تحلیل امروز قیمت متیک

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۸ دی (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

متیک که پس از لمس محدوده ۱/۹ دلاری و کسب حمایت در این قیمت، حرکت تازه‌ای را آغاز کرده بود موفق شد از سد مقاومت‌های ۲/۱ و ۲/۲ دلاری عبور کند و تا محدوده ۲/۴۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت اما MATIC با برخورد به مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر متیک ابتدا در محدوده ۲/۲ دلاری مورد حمایت قرار گرفت اما بار هم موفق به عبور از محدوده ۲/۴۵ دلاری نشد و امروز به زیر محدوده ۲/۲ دلاری سقوط کرد. متیک امروز حتی محدوده ۲/۱ دلاری را هم لمس کرد اما این محدوده را از دست نداد. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۲/۱۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC در یک کانال صعودی بلند مدت قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر متیک پس از لمس کف کانال در محدوده ۱/۹ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر متیک با عبور از مقاومت‌های ۲/۱ و ۲/۲ دلاری تا مرز ۲/۴ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در مسیر اصلاحی متیک امروز تا محدوده ۲/۱ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از موج صعودی اخیر اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۲/۱ دلاری سطح حمایت مهم برای متیک محسوب می‌شود. در صورتی که این قیمت به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم MATIC به روند صعودی باز گردد. در مسیر صعودی محدوده ۲/۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۲/۴۵ دلاری سطوح مقاومت مهم خواهند بود و قیمت‌های ۲/۶ و ۲/۷ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۳ دلاری نشود و حمایت ۲/۱ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲ دلاری در نزدیکی کف کانال سطح حمایت بسیار مهم برای متیک خواهد بود و در صورت از دست رفتن آن قیمت‌های ۱/۹ و ۱/۷۵ دلار به عنوان سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۸ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۳ تا ۲/۳۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۵ و سپس ۲/۶ و ۲/۷ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۱ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۹ و سپس ۱/۷۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۳ دی (۱۳ ژانویه ۲۰۲۲)

متیک که روز ۲۷ دسامبر موفق به عبور از محدوده ۲/۹ دلاری نشده بود، در مسیر نزولی قرار گرفت و روز هشتم ژانویه تا محدوده ۱/۹۱ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت MATIC با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تثبیت موقعیتش بالای ۲ دلار در روز ۱۰ ژانویه این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر متیک از مقاومت‌های ۲/۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۲/۲ دلاری خط روند نزولی عبور کرد و امروز خودش را به محدوده ۲/۴ دلاری رساند. در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد متیک که در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد، پس از برخورد به سقف کانال در محدوده ۲/۹ دلاری متوقف شد و در مسیر کف کانال قرار گرفت. در این مسیر متیک حمایت‌های مهم ۲/۷ ، ۲/۴  و  ۲ دلاری را از دست داد و تا محدوده ۱/۹ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت کف کانال از قیمت حمایت کرد تا متیک ریزش بیشتری را تجربه کند.

در حال حاضر محدوده ۲/۴ تا ۲/۴۵ دلاری اولین سطح مقاومت مهم برای متیک محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۲/۶ و ۲/۷ دلار و سپس ۲/۸ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور از محدوده ۲/۴ تا ۲/۴۵ دلار نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در این مسیر اولین حمایت در محدوده ۲/۳ دلاری قرار دارد سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۲ دلاری حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۳ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۴۰ تا ۲/۴۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۶ تا ۲/۷ و سپس ۲/۸ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک در قیمت ۳ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۳ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲/۲ تا ۲/۱ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۷ دی (۲۸ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک که روز ۱۴ دسامبر در محدوده ۱/۸ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر موفق شد از سد مقاومت‌های ۲ و ۲/۵ دلاری عبور کند و روز گذشته تا محدوده ۲/۹۵ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما MATIC با برخورد به خط روند متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر متیک امروز تا محدوده ۲/۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما خط روند صعودی از ریزش بیشتر جلوگیری کرد و در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۲/۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر متیک روز گذشته با برخورد به سقف کانال در محدوده قیمت ۲/۹ تا ۲/۹۵ دلار متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر تا محدوده ۲/۶ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی از قیمت حمایت کرده‌اند.

در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، متیک این فرصت را خواهد داشت تا یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۲/۹ تا ۲/۹۵ دلار تلاش کند. در صورت تحقق این امر مقاومت مهم بعدی برای متیک محدوده ۳ و سپس ۳/۲ دلار خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۹ تا ۲/۹۵ دلار نشود و حمایت ۲/۶ دلاری هم از دست برود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۲/۵ تا ۲/۴۸ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و سپس محدوده ۲/۳ و ۲ دلار در نزدیکی کف کانال صعودی سطوح حمایت مهم متیک در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۷ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در مسیر نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۹۰ تا ۲/۹۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۳ و سپس ۳/۲ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک در قیمت  ۳/۵  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۶ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲/۴ تا ۲/۳ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک که در روزهای گذشته با برخورد به مقاومت ۲/۵۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شده بود، روز ۱۴ دسامبر تا محدوده ۱/۸ دلاری هم پایین کشیده شد. در این قیمت اما MATIC با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب متیک این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲ دلاری موفق شد تا ۲/۲ دلار هم به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت اما متیک با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و با پولبک به  میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موقعیتش را تثبیت کرد تا به روند صعودی خود ادامه دهد. سپس با عبور از خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن امروز تا محدوده ۲/۴ دلاری پیشروی کرد.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC که در روزهای گذشته درون یک مثلث متقارن قرار گرفته بود با کسب حمایت در محدوده ۱/۸ دلاری ضلع پایین مثلث حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در محدوده ۲/۱۵ دلاری عبور کند. سپس با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد تا به حرکت خود ادامه دهد.

در حال حاضر متیک با مقاومت ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلاری روبرو شده است. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر ۲/۶ و سپس ۲/۸۵ و ۳ دلار مقاومت‌های مهم بعدی برای متیک در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲/۳ دلاری اولین سطح حمایت است در صورت از دست رفتن این محدوده، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۱۰ دلاری سطح مهم بعدی خواهد بود. سپس خط روند شکسته شده در محدوده ۲ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۳۰ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۶  تا ۲/۸۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک در قیمت  ۳  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۳ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۱۰ دلار قرار دارد. سپس ۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک پس از ثبت الگوی دو کف (Double Bottom) در محدوده ۱.۷۵ دلاری در روز ۶ دسامبر حرکت صعودی را آغاز کرد و روز ۸ دسامبر تا محدوده ۲.۵۵ دلاری هم پیشروی کرد. اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر حمایت محدوده ۲.۲۵ دلار را از دست داد و به زیر ۲ دلار سقوط کرد. با این حال MATIC امروز و در محدوده ۱.۹ دلار مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۱.۹۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، MATIC پس از کسب حمایت در محدوده ۱.۸ تا ۱.۷۵ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و حتی تا محدوده ۲.۵۵ و ۲.۶ دلار هم به پیشروی ادامه داد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در مسیر اصلاحی متیک حمایت‌های محدوده ۲.۲۵ و ۲ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۱.۹ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۱.۹ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم متیک در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در مسیر صعودی محدوده ۲ تا ۲.۱۵ دلاری اولین سطح مقاومت مهم خواهد بود و در صورت عبور از این مانع، محدوده ۲.۲۵ دلاری قرار دارد. سپس محدوده ۲.۵ تا ۲.۶ به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲ تا ۲.۱۵ دلاری نشود و حمایت ۱.۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱.۸ تا ۱.۷۵ دلار سطح حمایت بعدی است و پس از ان محدوده ۱.۶ دلاری قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده می‌تواند متیک را تا قیمت ۱.۵ و ۱.۴۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۲۲ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۳۴ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۱۵  تا ۲/۲۲۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک ۲/۵ تا ۲/۶  دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۱/۹ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۱/۸ تا ۱/۷۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۶ و ۱/۵ تا ۱/۴۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۶ آذر (۷ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک که روز سوم دسامبر در محدوده ۲/۴ دلاری با مقاومت روبرو شده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و همزمان با ریزش روز شنبه بازار MATIC هم تا محدوده ۱/۵۵ دلاری پایین کشیده شد. هر چند در این قیمت با حمایت روبرو شد و خیلی زود به محدوده ۱/۷۵ دلاری بازگشت. متیک حتی روز یکشنبه تا محدوده ۲/۲ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و روز گذشته تا محدوده ۱/۷۵ دلاری عقب نشینی کند. متیک روز گذشته با کسب حمایت در این قیمت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۲ دلاری عبور کند و امروز تا محدوده ۲/۴۵ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲/۳۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، متیک پس از ریزش سهمگین روز شنبه و سقوط تا محدوده ۱/۵۵ دلاری خیلی زود موقعیتش را در محدوده ۱/۷۵ دلار تثبیت کرد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. سپس با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) در این قیمت MATIC این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب با عبور از مقاومت در محدوده ۲ و سپس ۲/۲ دلاری، امروز تا مرز ۲/۴۵ دلار هم به پیشروی خود ادامه داد.

در حال حاضر متیک با مقاومت در محدوده ۲/۴۵ دلاری مواجه شده است، در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن، محدوده ۲/۶۵ تا ۲/۷ و سپس ۳ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۴۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲/۲ دلاری اولین سطح حمایت برای متیک خواهد بود که انتظار داریم موفق به دفاع از قیمت شود. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۲/۱ تا ۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند متیک را تا خط روند شکسته شده در محدوده ۱/۹ تا ۱/۸۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۶ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۳ قرار دارد و باشیب صعودی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۶۵ تا ۲/۷ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای متیک ۳ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای متیک در قیمت ۲/۲ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۲/۱ تا ۲ دلار قرار دارد. سپس ۱/۹ تا ۱/۸۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۱۱ آذر (۲ دسامبر ۲۰۲۱)

متیک که روز ۲۸ نوامبر در محدوده ۱/۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر Matic از موانع ۱/۷۰، ۱/۹۰ تا ۱/۹۵ و ۲ دلاری عبور کرد و روز گذشته به مرز ۲/۲ دلار رسید. در این محدوده متیک با مقاومت خط روند روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب متیک در محدوده ۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، Matic   روز ۲۸ نوامبر توسط خط روند صعودی در نزدیکی قیمت ۱/۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر متیک موفق شد از مقاومت‌های مهم در محدوده ۱/۷۰ و ۲ دلاری عبور کند و روز گذشته تا محدوده ۲/۲ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخودر به خط روند نزولی متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۲  تا ۱/۹۸ دلاری اولین سطح حمایت برای متیک خواهد بود، در صورتی که متیک در این قیمت مورد حمایت قرار بگیرد انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۲/۲ دلاری تلاش کند. در این مسیر محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۲ دلار اولین سطح مقاومت مهم خواهد بود و در صورت عبور از آن قیمت‌های ۲/۴ و سپس ۲/۵۰ و ۲/۶۰ دلاری به عنوان موانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۲۰ دلاری نشود و حمایت ۲ تا ۱/۹۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۹۰ دلار و سپس ۱/۸۵ تا ۱/۸۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت مهم، می‌تواند متیک را تا محدوده ۱/۷۵ و ۱/۶۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۱۱ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای متیک در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۶۵ قرار دارد و باشیب نزولی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک در محدوده ۲/۱۵ تا ۲/۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۲/۴ تا ۲/۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۲/۶ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۲ تا ۱/۹۸ دلار است و حمایت بعدی در محدوده  ۱/۹۰ دلار قرار دارد. سپس ۱/۸۵ تا ۱/۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک ۷ آذر (۲۸ نوامبر ۲۰۲۱)

متیک که اواخر ماه اکتبر تا محدوده ۲.۲ پیشروی کرده بود در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت در این مسیر Matic حمایت‌های مهم در محدوده ۱.۸ دلاری را از دست داد و روز ۱۸ نوامبر تا محدوده ۱.۴۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده خط روند صعودی از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا متیک این فرصت را داشته باشه که حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱.۶ دلار موفق شد تا محدوده ۱.۹۵ تا ۲ دلار هم پیشروی کند. با این حال در عبور از این محدوده ناکام ماند و دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب عرضه متیک در محدوده ۱.۵۸ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن متیک

اگر به نمودار تغییرات قیمت متیک در بازه زمانی چهار ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در چند ماه گذشته  متیک در یک کانال صعودی قرار دارد. در این مسیر موفق شد تا محدوده سقف کانال در محدوده ۲ داری هم پیشروی کند اما پس از لمس محدوده سقف کانال در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز ۱۸ نوامبر تا محدوده ۱.۵۰  تا ۱.۴۵ دلار کف کانال پایین کشیده شد.

متیک در این محدوده قیمتی مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد که حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند به این ترتیب موفق شد از محدوده ۱.۶ دلاری خط روند نزولی عبور کند و حتی محدوده ۱.۹۰ تا ۱/۹۵ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد تا مجددا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر متیک امروز تا محدوده ۱.۵۵ دلاری پایین کشیده شد

در حال حاضر محدوده کف کانال و خط روند صعودی در نزدیکی ۱.۵۵ تا ۱.۵۰ دلار از قیمت حمایت می‌کنند در صورتی که این محدوده موفق به ادامه حمایت از قیمت شود انتظار داریم حرکت صعودی تازه را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۱.۶ و سپس از ۱.۷ در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت‌های بعدی  خواهد بود. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم متیک تا محدوده ۱.۷۵ تا ۱.۸ و سپس ۱.۹ دلار به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که متیک موفق به عبور از محدوده ۱.۶ و ۱.۷ دلاری نشود و حمایت مهم در محدوده ‍۱.۵۵ تا ۱.۵۰ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۱.۴۵ تا ۱.۴۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت متیک را تا محدوده ۱.۳ و ۱.۲ دلار پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت متیک
نمودار تغییرات قیمت متیک روز ۷ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای متیک در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای متیک در محدوده ۴۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای متیک ۱.۶ دلار است. بعد از آن مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده ۱.۷ و ۱.۷۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۱.۸ و ۱.۹ دلار قرار گرفته است
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۱.۵۵ تا ۱.۵۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده  ۱.۴۵ تا ۱.۴ دلار قرار دارد. سپس ۱.۳ و ۱.۲ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 6 =

دکمه بازگشت به بالا