تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۸ مهر (۲۰ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز دوشنبه مرز ۰/۲۷ دلاری را لمس کرده بود موفق به عبور از این محدوده نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر با از دست دادن حمایت ۰/۲۵۵۰ دلاری، روز گذشته تا محدوده ۰/۲۴۳۰ دلار پایین کشیده شد. دوج که در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۲۵۵ دلار تلاش کرد اما ناکام ماند و تا ۰/۲۴ دلار سقوط کرد. در این محدوده قیمت، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز دوج کوین این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۲۴۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

با نگاه به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته متوجه می‌شویم، دوج پس از اینکه موفق به عبور از مرز ۰/۲۷ دلاری نشده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌های مهم ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۵ دلاری روز گذشته تا مرز ۰/۲۴ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده دوج توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

امروز و پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۲۴ دلاری دوج این فرصت را پیدا کرد تا به مسیر صعودی بازگردد. در این مسیر از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴۵۰ دلار شکست و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد. در ادامه محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلاری  اولین سطح مقاومت مهم برای دوج خواهد بود. در صورتی که از این مانع با موفقیت عبور کند این فرصت را خواهد داشت تا به قیمت‌های ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلاری دست پیدا کند. سپس محدوده ۰/۲۷ دلار مقاومت مهم بعدی برای دوج خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴۲۰ تا ۰/۲۴ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و کف قبلی اولین سطح حمایت مهم محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن آن قیمت‌های ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۳۴۰ و سپس ۰/۲۳ دلار سطوح حمایت بعدی محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۲۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی است اما از قدرت آن کم شده و در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۵۵۰ و۰/۲۶ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۷ دلار ایستگاه‌های‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۳۰  تا ۰/۲۴ دلار  است.  پس از آن محدوده محدوده ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار و سپس ۰/۲۳ و ۰/۲۲۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ مهر (۱۹ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که تقریبا یک هفته گذشته درون یک کانال صعودی قرار داشت، روز یکشنبه تا محدوده کف کانال در نزدیکی قیمت ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. دوج کوین با وجود لمس محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری اما خیلی زود به درون کانال برگشت و روز گذشته با عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری و سپس ۰/۲۵ دلاری سقف کانال تا محدوده ۰/۲۶۵۰ دلاری هم پیشروی کرد. سایه بلند کندل یکساعته دوج حتی محدوده ۰/۲۷ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۲۴۵۰ و ۰/۲۴۴۰ دلاری پایین کشیده شد و به درون کانال بازگشت. امروز دوج یکبار دیگر برای عبور از سقف کانال تلاش کرد اما با برخورد به مقاومت ۰/۲۵۵۰ دلاری متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۴۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۲۳ دلار در نزدیکی کف کانال صعودی موفق شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از مقاومت‌های مهم ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلاری موفق شد از سقف کانال عبور کند و حتی تا مرز ۰/۲۷ دلار هم پیشروی کند. با این حال دوج موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج کوین با از دست دادن حمایت ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۵ دلاری دوباره به درون کانال برگشت و تا ۰/۲۴۵۰ دلار پایین کشیده شد.

امروز و در این قیمت اما دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. دوج حتی در این مسیر تا حدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری سقف کانال هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از ان نشد تا دوباره تا میانه کانال عقب نشینی کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۲۴۶۰ تا ۰/۲۴۵۰ دلار از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج دوباره برای عبور از سقف کانال سانش خود را امتحان کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۵۵۰ دلار خواهد بود و در صورت عبور از ان محدوده ۰/۲۵۸۰ تا ۰/۲۶ و سپس ۰/۲۷ دلار سطوح مقاومتی بعدی برای دوج خواهند بود.

در بازه زمانی بالاتر محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۸ در نزدیکی یک خط روند نزولی بلندمدت قرار گرفته است که در صورت شکست این خط روند، انتظار داریم دوج کوین را دوباره بالای محدوده ۳۰ سنتی ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۲۴۵۰ دلاری را هم از دست بدهد امکان بازگشت به کف کانال وجود دارد. در این مسیر محدوده ۰/۲۴ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار کف کانال سطوح حمایتی مهم برای دوج محسوب می‌شوند و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۲۳ و ۰/۲۲۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۷ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۵۵۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۵۸۰ تا ۰/۲۶ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۷ دلار ایستگاه‌های‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۶۰  تا ۰/۲۴۵۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۴  دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار و در نهایت ۰/۲۳ و ۰/۲۲۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که مانند روزهای گذشته درون یک کانال صعودی قرار دارد و روز گذشته برای عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری تلاش می‌کرد در انجام این کار ناکام ماند و با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ساعته در نزدیکی ۰/۲۳۵۰ دلار تا کف کانال یعنی ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. دم بلند کندل یکساعته دوج حتی محدوده ۰/۲۲۵۰ دلار را هم لمس کرد. اما خیلی زود به درون کانال و بالای محدوده ۰/۲۳ دلاری بازگشت. سپس دوج این فرصت را پیدا کرد تا به حرکت خود را به سمت سقف کانال آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از این مانع تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج همچنان درون کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر دوج که دو روز پیش با لمس سقف کانال در محدوده ۰/۲۴۴۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شده بود، روز گذشته هم موفق به عبور از مرز ۰/۲۴ دلاری نشد و تا کف کانال یعنی محدوده ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. دم بلند کندل یکساعته حتی محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت دوج مورد استقبال خریداران قرار گرفت و خیلی زود به محدوده ۰/۲۳ دلاری بازگشت.

به این ترتیب دوج دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و حرکت خود را به سمت سقف کانال آغاز کرد. در این مسیر دوج از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۳۶۰ دلاری گذشت و  با محدوده ۰/۲۴ دلاری میانه کانال روبرو شده است.

در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری شود، انتظار داریم به سمت سقف کانال به حرکت خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۴۵۰ و سپس ۰/۲۵ تا ۰/۲۵۲۰ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری نشود، باید منتظر بازگشت دوباره به سمت کف کانال باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت محسوب می‌شود و پس از آن کف کانال در محدوده ۰/۲۳۲۰ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. محدوده‌های ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۹۰ و ۰/۲۲۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین در نظر گرفته می شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۶ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی بالای سطح ۵۰ و در محدوده ۵۸  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۴۵۰ تا ۰/۲۴۶۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۵۲۰ دلار ایستگاه‌های‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۶۰  تا ۰/۲۳۵۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۳۲۰  دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۹۰ و ۰/۲۲۵۰ دلاری سطح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که از چند روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار گرفته است، روز جمعه با لمس کف کانال حرکت خود را به سمت سقف کانال آغاز کرد و با لمس محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۴۵۰ دلار متوقف شد. به این ترتیب مجبور به عقب نشینی شد و امروز با از دست دادن حمایت میانه کانال تا محدوده ۰/۲۳۳۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد و دوج دوباره به بالای محدوده ۰/۲۳۵۰ دلار بازگشت. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دوج همچنان درون یک کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج خودش را به سقف کانال در محدوده ۰/۲۴۵۰ دلاری نزدیک کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز به زیر حمایت ۰/۲۳۵۰ دلار سقوط کرد. با این حال میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع کرد تا دوج خیلی زود به بالای ۰/۲۳۵۰ دلار بازگردد.

در صورتی که محدوده ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۳۳۰ دلار همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهند انتظار داریم دوج یکبار دیگر به سمت سقف کانال حرکت کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۴ دلاری اولین مقاومت مهم برای دوج خواهد بود و پس از آن ۰/۲۴۵۰ و سپس ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلار مقاومت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج باز هم موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری نشود و حمایت ۰/۲۳۵۰ دلاری را از دست بدهد احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳۳۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس کف کانال در محدوده ۰/۲۳ دلاری حمایت‌های مهم قیمت محسوب می‌شود. هرگونه ریزش بیشتر قیمت و از دست دادن کف کانال می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۲ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی زیر سطح ۵۰ و در محدوده ۴۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۴۵۰ تا ۰/۲۴۶۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلار ایستگاه‌های‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۶۰  تا ۰/۲۳۵۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۳۳۰ تا ۰/۲۳  دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۲ دلاری سطح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۱۲ اکتبر به زیر محدوده ۰/۲۲ دلاری سقوط کرده بود. با لمس محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۶۰ دلار مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به بالای ۰/۲۲ دلار بازگشت. روز سیطدهم اکتبر دوج موفق شد از سد مقاومت ۰/۲۳ دلاری عبور کند و روز چهاردهم به مرز ۰/۲۴ دلار رسید اما موفق به عبور از این مانع نشد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۰/۲۲۶۰ و ۰/۲۲۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما مورد استقبال خریداران قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب دوج کوین موفق شد با عبور از موانع ۰/۲۳ و ۰/۲۳۵۰ دلار امروز خودش را به محدوده ۰/۲۴ دلار برساند. ساید بلند کندل یک ساعته حتی محدوده ۰/۲۴۵۰ و ۰/۲۴۶۰ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و تا ۰/۲۳۴۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت دفاع کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار یک ساعته تغییرات قیمت دوج کوین نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه روز ۱۲ اکتبر در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری حمایت شد، در ون یک کانال صعودی قرار گرفت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر روز گذشته با لمس کف کانال در نزدیکی ۰/۲۲۵۰ دلار دوباره حمایت شد تا حرکت خود را به سمت سقف کانال آغاز کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۲۴ دلار قرار دارد و در صورت عبور از این مانع سقف کانال در محدوده ۰/۲۴۴۰ تا ۰/۲۴۵۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۲۵ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴ و ۰/۲۴۵۰ دلار نشود، احتمال بازگشت به کف کانال وجود دارد. در مسیر نزولی اولین سطح حمایت محدوده میانه کانال در نزدکی ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۲۳ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند و پس از آن محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۲ دلاری به عنوان سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی بالاتر از سطح ۵۰ و در محدوده ۶۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۴۵۰ تا ۰/۲۴۶۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۵ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۶۰  تا ۰/۲۳۵۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۳۲۰ تا ۰/۲۳  دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۲ دلاری سطح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز سه شنبه تا محدوده ۰/۲۱۶۰ و ۰/۲۱۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری موفق شد تا مرز ۰/۲۳ دلار هم پیشروی کند اما روز گذشته در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا دوباره سری به محدوده ۰/۲۲ دلاری بزند. روز گذشته و در محدوده ۰/۲۲ دلاری دوج پایگاه حمایتی خوبی را ایجاد کرد تا این فرصت را داشته باشد که به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر دوج از سد مقاومت‌های ۰/۲۳ و سپس ۰/۲۳۳۰ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته گذشته و خودش را به محدوده ۰/۲۴ دلار هم رساند. هر چند مقاومت ۰/۲۴ دلاری مانع از ادامه حرکت دوج شد و امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج در روزهای گذشته با کسب حمایت در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری عبور کند. سپس با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را ثبیت کرد و به حرکت صعودی خود ادامه داد. در این مسیر روز گذشته با عبور از (SMA 100) در محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۳۳۰ دلاری موفق شد خودش را به مرز ۰/۲۴ دلاری برساند.

دوج کوین امروز و پس از لمس مرز ۰/۲۴ دلاری  متوقف شد و تا خط روند شکسته شده در محدوده ۰/۲۳۴۰ دلار پایین کشیده شد، اما با لمس این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و افت قیمت بیشتری را تجربه نکرد.

در صورتی که محدوده ۰/۲۳۴۰ دلاری همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۴ دلاری اولین مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از آن محدوده ۰/۲۴۵۰ تا ۰/۲۴۶۰ و سپس ۰/۲۵ تا ۰/۲۵۲۰ سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند. مانع مهم بعدی برای دوج کوین در نزدیکی قیمت ۰/۲۶ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری نشود و حمایت ۰/۲۳۴۰ تا ۰/۲۳۳۰ دلاری خط روند نزولی را هم از دست بدهد، باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳۲۰ تا ۰/۲۳ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۲۲۶۰ تا ۰/۲۲۵۰ و سپس ۰/۲۲ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۸  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۴۵۰ تا ۰/۲۴۶۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۵ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۵۰  تا ۰/۲۳۴۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۳۲۰ تا ۰/۲۳  دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۲ دلاری سطح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۱۱ اکتبر از محدوده ۰/۲۴ دلاری ریجکت شده بود، روز گذشته به زیر ۰/۲۲ دلاری سقوط کرد، دوج کوین حتی محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و خیلی زود به بالای ۰/۲۲ دلاری بازگشت. به این  ترتیب دوج کوین به مسیر صعودی بازگشت و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۲۳۰ دلاری موفق شد تا مرز ۰/۲۳ دلاری هم پیشروی کند. با این حال در این قیمت با برخورد به محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد متوقف شد و امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۲۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج کوین با از دست دادن حمایت ۰/۲۴ دلاری در مسیر نزولی قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۱۸۰ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی قیمت ۰/۲۱۵۰ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و خیلی زود به بالای ۰/۲۲ دلار بازگشت. به این ترتیب دوج به مسیر صعودی بازگشت و با عبور از ۰/۲۲۳۰ دلار خط روند نزولی را شکست و تا ۰/۲۳ دلار پیشروی کرد. در این محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد مانع از پیشروی قیمت شد. در نتیجه دوج امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا مرز ۰/۲۲ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۲۲ دلاری موفق به دفاع از قیمت شده است. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم دوج به مسیر صعودی بازگردد. در این مسیر محدوده ۰/۲۲۸۰ تا ۰/۲۳ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود سپس محدوده ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۳۶۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی مانع مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته خواهد شد. قیمت‌های ۰/۲۴ و ۰/۲۴۵۰ دلار سطوح مقاومتی بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۲۸۰ تا ۰/۲۳ دلاری نشود و حمایت ۰/۲۲ دلاری را هم از دست بدهد احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی سطح حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۲۱۸۰ تا ۰/۲۱۶۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۱۲۰ تا ۰/۲۱ دلار و ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰ دلار حمایت‌ّهای مهم بعدی برای دوج خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۲۸۰ تا ۰/۲۳ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۳۶۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۴ و ۰/۲۴۵۰ دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۲۲۰ تا ۰/۲۲ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۱۸۰ تا ۰/۲۱۶۰  دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۱۲۰ تا ۰/۲۱ دلاری سطح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۰ مهر (۱۲ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز یکشنبه محدوه حمایت ۰/۲۴۲۰ تا ۰/۲۴ دلار را از دست داده بود روز گذشته به زیر محدوده ۰/۲۳ دلاری سقوط کرد. دوج حتی ۰/۲۲۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت خریداران روبرو شد و دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت. با این حال دوج موفق به عبور از مرز ۰/۲۴ دلاری نشد و به این ترتیب امروز تا ۰/۲۲ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی قیمت ۰/۲۱۸۰ دلار را هم لمس کرد اما فعلا این حمایت را از دست نداده است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج با از دست دادن حمایت در محدوده ۰/۲۴ دلاری با شتاب بیشتری در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت در محدوده ۰/۲۳ دلار امروز تا قیمت ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلار پایین کشیده شد.

دوج کوین در حال حاضر در محدوده ۰/۲۲ دلاری حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. در صورتی که دوج همچنان این حمایت را حفظ کند، این فرصت را خواهد داشت تا به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۲۵۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی اولین مقاومت برای دوج خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد. در این صورت فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در نزدیکی قیمت ۰/۲۲۸۰ تا ۰/۲۳ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۰/۲۴ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری خط روند نزولی نشود احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلار اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن آن قیمت‌های ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۱ دلار سطوح بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۰ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی است اما از قدرت آن کم شده و در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۶  قرار گرفته است و با شیب صعودی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۲۶۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۲۸۰ تا ۰/۲۳ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۴ دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۱ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۲۰ دلاری سطح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۹ مهر (۱۱ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که دو روز پیش موفق به خروج از ضلع بالای مثلث شده بود و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرده بود، روز گذشته تا مرز ۰/۲۵ دلاری پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت مهم محدوده ۰/۲۴۲۰ تا ۰/۲۴ دلاری را از دست داد و به زیر ۰/۲۳ دلاری سقوط کرد. دوج حتی محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و امروز دوباره در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۶۰ دلاری با مقاومت روبرو شده و در قیمت ۰/۲۳۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج با وجود خروج از ضلع بالای مثلث در روز شنبه، موفق به عبور از مقاومت ۰/۲۵ دلاری نشد و نوسانات بازار باعث شد تا در مسیر نزولی قرار بگیرد. در این مسیر دوج حمایت‌های مهم در محدوده قیمت ۰/۲۴۲۰ تا ۰/۲۴ و سپس ۰/۲۳۵۰ و ۰/۲۳ دلاری را از دست داد و تا ۰/۲۲۵۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به بالای ۰/۲۳ دلار بازگشت.

امروز هم دوج کوین در مسیر صعودی تا مرز ۰/۲۳۷۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر پیشروی کرد اما با برخورد به این محدوده متوقف شد و به مسیر اصلاحی بازگشت.

در حال حاضر محدوده ۰/۲۳ دلاری اولین سطح حمایت برای دوج محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج دوباره به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۳۷۰ . سپس ۰/۲۴ دلاری خواهد بود. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود، قیمت‌های ۰/۲۴۲۰ و ۰/۲۴۵۰ در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی مقاومت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از مقاومت ۰/۲۳۷۰ و ۰/۲۴ دلاری نشود احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۲۳ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود و پس از آن حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۲۲۵۰ دلار قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلار و سپس ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۱ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۹ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰  قرار گرفته است و با شیب صعودی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۳۷۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۴ و ۰/۲۴۲۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۴۵۰۵ و ۰/۲۵ دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۲۵۰ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. قیمت‌های   ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ و در نهایت ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱ دلار نیز سطوح حمایتی هم بعدی به شمار می‌روند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود پس از کسب حمایت با برخورد به ضلع پایین مثلث موفق شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از محدوده ۰/۲۵۷۰ تا ۰/۲۴۸۰ دلاری ضلع بالای مثلث از آن خارج شود. به این ترتیب دوج تا محدوده ۰/۲۵ دلاری پیشروی کرد حتی قیمت ۰/۲۵۳۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد تا امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۴۲۰ دلاری خط روند شکسته شده پایین کشیده شد. مطابق انتظار در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و به مسیر صعودی بازگشت. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۲۴۸۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج که در روزهای گذشته درون یک مثلث متقارن قرار داشت روز گذشته موفق شد از ضلع بالای مثلث خارج شود و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۲۴۸۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار دارد. در صورت عبور از این مقاومت، شاهد یک خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۵ دلاری هستیم که می‌تواند مانع مهم بعدی محسوب شود. پس از ان محدوده ۰/۲۵۳۰ تا ۰/۲۵۵۰ دلار و سپس ۰/۲۶ و ۰/۲۶۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته خواهند شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴۸۰ و ۰/۲۵ دلاری نشود، احتمال بازگشت به مسیر نزولی وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴۲۰ تا ۰/۲۴ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود و پس از آن حمایت ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلاری قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد ولی از قدرت آن کم شده و در  حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۸۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۵ و ۰/۲۵۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۶ و ۰/۲۶۵۰ دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۲۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۴ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. قیمت‌های   ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ و در نهایت ۰/۲۳ دلار نیز سطوح حمایتی هم بعدی به شمار می‌روند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۷ مهر (۹ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۶ اکتبر از کف کانال صعودی در نزدیکی قیمت ۰/۲۵ دلاری خارج شد، پس از پولبک به خط شکسته شده به مسیر نزولی ادامه داد و روز هفتم اکتبر تا ۰/۲۳۶۰ دلار سقوط کرد. در این قیمت اما دوج با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا روز گذشته خودش را به محدوده ۰/۱۵۵۰ دلاری بالا بکشد. هر چند در عبور از این مقاومت ناکام ماند و با از دست دادن (SMA 100) امروز دوباره سری به محدوده ۰/۲۴ دلار زد. در زمان نگارش این مظلی دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۷۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج درون یک مثلث قرار گرفته است و در روزهای اخیر با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به مسیر خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج کوین با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۵۲۰ تا ۰/۲۵۴۰ دلار مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۴ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۴۹۰ دلار در نزدیکی SMA 100 و ضلع بالای مثلث قرار دارد. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود محدوده ۰/۲۵ دلاری مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای ضلع مثلث، دوج کوین این فرصت را دارد تا برای رسیدن به قیمت‌های ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلاری تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلاری نشود، احتمال بازگشت به سمت ضلع پایین مثلث وجود دارد. در این مسیر محدوده ۰/۲۴۴۰ تا ۰/۲۴۲۰ دلاری اولین سطوح حمایت محسوب می‌شوند. در صورت از دست دادن آن و خروج از ضلع پایین مثلث محدوده ۰/۲۴ دلاری می‌تواند حمایت بعدی در نظر گرفته شود. در صورت هر گونه ریزش بیشتر احتمال بازگشت دوج به محدوده ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ و سپس ۰/۲۳ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۷ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد ولی از قدرت آن کم شده و در  حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۴۹۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۵ و ۰/۲۵۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۶ و ۰/۲۶۵۰ دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۴۰ تا ۰/۲۴۲۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۴ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. قیمت‌های ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ و در نهایت ۰/۲۳ دلار نیز سطوح حمایتی هم بعدی به شمار می‌روند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۴ مهر (۶ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز چهارم اکتبر در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار پایگاه حمایت خوبی را در محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته ایجاد کرد، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از مقاومت ۰/۲۲۶۰ دلاری با شتاب بیشتری به سمت مقاومت‌های بالا حرکت کرد. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۲۴۹۰ دلار پیشروی کرد و پس از یک اصلاح تا محدوده ۰/۲۴ دلار دوباره به حرکت خود ادامه داد.  روز گذشته هم دوج تا ۰/۲۶ دلار صعود کرد حتی قیمت ۰/۲۶۹۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و اتا مرز ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۹۰ دلاری عقب نشینی کرد. امروز هم دوج کوین با کسب حمایت در محدوده ۰/۲۵ دلاری تا ۰/۲۶۲۰ دلار پیشروی کرد و در این محدوده با مقاومت روبرو شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز چهارم اکتبر توسط میانگین متحرک ساد۰ ۱۰۰ ساعته حمایت شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و درون یک کانال صعودی قرار گرفت. در این مسیر دوج با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۲۶ دلاری پیشروی کرد. هر چند سایه بلند کندل یکساعته دوج محدوده ۰/۲۶۹۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به تثبیت موقعیتش نشد و تا مرز ۰/۲۵ و ۰/۲۴۹۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده دوج کوین توسط کف کانال حمایت شد و امروز حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد.

امروز و در مسیر صعودی دوج موفق شد از سطح مقاومت ۰/۲۶ دلاری عبور کند و تا ۰/۲۶۳۰ دلار هم پیشروی کرد اما با برخورد به میانه کانال متوقف شد.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۰/۲۶ دلاری موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این صورت محدوده ۰/۲۶۷۰ تا ۰/۲۶۹۰ اولین سطح مقاومت خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۲۷۴۰ تا ۰/۲۷۵۰ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. سپس قیمت‌های ۰/۲۸ و ۰/۲۹ دلار سطوح مقاومت مهم دوج کوین پیش از لمس محدوده ۳۰ سنتی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۶ تا ۰/۲۵۹۰ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود، باید منتظر اصلاح بیشتر باشیم. در این صورت محدوده کف کانال در نزدیکی قیمت ۰/۲۵۲۰ حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست رفتن آن و خروج قیمت از زیر کانال قیمت‌های ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۰ و سپس ۰/۲۴ و ۰/۲۳۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود. در صورت هر گونه ریزش بیشتر انتظار داریم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۰/۲۳ دلار از قیمت دفاع کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۴ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۶۳۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۶۷۰ تا ۰/۲۶۹۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۷۴۰ تا ۰/۲۷۵۰ و  ۰/۲۸   و ۰/۲۹ دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۶ تا ۰/۲۵۹۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۵۲۰ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. قیمت‌های ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۰  و ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۵۰ و در نهایت ۰/۲۳ دلار نیز سطوح حمایتی هم بعدی به شمار می‌روند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۲ مهر (۴ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته در محدوده ۰/۲۱۶۰ دلاری مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفته بود با تکیه بر همین خط روند موفق شد تا مدوده ۰/۲۲۶۰ دلاری پیشروی کند، اما باز هم در عبور کامل از این مقاومت ناکام ماند و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت خط روند در نزدیکی قیمت ۰/۲۲۲۰ دلاری را از دست داد و امروز تا حمایت ۰/۲۱۶۰ دلار که پیش از این هم در این قیمت حمایت شده بود پایین کشیده شد. اما این بار این حمایت هم از دست رفت تا دوج تا ۰/۲۱۲۰ دلار سقوط کرد. در حال حاضر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج در روزهای گذشته در محدوده ۰/۲۱۶۰ تا ۰/۲۲۵۰ دلاری در حال نوسان بود و با لمس این سطوح به حرکت خود ادامه می‌داد. روز گذشته هم دوج محدوده ۰/۲۲۶۰ دلاری را لمس کرد و موفق به عبور از آن نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در مسیر اصلاحی دوج حمایت‌ّ‌های مهم ۰/۲۲۲۰ در نزدیکی خط روند صعودی را و سپس ۰/۲۱۶۰ دلار را از دست داد و تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۲۱۴۰ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۲۱۲۰ دلار را هم لمس کرد اما این محدوده را از دست نداد.

در حال حاضر اگر محدوده ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۲۰ دلاری بتواند همچنان از قیمت دفاع کند، انتظار داریم دوج در مسیر اصلاح ریزش شب گذشته قرار بگیرد. در این مسیر اولین مقاومت محدوده ۰/۲۱۶۰ دلاری خواهد بود. سپس محدوده ۰/۲۲ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر می‌تواند مقاومت بعدی محسوب شود و سپس ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۲۶۰ دلار در نزدیکی مقاومت پیشین و خط روند شکسته شده سطح مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۲۴۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از دست برود، سطح حمایت بعدی برای دوج کوین قیمت ۰/۲۱۲۰ دلار خواهد بود و در صورت هر گونه ریزش بیشتر احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۰ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۲ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۲ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۲۵۰ و  ۰/۲۲۶۰  دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۲۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۱ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. قیمت‌های ۰/۲۰۵۰  و ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰ دلار نیز سطوح حمایتی هم بعدی به شمار می‌روند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۱ مهر (۳ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز  اول اکتبر موفق شده بود با جهش قیمتی چشمگیر به محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری صعود کند موفق به عبور از این مانع نشد و روز گذشته تا محدوده ۰/۲۱۶۰ و ۰/۲۱۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و دوباره برای عبور از مقاومت مهم ۰/۲۲۵۰ دلاری تلاش کرد اما این بار هم با شکست مواجه شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر امروز دوج کوین سری به محدوده ۰/۲۱۶۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلاری زد و با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۸۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه نیم متوجه خواهیم شد دوج کوین در دو روز گذشته با مقاومت مهمی در محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری روبرو شد و با وجود تلاش برای عبور از این مانع موفق به انجام این نشد. به این ترتیب با تشکیل الگوی دو سقف () مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا محدوده ۰/۲۱۶۰ . ۰/۲۱۵۰ دلاری سقوط کرد.  دوج کوین که روز گذشته هم در محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری حمایت شده بود، این بار هم در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. همچنین خط روند صعودی در این محدوده هم به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.

در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۲ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود. در صورتی که دوج موفق به عبور از این محدوده شود انتظار داریم یکبار دیگر برای شکستن مقاومت ۰/۲۲۵۰ دلاری تلاش کند. در صورت موفقیت، موانع بعدی برای دوج محدوده قیمت‌های ۰/۲۲۷۰ و سپس ۰/۲۳ دلار خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۲ دلاری نشود و حمایت ۰/۲۱۶۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۲۱۲۰ دلار سطح حمایت بعدی است و پس از آن محدوده ۰/۲۱ تا ۰/۲۰۹۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۲ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۲۷۰ و  ۰/۲۳  دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۶۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۱۲۰ و  سپس ۰/۲۱ تا ۰/۲۰۹۰ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. قیمت‌های ۰/۲۰۵۰  و ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰ دلار نیز سطوح حمایتی هم بعدی به شمار می‌روند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۰ مهر (۲ اکتبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روزهای پایانی ماه سپتامبر در محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۲۰۵۰ دلاری معامله می‌شد روز گذشته یعنی اول اکتبر همزمان با جهش قیمتی بیت کوین، روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرد. در این مسیر دوج کوین از سد مقاومت های ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلاری گذشت و روز گذشته تا محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد. با این حال در این محدوده قیمتی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج امروز تا محدوده ۰.۲۱۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب محدوده ۰/۲۱۶۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند و دوج در این محدوده قیمتی معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه روز گذشته بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و همزمان با افزایش قیمت بیت کوین، دوج کوین هم بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

با این حال دوج در محدوده ۰/۲۲۵۰ دلاری با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و امروز تا مرز ۰/۲۱۶۰ دلار پایین کشیده شد.

اگر به نمودار قیمت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج درن یک کانال صعودی قرار گرفته است و در حال حاضر محدوده کف کانال از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۲۲۲۰ و سپس ۰/۲۲۵۰ دلاری مقاومت‌های بعدی هستند و پس از آن محدوده ۰/۲۳ دلاری در نزدیکی سقف کانال قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۱۶۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود و دوج از کف کانال خارج شود باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۲۱۲۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر سطح حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست دادن آن، محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از قیمت دفاع کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را دوباره تا محدوده ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت یونی
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۰ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۲۲۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۲۵۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده  ۰/۲۳  دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱۶۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۱۲۰ تا ۰/۲۱ دلار و سپس ۰/۲۰۵۰  و ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰ دلار حمایت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۸ مهر (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز گذشته در محدوده ۰/۱۹۵۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خظ روند نزولی در محدوده ۰/۱۹۸۰ دلار موفق شد به بالای مرز ۰/۲۰ دلاری صعودی کند. دوج در این مسیر تا محدوده ۰/۲۰۳۰ و ۰/۲۰۴۰ دلاری هم پیشروی کرد اما پس از برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب دوج دوباره روز گذشته تا محدوده حمایتی ۰/۱۹۵۰ دلار پایین کشیده شد. دوج که در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار است، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت و با جهش حرکتی خوب امروز به بالای ۰/۲۰۴۰ دلار هم پیشروی کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج در مسیر اصلاحی از حرکت قبلی قرار دارد و در محدوده ۰/۲۰۲۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج روز گذشته پس از اینکه به سطح حمایت محلی در محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار برخورد کرد مطابق انتظار مورد حمایت قرار گرفت و با شکستن خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۹۸۰ دلار به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر دوج به محدوده ۰/۲۰۳۰ تا ۰/۲۰۴۰ دلاری هم دست پیدا کرد، اما در این محدوده با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب دوج دوباره به محدوده حمایتی ۰/۱۹۵۰ دلار پایین کشیده شد.

با این حال دوج کوین این بار هم مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد با جهش قیمتی ۵ درصدی از مقاومت‌های ۰/۲۰ و ۰/۲۰۲۰ دلاری عبور کند و به مقاومت ۰/۲۰۵۰ دلار نزدیکی شود. با این حال موفق به عبور ازا ین محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰۱۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی اولین سطح حمایت محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج کوین به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار اولین سطح مقاومت است و پس از آن محدوده ۰/۲۰۷۵ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این مانع سطح مقاومت بعدی برای دوج در محدوده ۰/۲۱ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰۱۵ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشوند احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی حمایت مهم بعدی محدوده ۰/۲۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا مرز ۰/۱۹۷۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۸ مهر

شاخص‌های تکیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۴۰ تا ۰/۲۰۵۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۰۷۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده  ۰/۲۱ تا ۰/۲۱۲۰  دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰۱۵ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۰ دلار و سپس ۰/۱۹۷۰  و ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹۴۰ دلار حمایت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۷ مهر (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته برای عبور از محدوده ۰/۲۰۲۰ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و به مسیر نزولی خود ادامه داد و امروز تا ۰/۱۹۶۰ دلاری هم پایین کشیده شد. دم بلند کندل ساعتی دوج محدوده ۰/۱۹۴۰ دلاری را هم لمس کرد اما با لمس سطح حمایت ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب امروز دوج این فرصت را پیدا کرد تا به مسیر صعودی بازگردد. در این مسیر دوج از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۹۹۰ دلاری گذشت و خودش را به محدوده ۰/۲۰۱۰ دلاری رساند اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۹۹۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز دوشنبه از مرز ۰/۲۱ دلاری ریجکت شد در مسیر نزولی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۰/۱۹۴۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج که پیش از این هم در این محدوده حمایت شده بود این بار هم مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب در مسیر اصلاح ارزش از دست رفته قرار گرفت و امروز از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۹۹۰ دلاری گذشت. دوج حتی به ۰/۲۰۱۰ دلاری هم رسید اما موفق به عبور از این محدوده نشد و مجبور به عقب نشینی شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۹۹۰ تا ۰/۱۹۸۵ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده اولین سطح حمایت برای دوج محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم دوج دوباره به مسیر صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۰۱۰ دلاری است و پس از آن محدوده ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰۲۵ دلار در نزدیکی خط روند نزولی مقاومت بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن محدوده ۰/۲۰۴۰ تا ۰/۲۰۵۰ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت‌ بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۱۹۹۰ تا ۰/۱۹۸۵ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشوند، احتمال اصلاح بیشتری قیمت وجود دارد. در این مسیر محدوده ۰/۱۹۸۰ تا ۰/۱۹۷۸ دلار فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر و سپس ۰/۱۹۷۰ و ۰/۱۹۶۰ دلار می‌توانند سطح حمایت بعدی در نظر گرفته شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را دوباره تا محدوده ۰/۱۹۴۵ تا ۰/۱۹۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت اتریوم
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۷ مهر

شاخص‌های تکیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۱۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۲۰۲۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده  ۰/۲۰۴۰ تا ۰/۲۰۵۰  دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹۹۰ تا ۰/۱۹۸۵ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۱۹۸۰ و۰/۱۹۷۰ تا ۰/۱۹۶۰ دلار و سپس ۰/۱۹۴۵ تا ۰/۱۹۴۰ دلار حمایت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۶ مهر (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز یکشنبه ۲۶ سپتامبر تا محدوده ۰/۱۹۷۰ دلاری پایین کشیده شده بود، حتی محدوده ۰/۱۹۴۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و خیلی زود به ۰/۲۰ دلار بازگشت. دوج کوین در این مسیر از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار هم گذشت و روز گذشته به محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری نزدیک شد. با این حال دوج در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و امروز به مرز ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۹۸۰ دلاری را هم لمس کرد ولی این محدوده را از دست نداد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۰ دلاری معامله می‌شود و با خط روند نزولی درگیر است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج در روزهای اخیر در محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۲۱ دلاری در نوسان است. روز یکشنبه هم پس از اسدت دادن ۰/۲۰ دلار تا محدوده ۰/۱۹۴۷۰ دلار پایین کشیده شد اما خیلی زود مورد حمایت قرار گرفت و به بالای ۰/۲۰ دلار بازگشت. به این ترتیب دوج موفق شد تا مرز ۰/۲۱ دلار هم پیشروی کند اما روز گذشته در این قیمت با خط روند نزولی روبرو شد و دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. در نتیجه امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج با خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۲۰ دلاری روبرو شده است در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم به فاز صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۰۴۰ تا ۰/۲۰۵۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مقاومت بعدی است و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی دیگری در محدوده ۰/۲۰۷۰ دلار قرار دارند. سپس سطح ۰/۲۱ دلاری به عنوان مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۲۰ دلار نشود و حمایت ۰/۲۰ دلاری هم از دست برود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۹۷۰ و سپس ۰/۱۹۴۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند و در صورت از دست دادن آن احتمال ریزش بیشتر به محدوده ۰/۱۹ و ۰/۱۸۵۰ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۶ مهر

شاخص‌های تکیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد. اما از قدرت آن کم شده است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۲۰ دلار است و سپس محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۰۷۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده  ۰/۲۱  دلار ایستگاه‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۱۹۷۰ تا ۰/۱۹۴۰ و سپس ۰/۱۹ و ۰/۱۸۵۰ دلار حمایت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۴ مهر (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته در مسیر اصلاحی قرار گرفته بود تا محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار هم پایین کشیده شد. در این محدوده دوج حمایت شد و یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۲۱ دلاری تلاش کرد. هرچند در این محدوده هم با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز تا ۰/۲۰۲۰ دلار سقوط کرد. دوج که پیش از این هم در محدوده ۰/۲۰۲۰ دلاری حمایت شده بود این بار هم با نزدیک شدن به این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که روز جمعه در محدوده ۰/۲۰ دلاری حمایت شده بود، تا محدوده ۰/۲۱۴۰ دلاری هم پیشروری کرد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و تا مرز ۰/۲۰۵۰ دلاری اصلاح شد. دوج یکبار دیگر هم برای عبور از (SMA 100) تلاش کرد اما این بار با لمس ۰/۲۱۴۰ دلار مجبور به عقب نشینی شد تا امروز دوباره به محدوده ۰/۲۰۲۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج از حمایت در محدوده ۰/۲۰۲۰ دلاری برخوردار است و با خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰۶۰ دلار روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این خط روند نزولی شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم وارد فاز صعودی شود. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۸۰ تا ۰/۲۱ دلار مقاومت بعدی است و پس از ان مقاومت ۰/۲۱۲۰ و ۰/۲۱۴۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۶۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت مجدد به محدوده ۰/۲۰۲۰ دلاری وجود دارد.

در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۹۰ و سپس ۰/۱۹۷۰ دلار حمایت‌های بعدی خواهند بود و سپس ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹۳۰ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۴ مهر

شاخص‌های تکیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰۶۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۱ دلار است. پس از آن ۰/۲۱۲۰ و ۰/۲۱۴۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار ایستگاه‌ه مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۲۰ دلار  است.  پس از آن محدوده ۰/۲۰۲۰ تا ۰/۱۹۹۰ و سپس ۰/۱۹۷۰ تا ۰/۱۹۵۰ دلار حمایت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳ مهر (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز پنجشنبه برای عبور از محدوده ۰/۲۲۹۰ دلاری تلاش می‌کرد، موفق به انجام این کار نشد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر روز گذشته با ریزش بیت کوین، دوج هم سقوط شدیدی را تجربه کرد و تا مرز ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۹۷۰ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج از محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلاری عبور کرد و خودش را به محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری نزدیک کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و امروز دوباره سری به محدوده ۰/۲۱ دلاری زد. با وجود اینکه در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت ولی همچنان با خط روند نزولی روبرو شده است. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده قیمت ۰/۲۱۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین که هفته گذشته در محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۹۰ دلاری حمایت شده بود موفق شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج کوین خودش را به محدوده ۰/۲۳ دلاری هم رساند اما موفق به عبور از این محدوده نشد. دوج کوین که دو سه روزی در محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۳ دلاری در حال نوسان بود، روز گذشته با ریزش بیت کوین سقوط شدیدی را تجربه کرد و دوباره سری به محدوده ۰/۲۰ دلاری زد. این بار هم دوج مورد حمایت قرار گرفت و روز گذشته خودش را به محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری رساند. با این حال با برخورد به مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و موفق به عبور از این مانع نشد.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث قرار گرفته است. در صورتی که دوج موفق به عبور از ۰/۲۱۲۰ دلاری صلع بالای مثلث شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم به فاز صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری (SMA 100) اولین سطح مقاومت است و سپس محدوده ۰/۲۲ دلاری به عنوان مانع بعدی در نظر گرفته می‌شود. پس از آن قیمت‌های ۰/۲۲۶۰ و ۰/۲۳ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین محدوده ضلع پایین مثلث را از دست بدهد و از زیر مثلث خارج شود، باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۱ دلاری سطح حمایت مهم بعدی است و سپس فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در نزدیکی ۰/۲۰۷۵ تا ۰/۲۰۵۰ حمایت‌های بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را دوباره تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳ مهر

شاخص‌های تکیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۱۲۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۲، ۰/۲۲۶۰ و ۰/۲۳ دلار ایستگاه‌ه مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۱ دلار  دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۰۷۵ تا ۰/۲۰۵۰و سپس ۰/۲۰ دلار حمایت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱ مهر (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از ریزش‌های اخیر در نهایت در محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۸۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و قیمت‌های کمتری را ندید. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری را شکست و با تثبیت موقعیت بالای خط روند نزولی به پیشروی خود ادامه داد. در این مسر از مقاومت‌های ۰/۲۱۵۰ دلا و سپس ۰/۲۱۸۰ دلار گذشت و به بالای مرز ۰/۲۲ دلاری رسید. دوج همچنین از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم عبور کرد و خودش را به ۰/۲۳ دلار رساند. با این حال موفق به عبور از خط روند نزولی بعدی نشد و امروز دوباره تا (SMA 100) پایین کشیده شد. هر چند این حمایت را از دست نداد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۲۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته پس از شکستن خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۱ دلار شتاب بیشتری گرفت و با عبور از مقاومت ۰/۲۲ دلار موفق به لمس ۰/۲۳ دلار هم شد. هر چند در این قیمت با خط روند نزولی برخورد کرد و نتوانست از آن عبور کند. به این ترتیب امروز تا محدوده ۰/۲۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شد. این محدوده به خوبی از قیمت دفاع کرد و دوج یکبار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کرد هر چند این بار هم موفق نبود.

در حال حاضر دوج از حمایت محدوده خط روند صعودی در محدوده ۰/۲۲۲۰ دلاری برخوردار است و با مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۲۶۰ دلاری روبرو شده است.

در صورتی که موفق به عبور از محدوده ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۲۶۰ دلار شود، مانع مهم بعدی ۰/۲۳ دلار خواهد بود. عبور از محدوده ۰/۲۳ دلاری می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلار بالا بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور از خط روند نزولی نشود و حمایت ۰/۲۲۲۰ دلار را از دست بدهد احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلاری (SMA 100) حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱ مهر

شاخص‌های تکیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد اما از قدرت ان کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۹ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۲۶۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۳ دلار است. پس از آن ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلار ایستگاه‌ه مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۲۲۰ دلار و  ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰۹ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۴۰ دلار حمایت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته برای عبور از محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۶۰ دلاری تلاش می‌کرد با وجود لمی محدوده ۰/۲۱۷۰ دلاری موفق به حفظ موقعیتش نشد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا مرز ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۹۸۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا دوباره به روند صعودی بازگردد. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۲۱ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱  ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد در یک دو روز اخیر دوج در محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار قرار دارد و بین این دو محدوده نوسان می‌کند. روز گذشته هم دوج با لمس محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار موفق به عبور از این محدوده نشد و تا مرز ۰/۲۰ دلار پایین کشیده شد. مطابق انتظار در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

امروز و در ادامه مسیر صعودی دوج از محدوده ۰/۲۰۳۰ دلار نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر و محدوده ۰/۲۰۸۰ دلاری فیبوناچی ۵۰ درصد عبور کرد. به این ترتیب تا محدوده ۰/۲۱ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت دوج با خط روند نزولی مواجه شده است.

در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۱ دلاری شود انتظار داریم تا محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری پیشروی کند. از انجای که دوج چندین بار از این محدوده ریجکت شده است، عبور از این محدوده بسیار مهم خواهد بود. در صورت تحقق این امر محدوده ۰/۲۱۸۰ تا ۰/۲۲ دلار مقاومت بعدی است و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۲۴۰ تا ۰/۲۲۵۰ مانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۱ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۲۰۸ و سپس ۰/۲۰۵۰ سطوح حمایت اولیه است و در صورت از دست دادن آن احتمال بازگشت دوج به محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۸۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین محدوده مومنتوم صعودی قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۱ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلار و سپس محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۱۸۰ تا ۰/۲۲ دلار ایستگاه‌ه مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۸۰ و ۰/۲۰۳۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۸۰ دلار و سپس ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹  دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز یکشنبه از محدوده ۰/۲۴ دلاری ریجکت شده بود، همزمان با ریزش بیت کوین سقوط شدیدی را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۹۹۰ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و به بالای مرز ۰/۲۰ دلار بازگشت. روز گذشته دوج برای از محدوده ۰/۲۱۵۰ دلاری هم تلاش کرد اما موفق به انجام این کار نشد و در نتیجه به روند نزولی خود ادامه داد و امروز دوباره سری به محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۹۰ دلاری زد. دوج کوین این بار هم در این محدوده حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۸۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد روز یکشنبه با از دست دادن کف مستطیل در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری در مسیر نزولی قرار گرفت و حمایت‌های ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار را هم از دست داد تا روند نزولی با شدت بیشتری دنبال شود. در این مسیر دوج حمایت‌های ۰/۲۲ و ۰/۲۱۵۰ دلاری را هم از دست داد و تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد.

دوج کوین که روز گذشته در محدوده ۰/۲۰ دلاری حمایت شده بود برای عبور از مقاومت ۰/۲۱۵۰ دلاری تلاش کرد اما موفق نبود در نتیجه امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج که پیش از این هم در این قیمت حمایت شده بود، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد.

در مسیر صعودی از اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۰۵۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد عبور کرد و حالا به مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری برخورد کرده است. در صورتی که دوج موفق به عبور از این مانع شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم تا محدوده ۰/۲۱۲۰ و ۰/۲۱۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد پیشروی کند. در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۲۲ دلاری مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلاری  نشود و حمایت ۰/۲۰۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر بازگشت دوباره دوج به محدوده ۰/۲۰ دلاری باشیم. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت مهم می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹ و سپس ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۱ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۰۹۰ تا ۰/۲۱ دلار و سپس محدوده ۰/۲۱۲۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۲ دلار ایستگاه‌ه مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹ دلار و سپس ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸  دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته با مقاومت در محدوده ۰/۲۴ دلاری روبرو شده بود، موفق به عبور از این محدوده نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج حمایت کف مستطیل در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۲۲ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۲۱۸۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و خودش را به بالای ۰/۲۲ دلار رساند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۲۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل امروز دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که روز گذشته با مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴ دلاری روبرو شده بود، موفق به شکست این خط روند نشد و با از دست دادن حمایت ۰/۲۳۵۰ دلاری کف محدوده مستطیل شکل وارد فاز نزولی شد. در این مسیر دوج حمایت ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار را هم از دست داد و تا مرز ۰/۲۲ دلار پایین کشیده شد.

در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و با لمس محدوده ۰/۲۱۸۰ دلار متوقف شد و خیلی زود به بالای محدوده ۰/۲۲ دلاری برگشت. در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم دوج کوین بتواند روند را تغییر دهد و بخشی از ارزش از دست رفته را جبران کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۲۳۰ دلار فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد اولین سطح مقاومت است و در صورتی عبور از این محدوده محدوده ۰/۲۲۸۵ تا ۰/۲۳ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد. سپس محدوده ۰.۲۳۴۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار در نزدیکی کف مستطیل می‌تواند مانع مهم بعدی باشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از موانع پیش روی خود در محدوده ۰/۲۲۳۰ و سپس ۰/۲۲۸۰ تا ۰/۲۳ دلار نشود باید منتظر ادامه روند کاهشی قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلار حمایت مهم است و پس از آن محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۲۳۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۲۸۰ تا ۰/۲۳ دلار است. پس از آن ۰/۲۳۴۰  تا ۰/۲۳۵۰ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۸۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۱ دلار و سپس ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته برای عبور از محدوده  خط روند نزولی در قیمت ۰/۲۴۸۰ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و به روند نزولی خود ادامه داد. در این مسیر حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده دوج با حمایت روبرو شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز جمعه تا محدوده ۰/۲۶ دلاری پیشروی کرده بود در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار پایین کشیده شد ولی روز گذشته با کسب حمایت در این قیمت موفق شد خودش را به مرز ۰/۲۵ دلار نزدیک کند اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلار پایین کشیده شد.

دوج کوین که پیش از این در این محدوده حمایت شده بود، این بار هم در این قیمت حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را داد تا به مسیر صعودی بازگردد.

در حال حاضر دوج با مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴ دلاری روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم به فاز صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی مقاومت بعدی در محدوده ۰/۲۴۳۰ تا ۰/۲۴۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد. در صورت عبور از این مانع محدوده ۰/۲۴۷۵ تا ۰/۲۵ دلار مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری نشود احتمال بازگشت به سمت کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی پس از ۰/۲۳۸۰ دلار، محدوده ۰/۲۳۵۰ دلار اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن کف مستطیل محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۱۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴ دلار و سپس محدوده ۰/۲۴۳۰ تا ۰/۲۴۴۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۵  و ۰/۲۵۵۰ تا ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۳۵۰ دلار و سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که همچنان در محدوده مستطیل شکل در حال نوسان است روز پنجشنبه با لمس کف مستطیل در محدوده قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار حمایت شد و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در قیمت ۰/۲۴ دلار وارد فاز صعودی شد. به این ترتیب دوج روز جمعه تا محدوده ۰/۲۶ دلاری سقف مستطیل پیشروی کرد. با این حال موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج کوین روز گذشته تا محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلار پایین کشیده شد و با کمی حمایت در این قیمت امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۳۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج همچنان در محدوده مستطیل شکل ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۶ دلار به دام افتاده است و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز پنجشنبه هم دوج کوین با لمس کف مستطیل حمایت شد و روز گذشته خودش را به سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۶ دلاری رساند. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد و تا محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد.

امروز و در محدوده ۰/۲۴ دلاری دوج حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر موفق شد از فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ دلار از سقوط اخیر پیشروی کند و مقاومت بعدی در محدوده ۰/۲۴۹۰ تا ۰/۲۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد. در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از این مانع شود این فرصت را خواهد داشت تا به سمت سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۶ دلاری حرکت کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۵ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴۳۰ تا ۰/۲۴۲۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلار و سپس کف مستطیل در محدوده قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۱ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۹۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۵  دلار است. پس از آن ۰/۲۶ تا ۰/۲۶۲۰ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۳۰ تا ۰/۲۴۲۰ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۴ تا ۰/۲۳۸۰ دلار و سپس ۰/۲۳۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته برای عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۴ دلاری تلاش می‌کرد در نهایت موفق به عبور از این محدوده شد و تا ۰/۲۴۸۰ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما دوج به خط روند نزولی برخورد کرد و متوقف شد تا امروز دوباره تا محدوده (SMA 100) پایین کشیده شود. این بار SMA 100 در نقش حمایت وارد عمل شد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند به این ترتیب امروز حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۴۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییر قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج همچنان در همان محدوده مستطیلی در حال نوسان است اما در دو سه روز گذشته و پس از لمس محدوده ۰/۲۳ دلاری روند صعودی مستمری را در پیش گرفته است و روز گذشته هم با عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری خودش را به مرز ۰/۲۵ دلار نزدیک کرد. هر چند در قیمت ۰/۲۴۸۰ دلاری به خط روند نزولی برخورد کرد و تا محدوده ۰/۲۴ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۴ دلاری از قیمت حمایت می‌کند و ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۴۸۰ دلاری اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود.

در صورتی که دوج موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۴۸۰ دلاری شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم به حرکت صعودی خود تا سقف مستطیل ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۵۲۰ و سپس ۰/۲۵۷۰ تا ۰/۲۶ دلار مقاومت‌های بعدی محسوب می‌شوند. در صورتی که دوج موفق به عبور از سقف مستطیل شود محدوده ۰/۲۷۵۰ و ۰/۲۸ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود، انتظار داریم تا ضلع پایین مثلث اصلاح شود. در صورتی که محدوده ۰/۲۴۲۰ تا ۰/۲۴ دلاری ضلع پایین مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق به دفاع از قیمت نشود و دوج از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳۸۰ و سپس ۰/۲۳۵۰ دلار کف مستطیل حمایت‌های بعدی خواهند بود. در صورت ریزش بیشتر محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ و سپس ۰/۲۲ دلار به عنوان سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۸۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۵۲۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۷۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۲۰ تا ۰/۲۴ دلار است.  پس از آن محدوده ۰/۲۳۸۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار و ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰  دلار  و سپس ۰/۲۲ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز دوشنبه تا محدوده ۰/۲۳ دلاری پایین کشیده شده بود، خیلی زود موفق شد به بالای ۰/۲۳۵۰ دلاری بازگردد  و دوباره درون محدوده مستطیل شکل قرار بگیرد. به این ترتیب با حمایت کف مستطیل حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از ۰/۲۳۷۵ دلار موفق شد تا محدوده ۰/۲۴ دلاری پیشروی کند. دوج در این قیمت با مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روبرو شد و دوباره تا محدوده ۰/۲۳۷۵ دلاری پایین کشیده شد. این بار دوج کوین در این قیمت حمایت شد و به این ترتیب با پولبک به سطح شکسته شده امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از SMA 100 تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار ۱ ساعته تغیرات قیمت دوج کوین نگاه کنیم خواهیم درد دوج پس از اینکه روز سیزدهم سپتامبر با لمس خط روند در محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار حمایت شد خیلی زود به محدوده مستطیل شکل بازگشت و در قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار به خوبی حمایت شد. به این ترتیب روز گذشته فرصت پیدا کرد تا از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۳۷۵ دلار عبور کند و خودش را به ۰/۲۴ دلاری برساند. با این حال در این قیمت دوج با مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) روبرو شد و تا سطح شکسته شده ۰/۲۳۷۵ دلار پایین کشیده شد. پس از پولبک به سطح شکسته شده امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است.

در حال حاضر دوج کوین با مقاومت در محدوده ۰/۲۴ دلاری روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، مقاومت‌های ۰/۲۴۵۰ و ۰/۲۵ دلاری موانع بعدی پیش روی دوج خواهند بود، عبور از این محدوده و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند دوج را به ۰/۲۵۵۰ و سپس ۰/۲۶ دلار در نزدیکی سقف مستطیل برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق بهع بور از مقاومت‌های بالاسر خود در محدوده ۰/۲۴ و ۰/۲۴۵۰ دلار نشود، احتمال بازگشت آن به سمت کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳۷۵ دلار و سپس ۰/۲۳۵۰ دلار حمایت‌های مهم قیمت خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۳ و ۰/۲۲۸۰ دلار پایین بکشد. پس از آن محدوده ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار ایستگاه ‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴ دلار و سپس محدوده ۰/۲۴۵۰ و ۰/۲۵ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۷۵ تا ۰/۲۳۵۰ دلار است.  سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که در یک هفته گذشته درون یک محدوده مستطیل شکل در حال نوسان بود، روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴ دلاری نشد، در نتیجه محدوده کف مستطیل نزدیک به قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار را از دست داد و تا ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۲۲۸۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با برخورد به خط روند حمایت شد و دوباره به درون مستطیل برگشت.  در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده قیمت ۰/۲۳۶۰ دلاری معامله می‌شود و از حمایت کف مستطیل برخوردار است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از تقریبا یک هفته که درون محدوده مستطیل نوسان می‌کرد روز گذشته در اثر ریزش ناگهانی بازار تا محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج توسط خط روند شکسته شده حمایت شد و کاهش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب فرصت پیدا کرد دوباره به درون مستطیل بازگردد.

در حال حاضر دوج از حمایت کف مستطیل  در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری برخوردار است و با مقاومت ۰/۲۳۷۰ تا ۰/۲۳۹۰ دلاری  خط روند نزولی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم به روند صعودی بازگردد و حرکت تازه‌ای را برای رسیدن به سقف مستطیل آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۴۳۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۰/۲۴۶۰ دلاری مقاومت‌های بعدی دوج خواهند بود و سپس محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۵۵۰ دلار ایستگاه بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۳۷۰ تا ۰/۲۴ دلاری نشود و حمایت کف مستطیل را هم از دست بدهد، انتظار داریم کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۱۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۳۷۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۳۹۰ تا ۰/۲۴ دلار است. پس از آن ۰/۲۴۳۰ ، ۰/۲۴۶۰ دلار  و ۰/۲۵ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلار است.  سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که همچنان درون محدوده مستطیل شکل نوسان می‌کند، روز گذشته موفق شده بود با عبور از قیمت ۰/۲۴۳۰ دلاری خط روند نزولی را بشکند و تا ۰/۲۵۵۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد، با این حال دوج در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج کوین حمایت ۰/۲۴۵۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۲۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج در این قیمت با برخورد به خط روند شکسته شده متوقف شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. در زمان نگارش این مطلب هم دوج کوین با قیمت ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود و در پی جبران ریزش شب گذشته قرار دارد.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین که نزدیک به یک هفته درون یک مستطیل قرار دارد، همچنان با فشار فروش مواجه است و خریداران قدرت لازم را برای خروج از سقف مستطیل ندارند. روز گذشته هم با وجود شکستن خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴۳۰ دلار و دستیابی به قیمت ۰/۲۵۵۰ دلاری دوج موفق به حفظ موقعیت خود بالای ۰/۲۵ دلار نشد و امروز تا محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج کوین از حمایت خط روند در محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار برخوردار است. در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم دوج در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۴۲۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش شب گذشته اولین سطح مقاومت است و پس از آن محدوده ۰/۲۴۷۰ تا ۰/۲۴۹۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهم دوج محسوب می‌شود. در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از این مانع شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم خودش را به محدوده ۰/۲۵۵۰ و سپس ۰/۲۶ دلاری در نزدیکی سقف مستطیل برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۴۲۰ و ۰/۲۴۷۰ دلاری نشود، احتمال اینکه دوباره به سمت کف مستطیل حرکت کند وجود دارد.

در این مسیر محدوده ۰/۲۳۸۰ و سپس ۰/۲۳۶۰ تا  ۰/۲۳۵۰ دلاری کف مستطیل حمایت‌های مهم دوج محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر و خروج از کف مستطیل می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ و سپس ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۲۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۴۷۰ تا ۰/۲۴۹۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۸۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۳۶۰ تا ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که همچنان درون مستطیل نوسان می‌کند، روز گذشته موفق شد با عبور از خط روند نزولی در قیمت ۰/۲۴ دلار تا محدوده ۰/۲۴۸۰ دلار پیشروی کند. با این حال موفق به عبور از این قیمت نشد و دوباره تا محدوده ۰/۲۴  دلاری عقب نشینی کرد. دوج در این محدوده حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا امروز دوباره حرکت به سمت سقف مستطیل شانس خود را امتحان کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۴۲۰ دلاری معامله می‌شود و با خط روند نزولی درگیر است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج همچنان درون مستطیل قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم در مسیر صعودی دوج موفق شد از محدوده ۰/۲۴ دلاری عبور کند و خودش را به محدوده ۰/۲۴۸۰ دلار برساند اما با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴۸۰ دلار متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۴ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر دوج با یک خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴۳۰ دلاری روبرو شده است، در صورتی که موفق به عبور از آن شود این فرصت را داد تا به مسیر خود به سمت سقف مستطیل ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلار به دلیل قرار گرفتن فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته محدوده مقاومت مهمی برای دوج محسوب می‌شود. عبور از این ناحیه و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را به دوج می‌دهد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۰/۲۵۸۰ تا ۰/۲۶ دلاری آزمایش کند. در صورت عبور از سقف مستطیل محدوده ۰/۲۷ و ۰/۲۸ دلاری موانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۴۳۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به سمت کف مستطیل وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴ دلاری اولین سطح حمایت است و پس از آن قیمت ۰/۲۳۵۰ دلار کف مستطیل به عنوان حمایت وارد عمل می‌شود.

در صورت از دست دادن کف مستطیل و خروج از ان محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ و سپس ۰/۲۲ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۳۰ دلار و سپس محدوده ۰/۲۴۸۰ تا ۰/۲۵ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۸۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که در وس از سقوط روز هفتم سپتامبر درون یک مستطیل قرار گرفته است با لمس سطوح سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج کوین سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۶۲۰ دلاری را لمس کرد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر امروز دوج تا محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به کف مستطیل حمایت شد و در مسیر حرکت به سمت سقف مستطیل قرار گرفت. به این ترتیب تا محدوده ۰/۲۴۴۰ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین ضمن اینکه درون یک مستطیل قرار دارد. تحت تاثیر یک خط روند نزولی هم قرار گرفته است که با برخورد این خط روند با کف مستطیل یک مثلث تشکیل شده است.

امروز دوج کوین با برخورد به ضلع پایین مثلث (کف مستطیل) در محدوده ۰/۲۳۵۰ دلاری حمایت شد و به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کرد اما برخورد به محدوده ۰/۲۴۴۰ دلاری  متوقف شد و موفق یه عبور از ضلع بالای مثلث نشد.

در صورتی که محدوده ۰/۲۴ دلاری و سپس ۰/۲۳۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث موفق به حمایت از قیمت شود، انتظار داریم دوج کوین یکبار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث تلاش کند. در صورتی که موفق به انجام این کار شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم به سمت سقف مستطیل حرکت کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری مانع بعدی محسوب می‌شود و در صورت عبور از آن محدوده ۰/۲۶ تا ۰/۲۶۲۰ دلاری سقف مستطیل مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که قیمت موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۲۴ و سپس ۰/۲۳۵۰ دلاری ضلع پایین مثلث (کف مستطیل) را هم از دست بدهد، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و سپس ۰/۲۲  تا ۰/۲۱۵۰ و ۰/۲۰ دلار سطوح حمایت مهم برای دوج کوین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۳ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۴۴۰ دلار و سپس ۰/۲۵ دلار است. پس از آن ۰/۲۵۵۰ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۴ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۳ تا ۰/۲۲۸۰ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از سقوط روز سه شنبه موفق شد موقعیتش را بالای ۰/۲۴ دلار تثبیت کند. با این حال درون یک مثلث قرار گرفته است و ضلع بالای مثلث مانع از بارشگت قیمت به روند صعودی می‌شود. روز گذشته هم دوج با لمس محدوده ۰/۲۴ دلاری ضلع پایین مثلث حمایت شد و به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کرد. در این مسیر با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۶ دلاری متوقف شد و امروز تا محدوده ۰/۲۵ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت دوج با حمایت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین درون یک مثلث متقارن قرار دارد و قیمت با برخورد به اضلاع بالا و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج با لمس محدوده ۱لع پایین حمایت شد و تا ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۶ دلار پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب امروز تا محدوده ۰/۲۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۵۶۵ دلاری قرار دارد، در صورتی که دوج موفق به شکست این این مانع شده و از ضلع مثلث خارج شود انتظار داریم به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۶ تا ۰/۲۶۵۰ و سپس ۰/۲۷ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود. سپس محدوده ۰/۲۸ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع مهم بعدی در مسیر صعودی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم دوج را دوباره در محدوده ۰/۲۹ تا ۰/۳۰ دلاری ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۲۵ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال بازگشت به ضلع پایین مثلث وجود دارد. در صورت از دست دادن ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۴۵۰ دلاری باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴ دلاری حمایت مهم بعدی است و پس از آن محدوده ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۱۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۵۶۵ دلار و سپس ۰/۲۶ تا ۰/۲۶۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۲۷ و ۰/۲۸ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۴۵۰  تا ۰/۲۴ دلار  و ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۲۵۰ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز دوشنبه پس از لمس محدوده ۰/۳۲ دلاری ریجکت شده بود و درون یک مثلث قرار گرفته بود موفق به خروج از ضلع بالای مثلث نشد و همزمان با ریزش بیت کوین و کل بازار، دوج کوین هم سقوط شدیدی را تجربه کرد. به این ترتیب با از دست دادن محدوده ۰/۳۰ دلاری ضلع پایین مثلث ابتدا تا محدوده ۰/۲۸ و سپس تا مرز ۰/۲۴ دلار پایین کشیده شد. دم بلند کندل یک ساعته دوج کوین حتی قیمت ۰/۲۱۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای ۰/۲۴ دلار بازگشت. دوج کوین پس از تثبیت موقعیت بالای ۰/۲۴ دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده سات و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج روز گذشته با از دست دادن کف مثلث و همزمان با سقوط بازار، ریزش بسیار سنگینی را تجربه کرد و حتی تا محدوده ۰/۲۱۵۰ دلار هم پایین کشیده شد اما بلافاصله به محدوده ۰/۲۴ دلاری بازگشت و در این محدوده پایگاه حمایتی خوبی را تشکیل دارد.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس سطوح بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. سطح ۰/۲۵ دلاری ضلع پایین مثلث سطح حمایت و محدوده ۰/۲۶ دلاری ضلع بالای مثلث سطح مقاومت مثلث محسوب می‌شود.

در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۶ دلاری ضلع بالای مثلث شود و موقعیتش را تثبیت کند، انتظار داریم به فاز صعودی باز گردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۷۵۰ و سپس ۰/۲۸ دلار سطوح مقاومت مهم قیمت محسوب می‌شوند و پس از آن محدوده ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار قرار دارد. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری مانع مهم بعدی برای دوج کوین خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۶ دلاری ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۰/۲۵ دلاری ضلع پایین مثلث را از دست بدهد و از آن خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴۵۰ تا ۰/۲۴ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج خواهد بود و پس از آن قیمت ۰/۲۳ دلار و ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار سطوح بعدی حمایت در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۷ قرار گرفته است و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۶ دلار و سپس ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۸ دلار است. پس از آن ۰/۲۹ و ۰/۲۹۵۰ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۵ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۴۵۰  تا ۰/۲۴ دلار  و ۰/۲۳۵۰ دلار قرار دارد. سپس ۰/۲۲ تا ۰/۲۱۵۰ دلار حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۵ سپتامبر موفق شده بود با عبور از محدوده ۳۰ سنتی وارد فاز صعودی شود، به حرکت خود ادامه  داد و روز گذشته محدوده ۰/۳۲ دلاری را هم لمس کرد اما با این حال با برخورد به این قیمت با ریزش ناگهانی بیت کوین همراه شد و دوج هم تا محدوده ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج دوباره مورد حمایت قرار گرفت و خودش را به محدوده ۰/۳۱ دلاری رساند. در این قیمت هم با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از شکیتن خط روند نزولی و خروج از ضلع بالای مثلث در روز یکشنبه، موفق شد روز گذشته تا مقاومت ۰/۳۲ دلاری پیشروی کند. در این قیمت اما با شوکی که بیت کوین به بازار داد، دوج کوین هم تحت تاثیر قرار گرفت و با ریزش ناگهانی روبرو شد. با این حال محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری به خوبی از قیمت دفاع کرد.

در حال حاضر دوج از حمایت ۰/۳۰۵۰ دلاری برخوردار است و در صورت حفظ این محدوده، این فرصت را دارد تا برای شکستن خط روند نزولی تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۰۷۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی اولین سطح مقاومت خواهد بود. اگر دوج موفق شد با شکستن خط روند نوزلی موقعیتش را بالای آن تثبیت کند  محدوده ۰/۳۱ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۳۱۵۰ و ۰/۳۲ دلار سطوح مقاومتی بعدی برای دوج در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۰۷۰ و ۰/۳۱ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۰۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند در نزدیکی ۰/۳۰ دلار قرار دارد که انتظار داریم از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت نشود محدوده ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۲۹۶۰ و سپس ۰/۲۹ دلار سطوح حمایتی بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۹۲۰ تا ۰/۲۹ و سپس ۰/۲۸۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۰۷۰ دلار و سپس ۰/۳۱ دلار است. پس از آن ۰/۳۱۵۰ و ۰/۳۲ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۰۵۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۳۰ تا ۰/۲۹۸۰ دلار  و ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹  دلار سپس ۰/۲۸۵۰ دلار حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت و برای عبور از مقاومت ۳۰ سنتی تلاش می‌کرد، در نهایت موفق به انجام این کار شد و از ضلع بالای مثلث خارج شد. به این ترتیب حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های ۰/۳۰۵۰ و ۰/۳۱ دلاری، امروز تا محدوده ۰/۳۱۶۰ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما دوج به مقاومت برخورد کرد و مجبور به عقب نشینی شد. دوج که امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفته بود تا محدوده ۰/۳۱۲۰ دلاری اصلاح شد. با این حال در این قیمت حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۱۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین که تقریبا از نیمه ماه اوت تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته بود و تا محدوده ۰/۲۶ دلاری هم افت قیمت داشت، بالاخره روز گذشته موفق به عبور از این خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۰ دلاری شد. دوج پس از پولبک به سطح شکسته شده به مسیر صعودی خود ادامه داد و امروز تا محدوده ۰/۳۱۶۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد.

با این حال دوج کوین در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاح قرار گرفت. در این مسیر تا فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر یعنی قیمت ۰/۳۱۲۰ دلار عقب نشینی کرد و در این محدوده متوقف شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۱۲۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم دوج به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۱۶۰ و سپس ۰/۳۲ دلاری سطوح مقاومت دوج هستند و در صورت عبور از این موانع این فرصت را خواهد داشت تا برای رسیدن به محدوده ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳ دلاری تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۳۱۶۰ و ۰/۳۲ دلاری نشود و همچنین حمایت ۰/۳۱۲۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی سطح حمایت مهم بعدی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد در نزدیکی قیمت ۰/۳۰۷۰ تا ۰/۳۰۵۰ دلار قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۳۰ دلاری خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۱۶۰ دلار و سپس ۰/۳۲ دلار است. پس از آن ۰/۳۲۵۰ تا ۰/۳۳ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۲۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۳۰۷۰ تا ۰/۳۰۵۰ دلار  و سپس ۰/۳۰ دلار سپس حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته از  محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود موفق شد تا محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری پیشروی کند، دوج حتی قیمت ۰/۳۰۸۰ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و به زیر مرز ۰/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. امروز دوج تا قیمت ۰/۲۹۷۰ دلار هم پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۹۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد Doge همچنان درون مثلث قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج پس از لمس محدوده ضلع پایین مثلث در قیمت ۰/۲۹۳۰ دلار حمایت شد و تا ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۰۵۰ دلار پیشروی کرد. دوج کوین ختی به ۰/۳۰۸۰ دلار هم دست پیدا کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در مسیر اصلاحی دوج حمایت ۰/۳۰ دلار را هم از دست داد و امروز تا ضلع پایین مثلث یعنی قیمت ۰/۲۹۷۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند، در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم دوج یکبار دیگر به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند. در این مسر محدوده ۰/۳۰ دلاری و سپس ۰/۳۰۳۰ دلار در نزدیکی ضلع بالای مثلث مقاومت‌های مهم قیمت محسوب می‌شوند.

در صورتی که دوج از ضلع بالای مثلث عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم وارد فاز صعودی شود، در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۰۵۰ و سپس ۰/۳۰۸۰ تا ۰/۳۱ دلار سطوح مقاومت بعدی هستند و پس از ان محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۲ دلار موانع بعدی قیمت در نظر گرفته می‌‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۳۰۳۰ دلار نشود و حمایت ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلار اولین سطح حمایت مهم است و پس از آن محدوده ۰/۲۹ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۸ دلار در نزدیکی خط روند صعودی بلند مدت پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۰ دلار و سپس ۰/۳۰۳۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۱ و سپس ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۲  دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۷۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۹۵۰ و ۰/۲۹ دلار  و سپس ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار سپس حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که آخرین روز ماه اوت حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرده بود موفق شد تا محدوده ۰/۳۱ دلاری پیشروی کند اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب روز گذشته دوج تا مرز ۰/۲۹ دلاری پایین کشیده شد حتی قیمت ۰/۲۸۷۰ دلاری هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و  در حرکت بعدی تا ۰/۳۰ دلار صعود کرد. با این حال دوج با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و تا ۰/۲۹۲۰ دلار سقوط کرد. امروز هم دوج کوین حرکت تازه‌ای را آغاز کرده است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در حال حاضر ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۹۳۰ تا ۰/۲۹۲۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای رسیدن به ضلع بالای مثلث تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۶۰ و سپس ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۲۹۹۰ دلاری ضلع بالای مثلث و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر موانع پیش روی دوج محسوب می‌شوند. در صورت عبور از ضلع بالای مثلث و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم دوج کوین وادر فاز صعودی شود. قیمت‌های ۰/۳۰ دلار و سپس ۰/۳۰۵۰ و ۰/۳۱ دلاری موانع مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۹۵۰ یا ۰/۲۹۸۰ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری را هم از دست بدهد و از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۹ دلار اولین سطح حمایت است و پس از ان قیمت‌های ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۸ دلار در نزدیکی خط روند صعودی می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سپس هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۷۶۰ و ۰/۲۷ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۹۵۰ دلار و سپس ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۲۹۹۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۰ تا ۰/۳۰۵۰ و سپس ۰/۳۱  دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۳۰ تا ۰/۲۹۲۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۹  و ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار  قرار دارد و سپس حمایت‌های بعدی محدوده ۰/۲۷۶۰ و  ۰/۲۷ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که آخرین روز ماه اوت موفق به شکستن خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلار شده بود، پس از پولبک به سطح شکسته شده اولین روز ماه سپتامبر حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا سقف کانال در محدوده ۰/۲۹ دلاری پیشروی کرد. در این محدوده دوج با کمی اصلاح قیمت تا محدوده ۰/۲۸۵۰ دلار پایین کشیده شد اما دوباره به حرکت خود ادامه داد و موفق به شکست سقف کانال نزولی شد. با شکسته شدن سقف کانال حرکت دوج شتاب بیشتری گرفت و امروز تا ۰/۳۰۵۰ دلار پیشروی کرد. دوج حتی محدوده ۰/۳۱ دلاری را هم لمس کرد ولی موفق به حفظ موقعیت خود نشد و تا محدوده ۰/۳۰ دلاری اصلاح شد. در زمان نگارش این مطلب دوج از حمایت ۰/۳۰ دلاری برخوردار است و در همین محدوده معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد Doge پس از دو هفته که در یک کانال نزولی قرار داشت بالاخره در ماه سپتامبر موفق به شکست سقف کانال شد و امروز تا محدوده ۰/۳۱ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند در این محدوده با مقاومت روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد قرار گرفته است. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این صورت محدوده ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۱ دلاری اولین مقاومت برای دوج است. پس از آن موانع بعدی در محدوده ۰/۳۲  و ۰/۳۳ دلاری قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۰/۲۹ دلاری سقف شکسته شده کانال حمایت مهم بعدی است و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. سپس انتظار داریم محدوده ۰/۲۷۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی ایستگاه بعدی دوج کوین در مسیر نزولی باشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۱ و سپس ۰/۳۲ و ۰/۳۳ دلاراست. پس از آن ۰/۳۳۸۰ دلار تا  ۰/۳۴ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۹  تا ۰/۲۸۵۰ دلار  قرار دارد و سپس حمایت‌های بعدی محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۵۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز ۳۰ اوت حمایت ۰/۲۸ دلاری را از دست د اد از ضلع پایین مثلثی که در آن قرار داشت خارج شد و به روند نزولی خود ادامه داد. در این مسیر روز گذشته دوج تا مرز ۰/۲۷ دلاری هم پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. دوج روز گذشته از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلاری هم گذشت و تا ۰/۲۸۵۰ دلار پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۷۴۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال دوج کوین با لمی این محدوده حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرت قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج که روز گذشته تا مرز ۰/۲۷ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قمیت مورد حمایت قرار گرفت و با تشکیل الگوی دو کف () حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلاری گذشت و تا محدوده ۰/۲۸۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با خط روند دیگری برخورد کرد و دوباره تا سطح شکسته شده عقب نشینی کرد.

امروز هم دوح با کسب حمایت در محدوده ۰/۲۷۴۰ تا ۰/۲۷۵۰ دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و حالا با مقاومتی در محدوده ۰/۲۷۷۰ دلاری روبرو شده است. در صورتی که از این محدوده عبور کند، محدوده ۰/۲۸ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، مانع مهم بعدی بر سر راه دوج خواهد بود. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، قیمت‌های ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۹ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی دوج کوین در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود نشود انتظار داریم تا خط روند در محدوده ۰/۲۷۳۰ تا ۰/۲۷۲۰ دلاری پایین کشیده شد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا ۰/۲۶۵۰ و ۰/۲۶ و سپس ۰/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۷۷۰ و سپس ۰/۲۷۹۰ تا ۰/۲۸ دلاراست. پس از آن ۰/۲۸۵۰ دلار و  ۰/۲۹ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۷۴۰ تا ۰/۲۷۲۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۷  تا ۰/۲۶۸۰ دلار  قرار دارد و سپس حمایت‌های بعدی محدوده ۰/۲۶۵۰ تا ۰/۲۶ و ۰/۲۵ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۹ شهریور (۳۱ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روزهای گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود. روز گذشته هم با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۸۶۰ دلاری ریجکت شد و با از دست دادن حمایت ۰/۲۸ دلاری از ضلع پایین مثلث خارج شد. به این ترتیب دوج تا محدوده ۰/۲۷۳۰ دلار پایین کشیده شد و با پولبک یه سطح شکسته شده به مسیر نزولی خود ادامه داد. امروز هم دوج کوین تا مرز ۰/۲۷ دلاری کاهش داشت اما با لمس این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب با قیمت ۰/۲۷۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج همچنان درون کانال نوزلی قرار دارد و روز گذشته هم ضلع پایین مثلثی که درون آن قرار داشت را از دست داد تا وارد فاز نزولی شود. در این مسیر دوج حمایت‌های ۰/۲۸ و ۰/۲۷۵۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۲۷ دلار پایین کشیده شد.

در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۲۷۵۰ دلار  محدوده میانه کانال و فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر محسوب می‌شود. در صورتی که دوج موفق به عبور از این محدوده شود، قیمت‌های ۰/۲۷۹۰ تا ۰/۲۸ دلار در نزدیکی خط روند نزولی . فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد مقاومت مهم بعدی خواهد بود. پس از ان میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۸۲۰ تا ۰/۲۸۳۰ دلار قرار دارد. اگر دوج موفق به عبور از این موانع شود، ایستگاه‌های بعدی در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۹ دلاری در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از موانع بالاسر خود یعنی ۰/۲۷۵۰ و سپس ۰/۲۷۹۰ تا ۰/۲۸ دلار نشود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلاری قرار دارد. در صورت از دست دادن آن سطح حمایت بعدی محدوده ۰/۲۶۵۰ و سپس ۰/۲۶ دلار محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا کف کانال در نزدیکی ۰/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نموداری تغییرات قیمت دوج کوین روز ۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۷۵۰ و سپس ۰/۲۷۹۰ تا ۰/۲۸ دلاراست. محدوده ۰/۲۸۲۰ تا ۰/۲۸۳۰ دلار مقاومت مهم بعدی است. پس از آن ۰/۲۸۵۰ دلار و  ۰/۲۹ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۲۶۵۰  و ۰/۲۶ دلار  قرار دارد و سپس حمایت بعدی محدوده ۰/۲۵ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۸ شهریور (۳۰ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین همچنان درون کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف به حرکت خود ادامه می‌دهد. دوج پس از اینکه روز شنبه با لمس محدوده ۰/۳۰ دلاری ریجکت شده بود تا محدوده ۰/۲۷۶۰ دلار پایین کشیده شد در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و امروز خودش را تا مرز ۰/۲۹ دلاری بالا کشید. با این حال دوج در این قیمت با برخورد به سقف کانال نزولی متوقف شد و دوباره تا ۰/۲۸ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۸۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج در سه روز اخیر درون یک مثلث قرار گرفته است و با برخورد به اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج با برخورد به ضلع پایین مثلث حمایت شد و تا محدوده ۰/۲۹ دلاری ضلع بالای مثلث هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از ان نشد و امروز دوباره تا ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد.

در صورتی که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۷۹۰ دلاری به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج حرکت مجددی را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کند. در مسیر صعودی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۸۲۰ دلار اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود. پس از ان محدوده ۰/۲۸۴۰ تا ۰/۲۸۶۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۵۱/۸ درصد از سقوط اخیر قرار گرفته است. سپس مهمترین مقاومت در نزدیکی ضلع بالای مثلث و محدوده ۰/۲۹ دلاری خواهد بود. در صورتی که دوج کوین از این محدوده عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود، این فرصت را دارد تا ۰/۲۹۵۰ و ۰/۳۰ دلاری سقف کانال به حرکت خود ادامه دهد. پس از ان محدوده ۰/۳۰۸۰ تا ۰/۳۱ دلار مانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود نشود، حمایت ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۹۰ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد  و از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۷۷۵ تا ۰/۲۷۵۰ دلاری اولین سطح حمایت محسوب می‌شود، پس از آن محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۶ و ۰/۲۵ دلاری در نزدیکی کف کانال سطوح حمایتی مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۸۲۰ و سپس ۰/۲۸۵۰ دلاراست. محدوده ۰/۲۸۹۰ تا ۰/۲۹ دلار مقاومت مهم بعدی است. پس از آن ۰/۳۰ دلار و  ۰/۳۰۸۰ تا ۰/۳۱ دلار ایستگاه‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۹۰دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۷۷۵  تا ۰/۲۷۵۰ دلار  قرار دارد حمایت‌های مهم بعدی برای دوج قیمت‌های ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار و سپس ۰/۲۶ و ۰/۲۵ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۷ شهریور (۲۹ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز جمعه در محدوده  ۰/۲۶۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد روز تا مرز ۰/۳۰ دلار پیشروی کند. با این حال دوج موفق به عبور از این مانع نشد و با برخورد به محدوده ۰/۳۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج روز گذشته تا ۰/۲۸۴۰ دلار پایین کشیده شد ولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا دوج کوین یکبار دیگر برای شکست خط روند نزولی تلاش کند. اما این بار هم با برخورد به محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری ریجکت شد و امروز در مسیر نزولی قرار گرفت. دوج کوین امروز تا محدوده ۰/۲۷۷۰ دلار پایین کشیده شد اما در این محدوده با خط روند صعودی برخورد کرد و ریزش بیشتر را تجربه نکرد. در زمان نگارش این مطلب دوج در قیمت ۰/۲۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج درون یک مثلث قرار گرفته است. روز گذشته دوج با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۰ دلاری متوقف شد و با از دست دادن حمایت (SMA 100)، امروز تا ضلع پایین مثلث در نزدیکی ۰/۲۷۷۰ دلار پایین کشیده شد. در حال حاضر روند نزولی دوج با برخورد به ضلع پایین مثلث متوقف شده است.

در صورتی که ضلع پایین مثلث همچنان به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم دوج حرکت تازه‌ای را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۸۳۰ تا ۰/۲۸۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت خواهد بود. پس از آن محدوده ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و ضلع بالای مثلث مقاومت مهم برای دوج محسوب می‌شود. در صورتی که قیمت از این محدوده عبور کند و موقعیتش را بالای ۰/۲۹ دلار تثبیت کند، انتظار داریم دوج به حرکت صعودی خود برای رسیدن به ۰/۳۰ دلار ادامه دهد. پس از آن محدوده ۰/۳۰۳۰ تا ۰/۳۰۶۰ و سپس ۰/۳۱ دلار موانع مهم بعدی برای دوج کوین خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس ۰/۲۹ دلاری نشود و حمایت ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد، باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار سطح حمایت مهمی برای دوج کوین محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا ۰/۲۶ دلار خط روند و حتی ۰/۲۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۸۳۰ تا ۰/۲۸۵۰ دلار و سپس ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار است. پس از آن ۰/۳۰ دلار و  ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۱ دلار مقاومت‌های‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۷  تا ۰/۲۶۸۰ دلار  قرار دارد حمایت‌های مهم بعدی برای دوج قیمت‌های ۰/۲۶ و ۰/۲۵ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۶ شهریور (۲۸ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که همچنان در کانال نزولی خود قرار دارد، روز گذشته تا کف کانال در محدوده ۰/۲۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا دوباره به سمت سقف کانال حرکت خود را آغاز کند. در این مسیر دوج روز گذشته خط روند نزو لی در محدوده ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷۶۰ دلاری را شکست و با شتاب بیشتری خودش به مرز ۰/۳۰ دلار رساند. هر چند در این قیمت متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی تا ۰/۲۹ دلاری پایین کشیده شده است. فعلا محدوده ۰/۲۹ دلاری از قیمت دفاع کرده است و در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، DOGE همچنان در کانال نزولی خود قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج تا محدوده ۰/۲۶ دلاری کف کانال پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به کف کانال و خط روند صعودی بلند مدت حمایت شد و حرکت خود را به سمت سقف کانال آغاز کرد. در این مسیر دوج روز گذشته از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۷۶۰ دلاری عبور کرد و با پولبک به سطح شکسته شده موفق شد خودش را به ۰/۳۰ دلاری برساند. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

امروز و در مسیر اصلاحی دوج تا فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصدی در محدوده ۰/۲۹ دلاری اصلاح شد ولی این محدوده موفق شد از قیمت دفاع کند. در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۳۰ دلار تلاش کند. در این صورت محدوده ۰/۳۰۶۰ تا ۰/۳۰۶۰ و سپس ۰/۳۱ تا ۰/۳۱۳۰ دلار در نزدیکی سقف کانال مقاومت‌های مهم بعدی برای دوج محسوب می‌شوند. در صورت عبور از سقف کانال، مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین در قیمت ۰/۳۲ دلاری قرار دارد.

در طرف دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۲۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۲۸۷۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس  ۰/۲۸۲۰ تا ۰/۲۸ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد حمایت‌های مهم قیمت خواهند بود. در صورت از دست دادن این محدوده مهم، سطوح حمایتی بعدی  در قیمت‌های ۰/۲۷۵۰ و ۰/۲۷ دلاری قرار دارند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۲۶۷۰ تا ۰/۲۶۵۰ و سپس ۰/۲۶۲۰ تا ۰/۲۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۳۰ و سپس ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰۶۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۱۳۰  و ۰/۳۲ دلار. مقاومت‌های‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۸۷۵   دلار  و سپس ۰/۲۸۲۰ تا ۰/۲۸ دلار  قرار دارد حمایت‌های مهم بعدی برای دوج قیمت‌های ۰/۲۷۵۰ و ۰/۲۷ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۵ شهریور (۲۷ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که در روزهای گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته است روز ۲۵ اوت تا محدوده ۰/۲۸ دلاری پایین کشیده شد اما با در این محدوده با برخورد به کف کانال حمایت شد و حرکت صعودی را به سمت سقف کانال آغاز کرد. به این ترتیب روز گذشته تا سقف کانال در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به سقف کانال متوقف شد و در مسیر کاهشی قرار گرفت. در این مسیر دوج کوین امروز به زیر محدوده ۰/۲۷ دلار سقوط کرد و حتی محدوده ۰/۲۶۴۰ دلار\ی را هم لمس کرد. در این محدوده اما دوباره مورد حمایت محدوده کف کانال قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلی دوج کوین در محدوده ۰/۲۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد Doge که از روز ۲۳ اوت در یک کانال نزولی قرار گرفته است با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر دوج کوین روز گذشته با لمس سقف کانال در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری متوقف شد و با از دست دادن حمایت مهم در نزدیکی ۰/۲۸ دلار، امروز تا محدوده ۰/۲۶۴۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده کف کانال از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد.

دوج کوین امروز با کسب حمایت در محدوده ۰/۲۶۸۰ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و با عبور از محدوده ۰/۲۷ دلاری خط روند نزولی را شکست و با پولبک به سطح شکسته شده به مسیر خود ادامه می‌دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷۶۰ دلار است و پس از آن محدوده ۰/۲۷۸۰ تا ۰/۲۸ دلاری در نزدیکی سقف کانال مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که دوج موفق به عبور از سقف کانال شود و موقعیتش را بالای ۰/۲۸ دلار تثبیت کند انتظار داریم وارد فاز صعودی شود.

محدوده ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۹ دلار  و سپس محدوده ۰/۳۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت‌های بعدی در مسیر صعودی دوج کوین محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۷۵۰ و سپس محدوده ۰/۲۸ دلاری سقف کانال نشود باید منتظر بازگشت به سمت کف کانال باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار اولین سطح حمایتی مهم است و پس از آن ۰/۲۶۵۰ تا ۰/۲۶ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا ۰/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷۶۰ و سپس ۰/۲۷۸۰ تا ۰/۲۸ دلار است. پس از آن ۰/۲۸۵۰  و ۰/۲۹ دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۳۰  دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۶۵۰  تا ۰/۲۶ دلار  و سپس ۰/۲۵ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۴ شهریور (۲۶ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز سه شنبه با از دست دادن محدوده ۰/۳۱ دلاری وارد فاز نزولی شده بود. روز گذشته تا محدوده ۰/۲۸ دلاری پایین کشیده شد. دوج که در این قیمت با حمایت روبرو شد موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۹ دلاری عبور کند و خودش را تا محدوده ۰/۲۹۶۰ دلاری بالا بکشد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۲۸ دلاری پایین کشیده شد. در این ناحیه شاهد یک خط روند صعودی بلند مدت هستیم که در حال حاضر از ریزش بیشتر قیمت  جلوگیری کرده است. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۸۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج کوین پس از ریزش شدید روز سه شنبه و سقوط تا محدوده ۰/۲۸ دلاری در این ناحیه مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه  نکرد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد قیمت درون یک مستطیل قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل درحال رنج زدن است. عبور از هر سمت مستطیل می‌تواند جهت حرکت بعدی دوج را مشخص کند.

در حال حاضر محدوده ۰/۲۸ دلاری کف مستطیل و خط روند صعودی بلند مدت از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج حرکت صعودی تازه‌ای را به سمت سقف مستطیل آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس ۰/۲۸۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر می‌توانند سطوح مقاومت باشند.

پس از آن شاهد دو خط روند در محدوده ۰/۲۹۳۰ و ۰/۲۹۵۰ دلاری هستیم و سپس سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۹۸۰ دلاری می‌تواند مانع مهم بعدی پیش از رسیدن به مرز ۳۰ سنت و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته محسوب شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از موانع در محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلار نشود و همچنین کف مستطیل و خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷ دلار و سپس ۰/۲۶۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای دوج محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۲۵ دلاری هم پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده  صعودی را از دست داده و در مسیر نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹دلار است. پس از آن ۰/۲۹۵۰  دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۲۹۸۰ تا ۰/۳۰  دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۷۵۰ ، ۰/۲۷ دلار و ۰/۲۶۵۰ تا ۰/۲۶ دلار  و سپس ۰/۲۵ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳ شهریور (۲۵ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت در نهایت موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و با از دست دادن حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۱۳۰ دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت‌های مهم ۰/۳۰ و ۰/۲۹ دلاری را از دست داد و تا ۰/۲۸۸۰ دلاری پایین کشیده شد. البته دم بلند کندل یکساعته محدوده ۰/۲۷۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به این محدوده به سمت بالا پرتاب شد. با این حال باز هم موفق به عبور از مرز ۰/۳۰ دلاری نشد و امروز دوباره به زیر ۰/۲۹ دلار بازگشت. البته امروز دوج یک روند صعودی را آغاز کرد و موفق به شکست خط روند نزولی شدو در تلاش است تا موقعیتش را بالای این محدوده تثبیت کند. در زمان نگارش این مطلب محدوده ۰/۲۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج با خروج از ضلع پایین مثلث در روز گذشته وارد فاز نزولی شد و با از دست دادن حمایت‌ّهای مهم ۰/۳۰ و ۰/۲۹ دلاری تا محدوده ۰/۲۸۸۰ دلار پایین کشیده شد. هر چند محدوده ۰/۲۷۵۰ دلاری را لمس کرد اما به نظر می‌رسد فشار خرید در محدوده ۰/۲۸۸۰ تا ۰/۲۹ دلاری مانع از ریزش بیشتر قیمت شد.

امروز و پس از لمس دوباره محدوده ۰/۲۸۸۰ دلاری دوج کوین در مسیر صعودی قرار گرفت و خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۹۳۰ دلاری را شکست. انتظار داریم با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را بالای خط روند تثبیت کند و به ادامه حرکت صعودی خود ادامه دهد. در نمودار شاهد تشکیل الگوی سه کف یا کف سه قلو  (Triple bottom) هستیم که می‌تواند نشانه‌ای برای حرکت صعودی دوج باشد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۶۰ در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود و سپس محدوده ۰/۳۰ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود. سپس محدوده ۰/۳۰۵۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی هم مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که دوج بتواند از این خط روند عبور کند، محدوده ۰/۳۰۸۰ و ۰/۳۱ دلاری ایستگاه‌های بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلاری نشود و حمایت محدوده ۰/۲۹ تا ۰/۲۸۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ادامه روند ریزشی قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار و سپس ۰/۲۷۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم محسوب می‌شوند. در صورت ریزش بیشتر قیمت‌های ۰/۲۷ و ۰/۲۶ دلار ایستگاه‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد ولی در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۰ و سپس ۰/۳۰۵۰  دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۳۰۸۰ و ۰/۳۱  دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹ تا ۰/۲۸۸۰ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۸ دلار و سپس ۰/۲۷۵۰ تا ۰/۲۷ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲ شهریور (۲۴ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۲۲ اوت در محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری مورد حمایت قرا رگرفته بود با تشکیل الگوی دو کف حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۱۸۰ دلاری روز گذشته خودش را به محدوده ۰/۳۲۸۰ دلار رساند. با این حال دوج با برخورد به این محدوده متوقف شد و مسیر اصلاحی را در پیش گرفت. در این مسیر دوج کوین امروز تا محدوده ۰/۳۱۲۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده قیمت ۰/۳۱۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته بود روز گذشته موفق شد با عبور از محدوده ۰/۳۱۸۰ دلاری از این محدوده عبور کند و خودش را تا محدوده ۰/۳۲۹۰ دلاری بالا بکشد. با این حال دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۳ دلاری نشد و مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا محدوده ۰/۳۱۲۰ دلاری سقوط کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند صعودی ریزش قیمت متوقف شد و امروز دوج کوین در مسیر صعودی قرار گرفته است.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. در این محدوده شاهد خط روند نزولی هم هستیم که دوج برای ادامه روند صعودی باید از آن عبور کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۰/۳۱۷۵  دلار و سپس ۰/۳۲ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد مانع مهم بعدی خواهد بود. همچنین در این محدوده شاهد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم هستیم که محدوده ۰/۳۲ دلاری را به یک ناحیه مهم برای ادامه حرکت دوج تبدیل می‌کند. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن قیمت‌های ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳ دلاری ایستگاه‌های بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۱۵۰ و خط روند نزولی شود، احتمال ادامه روند کاهش قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۱۲۰ دلار اولین سطح حمایت محسوب می‌شود و پس از آن محدوده ۰/۳۱ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۳۰۵۰ و ۰/۳۰ دلاری حمایت‌های بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۹۵۰ و سپس ۰/۲۸۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد ولی در حال بازگشت به محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۱۵۰ دلار است. پس از آن ۰/۳۱۷۵ و  ۰/۳۲  دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳  دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۲۰ دلاری است. پس از آن محدوده  ۰/۳۱ دلار و سپس ۰/۳۰۵۰ تا  ۰/۳۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱ شهریور (۲۳ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که در دو سه روز گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته بود، روز گذشته هم به مسیر نزولی خود ادامه داد و تا محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و خودش را تا محدوده ۰/۳۱۵۰ دلاری بالا کشید. امروز هم دوج کوین به حرکت صعودی  خود ادامه داد و با عبور از محدوده ۰/۳۲ دلاری به بالای خط روند نزولی دست یافت. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در ۰/۳۲۳۰ دلار معامله می‌شود و تلاش می‌کند موقعیتش را بالای خط روند حفظ کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد Doge که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۰۷۰ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی سری به قیمت ۰/۳۰۵۰ دلاری هم زد اما در این قیمت حمایت شد و با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در مسیر صعودی دوج از مقاومت ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱۶۰ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ۰/۳۲ دلاری گذشت  و به ضلع بالای مثلث رسید. دوج که روند صعودی قدرتمندی را دنبال می‌کند، موفق به شکست خط روند نزولی هم شد و به بالای آن رسید.

در صورتی که دوج بتواند موقعیتش را بالای این خط روند حفظ کند انتظار داریم تا قیمت‌های بالاتر به حرکت خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳ دلاری اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۳۳۶۰ و ۰/۳۴ دلاری قرار گرفته است. در صورتی که دوج بتواند از این محدوده هم عبور کند انتظار داریم دوج کوین ۳۵ سنتی را ملاقات کنیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج با برخورد به مقاومت‌های بالاسر خود متوقف شود، اولین سطح حمایت محدوده شکسته شده ۰/۳۲ دلاری است. انتظار داریم قیمت با پولبک به این سطح به روند صعودی خود ادامه دهد اما اگر این حمایت موفق به دفاع از قیمت نشود،‌ محدوده ۰/۳۱۸۰ تا ۰/۳۱۷۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته  و سپس ۰/۳۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۳۱ دلاری و سپس ۰/۳۰۵۰ و ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۲۵۰ و سپس ۰/۳۳ دلار است. پس از آن  ۰/۳۳۶۰ تا  ۰/۳۵ دلار قرار دارد. مقاومت‌ مهم بعدی در محدوده  ۰/۳۵ دلاری خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۲ دلاری است. پس از ان محدوده  ۰/۳۱۸۰ تا ۰/۳۱۷۰ دلار و سپس ۰/۳۱۵۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۱ و ۰/۳۰۵۰ تا  ۰/۳۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۱ مرداد (۲۲ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که از روز ۱۹ اوت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود موفق شد به بالای محدوده ۰/۳۳ دلاری صعود کند اما در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. روز گذشته هم دوج برای عبور از این خط روند نزولی تلاش کرد اما باز هم به در بسته خورد و امروز تا محدوده ۰/۳۱۴۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۳۱ دلاری را هم لمس کرد ولی در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و  در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۱۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج در حال حاضر درون یک مثلث قرار گرفته است و با برخورد به اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم دوج با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۲۸۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۱۳۰ دلاری  پایین کشیده شد.

در حال حاضر ضلع پایین مثلث در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم دوج یکبار دیگر به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند.

در این مسیر محدوده ۰/۳۲ دلاری اولین سطح مقاومت است و سپس ۰/۳۲۴۰ تا ۰/۳۲۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و خط روند نزولی مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که دوج موفق به عبور از این محدوده شود و از ضلع بالای مثلث خارج شود انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در ادامه محدوده ۰/۳۳ و ۰/۳۳۵۰ دلاری و پس از آن ۰/۳۴ و ۰/۳۵ دلاری ایستگاه‌ّهای بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از موانع ۰/۳۲ و ۰/۳۲۵۰ دلاری نشود و حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱۳۰ دلار هم از دست برود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۱ دلار و سپس ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ سطح حمایتی مهم هستند و در صورت هرگونه ریزش بیشتر احتمال ملاقات مجدد دوج کوین با قیمت‌های زیر ۳۰ سنت مانند ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹ و ۰/۲۸ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۲ و سپس ۰/۳۲۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۳ تا  ۰/۳۳۵۰ دلار قرار دارد. مقاومت‌های مهم بعدی در محدوده  ۰/۳۴ و سپس ۰/۳۵ دلاری  خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱۳۰ دلار است. پس از ان محدوده  ۰/۳۱ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۰۵۰ تا  ۰/۳۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۰ مرداد (۲۱ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۱۹ اوت درون یک مثلث قرار داشت با عبور از محدوده ۰/۳۱ دلاری موفق شد از آن ضلع بالای مثلث خارج شود به این ترتیب دوج به مسیر صعودی خود ادامه داد و تا محدوده ۰/۳۳۷۰ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند در این قیمت متوقف شد و امروز تا محدوده ۰/۳۲ دلاری پایین کشیده شد. البته در این محدوده دوج مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدود ۰/۳۲۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج کوین پس از اینکه محدوده ۰/۳۱ دلاری عبور کرد موفق شد به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته دست پیدا کند و با تثبیت موقعیت خود در این محدوده به حرکت صعودی خود ادامه داد و امروز تا محدوده ۰/۳۳۷۰ دلاری پیشروی کرد. هر چند موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی دوج تا محدوده ۰/۳۲ دلاری پایین کشیده شد حتی محدوده ۰/۳۱۹۰ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۲ دلاری از قیمت دفاع می‌کند. همچنین ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۲۷۰ دلار سطح مقاومت مهم برای دوج خواهد بود.

در صورتی که محدوده ۰/۳۲ دلاری همچنان به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم دوج به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند. در این مسیر محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت است و سپس ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۲۶۵ تا ۰/۳۲۷۰ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود.

در صورتی که دوج بتواند از این محدوده عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود انتظار داریم حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۳ دلاری مقاومت بعدی خواهد بود، پس از ان محدوده ۰/۳۳۷۰ تا ۰/۳۴ و سپس ۰/۳۵ دلاری ایستگاه‌های مهم بعدی برای دوج کوین محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود در محدوده ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۲۷۰ دلاری نشود و حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۳۲ دلاری را هعم از دست بدهد و از ضلع پایین خارج شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت مهم در محدوده ۰/۳۱۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی قرار دارد. پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۳۱ دلار و سپس ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۰ مرداد

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۲۶۰ تا  ۰/۳۲۷۰ دلار قرار دارد. مقاومت‌های مهمن بعدی در محدوده  ۰/۳۳ و ۰/۳۳۷۰ تا ۰/۳۴ دلار و سپس ۰/۳۵ دلاری  خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۲ دلار است. سپس محدوده  ۰/۳۱۵۰ و ۰/۳۱ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۰۵۰ تا  ۰/۳۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۹ مرداد (۲۰ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز هجدهم اوت موفق به عبور از محدوده ۰/۳۲۵۰ دلاری نشده بود مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و با وجود چندین بار لمس این قیمت آن را از دست نداد تا فرصت دوباره برای بازگشت به روند صعودی پیدا کند. به این ترتیب دوج کوین با شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۳۰ دلاری روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از مقاومت ۰/۳۱ دلار امروز دوباره خودش را به بالای ۰/۳۲ دلاری برساند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین با یک اصلاح جزئی در محدوده ۰/۳۱۶۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج در چند روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت و با لمس اضلاع بالا و پایین ان به حرکت خود ادامه می‌داد. اما روز گذشته بالاخره موف قشد با عبور از محدوده ۰/۳۱ دلاری خط روند نزولی یا همان ضلع بالای مثلث را بشکند از مثلث خارج شود. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۳۲۴۰ دلاری هم پیشروی کرد و حالا انتظار داریم با پولبک به سطح شکسته شده ۰/۳۱ دلاری به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین سطح مقاومت مهم در محدوده ۰/۳۲۴۰ تا ۰/۳۲۵۰ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از آن محدوده ۰/۳۳۵۰ تا ۰/۳۴ دلاری مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۰/۳۵ و ۰/۳۶ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از مقاومت محدوده ۰/۳۲۴۰ تا ۰/۳۲۵۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین سطح حمایت محدوده ۰/۳۱۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود سپس محدوده ۰/۳۱ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر می‌تواند از قیمت دفاع کند.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ دلار در نزدیکی خط روند شکسته شده پایین بکشد. پس از آن محدوده ۰/۲۹۵۰ و سپس ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۳۲۴۰ تا ۰/۳۲۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۳۵۰ تا  ۰/۳۴ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۵ و ۰/۳۶ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱ دلار است. سپس محدوده  ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۹ و  ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۸ مرداد (۱۹ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار داشت تا محدوده ۰/۲۸۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و با شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۹ دلار موفق شد تا محدوده ۰/۳۲۵۰ دلاری پیشروی کند.با این حال در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و با فشار فروش روبرو شد و تا ۰/۲۹۵۰ دلار پایین کشیده شد. امروز همچنان دوج در مسیر نزولی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج همچنان درون یک مثلث قرار دارد و به لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم  با لمس محدوده ۰/۲۸۵۰ دلاری کف مثلث حمایت شد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۹۲۰ دلاری موفق شد خودش را به ضلع بالای مثلث در نزدیکی قیمت ۰/۳۲۵۰ دلاری برساند. هر چند در عبور از این محدوده ناکام بود و مجبور به عقب نشینی شد.

در حال حاضر دوج از یک حمایت در محدوده ۰/۲۹۶۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلاری برخوردار است. در صورت حفظ این محدوده، انتظار داریم داریم دوج تا محدوده ۰/۳۰۵۰ دلار پیشروی کند. در این محدوده شاهد یک خط روند نزولی جدید هستیم در صورت عبور از آن دوج می‌تواند تا محدوده ۰/۳۱۵۰ تا ۰/۳۱۶۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ضلع بالای مثلث به حرکت خود ادامه دهد. در صورتی که دوج موفق به شکستن این خط روند شود و از ضلع بالای مثلث خارج شود این فرصت را خواهد داشت تا برای رسیدن به محدوده ۰/۳۳۵۰ تا ۰/۳۴ و سپس ۰/۳۵ دلار تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین نتواند از محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری عبور کند و حمایت ۰/۲۹۵۰ دلاری را هم از دست بدهد، ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۹ دلار سطح حمایتی مهم خواهد بود. در صورتی که این حمایت از دست برود و قیمت از ضلع پایین مثلث خارج شود احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار سطح حمایتی مهم بعدی است و در صورت از دست دادن آن محدوده ۰/۲۷ دلار و سپس ۰/۲۶ تا  ۰/۲۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۰۵۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۱۵۰ تا  ۰/۳۱۶۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳۵۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۶۰ تا ۰/۲۹۵۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۹ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ و ۰/۲۷ و ۰/۲۶ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ مرداد (۱۸ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز دوشنبه از محدوده ۰/۳۵ دلاری ریجکت شده بود مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته با نزدیک به 15 درصد کاهش قیمت تا مرز ۰/۲۹ دلار پایین کشیده شدو دوج حتی محدوده ۰/۲۸ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و دوباره خودش را به بالای خط روند صعودی در محدوده ۰/۲۹ دلار رساند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۳۴ دلاری متوقف شد و به سمت ضلع پایین مثلث حرکت کرد. این محدوده موفق به دفاع از قیمت نشد و دوج با از دست دادن حمایت ۰/۳۲۲۵ دلار از ضلع پایین مثلث خارج شد و وارد فاز نزولی شد.

دوج در مسیر نزولی حمایت ۰/۳۱ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست داد و تا محدوده ۰/۲۹ دلاری پایین کشیده شد. هر چند دم بلند کندل یک ساعته قیمت ۰/۲۸ دلاری را هم لمس کرد اما به سمت بالا پرتاب شد و خیلی زود به بالای خط روند صعودی بازگشت.

در حال حاضر خط روند در محدوده ۰/۲۹۵۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که دوج این محدوده را حفظ کند این فرصت را دارد تا برای رسیدن به مقاومت‌های بالاتر تلاش کند

در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۰ و سپس ۰/۳۱ دلار در نزدیکی فیبوناچی ۵۰ درصد اصلاحی از ریزش اخیر اولین سطوح مقاومت محسوب می‌شوند. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ساعته در محدوده ۰/۳۱۲۵ دلار قرار گرفته است.

در صورتی که دوج از این موانع عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم به حرکت خود تا محدوده ۰/۳۲۵۰ و ۰/۳۳ دلار ادامه دهد. قیمت‌های ۰/۳۴ و ۰/۳۵ دلار هم ایستگاه‌های بعدی قیمت برای دوج محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۳۰ و ۰/۳۱ دلاری نشود و حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹ دلار را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست رفتن این محدوده ۰/۲۶ و ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۰ و ۰/۳۱ دلار است. پس از آن  ۰/۳۲۵۰ و  ۰/۳۳ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۴ و ۰/۳۵ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۹ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۶ و ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۵۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۶ مرداد (۱۷ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته خودش را به مرز ۰/۳۵ دلاری رسانده بود، در این قیمت با فشار فروش روبرو شد و ریزش شدیدی را تجربه کرد. دوج در این مسیر حمایت ۰/۳۲۵۰ دلار را هم از دست داد و تا ۰/۳۱۵۰ دلاری پایین کشیده شد. حتی دم بلند کندل یکساعته محدوده ۰/۳۰۵۰ را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای محدوده /۳۱۵۰ دلاری بازگشت تا خط روند صعودی را از دست ندهد. به این ترتیب دوج دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و امروز موفق شد خودش را به مرز ۰/۳۳ دلار برساند و خط  روند نزولی که از روز گذشته با آن روبرو شده بود را بشکند. دوج کوین در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۳۲۶۰ دلاری معامله می شود و در صورتی که بتواند موقعیتش را بالای خط روند حفظ کند می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج که از روز یکشنبه ۱۵ اوت تا روز گذشته جهش قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کرده بود، پس از لمس محدوده ۰/۳۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب تا محدوده ۰/۳۱۵۰ دلاری اصلاح شد. هر چند دوج محدوده ۰/۳۰۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به سمت بالا پرتاب شد و خط روند صعودی‌اش را از دست نداد.

با حفظ این خط روند دوج فرصت پیدا کرد تا به روند صعودی بازگردد و در این مسیر امروز موفق شد با شکستن خط روند نزولی خودش را به مرز ۰/۳۳ دلاری برساند.

در حال حاضر محدوده ۰/۳۳ دلاری نزدیکی به فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین مقاومت در مسیر صعودی دوج محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده، موانع بعدی در مسیر صعودی محدوده ۰/۳۳۵۰ و ۰/۳۴ دلاری خواهند بود. سپس دوج کوین این فرصت را خواهد داشت تا دوباره شانس خود را برای عبور از مانع ۰/۳۵ دلاری امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور کامل از محدوده ۰/۳۳ دلاری نشود، احتمال پولبک به سطح شکسته شده وجود دارد. محدوده ۰/۳۲۵۰ و سپس ۰/۳۲ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی سطوح حمایتی مهم برای دوج محسوب می‌شوند. در صورتی که این محدوده از دست برود، احتمال ریزش قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۳۱ و ۰/۳۰۵۰ دلار حمایت‌های بعدی خواهند بود و انتظار داریم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۳۰ دلار مانع از ریزش بیشتر قیمت شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده و به نظر می‌رسد مکدی به حالت صعودی بازگردد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۳ دلار است. پس از آن  ۰/۳۳۵۰ و  ۰/۳۴ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۵ و ۰/۳۶ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۲۵۰ تا ۰/۳۲ دلار است. سپس محدوده  ۰/۳۱۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۱ و ۰/۳۰۵۰ تا ۰/۳۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ مرداد (۱۶ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته خودش را به مرز ۰/۳۱ دلاری رسانده بود در تلاش اول موفق به عبور از این مانع نشد و تا ۰/۲۹ دلار پایین کشیده شد، اما در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد به این ترتیب از سد مقاومت‌های ۰/۳۱ و ۰/۳۲ دلاری گذشت و خودش را به بالای ۰/۳۴ دلار رساند. دوج حتی مرز ۰/۳۵ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده با فشار فروش روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی دوج تا محدوده ۰/۳۳ دلاری هم پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۰/۳۳۴۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج کوین از روز ۱۲ اوت در یک کانال صعودی قرار گرفت و با لمس سطوح سقف و کف کانال موفق شد روز گذشته خودش را به سقف کانال در نزدیکی ۰/۳۱ دلار برساند. پس از آن دوج مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۰/۲۹ دلار در نزدیکی کف کانال پایین کشیده شد. دوج با تکیه بر حمایت کف کانال حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و این بار موفق شد از سقف کانال در محدوده ۰/۳۲۵۰ دلار عبور کند. به این ترتیب دوج این فرصت را پیدا کرد تا خودش را به مرز ۰/۳۵ دلار هم برساند، هر چند موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر دوج در محدوده قیمت ۰/۳۳ دلاری از حمایت خط روند برخوردار است، در صورتی که این حمایت را حفظ کند، فرصت خواهد داشت به روند صعودی خود ادامه دهد. در روند صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۳۴ دلار قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۳۵ تا ۰/۳۵۵۰ دلار موانع مهم بعدی محسوب می‌شوند. در صورتی که دوج بتواند از سد این موانع عبور کند این فرصت را دارد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۰/۳۶ و سپس ۰/۳۸ دلار امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از موانع ۰/۳۴ و ۰/۳۵ دلاری نشود و حمایت ۰/۳۳ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی حمایت مهم بعدی در نزدیکی ۰/۳۲۵۰ دلار قرار گرفته است پس از آن فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در محدوده ۰/۳۱۸۰ و ۰/۳۱ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا مرز ۰/۳۰ دلار و سپس ۰/۲۹ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در  محدوده ۶۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۴ دلار است. پس از آن  ۰/۳۵ و  ۰/۳۵۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۶ و ۰/۳۸ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۳۳ تا ۰/۳۲۸۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۳۲۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۳۱۸۰ و ۰/۳۱ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ مرداد (۱۵ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز گذشته خودش را به مرز ۳۰ سنتی نزدیک کرد موفق به عبور از آن نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۲۷۵۰ دلار پایین کشیده شد و با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد. به این ترتیب روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و این بار موفق شد از سد مقاومت ۰/۳۰ دلاری عبور کند. دوج حتی قیمت‌های بالای ۰/۳۱ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی امروز دوج کوین محدوده ۰/۳۰ دلاری که حالا به حمایت تبدیل شده بود را از دست داد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۹۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز پنجشنبه دوازدهم اوت روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرده بود خودش را تا مرز ۳۰ سنت بالا کشید، هر چند در بار اول موفق به عبور از آن نشد و با اصلاح جزئی تا محدوده ۰/۲۸ و ۰/۲۷۵۰ دلار عقب نشینی کرد. اما روز گذشته با کسب حمایت در این منطقه به روند صعودی خود ادامه داد و بعد از مدت‌ها به بالای مرز ۰/۳۰ دلاری رسید. دوج حتی قیمت  ۰/۳۱۴۰ دلاری را هم لمس کرد ولی موفق به حفظ موقعیتش نشد تا امروز در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در مسیر اصلاحی در حال حاضر محدوده ۰/۲۹۷۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر از قیمت دفاع می‌کند. در صورت تحقق این امر انتظار داریم دوج به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۳۰۸۰ تا ۰/۳۱ دلاری خواهد بود. پس از آن مانع مهم بعدی در نزدیکی قیمت ۰/۳۲ دلار قرار گرفته است.

در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۰/۳۳ و ۰/۳۴۵۰ دلار ایستگاه‌های مهم بعد در مسیر صعودی دوج کوین محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۹۷۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود، حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۲۹ دلار و خط روند شکسته شده قرار دارد. سپس محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸ دلار و بعد از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۲۷۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای دوج کوین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی زیر محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۳۰۸۰  و ۰/۳۱ دلار است. پس از آن  ۰/۳۱۴۰ تا ۰/۳۱۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۲ و ۰/۳۳ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۹۷۰ تا ۰/۲۹۶۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۹ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۸۵۰، ۰/۲۸ و ۰/۲۷۵۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۳ مرداد (۱۴ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز پنجشنبه تا محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده با حمایت روبرو شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج کوین امروز موفق شد خودش را به مرز ۳۰ سنت نزدیک کند. حتی قیمت ۰/۲۹۸۵ دلار را هم لمس کرد اما با برخورد به خط روند متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی دوج کوین تا محدوده ۰/۲۷۶۰ دلار پایین کشیده شد اما در این قیمت حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب نزدیک به محدوده ۰/۲۸ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد دوج کوین روز پنجشنبه با تشکیل الگوی دو کف (Double bottom) حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد موفق شد امروز تا مرز ۳۰ سنت پیشروی کند. هر چند دوج در این قیمت متوفق شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی دوج کوین تا محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر در نزدیکی ۰/۲۷۶۰ دلار پایین کشیده شد اما در حال حاضر این محدوده از قیمت دفاع کرده است.

در صورتی که این محدوده حمایتی همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد دوج از سد ۰/۲۸ دلار عبور کند، محدوده ۰/۲۹ دلار و سپس ۰/۲۹۸۵ تا ۰/۳۰  دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود. در صورت عبور از سد ۳۰ سنت، محدوده ۰/۳۰۷۰ تا ۰/۳۱ و سپس ۰/۳۲ دلار موانع بعدی دوج کوین در مسیر صعودی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۷۶۰ تا ۰/۲۷ دلار  نزدیک به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موفق به دفاع از قیمت نشوند. احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در  مسیر اصلاحی حمایت‌های بعدی برای دوج در محدوده ۰/۲۶۵۰ و ۰/۲۵۵۰ دلار قرار گرفته است. در صورت ریزش بیشتر احتمال ملاقات مجدد دوج کوین با محدوده ۰/۲۴۵۰ و ۰/۲۴ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی زیر محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۸  و ۰/۲۹ دلار است. پس از آن  ۰/۲۹۸۵ تا ۰/۳۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۱ و پس از آن ۰/۳۲ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۷۶۰ و سپس ۰/۲۷ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۵۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۴۵۰ و  ۰/۲۴ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ مرداد (۱۳ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را از محدوده ۰/۲۶۵۰ دلاری آغاز کرده بود موفق شد خودش را به محدوده ۳۰ سنتی نزدیک کند. هر چند با لمس قیمت ۰/۲۹۵۰ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت‌های مهم در نزدیکی ۰/۲۸۵۰ و ۰/۲۷۵۰ دلار را از دست داد و حتی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم موفق به جلوگیری از ریزش قیمت نشد و روج روز گذشته تا محدوده ۰/۲۵۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند مانع از کاهش بیشتر قیمت شد و دوج امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۲۶۷۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، DOGE روز گذشته موفق به عبور از مقاومت مهم ۳۰ سنتی نشد و با فشار فروش شدید مواجه شد. به این ترتیب نزدیک به ۱۴ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و تا محدوده ۰/۲۵۶۰ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی قیمت ۰/۲۵۱۵ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در این مسیر دوج کوین موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۶۲۰ دلاری عبور کند و با پولبک به خط روند شکسته شده به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت مهم در محدوده قیمت ۰/۲۷ تا ۰/۲۷۳۰ دلاری و نزدیک به خط روند قرار دارد. از انجایی که فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر هم در این محدوده قرار گرفته است انتظار داریم مقاومت نسبتا مهمی برای دوج باشد. در صورت عبور از این مانع، مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸۵۰ و سپس سقف قیمت روز گذشته یعنی ۰/۲۹۵۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم بعد از مدت‌ها دوج کوین را بالای ۳۰ سنت ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۷۳۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت مجدد به محدوده ۰/۲۵۵۰ دلاری وجود. البته محدوده ۰/۲۶ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند سطح حمایتی مهم محسوب شود.

در صورتی که دوج حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۲۵۵۰ تا ۰/۲۵۴۰ دلاری را از دست بدهد احتمال ریزش تا محدوده ۰/۲۵ و ۰/۲۴ دلاری هم وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۷ تا ۰/۲۷۳۰ دلار است. پس از آن  ۰/۲۸ تا ۰/۲۸۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۹۵۰ و پس از آن ۰/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۶ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۵۵۰ تا  ۰/۲۵۴۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۵ و  ۰/۲۴ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ مرداد (۱۲ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که روزهای نهم و دهم اوت درون یک مستطیل محبوس شده بود، روز گذشته با عبور از محدوده ۰/۲۶۲۰ دلاری از سقف مستطیل خارج شد و تا مرز ۲۸ سنت به حرکت خود ادامه داد. دوج حتی قیمت‌های بالاتر از ۰/۲۸ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش بالای این محدوده نشد. به این ترتیب در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا سقف مستطیل شکسته شده مستطیل در نزدیکی ۰/۲۶۵۰ دلار اصلاح شد. با این حال با برخورد به این محدوده حمایت شد و امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج کوین امروز به بالای ۲۹ سنت هم رسید اما موفق به حفظ موقعتیش در این محدوده نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۲۸۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد DOGE پس از شکستن سقف مستطیل موفق شد تا محدوده ۰/۲۸ دلاری پیشروی کند اما در این قیمت با برخورد به خط روند متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج دوباره تا سقف مستطیل پایین کشیده شد اما در این محدوده با فشار خریداران روبرو شد و امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب از سد مقاومت‌ها در محدوده ۰/۲۷۵۰ و ۰/۲۸ دلاری گذشت و با عبور از خط روند به بالای مرز ۰/۲۹ دلار رسید. دوج حتی ۰/۲۹۵۰ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت بالای آن نشد و تا فیبوناچی اصلاحی  ۲۳/۶ درصد در نزدیکی قیمت ۰/۲۸۵۰ دلار اصلاح شد.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸۴۰ دلاری در نزدیکی فیبو ۲۳/۶ و خط روند شکسته شده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۲۹۵۰ تا ۰/۲۰۷۰ دلار قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۰/۳۰ تا ۰/۳۰۵۰ دلار مانع مهم بعدی است و در صورتی که دوج بتواند موقعیتش را بالای ۳۰ سنت حفظ کند، انتظار داریم به سمت مقاومت‌های ۰/۳۲ و ۰/۳۳ دلاری حمله کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸۴۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۷۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و سپس ۰/۲۷۴۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای دوج محسوب می‌شوند. در صورت از دست دادن این محدوده حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۲۷ تا ۰/۲۶۸۰ دلار قرار دارد.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۶۵۰ و سپس ۰/۲۶ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۹۵۰ تا ۰/۲۹۷۰ دلار است. پس از آن  ۰/۳۰ و ۰/۳۰۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۳۲ و پس از آن ۰/۳۳ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۸۴۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۸ تا  ۰/۲۷۷۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۷ و  ۰/۲۶۸۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۰ مرداد (۱۱ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز نهم اوت با یک جهش نزدیک به ۱۵ درصدی موفق شد خودش را به بالای محدوده ۰/۲۶ دلاری برساند، روز گذشته موفق به حفظ موقعیت خود نشد و تا محدوده ۰/۲۴۵۰ دلار عقب نشینی کرد. دوج کوین در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۵۸۰ دلار موفق شد از ضلع بالای مثلث خارج شود. در زمان نگارش این مطلب دوج در بالای محدوده ۰/۲۶ دلاری معامله می‌‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد DOGE پس از جهش قیمتی جالب توجه در روز دوشنبه در محدوده ۰/۲۶ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۲۴۵۰ دلار پایین کشیده شد اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا از خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۵۸۰ دلار عبور کند. همچنین با نگاه دقیق‌تر شاهد تشکیل یک مستطیل در نمودار قیمت هستیم که دوج کوین با لمس کف و سقف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد.

امروز هم دوج با شکست خط روند نزولی در محدوده ۰/۲۵۸۰ دلار حالا به سقف مستطیل در محدوده ۰/۲۶۲۰ دلار برخورد کرده است. در صورتی که بتواند از این مانع عبور کند واز بالای مستطیل خارج شود مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۲۷ دلار قرار گرفته است. پس از ان محدوده ۰/۲۷۷۰ تا ۰/۲۸ دلار مانع بعدی برای ادامه حرکت دوج محسوب می‌شود که عبور از آن این فرصت را به دوج کوین می‌دهد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۰/۲۹ و ۰/۳۰ دلار امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از سقف مستطیل نشود، احتمال حرکت به سمت کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی خط روند شکسته شده در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلار اولین حمایت محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از قیمت دفاع کند. پس از آن محدوده ۰/۲۴۵۰ دلار کف مستطیل حمایت بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۷ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۶۲۰ دلار است. پس از آن  ۰/۲۷ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۷۷۰ تا ۰/۲۸ دلار و پس از آن ۰/۲۹ و ۰/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۵۵۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۴۵۰ و  ۰/۲۴ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۹ مرداد (۱۰ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که دو روز پیش از محدوده ۰/۲۷۵۰ دلاری ریجکت شده بود، روز گذشته تا مرز ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با حمایت خوبی روبرو شد و به مسیر صعودی بازگشت. در مسیر صعودی دوج از سد مقاومت‌های ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلاری گذشت و خودش را به محدوده ۰/۲۶ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۶۱/۸ درصد از ریزش پیشین رساند اما با وجود چندین بار تلاش در عبور از آن ناکام ماند. به این ترتیب تا حمایت ۰/۲۵ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب هم دوج در همین محدوده ۰/۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته درون یک الگوی کنج نزولی قرار داشت و با برخورد به حمایت ۰/۲۳ دلاری حمایت شد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا با شکستن سقف الگو در محدوده ۰/۲۴ دلاری، حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کند. در این جهش دوج کوین بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و با عبور از مقاومت مهم ۰/۲۵ دلاری موفق شد تا مرز ۰/۲۶ دلار پیشروی کند. با این حال در این قیمت با خط روند نزولی روربرو شد و در عبور از این محدوده ناکام ماند.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث با حمایت خط روند در محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۵ دلار و مقاومت ۰/۲۶ دلاری قرار گرفته است. در صورتی که دوج موفق به شکست ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۶ دلاری شود می‌توانیم به ادامه روند صعودی امیدوار باشیم. در مسیر صعودی محدوده ۰/۲۷ دلار مانع بعدی است و سپس محدوده  ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۹ دلار و پس از آن مرز ۰/۳۰ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۲۶ دلار نشود و حمایت ۰/۲۵ دلاری را هم از دست بدهد و از ضلع پایین مثلث خارج شود، احتمال  اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۲۴ دلاری حمایت بعدی است و پس از آن محدوده ۰/۲۳۵۰ در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و پس از آن ۰/۲۳ دلار حمایت‌های مهم قیمت محسوب می‌شوند.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۲۲ و ۰/۲۱۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۶ دلار است. پس از آن  ۰/۲۷ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۹ دلار و پس از آن ۰/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۵ تا ۰/۲۴۸۰ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۴ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۳۵۰ و  ۰/۲۳ دلار در نظر گرفته می‌شوند.

 

خرید دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۸ مرداد (۹ اوت ۲۰۲۱)

دوج کوین که یکی دو روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار گرفته بود و موفق شده بود خودش را تا محدوده ۰/۲۸۴۰ دلاری بالا بکش. روز گذشته در این قیمت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. دوج در این مسیر حمایت ۰/۲۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با حمایت خوبی روبرو شد و به نظر می‌رسد قصد دارد به روند صعودی خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده قیمت ۰/۲۴ دلاری معامله می‌شود و درون یک مثلث قرار گرفته است خروج از یکی از ضلع‌های بالا یا پایین مثلث می‌تواند روند حرکت بعدی دوج کوین را تعیین کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، دوج کوین روز هفتم اوت حرکت صعودی خوبی را از محدوده ۰/۲۰۵۰ دلار شروع کرد و موفق شد روز گذشته به بالای محدوده ۰/۲۷ دلاری هم پیشروی کند. با وجود لمس محدوده ۰/۲۸۴۰ دلاری دوج کوین در این قیمت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر روز گذشته حمایت محدوده ۰/۲۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۰/۲۳ دلار پایین کشیده شد. این محدوده از قیمت دفاع  کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است و امروز با لمس ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۳ دلار حمایت شد و حرکت تازه‌ای را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کرد.

در این مسیر محدوده ۰/۲۴ دلاری اولین مقاومت برای دوج خواهد بود و پس از آن ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۲۵ دلاری قرار دارد. شکستن ضلع بالای مثلث و خروج از آن می‌تواند مسیر دوج کوین به سمت  قیمت‌های بالاتر را هموار کند. در این مسیر محدوده ۰/۲۷ تا ۰/۲۷۵۰ دلاری اولین مقاومت محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۲۸۵۰ تا ۰/۲۹ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این دو مانع انتظار داریم دوج کوین را در محدوده ۰/۳۰ و ۰/۳۲ دلاری ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از موانع ۰/۲۴ و ۰/۲۵ دلاری نشود و حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۰/۲۳۴۰ تا ۰/۲۳ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۲۲ دلاری اولین حمایت مهم محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱ دلاری  قرار دارد و در صورت ریزش بیشتر انتظار داریم محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۱۹۵۰ دلار ایستگاه بعدی قیمت در مسیر نزولی باشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/ ۲۴ دلار است. پس از آن  ۰/۲۵ دلار قرار دارد. سپس محدوده  ۰/۲۷۵۰ دلار و پس از ان ۰/۲۹ تا ۰/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۲۳۵۰ تا ۰/۲۳ دلار است. سپس محدوده  ۰/۲۲ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس حمایت‌های بعدی در محدوده  نزدیک به ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱ و ۰/۲۰ دلار در نظر گرفته می‌شوند.