تحلیل امروز قیمت دوج کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۸ دی (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که در چند روز گذشته در مسیر نزولی قرار گرفته بود، روز یکشنبه حمایت ۰/۱۸ دلاری را هم از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۶۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. دوج با تثبیت موقعیت در این محدوده قیمتی، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۰/۱۷ دلاری تا قیمت ۰/۱۷۵۰ دلار هم پیشروی کرد. در این قیمت اما دوج با مقاومت روبرو شد تا امروز دوباره به محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلاری بازگردد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۶۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه موفق به حفظ موقعیت خود بالای ۰/۲۰ دلار نشد، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۸ دلار، روز گذشته به زیر ۰/۱۷ دلار سقوط کرد. دوج کوین حتی محدوده ۰/۱۶۶۰ دلاری را هم لمس کرد و در این محدوده قیمتی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر دوج با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۷ دلار تا ۰/۱۷۵۰ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور کامل از این مانع نشد تا دوباره امروز مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلار اولین سطح حمایت برای دوج محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۱۷۵۰ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهم بعدی است و سپس قیمت‌های ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸۶۰ و ۰/۱۹ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و سپس محدوده ۰/۱۶ تا ۰/۱۵۸۰ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۵۳۰ و ۰/۱۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۸ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد اما در حال بازگشت به مومنتوم صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۱ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار است سپس ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلار و سپس ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸۶۰ دلار  ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۶۶۰  تا ۰/۱۶۵۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۶ و ۰/۱۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ دی (۱۷ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین پس از این که روز ۱۴ ژانویه موفق به حفظ موقعیت خود در محدوده ۰/۲۱ دلاری نشد، در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج با از دست دادن حمایت ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۹۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، امروز تا محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج توسط خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج کوین پس از اینکه موفق به حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۰/۲۰ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۸ دلاری پایین کشیده شد. با این حال دوج در تلاش مجدد موفق به عبور از محدوده ۰/۱۸۵۰ دلاری نشد تا به مسیر اصلاحی خود ادامه دهد. در این مسیر دوج کوین با از دست دادن حمایت ۰/۱۸ دلاری، امروز تا محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۷ دلاری از قیمت دفاع می‌کند، در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم دوج کوین حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری خط روند نزولی اولین سطح مقاومت خواهد  بود، در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلاری قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج نزولی اخیر مقاومت بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار حمایت بعدی است و پس از آن محدوده ۰/۱۶ و سپس ۰/۱۵۵۰ تا ۰/۱۵ دلاری قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۷ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد اما در حال بازگشت به مومنتوم صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۷ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار است سپس ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلار و سپس ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸۶۰ دلار  ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۶۶۰  تا ۰/۱۶۵۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۶ و ۰/۱۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

  تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۶ دی (۱۶ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که از روز دهم ژانویه در یک مسیر صعودی قرار گرفته بود، روز جمعه ۱۴ ژانویه تا محدوده ۰/۲۱۶۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر دوج روز گذشته تا محدوده ۰/۱۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و به قیمت ۰/۱۹۵۰ دلاری هم رسید اما در عبور از این سطح ناکام ماند تا امروز دوباره تا محدوده ۰/۱۸ دلار پایین کشیده شود. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا فعلا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۱۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۶۰ دلاری نشد، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۰/۱۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۸ دلاری سطح حمایت مهم برای دوج کوین خواهد بود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر اولین مقاومت در محدوده ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸۶۰ دلاری خط روند نزولی قرار دارد. در صورت عبور از این مانع، سطوح مقاومت بعدی در محدوده ۰/۱۹ و سپس ۰/۱۹۸۰ تا ۰/۲۰ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۸۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۸ دلاری را از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۷۶۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی است و در صورت ریزش بیشتر محدوده ۰/۱۷ و سپس ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۶ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸۶۰ دلار است سپس ۰/۱۹ دلار و سپس ۰/۱۹۸۰ تا ۰/۲۰ دلار  ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۷۶۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۷ و ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ دی (۱۵ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که از روز ۱۰ ژانویه و تثبیت قیمت در محدوده ۰/۱۴ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرده بود، موفق شد از سد مقاومت‌های مهم در محدوده ۰/۱۵، ۰/۱۶ و ۰/۱۷۵۰ دلاری عبور کند و روز گذشته حتی قیمت ۰/۲۱۶۰ دلاری را هم لمس کرد. هر چند دوج موفق به حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۰/۲۰ دلاری نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج کوین تا محدوده ۰/۱۸ دلاری اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب امروز دوج کوین فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه در محدوده ۰/۱۴ دلاری حمایت شد حرکت پرقدرتی را آغاز کرد و با تکیه بر خط روند صعودی به مسیر صعودی خود ادامه داد. در این مسیر دوج از سد مقاومت‌های مهم در محدوده ۰/۱۶ و ۰/۱۷۵۰ دلار موفق شد روز گذشته تا قیمت ۰/۲۱۶۰ دلاری هم پیشروی کند. در این قیمت دوج کوین با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر، دوج روز گذشته تا مرز ۰/۱۸ دلار اصلاح شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج محدوده ۰/۱۹۸۰ تا ۰/۲۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از ریزش روز گذشته است. در صورت عبور از این مانع، قیمت‌های ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۶۰ و سپس ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۹۸۰ تا ۰/۲۰ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۹ تا ۰/۱۸۶۰ دلاری اولین سطح حمایت خواهد بود، پس از آن محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۵۰ دلار می‌تواند از قیمت حمایت کند. در صورت هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده‌ها، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی برای دوج کوین در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۶ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۹۸۰ تا ۰/۲۰ دلار است سپس ۰/۲۱۵۰ تا ۰/۲۱۶۰ دلار و سپس ۰/۲۲۵۰ و ۰/۲۳ دلار  ایستگاه‌های‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹ تا ۰/۱۸۶۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۵۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۳ دی (۱۳ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۱۱ ژانویه موفق شده بود موقعیتش را در محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۸۰ دلاری تثبیت کند، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۵۵۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد. روز گذشته دوج از سد مقاومت ۰/۱۶ دلاری هم گذشت و با پولبک به این سطح به مسیر خود ادامه داد. در این مسیر امروز هم با عبور از مقاومت ۰/۱۶۵۰ تا ۰/۱۶۶۰ دلاری تا قیمت ۰/۱۷۵۰ تا۰/۱۷۶۰ دلار هم پیشروی کرد.  با این حال در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه موفق شد در محدوده ۰/۱۵ دلاری موقعیتش را تثبیت کند این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج کوین موفق شد از سد مقاومت‌های ۰/۱۵۵۰ و ۰/۱۶ دلاری هم عبور کند و امروز خودش را به ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۶۰ دلار برساند. هر چند در این محدوده دوج با مقاومت روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر اولین سطح حمایت برای دوج در محدوده ۰/۱۷ دلار است و پس از آن محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از صعود اخیر است. در صورتی که دوج در این محدوده مورد حمایت قرار بگیرد انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۶۰ دلاری تلاش کند.  در صورت عبور از این مانع قیمت‌های ۰/۱۸ و سپس ۰/۱۹ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین حمایت ۰/۱۷ و سپس ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار را از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۶ تا ۰/۱۵۸۰ دلار سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۵۵۰ تا ۰/۱۵۴۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۳ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در  محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۷۱ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۶۰ دلار است سپس ۰/۱۸ دلار و سپس ۰/۱۹ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار  و سپس محدوده ۰/۱۶ تا ۰/۱۵۸۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ دی (۱۲ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین پس از اینکه روز گذشته در محدوده ۰/۱۴ دلاری موقعیتش را تثبیت کرد این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از خط روند نزولی عبور کرد و پس از پولبک به آن به حرکت خود ادامه داد. روز گذشته شاهد یک کندل بزرگ ۱۶ درصدی هم در نمودار دوج کوین بودیم که دوج را تا محدوده ۰/۱۶۶۰ دلاری بالا کشید. هر چند دوج موفق به حفظ موقعیت خود نشد و تا محدوده قیمت ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۸۰ دلار اصلاح شد. در این قیمت با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۱۵۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین پس از اینکه روزهای گذشته تا محدوده ۰/۱۴ دلاری پایین کشیده شد و حتی قیمت ۰/۱۳۷۰ دلاری را هم لمس کرد با استقبال خریداران در این قیمت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب روز گذشته موفق شد با عبور از خط روند نزولی تا قیمت ۰/۱۴۶۰ دلار هم پیشروی کند اما در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. دوج پس از پولبک به خط روند شکسته شده به حرکت خود ادامه داد و جهش چشمگیری را تجربه کرد. دوج حتی روز گذشته محدوده ۰/۱۶۶۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و دوباره تا محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۸۰ دلاری اصلاح شد. با این حال در این قیمت با برخورد به خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۵۴۰ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری خط روند نزولی قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۱۵۷۰ تا ۰/۱۶ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار دارد و سپس قیمت‌های ۰/۱۶۶۰ و ۰/۱۷ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۵۴۰ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۴۸۰ و سپس ۰/۱۴۵۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا قیمت ۰/۱۴۳۰ و ۰/۱۴ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۵۴۰ تا ۰/۱۵۵۰ دلار است سپس ۰/۱۵۷۰ دلار و سپس ۰/۱۶ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۴۸۰ و ۰/۱۴۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ دی (۱۱ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۰/۱۵۲۰ دلاری نشده بود که با برخورد به خط روند نزولی مجبور به عقب نشینی شد و در این مسیر با از دست دادن حمایت در محدودی ۱۵ و ۰/۱۴۹۰ دلاری نزدیک به ۱۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد. در این مسیر دوج تا محدوده ۱۴ و سپس ۰/۱۳۷۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال با برخورد به این محدوده مورد حمایت خریداران قرار گرفت و حرکت تندوتیزی را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۱۴۶۰ دلاری هم پیشروی کرد. با این حال در این قیمت با برخورد به مقاومت خط روند نزولی متوقف شد تا دوباره به محدوده ۰/۱۴ دلاری باز گردد. امروز  هم دوج کوین با کسب حمایت در این قیمت حرکت تازه را آغاز کرد و موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۴۴۰ تا ۰/۱۴۴۵ دلار عبور کند با این حال دوباره با برخورد به مقاومت ۰/۱۴۶۰ دلاری متوقف شد و در حال حاضر در محدوده ۰/۱۴۵۰ دلار معامله می‌‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که روز ۹ ژانویه موفق به عبور از محدوده ۰/۱۵۴۰ دلاری نشده بود به مسیر نزولی خود ادامه داد. در این مسیر حمایت های مهم در محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۴۹۰ دلار را هم از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۳۷۰ دلاری پایین کشیده شد. هرچند در این محدوده با تقاضای خریداران رو به رو شد و خیلی زود به محدوده ۰/۱۴ دلاری بازگشت. امروز هم با کسب حمایت در این محدوده دوج این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۴۴۰ دلار گذشت و با پولبک به خط روند شکست شده موقعیتش را تثبیت کرد

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۴۶۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار دارد و سپس ۰/۱۴۷۵ دلاری قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده ها میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعت در محدوده ۰/۱۵ دلار موانع مهم بعدی محسوب می شود در صورتی که بتوانند موقعیتش را بالای ۰/۱۵ دلار تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت که به محدوده مقاومت ۰/۱۵۵۰  و ۰/۱۵۸۰ دلار حمله کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دور موفق به عبور از محدوده ۱۴۶۰ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد در مسیر اصلاحی خط روند شکسته شده در محدوده ۱۴۳۰ اولین سطح حمایت خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند دوج را تا محدوده ۱۴ و سپس ۱۳۷۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۴۵۰ تا ۰/۱۴۶۰ دلار است سپس ۰/۱۵ دلار و سپس ۰/۱۵۵۰ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۴۳۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۴ و ۰/۱۳۷۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۰ دی (۱۰ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز ۸ ژانویه تا محدوده ۰/۱۴۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۵ تا ۰/۱۵۲۰ دلار عبور کند. دوج حتی تا محدوده ۰/۱۵۴۰ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر دوج امروز تا محدوده ۰/۱۵ دلاری خط روند شکسته شده اصلاح شد ولی با برخورد به این سطح حمایت شد و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۵۱۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج کوین پس از اینکه در روزهای گذشته در محدوده ۰/۱۴۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج از سد مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۵۲۰ دلار گذشت و تا محدوده ۰/۱۵۴۰ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا امروز دوباره مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب تا محدوده ۰/۱۵ دلاری خط روند شکسته شده اصلاح شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر دوج با پولبک به خط روند به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. در صورت ادامه روند صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۱۵۴۰ تا ۰/۱۵۵۰ دلاری خواهد بود که میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم در این محدوده قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع، سطح مقاومت مهم بعدی در نزدیکی ۰/۱۵۸۰ تا ۰/۱۶ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به ادامه روند صعودی نشود، اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۱۵ دلاری قرار دارد. در صورت از دست دادن این حمایت احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی قیمت‌های ۰/۱۴۷۰ و سپس ۰/۱۴۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۰ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۵۴۰ تا ۰/۱۵۵۰ دلار است سپس ۰/۱۵۸۰ دلار و سپس ۰/۱۶ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۴۷۰ و ۰/۱۴۵۰ دلار و سپس ۰/۱۴ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۹ دی (۹ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که در روزهای گذشته در محدوده ۰/۱۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، دیروز با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۵۴۰ دلار تا محدوده ۰/۱۵۸۰ دلار هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی دیگر متوقف شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۱۴۵۰ دلار هم پایین کشیده شد ولی با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر امروز تا محدوده ۰/۱۵۳۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر پیشروی کرد و در این نقطه با مقاومت روبرو شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۵۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دوج روزهای گذشته حمایت محدوده ۰/۱۶۵۰ دلاری را از دست داده بود تا محدوده ۰/۱۵ دلار پایین کشیده شد. پس از کسب حمایت در این قیمت، حرکت تازه ای را آغاز کرد و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۵۸۰ دلار پیشروی کرد در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و با از دست دادن حمایت ۰/۱۵ دلاری تا محدوده  ۰/۱۴۵۰ دلار پایین کشیده شد هر چند در این قیمت با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد به این ترتیب حرکت تازه را آغاز کرد و امروز تا محدوده ۰/۱۵۳۰ دلاری هم پیش روی کرد اما در این محدوده با برخورد به سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱.۸ درصد و همچنین خط روند نزولی متوقف شد.

در حال حاضر اولین مقاومت مهم برای دوج در محدوده ۰/۱۵۳۰ تا ۰/۱۵۴۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی قرار گرفته است در صورت عبور از این محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۵۸۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۱۶ دلاری پیش روی قرار خواهد گرفت.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که این موفق به عبور از محدوده ۰/۱۵۳۰ دلاری خط روند نزولی نشود و حمایت ۰/۱۵ دلاری را از دست بدهد احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد در مسیر اصلاحی سطح حمایتی بعدی در نزدیکی ۰/۱۴۸۰ و سپس ۰/۱۴۵۰ دلار قرار دارد هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند آن را تا محدوده ۰/۱۴ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغیرات قیمت دوج کوین روز ۱۹ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۶ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۵۳۰ تا ۰/۱۵۴۰ دلار است سپس ۰/۱۵۸۰ دلار و سپس ۰/۱۶ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۴۸۰ و ۰/۱۴۵۰ دلار و سپس ۰/۱۴ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۸ دی (۸ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز پنجم ژانویه موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۷۲۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشده بود مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت مهم در محدوده ۰/۱۶ دلاری را از دست داد و حی محدوده ۰/۱۴۷۰ دلاری را هم لمس کرد. پس از آن دوج در روزهای گذشته برای جبران ارزش از دست رفته تلاش کرد اما موفق به عبور از محدوده ۰/۱۶ دلاری نشد و روز گذشته دوباره تا محدوده ۰/۱۵ دلاری پایین کشیده شد. سایه‌های بلند کندل‌های یکساعته نشان می‌دهد در این محدوده دوج از حمایت نسبی برخوردار است. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۵۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه نزدیک به یک هفته در محدوده ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷۶۰ دلاری در نوسان بود، در نهایت کف این محدوده را از دست و تا محدوده ۰/۱۵ دلاری پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۴۷۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. با این حال موفق به عبور از محدوده ۰/۱۶ دلاری نشد و روز گذشته دوباره تا محدوده ۰/۱۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۵۸۰ تا ۰/۱۶ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش مهم اخیر و همچنین میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت برای دوج خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن، قیمت‌های ۰/۱۶۵۰ و سپس ۰/۱۷ دلار به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۵۸۰ تا ۰/۱۶ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در این مسیر محدوده ۰/۱۵۵۰ تا ۰/۱۵۳۰ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود و سپس محدوده ۰/۱۵ و ۰/۱۴۷۰ دلار به عنوان محدوده‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۸ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۵۸۰ تا ۰/۱۶ دلار است سپس ۰/۱۶۵۰ دلار و سپس ۰/۱۷ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۵۵۰ تا ۰/۱۵۳۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۵ و ۰/۱۴۷۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۵ دی (۵ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز سوم ژانویه تا محدوده ۰/۱۶۷۰ تا ۰/۱۶۸۰ دلاری پایین کشیده شده بود. در ااین قیمت با حمایت روبرو شد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج با عبور از ۰/۱۷ دلار موفق شد تا محدوده ۰/۱۷۲۰ دلار هم پیشروی کند. با این حال در این قیمت دوج کوین با مقاومت خط روند نزولی دیگر روبرو شد تا دوباره در مسیر نزولی قرار بگیرد. به این ترتیب روز گذشته دوباره تا محدوده ۰/۱۶۷۰ و ۰/۱۶۶۰ دلار پایین کشیده شد. دوج که در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار بود این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا این فرصت را داشته باشد که در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج درون یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر روز گذشته با لمس سقف کانال در محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب امروز تا محدوده ۰/۱۶۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به کف کانال دوباره مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند و این فرصت را پیدا کرد تا با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۶۹۰ دلاری تا مرز ۰/۱۷ دلار پیشروی کند.

در حال حاضر در محدوده ۰/۱۷ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر و سقف کانال اولین سطح مقاومت برای دوج محسوب می‌شود. در صورت عبور از سقف کانال، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع بعدی است و سپس محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور کامل از محدوده ۰/۱۷ دلاری نشود و با برخورد به سقف کانال ریجکت شود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در این مسیر محدوده ۰/۱۶۸۰ و سپس ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار سطوح حمایت مهمی بعدی برای دوج کوین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۵ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷ دلار است سپس ۰/۱۷۲۰ دلار و سپس ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۶۸۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۶۶۰ و ۰/۱۶۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۴ دی (۴ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز دوم ژانویه موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۶۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۶۹۰ تا ۰/۱۶۸۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما دوج کوین با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. دوج که روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷ دلار نشده بود، امروز دوباره تا محدوده ۰/۱۶۸۰ دلاری پایین کشیده شد. مطابق انتظار دوج در این قیمت با حمایت روبرو شد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر امروز تا محدوده ۰/۱۷۱۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۱۰ دلاری معامله می‌شود و با خط روند نزولی روبرو شده است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از این که موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۶۰ دلاری نشده بود تا محدوده ۰/۱۶۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج کوین امروز و روز گذشته حمایت شد تا با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom) فرصت حرکت صعودی را پیدا کند.

در حال حاضر دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۱۰ دلار با خط روند نزولی روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۱۷۲۰ دلار و در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم دوج کوین به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر قیمت‌های ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۶۰ دلار و سپس ۰/۱۸ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۱۰ دلار نشد و حمایت ۰/۱۷ دلاری را از دست بدهد باید منتظر اصلاح دوباره قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۶۸۰ و سپس ۰/۱۶۶۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۴ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱ و ۰/۱۷۲۰ دلار است سپس ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۶۰ و سپس ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۱۰ و ۰/۱۷ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۶۸۰ و ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۳ دی (۳ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز گذشته در محدوده ۰/۱۷ دلاری حمایت شده بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۱۷۶۰ دلار به حرکت خود ادامه داد. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر حمایت ۰/۱۷۳۰ تا ۰/۱۷۲۰ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۱۷۱ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج با قیمت ۰/۱۷۱۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۱۶۶۰ دلاری در روز ۳۱ دسامبر حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۷ دلار موفق شد روز گذشته تا محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۶۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب امروز تا محدوده ۰/۱۷۱۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر پایین کشیده شد.

در حال حاضر دوج از حمایت در محدوده ۰/۱۷۱۰ تا ۰/۱۷ دلاری برخوردار است. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم حرکت صعودی تازه‌ای را ببینیم. در مسیر صعودی اولین مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۷۲۰ تا ۰/۱۷۳۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۶۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود و مانع بعدی در محدوده ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۲۰ تا ۰/۱۷۳۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۷۱۰ تا ۰/۱۷ دلاری را از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۶۸۰ و سپس ۰/۱۶۶۰ دلار قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۶۲۰ و سپس ۰/۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۳ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷۲۰ تا ۰/۱۷۳۰ دلار است سپس ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۶۰ و سپس ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۱۰ و ۰/۱۷ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۶۸۰ و ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۲ دی (۲ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که روز آخر سال ۲۰۲۱ را با کاهش قیمت تا محدوده ۰/۱۶۶۰ دلاری سپری کرده بود در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و در نهایت سال ۲۰۲۲ را در محدوده ۰/۱۷ دلاری آغاز کرد. روز گذشته یعنی اول ژانویه دوج کوین با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۷ دلاری تا ۰/۱۷۴۰ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۱۷ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ دلاری مورد حمایت قرار گرفته است و برای عبور از مقاومت ۰/۱۷۲۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از اینکه روز ۳۱ دسامبر موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا ۰/۱۶۶۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته موفق به عبور از مقاومت ۰/۱۷ دلاری شد. دوج حتی تا محدوده ۰/۱۷۴۰ دلار هم پیشروی کرد اما در این قیمت متوقف شد تا امروز دوباره تا مرز ۰/۱۷ دلار پایین کشیده شود. در این محدوده دوج توسط سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری است که در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده، مقاومت بعدی در نزدیکی ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۷۸۰ و ۰/۱۸ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج کوین در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۲۰ دلار نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۷ دلار اولین سطح حمایت است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت دوج را تا محدوده ۰/۱۶۸۰ و سپس ۰/۱۶۶۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۲ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۹  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷۲۰ دلار است سپس ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ و سپس ۰/۱۷۷۰ تا ۰/۱۸ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ و ۰/۱۶۸۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۱ دی (۱ ژانویه ۲۰۲۲)

دوج کوین که در روزهای گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته بود روز ۲۹ دسامبر تا محدوده ۰/۱۶۶۰ و ۰/۱۶۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج از سد سقف کانال در محدوده ۰/۱۷ دلار عبور کرد و تا محدوده ۰/۱۷۵۰ دلار به پیشروی خود ادامه داد. در این قیمت با مقاومت خط روند نزولی دیگری روبرو شد و تا ۰/۱۷ دلار عقب نشینی کرد. با این حال دوج از این خط روند نوزلی هم عبور کرد و آخرین روز سال ۲۰۲۱ یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۰/۱۷۵۰ دلاری تلاش کرد با این حال موفق به انجام این کار نشد و تا محدوده ۰/۱۶۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج توسط خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب سال ۲۰۲۲ را در محدوده ۰/۱۷ دلاری به پایان برد. در زمان نگارش این مطلب هم دوج با خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری روبرو شده است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج ساعت‌های آخر سال ۲۰۲۱ را در محدوده ۰/۱۷ دلاری سپری کرد. در واقه دوج که روز ۳۱ دسامبر موفق به عبور از خط روند نزولی درمحدوده ۰/۱۷ دلاری شده بود تا مرز ۰/۱۷۵۰ و ۰/۱۷۶۰ دلار هم پیشروی کرد اما در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی بعدی متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر دوج تا قیمت ۰/۱۶۶۰ دلاری پایین کشیده شد. پس از این دیده بودیم دوج در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار است، این بار هم دوج در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

امروز و در اولین روز از سال ۲۰۲۲ هم دوج با کسب حمایت در قیمت ۰/۱۶۶۰ دلار حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد.

در حال حاضر دوج با مقاومت در محدوده ۰/۱۷۱۵ تا ۰/۱۷۲۰ دلاری روبرو شده است که در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار مانع بعدی خواهد بود و محدوده ۰/۱۸ دلار هم سطح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۲۰ دلار نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلاری اولین سطح حمایت است و سپس محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت دوج را تا محدوده ۰/۱۶۲۰ و ۰/۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۱ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۷  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷۲۰ دلار است سپس ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ و سپس ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۶۲ تا ۰/۱۶۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۹ دی (۳۰ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که در روزهای گذشته حمایت‌های ۰/۱۹ و ۰/۱۸ دلاری را از دست داده بود، روز گذشته ه محدوده حمایت ۰/۱۷ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار پایین کشیده شد. دوج در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و امروز تلاش کرد تا ارزش از دست رفته خود را جبران کند. در این مسیر تا محدوده ۰/۱۷ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب دوج با مقاومت در این محدوده روبرو شده است و برای عبور از آن تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج با از دست دادن حمایت‌های ۰/۱۹ و ۰/۱۸ دلاری درون یک کانال نزولی قرار گرفت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. روز گذشته با لمس محدوده سقف کانال در نزدیکی ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار مجبور به عقب نشینی شد در این مسیر حمایت ۰/۱۷ دلاری را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج با برخورد به کف کانال مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب یکبار دیگر برای عبور از سقف کانال تلاش کرد حتی تا محدوده ۰/۱۷ دلار هم پیشروی کرد اما با برخورد به سقف کانال متوقف شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج محدوده ۰/۱۷ دلاری خط روند نزولی و همچنین فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر است. در صورت عبور از این قیمت و تثبیت موقعیت انتظار داریم دوج به روند صعودی بازگردد. در این مسیر محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۷۰ دلار مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلاری قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت و بازگشت به کف کانال وجود دارد. در مسیر محدوده ۰/۱۶۸۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا کف کانال در نزدیکی ۰/۱۶۲۰ تا ۰/۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۹ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در مسیر بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷ دلار است سپس ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۷۰ و سپس ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۶۸۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۶۲ تا ۰/۱۶۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۸ دی (۲۹ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۲۷ دسامبر با برخورد به مقاومت در محدوده قیمت ۰/۱۹۳۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شده بود، با از دست دادن حمایت ۰/۱۹ دلاری روز گذشته تا مرز ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت و حتی تا محدوده ۰/۱۸۳۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و با از دست دادن حمایت ۰/۱۸ دلاری امروز تا محدوده قیمت ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۲۰ دلار سقوط کرد. در این قیمت دوج با تقاضای خریداران روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دوج پس از اینکه حمایت ۰/۱۹ دلاری را از دست داد روز گذشته تا محدود ۰/۱۸ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج با حمایت نسبی روبرو شد اما قدرت خریداران به اندازه کافی زیاد نبود و در نهایت با از دست دادن حمایت ۰/۱۸ دلاری، دوج امروز تا محدوده ۰/۱۷۴۰ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری را هم لمس کرد. امروز و در این محدوده دوج با استقبال خریداران روبرو شد و حتی تا محدوده ۰/۱۷۷۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت و در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر متوقف شد.

در حال حاضر دوج در محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری از حمایت نسبی برخوردار است، در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم دوج یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۱۷۷۵ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۱۸ دلار و سپس ۰/۱۸۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۷۵ و سپس ۰/۱۸ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۷۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ادامه روند اصلاحی قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده حمایت مهم در نزدیکی ۰/۱۷۲۰ دلار قرار گرفته است. در صورت از دست رفتن این حمایت محدوده مهم بعدی ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار خواهد بود و سپس محدوده ۰/۱۶۵۰ دلار سطح حمایت بعدی برای دوج در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۸ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در مسیر بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۷۷۵ دلار است سپس ۰/۱۸ و سپس ۰/۱۸۵۰ دلار  ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۲۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۶۵۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۷ دی (۲۸ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز ۲۶ دسامبر در محدوده ۰/۱۸۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۹۳۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج حمایت خط روند صعودی در نزدیکی قیمت ۰/۱۹ دلار را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. به این ترتیب دوج حتی حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۸۸۰ دلار و سپس ۰/۱۸۵۰ دلار را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۸۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۹۳۰ دلاری نشد در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر حمایت خط روند صعودی در محدوده ۰/۱۹ و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۸۸۰ دلار و سپس ۰/۱۸۵۰ دلار را از دست داد و تا محدوده ۰/۱۸ دلار پایین کشیده شد. دوج حتی محدوده ۰/۱۷۸۰ دلار را هم لمس کرد ولی در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۸۹۰ تا ۰/۱۹ دلار قرار گرفته است. در این محدوده شاهد خط روند نزولی هم هستیم که عبور از این محدوده را برای دوج مهم‌تر می‌کند. در صورت عبور از این خط روند و تثبیت موقعیت بالای آن محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹۶۰ و سپس ۰/۱۹۹۰ تا ۰/۲۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۸۵۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلار قرار گرفته است. در صورت از دست رفتن این حمایت، سطح مهم بعدی برای دوج در نزدیکی ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۴۰ قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار به عنوان سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۷ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی است اما در مسیر بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار است سپس ۰/۱۸۹۰ تا ۰/۱۹ دلار  و پس از آن ۰/۱۹۵۰ و سپس ۰/۱۹۹۰ تا ۰/۲۰  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۶ دی (۲۷ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته حمایت خط روند در محدوده 0/1920 تا 0/19 دلاری را از دست داده بود تا محدوده 0/1850 دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما دوج توسط خط روند حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با تکیه بر این خط روند صعودی یکبار دیگر خودش را به مرز ۰/۱۹ تا ۰/۱۹۲۰ دلار رساند. هر چند این بار هم موفق به عبور کامل از این محدوده نشد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه در روزهای گذشته موفق به عبور از محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹۶۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۱۹۲۰ تا ۰/۱۹ دلار را از دست داد و تا محدوده ۰/۱۸۵۰ دلاری پایین کشیده شد. هر چند در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر دوج درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث (خط روند صعودی) در محدوده ۰/۱۹ تا ۰/۱۸۹۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند و ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۱۹۲۰ دلار مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت می‌شود.

در صورتی که محدوده ۰/۱۸۹۰ تا ۰/۱۹ دلاری همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده مقاومت مهم بعدی در محدوده قیمت ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹۶۰ دلار خواهد بود. پس از ان محدوده ۰/۲۰ دلاری و سپس ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۱ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۹۲۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۹ تا ۰/۱۸۹۰ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۰/۱۸۶۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۸ و ۰/۱۷۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۶ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۳  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۹۲۰ دلار است سپس ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹۶۰ دلار  و پس از آن ۰/۲۰  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹ تا ۰/۱۸۹۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۸۶۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار و سپس محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۵ دی (۲۶ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که در روزهای گذشته برای عبور از محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹۶۰ دلاری تلاش می‌کرد موفق به عبور از این محدوده نشد و در نتیجه مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر دوج حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۱۹۲۰ تا ۰/۱۹ دلار را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۱۸۶۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج توسط خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین همچنان از حمایت خط روند برخوردار است و در محدوده قیمت ۰/۱۸۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج پس از شکستن مقاومت ۰/۱۷۵۰ دلاری در روز ۲۳ دسامبر با حمایت خط روند صعودی موفق شد تا محدوده ۰/۱۹۵۰ و ۰/۱۹۶۰ دلاری پیشروی کند. هر چند با وجود تلاش چند باره موفق به عبور از این مانع نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. امروز و در مسیر اصلاحی دوج حمایت خط روند در نزدیکی ۰/۱۹۲۰ تا ۰/۱۹ دلار را از دست داد و تا محدوده ۰/۱۸۶۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار پایین کشیده شد. خط روند صعودی دیگری در این محدوده از قیمت دفاع کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر دوج از حمایت در محدوده ۰/۱۸۷۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلاری برخوردار است، در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۰/۱۹ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۱۹۳۰ و سپس ۰/۱۹۶۰ دلاری موانع بعدی در نظر گرفته می‌شوند. در صورت عبور از این مانع، انتظار داریم دوج دوباره با قیمت ۲۰ سنتی ملاقات کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۹ دلاری نشود و حمایت مهم ۰/۱۸۷۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بشتر قیمت باشیم.

در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸۲۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن انتظار داریم محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلار از قیمت دفاع کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۵ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۹ دلار است سپس ۰/۱۹۳۰ تا ۰/۱۹۶۰ دلار  و پس از آن ۰/۲۰  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸۷۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۸۵۰ دلار سپس  ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸۲۰ دلار و محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۴ دی (۲۵ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۲۰ دسامبر در محدوده ۰/۱۶ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود موفق شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج از سد مقاومت‌های ۰/۱۷ دلار و سپس ۰/۱۷۸۰ و ۰/۱۸۵۰ دلار هم گذشت  و روز گذشته موفق به لمس محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار هم شد. در این قیمت دوج با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر تا محدوده ۰/۱۸۵۰ دلاری هم پایین کشیده شد. در این قیمت اما خط روند صعودی از قیمت حمایت کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۰/۱۹۵۰ دلار تلاش کرد، اما این بار هم موفق نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۹ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین در روزهای گذشته با تثبیت موقعیت بالای ۰/۱۶ دلار این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از سد مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۷ دلار و سپس مقاومت‌های ۰/۱۷۸۰ تا ۰/۱۸ و ۰/۱۸۵۰ دلار هم عبور کرد تا روز گذشته به مرز ۰/۱۹۵۰ دلاری دست پیدا کند. دوج پس از برخورد به این مقاومت مجبور به عقب نشینی شد و تا حمایت خط روند صعودی در محدوده ۰/۱۸۵۰ دلار هم پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا دوباره برای عبور از مقاومت ۰/۱۹۵۰ دلاری تلاش کند.

در حال حاضر دوج در محدوده ۰/۱۹ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از مقاومت ۰/۱۹۵۰ دلاری تلاش می‌کند. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت، محدوده ۰/۲۰ تا ۰/۲۰۳۰ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود و سپس محدوده ۰/۲۱ و ۰/۲۲ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۹۵۰ تا ۰/۱۹۶۰ دلاری نشود احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۰/۱۹ دلار قرار دارد. سپس خط روند صعودی در محدوده ۰/۱۸۸۰ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت مهم می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۱۸۵۰ و سپس ۰/۱۸ دلار پایین بکشد. میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در این محدوده می‌تواند مانع از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۴ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۹۵۰ دلار است سپس ۰/۲۰ تا ۰/۲۰۳۰ دلار  و پس از آن ۰/۲۱  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۹ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۸۵۰ دلار و سپس  ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲ دی (۲۳ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که از روز ۲۰ دسامبر و کسب حمایت در محدوده ۰/۱۶ دلاری حرکت تازه‌ای را آغاز کرده بود، روز گذشته تا مرز ۰/۱۸ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت دوج با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب امروز تا محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال دوج در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز گذشته موفق شد از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۷ دلاری عبور کند و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند. به این ترتیب دوج فرصت پیدا کرد تا به حرکت صعودی خود ادامه دهد و تا محدوده ۰/۱۸ دلاری پیشروی کند. در این قیمت دوج با مقاومت روبرو شد تا اصلاح جزئی را تجربه کند. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر اولین مقاومت برای دوج در محدوده ۰/۱۷۸۰ تا ۰/۱۸ دلاری قرار دارد. در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از این قیمت شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند مقاومت‌های بعدی در محدوده ۰/۱۸۵۰ و سپس ۰/۱۹ دلاری قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۸۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۷۲۰ دلاری را هم از دست بدهد، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۷ دلاری حمایت مهم بعدی است. در صورت از دست رفتن آن حمایت بعدی در قیمت ۰/۱۶۸۰ دلار قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر  می‌تواند دوج کوین را تا ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ و سپس ۰/۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۷۸۰ تا ۰/۱۸ دلار است سپس ۰/۱۸۵۰ دلار  و پس از آن ۰/۱۹  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۲۰ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار و سپس  ۰/۱۶۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱ دی (۲۲ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز دوشنبه در محدوده ۰/۱۶ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج از سد مقاومت ۰/۱۶۸۰ دلاری خط روند نزولی و ۰/۱۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته گذشت و با تثبیت موقعیت بالای این محدوده به روند صعودی خود ادامه داد. در این مسیر دوج امروز تا محدوده ۰/۱۷۴۰ دلاری به پیشروی ادامه داد. در این قیمت اما با برخورد به مقاومت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج در روز گذشته با عبور از محدوده ۰/۱۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و تثبیت موقعیت بالای آن فاز صعودی خود را حفظ کرد و امروز موفق شد تا مقاومت ۰/۱۷۴۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. هر چند امروز با برخورد به این مقاومت متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر تا محدوده ۰/۱۷۱۵ دلاری هم پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۰/۱۷۸۰ تا ۰/۱۸ دلاری مقاومت بعدی خواهد بود و سد بعدی در نزدیکی ۰/۱۹ دلار قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۴۰ دلاری نشود، اولین سطح حمایت در ۰/۱۷۱۵ دلار و سپس محدوده ۰/۱۷ دلار نزدیکی به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۱۶۸۰ دلار پاین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۲  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار است سپس ۰/۱۸ تا ۰/۱۸۲۰ دلار  و پس از آن ۰/۱۹  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۱۵ دلار است. پس از آن محدوده ۰/۱۷ دلار و سپس  ۰/۱۶۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که در روزهای گذشته موفق به عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشده بود، روز گذشته تا محدوده ۰/۱۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت دوج مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب با کسب حمایت این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج روز گذشته تا محدوده خط روند نزولی پیشروی کرد اما در این محدوده متوقف شد و تا محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلاری اصلاح شد. با این حال در این قیمت حمایت شد تا امروز به حرکت صعودی خود ادامه دهد. به این ترتیب دوج کوین امروز با عبور از محدوده ۰/۱۶۷۵ دلاری خط روند نزولی را شکست و تا محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته به حرکت خود ادامه داد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج کوین که در روزهای گذشته تحت تاثیر خط روند نزولی قرار گرفته بود روز گذشته تا مرز ۰/۱۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر دوج امروز موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۶۷۵ دلاری عبور کند و خودش را به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری رساند.

در حال حاضر دوج با مقاومت مهم در محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری روبرو شده است. در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در قیمت ۰/۱۸ تا ۰/۱۸۲۰دلاری قرار گرفته است. سپس محدوده ۰/۱۹ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۷ دلاری اولین سطح حمایت خواهد بود، در صورت از دست رفتن این حمایت، محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و خط روند شکسته شده در محدوده ۰/۱۶۷۰ دلار حمایت مهم بعدی است.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۳۰ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار است سپس ۰/۱۸ تا ۰/۱۸۲۰ دلار  و پس از آن ۰/۱۹  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۶۷۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته برای عبور از مقاومت ۰/۱۷۵۰ دلاری تلاش می‌کرد، در این قیمت با برخورد به مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی متوقف شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر دوج حمایت‌های ۰/۱۷ و سپس ۰/۱۶۷۰ دلاری را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۱۶۵۰ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج با قیمت ۰/۱۶۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج که در روزهای گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود، پس از کسب حمایت در محدوده ۰/۱۶ دلاری ضلع پایین مثلث حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری ضلع بالای مثلث به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت شدند تا دوج دوباره مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر دوج حمایت‌های محدوده ۰/۱۷ دلار و سپس ۰/۱۶۷۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۰/۱۶۵۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال  حاضر محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلاری سطح حمایت نسبی برای دوج کوین محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم دوج حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی اولین سطح مقاومت مهم برای دوج خواهد بود. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن، دوج این فرصت را خواهد داشت تا به حرکت صعودی خود بازگردد. در این صورت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۷۳۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۱۸ دلاری به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این صورت حمایت مهم بعدی در محدوده قیمت ۰/۱۶ دلاری قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۹ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۳  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار است سپس ۰/۱۷۳۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار  و پس از آن ۰/۱۸  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۶۶۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۶ دلار سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز جمعه تا محدوده ۰/۱۶۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. درا ین مسیر موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۷۳۰ دلاری عبور کند و تا محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد. دوج پس از پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۳۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از مقاومت در محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج که در روزهای گذشته درون یک مثلث قرار داشت، دیروز موفق شد با عبور از محدوده ۰/۱۷۳۰ دلاری از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) عبور کند. سپس با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد و به حرکت خود ادامه داد. امروز هم دوج تا محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد ولی موفق به عبور از آن نشد.

در حال حاضر محدوده   ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح مقاومت خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را خواهد داشت تا محدوده ۰/۱۸ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. محدوده ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. سطح حمایت مهم برای دوج در نزدیکی خط روند صعودی در محدوده ۰/۱۷ دلاری خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۶۷۰ تا ۰/۱۶۵۰ دلار و سپس تا ۰/۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۸ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در  محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۶  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۷۳۰ تا ۰/۱۷۵۰ دلار است سپس ۰/۱۷۷۰ تا ۰/۱۸ دلار  و پس از آن ۰/۱۸۳۰ تا  ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۹ دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۶۷۰ دلار و سپس  ۰/۱۶۵۰ و ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۱۴ دسامبر جهش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده بود و تا مرز ۰/۲۲ دلار پیشروی کرد موفق به عبور از این مانع نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۷۵۰ دلار را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۰/۱۶ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده دوج با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و امروز به بالای ۰/۱۷ دلار هم پیشروی کرد. با این حال با برخورد به محدوده ۰/۱۷۲۰ تا ۰/۱۷۴۰ دلار متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج روز پنجشنبه با از دست دادن خط روند در محدوده ۰/۱۸ دلاری در روند نزولی قرار گرفت. در این مسیر دوج با از دست دادن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، تا محدوده ۰/۱۶ دلاری هم پایین کشیده شد. در این محدوده خط روند صعودی مانع از ریزش بیشتر قیمت شد.

اگر با دقت بیشتری به نمودار نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، خط روند صعودی و نزولی تشکیل یک مثلث را می‌دهند که خط روند صعودی به عنوان ضلع پایین مثلث از قیمت حمایت می‌کند و ضلع بالای مثلث به عنوان مقاومت عمل می‌کند. در حال حاضر ضلع بالای مثلث در محدوده ۰/۱۷۳۰  دلاری اولین سطح مقاومت برای دوج محسوب می‌شود. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۷۸۰ و سپس ۰/۱۸ دلاری مانع مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از خظ روند نزولی (ضلع بالای مثلث) نشود و حمایت ۰/۱۷ دلاری را هم از دست بدهد احتمال بازگشت به سمت ضلع پایین مثلث وجود دارد.

در این مسیر محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۹۰ دلار فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده ۰/۱۶۷۰ دلاری ضلع پایین مثلث قرار دارد.

هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن ایت محدوده می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۱۶۵۰ و ۰/۱۶ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۷ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در  محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۷۳۰ و ۰/۱۷۵۰ دلار است سپس ۰/۱۷۷۰ تا ۰/۱۸ دلار  و پس از آن ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۹ دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۶۸۰ دلار و سپس  ۰/۱۶۵۰ و ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از جهش ۳۰ درصدی روز سه شنبه و پیشروی تا محدوده ۰/۲۲ دلاری در این قیمت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۱۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شد. این محدوده به خوبی از قیمت دفاع کرد تا دوج ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۰/۱۸۵۰ دلار به حرکت خود ادامه داد. هر چند با برخورد به این سطح مقاومت متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۰/۱۷۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب دوج از حمایت خط روند  صعودی برخوردار است و در محدوده ۰/۱۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم به خوبی متوجه خواهیم شد، دوج پس از برخورد به مقاومت ۰/۲۲ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط ورند صعودی در نزدیکی قیمت ۰/۱۷ دلار پایین کشیده شد. این محدوده  به خوبی از قیمت دفاع کرد تا شاهد ریزش بیشتر دوج کوین نباشیم. به این ترتیب دوج این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و روز گذشته دوباره تا محدوده ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸۶۰ دلار به حرکت خود ادامه داد. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر دوج از حمایت خط روند صعودی در محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۹۰ دلاری برخوردار است. در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم دوج کوین دوباره به مسیر صعودی باز گردد. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار است در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در نزدیکی ۰/۱۹ دلار قرار دارد، سپس محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در محدوده ۰/۱۹۶۰ تا ۰/۲۰ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۹۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی حمایت مهم بعدی در محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۷۲۰ دلار و سپس ۰/۱۷ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۶۵۰ و سپس ۰/۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۵ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در  محدوده مومنتوم نزولی و در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۸۳۰ تا ۰/۱۸۵۰ دلار است سپس ۰/۱۹ دلار  و پس از آن ۰/۱۹۵۰ و ۰/۲۰ دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۹۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۷۲۰ تا ۰/۱۷  دلار و سپس  ۰/۱۶۵۰ و ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۱۳ دسامبر تا محدوده ۰/۱۵ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. با این حال روز گذشته و با اعلام خبر پشتیبانی شرکت تسلا از ارز دوج توسط ایلان ماسک، دوج کوین جهش قیمتی جالب توجهی را تجربه کرد و با ۳۰ درصد افزایش قیمت روز گذشته تا محدوده ۰/۲۲ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما دوج با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۵۰ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب دوج در محدوده ۰/۱۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که روز دوشنبه تا محدوده ۰/۱۵ دلاری پایین کشیده شده بود، دوج که در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار بود، به توییت ایلان ماسک درباره پذیرش دوج توسط شرکت تسلا واکنش مثبتی نشان داد و دوج با جهش ۳۰ درصدی موفق شد از سد مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۶۵۰ دلاری عبور کند.

در ادامه مسیر دوج با عبور از محدوده ۰/۱۸ و ۰/۲۰ دلاری تا محدوده ۰/۲۲ دلار هم پیشروی کرد. در این قیمت اما دوج با مقاومت مهمی روبرو شد که از ادامه حرکت صعودی قیمت جلوگیری کرد. به این ترتیب دوج در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۶۱/۸ درصد پایین کشیده شد. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

امروز و با کسب حمایت در محدوده ۰/۱۸ دلاری دوج این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در مسیر صعودی محدوده ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸۶۰ دلار اولین مقاومت خواهد بود و پس از آن محدوده ۰/۱۹ تا ۰/۱۹۲۰ دلاری قرار دارد. در صورت عبور از این مانع و تثبیت قیمت بالای آن، قیمت‌های ۰/۲۰۵۰ و سپس ۰/۲۲ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۸۵۰ و ۰/۱۹ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد. در مسیر اصلاحی اولین حمایت محدوده ۰/۱۷۸۰ دلاری خواهد بود. در صورت از دست رفتن این محدوده، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۰/۱۷ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۱۶۵۰ و ۰/۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۴ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در  محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۳  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۸۵۰ تا ۰/۱۸۶۰ دلار است سپس ۰/۱۹ تا ۰/۱۹۲۰ دلار  و پس از آن ۰/۲۰۵۰ و ۰/۲۲ دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۷۸۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۷  دلار و سپس  ۰/۱۶۵۰ و ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز ۱۲ دسامبر موفق به عبور از محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۰/۱۷ تا ۰/۱۷۲۰ دلار نشده بود، در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت ۰/۱۶ دلاری، روز گذشته تا محدوده ۰/۱۵۵۰ دلار پایین کشیده شد. سایه بلند کندل یک ساعته دوج حتی محدوده ۰/۱۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و دوباره به مسیر صعودی بازگشت. در این مسیر دوج امروز تا محدوده ۰/۱۶۲۰ دلار هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۰/۱۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج با وجود این که در روزهای گذشته موفق به عبور از خط روند نزولی شده بود، اما در عبور از محدوده ۰/۱۸ دلاری ناکام ماند تا همچنان به روند کاهشی خود ادامه دهد. در این مسیر روز یکشنبه هم موفق به عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته  در محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۷۲۰ دلاری نشد و ر.ز گذشته تا محدوده ۰/۱۵۵۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج با کسب حمایت در این قیمت امروز تا محدوده ۰/۱۶۲۰ دلاری هم پیشروی کرد و در این قیمت با مقاومت روبرو شد.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۵۸۰ تا ۰/۱۵۶۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از صعود اخیر (از ۰/۱۵۱۵ تا ۰/۱۶۲۰ دلار) اولین سطح حمایت برای قیمت محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند انتظار داریم دوج به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۰/۱۶۲۰ دلار خواهد بود، سپس در محدوده ۰/۱۶۵۰ تا ۰/۱۶۶۰ دلاری شاهد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هستیم که مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از ان محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۷۲۰ دلار به عنوان سطح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۶۲۰ دلاری نشود و حمایت ۰/۱۵۸۰ تا ۰/۱۵۶۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح دوباره قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده حمایت بعدی در نزدیکی ۰/۱۵۴۰ و سپس ۰/۱۵ دلار است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰/۱۴۵۰ و ۰/۱۴ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۳ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در حال بازگشت به محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۶ تا ۰/۱۶۲۰ دلار است سپس ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار  و پس از آن ۰/۱۷۵۰ و ۰/۱۸ دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۵۸۰ تا ۰/۱۵۶۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۵۴۰ و ۰/۱۵ دلار و سپس  ۰/۱۴۵۰ و ۰/۱۴ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز شنبه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۶۸۰ دلاری شده بود، پس از پولبک به سطح شکسته شده موقعتش را تثبیت کرد و به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر دوج تا محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی بعدی و همچنین میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد. با وجود تلاش چندباره برای عبور از این محدوده قیمت، دوج موفق به انجام این کار نشد و امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی دوج حمایت ۰/۱۶۸۰ دلاری را از دست داد و تا خط روند در محدوده ۰/۱۶۳۰ دلاری پایین کشیده شد. دوج کوین فعلا در این محدوده مورد حمایت قرار گرفته است و ر زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۰/۱۶۴۰ دلاری معالمه می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۶۸۰ دلاری شد، به این ترتیب با تثبیت موقعیت خود بالای این خط روند به حرکت صعودی ادامه داد و تا محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۷۲۰ دلای هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی متوقف شد و دوباره مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر تا محدوده ۰/۱۶۴۰ تا ۰/۱۶۳۰ دلاری پایین کشیده شد اما با برخورد به خط روند شکسته شده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۶۴۰ تا ۰/۱۶۳۰ دلاری سطح حمایت برای دوج محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم دوج حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۰/۱۶۵۰ تا ۰/۱۶۶۰ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود. سپس محدوده ۰/۱۶۸۰ دلار فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و  ۰/۱۷ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود. در صورت عبور ازاین مانع و تثبیت موقعیت بالای آن، قیمت‌های ۰/۱۷۴۰ تا ۰/۱۷۵۰ و سپس ۰/۱۸ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰/۱۶۵۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۶۳۰ تا ۰/۱۶۲۰ دلاری اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده ۰/۱۶ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۲ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در  محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۶۵۰ تا ۰/۱۶۶۰ دلار است سپس ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار  و پس از آن ۰/۱۷۵۰ و ۰/۱۸ دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۶۴۰ تا ۰/۱۶۳۰ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۶۲۰ دلار و سپس  ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که در روزهای گذشته با خط روند نزولی روبرو شده بود، در نهایت امروز با عبور از محدوده قیمت ۰/۱۶۸۰ دلاری موفق شد از سد این خط روند نزولی عبور کند. به این ترتیب دوج تا محدوده ۰/۱۷ دلاری هم پیشروی کرد اما در عبور از این مقاومت ناگام ماند تا به سطح شکسته شده بازگردد. دوج کوین با پولبک به محدوده ۰/۱۶۷۰ دلاری سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد تا همچنان در روند صعودی باقی بماند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده قیمت ۰/۱۶۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه روز ۱۰ دسامبر تا محدوده ۰/۱۶ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت با برخورد به خط روند حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوج موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۶۸۰ دلاری هم عبور کند و امروز با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کند.

در حال حاضر دوج با مقاومت مهم در محدوده ۰/۱۷ دلار روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، مانع بعدی برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۲۰ دلاری و در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی دیگر قرار دارد. در صورت عبور از MA 100 و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم دوج تا محدوده ۰/۱۷۵۰ و سپس ۰/۱۷۹۰ تا ۰/۱۸ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۷ و ۰/۱۷۲۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۶۸۰ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود و پس از ان محدوده ۰/۱۶۵۰ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد می‌تواند از ریزش بیشتر جلوگیری کند. در صورت هر گونه ریزش بیشتر، احتمال بازگشت دوج کوین به محدوده ۰/۱۶۳۰ و ۰/۱۶ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۱ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده  ۰/۱۷ دلار است سپس ۰/۱۷۲۰  و پس از آن ۰/۱۷۵۰ و ۰/۱۸ دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۶۸۰  دلار است. پس از آن محدوده  ۰ ۰/۱۶۵۰ دلار و سپس ۰/۱۶۳۰ و ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین پس از اینکه روز هفتم دسامبر موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۸ دلاری شده بود، با مقاومت خط روند نزولی دیگری روبرو شد و در روزهای گذشته با وجود تلاش برای عبور از این مانع موفق نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. روز گذشته هم دوج با لمس این خط روند در محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری متوقف شد. به این ترتیب تا محدوده ۰/۱۶ دلاری پایین کشیده شد. امروز و در این قیمت دوج کوین با حمایت روبرو شد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده قیمت ۰/۱۶۶۰ دلاری معامله می‌شود و با مقاومت در نزدیکی ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار روبرو است.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج پس از اینکه روز هفتم دسامبر از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۰/۱۸ دلاری عبور کرد با مقاومت دیگری در نزدیکی خط روند نزولی روبرو شد و با وجود لمس چندین باره این مانع موفق به عبور از ان نشد. در این مسیر دوج حمایت MA 100 در نزدیکی قیمت ۰/۱۷۵۰ دلاری را هم از دست داد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر دوج با از دست دادن مهم محدوده ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلاری، تا مرز ۰/۱۶ دلار هم پایین کشیده شد. دوج امروز در این محدوده مورد حمایت قرار گرفته و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است.

در حال حاضر محدوده ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلاری اولین سطح مقاومت برای دوج کوین خواهد بود که در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده مانع بعدی محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری خواهد بود که در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد و پس از آن محدوده ۰/۱۸ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار نشود اولین سطح حمایت ۰/۱۶۵۰ دلار است و در صورت از دست دادن آن احتمال بازگشت قیمت به محدوده ۰/۱۶ تا ۰/۱۵۹۰ دلاری وجود دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰/۱۵۵۰ و ۰/۱۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۲۰ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین درحال بازگشت به محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۵  قرار گرفته است و با شیب صعودی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلار است سپس ۰/۱۷۵۰  و پس از آن ۰/۱۸ دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۶۵۰  دلار است. پس از آن محدوده  ۰ ۰/۱۶ تا ۰/۱۵۹۰ دلار و سپس ۰/۱۵۵۰ و ۰/۱۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۸ آذر (۹ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که در یکی دو روز گذشته موفق به عبور از محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته شده بود روز گذشته هم با پولبک به محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری موقعیت خودش را بالای این محدوده تثبیت کرد. با این حال دوج در عبور است مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۰.۱۸ تا ۰.۱۸۲۰ دلار ناکام ماند. ‌ به این ترتیب امروز دوباره تا محدوده MA 100 در نزدیکی قیمت ۰/۱۷۵۰ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این متن دوج کوین در این محدوده با حمایت روبرو شده و در قیمت ۰.۱۷۶۰ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دوج با وجود عبور از محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در روز هفتم دسامبر موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰.۱۸ تا ۰.۱۸۲۰ دلار نشد تا امروز دوباره تا محدوده MA 100 پایین کشیده شود. در حال حاضر این محدوده از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد می‌توان انتظار داشت که دوج کوین حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۰۱۸ تا ۰.۱۸۲۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی اولین سطح مقاومت است در صورتی که دوج موفق به عبور از این خط روند شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. به این ترتیب محدوده ۰.۱۸۵۰ و ۰.۱۹ دلار موانع مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج موفق به عبور از محدوده ۰.۱۸ دلاری نشود و حمایت ۰.۱۷۵۰ دلاری را هم از دست بدهد احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰.۱۷ و سپس ۰.۱۶۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود و هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج را تا محدوده ۰.۱۶۵۰ و سپس ۰.۱۶ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۸ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین درحال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴  قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۱۸۲۰دلار است سپس ۰/۱۸۵۰ و  ۰/۱۹ دلار و پس از آن ۰/۱۹۵۰ و ۰/۲۰ دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۷۵۰  دلار است. پس از آن محدوده  ۰ ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ دلار و سپس ۰/۱۶۵۰ و ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۷ آذر (۸ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز دوشنبه موفق شده بود از محدوده ۰.۱۶۸۰ تا ۰.۱۷ دلاری خط روند نزولی عبور کند، روز گذشته تا محدوده ۰.۱۸ دلاری هم به پیشروی خود ادامه داد. در این قیمت دوج با خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شد. با این حال روز گذشته موفق به عبور از این محدوده شد و با پول بک به خط روند شکسته شده در محدوده ۰.۱۷۵۰ دلاری موقعیتش را تثبیت کرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد که امروز به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰.۱۸ دلاری معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم به خوبی متوجه خواهیم شد که دوج روزهای گذشته درون یک مثلث صعودی قرار گرفته بود موفق شد از ضلع بالای مثلث در محدوده ۰.۱۶۸۰ تا ۰.۱۷ دلاری  عبور کند و روز گذشته خودش را محدوده مقاومت ۰.۱۷ دلاری برساند. دوج که در این قیمت با خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شده بود در نهایت موفق به عبور از این مقاومت شد و تا محدوده ۰.۱۸۴۰ دلاری هم پیشروی کرد، سپس با پولبک به سطح شکسته شده در محدوده ۰.۱۷۵۰ دلاری موقعیت خودش را تثبیت کرد و امروز دوباره به روند صعودی خود بازگشت.

در حال‌حاضر محدوده ۰.۱۸۵۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی دیگری اولین سطح مقاومت برای دوج خواهد بود در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود این فرصت را خواهد داشت که تا محدوده ۰.۱۹ دلاری و سپس  ۰.۲۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۰.۱۸۵۰دلاری نشود و حمایت مهم در محدوده ۰.۱۸ دلار را هم از دست بدهد احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلی محدوده ۰.۱۷۵۰ تا ۰.۱۷۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین حمایت خواهد بود. در صورت از دست دادن این محدوده، خط روند شکسته شده در محدوده ۰.۱۷ تا ۰.۱۶۸۰ دلاری می تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۷ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۶  قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۸۵۰ دلار است سپس ۰/۱۹ تا ۰/۱۹۲۰ دلار و پس از آن ۰/۲۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۰۵۰ تا ۰/۲۱  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده ۰/۱۸  دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷۴۰ دلار و سپس ۰/۱۷ تا ۰/۱۶۸۰ سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین ۱۶ آذر (۷ دسامبر ۲۰۲۱)

دوج کوین که روز گذشته تا محدوده ۰/۱۶ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۰/۱۶۸۰ تا ۰/۱۷ دلاری عبور کند و امروز تا محدوده ۰/۱۸ دلاری پیشروی کند. دوج حتی محدوده ۰/۱۸۴۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته با مقاومت روبرو شد. در زمان نگارش این مطلب دوج کوین در محدوده ۰/۱۸ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن دوج کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت دوج کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، دوج که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود با کسب حمایت در محدوده ضلع پایین مثلث موفق شد حرکت صعودی تازه‌ای را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کند. در این مسیر دوج از مقاومت‌های ۰/۱۶۵۰ و سپس ۰/۱۶۸۰ دلار ضلع بالای مثلث گذشت و موقعیتش را بالای مثلث تثبیت کرد. به این ترتیب به روند صعودی خود ادامه داد و با عبور از محدوده ۰/۱۷۵۰ دلاری خودش را به محدوده ۰/۱۸ دلار در نزدیکی خط روند نزولی و (SMA 100) رساند.

در حال حاضر دوج در این قیمت با مقاومت روبرو شده است، در صورتی که موفق به عبور از خط روند نزولی شود و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته شود، محدوده ۰/۱۸۵۰ و سپس ۰/۱۸۸۰ تا ۰/۱۹ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که دوج کوین موفق به عبور از محدوده ۰/۱۸ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد سطح حمایت مهم برای دوج خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند دوج کوین را تا محدوده ۰/۱۶ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت دوج کوین
نمودار تغییرات قیمت دوج کوین روز ۱۶ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای دوج کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۶۲  قرار گرفته است و با شیب صعودی حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای دوج کوین محدوده ۰/۱۸ دلار است سپس ۰/۱۸۵۰ دلار و پس از آن ۰/۱۸۸۰ تا ۰/۱۹ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۰/۲۰  دلار ایستگاه‌‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای دوج کوین در محدوده  ۰/۱۷۵۰ تا ۰/۱۷ دلار است. پس از آن محدوده  ۰/۱۶۵۰ و ۰/۱۶ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

 

مطالب مرتبط

دکمه بازگشت به بالا