تحلیل امروز قیمت انجین

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۸ دی (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

انجین که روز ۱۰ ژانویه تا محدوده ۲ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ENJ این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۲ تا ۲/۳ دلار گذشت و تا محدوده ۲/۵۵ تا ۲/۶ دلار پیشروی کرد. انجین حتی محدوده ۲/۷ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر انجین روز ۱۴ ژانویه تا محدوده ۲/۳۵ دلاری اصلاح شد اما مورد حمایت قرار گرفت تا یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۲/۵۵ دلاری تلاش کند اما این بار هم موفق نشد و امروز تا محدوده ۲/۲۵ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۲/۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد انجین پس از اینکه در محدوده قیمت ۲/۱ تا ۲ دلار مورد حمایت قرار گرفت این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر انجین از مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۲ تا ۲/۳ دلار گذشت تا با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر انجین تا محدوده ۲/۶ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا اصلاح قیمت را تجربه کند. در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۳۵ دلار از قیمت دفاع کرد. با این حال انجین در بار دوم هم موفق به عبور از محدوده ۲/۵۵ تا ۲/۶ دلار نشد تا دوباره به مسیر اصلاحی باز گردد.

در حال حاضر انجین از حمایت در محدوده ۲/۲۵ دلاری خط روند شکسته شده برخوردار است، در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم انجین بتواند حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۲/۳۵ دلاری قرار دارد و پس از آن محدوده ۲/۴۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر و سپس ۲/۴۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲/۳۵ دلاری نشود و حمایت ۲/۲۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در این صورت محدوده ۲/۱۵ تا ۲ دلاری سطح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۸ دی

شاخص‌های تکنیکال

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۳ دی (۱۳ ژانویه ۲۰۲۲)

انجین کوین که روزهای پایانی سال ۲۰۲۱ از محدوده ۳/۳ دلاری ریجکت شده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و روز ۱۰ ژانویه تا محدوده ۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ENJ با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر انجین از سد مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۳ دلاری گذشت و روز گذشته حتی قیمت های ۲/۷ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۲/۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۳/۳ دلاری نشد در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌های مهم ۲/۸ و ۲/۵ دلاری را از دست داد و روز دهم ژانویه تا محدوده ۲ دلاری پایین کشیده شد. انجین که در این محدوده قیمتی از حمایت خوبی برخوردار است، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را از دست ندهد. به این ترتیب انجین این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ENJ با عبور از مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۲ تا ۲/۳ دلاری روند صعودی پر قدرتی را آغاز کرد و به محدوده ۲/۷ دلاری هم دست پیدا کرد. هر چند در این محدوده با مقاومت روبرو شد و امروز با اصلاح جزيی به محدوده ۲/۵ دلاری برگشت.

در حال حاضر محدوده ۲/۶ دلاری اولین مقاومت است و سپس محدوده ۲/۶۸ تا ۲/۷ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی مانع بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این موانع قیمت‌های ۲/۸ و سپس ۲/۹۵ تا ۳ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲/۶ و سپس ۲/۶۸ تا ۲/۷ دلاری شود و حمایت ۲/۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۴ خط روند شکسته شده سطح حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست دادن آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۳۵ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

نمودار تغییرات قیمت انجین کوین روز ۲۳ دی

شاخص‌های تکنیکال

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۹ دی (۳۰ دسامبر ۲۰۲۱)

انجین کوین که پس از کسب حمایت در محدوده ۲/۲ دلاری در روز ۲۰ دسامبر موفق شد روز ۲۶ دسامبر تا محدوده ۳/۳ دلاری پیشروی کند در این قیمت با مقاومت ربورو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ENJ حمایت‌های مهم ۳ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۲/۷۵ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۲/۵۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز فرصت پیدا کرد حرکت تازه‌ای را اغاز کند و تا مرز ۲/۷۵ دلاری هم پیشروی کرد.

تحلیل پرایس اکشن انجین کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از اینکه در میانه‌های ماه دسامبر در محدوده ۲/۲ دلاری مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفته بود، این فرصت را پید کرد تا محدوده ۳/۳ دلاری پیشروی کند. انجین حتی محدوده ۳/۳۵ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر ENJ حمایت‌های ۳ و ۲/۷۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۲/۵۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت انجین مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در حال حاضر ENJ با مقاومت ۲/۷۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر (از ۳/۳۵ تا ۲/۵۵ دلار) قرار گرفته است.  در صورت عبور از این مانع محدوده ۲/۹۵ تا ۳ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهم بعدی خواهد بود و سپس محدوده ۳/۳ تا ۳/۳۵ دلار به عنوان سد بعدی قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲/۷۵ دلار نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲/۵۵ دلار اولین سطح حمایت مهم است و پس از آن محدوده ۲/۴ و ۲/۲ دلاری به عنوان سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۹ دی

شاخص‌های تکنیکال

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر ۲۰۲۱)

انجین کوین که درون یک کانال نزولی قرار دارد، با برخورد به سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته با برخورد به سقف کانال در محدوده ۲/۴۹ تا ۲/۵ دلاری متوقف شد و مجبور به عقب نشینی  شد. در این مسیر ENJ به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سقوط کرد و با از دست دادن حمایت ۲/۳ دلاری امروز و به زیر ۲/۲ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده قیمت ۲/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ENJ تقریبا از ابتدای ماه دسامبر در کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته با برخورد به سقف کانال در محدوده ۲/۵ دلاری متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر با از دست دادن حمیات‌های ۲/۴ و ۲/۳ دلاری امروز به زیر ۲/۲ دلار سقوط کرد.

در حال حاضر محدوده ۲/۱۷ دلاری از قیمت حمایت می‌کند، در صورتی که موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم انجین در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در این مسیر محدوده ۲/۲۵ دلار و سپس ۲/۳ دلار موانع پیش روی قیمت خواهند بود. در صورتی که موفق به عبور از این موانع شود، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در محدوده ۲/۳۳  تا ۲/۳۷ دلار و سپس سپس محدوده ۲/۳۷ تا ۲/۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سقف کانال سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲/۲۵ دلاری نشود و حمایت ۲/۱۷ دلار را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۲/۰۵ تا ۲ دلاری در نزدیکی کف کانال حمایت مهم قیمت خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند انجین را تا محدوده ۱/۹۵ دلار پایین بکشد. در صورت از دست دادن این حمایت، قیمت‌های ۱/۸۰ تا ۱/۷۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۲۹ آذر

شاخص‌های تکنیکال

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر ۲۰۲۱)

انجین کوین که روز ۲۵ نوامبر و با لمس محدوده ۴.۸۵ تا ۴.۹ دلاری با مقاومت روبرو شده بود مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر انجین حمایت‌های مهم ۴ و ۳.۵ دلاری را از دست داد و روز ۴ دسامبر تا محدوده ۲ دلاری سقوط کرد. ENJ در این قیمت با حمایت روبرو شد و حتی تا مرز ۳ دلاری هم به پیشروی ادامه داد اما در این قیمت با خط روند نزولی روبرو شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب انجین تا محدوده ۲/۴ دلاری پایین کشیده شد. امروز و در این قیمت انجین کوین با حمایت روبرو شد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب انجین کوین در محدوده ۲/۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از سقوط روز ۴ دسامبر تا محدوده ۲ دلاری، مورد حمایت قرار گرفت و تا مرز ۳ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما انجین با خط روند نزولی روبرو شد. به این ترتیب دوباره تا محدوده ۲.۴ دلاری پایین کشیده شد. اگر نگاه دوباره به نمودار بیندازیم خواهیم دید در یک هفته گذشته قیمت در محدوده ۲.۴ تا ۳ دلاری در نوسان بود.

امروز و با کسب حمایت در محدوده ۲.۴ دلاری، انجین حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است و در حال حاضر با خط روند نزولی در محدوده ۲.۵ تا ۲.۵۵ دلار روبرو شده است. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا محدوده ۲.۶ تا ۲.۷ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر (ریزش از محدوده ۲.۹۵ تا ۲.۳۵ دلار) به حرکت خود ادامه دهد. در این محدوده شاهد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم هستیم. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۲.۹ تا ۳ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از محدوده ۲.۵۵ دلاری نشود، ادامه روند نزولی محتمل است. در این صورت اولین سطح حمایت محدوده ۲.۴ تا ۲.۳۵ دلار خواهد بود و در صورت از دست رفتن این حمایت محدوده ۲.۳ تا ۲.۲ و سپس محدوده قیمت ۲ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین کوین در نظر گرفته می‌شوند.

نمودار تغییرات قیمت انجین در روز ۲۰ آذر

شاخص‌های تکنیکال

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۹ آذر (۳۰ نوامبر ۲۰۲۱)

انجین که در ماه نوامبر درون یک کانال صعودی قرار گرفته است با لمس سطوح سقف و کف کانال حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر روز ۲۵ نوامبر  ENJبا برخورد به سقف کانال در محدوده ۴.۶ تا ۴.۸ دلاری و مجبور به عقب نشینی شد و در روز ۲۷  نوامبر تا کف کانال پایین کشیده شد. انجین پس از لمس این محدوده در نزدیکی قیمت ۳.۴ دلاری تا ۳.۲ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب انجین حرکت تازه ای را آغاز کرد و روز گذشته تا محدوده ۳.۹ دلاری هم پیشروی کرد. اما در این قیمت با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۳.۵ دلاری پایین کشیده شد

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ همچنان کانال صعودی خود را حفظ کرده است. در این مسیر انجین در روزهای گذشته با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر روز ۲۷ نوامبر تا کف کانال در نزدیکی ۳.۴ و ۳.۲ دلاری پایین کشیده شد و کف کانال از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد به این ترتیب انجین حرکت تازه‌ای را آغاز کند و تا محدوده ۳.۹ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت و  در نزدیکی (MA 100)  نشد و امروز دوباره تا محدوده قیمت ۳.۵ پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۳.۵ دلاری سطح حمایت انجین خواهد بود در صورتیکه این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم حرکت تازه ای را از انجین ببینیم. در مسیر صعودی محدوده ۳.۷ در نزدیکی میانگین ۱۰۰ ساعته و سپس محدوده ۳.۹ و ۴ دلار موانع مهم بعدی خواهند بود. پس از آن محدوده ۴.۵ تا ۴.۶ دلار و سپس ۵ دلار در نزدیکی سقف کانال مقاومت های بعدی در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از مقاومت‌های ۳.۶ و ۳.۷ دلاری نشود و حمایت ۳.۵ در نزدیکی کف کانال را از دست بدهد، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۳.۳ و ۳.۲ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند ENJ را تا محدوده ۳ تا ۲.۹ و سپس ۲.۷ دلار پایین بکشد.

نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۹ آذر

شاخص‌های تکنیکال

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲ آذر (۲۳ نوامبر ۲۰۲۱)

انجین کوین که از ابتدای ماه نوامبر درون یک کانال صعودی قرار دارد روز هفتم نوامبر پس از لمس سقف کانال در محدوده ۳.۵۵ دلاری در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت در محدوده ۳ دلاری که در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار داشت تا محدوده دو ماه ۷۵ دلار پایین کشیده شد. در اواسط ماه نوامبر در این محدوده ENJ با برخورد به کف کانال صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کند در این مسیر موفق شد از سطوح ۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعت و همچنین خط روند نزولی در محدوده ۳.۱ دلاری عبور کند و روز ۲۰ نوامبر خودش را به سقف کانال در محدوده ۳.۹۰ دلاری برساند. انجین باز هم موفق به عبور از این مانع نشد و روز گذشته تا قیمت ۳.۲۰ دلاری اصلاح شد. انجین کوین پس از کسب حمایت در این محدوده حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد و امروز دوباره خودش را به محدوده ۳.۹۰ دلار رساند.

تحلیل پرایس اکشن انجین کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت اینجی در بازه زمانی ۴ ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در  ۲۰ روز گذشته ENJ در یک کانال صعودی قرار داشت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌داد. در این مسیر روز ۲۰ نوامبر انجین خودش را به سقف کانال در محدوده ۳.۹۰ در این محدوده  مقاومت روبه‌رو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت به این ترتیب روز گذشته تا مرز ۳.۲۰ دلار پایین کشیده شد در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب انجین کوین این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه ای را آغاز کند در این مسیر از مقاومت در نزدیکی ۳.۵ دلاری میانگین متحرک ساده ساعته ۵۰ درصد عبور کرد امروز خودش را به مرز ۳.۹ دلاری رساند.

در حال حاضر محدوده ۳.۹ تا ۴ دلار در نزدیکی سقف کانال اولین سطح مقاومت برای انجین خواهد بود در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود و موقعیت خودش را تثبیت کند انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد در مسیر صعودی قیمت‌های ۴.۱۵ و ۴.۴۵ دلار مقاومت های مهم بعدی برای انجین خواهند بود و پس از آن محدوده ۴.۸ تا ۵ دلار سطح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین این بار هم در محدوده سقف کانال با مقاومت روبه‌رو شود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۳.۶ تا ۳.۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطوح حمایت محسوب شود در صورت از دست دادن این ناحیه انتظار داریم قیمت نامحدود ۳.۲ دلار پایین کشیده شود هرگونه ریزش بیشتر می تواند اینجا تا محدوده ۳ و ۲.۹ دلار در نزدیکی کف کانال پایین بکشد

نمودار تغییرات قیمت انجین کوین روز ۲ آذر

شاخص‌های تکنیکال

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر ۲۰۲۱)

انجین کوین که روز ۷ نوامبر موفق به عبور از محدوده ۳/۵۰ تا ۳/۶۰ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ENJ حمایت ۳/۲۵ دلاری را از دست داد و روز ۱۰ نوامبر تا محدوده ۲/۸۰ دلاری پایین کشیده شد. انجین حتی محدوده ۲/۶۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و خیای زود به بالای ۲/۸ دلار بازگشت. به این ترتیب انجین کوین روز گذشته تا محدوده ۳/۳ دلاری هم پیشروی کرد اما باز هم موفق به عبور از این مانع نشد و امروز تا محدوده ۳ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۳ دلاری معامله می‌شود و از حمایت خط روند و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برخوردار است.

تحلیل پرایس اکشن انجین کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۳/۵ تا ۳/۶ دلاری نشد تحت تاثیر یک حط روند نزولی قرار گرفت. همچنین انجین از حمایت یک خط روند صعودی هم برخوردار است که چندین بار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. از ترکیب این دو خط روند صعودی و نزولی شاهد تشکیل یک مثلث در نمودار قیمت انجین هستیم.

روز گذشته قیمت با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۳/۳ دلاری متوقف شد و امروز تا محدوده ۳ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ضلع پایین مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا شاهد ریزش بیشتر قیمت نباشیم.

در حال حاضر محدوده ۳ دلاری ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند، در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم انجین یکبار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۳/۲۰ دلاری تلاش کند. در صورت تحقق این امر و تثبیت موقعیت بالای مثلث، قیمت‌های ۲/۳۰ و سپس ۲/۴۵ و ۲/۵۰ دلار مقاومت‌های بعدی برای انجین کوین خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود، احتمال بازگشت به سمت ضلع پایین وجود دارد. محدوده ۳  دلاری در نزدیکی ضلع پایین مثلث و  SMA 100 سطح حمایت مهم برای انجین خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر و خروج از ضلع پایین مثلث می‌تواند ریزش بیشتری را به دنبال داشته باشد.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۹ و سپس ۲/۸۰ و ۲/۷۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود و پس از آن محدوده ۲/۶۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

نمودار تغییرات قیمت انجین کوین روز ۲۳ آبان

شاخص‌های تکنیکال

خروج از نسخه موبایل