر با عبور از محدوده ۰/۹۶ دلاری موفق شده بود تا مرز ۱/۰۵ دلار پیشروی کند پس از اصلاح تا محدوده ۱ دلاری در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد به محدوده ۱/۰۷ دلاری در نزدیکی سقف کانال صعودی دست پیدا کند. در این محدوده اما با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریپل امروز تا محدوده ۱/۰۳ دلاری پایین کشیده شد، حتی محدوده ۱/۰۲ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۱/۰۵ دلاری تلاش کرد اما بازهم به در بسته خورد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۰۳۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل از اواخر ماه سپتامبر درون یک کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر ریپل روز گذشته موفق شد سقف کانال در محدوده ۱/۰۷۵ دلار را لمس کند. با این حال موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریپل امروز تا محدوده ۱/۰۳ و ۱/۰۲ دلار پایین کشیده شد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب ریپل فرصت جبران از دست رفته را پیدا کرد هرچند با لمس محدوده ۱/۰۵ دلار دوباره مجبور به عقب نشینی شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۰۳ تا ۱/۰۲ دلار اولین سطح حمایت برای ریپل است که در نزدیکی کف کانال قرار دارد. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل دوباره در مسیر رسیدن به سقف کانال حرکت کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۱/۰۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین سد مقاومت محسوب می‌شود و پس از آن محدوده ۱/۰۷۵ و سپس ۱/۱۰ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از سد محدوده ۱/۰۵ دلاری نشود و حمایت کف کانال در نزدیکی ۱/۰۳ تا ۱/۰۲ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱ دلار و سپس ۰/۹۹ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت‌های بعدی خواهند بود و سپس محدوده ۰/۹۶ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۱ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۰۵ و سپس ۱/۰۷۵ تا ۱/۰۸ دلار است. پس از آن  مقاومت‌ بعدی محدوده ۱/۱۰ دلاری در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۳ تا ۱/۰۲ دلار است. پس از آن محدوده  ۱ دلار و ۰/۹۹ دلار قرار دارد و سپس ۰/۹۶ تا ۰/۹۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۰ مهر (۲ اکتبر ۲۰۲۱)

ریپل که روزهای پایانی ماه سپتامبر را زیر محدوده ۱ دلاری سپری می‌کرد روز ۳۰ سپتامبر موفق شد موقیعتش را بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تثبیت کند و به این ترتیب روز اول اکتبر همراه با بازار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر از سد مقاومت‌های ۰/۹۶ و ۱ دلاری گذشت و حتی محدوده ۱/۰۷ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریپل امروز تا محدوده ۱ دلاری پایین کشیده شد ولی خط روند صعودی از قیمت دفاع کرد تا ریپل ریزش بیشتری را تجربه نکند.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل روز گذشته با عبور از محدوده ۰/۹۶ دلاری  روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و موفق شد با عبور از مقاومت ۱ دلاری خودش را به محدوده ۱/۰۵ تا ۱/۰۷ دلار هم برساند. در این محدوده اما ریپل با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر امروز ریپل تا مرز ۱ دلار پایین کشیده شد ولی خط روند از قیمت دفاع کرد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در صورتی که محدوده ۱ دلاری به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل دوباره به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۱/۰۵ دلار اولین سطح مقاومت مهم قیمت است و سپس ۱/۰۷ تا ۱/۰۸ و ۱/۱۰ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی برای قیمت خواهند بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۰۱۵ تا ۱ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر برای ریپل از دست برود باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در  این صورت محدوده ۰/۹۸ و سپس ۰/۹۶ تا ۰/۹۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۰ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۰۵ و سپس ۱/۰۷ تا ۱/۰۸ دلار است. پس از آن  مقاومت‌ بعدی محدوده ۱/۱۰ دلاری در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۱۵ تا ۱ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۹۸ و سپس ۰/۹۶ تا ۰/۹۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۸ مهر (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز ۲۸ سپتامبر تا محدوده ۰/۸۹ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر XRP از محدوده مقاومتی ۰/۹۰ و خط روند نزولی در محدوده ۰/۰۲ دلاری گذشت و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد. ریپل به حرکت صعودی خود ادامه داد و تا محدوده ۰/۹۵ دلاری پیشروی کرد. جالب است که سایه بلند کندل یکساعته ریپل تا محدوده ۰/۹۹ دلاری هم کشیده شد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد تا ریپل در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در مسیر اصلاحی ریپل تا محدوده ۰/۹۲ تا ۰/۹۰ دلار سطح شکسته شده پایین کشیده شد و در این محدوده مورد حمایت خط روند قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.  به این ترتیب امروز ریپل این فرصت را پیدا کرد تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد و تا ۰/۹۶ دلار هم پیشروی کند. هر چند بازهم در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مجبرو به عقب نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۹۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل در محدوده محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۸۸ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است و در محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۸ دلار هم با مقاومت روبرو شده است.

روز گذشته هم ریپل با کسب حمایت در محدوده ۰/۸۹ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا ۰/۹۵ دلار به حرکت خود ادامه داد. اما در این محدوده متوقف شد و دوباره تا مرز ۰/۹۰ دلاری پایین کشیده شد. امروز هم ریپل با کسب حمایت در محدوده ۰/۹۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۹۶ دلار به پیشروی خود ادامه داد اما بازهم با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۹۳ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر از قیمت دفاع می‌کند  در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۹۶ دلار و سپس ۰/۹۸ دلار سطوح مقاومت بعدی هستند و در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم ریپل خودش را به مرز ۱ دلاری برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۹۳۵۰ تا ۰/۹۳ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود و این محدوده از دست برود، حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۹۲ و سپس ۰/۹۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۸۹ و سپس ۰/۸۷ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد اما از قدرت آن کم شده و احتمال از دست دادن محدوده صعودی وجود دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۶ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۰/۹۸ دلار و سپس ۱ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۹۳۵۰ تا ۰/۹۳ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۹۲ تا ۰/۹۰ دلار قرار دارد. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های  ۰/۸۹  و ۰/۸۷ دلار قرار گرفته‌اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱ مهر (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز سه شنبه تا محدوده ۰/۸۵ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. XRP روز گذشته این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر صعودی قرار بگیرد. در این مسیر از خط روند نزولی در محدوده ۰/۹۲ تا ۰/۹۳ دلار گذشت و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد.  به این ترتیب به روند صعودی خود ادامه داد و با عبور از مقاومت‌های ۰/۹۵ و ۰/۹۸ دلاری امروز خودش را به مرز ۱ دلار رساند. هر چند در این قیمت ریپل با مقاومت روبرو شد و با وجود لمس محدوده ۱/۰۱۵ دلاری موفق به تثبیت موقعیت خود بالای ۱ دلار نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۹۹۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۸۵ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته با عبور از مقاومت‌های ۰/۹۳، ۰/۹۵ و ۰/۹۸ دلار موفق شد خودش را به مرز ۱ دلاری برساند. هر چند در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفته است.

در حال حاضر خط روند صعودی در محدوده ۰/۹۹۸۰ دلار از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده از دست برود، انتظار داریم ریپل در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر حمایت مهم بعدی در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده  ۰/۹۷ دلار قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۳ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل توسط یکی از سطوح حمایتی مورد حمایت قرار بگیرد، به روند صعودی باز خواهد گشت. در مسیر صعودی محدوده ۱ دلاری، سطح مقاومت مهم برای ریپل است سپس خط روند نزولی در محدوده ۱/۰۳ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که ریپل از این محدوده عبور کند و موقعیتش را بالای این خط روند تثبیت کند انتظار داریم تا محدوده ۱/۰۵ و ۱/۱۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد اما از قدرت آن من شده و احتمال از دست دادن محدوده صعودی وجود دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۹ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۰۳ و ۱/۰۵ دلار و سپس ۱/۱۰  دلار قرار دارد.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۹۹۸۰ تا ۰/۹۹۵۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۹۷۵۰ دلار قرار دارد. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های  ۰/۹۵  و ۰/۹۳ دلار قرار گرفته‌اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته در محدوده ۰/۸۹ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود تا مرز ۰/۹۵ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریپل روز گذشته تا محدوده ۰/۸۵ دلاری پایین کشیده شد ولی این محدوده را از دست نداد. به این ترتیب در مسیر اصلاح ارزش از دست رفته قرار گرفت. امروز و در ادامه مسیر صعودی ریپل موفق شد از محدوده ۰/۹۰ و سپس ۰/۹۳ دلاری خط روند نزولی عبور کند و خودش را به مرز ۰/۹۵ دلار برساند. هر چند در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۹۳۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل در چند روز اخیر در محدوده ۰/۹۵ دلاری با مقاومت روبرو شده است. روز گذشته هم با لمس این محدوده ریجکت شد و تا ۰/۸۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما ریپل مورد حمایت خریداران قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در این مسیر امروز ریپل موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۹۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و خط روند نزولی ۰/۹۳ دلاری عبور کند و خودش را به محدوده ۰/۹۵ دلار برساند. در این قیمت اما مطابق انتظار با برخورد به مقاومت متوقف شد.

در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود انتظار داریم تا محدوده ۰/۹۸ تا ۱ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پیشروی کند. در صورتی که از (SMA 100) عبور کند و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند مقاومت بعدی محدوده ۱/۰۲۵ تا ۱/۰۵ دلار در نزدیکی خط روند نزولی دیگر قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا درصورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۹۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۹۲ دلار در نزدیکی خط روند شکسته شده اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۸۹ دلار از قیمت دفاع می‌کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۸۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۳۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۰/۹۷ تا ۰/۹۸ و سپس ۱  دلار قرار دارد.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۹۲ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۹۰ تا ۰/۸۹ دلار قرار دارد. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های  ۰/۸۵  و ۰/۸۰ دلار قرار گرفته‌اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته محدوده ۱ دلاری را از دست داده بود تا محدوده ۰/۸۷ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده XRP مورد حمایت قرار گرفت و تا مرز ۰/۹۵ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و امروز دوباره  محدوده ۰/۸۷ دلاری را لمس کرد. با این حال خیلی زود به بالای محدوده ۰/۹۰ دلاری برگشت تا در مسیر اصلاح ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر ریپل تا محدوده ۰/۹۵ دلار صعودی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۹۴۸۰ دلار معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل با از دست دادن حمایت مهم ۱ دلاری و همزمان با ریزش بیت کوین و سایر ارزهای بازار سقوط شدیدی را تجربه کرد و به زیر حمایت ۰/۹۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال با لمس محدوده ۰/۸۷ دلاری ریپل مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر تا محدوده ۰/۹۵ دلاری پیشروی کرد ولی در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد.

در حال حاضر ریپل برای عبور از محدوده ۰/۹۵ دلاری تلاش می‌کند. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، مقاومت بعدی محدوده ۰/۹۷ تا ۰/۹۸ دلار خواهد بود. پس از آن انتظار داریم ریپل را دوباره بالای محدوده ۱ دلاری ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۹۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۹۳ تا ۰/۹۲ دلار اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن این حمایت، قیمت ۰/۹۰ تا ۰/۸۷ دلاری محدوده حمایتی مهم بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را ۰/۸۵ و ۰/۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۳۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۰/۹۷ تا ۰/۹۸ و سپس ۱  دلار قرار دارد.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۹۳ تا ۰/۹۲ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۹۰ دلار قرار دارد. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۰/۸۷ ، ۰/۸۵  و ۰/۸۰ دلار قرار گرفته‌اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته در محدوده ۱/۰۹ دلاری معامله می‌شد موفق به عبور از خط روند نزولی نشد و در مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر حمایت کف مستطیل در محدوده ۱/۰۳ دلاری را از دست داد و امروز به زیر ۱ دلار سقوط کرد. ریپل حتی محدوده ۰/۹۷ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب در مسیر اصلاح ریزش قبلی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۹۹۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این محدوده متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۹۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل امروز ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۱/۱۳ دلاری نشد تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفت و با وجود چندین بار لمس این محدوده موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن محدوده ۱/۰۳ دلاری به زیر ۱ دلار سقوط کرد. ریپل در ادامه مسیر نزولی تا محدوده ۰/۹۷ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد.

ریپل با کسب حمایت در محدوده ۰/۹۷ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا کمی از ریزش اخیر خود را جبران کند. در این مسیر تا محدوده ۰/۹۹۵۰ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۹۷ دلاری اولین سطح حمایت ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۹۹۵۰ و ۱ دلار اولین سطوح مقاومت محسوب می‌شوند و پس ۱/۰۲ و ۱/۳۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۶ درصد قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۹۹۵۰ تا ۱ دلاری نشود و حمایت ۰/۹۷ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۹۵ و سپس ۰/۹۰ دلار حمایت‌های بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۸۸ و ۰/۸۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۲۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۹۹۵۰ و ۱ لار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۰۲ تا ۱/۰۳ دلار قرار دارد.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۹۷ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۹۵ و ۰/۹۰ دلار قرار دارد. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۰/۸۸ و ۰/۸۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز پنجشنبه موفق به عبور از محدوده ۱/۱۳ دلاری نشده بود،‌ در مسیر نزولی قرار گرفت و روز جمعه تا محدوده ۱/۰۵ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده ریپل با حمایت روبرو شد و با ثبت الگوی دو کف (Double bottom) حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۱/۱۰ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز تا قیمت ۱/۰۶ دلار کاهش پیدا کرد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۰۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۱/۱۳ دلاری نشد در میسر نزولی قرار گرفت و تحت تاثیر خط روند نزولی تا محدوده ۱/۰۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با حمایت روبرو شد و روز جمعه حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق به لمس محدوده ۱/۱۰ دلاری هم شد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و امروز تا ۱/۰۶۵ دلار پایین کشیده شد.

ریپل در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۱/۰۸ دلاری خط روند نزولی قرار گرفته است. از آنجایی که فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر هم در این قیمت قرار دارد، عبور از این محدوده برای ریپل مهم خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم ریپل به فاز صعودی برگردد.

در ادامه مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۰۹ و سپس ۱/۱۰ دلار مقاومت‌های بعدی ریپل در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۰۸ دلاری نشود، احتمال کاهش مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۶۵ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده ۱/۰۵ دلاری قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا کف مستطیل در نزدیکی ۱/۰۳ دلار پایین بکشد. محدوده ۱ دلاری هم ایستگاه بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۰۸ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۰۹ دلار قرار دارد. سپس ۱/۹۵ تا ۱/۱۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۶۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۱/۰۵ دلار قرار دارد. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۰۳ تا ۱  دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از لمس کف مستطیل در محدوده قیمت ۱/۰۳ تا ۱/۰۲۵ دلار در روز دوشنبه، حرکت صعودی مستمری را آغاز کرد و روز گذشته با عبور از محدوده ۱/۱۰ دلاری موفق شد تا ۱/۱۳ دلار پیشروی کند. در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی امروز دوباره تا محدوده ۱/۱۰ دلاری عقب نشینی کرد. در این قمیت رپیل توسط خط روند صعودی حمایت شد و دوباره به حرکت صعودی خود ادامه داد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۱۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهید شد ریپل که روز سه شنبه موفق به عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته شده بود روز گذشته با پولبک به این سطح موقعیت را تثبیت کرد تا به حرکت خود ادامه دهد. در این مسیر ریپل روز گذشته تا مرز ۱/۱۳ دلار پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد و امروز دوباره تا محدوده ۱/۱۰ دلاری عقب نشینی کرد.

در این قیمت ریپل توسط خط روند صعودی حمایت شد و به حرکت خود ادامه داد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۳ دلاری قرار دارد که پیش از این هم مانع از ادامه حرکت قیمت شده بود. در صورت عبور از این محدوده ۱/۱۴ و سپس ۱/۱۴۸۰ تا ۱/۱۵ دلار مقاومت‌ّهای بعدی ریپل محسوب می‌شوند. در صورت عبور از سقف مستطیل انتظار داریم ریپل تا محدوده ۱/۱۶۸۰ تا ۱/۱۷ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۱۳ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۱۱۵۰ تا ۱/۱۱ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده ۱/۱۰ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی از قیمت دفاع می‌کند. در صورت ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نزدیکی به قیمت ۱/۰۸۵ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سپس محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۵ دلار سطح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۳ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۴ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۴۸۰ تا ۱/۱۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۱۵۰ ال ۱/۱۱ دلار است. پس از آن محدوده  ۱/۱۰ دلار قرار دارد. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۰۸۵ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۵  دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از لمس محدوده ۱/۰۲۵ دلاری روز سیزدهم سپتامبر مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ریپل موفق شد روز گذشته از محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۸ دلاری عبور کند و خودش را به مرز ۱/۱۰ دلاری برساند. با این حال XRP با لمس قیمت ۱/۰۹۸ دلاری متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۱/۰۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر جلوگیری کرد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۰۸۵ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند خودش را به محدوده ۱/۱۰ دلاری برساند.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، XRP همچنان در محدوده ۱/۰۳ دلاری از حمایت برخوردار است. روز دوشنبه هم با لمس محدوده ۱/۰۳ تا ۱/۰۲۵ دلاری حمیات شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ریپل روز گذشته موفق شد از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۸ دلار عبور کند و خودش را به مرز ۱/۱۰ دلاری برساند. هر چند موفق به عبور ازا ین مانع نشد و امروز دوباره تا  SMA 100 پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۰۸ دلاری SMA 100 از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده به دفاع خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم ریپل به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده مهم ۱/۱۰ دلاری خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱/۱۲ و ۱/۱۴۵۰ تا ۱/۱۵ دلار در نزدیکی سقف مستطیل مقاومت‌های بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شوند. در صورت عبور از سقف مستطیل قیمت‌های ۱/۱۷۵۰ و ۱/۲۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۱۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۰۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر بازگشت قیمت به کف مستطیل باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۶ دلار و سپس ۱/۰۴ تا ۱/۳ دلار در نزدیکی کف مستطیل حمایت‌های مهم قیمت خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۱/۰۲۵ و سپس ۱ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۲ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۴۵۰ تا ۱/۱۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۸ دلار است و سپس محدوده  ۱/۰۷ تا ۱/۰۶ دلار قرار دارد. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۰۴ تا ۱/۰۳ دلار قرار دارد.  پس از آن محدوده ۱/۰۲۵ تا ۱  دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل مانند یک هفته گذشته همچنان درون محدوده مستطیل شکل در  نوسان است. روز گذشته هم ریپل در محدوده کف مستطیل حمایت شد و حرکت صعودی را آغاز کرد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۱۰ دلاری متوقف شد و دوباره به کف مستطیل بازگشت. XRP حتی محدوده ۱/۰۲۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند حمایت شد و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. امروز هم ریپل به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۰۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد  XRP پس از اینکه روز شنبه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱/۰۹ دلاری شد تا محدوده ۱/۱۲ دلار به پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و روز گذشته دوباره تا کف مستطیل پایین کشیده شد. در این محدوده ریپل توسط خط روند شکسته شده حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی ریپل امروز موفق به عبور از فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد شد و تا ۱/۰۸ دلار پیشروی کرد و در حال حاضر با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شده است.

در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود، قیمت‌های ۱/۱۰ و ۱/۱۲ دلار مقاومت‌های مهم بعدی محسوب خواهند شد. پس از ان محدوده ۱/۱۴۵۰ تا ۱/۱۵ دلار در نزدیکی سقف مستطیل مانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۰۸ و ۱/۱۰ دلاری نشود احتمال بازگشت آن به سمت کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۶ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن کف مستطیل در محدوده ۱/۰۴ تا ۱/۰۳ دلار از قیمت دفاع می‌کند. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن کف مستطیل می‌تواند کاهش بیشتری را در پی داشته باشد. در این صورت محدوده ۱ دلاری و سپس ۰/۹۵ و ۰/۹۰ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۰۸ دلار و سپس ۱/۱۰ است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۰ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۴۵۰ تا ۱/۱۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۶ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۰۳ تا ۱/۰۲۵ دلار قرار دارد.  پس از آن محدوده ۱ و ۰/۹۵ تا ۰/۹۰  دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱/۰۹ دلاری موفق شده بود تا مرز ۱/۱۳ دلار پیشروی کند، موفق به حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۱/۱۰ دلاری نشد و با از دست دادن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته امروز تا محدوده ۱/۰۵ دلار عقب نشینی کرد. ریپل در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۰۷ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند خودش را به محدوده ۱/۱۰ دلاری برساند.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل همچنان درون محدوده مستطیل شکل در حال نوسان است و خریداران از قدرت کافی برای عبور از محدوده ۱/۱۵ دلاری برخوردار نیستند. روز گذشته هم ریپل با عبور از محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۱/۱۰ دلار موفق شد خط روند نزولی را بشکند و از آن عبور کند. ریپل حتی تا نزدیکی ۱/۱۳  دلار هم پیشروی کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود بالای این محدوده نشد و امروز دوباره تا محدوده ۱/۰۶ تا ۱/۰۵ دلار عقب نشینی کرد. در این قیمت و در نزدیکی خط روند شکسته شده ریپل مورد حمایت قرار گرفت و امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است.

در حال حاضر اولین مقاومت برای ریپل محدوده ۱/۰۷۵ دلار است و پس از ان محدوده ۱/۰۹۳ تا ۱/۱۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و  میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که ریپل موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند این فرصت را دارد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۱/۱۳ و سپس ۱/۱۴۵۰ تا ۱/۱۵ دلاری سقف مستطیل برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۰۷۵ و ۱/۱۰ دلاری نشود احتمال اینکه دوباره به سمت کف مستطیل حرکت کند وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده  ۱/۰۵ تا ۱/۰۴ دلار  کف مستطیل حمایت مهم برای ریپل خواهد بود. در صورت از دست دادن این حمایت و خروج از کف مستطیل محدوده ۱ دلاری از قیمت دفاع خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۰۷۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۰۹۳ تا ۱/۱۰ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۳ و ۱/۱۴۵۰ تا ۱/۱۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۵ تا ۱/۰۳ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱ دلار قرار دارد.  پس از آن در محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۰  دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از آنکه روز دهم سپتامبر موفق  به عبور از محدوده ۱/۲۲ دلاری نشده بود دوباره به درون مستطیل بازگشت و تا محدوده ۱/۰۳ دلاری کف مستطیل پایین کشیده شد. در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب تا محدوده ۱/۱۰ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۱/۰۶ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۰۷۵ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از محدوده ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلاری خط روند نزولی تلاش می کند.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP پس از سقوط روز هفتم سپتامبر درون یک مستطیل قرار گرفته است و با وجود اینکه روز دهم سپتامبر تا محدوده ۱/۱۲ دلاری پیشروی کرد موفق به حفظ موقعیت خود نشد و دوباره به درون مستطیل بازگشت.

روز گذشته هم ریپل پس از لمس کف مستطیل در محدوده ۱/۰۳ دلاری حمایت شد و تا محدوده ۱/۱۰ دلاری خودش را بالا کشید اما در این قیمت با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد.

در حال حاضر ریپل با مقاومتی در محدوده ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود این فرصت را دارد تا خودش را به سقف مستطیل برساند. در مسیر صعودی محدوده ۱/۱۲ و سپس ۱/۱۴ تا ۱/۱۵ دلار سقف مستطیل مقاومت‌های مهم قیمت خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۰۵ تا ۱/۰۳ دلار سطح حمایت مهم برای ریپل است و در صورت از دست دادن و خروج از کف مستطیل باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱ دلار و سپس ۰/۹۵ دلار سطوح حمایتی بعدی هستند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را   تا محدوده ۰/۹ و سپس ۰/۸۵ تا ۰/۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال بازگشت به محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۲ و ۱/۱۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۲۰ و ۱/۲۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۵ تا ۱/۰۳ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱ تا ۰/۹۵ دلار قرار دارد.  پس از آن در محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۸۵ و ۰/۸۰  دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از سقوط روز هفتم سپتامبر، در یک محدوده ۱ تا ۱/۱۵ دلاری در حال نوسان بود، روز گذشته با یک جهش ۱۰ درصد به بالای محدوده ۱/۲۰ دلاری هم دست پیدا کرد اما موفق به عبور از آن نشد و  تا محدوده ۱/۰۳ دلار پایین کشیده شد. با این حال ریپل با برخورد به این محدوده حمایت شد و امروز در مسیر صعودی قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب  در محدوده ۱/۰۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل در چند روز گذشته درون یک مستطیل قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. هر چند روز گذشته ریپل با جهش ۱۰ درصدی موفق به عبور از سقف مستطیل شد و حتی قیمت ۱/۲۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با برخورد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و دوباره به درون مثلث بازگشت. امروز هم ریپل با لمس کف مستطیل در محدوده ۱/۰۳ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد.

در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم ریپل یکبار دیگر به سمت سقف مستطیل حرکت کند.

در مسیر صعودی محدوده ۱/۰۸ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش روز گذشته اولین سطح حمایت خواهد بود. پس از آن محدوده ۱/۱۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۱/۱۵ دلاری سقف مستطیل موانع بعدی محسوب می‌شود. در صورت خروج از سقف مستطیل و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم ریپل تا محدوده ۱/۲۰ و ۱/۲۵ دلار پیشروی کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۰۸ و ۱/۱۲ دلاری نشود و حمایت ۱/۰۵ تا ۱/۰۳ دلاری کف مستطیل را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱ دلار و سپس ۰/۹۵ دلارسطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا قیمت‌های ۰/۹ و سپس ۰/۸۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال بازگشت به محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۰۸ تا ۱/۱۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۲ و ۱/۱۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۲۰ و ۱/۲۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۵ تا ۱/۰۳ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱ تا ۰/۹۵ دلار قرار دارد.  پس از آن در محدوده ۰/۹۰ تا ۰/۸۵ و ۰/۸۰  دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل پس از ریزش شدید روز سه شنبه و سقوط به محدوده ۰/۹۵ دلاری خیلی زود به بالیا محدوده ۱ دلاری بازگشت. ریپل حتی برای عبور از محدوده ۱/۱۵ دلار هم تلاش کرد اما موفق به انجام این کار نشد و درون یک مثلث به دام افتاد. روز گذشته هم تا محدوده ۱/۰۵ دلاری پایین کشیده شد ولی با برخورد به خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. ریپل حتی تا محدوده ۱/۱۳ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به ضلع بالای مثلث متوقف شد و امروز تا ۱/۰۸ دلاری عقب نشینی کرد. با این حال در این قیمت دوباره به ضلع پایین مثلث برخورد کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۱۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از سقوط روز هفتم سپتامبر درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالای و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد.

روز گذشته هم ریپل ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۰۵ دلار را لمس کرد و مورد حمایت قرار گرفت به این ترتیب تا ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۱۳ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و امروز دوباره به ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۰۸ دلاری بازگشت.

ریپل امروز و با لمس ضلع پایین مثلث مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کرد. در حال حاضر محدوده ۱/۱۱ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث اولین سطح مقاومت برای ریپل خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و خروج از ضلع بالای مثلث انتظار داریم ریپل وارد فاز صعودی شود در مسیر صعودی محدوده ۱/۱۳ و ۱/۱۵ دلار موانع بعدی محسوب می شوند و سپس محدوده ۱/۱۷، ۱/۱۸۵۰ و ۱/۲۰ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و محدوده ۱/۰۹ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۰۵ دلاری و سپس ۱ دلار حمایت‌های مهم قیمت خواهند بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۹۵ دلار و سپس ۰/۹۰ تا ۰/۸۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۱ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۳ تا ۱/۱۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۱۷ و ۱/۱۸۵۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۹ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۰۵ تا ۱ دلار و پس از آن در محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۹۰ و سپس ۰/۸۵ و ۰/۸۰  دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روزهای گذشته درون یک کانال صعودی قرار داشت و روز دوشنبه  تا محدوده ۱/۴۰ دلاری هم پیشروی کرده بود موفق به ادامه روند صعودی نشد و روز گذشته تا محدوده ۱/۳۰ دلار عقب نشینی کرد. اما این پایان کار نبود و ریزش بیت کوین در روز گذشته ریپل و سایر ارزهای بازار را با خود پایین کشید و ریپل با از دست دادن حمایت در محدوده ۱/۳۰ دلاری تا محدوده ۱/۱۰ دلاری پایین کشیده شد. ریپل حتی قیمت ۰/۹۵ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای ۱ دلار بازگشت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP روز گذشته با از دست حمایت ۱/۳۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در روند نزولی قرار گرفت و حتی به زیر ۱ دلار هم سقوط کرد. با این حال ریپل با لمس محدوده ۹۵ سنتی حمایت شد و خیلی زود به مرز ۱ دلاری بازگشت.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث قرار دارد و ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۰۹ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل حرکتی را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کند. محدوده ۱/۱۳ دلاری ضلع بالای مثلث مقاومت مهمی برای ریپل محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده و خروج از ضلع بالای مثلث انتظار داریم ریپل وارد فاز صعودی شود. در صورت تحقق این امر قیمت‌های ۱/۱۵ و  ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلار موانع مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شود. پس از آن محدوده ۱/۲۵ و سپس ۱/۲۷۵۰ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطوح مقاومت بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۰۹ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود و ریپل از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۵ دلار سطح حمایتی بعدی است و پس از ان محدوده ۱ تا ۰/۹۵ دلار می‌تواند حمایت بعدی باشد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۳ و ۱/۱۵  دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلار قرار دارد. سپس ۱/۲۵ تا ۱/۲۷۵۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۰۹ تا ۱/۰۷ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۰۵ تا ۱ دلار و پس از آن در محدوده ۰/۹۵ تا ۰/۸۵ و ۰/۸۰  دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز یکشنبه با برخورد به محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۴  دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغز کرده بود موفق شد روز گذشته خودش را به محدوده ۱/۴۱ دلاری برساند. در این قیمت اما ریپل با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. ریپل امروز و در مسیر اصلاحی تا نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در نزدیکی ۱/۳۶۵۰ دلار پایین کشیده شد اما با لمس این محدوده و برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۳۷۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل از روز یکشنبه و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۵ دلار حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و  به محدوده ۱/۴۰ دلاری رسید در این قیمت با ریزش ناگهانی بیت کوین، ریپل هم تا محدوده ۱/۳۲ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و به حرکت خود ادامه داد. با این حال ریپل روز گذشته با برخورد به قیمت ۱/۴۱ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی تا فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در نزدیکی ۱/۳۶۵۰ دلار اصلاح شد و در این نقطه با برخورد به خط روند صعودی متوقف شد.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۱/۳۷ تا ۱/۳۶۵۰ دلاری بتواند به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم ریپل به روند صعدی بازگردد. در مسیر صعودی قیمت‌های ۱/۴۰ و سپس ۱/۴۱۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم برای ریپل هستند و پس از ان محدوده ۱/۴۳ دلاری و سپس ۱/۴۴۵۰ تا ۱/۴۵ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۴۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۳۷ تا ۱/۳۶۵۰ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۴ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن ۱/۳۲ دلار می‌تواند حمایت مهم بعدی محسوب شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۱/۳۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۴۰ و ۱/۴۱۵۰  دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۴۲ و ۱/۴۳ دلار قرار دارد. سپس ۱/۴۴۵۰ تا ۱/۴۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۳۷ تا ۱/۳۶۵۰ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۳۵ تا ۱/۳۴  دلار و پس از آن در محدوده ۱/۳۲ و  ۱/۳۰ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز سوم سپتامبر از محدوده ۱/۳۲ دلاری ریجکت شده بود روز گذشته تا محدوده ۱/۲۴ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما ریپل با حمایت روبرو شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در مسیر صعودی ریپل از سد خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۵ دلاری گذشت و با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر ریپل از سد مقاومت‌های ۱/۳۰ و ۱/۳۲ دلاری گذشت و امروز تا مرز ۱/۳۴ دلار پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب ریپل امروز تا ۱/۳۲ دلار عقب نشینی کرد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۳۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از دو روز درگیری با خط روند نزولی در نهایت روز گذشته موفق به شکست این خط روند شد و از محدوده ۱/۲۵ دلاری عبور کرد. با شکستن خط روند نزولی حرکت صعودی شتاب بیشتری گرفت و ریپل موفق شد از مقاومت‌های ۱/۳۰ و ۱/۳۲ دلاری هم عبور کند و امروز خودش را به مرز ۱/۳۴ دلاری برساند.

در این قیمت ریپل با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر تا فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد یعنی محدوده ۱/۳۲ دلار اصلاح شد و در حال حاضر همین محدوده از قیمت دفاع می‌کند.

در صورتی که محدوده ۱/۳۲ دلاری به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۳۴ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۱/۳۶ تا ۱/۳۷ و سپس ۱/۴۰ دلار سطوح مقاومتی بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۳۴ دلاری نشد و حمایت ۱/۳۲ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و پس از ان محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۲۷۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵  دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۳۶ تا ۱/۳۷ دلار قرار دارد. سپس ۱/۴۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۳۲ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۳۰ تا ۱/۲۹  دلار و پس از آن در محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۲۷۵۰ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز جمعه تا محدوده ۱/۲۲ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و تا محدوده ۱/۳۲ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما ریپل با برخورد به مقاومت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریپل حمایت ۱/۲۸ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۱/۲۴ تا ۱/۲۳۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۲۴۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل از ابتدای ماه سپتامبر با تکیه بر خط روند صعودی موفق شد از محدوده ۱/۱۰ دلاری خودش را به محدوده ۱/۳۲ دلاری برساند. با این حال روز گذشته با برخورد به این قیمت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر نزولی ریپل خط روند صعودی در محدوده ۱/۲۸ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۲۴ دلاری پایین کشیده شد. ریپل حتی محدوده ۱/۲۳۵۰ دلار را هم لمس کرد اما در این قیمت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر جلوگیری کرد.

در حال حاضر محدوده ۱/۲۴ تا ۱/۲۳۵۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد این فرصت را پیدا خواهد کرد تا به مسیر صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۵۵۰ دلاری اولین سطح مقاومت برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که ریپل موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم به فاز صعودی بازگردد. در ادامه مسیر صعودی محدوده ۱/۲۷۷۰ تا ۱/۲۸ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع قیمت‌های ۱/۳۰ و ۱/۳۲ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای ریپل خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق شکست خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۵۵۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۲۴ تا ۱/۲۳۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

قیمت‌های ۱/۲۲۵۰ تا ۱/۲۲ دلار و سپس ۱/۲۰۵۰ تا ۱/۲۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای ریپل خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل ۱۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۵۵۰  دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۲۷۷۰ تا ۱/۲۸ دلار قرار دارد. سپس ۱/۳۰ تا ۱/۳۲ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۴ تا ۱/۲۳۵۰ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۲۲۵۰ تا ۱/۲۲  دلار و پس از آن در محدوده ۱/۲۰۵۰ تا ۱/۲۰ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روز ۳۱ اوت تا محدوده ۱/۱۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت به محدوده حمایتی مهم برخورد کرد و به سمت بالا پرتاب شد. در این مسیر ریپل از دست مقاومت‌های مهم در محدوده ۱/۲۰ و ۱/۲۵ دلار گذشت و روز گذشته خودش را به مرز ۱/۳۲ دلاری رساند. هر چند موفق به عبور از این مانع نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب امروز ریپل تا مرز ۱/۲۷ دلار عقب نشینی کرد و در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل با تکیه بر همین خط روند در محدوده ۱/۲۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل از آخرین روز ماه اوت در یک مسیر صعودی قدرتمند قرار گرفته است و با تکیه بر خط روند صعودی به مسیر خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم ریپل تا مرز ۱/۳۲ دلار به پیشروی خود ادامه داد اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در این مسیر ریپل تا فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر اصلاح شد اما در این محدوده مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ریپل حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۱/۳۰ و سپس ۱/۳۱۵۰ تا ۱/۳۲ دلار سطح مقاومت مهم برای ادامه روند محسوب می‌شوند. در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۳۲ دلاری شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا خودش را به مرز ۱/۳۵ دلاری برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۳۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۲۸ تا ۱/۲۷ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده محدود ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلاری سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۲۳ دلار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا ۱/۲۲ و سپس ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل ۱۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۳۰  دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱۱/۳۱۵۰ تا ۱/۳۲ دلار قرار دارد. سپس ۱/۳۵ تا ۱/۳۶ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۲۷ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۲۶ تا ۱/۲۵  دلار و پس از آن در محدوده ۱/۲۳ تا ۱/۲۲ و ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که در ماه اوت در یک کانال نزولی قرار گرفته بود، سرانجام آخرین روز ماه اوت موفق شد با عبور از محدوده ۱/۱۳۵۰ دلاری سقف کانال نزولی را به سمت بالا بشکند و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کند. به این ترتیب ریپل خودش را به مرز ۱/۲۰ دلاری رساند و با اصلاح جزئی ماه سپتامبر را با حرکت صعودی آغاز کرد. ریپل امروز هم به مسیر صعودی خود ادامه داد و تا محدوده ۱/۲۵ دلاری پیشروی کرد حتی محدوده ۱/۲۶ دلار را هم لمس کرد اما فعلا موفق به عبور از آن نشد و با کمی اصلاح در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۲۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل از روز ۳۰ اوت و لمس محدوده ۱/۱۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است و با تکیه بر یک خط روند صعودی موفق شد ضمن خارج شدن از کانال نزولی خودش را به سطوح مقاومت ۱/۲۰ و ۱/۲۵ دلار هم برساند. ریپل امروز و با لمس محدوده ۱/۲۶ دلاری متوقف شد و تا محدوده ۱/۲۳۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعودی اخیر اصلاح شد ولی این محدوده به خوبی از قیمت دفاع کرد.

در صورتی که ریپل این حمایت را حفظ کند انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۶ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود. پس از آن محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلاری مانع مهم بعدی برای ریپل محسوب می‌شود. در صورت عبور از آن و تثبیت قیمت بالای محدوده ۱/۳۰ دلاری ریپل این فرصت را دارد تا برای رسیدن به مقاومت‌های بالاتر تلاش کند. قیمت‌های ۱/۳۲ و ۱/۳۵ تا ۱/۳۶  دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۲۳۵۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود و این حمایت از دست برود باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۲۱۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و سپس محدوده ۱/۲۱ تا ۱/۲۰۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد سطوح حمایتی مهم بعدی خواهند بود. پس از آن محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار و سپس ۱/۱۸ و ۱/۱۶ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل ۱۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۶ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار قرار دارد محدوده ۱/۳۲  سپس ۱/۳۵ تا ۱/۳۶ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۳۵۰ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۲۱۵۰  دلار و پس از آن در محدوده ۱/۲۱ تا ۱/۲۰۷۰ و ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

ریپل که روزهای گذشته درون یک مثلث قرار داشت موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و روز گذشته تا محدوده ۱/۱۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده با برخورد به ضلع پایین مثلث حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب موفق شد از سد ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۱۳ دلاری عبور کند و با پولبک به سطح شکسته شده تا محدوده ۱/۲۰ دلاری پیشروی کرد. ریپل حتی محدوده ۱/۲۴۵۰ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ مومقعیت خود نشد و تا ۱/۱۵ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت ریپل مورد حمایت قرار گرفت و امروز روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از چندین بار تلاش برای عبور از خط روند نزولی (سقف کانال) روز گذشته موفق شد با عبور از محدوده ۱/۱۳ دلاری و پولبک به سطح شکسته شده به بالای خط روند نزولی دست پیدا کند. به این ترتیب روند صعودی با شتاب بیشتری دنبال شد و ریپل به محدوده ۱/۲۰ دلاری هم دست پیدا کرد. هر چند مجبور به عقب نشینی شد و تا ۱/۱۵ دلار اصلاح شد اما امروز دوباره حرکت تازه‌ای را آغاز کرد.

در حال حاضر ریپل با مقاومتی در محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۲۰۷۰ در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد روبرو شده است. در صورت عبور از این مانع محدوده ۱/۲۴۵۰ تا ۱/۲۵۵۰ و سپس ۱/۲۷ دلار سطوح مقاومتی مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورت عبور از این موانع، قیمت‌های ۱/۲۸ و ۱/۳۰ دلار ایستگاه‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده /۱۲۰ تا ۱/۲۰۷۰ دلاری نشود امکان اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۱۸ دلار و سپس ۱/۱۷ دلار در نزدیکی خط روند، اولین سطوح حمایتی برای ریپل خواهند بود. پس از آن انتظار داریم محدوده ۱/۱۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده می‌تواند ریپل را تا محدوده ۱/۱۲ و ۱/۱۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۲۰۷۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۲۴۵۰ و ۱/۲۵۵۰ دلار قرار دارد محدوده ۱/۲۷  سپس ۱/۲۸  تا ۱/۳۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۸ و ۱/۱۷ دلار است. سطوح حمایتی بعدی در محدوده قیمت‌های ۱/۱۵  دلار و پس از آن در محدوده ۱/۱۲ و ۱/۱۰ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۹ شهریور (۳۱ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که همچنان در کانال نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد، روز گذشته هم موفق به عبور از محدوده ۱/۱۶ دلاری سقف کانال نشد و با از دست دادن حمایت ۱/۱۳۵۰ دلار وارد فاز نزولش شد و تا ۱/۱۱ دلار پایین کشیده شد. هر چند در این قیمت با حمایت روبرو شد و خودش را تا ۱/۱۴۵۰ دلاری بالا کشید اما موفق به عبور از سقف کانال نشد و امروز تا مرز ۱/۱۰ دلار سقوط کرد. در این محدوده با برخورد به خط روند حمایت شد و خودش را به ۱/۳۰ دلار رساند. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۲۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل همچنان در کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم ریپل با لمس محدوده ۱/۱۴۵۰ دلار سقف کانال ریجکت شد و تا محدوده ۱/۱۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد ریپل در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار است. در صورتی حفظ این محدوده حمایتی XRP  فرصت خواهد داشت تا شانس خود را برای عبور از سقف کانال نزولی امتحان کند. در مسیر صعودی محدوده ۱/۳۶ تا ۱/۳۸ دلار در نزدیکی سقف کانال و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. اگر ریپل موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را بالای ن تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۱/۱۵ و سپس ۱/۱۶۵۰ تا ۱/۱۷ دلار سطوح مقاومت بعدی برای ریپل خواهند بود و قیمت های ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلار هم ایستگاه‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از سقف کانال در محدوده ۱/۱۳۵۰ تا ۱/۱۳۸۰ دلار نشود انتظار داریم ریپل به حرکت نزولی خود در مسیر کانال ادامه دهد.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۱۱ دلار و سپس ۱/۱۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای ریپل محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا ۱/۰۷ تا ۱/۰۵ و سپس ۱ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۳۵۰ و ۱/۱۳۸۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۴۵۰ و ۱/۱۵ دلار قرار دارد محدوده ۱/۱۶۵۰ تا ۱/۱۷ دلار  و سپس ۱/۱۸  تا ۱/۲۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۱ و ۱/۱۰ دلار است. حمایت بعدی در محدوده  ۱/۰۷ تا ۱/۰۵  دلار  و پس از آن در محدوده ۱ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۸ شهریور (۳۰ اوت ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز جمعه تا محدوده ۱/۰۵ دلاری سقوط کرده بود مورد حمایت قرار گرفت و روز شنبه خودش را تا محدوده ۱/۲۰ دلاری بالا کشید. با این حال در این قیمت با خط روند نزولی برخورد کرد موفق به عبور از این محدوده نشد و روز گذشته تا ۱/۱۰ دلار پایین کشیده شد. پس از آن ریپل یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کرد اما باز هم به در بسته خورد و امروز دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۱۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد، XRP درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم ریپل چندین بار برای عبور از این محدوده تلاش کرد اما با هر بار برخورد به خط روند ریجکت شد و امروز تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۱۲۵۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر این محدوده از قیمت دفاع می کند. در صورتی که همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای رسیدن به ضلع بالای مثلث تلاش کند. در مسیر صعودی اولین مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۱۳۴۰ دلار است. پس از آن ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۱۴۵۰ دلار مقاومت مهم بعدی برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که ریپل موفق به خروج از ضلع بالای مثلث شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۱/۱۵ و سپس ۱/۱۶ دلار امتحان کند. ایستگاه‌های بعدی در مسیر صعودی ریپل قیمت‌های ۱/۱۸ و ۱/۲۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود نشود و حمایت ۱/۱۲۵۰ تا ۱/۱۲ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۱۱ تا ۱/۱۰۸۰ دلار و ۱/۱۰ دلار اولین سطوح حمایتی خواهند بود. در صورت از دست رفتن این حمایت، محدوده ۱/۰۶ تا ۱/۰۵ دلاری و سپس ۱ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۳۴۰ تا ۱/۱۳۵۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۴۵۰ و ۱/۱۵ دلار قرار دارد سپس محدوده ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۲۵۰ تا ۱/۱۲ دلار است. حمایت بعدی در محدوده  ۱/۱۱ تا ۱/۱۰۸۰ و ۱/۱۰ دلار  و پس از آن در محدوده ۱/۰۵ و  ۱ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۷ شهریور (۲۹ اوت ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز جمعه تا محدوده ۱/۰۵ دلاری پایین کشیده شد در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی و کف کانال مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ریپل با عبور از محدوده ۱/۱۰ و ۱/۱۵ دلار موفق شد تا مرز ۱/۲۰ دلار به پیشروی خود ادامه دهد ولی در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. هر چند میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روز گذشته موفق به دفاع از قیمت شد ولی امروز ریپل دوباره با لمس خط روند نزولی در محدوده ۱/۱۷ دلار مجبور به عقب نشینی شد و تا ۱/۱۱ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل با لمس خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمتی ۱/۱۲۸۰ تا ۱/۱۳ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ریپل درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد.

روز گذشته هم ریپل ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۲۰ دلاری را لمس کرد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر SMA 100 روز گذشته در محدوده ۱/۱۳۸۰ از ریزش قیمت جلوگیری کرد اما امروز ریپل با لمس دوباره ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۱۷ دلاری دوباره ریجکت شد و با از دست دادن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، تا ضلع پایین مثلث یعنی محدوده ۱/۱۱ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر ضلع پایین مثلث از قیمت حمایت می‌کند و در صورتی که همچنان به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم ریپل حرکت تازه‌ای را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کند. در این مسیر SMA 100 در محدوده قیمت ۱/۱۳۷۰ تا ۱/۱۳۸۰ دلار اولین سطح مقاومت است و پس از آن ۱/۱۵۵۰ تا ۱/۱۶ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و ضلع بالای مثلث مانع مهم بعدی محسوب می‌شود.

در صورتی که ریپل موفق به عبور از این محدوده شود و مثلث را به سمت بالا بشکند و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۱/۱۸ دلاری و سپس ۱/۲۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای قیمت خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود نشود و از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۱۰ و سپس ۱/۰۵ دلار در نزدیکی خط روند سطوح حمایتی مهم برای ریپل محسوب می‌شوند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۱ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۳۷۰ تا ۱/۱۳۸۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۵۵۰ تا ۱/۱۶ دلار و سپس ۱/۱۸ و ۱/۲۰ دلار قرار دارد.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۱ دلار است. سپس حمایت بعدی در محدوده  ۱/۱۰ و ۱/۰۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۶ شهریور (۲۸ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته تا محدوده ۱/۰۵ دلاری پایین کشیده شده بود در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ریپل موفق شد از محدوده ۱/۱۰ دلاری خط روند نزولی عبور کند و با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهد. به این ترتیب ریپل روز گذشته با عبور از مقاومت ۱/۱۵ دلاری خودش را به مرز ۱/۲۰ دلار هم رساند. هر چند در این محدوده با مقاومت برخورد کرد و امروز مجبور به عقب نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده /۱۱۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل در یک کانال نزولی قرار گرفته است. روز گذشته هم تا محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۵ دلاری کف کانال سقوط کرد و در این منطقه مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۱/۰۹ تا ۱/۱۰ دلاری خط روند نزولی این فرصت را پیدا کرد تا با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی ریپل از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم عبور کرد و خودش را به مرز ۱/۲۰ دلار رساند. با این حال با برخورد به این قیمت متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی اولین محدوده حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۶ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصدقرار دارد پس از آن محدوده ۱/۱۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این محدوده قیمت‌های ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود و سپس ۱/۰۵ دلار در نزدیکی کف کانال ایستگاه بعدی قیمت در مسیر نزولی محسوب می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۱۶ تا ۱/۱۵ یا ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلار از قیمت دفاع کنند و ریپل به مسیر صعودی بازگردد، مقاومت‌های  مهم در مسیر صعودی محدوده ۱/۱۹ تا ۱/۲۰ دلار سقف کانال است و در صورت عبور از آن و تثبیت موقعیت بالای محدوده ۱/۲۰ دلاری انتظار داریم تا محدوده ۱/۲۵ و ۱/۳۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده و در آستانه ورود به محدوده نزولی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۹ تا ۱/۲۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۲۴ تا ۱/۲۵ دلار و سپس ۱۱/۳۰ دلار است.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۶ و ۱/۱۵ دلار است. سپس حمایت بعدی در محدوده  ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده   ۱/۰۵ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۴ شهریور (۲۶ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز سه شنبه محدوده ۱/۲۳ دلاری را از دست داد و وارد فاز نزولی شده بود، روز گذشته تا محدوده ۱/۱۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده اما ریپل توسط خط روند صعودی حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۱/۱۵ دلاری موفق شد امروز تا محدوده ۱/۱۸۵۰ دلاری پیشروی کند. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و تا تا ۱/۱۳ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۱/۱۳۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از سقوط روز سه شنبه تا محدوده ۱/۱۰ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی بلند مدت پایین کشیده شد اما این خط روند از ریزش بیشتر جلوگیری کرد و ریپل با برخورد به آن دوباره به سمت بالا پرتاب شد.

فعلا این خط روند صعودی از قیمت حمایت می‌کند و تا زمانی که ریپل بالای آن قرار دارد می‌تواند برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر تلاش کند.  همچنین ریپل با یک خط روند نزولی در محدوده ۱/۱۷ تا ۱/۱۸ دلاری روبرو شده است که مانع از ادامه روند صعودی می‌شود.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۱/۱۳ دلاری همچنان به حمایت از قیمت ادامه داد انتظار داریم ریپل به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۱/۱۵ دلار اولین مقاومت است و سپس محدوده ۱/۱۷ دلاری خط روند نزولی مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که ریپل از این خط روند عبور کند محدوده ۱/۱۸۵۰ تا ۱/۱۹ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود. پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۲۰ دلار ایستگاه بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از مقاومت‌های ۱/۱۵ و ۱/۱۷ دلاری نشود و حمایت ۱/۱۳ دلاری خط روند صعودی بلند مدت هم از دست برود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۱۲ تا ۱/۱۱۵۰ دلار محدوده حمایت بعدی است و  سپس محدوده ۱/۱۰ تا ۱/۰۸۵ دلاری قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۱/۰۵ و ۱ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل محدوده صعودی را از دست داده و در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۷ تا ۱/۱۸ دلار و سپس ۱/۱۸۵۰ تا ۱/۱۹ دلار است. محدوده ۱/۲۰ دلاری سطح مقاومتی مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۳ دلار است. سپس  ۱/۱۲ تا ۱/۱۱۵۰ دلار و سپس ۱/۱۰ تا ۱/۰۸۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده   ۱/۰۵ و ۱ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۳ شهریور (۲۵ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و با از دست دادن ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۲۳ دلاری وارد فاز نزولی شد. در این مسیر ریپل حمایت‌های مهم ۱/۲۰ و ۱/۱۵ دلاری را از دست داد و تا ۱/۱۳ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل با برخورد به خط روند مورد حمایت قرار گرفت و امروز روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ریپل خط روند نزولی در محدوده ۱/۱۶ دلاری را شکست و با پولبک به سطح شکسته شده به حرکت خود ادامه می‌دهد. در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۱۶۵۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد XRP با از دست دادن ضلع پایین مثلث در روز گذشته وارد فاز نزولی شد و در این مسیر با از دست دادن حمایت‌های مهم ۱/۲۰، ۱/۱۸ و ۱/۱۵ دلار تا محدوده ۱/۱۳ دلار پایین کشیده شد. ریپل حتی مرز ۱/۱۲ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با استقبال خریداران مواجه شد و به سمت بالا پرتاب شد.

امروز هم ریپل روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۱/۱۶ دلاری عبور کند. سپس ریپل با پولبک به خط روند موقعیتش را تثبیت کرد و به حرکت صعودی خود ادامه داد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۸ دلار قرار دارد و سپس ۱/۱۹ تا ۱/۲۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در محدوده ۱/۲۱ دلاری شاهد یک خط روند نزولی هستیم و در صورتی که ریپل موفق به عبور از این محدوده شود، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۲۲۵۰ و سپس ۱/۲۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۱۸ و سپس ۱/۱۹ تا ۱/۲۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۱۵۵۰ تا ۱/۱۵ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده ۱/۱۳۵۰ تا۱/۱۳ دلاری می‌تواند از قیمت دفاع کند. پس از ان محدوده ۱/۱۲ دلاری قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا ۱/۱۰ و ۱ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد. اما از قدرت آن کم شده و در حال پس گرفتن محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۸ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۹ تا ۱/۲۰ دلار و سپس ۱/۲۱ و ۱/۲۲۵۰ دلار است. محدوده ۱/۲۵ دلاری سطح مقاومتی مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۵۵۰ تا ۱/۱۵ دلار است. سپس  ۱/۱۳۵۰ تا ۱/۱۳ دلار و سپس ۱/۱۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده   ۱/۱ و ۱ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲ شهریور (۲۴ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز یکشنبه موفق شده بود خودش را تا محدوده ۱/۳۰ دلاری بالا بکشد موفق به عبور از این محدوده نشد و مجبور به عقب نشینی شد. ریپل که همچنان تحت تاثیر خط روند نزولی قرار دارد امروز تا محدوده ۱/۲۲ دلاری هم پایین کشیده شد حتی محدوده ۱/۲۱۵۰ دلار را هم لمس کرد اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و تا محدوده ۱/۲۴ دلاری پیشروی کرد. در زمان نگارش این مطلب ریپل با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۴ دلاری متوقف شده و با قیمت ۱/۲۳۶۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. امروز هم ریپل تا محدوده ۱/۲۱۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد اما با لمس این محدوده به سمت بالا پرتاب شد و تا محدوده ۱/۲۴ دلاری ضلع بالای مثلث پیشروی کرد.

در حال حاضر محدوده ۱/۲۴ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که ریپل از این محدوده عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود انتظار داریم روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۶ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد مانع مهم بعدی خواهد بود.  در صورتی که ریپل از این محدوده هم به خوبی عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند، محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۲۹ و سپس ۱/۳۰ دلاری سطوح مقاومتی مهم بعدی در مسیر صعودی ریپل خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۲۴ دلاری نشود و محدوده ۱/۲۲ دلاری را هم از دست بدهد و از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۲۱۵۰ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده ۱/۲۰ دلاری سطح حمایتی بسیار مهم برای ریپل خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می تواند قیمت را تا محدوده ۱/۱۸ و سپس ۱/۱۶ تا ۱/۱۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد. اما در حال پس گرفتن محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۲۴ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۶ دلار و سپس ۱/۲۸ تا ۱/۲۹ دلار است. محدوده ۱/۳۰ دلاری سطح مقاومتی مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۲ و سپس  ۱/۲۱۵۰ دلار و سپس ۱/۲۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده   ۱/۱۸ و ۱/۱۶ تا ۱/۱۵ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱ شهریور (۲۳ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که از روز ۲۰ اوت تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته بود، روز گذشته با عبور از محدوده ۱/۲۳۵۰ دلاری موفق به شکست خط روند شد و تا محدوده ۱/۲۵۵۰ دلار هم به حرکت خود ادامه داد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و دوباره به زیر خط روند سقوط کرد و تا محدوده ۱/۱۹ دلاری پایین کشیده شد. ریپل حتی محدوده ۱/۱۸ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده با برخورد به سطح حمایت متوقف شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب ریپل این بار از سد خط روند نزولی گذشت و با عبور از محدوده ۱/۲۱۵۰ دلار امروز دوباره خودش را به بالای ۱/۲۵ دلار رساند. هر چند در این محدوده با برخورد به مقاومت متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۲۴۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، XRP روز گذشته برای عبور از خط روند نزولی تلاش کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا یک «Fake Breakout» را در نمودار قیمت شاهد باشیم. به این ترتیب ریپل به مسیر نزولی خود ادامه داد و تا محدوده ۱/۱۹ دلار پایین کشیده شد. ریپل حتی محدوده ۱/۱۸ دلاری را هم لمس کرد. در این قیمت ریپل مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۱/۲۱ تا ۱/۲۱۵۰ دلار موفق شد خط روند نزولی را بشکند و تا محدوده ۱/۲۵۵۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.  امروز اما ریپل با برخورد به محدوده ۱/۲۵۵۰ دلار متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۲۴ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد اولین سطح حمایت محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن آن محدوده ۱/۲۲ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می تواند از قیمت دفاع کند. اگر این حمایت هم از دست برود خط روند شکسته شده در نزدیکی ۱/۲۱ دلار سطح حمایتی مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا اگر ریپل پس از یک اصلاح  جزئی در محدوده قیمت ۱/۲۴ یا ۱/۲۲ دلار حمایت شود، انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۲۵۵۰ دلار این که پیش از این هم مانع از ادامه روند صعودی قیمت شده بود. در صورت عبور از آن محدوده ۱/۲۷ و ۱/۲۸۵۰ تا ۱/۲۹ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این مانع انتظار داریم ریپل را در محدوده ۱/۳۰ دلاری ملاقات کنیم.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۲۵۵۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۲۷ و سپس ۱/۲۸۵۰ تا ۱/۲۹ دلار است. محدوده ۱/۳۰ دلاری سطح مقاومتی مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۴ و سپس  ۱/۲۲ دلار و سپس ۱/۲۱ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده   ۱/۲۰ و ۱/۱۹۵۰ دلار قرار گرفته است .

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۳۱ مرداد (۲۲ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که حرکت صعودی تازه‌ای را از روز ۱۹ اوت آغاز کرده بود موفق شد تا محدوده ۱/۲۹ دلاری پیشروی کند. هر چند در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. روز گذشته هم به مسیر نزولی خود ادامه داد و امروز تا محدوده ۱/۲۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال ریپل در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۲۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که ریپل پس از لمس محدوده ۱/۲۹ دلاری در روز ۲۰ اوت با مقاومت مهم برخورد کرد و در روزهای بعد زیر یک خط روند نزولی قرار گرفت . با لمس چندین باره آن امروز تا محدوده ۱/۲۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر ریپل درون یک مثلث قرار گرفته است و ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی) در محدوده ۱/۲۴ دلاری اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود. همچنین ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۲۲۶۰ دلاری هم از قیمت دفاع می‌کند. در صورت خروج ریپل از هر طرف جهت حرکت بعدی ریپل مشخص خواهد شد.

در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۲۴ دلاری نشود و حمایت ۱/۲۲۶۰ دلاری هم از دست برود، سطوح حمایتی بعدی در نزدیکی ۱/۲۲ و ۱/۲۱ دلاری قرار گرفته‌اند. در این قیمت هم شاهد یک حمایت مهم هستیم. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۱۹۵۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۱/۱۸ و ۱/۱۶ دلار پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۲۴ دلاری شود و از ضلع بالای مثلث را بشکند، انتظار داریم به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

در این صورت محدوده ۱/۲۴۵۰ تا ۱/۲۵۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد  سطوح مقاومتی بعدی هستند و پس از آن قیمت‌های ۱/۲۷ و ۱/۲۹ دلار موانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۳۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۲۳۸۰ تا ۱/۲۴ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۲۴۵۰ و ۱/۲۵۵۰ دلار است و سپس محدوده ۱/۲۷ و ۱/۲۹ سطوح مقاومتی مهم بعدی محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۲۶۰ تا ۱/۲۲۵۰ دلار و سپس ۱/۲۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۲۱  و  ۱/۲۰ تا ۱/۱۹۵۰ دلار قرار گرفته است . محدوده ۱/۱۸ و ۱/۱۶ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۳۰ مرداد (۲۱ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز ۱۹ اوت درون یک مثلث قرار گرفته بود موفق شد با عبور از محدوده ۱/۱۵ دلاری از ضلع بالای مثلث خارج شود. به این ترتیب ریپل یک حرکت صعودی قدرتمند را آغاز کرد و موفق شد از محدوده ۱/۲۰ دلاری هم عبور کند و روز گذشته خودش را به مرز ۱/۳۰ دلاری برساند. هر چند موفق به حفظ موقعیت خود نشد و تا محدوده ۱/۲۳ دلاری اصلاح شد. امروز اما ریپل با کسب حمایت در محدوده ۱/۲۳ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و به بالای ۱/۲۷ دلار هم رسید اما در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۲۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ریپل روز گذشته در محدوده ۱/۲۰ دلاری و با برخورد به خط روند شکسته شده حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و حتی موفق به لمس محدوده ۱/۳۰ دلاری هم شد اما با برخورد به این مقاومت مجبور به عقب نشینی شد و تا خط روند صعودی در محدوده ۱/۲۳ دلاری اصلاح شد. سپس با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد.

در حال حاضر ریپل درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۲۷ دلاری اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود و ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۲۳۲۰ دلاری از قیمت حمایت می‌‌کند.

در صورتی که ریپل موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۲۷ دلاری شود، انتظار داریم حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی مقاومت بعدی در محدوده ۱/۲۹ دلاری خواهد بود و پس از آن محدوده ۱/۳۰ و ۱/۳۱۵۰ دلاری قرار گرفته‌اند. سپس محدوده ۱/۳۳۵۰ تا ۱/۳۴ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود به سمت ضلع پایین مثلث حرکت خواهد کرد. محدوده ۱/۲۵  تا ۱/۲۴۵۰ دلار و سپس ۱/۲۳۲۰ تا ۱/۲۳ دلار در نزدیکی ضلع پایین مثلث اولین سطوح حمایتی خواهد بود.

در صورت از دست دادن این حمایت و خروج از ضلع پایین مثلث باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۱/۲۱ تا ۱/۲۰ دلار حمایت بعدی است و سپس فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در نزدیکی ۱/۱۹ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود. پس از ان میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۱۸ تا ۱/۱۷۵۰ دلار سطح حمایتی مهم بعدی برای ریپل خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۱/۱۶۵۰ و ۱/۱۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۳۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۲۷ دلار است. پس از آن  مقاومت‌ه بعدی محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار و سپس محدوده ۱/۳۱۵۰ و ۱/۳۳۵۰ تا ۱/۳۴ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۵ و سپس ۱/۲۳ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۲۱  تا ۱/۲۰ دلار و سپس ۱/۱۹ و  ۱/۱۷۵۰ دلار  قرار گرفته است  محدوده ۱/۱۶۵۰ تا ۱/۱۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۶ مرداد (۱۷ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود، موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و در نتیجه با از دست دادن ضلع پایین مثلث در محدوده قیمت ۱/۲۸ دلاری وارد مسیر نزولی شد. در این مسیر ریپل حمایت‌های مهم ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلاری را از دست داد و تا ۱/۱۵ دلاری پایین کشیده شد. ریپل حتی محدوده ۱/۱۲ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به سمت بالا برگشت تا خط روند صعودی را از دست ندهد. به این ترتیب ریپل امروز در مسیر صعودی قرار گرفت و با شکست خط روند نزولی حتی تا محدوده ۱/۲۵ دلاری هم پیشروی کرد اما فعلا موفق به عبور از ان نشده است. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده قیمتی ۱/۲۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ریپل با از دست دادن ضلع پایین مثلث وارد فاز نزولی شد و حمایت‌های مهم ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار را از دست داد. به این ترتیب تا خط روند صعودی پایین کشیده شد. هر چند ریپل محدوده ۱/۱۲ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به سمت بالا پرتاب شد و به محدوده ۱/۱۶ دلاری برگشت.

با حفظ حمایت خط روند صعودی، ریپل این فرصت را پیدا کرد تا به مسیر صعودی بازگردد به این ترتیب خط روند نزولی در محدوده ۱/۱۹ دلاری که از دیروز با آن درگیر بود را شکست و تا محدوده ۱/۲۵ دلاری پیشروی کرد. با اینکه موفق به عبور از آن نشد ولی انتظار داریم ریپل با پولبک به سطح شکسته در محدوده ۱/۲۰ دلاری دوباره روند صعودی را از سر بگیرد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۲۲۵۰ تا ۱/۲۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی برای ریپل محدوده ۱/۲۸ دلاری خواهد بود. در این محدوده شاهد یک خط روند نزولی هستیم در صورتی که از این ناحیه عبور کند موانع مهم بعدی پیش روی ریپل محدوده ۱/۳۰ و سپس ۱/۳۳ و ۱/۳۵ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا اگر ریپل موفق به عبور از موانع بالاسر خود در محدوده ۱/۲۵ دلاری نشود، احتمال ریزش مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۱/۲۰ دلاری خواهد بود. سپس محدوده ۱/۱۸ تا ۱/۱۷۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی سطوح حمایتی بعدی محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده هم از دست برود، ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلار و پس از ان ۱/۰۵ و ۱ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی قیمت در مسیر نزولی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۲۲۵۰ تا ۱/۲۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌ه بعدی محدوده ۱/۲۸ دلار و سپس محدوده ۱/۳۰، ۱/۳۳ و ۱/۳۵ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۱۸  تا ۱/۱۷۵۰ دلار و سپس ۱/۱۲ تا ۱/۱۰ دلار  و  سپس ۱/۰۵ و ۱ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۵ مرداد (۱۶ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته خودش را تا محدوده ۱/۳۵ دلاری بالا کشیده بود، موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. XRP در این مسیر تا محدوده ۱/۲۴۵۰ دلار پایین کشیده شد و حتی محدوده ۱/۲۲۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و این حمایت را از دست نداد. به این ترتیب امروز یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۱/۳۰ دلاری تلاش کرد اما باز هم به در بسته خورد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۲۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که XRP روز شنبه و یکشنبه در یک کانال صعودی قرار داشت و روز گذشته با برخورد به سقف کانال در محدوده ۱/۳۵ دلاری متوقف شد. پس از آن کف کانال در محدوده ۱/۳۰ دلاری را هم از دست داد و تا ۱/۲۴۵۰ دلار پایین کشیده شد. ریپل حتی محدوده ۱/۲۲۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی و سطح حمایتی متوقف شد تا دوباره به روند صعودی بازگردد.

در حال حاضر اگر به نمودار قیمت نگاه کنیم، ریپل درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث (خط روند صعودی) در محدوده ۱/۲۷ دلار و ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی) در محدوده ۱/۳۰ دلار اولین سطوح حمایت و مقاومت مهم برای ریپل محسوب می‌شوند.

در صورتی که ریپل موفق شود از محدوده ۱/۳۰ دلاری عبور کند و مثلث را به سمت بالا بشکند، مقاومت‌های بعدی برای ریپل محدوده ۱/۳۲۵۰ و ۱/۳۵ دلاری محسوب می‌شوند. در صورت عبور از این موانع و تثبیت موقعیت بالای مثلث، ریپل فرصت دارد تا خودش را به محدوده ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلاری برساند. پس از آن محدوده ۱/۴۳ و ۱/۴۵ دلاری ایستگاه‌های مهم بعدی ریپل در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۱/۳ دلاری نشود و حمایت ضلع پایین مثلث در نزدیکی ۱/۲۷ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۲۴۵۰ تا ۱/۲۲۵۰ دلار محدوده حمایت مهم برای ریپل خواهد بود. در صورت از دست دادن این ناحیه، سطوح حمایت مهم بعدی برای ریپل ۱/۲۰ دلار و سپس ۱/۱۸ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۱/۱۵ دلاری تا ۱/۱۴ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۳۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۳۲۵۰ و ۱/۳۵ دلار و سپس مقاومت‌های بعدی در محدوده ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلار محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۷ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۲۴۵۰  تا ۱/۲۲۵۰ دلار و سپس ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار  و  سپس ۱/۵ تا ۱/۱۴دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۴ مرداد (۱۵ اوت ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز گذشته از محدوده ۱/۲۰ دلاری ریجکت شده بود تا نزدیکی ۱/۱ دلار پایین کشیده شد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر صعودی ریپل با عبور از مقاومت ۱/۲۵ دلار موفق شد خودش را به بالای مرز ۱/۳ دلاری برساند. ریپل حتی ۱/۳۴۸۰ دلار را هم لمس کرد اما با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. امروز هم ریپل در مسیر اصلاحی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ریپل که از روز پنجشنبه روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرده بود در طی دو سه روز گذشته رشد بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرد و از محدوده ۰/۹۳ دلاری به ۱/۳۵ دلار رسید. هر چند در حال حاضر در این محدوده با مقاومت روبرو شده است.

در صورتی که ریپل موفق شود از مقاومت محکم ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلاری عبور کند، این فرصت را خواهد داشت تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۱/۴۰ و سپس ۱/۵۰ دلاری   امتحان کند. اما در صورتی که موفق به عبور از محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلاری نشود باید منتظر اصلاح قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در نزدیکی ۱/۲۹ دلار قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۴۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر حمایت مهم بعدی خواهد بود. در صورت از دست دادن آن محدوده ۱/۲۰ دلار و سپس ۱/۱۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا ۱/۱۰ و سپس ۱/۰۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۷۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۴۰ دلار و سپس ۱/۵۰ دلار محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۲۹ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۲۵  و ۱/۲۰ دلار و سپس ۱/۱۵ ، ۱/۱۰ و ۱/۰۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۳ مرداد (۱۴ اوت ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز پنجشنبه تا محدوده ۰/۹۳ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ریپل موفق شد از مقاومت‌های ۱ دلاری و سپس ۱/۱ دلاری عبور کند و امروز خودش را به مرز ۱/۲ دلاری رساند. هر چند با برخورد به قیمت ۱/۱۹۵۰ دلار متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و ۱/۰۹ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۱۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگربه نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ریپل پس از اینکه روز پنجشنبه در محدوده ۰/۹۳ دلاری حمایت شد با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و امروز موفق شد تا مرز ۱/۲ دلاری پیشروی کند. هر چند با لمس این محدوده مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ریپل حتی محدوده ۱/۰۹ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت حمایت شد و دوباره خودش را به ۱/۱۵ دلار رساند.

در صورتی که موفق به عبور از این محدوده ۱/۱۵ دلار شود، مانع مهم بعدی قیمت ۱/۲۰ دلاری خواهد بود. در صورت عبور از این مقاومت، انتظار داریم ریپل تا مرز ۱/۲۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل نتواند از سد ۱/۱۵ دلار عبور کند، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۱۱ تا ۱/۱۰ دلاری اولین سطح حمایتی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۱/۰۶ تا ۱/۰۵ دلار در نزدیکی خط روند و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر حمایت بعدی خواهد بود. سپس محدوده ۱ و ۰/۹۷ تا ۰/۹۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱/۱۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۲۰ دلار و سپس ۱/۲۵ دلار محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۱/۱۱ تا ۱/۱۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱ دلار و سپس ۰/۹۷ تا ۰/۹۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۱ مرداد (۱۲ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار داشت و برای عبور از سقف کانال در محدوده ۰/۸۹ تا ۰/۹۰ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار شد و به این ترتیب حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد. به این ترتیب ریپل امروز تا محدوده ۱/۰۶ دلاری پیشروی کرد و حتی موفق به لمس محدوده ۱/۰۹ دلاری هم شد. با این حال در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی ریپل حمایت ۱ دلاری را از دست داد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۹۹ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد XRP روز گذشته  موفق شد از محدوده ۰/۸۹ تا ۰/۹۰ دلاری عبور کند. به این ترتیب حرکت صعودی ریپل شتاب بیشتری گرفت و با عبور از مقاومت‌های ۰/۹۶ و ۱ دلاری، ریپل بعد از مدت‌ها به بالای ۱ دلار رسید. ریپل روز گذشته حتی قیمت‌های ۱/۰۹ دلاری را هم لمس کرد. با این حال موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر ریپل تا قیمت ۰/۹۸۵۰ تا ۰/۹۸ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر اصلاح قیمت را تجربه کرد. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم ریپل به روند صعودی بازگردد. اما در صورت از دست دادن این محدوده احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۹۶ دلار قرار گرفته است. پس از ان محدوده ۰/۹۲ و ۰/۹۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۸۸ دلاری خط روند شکسته شده و ۰/۸۶ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل حمایت‌های ۰/۹۸ یا ۰/۹۶ دلاری را حفظ کند انتظار داریم به روند صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۱ تا ۱/۰۵ دلاری اولین سطح مقاومت است. پس از آن محدوده ۱/۹ تا ۱/۱۰ دلار قرار دارد. در صورتی که ریپل بتواند از خط روند ۱/۱۰ دلاری عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم تا محدوده ۱/۱۵ تا ۱/۲۰ و سپس ۱/۲۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۱ تا  ۱/۰۵ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده ۱/۱۰ دلار و سپس ۱/۱۵ و ۱/۲۵ دلار محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۹۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۹۶ دلار و سپس ۰/۹۲ تا ۰/۹۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۰ مرداد (۱۱ اوت ۲۰۲۱)

ریپل پس از جهش ۸ درصدی روز دوشنبه، تا محدوده ۰/۸۲۵۰ دلار به پیشروی خود ادامه داد اما در این قیمت با مقاومت برخورد کرد و تا محدوده ۰/۸۰ دلار اصلاح شد. در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت و با شکست مقاومت ۰/۸۲ دلار تا ۰/۸۵ دلار صعودی کرد. سپس دوباره با فشار فروش روبرو شد و تا محدوده ۰/۸۱ دلاری پایین کشیده شد. در نهایت با کسب حمایت در این قیمت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و امروز خودش را به مرز ۰/۸۸ دلار رساند. در زمان نگارش این مطلب هم ریپل در محدوده ۰/۸۸۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ریپل که روز گذشته درون یک مثلث صعودی قرار گرفته بود موفق شد با شکستن ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۸۲ دلاری وارد فاز صعودی شود و با پولبک به سطح شکسته شده تا محدوده ۰/۸۸ دلاری به پیشروی خود ادامه داد. در حال حاضر با نزدیک شدن به سقف کانال صعودی، از قدرت حرکت صعودی ریپل کاسته شده است.

در صورتی که ریپل موفق به عبور از سقف کانال در محدوده ۰/۸۸۶۰ تا ۰/۸۹ دلاری شود، انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. قیمت‌های ۰/۹۳، ۰/۹۶ و محدوده ۰/۹۹ تا ۱ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۸۶۰ تا ۰/۸۹ دلاری در نزدیکی سقف کانال صعودی نشود، احتمال اصلاح قیمت بسیار زیاد است.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در نزدیکی ۰/۸۷ تا ۰/۸۶۸۰ دلار فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد قرار گرفته است. اما محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۴۸۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد میانه کانال حمایت مهمتری برای قیمت خواهد بود. در صورت ریزش بیشتر و از دست دادن میانه کانال احتمال ریزش بیشتر تا کف کانال وجود دارد. به این ترتیب محدوده ۰/۸۳ تا ۰/۸۲ دلار و سپس ۰/۸۱ تا ۰/۸۰ دلار در نزدیکی کف کانال و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساده ایستگاه های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۷۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۸۶۰ تا ۰/۸۹ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده  ۰/۹۰ دلار و سپس  ۰/۹۳ و ۰/۹۶ دلار و پس از آن ۰/۹۹ تا ۰/۱ دلار محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۸۷ تا ۰/۸۶۸۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۸۵ تا ۰/۸۴۵۰  دلار و سپس ۰/۸۳ تا ۰/۸۲ و سپس ۰/۸۱ و ۰/۸۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۹ مرداد (۱۰ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز دوشنبه هشتم اوت موفق به عبور کامل از محدوده ۰/۸۳ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و در این مسیر تا محدوده ۰/۷۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت تا روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ریپل از مقاومت ۰/۷۸ و محدوده ۰/۸۰ دلار گذشت و خودش را به مرز ۰/۸۲ دلار رساند. با این حال موفق به عبور از این محدوده نشد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۸۰ دلاری پایین کشیده شد.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ریپل روز گذشته درون یک الگوی کنج نزولی قرار گرفته بود تا محدوده ۰/۷۶ دلاری پایین کشده شد. در این قیمت به وسیله خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد تا دوباره به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی از محدوده ۰/۷۸ دلار سقف الگو عبور کرد و با پولبک به سطح شکسته شده به مسیر خود تا مرز ۰/۸۲ ادامه داد. هر چند در این قیمت با برخورد به سطح مقاومت متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۸۰ دلاری پایین کشیده شد.

در صورتی که محدوده ۰/۸۰ دلاری همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم بار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۸۲ دلاری تلاش کند. در صورت تحقق این امر و شکستن خط روند در این محدوده ریپل این فرصت را دارد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۰/۸۴۵۰ تا ۰/۸۵ دلار و سپس ۰/۸۶۵۰ تا ۰/۸۷ دلار امتحان کند. در صورت ادامه روند صعودی محدوده ۰/۸۸ و ۰/۹۰ دلار ایستگاه‌های مهم ریپل محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که حمایت ۰/۸۰ دلاری از دست برود، احتمال ریزش بیشتر قیمت تا محدوده ۰/۷۸ دلار وجود دارد. وجود میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی در این محدوده می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند اما در صورت از دست رفتن آن احتمال ریزش بیشتر تا محدوده ۰/۷۶ و سپس ۰/۷۴ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۲ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده  ۰/۸۳ دلار و سپس  ۰/۸۴۵۰ تا ۰/۸۵ دلار و پس از ان ۰/۸۶۵۰ تا ۰/۸۸ دلار محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۸۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۸ و ۰/۷۶ دلار و سپس ۰/۷۴ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۸ مرداد (۹ اوت ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز گذشته محدوده ۰/۸۴ دلاری را لمس کرد متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۸۱ دلار را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۷۶ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ریپل با خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برخورد کرد و دوباره به روند صعودی برگشت. امروز و در مسیر صعودی ریپل موفق شد خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۸۵۰ دلاری را بشکند خودش را به مرز ۰/۸۰ دلار برساند.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ریپل پس از لمس محدوده ۰/۸۴ دلاری موفق به ادامه روند صعودی نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر خط روند صعودی که از قیمت حمایت می‌کرد را از دست داد. به این ترتیب حمایت‌های ۰/۸۰ و ۰/۷۸ دلاری هم از دست رفت تا ریپل امروز تا محدوده ۰/۷۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت و با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و امروز به روند صعودی برگشت. در این مسیر از مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۸۵۰ دلار گذشت و خودش را به ۰/۸۰ دلار هم رساند.

در حال حاضر در این محدوده با مقاومت روبرو شده است و انتظار داریم پس از پولبک به سطح شکسته شده به مسیر خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۸۰ دلار محسوب می‌شود و پس از ان محدوده ۰/۸۳ تا ۰/۸۴ دلاری می‌تواند مانع مهم بعدی باشد.   پس از آن محدوده ۰/۸۶ دلار و سپس ۰/۸۹ تا ۰/۹۰ دلار ایستگاه های بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۰ دلار نشود و حمایت ۰/۷۸ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت محدوده ۰/۷۶۵۰  تا ۰/۷۶ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن آن می‌تواند تا محدوده ۰/۷۴ تا ۰/۷۳۷۰ دلار و سپس ۰/۷۲ و ۰/۷۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده است و در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده  ۰/۸۲ دلار و سپس  ۰/۸۳ تا ۰/۸۴ دلار و پس از ان ۰/۸۶ دلار محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۸ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۶۵۰ تا ۰/۷۶ دلار و سپس ۰/۷۴، ۰/۷۲ و محدوده ۰/۷۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۷ مرداد (۸ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی با شیب ملایم قرار داشت، روز جمعه با لمس کف کانال در محدوده ۰/۷۲۵۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر ریپل روز گذشته موفق شد سقف کانال را به سمت بالا بشکند و با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهد. به این ترتیب ریپل امروز خودش را به محدوده ۰/۸۳ دلاری رساند. با وجود اینکه ریپل محدوده ۰/۸۴ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز تا مرز ۰/۸۰ دلار اصلاح شد. سپس با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۸۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل روز چمعه و پس از لمس محدوده کف کانال صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در قیمت ۰/۷۲۵۰ دلار روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر با تکیه بر خط روند صعودی موفق شد از سد مقاومت ۰/۷۷ دلاری در نزدیکی سقف کانال عبور کند. پس از آن ریپل در یک کانال صعودی با شیب تند قرار گرفت و موفق شد خودش را به ۰/۸۳ دلاری برساند. ریپل حتی محدوده ۰/۸۴ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد تا امروز در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در مسیر اصلاحی ریپل امروز تا مرز ۰/۸۰ دلار در نزدیکی کف کانال و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت خود را به سمت سقف کانال از سر بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۰/۸۲ دلاری در میانه کانال اولین مقاومت محسوب می‌شود در صورت عبور از این مانع، سقف کانال در محدوده ۰/۸۴ دلار ایستگاه بعدی ریپل خواهد بود. در صورت عبور از آن مقاومت‌های بعدی برای ریپل در محدوده ۰/۸۶، ۰/۸۸ و ۰/۹۰ دلاری در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۸۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۷۸ دلاری سقف کانال شکسته شده و سپس محدوده ۰/۷۶ دلار حمایت‌های بعدی قیمت خواهند بود. در صورت هر گونه ریزش بیشتر انتظار داریم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۷۵ تا ۰/۷۴۵۰ دلار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۸۲ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده  ۰/۸۴ تا ۸۵ و سپس  ۰/۸۶ و ۰/۸۸ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۸۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۸ و ۰/۷۶ دلار و سپس ۰/۷۵  تا ۰/۷۴۵۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۶ مرداد (۷ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که از چند روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار گرفته است، روز گذشته با لمس کف کانال در محدوده  ۰/۷۲۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کرد و امروز خودش را به محدوده ۰/۷۷ دلاری رساند. هر چند موفق به عبور از این منطقه نشد و در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۶۶۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم خواهیم دید که ریپل در دو، سه روز گذشته دریک کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به مسیر خود ادامه می‌دهد.  روز گذشته هم در محدوده ۰/۷۲۵۰ دلاری کف کانال مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسر ریپل از مقاومت ۰/۷۵ دلاری عبور کرد و امروز خودش را به مرز ۰/۷۷ دلار رساند. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

همچنین ریپل از روز گذشته روی یک خط روند صعودی هم قرار گرفته است که با تکیه بر آن به حرکت خود ادامه می‌دهد.

به این ترتیب در صورت ادامه روند اصلاحی محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵۸۰ دلار در نزدیکی این خط روند صعودی و همچنین فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر اولین سطح حمایتی محسوب می‌شوند. سپس میانه کانال در نزدیکی ۰/۷۵۵۰ دلار حمایت بعدی خواهد بود. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم ریپل به روند صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۷۷ دلاری خواهد بود، سپس سقف کانال در نزدیکی ۰/۷۷۵۰ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن مانع مهم بعدی در نزدیکی ۰/۷۸ و سپس ۰/۸۰ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵۵۰ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال ادامه اصلاح تا کف کانال وجود دارد.

در این مسیر فیبوناچی اصلاحی در محدوده ۰/۷۴۵۰ دلار و سپس کف کانال در نزدیکی ۰/۷۴ تا ۰/۷۳۷۰ دلار خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۷۲۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۷ تا ۰/۷۷۵۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده  ۰/۷۸ و سپس  ۰/۸۰ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۶ تا ۰/۷۵۵۰دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۴۵۰ دلار و سپس ۰/۷۴  تا ۰/۷۳۷۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۵ مرداد (۶ اوت ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز چهارشنبه موفق به عبور از محدوده ۰/۷۴ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا مرز ۰/۷۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت و خودش را به دوباره به محدوده ۰/۷۴ دلاری رساند. با این حال موفق به حفظ موقعیتش در این محدوده نشد تا امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر تا محدوده ۰/۷۳ و ۰/۷۲۹۰ دلاری هم اصلاح شد ولی ریزش بیشتری را تجربه نکرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۷۳۲۵ دلاری معامله می شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ریپل در یکی دو روز گذشته روی یک خط روند صعودی قرار گرفته است و با تکیه بر این به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم با برخورد به این خط روند در محدوده ۰/۷۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از موانع ۰/۷۲۵۰ دلار خط روند نزولی و ۰/۷۲۸۰ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق به لمس محدوده ۰/۷۴ دلاری شد. هر چند در حفظ موقعیتش ناکام ماند و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر ریپل درون یک مثلث قرار گرفته است که محدوده ۰/۷۲ دلاری ضلع پایین مثلث از قیمت حمایت می‌کند و ضلع بالای مثلث در نزدیکی ۰/۷۳۵۰ دلار مانع از ادامه روند صعودی می‌شود.

در صورتی که ریپل بتواند از این محدوده عبور کند ومثلث را به سمت بالا بشکند انتظار داریم روند صعودی پرشتابی را آغاز کند. در مسیر صعودی مقاومت بعدی برای ریپل محدوده ۰/۷۵ دلار است. در صورت عبور از محدوده ۰/۷۵ دلاری، مانع بعدی در نزدیکی ۰/۷۶۸۰ تا ۰/۷۷ دلار قرار گرفته است و سپس ۰/۷۸ دلار و ۰/۸۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۳۵۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به سمت کف مثلث وجود دارد. در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۷۲۵۰ دلار اولین حمایت است و سپس ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۷۲ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن ضلع پایین مثلث می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۷۱۵۰ تا ۰/۷۱ دلار و سپس ۰/۷۰ دلار پایین بکشد. در صورت از دست دادن ۰/۷۰ دلار، ایستگاه‌های بعدی برای ریپل در محدوده ۰/۶۹۵۰ تا ۰/۶۹ و سپس ۰/۶۸ و ۰/۶۶ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد ولی قدرتش را از دست داده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۳۴۰ تا ۰/۷۳۷۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده  ۰/۷۴ و ۰/۷۵ دلار و سپس  ۰/۷۶۸۰ تا ۰/۷۷ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۲۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۱۸۰ دلار و سپس ۰/۷۱  و ۰/۷۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۴ مرداد (۵ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته برای عبور از محدوده ۰/۷۲ دلاری تلاش می‌کرد، موفق به انجام این کار نشد و روز گذشته تا ۰/۷۰ دلار پایین کشیده شد. ریپل حتی محدوده ۰/۶۹۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده قیمتی مورد حمایت خریداران قرار گرفت و خیلی زود به روند صعودی برگشت. در این مسیر ریپل موفق شد خط روند نزولی را بشکند و خودش را به مرز ۰/۷۴ دلار برساند. هر چند در این قیمت به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برخورد کرد و موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب امروز ریپل در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۷۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در نزدیکی ۰/۷۲۷۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل پس از لمس محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۹۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی خوبی را آغاز کرد. در این مسیر ریپل از خط روند نزولی که از روز دوم اوت با آن درگیر بود را شکست و تا محدوده ۰/۷۳۷۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پیشروی کرد. ریپل حتی موفق به لمس مرز ۰/۷۴ دلاری هم شد اما نتوانست موقعیتش را بالای (SMA 100) حفظ کند و با برخورد به خط روند نزولی امروز مجبور به عقب نشینی شد.

در این مسیر ریپل تا محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۱۸۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر و خط روند صعودی پایین کشیده شد. اما با برخورد به این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در صورتی که این خط روند صعودی موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ریپل یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۳۲۰ تا ۰/۷۳۳۰ دلار امتحان کند. از آنجایی که میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم در این محدوده قرار دارد عبور از این منطقه برای ریپل بسیار مهم خواهد بود. در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۷۴ و ۰/۷۵ دلار به ترتیب مقاومت‌های مهم ریپل محسوب می‌شوند. سپس ۰/۷۶۸۰ تا ۰/۷۷ دلار ایستگاه بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۳۲۰ دلاری نشود و حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۷۲۵۰ دلار را از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت مهم بعدی در نزدیکی ۰/۷۲ تا ۰/۷۱۸۰ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن قیمت‌های ۰/۷۱ و ۰/۷۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی برای ریپل محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۳۲۰ تا ۰/۷۳۴۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده  ۰/۷۴ و ۰/۷۵ دلار و سپس  ۰/۷۶۸۰ تا ۰/۷۷ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۲۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۲ تا ۰/۷۱۸۰ دلار و سپس ۰/۷۱  و ۰/۷۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۳ مرداد (۴ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته برای رسیدن به محدوده ۰/۷۵ دلاری تلاش می‌کرد در انجام این کار موفق نبود و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر ریپل حمایت ۰/۷۲ دلاری را هم از دست داد و تا مرز ۰/۷۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال ریپل در محدوده ۰/۷۰ دلاری با حمایت روبرو شد و تلاش کرد تا به مسیر صعودی باز گردد اما با برخورد به محدوده ۰/۷۲ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی دوباره متوقف شد و تا ۰/۷۱ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۱۱۰ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند تا از خط روند نزولی عبور کند.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ریپل روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود اما موفق به خروج از ضلع بالای آن نشد و با از دست دادن کف مثلث در نزدیکی ۰/۷۲ دلار تا مرز ۰/۷۰ دلار پایین کشیده شد. ریپل که در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار بود، این بار هم این حمایت را حفظ کرد و برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۷۲ دلاری تلاش کرد اما باز هم موفق به انجام این کار نشد.

با این حال در حال حاضر ریپل از حمایت خوبی در محدوده ۰/۷۱ تا ۰/۷۰ دلار برخوردار است. در صورت حفظ این حمایت ریپل این فرصت را خواهد داشت تا بار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۱۶۰ دلار در نزدیکی خط  روند نزولی و سپس ۰/۷۱۸۰ تا ۰/۷۲ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر اولین سطوح مقاومت برای ریپل محسوب می‌شوند. در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده قیمت ۰/۷۴ دلار و نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در محدوده ۰/۷۴ تا ۰/۷۵ دلاری شاهد مقاومت‌های متعددی هستیم که این محدوده را به یک نقطه مهم برای ادامه حرکت ریپل تبدیل کرده است. در صورت عبور از این منطقه، ریپل فرصت دارد تا خودش را به محدوده ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ دلار و سپس ۰/۸۰ دلار نزدیک کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۱۶۰ تا ۰/۷۲ دلاری نشود، احتمال ریزش مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۷۱ تا ۰/۷۰ دلار اولین سطح حمایتی برای ریپل محسوب می‌شوند. سپس محدوده ۰/۶۹ تا ۰/۶۸ دلار می‌توانند در نقش حمایت وارد عمل شوند. در صورت هر گونه ریزش بیشتر  احتمال ملاقات ریپل با محدوده ۰/۶۶ تا ۰/۶۵ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۱۶۰ تا ۰/۷۲ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده  ۰/۷۴ تا ۰/۷۵ دلار و سپس  ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۱ تا ۰/۷۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۶۹ تا ۰/۶۸ دلار و سپس ۰/۶۶  تا ۰/۶۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۲ مرداد (۳ اوت ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز یکشنبه تا مرز ۰/۷۰ دلاری پایین کشیده شد، در این قیمت  با برخورد به خط روند صعودی حمایت  شد و روز دوشنبه در مسیر صعودی قرار گرفت تا ریزش روز گذشته را اصلاح کند. در این مسر ریپل از مقاومت ۰/۷۴ تا ۰/۷۵ دلاری هم گذشته و خودش را تا ۰/۷۷ دلاری بالا کشید. در این محدوده اما با برخورد به خط روند شکسته شده متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب روز گذشته ریپل دوباره حمایت محدوده ۰/۷۴ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۷۲ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده دوباره ریپل خط روند صعودی را لمس کرد و این محدوده فعلا از ریزش بیشتر جلوگیری کرده است. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۲۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن ریپل

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ریپل در حال حاضر درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۷۲ دلاری از قیمت حمایت می‌کند. در صورت حفظ این حمایت، ریپل به سمت ضلع بالای مثلث  حرکت خود را آغاز خواهد کرد. در این مسیر محدوده ۰/۷۴۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۰/۷۵۵۰ دلار در نزدیکی ضلع بالای مثلث مقاومت‌های مهم قیمت محسوب می‌شوند. از آنجایی که محدوده ۰/۷۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قیمت قرار دارد، محدوده مهمی برای ادامه روند ریپل محسوب می‌شوند.

در صورت عبور از این محدوده و خروج از ضلع بالای مثلث انتظار داریم روند صعودی ریپل با شتاب بیشتری دنبال شود. در این صروت محدوده ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ و سپس ۰/۸۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

همچنین اگر به شاخص قدرت نسبی نگاه کنیم، در حال حاضر RSI با یک خط روند نزولی روبرو شده است و برای بازگشت به روند صعودی باید منتظر شکست این خط روند باشیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۷۲ دلاری ضلع پایین مثلث موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال ریزش بیشتر وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۷۱۵۰ تا ۰/۷۱ دلاری حمایت بعدی است و سپس مرز ۰/۷۰ دلاری به عنوان حمایت مهم وارد عمل خواهد شد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۶۸ دلار و سپس ۰/۶۶ تا ۰/۶۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۴۵۰ تا ۰/۷۵۵۰ دلار است. پس از آن  مقاومت‌های بعدی محدوده  ۰/۷۷ تا ۰/۷۸ دلار و سپس  ۰/۸۰ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۱۵۰ تا ۰/۷۱ دلار و سپس ۰/۷۰  تا ۰/۶۹ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند. حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۶۸ و ۰/۶۶ دلار قرار گرفته‌ است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۱ مرداد (۲ اوت ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته برای دستیابی به محدوده ۰/۷۸ دلاری تلاش می‌کرد در انجام این کار موفق نبود و مجبور به عقب نشینی شد. در مسیر اصلاحی ریپل حمایت نزدیک به ۰/۷۶ دلار را هم از دست داد و به زیر خط روند صعودی سقوط کرد. به این ترتیب روند کاهشی قیمت شتاب بیشتری گرفت و ریپل با از دست دادن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) در نزدیکی ۰/۷۴ دلار تا مرز ۰/۷۰ دلاری کاهش قیمت را تجربه کرد. در این قیمت اما ریپل مورد حمایت قرار گرفت و امروز دوباره به مسیر صعودی بازگشت و خودش را به محدوده ۰/۷۴ دلاری نزدیک به  (SMA 100)  رساند. در زمان نگارش این مطلب هم ریپل در محدوده ۰/۷۳۵۰ دلار قرار دارد و برای عبور از مقاومت ۰/۷۴  دلاری تلاش می‌کند.

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل روز گذشته درون یک الگوی کنج صعودی قرار گرفته بود و با برخورد به مقاومت در محدوده ۰/۷۸ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و از کف الگو خارج شد. در این مسیر حمایت‌های مهم ۰/۷۶ و ۰/۷۴ دلار را هم از دست داد و تا مرز ۰/۷۰ دلار پایین کشیده شد. ریپل در قیمت ۰/۷۰ دلار مورد حمایت خریداران قرار گرفت روند صعودی تازه ای را آغاز کرد و در مسیر اصلاح ریزش اخیر قرار گرفت. به این ترتیب تا محدوده ۰/۷۴ دلاری پیشروی کرد ولی با برخورد به (SMA 100) و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر متوقف شد.

در صورتی که ریپل موفق به عبور از این مانع شود، انتظار داریم روند صعودی شتاب بیشتری بگیرد. در مسیر صعودی مقاومت‌های بعدی در محدوده ۰/۷۵ دلار فیبوناچی ۶۱/۸ درصد و سپس ۰/۷۶ دلار قرار دارد. در این محدوده شاهد یک خط روند نزولی هم هستیم که ریپل برای ادامه روند صعودی باید از آن عبور کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۰/۷۷۵۰ تا ۰/۷۸ دلار و سپس ۰/۸۰ دلار مقاومت‌های بعدی برای ریپل خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل موفق به عبور از محدوده ۰/۷۴ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد. در مسیر اصلاحی حمایت‌های مهم برای ریپل در محدوده ۰/۷۲ دلار و سپس ۰/۷۱ و ۰/۷۰ تا ۰/۶۹ دلار قرار دارند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۶۸ و ۰/۶۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۴ دلار است. سپس ۰/۷۵ تا ۰/۷۶ دلار قرار دارد. پس از آن  مقاومت‌های بعدی  ۰/۷۷۵۰ تا ۰/۷۸ و سپس  ۰/۸۰ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۱ دلار و ۰/۷۰  تا ۰/۶۹ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند. حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۶۸ و ۰/۶۶ دلار قرار گرفته‌ است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۰ مرداد (۱ اوت ۲۰۲۱)

ریپل پس از جهش قیمتی روز چهارشنبه در یک کانال صعودی قرار گرفت و در روزهای گذشته با لمس سطوح سقف و کف در درون این کانال به حرکت خود ادامه داد. امروز هم ریپل موفق به لمس سقف کانال در محدوده ۰/۷۷۵۰ دلاری شد و مانند دفعات قبلی در عبور از سقف کانال ناکام ماند و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۷ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ریپل در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی به حرکت خود ادامه می‌دهد و با وجود چندین بار لمس سقف کانال در عبور از آن ناکام مانده است. امروز هم ریپل محدوده برای عبور از این محدوده تلاش کرد و حتی محدوده ۰/۷۷۸۰ دلاری را هم لمس کرد اما  موفق به عبور از آن نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر اولین حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۶ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر است. پس از آن محدوده ۰/۷۵ دلاری در نزدیکی میانه کانال و خط روند صعودی می‌تواند از قیمت حمایت کند. در صورتی که این حمایت را هم از دست بدهد محدوده ۰/۷۴۵۰ تا ۰/۷۳۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد ایستگاه‌های مهم بعدی محسوب می شوند.

پس از آن محدوده ۰/۷۲۵۰ دلار  در نزدیکی کف کانال و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت‌های بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۷۱ و ۰/۷۰ دلار پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۷۵۵۰ و ۰/۷۵ دلار بتواند از ریزش قیمت جلوگیری کند، این فرصت را دارد تا به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۷۷۸۰ تا ۰/۷۸ دلار و سپس ۰/۸۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهند بود. پس از ان محدوده ۰/۸۵ دلار و ۰/۸۹ تا ۰/۹۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۱۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۱ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۷۸۰ و ۰/۸۰ دلار است. سپس ۰/۸۰ دلار قرار دارد. پس از آن  مقاومت‌های بعدی  ۰/۸۵ و سپس ۰/۸۹ تا ۰/۹۰ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۶ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۵۵۰ تا  ۰/۷۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند. حمیات بعدی در نزدیکی ۰/۷۴۵۰ تا ۰/۷۳۵۰  دلار و سپس ۰/۷۲۵۰ دلار قرار گرفته‌ است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

ریپل که روز پنجشنبه برای عبور از محدوده ۰/۷۶ دلاری تلاش می‌کرد در انجام این کار ناموفق بود و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۰/۷۱ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده از قیمت دفاع شد و ریپل دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت. به این ترتیب با عبور از  محدوده ۰/۷۳ دلاری ریپل خودش را به مرز ۰/۷۷ دلار رساند. اما بازهم به مقاومت برخورد کرد تا ریپل امروز در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده ۰/۷۴ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ریپل در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم ریپل محدوده ۰/۷۱ دلاری کف کانال را لمس کرد و مورد حمایت قرار گرفت و حرکت خود را به سمت سقف کانال آغاز کرد. در این مسیر ریپل تا محدوده ۰/۷۷ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به سقف کانال مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب ریپل امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفته است.

در حال حاضر محدوده ۰/۷۴ دلاری در نزدیکی میانه کانال و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۰/۷۱ تا ۰/۷۷ دلار) از قیمت دفاع می‌کند. در صورت حفظ این محدوده، ریپل این فرصت را دارد تا به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۷۵ و ۰/۷۶ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود. سپس سقف کانال در محدوده ۰/۷۷ دلاری مانع مهم بعدی بر سر راه ریپل خواهد بود. عبور قیمت از سقف کانال و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را به ریپل می‌دهد تا برای رسیدن به محدوده ۰/۷۸ و ۰/۸۰ دلاری تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل حمایت محدوده ۰/۷۴ دلاری را از دست بدهد، احتمال بازگشت به کف کانال وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۰/۷۳ تا ۰/۷۲۵۰ دلار قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۰/۷۱۵۰ دلاری در نزدیکی کف کانال می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند. از دست دادن این حمایت و خروج از کف کانال می‌تواند ریپل را تا محدوده ۰/۷۱ و سپس ۰/۷۰ و ۰/۶۹ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل روز ۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۵ و ۰/۷۶ دلار است. سپس ۰/۷۶۵۰ تا ۰/۷۷ دلار قرار دارد. پس از آن  مقاومت‌های بعدی  ۰/۷۸ و ۰/۸۰ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۴ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۷۳ تا  ۰/۷۲۵۰ و سپس ۰/۷۱۵۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند. حمیات بعدی در نزدیکی ۰/۷۰ تا ۰/۶۹  قرار گرفته‌ است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

ریپل که روز چهارشنبه با جهش قیمتی نزدیک به ۲۰ درصدی موفق شده بود از محدوده ۰/۶۳۵۰ تا ۰/۷۵۵۰ دلاری پیشروی کند، در این قیمت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. ریپل در این مسیر روز گذشته تا محدوده ۰/۷۰ دلاری کاهش قیمت را تجربه کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند مورد حمایت قرار گرفت و دوباره به مسیر صعودی بازگشت. روز گذشته ریپل موفق شد با عبور از محدوده ۰/۷۱۵۰ دلار خط روند نزولی که با آن درگیر بود را بشکند و خودش را به بالای ۰/۷۵ دلار رساند. ریپل حتی محدوده ۰/۷۶ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ آن نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۷۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ریپل در یک دو روز گذشته از حمایت خط روند صعودی در محدوده ۰/۷۰ دلاری بهره‌مند است و همین موضوع این فرصت را به ریپل داد تا بتواند خودش را به محدوده ۰/۷۶ دلاری برساند. با این حال ریپل موفق به حفظ موقعیت خود در بالای محدوده ۰/۷۶ دلاری نشد.

به این ترتیب ریپل امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در حال حاضر محدوده ۰/۷۳۵۰ تا ۰/۷۳۴۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۰/۷۰ تا ۰/۷۶۷۰ دلار) اولین حمایت مهم برای ریپل محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم ریپل دوباره به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۷۵ و سپس ۰/۷۶ دلاری خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۷۶۵۰ تا ۰/۷۷ دلار و ۰/۷۸ و ۰/۸۰ دلار موانع مهم بعدی در مسیر صعودی ریپل خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل حمایت ۰/۷۳۵۰ تا ۰/۷۳۴۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی را از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی حمایت‌های بعدی در نزدیکی ۰/۷۲۵۰ و سپس ۰/۷۱۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۷۰ تا ۰/۶۹ دلاری حمایت مهم بعدی برای ریپل در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۶ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۵ و ۰/۷۶ دلار است. سپس ۰/۷۶۵۰ تا ۰/۷۷ دلار قرار دارد. پس از آن  مقاومت‌های بعدی  ۰/۷۸ و ۰/۸۰ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۷۳۵۰ تا ۰/۷۳۴۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده  ۰/۷۲۵۰ و ۰/۷۱۵۰ دلار و سپس حمایت‌های بعدی در نزدیکی ۰/۷۰ تا ۰/۶۹  قرار گرفته‌اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۷ مرداد (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه روز دوشنبه موفق به عبور از محدوده ۰/۶۷ دلاری نشد، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۶۱۵۰ دلار عقب نشینی کرد. در این محدوده ریپل با برخورد به خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و به حرکت خود ادامه داد. روز گذشته هم ریپل با جهش قیمتی ۲۰ درصدی از محدوده ۰/۶۳۵۰ دلار خودش را به ۰/۷۵۵۰ دلار رساند. با این حال در این نقطه با برخورد به مقاومت در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۶۹۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده با برخورد به خط روند شکسته شده مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر در محدوده ۰/۷۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ریپل روز گذشته پس از برخورد به خط روند صعودی در محدوده ۰/۶۳ دلار روند صعودی پر قدرتی را آغاز کرد و موفق شد به بالای مرز ۰/۷۰ دلاری دست پیدا کند. ریپل حتی تا محدوده ۰/۷۵۵۰ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.  در این مسیر ریپل تا محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر اصلاح شد و سپس مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث با حمایت محدوده ۰/۶۹۵۰ دلار و مقاومت محدوده ۰/۷۲۵۰ دلار قرار گرفته است.

در صورتی که محدوده ۰/۶۹۵۰ دلار در نزدیکی ضلع پایین مثلث بتواند از قیمت دفاع کند، ریپل این فرصت را دارد تا به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۷۲۵۰ دلاری ضلع بالای مثلث قرار گرفته است در صورت عبور از آن محدوده ۰/۷۳۵۰ تا ۰/۷۴ دلار و سپس ۰/۷۵۵۰ تا ۰/۷۶ دلار موانع بعدی خواهند بود. عبور از این موانع و تثبیت موقعیت بالای آن میتواند به ریپل این فرصت را بدهد تا برای رسیدن به محدوده ۰/۷۸ و ۰/۸۰ دلار تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که قیمت موفق به عبور از محدوده ۰/۷۲۵۰ دلاری ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۶۹۵۰ دلار ضلع پایین را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر وجود خواهد داشت.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۰/۶۸ تا ۰/۶۷۵۰ دلار قرار دارد. سپس حمایت مهم تر محدوده ۰/۶۵ تا ۰/۶۴۸۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند قرار گرفته است. در صورت از دست دادن آن احتمال ریزش بیشتر قیمت تا محدوده ۰/۶۳ تا ۰/۶۲ دلار و حتی ۰/۶۰ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۷۲۵۰ تا ۰/۷۳ دلار است. سپس ۰/۷۳۵۰ تا ۰/۷۴ دلار قرار دارد. پس از آن  مقاومت‌های بعدی در محدوده ۰/۷۵۵۰ تا ۰/۷۶  دلار و سپس ۰/۷۸ و ۰/۸۰ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۶۹۵۰  دلار قرار دارد. پس از آن محدوده  ۰/۶۵۵۰ تا ۰/۶۸ دلار و سپس حمایت‌های بعدی در نزدیکی ۰/۶۵ دلار  و ۰/۶۴۸۰ دلار  قرار گرفته‌اند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته از محدوده ۰/۶۰ دلاری روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرده بود موفق شد تا نزدیک به مرز ۰/۶۸ دلار به پیشروی خود ادامه دهد. با این حال ریپل موفق به تثبیت موقعیتش بالای ۰/۶۷ دلار نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب روز گذشته ریپل تا محدوده ۰/۶۲ دلاری پایین کشیده شد. سپس ریپل سعی کرد تا به روند صعودی بازگردد اما این بار هم در محدوده ۰/۶۳ دلاری متوقف شد و امروز به مسیر نزولی خود ادامه داد. در نتیجه امروز ریپل تا محدوده ۰/۶۱۳۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۶۲۵۰ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت ریپل در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد XRP روز یکشنبه با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. این روند با جهش قیمتی بیت کوین همراه شد و ریپل موفق شد تا محدوده ۰/۶۸ دلاری به پیشروی خود ادامه دهد. در این قیمت اما ریپل با مقاومت روبرو شد و با تشکیل الگوی سقف سه قلو (triple top) مجبور به عقب نشینی شد.

در مسیر اصلاحی ریپل روز گذشته حمایت مهم در نزدیکی ۰/۶۵ تا ۰/۶۴۵۰ دلار را از دست داد و تا مرز ۰/۶۲ دلاری پایین کشیده شد. پس از ان ریپل تلاش کرد تا ارزش از دست رفته را جبران کند اما این بار محدوده ۰/۶۳ دلاری مانع از حرکت قیمت به سمت بالا شد. به این ترتیب امروز ریپل تا محدوده ۰/۶۱۳۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت باز هم خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر جلوگیری کردند تا ریپل یکبار دیگر برای ادامه روند صعودی فرصت داشته باشد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۶۲۸۰ تا ۰/۶۳ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. سپس محدوده ۰/۶۳۵۰ دلار می‌تواند مانع بعدی محسوب شود. اما مقاومت مهمتر در محدوده ۰/۶۴۵۰ تا ۰/۶۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸  درصد قرار دارد که ریپل برای بازگشت به روند صعودی باید از آن عبور کند. در صورت عبور از این مانع ریپل فرصت دارد تا شانس خود را برای رسیدن به مکحدوده ۰/۶۶۵۰ و سپس ۰/۶۷۵۰ تا ۰/۶۸ دلار امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ریپل نتواند از موانع در محدوده ۰/۶۳ و ۰/۶۵ دلاری عبور کند، احتمال ادامه روند ریزشی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۰/۶۲ دلار و سپس ۰/۶۱۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۰/۶۱ و ۰/۶۰ دلار سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس ۰/۵۹ و ۰/۵۸ دلار ایستگاه‌های بعدی ریپل در نظر گرفته خواهند شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل
نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای ریپل در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۶۲۸۰ تا ۰/۶۳ دلار است. سپس ۰/۶۳۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن  مقاومت‌های بعدی در محدوده ۰/۶۴۵۰ تا ۰/۶۵  دلار و سپس ۰/۶۶۵۰ و ۰/۶۸ دلار  محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۶۲  دلار قرار دارد. پس از آن محدوده  ۰/۶۱۵۰ تا ۰/۶۱ دلار و سپس حمایت‌های بعدی در نزدیکی ۰/۶۰ دلار  و ۰/۵۹ دلار  قرار گرفته‌اند.