تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از شکست در عبور از محدوده ۲۹.۵ دلاری در روز هجدهم سپتامبر، مسیری نزولی را در پیش گرفت و تا نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلار پایین کشیده شد. در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۵.۵ دلاری حفظ کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک محدوده‌های حمایتی ۲۸، ۲۷.۵ و ۲۶.۸ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم با مقاومتی در نزدیکی محدوده ۲۷.۴ دلار شکل گرفته است.
 • در صورتی که قیمت، جایگاه خود را در بالای حمایت روند نزولی حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در روز هجدهم سپتامبر در عبور از مقاومت محدوده ۲۹.۵ دلار با شکست مواجه شد. در نتیجه روند نزولی جدیدی شکل گرفت. این روند نزولی تا به امروز ادامه داشته و حمایت محدوده‌های ۲۸.۴، ۲۸، ۲۷.۵ و ۲۶.۴ دلار را به سمت پایین شکسته است. قیمت حتی از محدوده ۲۶.۴ دلار هم پایین‌تر رفته و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلاری لمس کرده است.

اکنون لینک با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. قیمت در نزدیکی حمایت روند نزولی در حرکت است و در صورت حفظ این حمایت، احتمالا در کوتاه مدت به سمت سقف روند حرکت خواهد کرد.

به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶ دلاری خواهد بود. پس از آن، سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۹.۴۷ تا ۲۵.۵۶ دلار) در نزدیکی محدود ۲۶.۵ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری است. این محدوده در نزدیکی مقاومت خط روند قرار گرفته و در صورت شکسته شدن به سمت بالا، احتمالا روند صعودی به راه خود ادامه خواهد داد. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت مقاومت ۲۷.۵ دلار هدایت خواهد کرد. این مقاومت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. مقاومت‌های بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۲۸، ۲۸.۶ و ۲۹ دلاری است.

از طرف دیگر، اگر لینک در حفظ حمایت روند نزولی با شکست مواجه شود، احتمالا روند ریزش به راه خود ادامه خواهد داد. به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری خواهد بود. در ادامه، محدوده ۲۴.۵ تا ۲۴.۲ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۳.۸ دلار خواهد کشاند. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۳ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۲۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۵.۵ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورت شکل گرفتن روند جبران برای ریزش اخیر، محدوده‌های مقاومتی ۲۶، ۲۷، ۲۷.۵ و ۲۸ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات خود، حمایت روند صعودی را به سمت پایین شکست. قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹ دلار مورد حمایت قرار گرفت و احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک حمایت محدوده‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹.۵ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته است.
 • در نمودار یک ساعته، حمایت یک روند صعودی مهم در نزدیکی محدوده ۳۱ دلار به سمت پایین شکسته شده است.
 • در صورتی که قیمت محدوده حمایتی ۲۹ دلار را حفظ کند، احتمال رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، محدوده ۳۱ دلاری، در نزدیکی حمایت روند صعودی را به سمت پایین شکست. قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۵.۲ تا ۳۲ دلار) نفوذ کرد و تا نزدیکی محدوده حمایتی ۲۹ دلاری پایین کشیده شد. محدوده ۲۹ دلار اجازه ریزش بیشتر را به قیمت نداد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله کمی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در صورتی که لینک محدوده حمایتی ۲۹ دلار را حفظ کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. در این شرایط، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰ دلاری خواهد بود. سپس، سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر در نزدیکی محدوده ۳۰.۵ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. هر گونه صعود بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۳۱ و ۳۲.۴ دلار هدایت خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۳۳ و ۳۳.۴ دلار قرار خواهد داشت.

اما اگر لینک، محدوده حمایتی ۲۹ دلار را از دست بدهد، روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۸.۷ دلار قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار گرفته است. در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، حمایت محدوده‌های ۲۸ و ۲۷.۵ دلار در برابر ریزش قرار خواهند گرفت. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۶.۸ تا ۲۶.۵ دلاری هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۹ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۳۰.۵، ۳۱.۳ و ۳۲ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود تا نزدیکی محدوده ۳۲ دلار پیش رفت. در صورتی که قیمت، حمایت محدوده ۳۱ دلار را حفظ کند، شاهد رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک مقاومت محدوده‌های ۳۱ و ۳۱.۶ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی جدید شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۳۱ و ۳۳.۴ دلاری قرار دارد.
 • اگر لینک محدوده حمایتی ۳۱ دلاری را حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از یک اصلاح قیمت تا نزدیکی محدوده ۳۰.۲ دلار، روند صعودی جدیدی را در پیش گرفت. قیمت محدوده‌های مقاومتی ۳۱ و ۳۱.۶ دلار را به سمت بالا شکست و تا نزدیکی محدوده ۳۲ دلاری پیش رفت. در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته است که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۳۱ و ۳۳.۴ دلاری قرار دارد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۱ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله خوبی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند. در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۱ دلاری حفظ کند، احتمال رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۲.۴ دلاری خواهد بود. پس از آن، محدوده‌های مقاومتی ۳۳ و ۳۳.۴ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. محدوده ۳۳.۴ دلار، در نزدیکی مقاومت روند نزولی است و در صورت شکسته شدن به سمت بالا، صعود بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۴.۳ و ۳۵ دلاری خواهد بود. هر گونه رشد بیشتر قیمت را به سمت محدوده ۳۶.۶ دلار هدایت خواهد کرد.

اما اگر لینک در حفظ محدوده حمایت روند صعودی با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰.۵ دلاری قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۵.۱۷ تا ۳۲.۱۰ دلار) دیده می‌شود. حمایت‌های بعدی در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ و ۲۹ دلاری خواهد بود. پس از آن، محدوده‌ ۲۸.۷ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر از قیمت حمایت خواهند کرد. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۷.۵، ۲۶.۶ و ۲۵ دلار هدایت می‌کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۹ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۱ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی، در صورتی که قیمت، مقاومت روند صعودی را به سمت بالا بشکند، قیمت رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود از سد مقاومت الگوی مستطیل گذشت. این احتمال وجود دارد که قیمت در کوتاه مدت تا نزدیکی محدوده ۳۴ دلاری پیش برود. خلاصه وضعیت قیمت در کوتاه مدت به این شرح است:

 • چین لینک از سد مقاومت الگوی مستطیل در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ دلار گذشت.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی جدید شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۰.۲ دلار قرار دارد.
 • در صورت حفظ محدوده حمایت ۳۰ تا ۲۹.۷ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از ساعت‌ها رنج زدن در بالای محدوده ۲۷ دلار، در نهایت روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. در این مسیر، خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و محدوده‌ مقاومتی ۲۸ دلار به سمت بالا شکسته شدند. قیمت حتی از محدوده‌های مقاومتی ۲۹ و ۲۹.۷ دلار هم فراتر رفت و مقاومت الگوی مستطیل را به سمت بالا شکست. بالاترین قیمت ساعات اخیر در نزدیکی محدوده ۳۱ دلاری ثبت شده و سپس روند اصلاح قیمت شکل گرفت.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی جدید شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۰ دلاری است. اگر قیمت، جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۰ تا ۲۹.۷ دلاری حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۱ دلاری خواهد بود. در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، محدوده‌های مقاومتی ۳۱.۶ و ۳۲.۴ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه صعود بیشتر، قیمت را تا نزدیکی محدوده ۳۳ و ۳۴.۳ دلار بالا خواهد کشاند. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۵ دلاری خواهد بود.

از طرف دیگر ماجرا، اگر قیمت محدوده حمایت روند و الگوی مثلث را به سمت پایین بشکند، احتمالا در کوتاه مدت با روند نزولی جدیدی روبرو خواهیم شد. به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ دلار و نزدیک به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۵ تا ۳۱ دلار) خواهد بود. در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، محدوده‌های ۲۹ و ۲۸ دلار، در برابر ریزش از قیمت حمایت خواهند کرد. محدوده ۲۸ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۷.۵، ۲۶.۶ و۲۵ دلار هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۶۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۰ تا ۲۹.۷ دلار، مهم‌ترین حمایت چین لینک به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های مقاومتی ۳۱، ۳۱.۶، ۳۲.۴، ۳۳ و ۳۴.۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

قیمت چین لینک در ادامه ریزش دیروز، تا نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلاری پایین کشیده شد. در ادامه روند جبران ریزش شکل گرفت و اکنون قیمت در یک مسیر رنج قرار گرفته است. در صورت حفظ محدوده حمایتی ۲۶.۸ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک محدوده‌ حمایتی ۲۶.۵ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۶ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100)‌ قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، الگوی مستطیل با حمایت و مقاومتی در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۶ و ۲۹.۷ تا ۳۰ دلار همچنان پا بر جا است.
 • در صورت حفظ محدوده حمایتی ۲۶.۸ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات نزولی خود محدوده ۲۶.۵ دلار را به سمت پایین شکست. قیمت حتی از محدوده ۲۵ دلاری هم پایین‌تر رفت و با یک اسپایک رقم ۲۵.۱۷ دلار را لمس کرد. در ادامه، لینک در صدد تلاش برای جبران ارزش از دست رفته برآمد. محدوده‌های مقاومتی ۲۶.۲ و ۲۶.۵ دلار به سمت بالا شکسته شدند. قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۹.۹۸ تا ۲۵.۱۷ دلار) نفوذ کرد. سپس، در نزدیکی محدوده ۲۷ دلار، یک روند رنج شکل گرفت. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۶ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله کمی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۴ دلار و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، مقاومت محدوده ۲۷.۵ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر، در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های ۲۸ و ۲۹ دلاری، مقاومت‌های بعدی قیمت خواهند بود. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ تا ۳۰ دلاری است. شکستن مقاومت مستطیل می‌تواند رشد بیشتر قیمت را به دنبال داشته باشد. هر گونه رشد بیشتر قیمت را به سمت محدوده‌های ۳۰.۸ تا ۳۱.۶ دلار هدایت خواهد کرد.

اما اگر حمایت محدوده ۲۶.۸ دلار از دست برود، روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این صورت، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶ دلار خواهد بود. پس از آن حمایت الگوی مستطیل در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلار در برابر ریزش قرار خواهد گرفت. در صورت شکست معتبر این محدوده به سمت پایین، روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در ادامه محدوده‌های ۲۴.۳، ۲۳.۷، ۲۳.۴ و ۲۲.۴ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۴۸ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۶ و ۲۵.۶ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های ۲۷.۵، ۲۸، ۲۹ و ۲۹.۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

لینک در تلاش جدید خود برای شکستن محدوده مقاومتی ۳۰ دلار، بار دیگر با شکست مواجه شود. اکنون قیمت روند نزولی پرشتابی را در پیش گرفته است. در صورتی که محدوده حمایتی ۲۵.۶ دلاری از دست برود، روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد.

خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، محدوده‌های حمایتی ۲۹، ۲۸و ۲۷.۷ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی، به تازگی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) را به سمت پایین شکسته‌اند.
 • در نمودار ساعتی، کندل‌ها داخل یک الگوی مستطیل قرار گرفته‌اند. حمایت و مقاومت این مستطیل در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۶ و ۲۹.۷ تا ۳۰ دلار جای دارد.
 • در صورتی که حمایت محدوده ۲۵.۶ دلار حفظ شود، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته تا نزدیکی محدوده ۲۹.۸ دلاری پیش رفت، پس از یک اصلاح جزئی، تلاش دیگری برای شکستن مقاومت محدوده ۳۰ دلاری شکل گرفت و بار دیگر، این مقاومت قیمت را به سمت پایین راند. در ادامه، حمایت محدوده‌های ۲۹ و ۲۸ دلار به سمت پایین شکسته شدند. قیمت به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۵.۶ تا ۲۹.۹۵ دلار) نفوذ کرد. لینک حتی محدوده ۲۷ دلاری را هم به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۶ دلاری پیش رفت.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی به تازگی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت پایین شکسته‌اند. در نمودار یک ساعته، حمایت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۷.۲ دلار به سمت پایین شکسته شده است. در همین نمودار شاهد شکل‌گیری الگوی مستطیل هستیم. حمایت و مقاومت این الگو در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۶ و ۲۹.۷ تا ۳۰ دلار قرار دارد.

با ادامه یافتن روند نزولی، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلاری است. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، قیمت به سمت حمایت الگوی مستطیل در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلار حرکت خواهد کرد. احتمالا در این محدوده خریداران از قیمت حمایت می‌کنند اما در صورتی که محدوده ۲۵.۶ دلاری به سمت پایین شکسته شود، روند ریزش به راه خود ادامه خواهد داد. در نتیجه حمایت محدوده ۲۴.۳ تا ۲۳.۷ دلاری در برابر ریزش قیمت قرار می‌گیرند. هر گونه ریزش بیشتر قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۳.۴ و ۲۲.۴ دلاری خواهد کشاند. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۲ و ۲۱.۵ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر اگر لینک حمایت محدوده ۲۶.۵ یا ۲۵.۶ دلار را حفظ کند، در کوتاه مدت روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، پس از محدوده ۲۶.۵ دلاری، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۵ دلاری و سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر خواهد بود. در صورت عبور قیمت از این محدوده، مقاومت محدوده ۲۹ دلاری در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. هر گونه رشد بیشتر قیمت را به سمت محدوده مقاومتی قدرتمند ۲۹.۷ تا ۳۰ دلار خواهد کشاند. این ناحیه در نزدیکی مقاومت الگوی مستطیل قرار دارد و شکسته شدن آن به سمت بالا، صعود بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. در ادامه محدوده‌های ۳۰.۳ تا ۳۰.۸ دلار در برابر قیمت قرار می‎‌گیرند. هر گونه رشد بیشتر قیمت را به سمت محدوده ۳۱.۶ دلار هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۳ و ۳۴.۳ دلاری قرار خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل،‌ شاخص مکدی نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۳۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۵.۶ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت محدوده ۲۹.۷ تا ۳۰ دلار، روند صعودی به راه خود ادامه خواهد داد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات خود روند رنج مانندی را در پیش گرفت. تا زمانی که محدوده حمایتی ۲۶.۵ دلار از دست نرفته، احتمال افزایش قیمت کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت چین لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک در بین محدوده‌های ۲۶.۵ و ۲۷.۵ دلار در حال رنج خوردن است.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۸ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله کمی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار ساعتی، مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۷ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • در صورت حفظ محدوده حمایتی ۲۶.۵ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در بین محدوده ۲۶.۵ تا ۲۷.۵ دلاری در حال رنج زدن به سر می‌برد. در نمودار یک ساعته، مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۷ دلار به سمت بالا شکسته و سپس قیمت وارد روند رنج شده است. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۸ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله کمی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اگر حمایت محدوده ۲۶.۵ دلار در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۰.۲ تا ۲۵.۶ دلار) حفظ شود، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. به این ترتیب، اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۷.۵ دلار و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. اگر این محدوده به شکل معتبر به سمت بالا شکسته شود، محدوده ۲۸ دلاری در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. محدوده ۲۸ دلار، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. هر گونه رشد بیشتر قیمت را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۲۹ و ۲۹.۵ دلاری خواهد کشاند. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ تا ۳۰ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر چین لینک در حفظ محدوده حمایتی ۲۶.۵ دلاری با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، حمایت بعدی قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلاری خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۴.۳ تا ۲۳.۷ دلار خواهد کشاند. در ادامه محدوده ۲۳.۴ و ۲۲.۴ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۶.۵، ۲۶ و ۲۵.۵ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۲۷.۵، ۲۸ و ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود حمایت روند صعودی نمودار یک ساعته را به سمت پایین شکست و وارد یک روند نزولی جدید شد. اکنون قیمت در یک الگوی مثلث قرار گرفته و در صورت شکسته شدن مقاومت مثلث، می‌توان به رشد قیمت در کوتاه مدت امیدوار شد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک حمایت محدوده‌های ۲۸.۲، ۲۷ و ۲۶.۳ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد شکل‌گیری یک الگوی مثلث جدید هستیم. حمایت و مقاومت این مثلث در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۸ و ۲۷.۸ دلار قرار دارند.
 • در صورت شکسته شدن ضلع بالای مثلث، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، حمایت روند صعودی نمودار یک ساعته در نزدیکی محدوده ۲۸.۲ دلار را به سمت پایین شکست. قیمت وارد یک روند نزولی شد و به سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۳.۸ تا ۳۰.۲ دلار) نفوذ کرد. محدوده‌های حمایتی ۲۷ و ۲۶.۳ دلار به سمت پایین شکسته شدند. قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۵.۵ دلاری پایین آمد و سپس وارد یک روند رنج مانند شد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، الگوی یک مثلث جدید شکل گرفته است. حمایت و مقاومت این الگو به ترتیب در نزدیکی محدوده ۲۵.۸ و ۲۷.۸ دلاری قرار دارد.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۷.۲ دلار و در نزدیکی مقاومت روند نزولی است. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، مقاومت ضلع بالای مثلث در نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. این محدوده همچنین در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار دارد. اگر مقاومت مثلث به سمت بالا شکسته شود، احتمالا روند صعودی ادامه خواهد یافت. در ادامه، محدوده‌های مقاومتی ۲۸.۲ و ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. هر گونه صعود بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۹.۴ تا ۲۹.۸ دلاری هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰ و ۳۰.۷ دلار قرار خواهد داشت.

اما اگر لینک در عبور از محدوده مقاومتی ۲۷ و ۲۷.۸ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۸ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی حمایت ضلع پایین مثلث قرار گرفته و شکسته شدن آن به سمت پایین، احتمالا ریزش بیشتری را برای قیمت به همراه خواهد داشت.

پس از آن حمایت محدوده ۲۴.۳ تا ۲۳.۷ دلاری در برابر ریزش قیمت قرار می‌گیرد. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۳ دلاری هدایت خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۲.۲ دلاری است.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۴۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۵.۸، ۲۴.۴ و ۲۳.۷ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت ضلع بالای مثلث در نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلاری، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۹ شهریور (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از صعود تا نزدیکی محدوده ۳۰.۲۴ دلار، در مسیر روند نزولی قرار گرفت. با شکسته شدن حمایت روند صعودی، احتمال ریزش بیشتر قیمت همچنان ادامه دارد. خلاصه وضعیت قیمت در کوتاه مدت به این شرح است:

 • لینک محدوده حمایتی ۲۹ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار دارند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی جدید با حمایتی در نزدیکی محدوده ۲۸.۲ دلار شکل گرفته است.
 • با از دست رفتن حمایت روند صعودی، احتمال ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود دارد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، از سد مقاومت ضلع بالای مثلث گذشت. روند صعودی قیمت تا نزدیکی محدوده ۳۰.۲ دلار پیش رفت. در ادامه، قیمت طی یک روند اصلاحی به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۳۰.۲۴ دلار تا ۲۳.۸ دلار) نفوذ کرد و تا نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلاری کاهش یافت. تلاش مجدد لینک برای جبران ارزش نیز با شکست مواجه شد و قیمت در یک روند نزولی جدید شروع به حرکت کرد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند. در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی جدید شکل گرفته است. حمایت و مقاومت این روند در نزدیکی محدوده ۲۸.۲ و ۳۱.۲ دلار قرار دارند.

حمایت روند صعودی در نزدیکی محدوده ۲۸.۲ دلار به سمت پایین شکسته شده و در صورت معتبر بودن این شکست، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد. به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری خواهد بود. این حمایت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. پس از آن، محدوده ۲۶.۳ تا ۲۵.۵ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۴.۳ تا ۲۳.۷ دلار هدایت خواهد کرد.

از طرف دیگر اگر قیمت محدوده حمایتی ۲۷ دلار را حفظ کند در کوتاه مدت احتمال افزایش قیمت وجود خواهد داشت. در این شرایط، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلار خواهد بود. در صورت عبور قیمت از این محدوده، مقاومت محدوده ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۲۹.۴ تا ۲۹.۸ دلار هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰ و ۳۰.۷ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۲ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۷، ۲۶.۲، ۲۵.۵ و ۲۵ دلار مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های ۲۷.۷، ۲۹، ۲۹.۸ و ۳۰.۲ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه تلاش خود برای شکستن مقاومت ۲۹ دلاری به عقب رانده شده و تا نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری با کاهش قیمت مواجه شد. اکنون قیمت در داخل الگوی مثلث در حال حرکت است و در صورت شکستن مقاومت آن، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک بعد از سقوط تا محدوده ۲۵ دلاری، قیمت را به بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اصلی (از ۳۶.۳ تا ۲۳.۶ دلار) بازگرداند.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۸ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار دارند.
 • در نمودار یک ساعته، الگوی یک مثلث متقارن شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۸.۵ دلاری قرار گرفته است.
 • در صورت شکست معتبر ضلع بالای مثلث، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

ارز دیجیتال چین لینک سقوط دیگری را تا نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری تجربه کرد. لینک در تلاش برای جبران ارزش از دست رفته خود به بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۶.۳ تا ۲۳.۶ دلار) نفوذ کرد. سپس مقاومت یک روند نزولی مهم را در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری شکست.

در الگوی یک ساعته، شاهد الگوی مثلث متقارن هستیم. حمایت و مقاومت این مثلث به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۶.۹ و ۲۸.۵ دلاری قرار دارد. در حال حاضر قیمت درون این مثلث در حال حرکت است. اکنون، لینک با قیمتی کمتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اگر لینک مقاومت مثلث در نزدیکی محدوده ۲۸.۵ دلاری را بشکند، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹ دلار خواهد بود. با شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر در نزدیکی محدوده ۳۰ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. هرگونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۳۰.۹ و ۳۱.۷ دلاری هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۲.۴ دلار قرار دارد.

اما اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۸.۵ و ۲۹ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلار خواهد بود. سپس حمایت ضلع پایین مثلث در نزدیکی محدوده ۲۶.۹ دلار در برابر ریزش قیمت قرار می‌گیرد. اگر حمایت مثلث به شکل معتبر به سمت پایین شکسته شود، احتمالا در کوتاه مدت شاهد ریزش بیشتر قیمت خواهیم بود. در نتیجه محدوده‌های ۲۵.۵ و ۲۵ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. پس از آن حمایت محدوده ۲۴.۳ و ۲۳.۷ دلار در برابر ریزش قرار خواهند گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۴ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۷.۷، ۲۶.۹ و ۲۵.۵ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن محدوده مقاومتی ۲۸.۵ و ۲۹ دلار، روند صعودی قیمت به راه خود ادامه خواهد داد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک تا نزدیکی محدوده ۲۳.۶۸ دلار سقوط کرد. قیمت پس از چند ساعت رنج زدن، بار دیگر مسیر ریزش را در پیش گرفت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک در مسیر ریزش، حمایت محدوده‌های ۳۴.۳، ۳۳، ۳۱.۷ و ۲۸.۹ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم با مقاومتی در نزدیکی محدوده ۲۷ دلار ایجاد شده است.
 • با شکسته شدن مقاومت روند نزولی، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک حمایت محدوده ۳۴.۳ دلار را به سمت پایین شکست. در ادامه قیمت، محدوده‌های حمایتی ۳۳، ۳۱.۶ و ۲۹ دلاری را هم به سمت پایین شکست. قیمت حتی از محدوده ۲۶ دلار هم پایین‌تر رفت و کمترین رقم ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۳.۶۸ دلاری لمس کرد.

پس از آن تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد و در بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۶.۳ تا ۲۳.۶۸ دلار) روند رنج مانندی شکل گرفت. در ادامه، مقاومت محدوده ۲۹ دلار قیمت را به عقب راند و روند ریزش تا نزدیکی محدوده ۲۶ دلاری پیش رفت. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته جای گرفته‌اند.

در صورت ادامه یافتن روند ریزش، اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۴.۸ تا ۲۴.۳ دلاری خواهد بود. پس از آن محدوده ۲۴ دلاری از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۳.۷ و ۲۳ دلاری هدایت خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که خریداران در نزدیکی محدوده ۲۳.۷ دلار به حمایت از قیمت برخیزند. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۲.۲ دلاری خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر لینک محدوده حمایتی ۲۵.۸ دلار را حفظ کند، احتمالا روند صعودی جدیدی در کوتاه مدت شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۶/۳ تا ۲۳.۶۸ دلار) و سپس محدوده ۲۷ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند نزولی قرار دارد و شکستن آن به سمت بالا، احتمالا افزایش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت.

پس از آن مقاومت محدوده ۲۷.۵ در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. با ادامه یافتن مسیر صعودی، مقاومت مهم محدوده ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. سپس، سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر در نزدیکی محدوده ۳۰ دلاری، مقاومت بعدی قیمت خواهد بود. هر گونه افزایش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۳۱.۷، ۳۳ و ۳۳.۸ دلار هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۵ دلاری خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، پایین‌تر از سطح ۳۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۴.۷ تا ۲۴.۳ و سپس محدوده ۲۳.۷ دلاری، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۲۷، ۲۷.۵ و ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر ۲۰۲۱)

لینک وارد محدوده ۳۶ دلاری شد و مقاومت این محدوده قیمت را به عقب راند. اکنون قیمت در روند اصلاحی نزولی در حال پیشروی است و احتمال کاهش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک مقاومت محدوده‌های ۳۵.۳ و ۳۵.۶ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۳۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) جای گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، حمایت یک روند صعودی مهم در نزدیکی محدوده ۳۴.۴ دلار به سمت پایین شکسته شده است.
 • با شکسته شدن این حمایت (محدوده ۳۴.۴ دلار)، احتمالا ریزش قیمت به راه خود ادامه خواهد داد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از شکستن محدوده مقاومتی ۳۵.۳ و ۳۵.۸ دلاری، تا نزدیکی محدوده ۳۶.۳ دلار پیش رفت. پس از آن روند اصلاح نزولی آغاز شده و قیمت به سمت پایین کشیده شد. لینک به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۳۱.۴۵ تا ۳۶.۳۲ دلار) نفوذ کرد و مدتی را در راستای حمایت روند صعودی پیش رفت.

چند ساعت بعد، محدوده حمایتی روند صعودی در نمودار یک ساعته (محدوده ۳۴.۴ دلار)، به سمت پایین شکسته شد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۳۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. با شکسته شدن حمایت روند صعودی، احتمالا روند ریزشی همچنان ادامه می‌یابد.

به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۳ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. با شکسته شدن محدوده ۳۳ دلار به سمت پایین، محدوده ۳۲.۵ دلاری از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۳۱.۶ و ۳۰.۸ دلار هدایت خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰ دلاری است.

اما اگر قیمت حمایت محدوده ۳۳ دلار را حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۳.۸ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده مقاومتی ۳۴.۴ تا ۳۴.۵ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند نزولی قرار گرفته و شکسته شدن آن به سمت بالا می‌تواند رشد بیشتری را به همراه داشته باشد.

در صورت شکسته شدن مقاومت روند نزولی، محدوده‌های ۳۴.۹، ۳۵.۹ و ۳۶.۵ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر می‌تواند قیمت را به نزدیکی محدوده ۳۸.۳ و سپس ۳۹ دلار نزدیک کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۴۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۳۳، ۳۲.۴ و ۳۱.۶ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۳۳.۸، ۳۴.۴ و ۳۴.۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک با یک روند صعودی پرشتاب تا نزدیکی محدوده ۳۴.۹ دلار پیش رفت. اگر قیمت، مقاومت محدوده ۳۵.۳ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت بیشتر خواهد شد. خلاصه وضعیت چین لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک از سد مقاومت محدوده‌های ۳۰.۵، ۳۱.۷، ۳۲.۴ و ۳۳.۶ دلار عبور کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۳۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار دارند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت یک روند صعودی مهم در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • در صورت شکسته شدن مقاومت روند صعودی، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از لمس محدوده ۳۱.۴ دلار، روند اصلاح نزولی را در پیش گرفت و تا نزدیکی محدوده ۲۹.۳ دلار پایین آمد. پس از چند ساعت رنج زدن، قیمت در پی جبران ارزش از دست رفته برآمد. مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلار به سمت بالا شکسته شد.

سپس قیمت روند صعودی پرشتابی را آغاز کرد و از سد محدوده‌های مقاومتی ۳۱.۶، ۳۲.۴ و ۳۳ دلار عبور کرد. لینک حتی از محدوده ۳۴.۴ دلار هم فراتر رفت و رقم ۳۴.۹ دلار را لمس کرد.

در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته است که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۴ دلار قرار گرفته است. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۳۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله خوبی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته جای گرفته‌اند. با شروع روند اصلاح قیمت، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده حمایت خط روند صعودی قرار خواهد داشت. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، روند ریزش به راه خود ادامه خواهد داد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۳.۵ دلار قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۹.۴ تا ۳۴.۹ دلار) دیده می‌شود.

اگر قیمت از این محدوده به سمت پایین بگذرد، حمایت ۳۳ دلار در برابر ریزش قرار می‌گیرد. حمایت مهم بعدی در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر و محدوده ۳۲.۴ دلاری قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۳۱.۶ دلار هدایت خواهد کرد.

اما اگر لینک حمایت خط روند صعودی را حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت همچنان وجود خواهد داشت. در این صورت، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی مقاومت خط روند صعودی و محدوده ۳۵.۳ دلار خواهد بود. اگر این محدوده به سمت بالا بشکند، احتمال ادامه یافتن روند صعودی بیشتر می‌شود. مانع بعدی قیمت در نزدیکی محدوده ۳۵.۸ دلار خودنمایی خواهد کرد.

با ادامه یافتن روند صعودی، قیمت به سمت محدوده‌های مقاومتی ۳۶.۶ تا ۳۶.۷۵ دلاری حرکت خواهد کرد. اگر این محدوده هم به سمت بالا شکسته شود، مقاومت محدوده ۳۷.۲ و ۳۸.۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. مقصد بعدی قیمت محدوده ۳۹ و ۴۰ دلاری خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۷۸ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده حمایت روند صعودی، محدوده ۳۳.۵ و ۳۲.۴ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های مقاومتی ۳۵.۳، ۳۵.۸، ۳۶.۷ و ۳۸.۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک تا نزدیکی محدوده ۲۹.۳ دلاری با کاهش قیمت روبرو شد. اکنون تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شده و با شکسته شدن مقاومت خط روند نزولی، احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، حمایت محدوده ۳۰.۴ و ۲۹.۵ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله کمی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلاری است.
 • در صورت شکسته شدن مقاومت خط روند نزولی، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از لمس محدوده ۳۱.۷۴ دلار، روند نزولی ملایمی را در پیش گرفت. قیمت، محدوده‌های حمایتی ۳۲.۴، ۳۰.۴ و ۲۹.۵ دلار را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۹.۳ دلار کاهش یافت. خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم در این زمان در نقش یک حمایت قوی عمل کرد و اجازه ریزش بیشتر را به قیمت نداد.

در ادامه، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. محدوده‌های مقاومتی ۲۹.۵ و ۳۰ دلار به سمت بالا شکسته شدند. قیمت به بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۱.۷ تا ۲۹.۳۸ دلار) نفوذ کرد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. با ادامه یافتن روند صعودی، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰.۵ دلاری است. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. علاوه‌براین، مقاومت خط روند نزولی نمودار یک ساعته نیز در همین محدوده است. بنابراین، با شکسته شدن مقاومت محدوده ۳۰.۵ دلار به سمت بالا، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. به این ترتیب، مقاومت بعدی قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰.۸ دلار قرار خواهد داشت. پس از آن مقاومت محدوده ۳۱.۲ و ۳۱.۷ دلار را خواهیم داشت. شکسته شدن محدوده ۳۱.۷ دلار به سمت بالا، احتمالا افزایش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت.

اما اگر چین لینک در عبور از محدوده مقاومتی ۳۰.۵ دلاری با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر و محدوده ۲۹.۹ دلاری خواهد بود.

با شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، محدوده ۲۹.۳ و ۲۸.۹ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. با شکسته شدن محدوده ۲۹.۳ دلار، احتمال ریزش بیشتر قیمت افزایش پیدا می‌کند. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۸.۵، ۲۷.۲ و ۲۶.۴ دلار نزدیک خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵.۹ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۹.۹، ۲۹.۳ و ۲۸.۹ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۳۰.۵، ۳۱.۲ و ۳۱.۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

لینک وارد محدوده ۳۱ دلار شد. محدوده مقاومتی ۳۱.۴ دلار، اجازه رشد بیشتر را به قیمت نداد و در ادامه روند اصلاح آغاز شد. در صورت حفظ محدوده حمایتی ۳۰.۴ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک از سد مقاومت محدوده ۳۰.۳ و ۳۰.۷ دلار عبور کرد.
 • اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلار قرار دارد.
 • اگر لینک، محدوده حمایتی ۳۰.۴ دلار را حفظ کند، احتمال رشد قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز قبل خود از سد مقاومت محدوده ۳۰.۷ دلار عبور کرد. قیمت حتی از محدوده ۳۱.۴ دلاری هم فراتر رفت و رقم ۳۱.۷۴ دلار را لمس کرد. مقاومت محدوده ۳۱.۴ دلار اجازه پیشرفت بیشتر را به لینک نداد و چند دقیقه بعد روند اصلاحی آغاز شد. در ادامه، قیمت تا نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۶ تا ۳۱.۷۴ دلار) کاهش یافت. در حال حاضر، یک روند رنج مانند در نزدیکی حمایت روند صعودی شکل گرفته است.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند. در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم با حمایتی در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلار شکل گرفته است.

اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰.۸ دلار قرار دارد. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، محدوده مقاومتی ۳۱.۴ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. با ادامه یافتن روند صعودی، مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۳۲.۲ دلار خواهد بود. پس از آن، محدوده ۳۳ دلار در نزدیکی مقاومت روند صعودی در برابر صعود بیشتر قیمت قرار خواهد گرفت. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود. احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

از طرف دیگر، اگر حمایت محدوه ۳۰.۴ دلار در نزدیکی حمایت روند صعودی و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر به سمت پایین شکسته شود، احتمالا روند ریزش قیمت قدرت بیشتری خواهد گرفت. به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹.۵ دلار خواهد بود.

در صورت ادامه یافتن روند ریزش، محدوده ۲۸.۹ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را به سمت محدوده‌های حمایتی ۲۸.۵، ۲۷.۲ و ۲۶.۴ دلار هدایت کند. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵.۹ دلاری خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۳۰.۴، ۲۹.۵ و ۲۸.۹ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۳۱.۴، ۳۲.۲ و ۳۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

لینک وارد محدوده ۳۰ دلاری شد. مقاومت محدوده ۳۰.۸ دلار قیمت را به عقب راند و یک روند اصلاح نزولی شکل گرفت. در صورتی که چین لینک محدوده حمایتی ۲۹.۵ دلار را حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک مقاومت محدوده ۲۹.۸ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۲۹.۵ دلاری قرار دارد.
 • در صورتی که لینک محدوده ۲۹.۵ دلار را حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات دیروز خود از سد مقاومت محدوده ۲۹.۸ دلاری عبور کرد. قیمت حتی از محدوده ۳۰ دلار هم فراتر رفت و رقم ۳۰.۸۷ دلار را لمس کرد. پس از آن روند اصلاح نزولی آغاز شده و قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعودی اخیر (از ۲۶ تا ۳۰.۸۷ دلار) نفوذ کرد.

پس از کاهش قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۹ دلار، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. اکنون چین لینک با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله خوبی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته است که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۲۹.۵ دلاری قرار دارد. در صورت شکسته شدن این حمایت به سمت پایین، احتمال ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۲۸.۵ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر از قیمت حمایت خواهد کرد. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷.۲ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را به محدوده ۲۶.۴ و سپس ۲۵.۹ دلار هدایت کند.

اما اگر چین لینک حمایت محدوده ۲۹.۵ دلار را حفظ کند، احتمالا در کوتاه مدت شاهد یک روند صعودی جدید خواهیم بود. به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰.۲ تا ۳۰.۳ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۳۰.۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، محدوده مقاومتی ۳۱.۴ دلار را خواهیم داشت. هر گونه رشد بیشتر قیمت، لینک را به سمت محدوده مقاومتی ۳۲.۲ دلار خواهد کشاند. این محدوده در نزدیکی مقاومت خط روند صعودی است و شکستن آن به سمت بالا، احتمالا افزایش بیشتر قیمت را با خود به همراه خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۹.۵، ۲۹ و ۲۸.۵ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۳۰.۴، ۳۰.۹، ۳۱.۴ و ۳۲.۲ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

لینک در ادامه حرکات دیروز خود، تا نزدیکی محدوده ۲۹.۸ دلار پیش رفت. در حال حاضر قیمت در حال رنج زدن به سر می‌برد و احتمال بازگشت به نقطه شکست خط روند وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک از سد مقاومت محدوده‌های ۲۷.۸ و ۲۸.۸ دلار عبور کرد.
 • اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله خوبی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • این احتمال وجود دارد که قیمت به سمت نقطه شکست بازگشته و مجددا وارد روند صعودی شود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

لینک در ادامه حرکات روز گذشته، از سد مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلار عبور کرد. پس از آن، محدوده مقاومتی ۲۸.۸ و ۲۹ دلار هم به سمت بالا شکسته شدند. قیمت حتی از محدوده ۲۹ دلار هم فراتر رفت و رقم ۲۹.۸۲ دلار را لمس کرد. احتمال بازگشت قیمت به نقطه شکست خط روند وجود دارد.

پس از آن، قیمت در حالت رنج زدن به سر می‌برد. اکنون لینک با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته جای گرفته‌اند.

در صورتی که قیمت، محدوده حمایتی ۲۸.۸ دلار را از دست بدهد، اولین حمایت لینک در نزدیکی محدوده ۲۸.۶ دلار و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۴.۷ تا ۲۹.۸ دلار) خواهد بود.

اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، قیمت به محدوده ۲۷.۷ دلار در نزدیکی نقطه شکست روند نزولی نزدیک خواهد شد. در این نقطه احتمال بازگشت قیمت به روند صعودی وجود دارد. اما اگر این محدوده هم به سمت پایین شکسته شود، سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر در نزدیکی محدوده ۲۷.۲ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه ریزش بیشتر قیمت را به سمت محدوده ۲۶.۴ و سپس ۲۵.۹ دلار هدایت خواهد کرد.

اما اگر لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۸.۸ دلاری حفظ کند، احتمالا روند صعودی به راه خود ادامه خواهد داد. در این صورت اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹.۸ تا ۳۰ دلار خواهد بود. پس از آن مقاومت محدوده ۳۰.۲ تا ۳۰.۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت.  اگر این محدوده هم به سمت بالا شکسته شود، لینک به سمت محدوده مقاومتی ۳۰.۷ دلار حرکت خواهد کرد. هر گونه رشد بیشتر می‌تواند قیمت را به محدوده ۳۱ تا ۳۱.۴ دلار نزدیک می‌کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۸.۶، ۲۷.۷ و ۲۷.۳ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های چین لینک به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های مقاومتی ۲۹.۸ تا ۳۰ دلار و سپس ۳۰.۷ تا ۳۱ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

لینک از سد مقاومت محدوده ۲۶.۳ دلار عبور کرد و تا نزدیکی محدوده ۲۷.۴ دلار پیش رفت. در صورت عبور قیمت از مقاومت محدوده ۲۷.۹ دلار، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:‌

 • لینک از سد محدوده‌های مقاومتی ۲۶.۳ و ۲۶.۹ دلار عبور کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی، بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار چهار ساعته، مقاومت یک روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۲۷.۹ دلار قرار دارد.
 • با شکسته شدن محدوده مقاومتی ۲۷.۹ دلار، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، محدوده‌های مقاومتی ۲۶.۳ و ۲۶.۹ دلار را پشت سر گذاشت. قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۷.۵ دلاری پیش رفت و سپس وارد روند اصلاح شد. به این ترتیب، کندل‌ها به نقطه شکست (در نزدیکی مقاومت مثلث) بازگشتند و پولبک تکمیل شد. کاهش قیمت تا نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی پایین آمد و در ادامه، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. اکنون، لینک با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۸ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۴.۶۹ تا ۲۷.۵۵ دلار) دیده می‌شود. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۶.۴ تا ۲۶.۲ دلار و نزدیک سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر خواهد بود. در قدم بعدی، محدوده ۲۵.۸ تا ۲۵.۴ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد.

با ادامه یافتن روند نزولی، محدوده ۲۴.۹ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۴.۲ تا ۲۴ دلار نزدیک خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۳ دلاری خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر لینک محدوده حمایتی ۲۶.۸ دلار را حفظ کند، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۳ دلار قرار خواهد داشت. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷.۶ تا ۲۸ دلار خواهد بود. در ادامه محدوده ۲۸.۶ تا ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۳۰.۲ دلار خواهد کشاند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک ۱۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۶.۲، ۲۵.۴، ۲۴.۹ و ۲۳ دلار مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن مجدد روند، محدوده‌های مقاومتی ۲۷.۳، ۲۸ و ۲۹.۸ دلار در برابر قیمت قرار خوهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۹ شهریور (۳۱ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز قبل، تا نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلار پیش رفت. مقاومت این محدوده قیمت را به عقب راند اما بار دیگر تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک از سد مقاومت محدوده ۲۵.۴ دلار عبور کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی، بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت یک خط روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلار قرار گرفته است.
 • با شکسته شدن محدوده ۲۶.۳ و ۲۷.۸ دلار به سمت بالا، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از پیشروی تا نزدیکی محدوده مقاومتی ۲۶.۵ دلار، به عقب رانده شد. در این ریزش قیمت به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (۲۴.۳ تا ۲۶.۵ دلار) نفوذ کرد و به رقم ۲۴.۶ دلار رسید.

در این محدوده لینک، تلاش دیگری را برای جبران ارزش از دست رفته خود آغاز کرده و به سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر نفوذ کرد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در صورت ادامه یافتن روند صعودی، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی مقاومت الگوی مثلث و محدوده ۲۶.۳ دلار قرار دارد. با شکسته شدن این محدوده، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلاری قرار گرفته است. در صورتی که لینک این محدوده را هم به سمت بالا بشکند محدوده مقاومتی ۲۶.۶ تا ۲۶.۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه رشد بیشتر می‌تواند قیمت را به مقاومت محدوده ۲۷.۷ تا ۲۸ دلار نزدیک می‌کند. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند نزولی جای گرفته و شکستن معتبر آن به سمت بالا، احتمالا رشد بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت.

مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۸.۸ تا ۲۹ دلار خواهد بود. اما اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۶.۳ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۴ دلار قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار دارد.

پس از آن، محدوده ۲۴.۹ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهد گرفت. اگر این محدوده هم به سمت پایین شکسته شود، نئو به سمت محدوده ۲۴.۲ تا ۲۴ دلار حرکت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر قیمت، آن را تا نزدیکی محدوده ۲۳ دلار پایین خواهد آورد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۵.۴، ۲۴.۸، ۲۴ و ۲۳.۲ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده ۲۶.۳ تا ۲۶.۵ دلار و سپس مقاومت ۲۷.۷ تا ۲۸ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۸ شهریور (۳۰ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، چند تلاش ناموفق برای جبران ارزش از دست رفته داشت. در نهایت، قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۴.۸ دلاری کاهش یافت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک حمایت محدوده ۲۵.۴ تا ۲۵.۲ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۴.۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی، پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار چهار ساعته، شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث هستیم. حمایت و مقاومت این مثلث به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۷ و ۲۳.۸ دلار قرار گرفته است.
 • در صورت از دست رفتن حمایت ۲۴.۸ دلار، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

لینک در ادامه حرکات خود، دو بار برای گذر از مقاومت محدوده ۲۵.۹ دلار تلاش کرد اما در این مسیر با شکست مواجه شد. در نهایت طی یک روند ریزشی، قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۴.۸ دلار کاهش یافت. در این بین محدوده حمایتی ۲۵.۴ دلار به سمت پایین شکسته شد. همچنین، قیمت به پایین سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۳.۸ تا ۲۵.۹ دلار) نفوذ کرد. در حال حاضر قیمت چند ساعتی را در حال رنج زدن سپری کرده است. اگر حمایت محدوده ۲۴.۹ دلار به سمت پایین شکسته شود، احتمالا روند ریزش قیمت ادامه خواهد یافت.

اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴.۹ دلار قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. با شکسته شدن این حمایت، قیمت به سمت محدوده ۲۴.۲ تا ۲۴ دلار حرکت خواهد کرد. حمایت بعدی قیمت در نزدیکی محدوده ۲۳.۸ دلار (نزدیک به حمایت مثلث نمودار چهار ساعته) قرار دارد. شکسته شدن این محدوده، ممکن است ریزش بیشتر قیمت را به دنبال داشته باشد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۳.۲ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر لینک محدوده حمایتی ۲۴.۹ دلار را حفظ کند، این احتمال وجود دارد که در کوتاه مدت روند صعودی جدیدی شکل بگیرد. به این ترتیب، اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلار قرار خواهد داشت. این ناحیه در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود.

پس از آن محدوده ۲۵.۶ دلار، در نزدیکی مقاومت روند نزولی و ضلع بالای مثلث در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، می‌تواند رشد بیشتر قیمت را با خود به دنبال داشته باشد.

مقاومت بعدی در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر و محدوده ۲۵.۹ تا ۲۶ دلاری قرار گرفته است. افزایش بیشتر قیمت، لینک را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۲۶.۹ و سپس ۲۷.۷ تا ۲۸ دلار هدایت خواهد کرد. پس از آن محدوده ۲۸.۸ تا ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نشان می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۳۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۴.۹، ۲۴.۲ و ۲۳.۸ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۲۵.۲، ۲۵.۶، ۲۵.۹ و ۲۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۷ شهریور (۲۹ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک پس از مدتی رنج زدن در بالای محدوده ۲۵.۴ دلاری، یک صعود نافرجام را تجربه کرد. اکنون تلاش جدیدی برای صعود شکل گرفته است و احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • تلاش چین لینک برای عبور از مقاومت محدوده ۲۶.۷ دلار با شکست مواجه شد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵.۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی درست روی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت یک روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلار شکسته شده است.
 • در صورتی که محدوده ۲۵.۵ دلار حفظ شود، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در روز گذشته مسیر رنجی را در بالای محدوده ۲۵.۴ دلار در پیش گرفته بود. پس از آن، یک تلاش برای صعود اتفاق افتاد که قدرت فروشندگان خیلی زود آن را خنثی کرده و به عقب راند. قیمت به پایین سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۳.۸ تا ۲۶.۶ دلار) نفوذ کرد.

اکنون چین لینک با قیمتی بیشتر از ۲۵.۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی درست روی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، مقاومت یک روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلار به سمت بالا شکسته شده است.

اکنون لینک در حال تلاش برای جبران ارزش از دست رفته خود برآمده است. به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده  ۲۶ تا ۲۶.۲ دلار است. این مقاومت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. با ادامه یافتن مسیر، مقاومت محدوده‌ ۲۶.۷ تا ۲۶.۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷.۷ تا ۲۸ دلاری است. هر گونه رشد بیشتر می‌تواند قیمت را به نزدیکی محدوده ۲۸.۶ و ۲۹ دلار برساند. محدوده‌های ۲۹.۶ و ۳۰.۳ دلار، مقاومت‌های بعدی قیمت خواهند بود.

از طرف دیگر ماجرا، در صورتی که لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۶ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این صورت، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. با شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، سطح ۲۴.۹ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهد گرفت.

اگر این حمایت هم به سمت پایین شکسته شود، محدوده ۲۴.۲ تا ۲۴ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر، می‌تواند قیمت را به سمت حمایت روند نزولی (نمودار یک ساعته) در نزدیکی محدوده ۲۳.۲ دلار هدایت کند. شکسته شدن حمایت روند نزولی، ممکن است ریزش بیشتر قیمت را به دنبال داشته باشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۵.۲، ۲۵، ۲۴ و ۲۳.۲ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های مقاومتی ۲۶، ۲۶.۷ تا ۲۶.۹، ۲۷.۷ و ۲۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۶ شهریور (۲۸ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک پس از لمس محدوده ۲۳.۸ دلار مدتی را به رنج زدن سپری کرد. روز گذشته، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد و روند صعودی جدیدی شکل گرفت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک از سد مقاومت محدوده‌های‌ ۲۴.۳ و ۲۵.۴ دلار عبور کرد و اکنون در حال رنج زدن به سر می‌برد.
 • اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در جدال برای شکستن مقاومت خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) هستند.
 • در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی مهم تشکیل شده که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۵.۸ دلار قرار گرفته است.
 • با گذشتن قیمت از محدوده ۲۷ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از مدتی رنج زدن در پایین محدوده ۲۵ دلار، روند صعودی جدیدی را در پیش گرفت و مقاومت محدوده‌های ۲۴.۳ و ۲۵.۴ دلاری را به سمت بالا شکست. قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۶ دلاری بالا رفت اما با یک اصلاح جزئی در پایین‌تر از این محدوده، چند ساعتی را به رنج زدن گذراند. در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۵.۸ دلاری است. اکنون لینک در تلاش برای شکستن این محدوده به سر می‌برد.

در حال حاضر، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی در حال تلاش برای شکستن خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته به سمت بالا هستند.

با ادامه یافتن روند صعودی، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۲ دلار قرار خواهد داشت. با شکستن این محدوده، مقاومت ۲۶.۷ تا ۲۶.۹ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. مقاومت بعدی قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۷ تا ۲۸ دلاری است. هر گونه رشد بیشتر می‌تواند قیمت را تا نزدیکی محدوده ۲۸.۶ تا ۲۹ دلار بکشاند.

از طرف دیگر، اگر قیمت نتواند جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۵.۴ یا ۲۶.۲ دلار حفظ کند، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۳.۸ تا ۲۶.۲ دلار) قرار گرفته است.

در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵.۴ دلار قرار خواهد داشت. سپس، سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر در نزدیکی محدوده ۲۵ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد.

محدوده ۲۴.۷ تا ۲۴.۳ دلار، حمایت بعدی قیمت است. محدوده ۲۴ دلار، در نزدیکی حمایت ضلع پایین مثلث قرار گرفته است و در صورت شکسته شدن به سمت پایین، ممکن است ریزش بیشتری را به همراه داشته باشد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۳.۵ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۵، ۲۴ و ۲۳.۵ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های مقاومتی ۲۵.۸، ۲۶.۳ و ۲۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۵ شهریور (۲۷ اوت ۲۰۲۱)

لینک در ادامه روند نزولی تا نزدیکی محدوده ۲۳.۸ دلار پایین کشیده شد. پس از آن قیمت در صدد جبران ارزش از دست رفته خود برآمده است. احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک در طی روند نزولی حمایت محدوده‌های ۲۴.۷ و ۲۴.۲ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۳ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی، پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۵.۴ دلاری است.
 • با شکسته شدن محدوده ۲۵.۴ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود دارد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

لینک در روز گذشته با حرکتی آرام در مسیر نزولی پیش رفت. قیمت، محدوده‌های حمایتی ۲۴.۷ و ۲۴.۲ دلار را به سمت پایین شکست و رقم ۲۳.۸ دلار را لمس کرد. پس از آن در بالای این محدوده به رنج زدن پرداخت. اکنون قیمت در تلاش برای جبران ارزش از دست رفته خود در حال پیشرفت است.

در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۵.۴ دلار قرار دارد. لینک در حال حاضر، با قیمتی بیشتر از ۲۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

لینک در مسیر جبران ارزش، از محدوده ۲۴.۵ دلاری گذشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۶.۹ تا ۲۳.۸ دلار) دیده می‌شود. اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۴ دلار قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود.

علاوه بر این، مقاومت روند نزولی نمودار یک ساعته هم در نزدیکی همین محدوده است. بنابراین، در صورتی که مقاومت محدوده ۲۵.۴ دلار به سمت بالا شکسته شود، احتمالا در کوتاه مدت شاهد رشد بیشتر قیمت خواهیم بود.

پس از آن محدوده ۲۵.۹ تا ۲۶.۲ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. محدوده ۲۶.۷ تا ۲۶.۹ دلار، مقاومت بعدی قیمت خواهد بود. هر گونه رشد بیشتر می‌تواند قیمت را تا نزدیکی محدوده ۲۷.۷ تا ۲۸ دلار بالا بکشد.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۵.۴ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴.۵ دلار قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. پس از آن، محدوده ۲۳.۸ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهد گرفت. این محدوده در نزدیکی حمایت روند نزولی نمودار یک ساعته قرار دارد و در صورت شکسته شدن به سمت پایین، احتمالا ریزش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت.

حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۳ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی حمایت روند نزولی نمودار چهار ساعته قرار دارد و شکست آن می‌تواند به معنای ادامه یافتن روند ریزش باشد. هر گونه ریزش بیشتر قیمت، لینک را به سمت محدوده ۲۲.۳ تا ۲۲ دلار هدایت خواهد کرد. در صورت شکسته شدن این محدوده، سطح ۲۱.۴ تا ۲۱.۲ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۰.۵ دلاری است.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۳۹ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۳.۸ و ۲۲.۹ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت محدوده ۲۵.۴ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۴ شهریور (۲۶ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز قبل، یک روند نزولی را در پیش گرفت و تا نزدیکی محدوده ۲۴.۷ دلار سقوط کرد. احتمال ادامه دار شدن روند ریزشی قیمت همچنان وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک پس از مدتی رنج زدن، حمایت محدوده‌ ۲۵.۸ تا ۲۵.۳ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۶ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی، پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، حمایت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۵.۸ دلار به سمت پایین شکسته شده است.
 • این احتمال وجود دارد که قیمت همچنان در روند ریزشی به راه خود ادامه دهد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

لینک در روز گذشته، در پایین حمایت ۲۶.۸ دلار به رنج زدن ادامه داد. در نهایت، قیمت روندی ریزشی را در پیش گرفت و حمایت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۵.۸ دلار به سمت پایین شکسته شد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۶ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۲۳.۳ دلاری دیده می‌شود. در صورت ادامه یافتن روند نزولی، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴.۷ دلار قرار خواهد داشت. پس از آن محدوده ۲۴.۲ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهد گرفت. با شکسته شدن این محدوده، سطح ۲۳.۷ تا ۲۳ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. حمایت روند نزولی نمودار یک ساعته هم در نزدیکی همین محدوده است. در صورت شکسته شدن حمایت محدوده ۲۳ دلار، احتمالا روند ریزش به راه خود ادامه خواهد داد. در قدم بعدی محدوده ۲۲.۳ تا ۲۲ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۱.۴ تا ۲۱.۲ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر قیمت بتواند جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۴.۷ دلار حفظ کند، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۸.۹ تا ۲۲.۷ دلار) دیده می‌شود.

در صورتی که قیمت این محدوده را به سمت بالا بشکند، سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر، در نزدیکی محدوده ۲۶.۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. پس از آن با مقاومت محدوده ۲۷.۷ دلاری روبرو خواهیم شد. با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده  ۲۹.۳ تا ۲۹.۹ دلاری، مقاومت بعدی ما خواهد بود. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، قیمت را در برابر مقاومت محدوده‌های ۳۱ و ۳۲ دلار قرار خواهد داد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۳۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲4.۷ و ۲۳.۳ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های ۲۵.۷، ۲۶.۸، ۲۷.۷ و ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۳ شهریور (۲۵ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک در روز گذشته، حمایت مثلث و خط روند صعودی را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدده ۲۵.۶ دلاری سقوط کرد. در صورتی که قیمت جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۶ دلاری حفظ کند، احتمال افزایش قیمت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک حمایت محدوده‌های ۲۸، ۲۷.۳ و ۲۶.۸ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌مانداند.
 • در نمودار یک ساعته شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث هستیم. مقاومت و حمایت این مثلث به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۷ و ۲۸.۷ دلار است.
 • اگر لینک محدوده ۲۶ دلار را از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

ارز دیجیتال چین لینک در ادامه حرکات دیروز خود، محدوده حمایت مثلث و روند صعودی (نمودار یک ساعته) را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلار سقوط کرد.

در این بین حمایت محدوده‌های ۲۸، ۲۷.۳ و ۲۶.۸ دلار به سمت پایین شکسته شدند. حمایت محدوده ۲۵.۶ دلار، از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد و پس از آن تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد.

به این ترتیب، قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در ریزش اخیر از ۲۸.۹ تا ۲۵.۶ دلار) نفوذ کرد. در نمودار یک ساعته، الگوی مثلث شکل گرفته است. حمایت و مقاومت این مثلث در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۷ و ۲۸.۷ دلار قرار دارند. اکنون، لینک با قیمتی بیشتر از ۲۶ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته جای گرفته‌اند.

با ادامه یافتن روند جبران ارزش، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۳ دلاری قرار خواهد داشت. این مقاومت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. پس از آن، محدوده مهم ۲۸ دلار در برابر قیمت مقاومت خواهد کرد. مقاومت بعدی، محدوده ۲۸.۷ تا ۲۸.۹ دلار خواهد بود.

محدوده ۲۸.۷ دلار، در نزدیکی مقاومت مثلث دیده می‌شود و در صورت شکسته شدن معتبر این محدوده به سمت بالا، احتمالا شاهد افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود. با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های ۲۹.۳، ۳۱ و ۳۲ دلار، مقاومت‌های بعدی قیمت خواهند بود.

از سوی دیگر، اگر قیمت در عبور از محدوده ۲۷.۳ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا یک روند نزولی جدید شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت، محدوده ۲۵.۸ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی حمایت مثلث قرار دارد و در صورت شکست معتبر به سمت پایین، احتمالا ریزش بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

با ادامه یافتن روند ریزش، حمایت محدوده ۲۵.۶ تا ۲۵.۴ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. پس از آن، محدوده ۲۴.۲ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۲۳.۸ تا ۲۳.۵ دلاری بکشاند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۴۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۵.۷ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۲۸.۷، ۲۹.۳ و ۳۱ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲ شهریور (۲۴ اوت ۲۰۲۱)

تلاش چین لینک برای عبور از محدوده ۲۹ دلاری با شکست مواجه شد. در حال حاضر، لینک در حال جبران ارزش از دست رفته خود به سر می‌برد و با شکستن محدوده ۲۹.۳ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک با مقاومت محدوده ۲۹ دلاری برخورد کرد اما نتوانست از آن عبور کند.
 • اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی، بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۸.۳ و ۳۱.۲ دلاری قرار دارند.
 • در صورت شکسته شدن مقاومت محدوده ۲۹ تا ۲۹.۳ دلار به سمت بالا، روند صعود قدرت بیشتری خواهد گرفت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات دیروز خود یک روند نزولی را در پیش گرفت و تا نزدیکی محدوده ۲۶.۸ دلار سقوط کرد. پس از آن حمایت خریداران قیمت را تا نزدیکی محدوده ۲۹.۳ دلار بالا کشید.

مقاومت محدوده ۲۹.۳ دلار اجازه رشد بیشتر را به قیمت نداد. حال پس از یک اصلاح جزئی، مجددا تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شده است. اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹ تا ۲۹.۳ دلاری قرار گرفته است.

این محدوده در نزدیکی ضلع بالای الگوی مثلث (نمودار یک ساعته) قرار دارد و شکسته شدن آن به سمت بالا، احتمالا قدرت روند صعودی را افزایش خواهد داد. به این ترتیب، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۱ تا ۳۱.۲ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند صعودی قرار دارد. اگر چین لینک این محدوده را به شکل معتبر بشکند، محدوده‌های ۳۲ و ۳۲.۵ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. هر گونه رشد بیشتر می‌تواند قیمت را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۳۳ و سپس ۳۴ دلار هدایت کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت نتواند از محدوده ۲۹.۳ دلار عبور کند، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۸.۳ دلار قرار دارد. این محدوده در نزدیکی حمایت روند صعودی است و شکستن آن به سمت پایین، احتمالا ریزش بیشتری را به همراه خواهد داشت.

حمایت بعدی قیمت در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری است. این حمایت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۶.۸ تا ۲۹.۳ دلار) و حمایت ضلع پایین مثلث دیده می‌شود. با شکسته شدن این حمایت، محدوده ۲۷.۳ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. حمایت مهم بعدی در نزدیکی سطح ۲۶.۸ دلاری است. هر گونه ریزش بیشتر، می‌تواند قیمت را به نزدیکی محدوده‌های حمایتی ۲۵.۹ و ۲۴.۸ دلار هدایت کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۸.۳، ۲۸ و ۲۷.۳ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن محدوده ۲۹.۳ دلار، می‌توان به افزایش بیشتر قیمت امیدوار شد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱ شهریور (۲۳ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک در روز گذشته وارد یک روند نزولی شد و تا رقم ۲۶.۷ دلار سقوط کرد. در این محدوده، خریداران به حمایت از قیمت برخاستند و روند صعودی جدیدی شکل گرفت. احتمال ادامه یافتن روند افزایش قیمت همچنان وجود دارد.

خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک پس از سقوط تا رقم ۲۶.۳ دلار، روند صعودی را در پیش گرفت و به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در ریزش از ۲۹.۱۶ تا ۲۶.۷۶ دلار) نفوذ کرد.
 • اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار دارند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث هستیم. حمایت این مثلث در نزدیکی محدوده ۲۷.۳ دلار قرار دارد.
 • در صورت شکسته شدن مقاومت الگوی مثلث، می‌توان به رشد بیشتر قیمت خوشبین بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از مدتی رنج زدن در محدوده ۲۸ دلاری، روند ریزشی را در پیش گرفت. قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلار کاهش پیدا کرد و پس از آن، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد.

با ادامه یافتن روند صعودی، قیمت به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر در نزدیکی محدوده‌های ۲۷.۳ و ۲۷.۹ دلار نفوذ کرد. لینک تا نزدیکی مقاومت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۸.۹ دلار پیش رفت اما هنوز موفق به شکست آن نشده است.

اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در صورتی که روند صعودی ادامه پیدا کرده و مقاومت مثلث را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹.۹ تا ۳۰.۲ دلار قرار خواهد داشت. در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، مقاومت محدوده‌های ۳۱، ۳۲ و ۳۲.۵ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت مقاومت ۳۳ و سپس ۳۴ دلار خواهد کشاند.

از طرف دیگر ماجرا، در صورتی که قیمت موفق به شکست معتبر مقاومت مثلث نشود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این صورت، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۹ دلار قرار خواهد داشت. این حمایت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (ریزش از ۲۹.۱۶ تا ۲۶.۷۶ دلار) دیده می‌شود. حمایت بعدی در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاح ریزش اخیر قرار دارد. علاوه براین، این محدوده (۲۷.۳ دلار) در نزدیکی حمایت الگوی مثلث قرار گرفته و شکستن آن به سمت پایین، می‌تواند به معنای ریزش بیشتر قیمت باشد.

در چنین شرایطی، حمایت بعدی قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۸ دلار قرار خواهد داشت. اگر لینک این حمایت را از دست بدهد، محدوده‌های ۲۵.۹ و ۲۴.۸ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۶۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۷.۹ و ۲۷.۳ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت مثلث و سپس محدوده ۲۹.۹ تا ۳۰.۲ دلار، احتمالا روند رشد قیمت سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۳۱ مرداد (۲۲ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک در روز گذشته با برخورد به مقاومت محدوده ۲۹.۱۷ دلاری روند اصلاح را در پیش گرفت. قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۷.۶ دلار کاهش یافت و بار دیگر تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک در برخورد با محدوده مقاومتی ۲۹.۱۷ به سمت پایین رانده شد.
 • اکنون، این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک الگوی مثلث تشکیل شده که مقاومت و حمایت آن در نزدیکی محدوده‌های ۲۸.۸ و ۲۸ دلار قرار گرفته‌اند.
 • در صورت شکسته شدن مقاومت ۲۹.۳ دلار، می‌توان به رشد بیشتر قیمت خوشبین بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

قیمت چین لینک پس از شکست در عبور از مقاومت ۲۹ دلار، به سمت پایین رانده شد. سپس،‌ حمایت خریداران در نزدیکی محدوده ۲۷.۵ دلار، بار دیگر قیمت را در مسیر صعودی قرار دارد. اکنون، چین لینک با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته جای گرفته‌اند.

در نمودار یک ساعته، شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث هستیم. حمایت و مقاومت این مثلث، به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۸ و ۲۸.۸ دلاری قرار دارند.

با ادامه یافتن روند صعودی، اولین مقاومت لینک در نزدیکی ضلع بالای مثلث و محدوده ۲۸.۸ تا ۲۹ دلاری خواهد بود. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، احتمالا روند رشد قیمت سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

با گذشتن قیمت از این محدوده، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰.۲ دلار قرار خواهد داشت. پس از آن مقاومت محدوده‌های ۳۱، ۳۲ و ۳۲.۵ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت مقاومت ۳۳ و سپس ۳۴ دلار هدایت خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر محدوده ۲۸.۸ تا ۲۹ دلار به سمت بالا شکسته نشود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی ضلع پایین مثلث و محدوده ۲۸ دلاری خواهد بود. این حمایت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۴.۴ تا ۲۹.۱۷ دلار) قرار دارد.

در صورتی که این محدوده به سمت پایین شکسته شود، حمایت مهم بعدی، نزدیک محدوده ۲۶.۸ دلار و سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار خواهد داشت. با ادامه یافتن روند ریزش، محدوده‌های ۲۵.۹ و ۲۴.۸ دلار، حمایت‌های بعدی قیمت خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۳۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۸، ۲۶.۸ و ۲۵.۹ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکسته شدن محدوده‌های ۲۸.۸، ۲۹.۳ و ۳۰.۲ دلاری، روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۳۰ مرداد (۲۱ اوت ۲۰۲۱)

لینک به مرز محدوده ۲۹ دلار رسید. قیمت از محدوده ۲۸.۶ دلار گذشت و احتمال افزایش قیمت همچنان وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک مقاومت محدوده ۲۸.۶ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار دارند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث هستیم. مقاومت این مثلث در نزدیکی محدوده ۲۹.۳ دلار قرار گرفته است.
 • در صورت شکسته شدن ضلع بالای مثلث، روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

لینک در ادامه حرکات دیروز خود، مقاومت محدوده ۲۸.۶ دلار را به سمت بالا شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۹.۱۷ دلار پیش رفت. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹. ۳ دلار و نزدیک ضلع بالای مثلث قرار دارد. در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، می‌توان به رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت امیدوار شد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰.۲ دلار است. پس از آن، مقاومت‌های محدوده ۳۱، ۳۲ و ۳۲.۵ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت مقاومت ۳۳ و سپس ۳۴ دلار هدایت خواهد کرد.

اما از طرف دیگر، اگر لینک مقاومت ۲۹.۳ دلار را به سمت بالا نشکند، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۸.۷ دلار و ضلع پایین مثلث خواهد بود. با شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، احتمالا قیمت ریزش بیشتری را تجربه خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری است. این حمایت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۴.۴۵ تا ۲۹.۱۷ دلار) دیده می‌شود. اگر این محدوده نیز به سمت پایین شکسته شود، حمایت بعدی در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (۲۶.۸ دلار) قرار خواهد داشت. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به حمایت محدوده‌های ۲۵.۹ و ۲۴.۸ دلار خواهد کشاند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۳۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۶۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۸.۸، ۲۸ و ۲۶.۸ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند قیمت، محدوده‌های مقاومتی ۲۹.۳ و ۳۰.۲ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۹ مرداد (۲۰ اوت ۲۰۲۱)

ارز دیجیتال لینک پس از شکستن مقاومت روند نزولی نمودار یک ساعته،‌ روند صعودی جدیدی را آغاز کرد و تا نزدیکی محدوده ۲۷.۵ دلار پیش رفت. احتمال افزایش بیشتر قیمت همچنان وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک مقاومت محدوده‌های ۲۵.۷ و ۲۶.۸ دلاری را پشت سر گذاشت.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در جدال برای شکستن خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته‌ (SMA 100) به سمت بالا، به سر می‌برند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت یک روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۲۶.۶ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • در صورت شکسته شدن مقاومت ۲۷.۷ دلار می‌توان به رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت امیدوار شد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

ارز دیجیتال لینک در روز گذشته، پس از کمی رنج زدن در نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری،‌ مقاومت خط روند نزولی را به سمت بالا شکست. پس از آن، محدوده‌های مقاومتی ۲۵.۷ و ۲۶.۸ دلار به ترتیب به سمت بالا شکسته شدند. قیمت حتی از محدوده ۲۷ دلار هم فراتر رفت و رقم ۲۷.۴ دلار را لمس کرد.

اکنون چین لینک با قیمتی بیشتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت بالا بشکنند. با ادامه یافتن روند صعودی، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۵ تا ۲۷.۸ دلار قرار گرفته است. در صورتی که قیمت از این محدوده بگذرد، محدوده ۲۸.۶ و سپس ۲۹.۵ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. با گذشت قیمت از این محدوده، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلار خواهد بود. هر گونه صعود بیشتر می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۳۲ دلار بکشاند.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از محدوده ۲۷.۵ تا ۲۷.۸ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این صورت، اولین حمایت در نزدیکی محدوده ۲۶.۸ دلار قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (صعود اخیر از ۲۴.۴۵ تا ۲۷.۴۷ دلار) دیده می‌شود.

در صورتی که این حمایت به سمت پایین شکسته شود، محدوده ۲۵.۹ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر از قیمت حمایت خواهد کرد. پس از آن، محدوده ۲۴.۹ دلار در برابر ریزش قیمت قرار می‌گیرد. هر نوع ریزش بیشتر قیمت، می‌تواند لینک را به سمت حمایت ۲۴ تا ۲۳.۸ دلار هدایت کند. محدوده ۲۳.۵ و ۲۲.۳ دلار حمایت‌های بعدی قیمت خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته، حالت صعودی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۶۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۶.۸ و ۲۵.۹ دلار مهم‌ترین حمایت‌های لینک به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورتی که لینک از محدوده مقاومتی ۲۷.۵ تا ۲۷.۸ دلار عبور کند، شاهد رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۸ مرداد (۱۹ اوت ۲۰۲۱)

لینک در تلاش برای جبران ارزش از دست رفته خود تا نزدیکی محدوده ۲۶.۹ دلار پیش رفت اما مقاومت روند نزولی نمودار یک ساعته، آن را به عقب راند. در صورت شکسته شدن مقاومت روند نزولی، می‌توانیم به رشد بیشتر قیمت امیدوار باشیم. خلاصه وضعیت قیمت لینک به این شرح است:

 • لینک در مسیر صعودی خود تا مقاومت روند نزولی پیش رفت، اما موفق به عبور از آن نشد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۶ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی، پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • حمایت یک روند صعودی مهم (در نمودار چهار ساعته) در نزدیکی محدوده ۲۶.۲ دلار به سمت پایین شکسته شد.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی شکل گرفته که مقاومت و حمایت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۶ و ۲۳.۶ دلار قرار دارند.
 • در صورتی که لینک از سد مقاومت روند بگذرد می‌توان به افزایش قیمت آن خوشبین بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

ارز دیجیتال چین لینک از محدوده ۳۰ دلاری یک سقوط سنگین را تجربه کرد. پس از رسیدن قیمت به نزدیکی محدوده ۲۴.۸ دلار، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. با رسیدن قیمت به مقاومت روند نزولی نمودار یک ساعته، یک روند نزولی جدید شکل گرفت. لینک به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (صعود اخیر از ۲۴.۸ تا ۲۶.۹ دلار) نفوذ کرد و به رقم ۲۴.۹ دلار رسید. پس از آن قیمت در محدوده ۲۵ دلار در حال رنج زدن بوده است.

اکنون لینک با قیمتی کمتر از ۲۶ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند. اولین مقاومت در نزدیکی محدوده ۲۵.۷ دلاری قرار گرفته است. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند نزولی نمودار یک ساعته و سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار گرفته و در صورت شکسته شدن به سمت بالا رشد بیشتری را برای لینک به همراه خواهد داشت.

با شکسته شدن محدوده ۲۵.۷ دلار، مقاومت محدوده ۲۶.۸ دلاری در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. محدوده ۲۷.۵ تا۲۷.۸ دلار مقاومت بعدی قیمت خواهد بود. در صورت شکسته شدن این محدوده، سطوح ۲۹.۵ و ۳۰.۴ دلار در مسیر قیمت قرار خواهند گرفت.

از طرف دیگر، اگر قیمت نتواند از محدوده ۲۵.۷ دلار عبور کند، احتمالا روند ریزشی به راه خود ادامه خواهد داد. این صورت اولین حمایت در نزدیکی محدوده ۲۴.۸ دلار قرار گرفته است. پس از آن حمایت محدوده‌های ۲۴ و ۲۳.۴ دلار در برابر ریزش قرار می‌گیرند. محدوده ۲۳.۴ دلار در نزدیکی حمایت روند نزولی نمودار یک ساعته قرار دارد و در صورت شکسته شدن به سمت پایین، ریزش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت.

پس از آن محدوده‌های ۲۲.۴، ۲۱.۴ و ۲۰.۲ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. ممکن است قیمت بدون گذر از مقاومت یا حمایت روند، در بین این دو محدوده به راه خود ادامه دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۴۴ قرار گرفته است.
 • حمایت: ۲۳.۶ دلار مهمترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند محدوده‌های ۲۵.۷ و ۳۰.۴ دلار مهم‌ترین مقاومت‌ها در مسیر رشد قیمت خواهند بود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۷ مرداد (۱۸ اوت ۲۰۲۱)

روز گذشته، چین لینک با یک تلاش خوب از سد مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۹ دلاری گذشت اما مقاومت محدوده ۳۰ دلار قیمت را به عقب راند و یک روند نزولی جدید شکل گرفت. احتمال ریزش بیشتر قیمت همچنان وجود دارد.

خلاصه وضعیت قیمت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک حمایت‌ محدوده‌های ۲۷.۷ و ۲۶.۷ دلار را از دست داد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفتند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی با حمایتی در نزدیکی محدوده ۲۵.۱ دلار شکل گرفته است.
 • در صورت شکسته شدن حمایت ۲۶ دلار، احتمال ریزش بیشتر قیمت قدرت می‌گیرد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

لینک در روز گذشته با یک حمایت خوب در محدوده ۲۷.۹ دلار، در مسیر صعودی قرار گرفت و تا رقم ۳۰.۲ دلار پیش رفت. در این نقطه فشار فروش قیمت را به شدت به عقب راند به طوری که حمایت محدوده‌های ۲۷.۷ و ۲۶.۷ دلار یکی پس از دیگری به سمت پایین شکستند.

قیمت حتی از محدوده ۲۶ دلاری هم گریزی به پایین زد و رقم ۲۴.۸ دلار را لمس کرد. پس از کمی رنج زدن در محدوده ۲۶ دلار، به نظر می‌رسد قیمت دوباره به سمت ریزش حرکت می‌کند.

اکنون، چین لینک با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در صورت ادامه پیدا کردن روند ریزشی، اولین حمایت قیمت در نزدیکی حمایت روند صعودی (نمودار چهار ساعته) و سطح ۲۶ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در ریزش اخیر از ۳۰.۲ تا ۲۶.۱ دلار)‌ دیده می‌شود. هم‌اکنون کندل‌ها در تلاش برای شکستن این حمایت به سر می‌برند.

در صورتی که این محدوده به شکل معتبر به سمت پایین شکسته شود، حمایت بعدی قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۱ دلار و حمایت روند نزولی (نمودار یک ساعته) قرار خواهد داشت. اگر این حمایت هم به سمت پایین شکسته شود، روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این صورت حمایت بعدی در نزدیکی سطح ۲۴ دلاری قرار می‌گیرد. سطح ۲۳.۵ دلار و محدوده ۲۳.۷ تا ۲۳.۵ دلار در درجه بعدی از قیمت حمایت خواهند کرد.

از طرف دیگر، اگر ریزش قیمت در برخورد با محدوده ۲۵ دلاری متوقف شود، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط اولین مقاومت در نزدیکی محدوده ۲۶ دلاری و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر قرار خواهد داشت. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، مقاومت بعدی در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر، یعنی نزدیک محدوده ۲۷.۵ دلار خواهد بود. در صورت شکست معتبر مقاومت ۲۷.۵ دلار، محدوده‌های ۲۸ و ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. هر گونه صعود بیشتر می‌تواند بار دیگر قیمت را به محدوده ۳۰.۲ دلار نزدیک کند. سطح ۳۱.۴ تا ۳۱.۸ دلار مقاومت بعدی قیمت خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، پایین‌تر از سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۶ و ۲۵.۱ دلار مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورتی که روند صعودی آغاز شود محدوده ۲۶.۹ (مقاومت روند نزولی) و ۲۷.۵ دلار (سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی) مهم‌ترین مقاومت‌های قیمت خواهند بود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۶ مرداد (۱۷ اوت ۲۰۲۱)

لینک تا نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلار صعود کرد اما محدوده مقاومتی این ناحیه قیمت را به عقب راند. با شکل گرفتن یک روند نزولی قدرتمند، قیمت تا محدوده ۲۶.۹ دلاری سقوط کرد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است‌:

 • لینک در تلاش خود برای گذر از مقاومت ۳۰.۴ دلار، شکست خورده و روند نزولی جدیدی را در پیش گرفت.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت یک خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۸.۳ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • در همین نمودار، یک الگوی مثلث شکل گرفته است. حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۷.۷ و ۲۸.۹ دلار قرار دارند.
 • در صورت شکسته شدن حمایت محدوده ۲۷.۷ دلار، ریزش قیمت ادامه خواهد یافت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

لینک با یک صعود قوی تا نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلاری پیش رفت اما مقاومت این ناحیه قیمت را به عقب راند. پس از سقوط قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۶.۹ دلار، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. به این ترتیب، در نمودار ساعتی، مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۸.۳ دلار به سمت بالا شکسته شد. قیمت به بالای سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در ریزش اخیر از ۳۰.۴ تا ۲۶.۹ دلار) نفوذ کرد.

این بار مقاومت محدوده ۲۹.۳ دلار جلوی رشد قیمت را گرفت و بار دیگر یک روند نزولی جدید شکل گرفت. در نمودار یک ساعته، شاهد شکل گرفتن یک الگوی مثلث هستیم. حمایت و مقاومت این مثلث به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۷.۷ و ۲۸.۹ دلاری قرار دارند. حرکت قیمت به سمت هر یک از این دو محدوده می‌تواند احتمال ریزش یا افزایش قیمت در کوتاه مدت را قدرت ببخشد. در حال حاضر، چین لینک با قیمتی کمتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

اگر قیمت از این نقطه حرکتی صعودی را در پیش بگیرد، اولین مقاومت در نزدیکی ضلع بالای مثلث و محدوده ۲۸.۹ دلاری قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر قرار گرفته است. در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، احتمال رشد قیمت در آینده کوتاه مدت قدرت خواهد گرفت. در این صورت، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ تا ۳۰ دلار قرار خواهد داشت. اگر لینک محدوده ۳۰ دلار را به طور معتبر به سمت بالا بشکند، به سمت مقاومت محدوده ۳۰.۹ دلار حرکت خواهد کرد. در قدم بعدی مقاومت ۳۱.۴ تا ۳۱.۸ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت مقاومت محدوده ۳۲.۵ دلار هدایت خواهد کرد.

از سوی دیگر، اگر لینک نتواند از محدوده ۲۸.۹ دلاری بگذرد، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این صورت، اولین حمایت در نزدیکی ضلع پایین مثلث و محدوده  ۲۷.۷ تا ۲۷.۴ دلار قرار خواهد داشت. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری قرار می‌گیرد. ریزش بیشتر قیمت، لینک را به حمایت محدوده‌های ۲۶.۷ و ۲۵.۷ دلاری نزدیک خواهد کرد. حمایت‌های بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵ و ۲۴ دلار قرار دارند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI:‌ شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: با شروع روند نزولی محدوده‌های ۲۷.۷، ۲۷، ۲۵.۷ و ۲۵ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهند گرفت.
 • مقاومت: در ادامه روند صعودی، محدوده‌های ۲۸.۹، ۲۹.۷، ۳۰.۴ و ۳۱.۴ دلار مقاومت‌های قیمت به شمار می‌روند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۵ مرداد (۱۶ اوت ۲۰۲۱)

قیمت لینک وارد محدوده ۲۹ دلاری شد. لینک در یک روند صعودی قدرتمند تا نزدیکی رقم ۲۹.۷ دلاری پیش رفت و احتمال ادامه داشتن روند صعودی همچنان وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک از سد مقاومت‌های محدوده ۲۷.۳، ۲۷.۷ و ۲۸.۳ دلار عبور کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100)‌ قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار چهار ساعته، مقاومت یک روند صعودی مهم در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • ممکن است لینک پس از یک بازگشت به نقطه شکست (یا بدون آن) به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

ارز دیجیتال چین لینک در روز گذشته طی یک روند نزولی تا نزدیکی محدوده ۲۵.۸ دلار سقوط کرد. خریداران در این محدوده به حمایت از قیمت برخاستند و در نتیجه یک روند صعودی جدید شکل گرفت.

در ادامه مسیر، مقاومت یک روند نزولی مهم در نمودار یک ساعته (نزدیک محدوده ۲۷.۲ دلار)، به سمت بالا شکسته شد. قیمت بدون توقف به طی کردن مسیر صعودی ادامه داد. در نهایت، لینک از سد مقاومت خط روند صعودی در نمودار چهار ساعته نیز عبور کرد. پیشروی لینک تا نزدیکی محدوده مقاومتی ۲۹.۷ دلار ادامه یافت. این احتمال وجود دارد که قیمت پس از یک بازگشت به نقطه شکست (پولبک) و یا بدون آن، به روند صعودی خود ادامه بدهد.

در حال حاضر،‌ لینک با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند. با ادامه یافتن روند صعودی، اولین مقاومت در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ تا ۳۰ دلار خواهد بود. با شکسته شدن این مقاومت، محدوده ۳۰.۹ دلار مقصد بعدی قیمت خواهد بود. اگر این محدوده هم به سمت بالا شکسته شود، مقاومت ۳۱.۴ تا ۳۱.۸ دلاری در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه رشد بیشتر می‌تواند قیمت را به محدوده ۳۲.۵ دلاری نزدیک کند.

از طرف دیگر، اگر لینک نتواند از مقاومت‌ محدوده ۲۹.۷-۳۰ دلاری عبور کند، احتمالا یک روند اصلاحی نزولی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۸.۸ تا ۲۸.۵ دلار قرار خواهد داشت. این محدوده علاوه بر اینکه نزدیک سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۵.۸۹ تا ۲۹.۷۸ دلار) قرار گرفته، در نزدیکی خط روند صعودی شکسته شده است. به این ترتیب، بازگشت به نقطه شکست (پولبک) تکمیل می‌شود. ممکن است از این نقطه قیمت تغییر مسیر داده و به روند صعودی بازگردد. اما اگر این محدوده هم به سمت پایین شکسته شود، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلاری خواهد بود. حمایت ۲۷.۸ دلار، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. اگر روند صعودی این حمایت را هم به سمت پایین بشکند، محدوده‌های ۲۷.۳ و ۲۶.۷ دلاری از قیمت حمایت خواهند کرد. ریزش بیشتر،‌ قیمت را به حمایت روند صعودی در نزدیکی محدوده ۲۵.۷ دلار نزدیک خواهد کرد. اگر این محدوده به سمت پایین بشکند، ریزش‌های بیشتری در انتظار لینک خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۷۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۸.۷، ۲۷.۸ و ۲۵.۸ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های ۲۹.۷-۳۰، ۳۰.۹، ۳۱.۸ و ۳۲.۵ دلاری در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۴ مرداد (۱۵ اوت ۲۰۲۱)

در روزهای اخیر چین لینک طی یک روند صعودی تا محدوده ۲۷.۵ دلار پیش رفت. مقاومت این ناحیه اجازه رشد بیشتر را به قیمت نداد و پس از آن روند نزولی جدیدی شکل گرفت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک در مسیر صعودی خود از مقاومت‌ محدوده ۲۶ دلار عبور کرد. پس از برخورد قیمت به رقم ۲۷.۹ دلار روند اصلاحی جدیدی شروع شد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی نزدیک کمتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) جای گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد یک الگوی مثلث هستیم که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۶.۶ و ۲۷.۳ دلار قرار گرفته‌اند.
 • در صورت شکسته شدن حمایت مثلث، روند ریزشی قدرت بیشتری خواهد گرفت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

لینک پس از عبور از مقاومت ۲۶ دلاری، در دو روز گذشته موفق شد تا نقطه ۲۷.۹ دلار رشد کند. مقاومت محدوده ۲۷.۷ دلار اجازه رشد بیشتر را به قیمت نداد و در نتیجه روند اصلاح قیمت آغاز شد.

در این مسیر قیمت به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۵.۸ تا ۲۷.۹ دلار) نفوذ کرد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند.

در نمودار یک ساعته، یک الگوی مثلث با حمایت و مقاومتی در نزدیکی ۲۶.۶ تا ۲۷.۳ دلار شکل گرفته است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی حمایت مثلث در حال حرکت است. اگر محدوده حمایتی ۲۶.۶ دلار به سمت پایین شکسته شود احتمال ریزش قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلار وجود خواهد داشت.

با شکسته شدن ضلع پایین مثلث، حمایت محدوده ۲۵.۸ دلار در برابر ریزش قیمت قرار می‌گیرد. اگر این محدوده هم به سمت پایین شکسته شود، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی حمایت یک روند صعودی  مهم (در نمودار چهار ساعته) قرار دارد و در صورت شکستن به سمت پایین، ریزش بیشتری را به همراه خواهد داشت و ممکن است قیمت را تا نزدیکی محدوده ۲۲ دلاری پایین بکشد. پیش از آن محدوده‌های حمایتی نزدیک به ۲۴.۲ و سپس ۲۳.۸ دلاری از قیمت حمایت خواهند کرد.

از طرف دیگر، اگر قیمت پس از برخورد با حمایت مثلث، نتواند آن را به سمت پایین بشکند، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۳ دلاری و ضلع بالای مثلث خواهد بود.

پس از آن، مقاومت محدوده ۲۷.۷ دلار در برابر رشد لینک قد علم خواهد کرد. در صورتی که قیمت این محدوده را به سمت بالا بشکند ممکن است قیمت تا مقاومت ۲۸.۳ دلاری پیش برود. این محدوده در نزدیکی مقاومت یک روند صعودی (در نمودار چهار ساعته) قرار گرفته است. در صورتی که این مقاومت به سمت بالا شکسته شود احتمال صعود قیمت تا نزدیکی محدوده ۳۱ دلاری وجود خواهد داشت. پیش از آن، مقاومت ۲۹.۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت.

تحلیل قیمت چین لینک
نمودار ارز دیجیتال چین لینک ۱۵ اوت ۲۰۲۱

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۶.۶ و ۲۵.۳ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت صعودی شدن روند، محدوده‌های ۲۷.۳ و ۲۸.۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۲ مرداد (۱۳ اوت ۲۰۲۱)

لینک در ادامه روند دیروز تا نزدیکی محدوده ۲۴ دلاری سقوط کرد. خریداران در نزدیکی محدوده ۲۴ دلار به خوبی از قیمت حمایت کردند و روند صعودی جدیدی شکل گرفت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:‌

 • چین لینک در مسیر ریزش قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۴ دلاری سقوط کرد و سپس در مسیر جبران ریزش اخیر یک روند صعودی قدرتمند را آغاز کرد.
 • اکنون ارز چین لینک با قیمت نزدیک به ۲۶.۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار دارند.
 • لینک برای افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت، باید قیمت را در بالای محدوده ۲۶ دلاری حفظ کند.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

روز گذشته روند ریزش ارز دیجیتال چین لینک تا نزدیکی محدوده ۲۴ دلار ادامه یافت. این محدوده در نزدیکی حمایت روند صعودی (نمودار چهار ساعته) قرار دارد. محدوده ۲۴ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد و حمایت خوب خریداران در این نقطه، مسیر صعودی قدرتمندی را شکل داد.

با ادامه یافتن مسیر صعودی جدید، قیمت به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در ریزش اخیر از ۲۷.۳ تا ۲۴ دلار) نفوذ کرد. اکنون لینک در حال تلاش برای عبور از محدوده مقاومتی ۲۶ دلاری به سر می‌برد.

در حال حاضر این ارز دیجیتال با قیمتی بیش از ۲۶ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

با ادامه یافتن روند صعودی، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۵ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند صعودی (نمودار چهار ساعته) دیده می‌شود و در صورت شکست معتبر، افزایش بیشتر قیمت را با خود به همراه خواهد داشت.

با شکسته شدن مقاومت محدوده ۲۷.۵ دلار، احتمالا قیمت تا نزدیکی محدوده ۳۰.۵ دلاری پیش خواهد رفت. البته ممکن است در این بین یک بازگشت قیمت به نقطه شکست (پولبک) اتفاق بیفتد. در این مسیر، مقاومت محدوده‌های ۲۸، ۲۸.۵، ۲۹ و ۲۹.۵ دلاری در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر، اگر لینک در مواجهه با مقاومت محدوده ۲۷ و ۲۷.۵ دلار با شکست روبرو شود، احتمالا روند نزولی جدیدی آغاز خواهد شد. در چنین شرایطی، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶ دلار خواهد بود. در صورت شکسته شدن این محدوده، سطح ۲۵.۵ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد.

حمایت اصلی قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴.۸ دلار (نزدیک حمایت روند صعودی و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر) قرار دارد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، ریزش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. با این شکست،‌ ممکن است قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۲ دلاری سقوط کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۱.۲ و ۲۰ دلار نزدیک کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۶۴ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۴.۸ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت محسوب می‌شود.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی محدوده مقاومتی ۲۷.۵ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. شکست این محدوده، رشد بیشتری برای قیمت به همراه خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۱ مرداد (۱۲ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک در مسیر روند صعودی تا نزدیکی محدوده ۲۷.۳ دلار پیش رفت. پس از آن، قیمت وارد روند اصلاح شد و لینک را تا رقم ۲۴.۹ دلاری پایین کشید. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:‌

 • لینک مقاومت ۲۶.۲ دلار را پشت سر گذاشت و در برخورد با مقاومت ۲۷ دلار وارد روند اصلاح شد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100)‌ قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم با حمایتی نزدیک به محدوده ۲۵.۵ دلاری شکل گرفته است.
 • در صورت شکسته شدن حمایت روند، احتمالا ریزش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

لینک در ادامه مسیر صعودی تا محدوده ۲۷.۳ دلاری پیش رفت اما مقاومت قدرتمند این محدوده، قیمت را به عقب راند. با شکل گرفتن روند نزولی، قیمت به پایین سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۳.۷ تا ۲۷.۳ دلار) نفوذ کرد. اکنون قیمت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر در جدال به سر می‌برد. این محدوده در نزدیکی حمایت روند صعودی نیز قرار گرفته و در صورت شکسته شدن به سمت پایین، احتمالا ریزش بیشتر قیمت را به همراه خواهد داشت.

اکنون لینک با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد لینک در تلاش است تا ارزش از دست رفته خود را جبران کند.

در این مسیر اولین مقاومت در محدوده ۲۵.۵ دلاری و نزدیک سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار دارد. با شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، مقاومت بعدی قیمت در نزدیکی محدوده‌های ۲۶.۲ و ۲۷ دلار قرار خواهد داشت.

محدوده ۲۷.۲ تا ۲۷.۵ دلاری در نزدیکی مقاومت یک روند صعودی قدرتمند قرار گرفته است. در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، می‌توان به رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت امیدوار شد. در ادامه مقاومت‌های محدوده ۲۸، ۲۸.۵ و ۲۹.۴ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. مقاومت بعدی قیمت در محدوده  ۳۰ دلاری است.

اما اگر لینک نتواند از محدوده مقاومتی ۲۵.۵ یا ۲۶.۲ دلار عبور کند، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این مسیر، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴.۹ تا ۲۴.۶ دلار قرار خواهد داشت. در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها به سمت پایین، حمایت ۲۳.۹ دلار در برابر ریزش قیمت قرار می‌گیرد.

محدوده ۲۳.۵ و ۲۳ دلار هم حمایت‌های بعدی قیمت خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۲۲.۸ تا ۲۲.۳ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته، حالت نزولی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۵.۵ و ۲۳.۸ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌ مقاومتی ۲۷.۲ تا ۲۷.۵ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. با شکست معتبر این مقاومت به سمت بالا، لینک رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۰ مرداد (۱۱ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک برای بار دوم به سمت مقاومت محدوده ۲۵.۵ دلاری حمله کرد. لینک در روز گذشته پس از کمی رنج زدن مسیر صعود را در پیش گرفت اما در برخورد با مقاومت ۲۵.۵ دلار به عقب رانده شد. خلاصه وضعیت قیمت چین لینک به این شرح است:

 • لینک مقاومت‌های ۲۴.۵، ۲۵ و ۲۵.۵ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار دارند.
 • با شکسته شدن مقاومت الگوی مثلث (در نمودار یک ساعته)، احتمال رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.
 • در نمودار چهار ساعته یک روند صعودی شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۳.۵ و ۲۶.۷ دلاری قرار دارند.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

روز گذشته لینک در مسیر یک روند صعودی خوب تا نزدیکی محدوده ۲۵.۵ دلار پیش رفت. پس از آن، قیمت وارد روند اصلاح شده و تا نزدیکی محدوده ۲۳.۷ دلار سقوط کرد.

LINK در محدوده ۲۳.۷ دلاری مورد حمایت خریداران قرار گرفت و بار دیگر روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. در مسیر این روند قیمت یک بار دیگر به سمت محدوده ۲۵.۵ دلاری حرکت کرد. به نظر می‌رسد این بار شانس شکستن این محدوده بیشتر بود و مقاومت با قدرت خوبی به سمت بالا شکسته شد.

در حال حاضر، لینک در تلاش برای تثبیت قیمت در بالای مقاومت ۲۵.۵ دلاری به سر می‌برد. این محدوده در نزدیکی ضلع بالای الگوی مثلث (در نمودار یک ساعته) قرار دارد و شکسته شدن آن، رشد بیشتری را به همراه خواهد داشت. در نمودار چهار ساعته یک روند صعودی شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن در نزدیکی محدوده‌های ۲۳.۵ و ۲۶.۷ دلار قرار گرفته است. شکسته شدن مقاومت این روند، در میان مدت رشد خوبی برای لینک به همراه خواهد داشت.

در حال حاضر، چین لینک با قیمتی نزدیک به ۲۶ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. با ادامه یافتن روند صعودی و شکسته شدن محدوده ۲۵.۵ دلار، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۲ دلاری جای خواهد داشت. اگر قیمت به این محدوده نفوذ کند، مانع بعدی قیمت محدوده ۲۷ دلاری خواهد بود. هر گونه رشد بیشتر قیمت می‌تواند آن را به سمت مقاومت‌های محدوده ۲۷.۵، ۲۸ و ۲۸.۵ دلار پیش ببرد.

از طرف دیگر، اگر قیمت در مواجهه با مقاومت ۲۶ یا ۲۷ دلار، در عبور از آن با شکست مواجه شود روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری و نزدیک به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۳.۷ تا ۲۵.۴ دلار) قرار خواهد داشت.

اگر این حمایت به سمت پایین شکسته شود، محدوده ۲۴.۶ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر، از قیمت حمایت خواهد کرد. پس از آن، محدوده ۲۳.۷ و ۲۳ دلار در مقابل ریزش قیمت قرار می‌گیرند. در صورت ادامه پیدا کردن ریزش قیمت، لینک تا محدوده ۲۲.۷ دلار پایین کشیده خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت صعودی قدرتمندی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۷۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۵.۵، ۲۴.۵ و ۲۳.۷ دلار مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی مقاومت محدوده‌های ۲۶.۲، ۲۷، ۲۷.۵ و ۲۸ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۹ مرداد (۱۰ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک که روز هشتم اوت با برخورد به محدوده ۲۵ دلاری ریجکت شده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده ۲۲/۳ تا ۲۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما با حمایت روبرو شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با جهش ۱۰ درصدی خودش را به بالای محدوده ۲۴ دلاری رساند. هر چند بازهم در عبور از این محدوده ناکام ماند و امروز تا محدوده ۲۳/۷ دلاری پایین کشیده شد. LINK امروز در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب بالای محدوده ۲۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

اگر به نمودار تغییرات قیمت چین لینک در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، LINK روز گذشته درون یک الگوی کنج نزولی قرار گرفته بود و با برخورد به محدوده ۲۲/۳ دلاری در نزدیکی کف الگو و خط روند صعودی حمایت شد تا دوباره به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی چین لیک سقف الگو در محدوده ۲۲/۷ دلاری را شکست و با عبور از مقاومت‌های ۳۲ و ۲۳/۸ دلار خودش را تا محدوده ۲۴/۶ دلاری بالا کشید.

هر چند موفق به عبور از این محدوده نشد و امروز دوباره تا محدوده ۲۳/۸ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت لینک با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی حمایت شد تا یکبار دیگر به بالای ۲۴ دلار دست پیدا کند.

در حال حاضر LINK با خط روند نزولی در محدوده ۲۴/۳ دلاری روبرو شده است. در صورت عبور از آن یکبار دیگر فرصت دارد شانس خود را برای عبور از محدوده ۲۵ دلاری امتحان کند. در صورت تحقق این امر موانع بعدی پیش روی چین لینک محدوده ۲۵/۶ و ۲۶/۲ دلار خواهد بود. در صورت ادامه روند صعودی، ایستگاه بعدی محدوده ۲۷ دلاری در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که قیمت موفق به عبور از موانع ۲۴/۳ دلار و سپس ۲۵ دلاری نشود، احتمال بازگشت به روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۲۴ تا ۲۳/۹ دلار در نزدیکی خط روند و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین حمایت مهم است و در صورت از دست دادن آن احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

محدوده ۲۳/۵ تا ۲۳ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد و سپس محدوده۲۲ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی سطوح حمایتی مهم برای چین لینک در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار ساعتی، در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۴ تا ۲۳/۹ دلار پس از آن ۲۳/۵ و ۲۳ و سپس ۲۲/۶ و ۲۲ دلار مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت محدوده ۲۴/۳ دلاری، مقاومت بعدی محدوده ۲۵ دلار خواهد بود. پس از ان ۲۵/۶ و ۲۶/۲ موانع بعدی محسوب می‌شوند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۸ مرداد (۹ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک با از دست دادن حمایت در محدوده ۲۴.۳ دلاری، یک حرکت نزولی را آغاز کرد. به این ترتیب قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۲ دلاری سقوط کرد و اکنون در تلاش است تا ارزش از دست رفته خود را باز پس بگیرد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:‌

 • در نمودار یک ساعته، حمایت کنج صعودی در نزدیکی محدوده ۲۴.۳ دلار به سمت پایین شکسته شد و روندی نزولی شکل گرفت.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۳ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) شکل گرفته است. حمایت و مقاومت این الگو به ترتیب در نزدیکی محدوده ۲۱.۸ و ۲۲.۷ دلاری قرار دارند.
 • لینک برای رسیدن به شرایط مساعد باید مقاومت الگو و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت بالا بشکند.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در روز گذشته وارد روند اصلاح قیمت شد. در نمودار ساعتی، طبق انتظار حمایت کنج صعودی در نزدیکی محدوده ۲۴.۳ دلار به سمت پایین شکسته شده و حرکت جدیدی به  سمت پایین شکل گرفت. در این بین محدوده حمایتی ۲۳ دلار هم شکست و قیمت تا سطح ۲۲ دلار کاهش یافت. اکنون لینک با قیمتی کمتر از ۲۳ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله زیادی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در نمودار یک ساعته، شاهد الگوی کنج نزولی هستیم. حمایت و مقاومت الگو به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۱.۸ و ۲۲.۷ دلار قرار گرفته است. قیمت هنوز به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی (در ریزش اخیر از ۲۴.۹ تا ۲۲ دلار) نفوذ نکرده است.

اگر لینک در ادامه مسیر خود بتواند محدوده ۲۲.۷ دلاری (در نزدیکی ضلع بالای الگو) را به سمت بالا بشکند، روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر نیز قرار دارد.

با شکسته شدن محدوده ۲۲.۷ دلاری، مقاومت بعدی قیمت در نزدیکی محدود ۲۳ دلار خواهد بود. با عبور لینک از این قیمت، محدوده ۲۳.۵ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. در ادامه محدوده‌های ۲۴ و ۲۴.۹ دلار، مقاومت‌های بعدی قیمت هستند. در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها به سمت بالا، مقصد بعدی قیمت محدوده ۲۵.۴ تا ۲۵.۶ دلار خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر لینک نتواند محدوده ۲۴.۷ دلاری را به سمت بالا بشکند، روند ریزش قیمت به راه خود ادامه خواهد داد. در این صورت اولین حمایت در نزدیکی محدوده ۲۱.۸ دلاری قرار خواهد داشت. در ادامه محدوده‌های ۲۱، ۲۰.۵ و ۲۰ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار ساعتی، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۳۷ قرار دارد.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۱.۸ و ۲۱.۵ دلار مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت محدوده ۲۲.۷ دلاری، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۶ مرداد (۷ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک پس از یک اصلاح جزئی تا محدوده ۲۳ دلار، از مقاومت ضلع بالای مثلث عبور کرد. اکنون LIKN با قیمتی کمتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود. خلاصه وضعیت قیمت لینک به این شرح است:

 • لینک پس از برخورد با حمایت محدوده ۲۳ دلار، روند صعودی جدیدی را آغاز کرده و تا محدوده ۲۴.۶ دلار پیش رفت.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • لینک برای داشتن شرایط مساعد، باید قیمت را در بالای محدوده ۲۴ دلاری حفظ کند.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک (LINK) در روز گذشته مقاومت ضلع بالای مثلث در نزدیکی محدوده ۲۴ دلار را شکست. پس از آن، یک بازگشت به ناحیه شکست (پولبک) نیز رخ داد و قیمت حالتی صعودی به خود گرفت. این ارز دیجیتال تا نزدیکی محدوده ۲۴.۶ دلار بالا رفت و سپس وارد روند اصلاح قیمت شد.

در مسیر اصلاح، قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۳ تا ۲۴.۶ دلار) نفوذ کرد. در نمودار یک ساعته، یک کانال صعودی قدرتمند شکل گرفته است. حمایت و مقاومت این کانال در نزدیکی محدوده‌های ۲۳.۸ و ۲۶ دلار قرار دارند.

با ادامه یافتن روند نزولی، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۳.۸ دلاری قرار گرفته است. این حمایت علاوه بر این که نزدیک کف کانال صعودی قرار گرفته، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر هم جای دارد.

در صورتی که قیمت لینک به شکل معتبر پایین‌تر از محدوده حمایتی ۲۳.۸ دلار بسته شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. در این شرایط ممکن است قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۲ دلاری سقوط کند.

پس از شکسته شدن محدوده ۲۳.۸ دلاری، حمایت محدوده ۲۲.۸ دلار در برابر ریزش بیشتر قیمت قرار می‌گیرد. هر گونه ریزش بیشتر قیمت از این نقطه می‌تواند لینک را تا نزدیکی حمایت ۲۱.۵ دلار پایین بکشد.

از طرف دیگر، درصورتی که قیمت در عبور از محدوده ۲۳.۸ دلاری به سمت پایین، با شکست مواجه شود (یا اینکه اصلا وارد این محدوده نشود) احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت.

در این مسیر اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴.۲ دلار قرار خواهد داشت. با شکسته شدن این محدوده، سطوح ۲۴.۶ و ۲۵.۵ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. اگر قیمت از این محدوده‌ها عبور کند، مقاومت ۲۶ دلار در نزدیکی سقف کانال صعودی بر سر راه رشد قیمت قرار خواهد گرفت. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، لینک رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. در این شرایط ممکن است قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۸.۵ دلار پیش برود. در این مسیر مقاومت‌های ۲۷ و ۲۸ دلار تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت پایین سوق دهند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار ساعتی، حالت صعودی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۳ قرار گرفته است.
 • حمایت:‌محدوده ۲۳.۸ دلار در نزدیکی کف کانال صعودی، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت‌: محدوده‌های ۲۵.۵ و ۲۶ دلار، مقاومت‌های مهمی هستند که قیمت در مسیر صعود با آن روبرو خواهد شد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۵ مرداد (۶ اوت ۲۰۲۱)

قیمت چین لینک در روز گذشته تا محدوده ۲۲.۴ دلاری سقوط کرد. تلاش قیمت برای پس گرفتن ارزش از دست رفته هم در محدوده ۲۴.۲ دلاری متوقف شده و لینک به سمت پایین رانده شد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • ارز چین لینک در روز گذشته الگوی کنج صعودی را به سمت پایین شکست و در ساعات اخیر بازگشت به حمایت کف کنج (پولبک) نیز اتفاق افتاد.
 • اکنون لینک با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی به تازگی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت پایین شکستند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد الگوی مثلث هستیم. حمایت و مقاومت این مثلث به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۳.۳ و ۲۳.۸ دلار قرار گرفته است.
 • لینک برای رسیدن به موقعیت بهتر باید مقاومت ضلع بالای مثلث را به طور معتبر بشکند.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

در روز گذشته یک الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) در نمودار یک ساعته قابل مشاهده است. همانطور که در این الگو انتظار می‌رود، قیمت حمایت آن (در نزدیکی محدوده ۲۳.۶ دلار) را به سمت پایین شکسته است.

پس از آن یک بازگشت به نقطه شکست الگو (پولبک) صورت گرفته و سپس قیمت روند نزولی جدیدی را آغاز کرده است. در نتیجه افت و خیز قیمت در ساعات اخیر، یک الگوی مثلث در نمودار یک ساعته شکل گرفته است. حمایت و مقاومت این مثلث به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۳.۳ و ۲۳.۸ دلار قرار دارند.

قیمت در روند نزولی خود به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۲.۴ تا ۲۴.۲ دلار) نفوذ کرده است. در صورتی که روند نوپای صعودی به راه خود ادامه دهد، اولین مقاومت در نزدیکی محدوده ۲۳.۸ دلاری خواهد بود. این محدوده علاوه بر ضلع بالای مثلث، در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار گرفته است.

بنابراین، در صورت بسته شدن قیمت در بالای محدوده ۲۳.۸ دلاری، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت تا نزدیکی محدوده ۲۶ دلار وجود خواهد داشت. با شکسته شدن سطح ۲۳.۸ دلار، محدوده ۲۴.۲ دلاری، مقاومت بعدی قیمت خواهد بود.

پس از آن، محدوده‌های ۲۴.۹ و ۲۵.۵ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. محدوده ۲۵.۵ دلار در نزدیکی سقف کانال صعودی نمودار یک ساعته جای گرفته و در صورت شکسته شدن به سمت بالا، احتمال رشد بیشتر قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۷.۵ دلار را افزایش می‌دهد. هر گونه رشد بیشتر می‌تواند قیمت را به محدوده ۲۸ دلار نزدیک کند.

اما اگر لینک حمایت مثلث در نزدیکی محدوده ۲۳.۳ دلار را به سمت پایین بشکند، احتمال ریزش بیشتر قیمت (با توجه به شکسته شدن حمایت کنج صعودی) قدرت بیشتری خواهد گرفت. در این حالت احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۲۱.۴ دلار وجود دارد.

پس از شکسته شدن محدوده ۲۳.۳ به سمت پایین، محدوده ۲۲.۶ تا ۲۲.۴ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. ریزش بیشتر قیمت، لینک را به محدوده ۲۱.۴ دلاری نزدیک خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغیرات قیمت چین لینک روز ۱۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت نزولی کندی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار ساعتی در سطح ۴۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: مهم‌ترین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۳.۳ دلار جای دارد. پس از آن محدوده ۲۲/۵ و ۲۱/۵ دلار حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود
 • مقاومت: با صعودی شدن قیمت، محدوده‌های ۲۳.۸ دلار  و ۲۵.۵ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۴ مرداد (۵ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک در روز گذشته در طی اصلاح قیمت تا محدوده ۲۲.۸ دلار پایین رفت. حمایت خوب خریداران، روند صعودی جدیدی را در این نقطه آغاز کرد. این روند تا محدوده ۲۵ دلاری ادامه پیدا کرده و سپس اصلاح قیمت آغاز شد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک با یک صعود خوب تا محدوده ۲۵ دلاری پیش رفت اما مقاومت این ناحیه قیمت را به سمت پایین راند.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۳.۴ و ۲۵.۴ دلاری قرار دارد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

قیمت لینک در روز گذشته تا محدده ۲۲.۸ دلاری سقوط کرد. حمایتی که در این محدوده وجود داشت قیمت را به سمت بالا هدایت کرده و روند صعودی جدیدی شکل گرفت. در این مسیر مقاومت‌های محدوده ۲۳.۵ و ۲۴ دلار به سمت بالا شکسته شدند.

قیمت تا محدوده ۲۵ دلاری بالا رفت اما مقاومت این ناحیه لینک را به سمت پایین راند. اکنون قیمت حالتی نزولی پیدا کرده و به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۲.۸ تا ۲۵ دلار) نفوذ کرده است.

در حال حاضر لینک با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته جای گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته قیمت در حال نزدیک شدن به حمایت روند صعودی در محدوده ۲۳.۴ دلاری است.

در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. شکست معتبر محدوده ۲۳.۴ دلار، می‌تواند قیمت را تا نزدیکی محدوده ۲۱.۴ دلار پایین بکشد.

در این مسیر، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۲.۴ دلاری قرار گرفته است. اگر حمایت ۲۲.۴ دلار به سمت پایین بشکند، در قدم بعدی محدوده ۲۲ و سپس ۲۱.۴ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را به نزدیکی محدوده ۲۰ دلاری بکشاند.

از طرف دیگر، اگر ریزش قیمت در برخورد با حمایت ۲۳.۴ یا ۲۳ دلار متوقف شود، این احتمال وجود دارد که در کوتاه مدت، روند صعودی جدیدی شکل بگیرد. در این صورت اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴ دلاری قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار دارد.

در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، مقاومت بعدی در محدوده ۲۴.۵ دلار و نزدیک سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار خواهد داشت.

مقاومت بعدی قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۴ دلار است. این محدوده نزدیک سقف کانال صعودی نمودار یک ساعته قرار دارد. اگر قیمت بالاتر از سطح ۲۵.۴ دلار بسته شود، در کوتاه مدت احتمال رشد بیشتر قیمت نیز وجود خواهد داشت.

در این شرایط، مقاومت‌های بعدی قیمت در نزدیکی محدوده‌های ۲۶، ۲۷ و ۲۸ دلاری قرار خواهند داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۴ قرار دارد.
 • حمایت: محدوده ۲۳.۴ دلار در نزدیکی کف کانال صعودی، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورت صعودی شدن قیمت، محدوده‌های ۲۴ و ۲۵.۴ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. با شکست محدوده ۲۵.۴ دلاری، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۳ مرداد (۴ اوت ۲۰۲۱)

روز گذشته ارز دیجیتال چین لینک پس از طی یک روند نزولی تا نزدیکی محدوده ۲۲ دلار، دست به تلاش برای جبران ارزش از دست رفته خود زد. در این مسیر قیمت تا مقاومت ۲۴.۲ دلاری پیش رفت و سپس به سمت پایین رانده شد. خلاصه وضعیت قیمت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک تا نزدیکی محدوده ۲۲ دلاری به پایین کشیده شد.
 • در مسیر جبران ارزش از دست رفته قیمت توانست تا محدوده ۲۴ دلاری رشد کند و سپس اصلاح قیمت آغاز شد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) شکل گرفته است.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک از محدوده ۲۲ دلاری تلاش کرد تا ارزش از دست رفته خود را باز پس بگیرد. با حمایت خریداران قیمت تا نزدیکی مقاومت ۲۴.۲ دلار پیش رفت اما نتوانست این محدوده را به سمت بالا بشکند.

پس از برخورد لینک به مقاومت این محدوده، یک روند نزولی جدید شکل گرفت. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در نمودار یک ساعته، شاهد شکل گرفتن الگوی کنج صعودی هستیم. حمایت و مقاومت این الگو به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۳ و ۲۴.۲ دلار جای گرفته‌اند. همانطور که می‌دانید در این الگو احتمال شکسته شدن حمایت به سمت پایین بیشتر است.

اکنون قیمت حالتی نزولی دارد و به سمت کف الگو حرکت می‌کند. قیمت به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۲ تا ۲۴.۲ دلار) نفوذ کرده است. در صورتی که لینک در برخورد با حمایت ۲۳ دلار، این محدوده را به سمت پایین بشکند روند کاهش قیمت سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

در این شرایط ممکن است قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۰.۶ دلار سقوط کند. پس از شکسته شدن محدوده ۲۳ دلار، محدوده ۲۲.۵ و ۲۱.۴ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. اگر این حمایت‌ها به سمت پایین شکسته شوند قیمت به سمت حمایت ۲۰.۲ دلار کشیده می‌شود.

از طرف دیگر، اگر قیمت در برخورد با ضلع پایینی الگو، موفق به شکست آن نشود روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این مسیر اولین مقاومت قیمت در محدوده ۲۳.۳ دلار و نزدیک سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر خواهد بود.

با شکسته شدن این مقاومت به سمت بالا، سقف الگو در نزدیکی محدوده ۲۴.۲ دلار، مقاومت بعدی قیمت است. اگر لینک این محدوده را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند احتمال افزایش قیمت تا نزدیکی سطح ۲۵.۵ دلاری وجود خواهد داشت. هر گونه رشد بیشتر قیمت، می‌تواند لینک را به محدوده ۲۶.۳ دلار نزدیک کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۴۹ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده  ۲۳ دلار مهم‌ترین حمایت قیمت محسوب می‌شود. شکست معتبر این حمایت به معنی ریزش بیشتر قیمت است.
 • مقاومت: اولین مقاومت برای چین لینک محدوده ۲۴.۲ تا ۲۴/۵ دلار است که  مهم‌ترین مانع در راه افزایش قیمت خواهد بود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۲ مرداد (۳ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک در روز گذشته یک روند صعودی را در پیش گرفته بود. این روند قیمت لینک را تا نزدیکی محدوده ۲۴.۴ دلار پیش برد و سپس اصلاح قیمت آغاز شد. خلاصه وضعیت قیمت چین لینک به این شرح است:

 • لینک در یک روند صعودی از سد مقاومت محدوده ۲۳.۵ دلار گذشته و به قیمت ۲۴.۴ دلار رسید. در ادامه یک روند اصلاحی شکل گرفت.
 • در حال حاضر این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۳ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 199) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار ساعتی، یک روند صعودی مهم شکل گرفته است. حمایت و مقاومت این روند به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۲.۵ و ۲۴.۷ دلار واقع شده است.
 • لینک برای داشتن رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت، باید قیمت را در بالای محدوده ۲۲.۵ دلاری حفظ کند.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک (LINK) در روز گذشته با یک روند صعودی خوب از مقاومت محدوده ۲۳.۵ دلاری عبور کرد. قیمت تا نزدیکی مقاومت ۲۴.۴ دلار پیش رفته و سپس به عقب رانده شد. در مسیر اصلاح، قیمت به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۲۱.۳ تا ۲۴.۴) نفوذ کرد.

در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم با حمایتی در نزدیکی محدوده ۲۲.۵ دلاری شکل گرفته است. اکنون لینک با قیمتی کمتر از ۲۳ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌ها با وجود نزدیک بودن به کف کانال صعودی، بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در صورتی که حمایت محدوده ۲۲.۵ دلار به سمت پایین شکسته شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت. با شکسته شدن محدوده ۲۲.۵ دلاری، اولین حمایت مهم قیمت در نزدیکی سطح ۲۱.۳ دلار قرار دارد. در صورتی که این محدوده به سمت پایین شکسته شود احتمال ریزش قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۰ و سپس ۱۹ دلار وجود خواهد داشت.

اما اگر حمایت محدوده ۲۲.۵ دلاری اجازه ریزش قیمت را به لینک ندهد، روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی، اولین مقاومت در مسیر رشد قیمت، محدوده ۲۳ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر خواهد بود. با گذشتن قیمت از این محدوده، سطوح مقاومتی ۲۳.۵ و ۲۴.۴ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. سطح ۲۴.۴ دلاری در نزدیکی سقف کانال صعودی قرار دارد. در صورتی که قیمت بالای سقف کانال بسته شود احتمال رشد بیشتر لینک در کوتاه مدت افزایش پیدا می‌کند.

در ادامه روند صعودی، مقاومت‌ محدوده ۲۴.۸ تا ۲۵ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. با ادامه یافتن روند صعودی قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۶.۲ دلار بالا کشیده خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این مطلب، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار ساعتی در سطح ۴۹ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۲.۵ دلار در نزدیکی کف کانال صعودی، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت سقف کانال صعودی در نزدیکی محدوده ۲۴.۷ دلار، قیمت رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۱ مرداد (۲ اوت ۲۰۲۱)

چین لینک پس از یک اصلاح جزئی دوباره وارد محدوده ۲۳ دلاری شد. مقاومت محدوده ۲۳.۵ دلار دوباره قیمت را به سمت پایین راند. اکنون چین لینک در نزدیکی محدوده ۲۳ دلار معامله می‌شود. خلاصه وضعیت قیمت چین لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • در روز گذشته چین لینک پس از یک اصلاح جزئی، قیمت ۲۳.۵ دلار را باز پس گرفت.
 • بار دیگر محدوده مقاومتی ۲۳.۵ دلار قیمت را به عقب راند و روند اصلاحی جدیدی اغاز شد.
 • اکنون لینک با قیمتی نزدیک به ۲۳ دلار معامله می‌شود و کندل‌ها در نمودار یک ساعته بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار ساعتی یک روند صعودی مهم شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۲ و ۲۴.۶ دلاری قرار گرفته است.
 • برای مشاهد رشد بیشتر قیمت، لینک باید در کوتاه مدت از سد مقاومت محدوده ۲۴.۶ دلار بگذرد یا در میان مدت باید در مسیر کانال صعودی حرکت کند.

چین لینک در ادامه روند اصلاحی روز گذشته در محدوده ۲۲.۵ دلاری کمی رنج خورده و مجددا به سمت محدوده ۲۳ دلار حرکت کرد. مقاومت محدوده ۲۳.۵ دلار بار دیگر قیمت را به عقب راند و روند اصلاحی جدیدی شکل گرفت. در این مسیر قیمت لینک تا ۲۱.۳ دلار پایین کشیده شد. این محدوده در نزدیکی کف کانال صعودی قرار دارد. حمایت خوب خریداران بار دیگر روند صعودی جدیدی را بوجود آورد.

در مسیر صعود، قیمت به سطح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در ریزش اخیر از ۲۳.۹ تا ۲۱.۳ دلار) نفود کرد. اکنون لینک با قیمتی نزدیک به ۲۳ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند.

با ادامه یافتن روند صعودی قیمت اولین مقاومت در نزدیکی محدوده ۲۳.۵ دلاری قرار گرفته است. در صورت شکسته شدن این محدوده، سطح ۲۴.۶ دلار در نزدیکی سقف کانال صعودی، مقاومت اصلی قیمت خواهد بود. با شکسته شدن محدوده ۲۴.۶ دلار، روند صعودی به راه خود ادامه خواهد داد و امکان افزایش قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۷ دلار وجود خواهد داشت. در این مسیر به ترتیب محدوده‌های مقاومتی ۲۵، ۲۵.۶ و ۲۶.۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

از طرف دیگر ماجرا، اگر لینک با رسیدن به مقاومت محدوده ۲۳.۵ یا ۲۴.۶ دلار در عبور از آن با شکست مواجه شود، احتمالا یک روند نزولی جدید شکل خواهد گرفت. در این مسیر اولین حمایت قیمت در محدوده ۲۲.۵ دلاری خواهد بود.

در صورت شکسته شدن کف کانال صعودی در نزدیکی محدوده ۲۲ دلار، باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. در این صورت ممکن است قیمت تا نزدیکی محدوده ۱۹.۵ دلار سقوط کند.

حمایت بعدی قیمت در نزدیکی ۲۱.۳ و ۲۰ دلار قرار دارد. در صورتی که حمایت ۲۰ دلاری به سمت پایین شکسته شود محدوده‌های ۱۹.۴ و ۱۸.۶ دلار در برابر ریزش قیمت از آن حمایت خواهند کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت صعودی کندی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار ساعتی در سطح ۵۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۲.۵ و ۲۱.۳ دلار حمایت‌های مهم قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در مسیر صعودی به ترتیب محدوده‌های ۲۳.۵، ۲۴.۶، ۲۵.۶ و ۲۶.۳ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۰ مرداد (۱ اوت ۲۰۲۱)

قیمت چین لینک امروز به محدوده ۲۳ دلار رسید. چین لینک روز گذشته در ادامه روند اصلاح سود تا محدوده ۲۱.۲ دلار سقوط کرد. خریداران با حمایت قیمت در این محدوده از ریزش بیشتر آن جلوگیری کردند. خلاصه وضعیت قیمت چین لینک در ۲۴ ساعت گذشته به این شرح است:

 • لینک مقاومت‌های محدوده ۲۲.۵ و ۲۳ دلار را به سمت بالا شکست.
 • قیمت تا محدوده ۲۳.۶ دلار پیش رفته و احتمال ادامه یافتن روند صعودی وجود دارد.
 • در نمودار یک ساعته، الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) شکل گرفته است.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار خرید و فرش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • احتمال شکست الگو به سمت پایین و شکل گرفتن روند نزولی وجود دارد.

چین لینک پس از اصلاح قیمت تا محدوده ۲۱ دلاری، با حمایت خریداران یک روند صعودی جدید را آغاز کرد. طی این روند، مقاومت‌های محدوده ۲۲.۵ و ۲۳ دلار به سمت بالا شکسته شدند و قیمت تا مرز ۲۳.۷ دلار پیش رفت. احتمال ادامه یافتن روند صعودی وجود دارد اما با شکل گرفتن الگوی کنج صعودی در نمودار یک ساعته باید گفت احتمال ریزش قیمت بیشتر است.

اکنون لینک با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های نمودار یک ساعته، بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته اند. در صورتی که قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد، اولین مقاومت لینک در محدوده ۲۳.۷ دلار قرار دارد.

شکسته شدن این محدوده، رشد بیشتر قیمت را به همراه خواهد داشت و می‌تواند لینک را تا ۲۵.۵ و سپس ۲۶.۳ دلار بالا بکشد. در این بین مقاومت‌های محدوده ۲۴.۴ و ۲۵ دلار هم در برابر قیمت قرار می‌گیرند.

از طرف دیگر، با وجود الگوی کنج صعودی، احتمال ریزش قیمت و شکسته شدن الگو از سمت پایین بیشتر است. در این صورت ممکن است در کوتاه مدت قیمت تا نزدیکی محدوده حمایتی ۲۰ دلار سقوط کند. برای رسیدن به این نقطه ابتدا باید ضلع پایین الگو به صورت معتبر بشکند. سپس لینک باید محدوده‌های حمایتی ۲۲.۵ و ۲۱.۳ دلار را به سمت پایین بشکند. با رسیدن قیمت به محدوده ۲۰ دلار، درصورتی که لینک این حمایت را هم به سمت پایین بشکند، حمایت ۱۹.۴ و ۱۸.۶ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت صعودی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته، سطح ۶۶ را نشان می‌دهد.
 • حمایت: ضلع پایین الگوی کنج صعودی و محدوده ۲۲.۵ دلاری، مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی قیمت به شمار می‌روند. شکستن این محدوده‌ها ریزش قیمت تا محدوده ۲۰ دلاری را در پی خواهد داشت.
 • مقاومت: ضلع بالای الگوی کنج صعودی در نزدیکی ۲۳.۶ دلار، محدوده ۲۵.۵ و ۲۶.۲ دلار، مقاومت‌های مهم قیمت در مسیر صعود هستند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت لینک ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک پس از یک روند نزولی، صعود قدرتمندی را تجربه کرد و قیمت تا ۲۲.۶ دلار پیش رفت. در حال حاضر، روند اصلاحی آغاز شده و احتمال رشد بیشتر قیمت وجود دارد. خلاصه وضعیت قیمت چین لینک به این شرح است:

 • لینک در یک صعود قدرتمند محدوده‌های مقاومتی ۱۹/۵ تا ۲۰ و سپس ۲۱/۶ تا ۲۲ دلاری را پشت سر گذاشت.
 • اکنون چین لینک با قیمتی نزدیک به محدوده ۲۲ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌ها در نمودار ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • لینک برای تجربه رشد بیشتر باید قیمت را در محدوده بالای ۲۱ دلار حفظ کرده و سپس مقاومت محدوده ۲۲.۵ دلار را به سمت بالا بشکند.

چین لینک پس از گذراندن یک روند نزولی تا نزدیکی محدوده ۱۸.۸ دلاری، صعود خوبی را تجربه کرد و از مقاومت‌های مهم محدوده ۲۰.۵ و ۲۱.۵ دلار عبور کرد. با برخورد قیمت به محدوده ۲۲.۵ دلاری، قیمت به سمت پایین رانده شد و یک روند اصلاح سود شکل گرفت.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی در محدوده ۲۲ دلار معامله می‌شود و کندل‌ها بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در مسیر این اصلاح سود، اولین حمایت در محدوده ۲۱.۵ دلار قرار گرفته است. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۱۸.۸ تا ۲۲.۶ دلا) جای دارد. در صورت شکسته شدن این حمایت به سمت پایین، محدوده ۲۰.۵ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر، در برابر قیمت قرار خواهد گرفت.

با شکسته شدن محدوده ۲۰.۵ دلار به سمت پایین، سطح ۱۸.۸ دلاری از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر قیمت می‌تواند لینک را تا نزدیکی محدوده ۱۷.۶ و سپس ۱۷ دلار پایین بکشد.

از سوی دیگر ماجرا، اگر قیمت لینک در محدوده بالای ۲۱ دلار، جایگاه خود را حفظ کند احتمالا یک روند صعودی جدید شکل خواهد گرفت. در مسیر این صعود اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۲/۵  تا ۲۲/۶ دلار قرار خواهد داشت. شکسته شدن این محدوده راه را برای رشد بیشتر قیمت باز می‌کند. پس از آن محدوده‌های ۲۳ و ۲۳/۸ دلار در برابر صعود قیمت قد علم خواهند کرد. هر گونه رشد بیشتر لینک محدوده‌های مقاومتی ۲۴ و ۲۶ دلاری در برابر قیمت قرار خواهد داد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی:‌ در حین نگارش این مطلب، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۶۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: با ادامه یافتن ریزش قیمت، اولین حمایت محدوده‌ ۲۱.۵ دلار است. پس از ان محدوده ۲۰ و ۱۹/۵ دلار و سپس ۱۸/۵ تا ۱۸ دلار حمایت بعدی خواهد بود
 • مقاومت: اولین مقاومت در مسیر صعودی لینک در محدوده ۲۲/۵ تا ۲۲/۶ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۲۳ و ۲۴ دلار موانع بعدی محسوب می‌شود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک با عبور از محدوده ۱۸/۹ دلاری و خروج از ضلع بالای مثلث، روند صعودی جدیدی را تجربه کرد. امروز LINK تا محدوده ۲۰ دلار پیش رفت. اکنون لینک در مسیر اصلاح قرار گرفته است. خلاصه وضعیت قیمت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک با عبور از ضلع بالای مثلث از محدوده‌های مقاومتی ۱۹ و ۱۹.۶ دلار عبور کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی در محدوده ۲۰ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌ها در نمودار ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • چین لینک برای تجربه رشد بیشتر باید حمایت محدوده ۱۹ دلاری را حفظ کرده و از مقاومت محدوده ۲۰.۵ دلار عبور کند.

چین لینکه که روز گذشته درون یک الگوی مثلث قرار داشت در ساعات اخیر مقاومت ضلع بالای مثلث در نزدیکی محدوده ۱۹ دلاری شکسته شد و روند صعودی نسبتا خوبی ایجاد شد.

در مسیر این روند، مقاومت محدوده ۱۹.۶ دلار به سمت بالا شکسته شد و قیمت تا محدوده ۲۰.۲ دلار پیش رفت. در این نقطه، مقاومت محدوده ۲۰ دلار قیمت را به عقب راند و یک روند اصلاحی شکل گرفت.

اکنون لینک در روند اصلاحی قرار دارد و در محدوده ۲۰ دلار معامله می‌شود. در نمودار ساعتی، کندل‌ها بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در این نمودار یک روند صعودی با حمایتی نزدیک به محدوده ۱۹ دلار وجود دارد.

با ادامه یافتن مسیر نزولی، اولین حمایت قیمت در محدوده ۱۹.۹ دلار در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۱۸.۶ تا ۲۰ دلار) قرار گرفته است. در صورت شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، حمایت بعدی قیمت در محدوده ۱۹.۴ دلار و نزدیک به سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر جای دارد. پس از آن با محدوده مهم ۱۹ دلار در نزدیکی کف کانال صعودی رو برو می‌شویم. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود احتمال ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

پس از شکست معتبر محدوده ۱۹ دلار، سطوح ۱۸.۵، ۱۸ و ۱۷.۸ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد.

از طرف دیگر ماجرا اگر قیمت در مسیر اصلاح سود موفق به عبور از محدوده‌های حمایتی ۱۹.۴ و ۱۹ دلاری نشود، با تثبیت قیمت در محدوده ۱۹ دلار و در آینده کوتاه شاهد رشد بیشتر قیمت خواهیم بود.

در مسیر رشد قیمت، اولین مقاومت در محدوده ۱۹.۹ دلاری قرار دارد. با گذشتن قیمت از این محدوده با مقاومت مهم سطح ۲۰.۵ دلار در نزدیکی سقف کانال صعودی روبرو خواهیم شد. در صورتی که این مقاومت به شکل معتبر به سمت بالا بشکند در کوتاه مدت شاهد رشد بیشتر قیمت خواهیم بود.

در چنین شرایطی محدوده‌های ۲۱، ۲۱.۵ و ۲۲ دلار به عنوان مقاومت‌های بعدی بر سر راه رشد بیشتر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار ساعتی حالت صعودی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته در سطح ۶۶ قرار گرفته است.
 •  حمایت: مهم‌ترین حمایت قیمت در محدوده ۱۹ و ۱۸.۵ دلار قرار گرفته است.
 • مقاومت: در صورت صعودی شدن مجدد قیمت، محدوده مقاومتی ۲۰.۵ دلار اهمیت زیادی دارد. با شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، می‌توانیم به رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت امیدوار شویم.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۷ مرداد (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک در حال پیشروی در محدوده ۱۹ دلاری است. در صورت گذشتن از مقاومت سقف مثلث، احتمال رشد بیشتر قیمت وجود خواهد داشت. در ادامه خلاصه‌ای از وضعیت قیمت لینک در ۲۴ ساعت اخیر را مشاهده خواهیم کرد. سپس به پیش بینی حرکات احتمالی قیمت در آینده نزدیک خواهیم پرداخت.

 • لینک پس از برخورد با محدوده مقاومتی ۲۰ دلاری در یک مسیر نزولی قرار گرفت.
 • در مسیر نزولی قیمت، حمایت محدوده ۱۹.۴ دلار به سمت پایین شکسته شد.
 • اکنون لینک با قیمتی کمتر از ۲۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌ها در نمودار یک ساعته با فاصله کمی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • یک مثلث در نمودار ساعتی تشکیل شده است. حمایت و مقاومت این مثلث به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۱۹.۴ و ۱۸.۵ دلاری قرار دارد.

لینک با رسیدن به قیمت ۲۰ دلار، توسط مقاومت این محدوده به عقب رانده شد. در ادامه یک مسیر نزولی شکل گرفته و حمایت محدوده ۱۹.۴ دلاری به سمت پایین شکسته شد. اکنون قیمت در محدوده ۱۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌ها با فاصله بسیار کمی بالاتر از خط میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در نمودار یک ساعته شاهد تشکیل یک مثلث هستیم. لینک برای رسیدن به رشد بیشتر قیمت باید در کوتاه مدت مقاومت ضلع بالایی مثلث در نزدیکی محدوده ۱۹.۴ دلار را بشکند.

در صورتی که قیمت به طور معتبر سقف مثلث را به سمت بالا بشکند اولین مقاومت در مسیر آن محدوده ۲۰ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده‌های ۲۰.۲، ۲۰.۶ و ۲۱ دلاری، مقاومت‌های بعدی قیمت هستند. با شکست ضلع بالای مثلث احتمال افزایش قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۲ دلاری وجود خواهد داشت.

اما اگر لینک با برخورد به مقاومت ۱۹.۴ دلار موفق به شکست آن نشود، قیمت به عقب رانده شود، یک مسیر نزولی جدید شکل خواهد گرفت.

در این صورت، اولین حمایت قیمت در نزدیکی ضلع پایینی مثلث و محدوده ۱۸.۷ دلاری خواهد بود. با این اتفاق احتمال ریزش قیمت تا ۱۶.۵ دلار وجود خواهد داشت.

در مسیر ریزش قیمت پس از شکسته شدن حمایت ۱۸.۷ دلار، محدوده‌های حمایتی ۱۸.۵، ۱۷.۶، ۱۷ و ۱۶ دلار در برابر ریزش قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی در نمودار ساعتی حالت نزولی کندی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته در سطح ۴۹ قرار گرفته است.
 • حمایت: حمایت مهم قیمت در نزدیکی محدوده ۱۸.۵ دلاری قرار گرفته است. شکست آن ریزش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت.
 • مقاومت: در حال حاضر مقاومت اصلی قیمت در نزدیکی محدوده ۱۹.۴ و ۲۰ دلاری قرار گرفته است. در صورت شکسته شدن مقاومت ضلع بالای مثلث می‌توان به رشد بیشتر قیمت امیدوار شد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک پس از دریافت یک حمایت خوب در محدوده ۱۷.۵ دلار، روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. در این مسیر مقاومت‌های محدوده ۱۸ و ۱۸.۷ دلار به سمت بالا شکسته شدند.

خلاصه کوتاه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک با قرار گرفتن در یک مسیر صعودی از سد مقاومت‌های محدوده ۱۸ و ۱۸.۷ دلار عبور کرد.
 • در نمودار ساعتی یک مثلث صعودی با حمایتی در نزدیکی محدوده ۱۸.۷ دلار شکل گرفته است. مقاومت مثلث در نزدیکی محدوده ۲۰ دلاری قرار دارد.
 • در حال حاضر، ارز دیجیتال لینک با قیمتی کمتر از ۲۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌ها در نمودار یک ساعته، بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.
 • لینک برای رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت، باید مقاومت ضلع بالای مثلث را به سمت بالا بشکند.

لینک پس از رسیدن به نقطه ۱۷.۵ دلاری با حمایت خریداران یک روند صعودی جدید را در پیش گرفت. در این مسیر مقاومت محدوده ۱۸ دلار در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی (در ریزش اخیر از ۲۰ تا ۱۷.۵ دلار) را به سمت بالا شکست. پس از آن به محدوده مقاومتی ۱۸.۵ تا ۱۸.۷ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر نیز نفوذ کرد.

در حال حاضر، لینک با قیمتی کمتر از ۲۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌ها بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

درنمودار ساعتی یک مثلث صعودی با حمایت و مقاومتی در نزدیکی محدوده‌های ۱۸.۷ و ۲۰ دلار تشکیل شده است. لینک برای رسیدن به سود بیشتر باید سقف مثلث را به سمت بالا بشکند.

در صورتی که قیمت از سد مقاومت ۲۰ دلار و ضلع بالای مثلث عبور کند اولین مقاومت قیمت در محدوده ۲۰.۶ دلار خواهد بود. با شکسته شدن این محدوده، مقاومت‌های ۲۰.۱ و ۲۱.۲ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. در صورت عبور قیمت از این محدوده‌ها، مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۲۱.۸ تا ۲۲ دلار خواهد بود. با شکسته شدن معتبر مقاومت مثلث احتمال افزایش قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۲.۴ دلار وجود خواهد داشت.

اما از طرف دیگر ماجرا، اگر حمایت مثلث در محدوده ۱۹ دلار به سمت پایین شکسته شود، ریزش قیمت ادامه‌دار خواهد شد. در این شرایط اولین حمایت قیمت در محدوده ۱۸ دلاری و در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی قرار خواهد داشت. در صورت شکسته شدن محدوده ۱۸ دلار، محدوده‌های ۱۷.۵، ۱۷ و ۱۶.۲ دلار حمایت‌های بعدی در راه ریزش قیمت خواهند بود. با شکسته شدن ضلع پایین مثلث احتمال ریزش قیمت تا نزدیکی محدوده ۱۶.۵ دلار وجود خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار ساعتی حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته در سطح ۵۰ و با حالتی نزولی قرار گرفته است.
 • حمایت: مهم‌ترین حمایت‌های قیمت در مسیر ریزش، محدوده‌های ۱۸.۵، ۱۷ و ۶.۲ دلار خواهند بود.
 • مقاومت: در صورت صعودی شدن قیمت مهم‌ترین مقاومت‌ها به ترتیب در محدوده‌های ۱۹.۴، ۲۰ و ۲۰.۶ دلار قرار خواهند داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

روز گذشته لینک طی یک روند صعودی تا مرز ۲۰ دلار پیش رفت. در ادامه مقاومت محدوده ۲۰ دلار، قیمت را به سمت پایین راند و روند اصلاح سود آغاز شد. در ادامه خلاصه‌ای از وضعیت قیمت در ساعات اخیر را شرح می‌دهیم:

 • قیمت لینک پس از برخورد با مقاومت محدوده ۲۰ دلاری روند اصلاحی را آغاز کرد.
 • نزول قیمت تا محدوده ۱۷.۵ دلاری ادامه پیدا کرد و با یک حمایت خوب، روند صعودی جدیدی شکل گرفت.
 • اکنون لینک با قیمتی نزدیک به ۱۹ دلار معامله می‌شود و در نمودار یک ساعته، کندل‌ها بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.

چین لینک پس طی کردن یک روند صعودی تا مرز ۲۰ دلار پیش رفته و با مقاومت این محدوده به سمت پایین رانده شد. در ادامه، قیمت تا محدوده ۱۷.۵ دلار به سمت پایین کشیده شد اما در این سطح، با یک حمایت خوب مجددا روندی صعودی را در پیش گرفت.

اکنون ارز دیجیتال لینک با قیمتی نزدیک به ۱۹ دلار معامله می‌شود و در نمودار ساعتی کندل‌ها بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

با ادامه یافتن روند صعودی، اولین مقاومتی که در راه رشد قیمت قرار گرفته است محدوده ۱۸.۵ دلاری است. این مقاومت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در ریزش اخیر از ۲۰ تا ۱۷.۵ دلار) قرار گرفته است.

در صورتی که لینک بتواند مقاومت محدوده ۱۸.۵ دلار را به سمت بالا بشکند مقاومت مهم بعدی در محدوده ۱۹.۴ دلار قرار خواهد داشت. با شکست معتبر این محدوده، مقاومت محدوده‌های ۲۰ و ۲۰.۶ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر ماجرا، اگر قیمت در مواجهه با مقاومت محدوده ۱۸.۵ یا ۱۹.۴ نتواند از سد این محدوده‌ها عبور کند روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت.

در این صورت، اولین حمایت قیمت در محدوده ۱۷.۴ دلار قرار خواهد داشت. اگر در مسیر ریزش قیمت، حمایت ۱۷.۴ دلاری به سمت پایین شکسته شود، حمایت مهم بعدی در نقطه ۱۷ دلار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری خواهد کرد. در صورتی که این محدوده نتواند از قیمت حمایت کند، احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۱۶.۲ دلار وجود خواهد داشت. حمایت ۱۶.۲ دلار در نزدیکی کف کانال صعودی (در نمودار یک ساعته) قرار دارد و شکسته شدن آن به سمت پایین امکان ادامه یافتن ریزش قیمت را قدرت می‌بخشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار ساعتی، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته در سطح ۵۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۱۷.۱ و ۱۶.۲ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت ادامه یافتن روند صعودی قیمت، محدوده‌های ۱۹.۴ و ۲۰.۶ دلار، مقاومت‌های اصلی در برابر رشد قیمت خواهند بود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱)

روز گذشته ارز چین لینک سقف مثلث صعودی را به سمت بالا شکست و در ادامه با یک صعود خوب از سد مقاومت‌های ۱۷ و ۱۸.۵ دلار عبور کرد. در ادامه خلاصه کوتاهی از وضعیت قیمت در ۲۴ ساعت اخیر را مرور خواهیم کرد.

 • لینک از سد مقاومت‌های محدوده ۱۷ و ۱۸.۵ دلار عبور کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بالاتر از ۱۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های قیمتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در حال حاضر قیمت همچنان در روند صعودی قرار گرفته و امکان اصلاح سود وجود دارد.

ارز چین لینک پس از شکست معتبر ضلع بالای مثلث و به پیروی از بیت کوین یک روند صعودی قدرتمند را در پیش گرفت.

در حین این صعود، مقاومت‌های ۱۷و ۱۸.۵ دلار به سمت بالا شکستند و قیمت از محدوده ۱۹ دلار هم فراتر رفت. روند صعودی همچنان ادامه دارد اما امکان دارد در کوتاه مدت یک روند اصلاح سود شروع شود.

در صورتی که قیمت به مسیر صعودی خود ادامه داده و از سد مقاومت محدوده ۱۹.۵ دلار عبور کند تارگت‌های جدیدی در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. با شکست معتبر محدوده مقاومتی ۱۹.۵ دلار، ممکن است قیمت تا محدوده ۱۹.۸ دلاری بالا برود. اگر مقاومت ۱۹.۸ دلار هم به سمت بالا شکسته شود، مقاومت مهم بعدی لینک محدوده ۲۰.۶ دلار خواهد بود. محدوده‌های ۲۲ و ۲۲.۸ دلاری هم، مقاومت‌های بعدی قیمت خواهند بود.

اما از سوی دیگر ماجرا، اگر قیمت موفق به عبور از محدوده ۱۹.۵ دلار نشود در جهت اصلاح سود یک روند نزولی جدید شکل خواهد گرفت. در این مسیر اولین حمایت قیمت در محدوده ۱۸.۵ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد سطح فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۱۶.۱ تا ۱۹.۱ دلار) قرار گرفته است. این احتمال وجود دارد که خریداران در این محدوده از قیمت حمایت کرده و جلوی ریزش بیشتر آن را بگیرند. اما اگر سطح ۱۸.۵ دلاری به سمت پایین شکسته شود، حمایت مهمی در محدوده ۱۷.۶ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. این حمایت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۱۶.۱ تا ۱۹.۱ دلار) قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر قیمت می‌تواند آن را تا محدوده ۱۶.۷ و ۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در حالت صعودی قدرتمندی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته سطح ۸۴ را نشان می‌دهد.
 • حمایت: محدوده‌های ۱۸.۵، ۱۷.۶ و ۱۶.۷ دلار، به ترتیب حمایت‌های مهم قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با ادامه یافتن جریان صعود، به ترتیب محدوده‌های ۱۹.۸، ۲۰.۶، ۲۲ و ۲۲.۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

ارز دیجیتال چین لینک پس از یک صعود بسیار خوب تا نقطه ۱۷.۱۱ دلاری و برخورد با مقاومت سقف کانال صعودی، مسیر اصلاح سود را در پیش گرفت. در ادامه قیمت تا محدوده ۱۶.۲ دلار سقوط کرد و طی چند ساعت گذشته در تلاش برای جبران ارزش از دست رفته خود یک روند صعودی جدید را در پیش گرفت.

خلاصه وضعیت قیمت در ۲۴ ساعت گذشته به این شرح است:

 • لینک در برخورد با مقاومت سقف کانال صعودی در روند نزولی قرار گرفته و قیمت تا محدوده ۱۶.۲ دلار پایین کشیده شد.
 • در ادامه قیمت در صدد جبران ریزش اخیر برآمد و روند صعودی جدیدی شکل گرفت.
 • اکنون لینک با قیمتی کمتر از ۱۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌ها بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100)‌ قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار ساعتی، ارز دیجیتال چین لینک در یک کانال صعودی (با مقاومتی در نزدیکی محدوده ۱۷.۷ دلار و حمایتی در نزدیکی محدوده ۱۶.۴ دلار) در حال پیشروی است.

در حال حاضر لینک در یک روند صعودی پیش می‌رود. در نمودار ساعتی شاهد یک الگوی مثلث با مقاومت ۱۶.۷ و حمایت نزدیک به ۱۶.۳ دلاری هستیم. در این مسیر اولین مقاومت پیش روی قیمت ضلع بالای مثلث و محدوده ۱۶.۷ دلاری است. در صورت گذشتن از این مقاومت، محدوده‌های ۱۷، ۱۷.۱، ۱۷.۳ و ۱۷.۵ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. در صورت شکسته شدن سقف کانال صعودی در نزدیکی محدوده مقاومتی ۱۷.۷ تا ۱۸ دلار، روند صعودی به راه خود ادامه خوهد داد و ممکن است شاهد افزایش قیمت تا نزدیکی محدوده ۱۹ دلار نیز باشیم.

از سوی دیگر ماجرا در صورتی که لینک در عبور از مقاومت ۱۶.۷۵ دلار با شکست مواجه شود یک روند نزولی جدید شکل خواهد گرفت. در این مسیر اولین حمایت پیش رو، ضلع پایین مثلث و محدوده ۱۶.۳ دلاری خواهد بود. این حمایت در نزدیکی کف کانال صعودی قرار دارد و در صورت شکست به سمت پایین، ریزش‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت. با شکست معتبر این محدوده، حمایت ۱۶.۱۶ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۱۵.۱۹ تا ۱۷.۱۳ دلار)، در برابر ریزش قیمت قرار می‌گیرد.

اگر ریزش ادامه پیدا کند محدوده‌های حمایتی ۱۵.۹، ۱۵.۶ و ۱۵.۳ دلار به ترتیب در مسیر کاهش قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این مطلب، شاخص مکدی (MACD) در نمودار ساعتی روند نزولی ضعیفی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته در سطح ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۱۶.۳ و ۱۶.۱۶ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت صعودی شدن قیمت، محدوده‌های ۱۶.۷۵، ۱۷.۷ دلاری مقاومت‌های مهم لینک خواهند بود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

لینک در ۲۴ ساعت گذشته پس از یک نزول قیمت تا ۱۵.۲۷ دلار، روندی صعودی را در پیش گرفته است. در مسیر این صعود مقاومت‌های ۱۵.۷، ۱۶ و ۱۶.۵ دلاری شکسته شدند. در ادامه خلاصه‌ای از وضعیت قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ارائه می‌دهیم. سپس به پیش بینی حرکات قیمت در ساعات پیش رو خواهیم پرداخت.

 • چین لینک از مقاومت‌های محدوده ۱۵.۷، ۱۶ و ۱۶.۵ دلار عبور کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی نزدیک به ۱۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌ها بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار دارند.
 • قیمت در حال پیشرفت در یک کانال صعودی است که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۱۷.۳ و حمایت کانال در نزدیکی محدوده ۱۵.۸ دلار قرار دارد.
 • لینک در صورت شکسته شدن سقف کانال صعودی، در کوتاه مدت افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهد کرد.

ارز دیجیتال چین لینک در پی یک اصلاح سود به قیمت ۱۵.۲ دلار رسید. پس از آن با برخورد به حمایت کانال صعودی، قیمت، روند صعودی جدیدی را در پیش گرفت. در ادامه محدوده‌های مقاومتی ۱۵.۷، ۱۶ و ۱۶.۸ دلار به سمت بالا شکسته شدند. اکنون لینک با قیمتی نزدیک به ۱۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌ها در نمودار ساعتی با فاصله خوبی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.

در صورتی که لینک همچنان به مسیر صعودی خود ادامه دهد در وهله اول از مقاومت محدوده ۱۷ دلار عبور خواهد کرد. پس از آن محدوده‌ ۱۷/۳  تا ۱۷/۵ لار دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. سپس مقاومت مهم بعدی برای لینک محدوده ۱۸ دلاری خواهد بود. پس از آن محدوده ۱۹ و ۱۹/۵ دلاری مقاومت‌های مهم چین لینک پیش از رسیدن به ۲۰ دلار محسوب می‌شوند.

اما اگر قیمت با برخورد به مقاومت سقف کانال، موفق به عبور از آن نشود یک روند اصلاحی شکل خواهد گرفت. در این صورت اولین حمایت قیمت در  ۱۶/۷ دلاری در نزدیکی میانه کانال از قیمت دفاع خواهد کرد. سپس محدوده ۱۶/۵ دلار و بعد از آن محدوده ۱۶ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و محدوده کف کانال حمایت مهم بعدی خواهد بود.

از دست دادن کف کانال و سقوط به زیر آن می‌تواند لینک را تا محدوده ۱۵/۵ و ۱۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی در نمودار ساعتی روند صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته سطح ۶۷ را نشان می‌دهد.
 • حمایت: محدوده‌های ۱۶ و ۱۵.۷ دلار مهم‌ترین حمایت‌های قیمت محسوب می‌شوند.
 • مقاومت: در صورت صعود قیمت محدوده‌های مقاومتی ۱۷.۳، ۱۷.۷ و ۱۸ دلار در برابر صعود قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱)

قیمت لینک پس از کمی رنج خوردن در محدوده ۱۳ دلار، به تابعیت از بیت کوین یک روند صعودی قوی را در پیش گرفت. در این روند قیمت تا ۱۵.۷۹ دلار پیش رفت و سپس روند اصلاح آغاز شد. در ادامه خلاصه کوتاهی از وضعیت قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ارائه می‌دهیم و سپس درباره حرکات احتمالی قیمت در آینده نزدیک به گمانه‌زنی خواهیم پرداخت.

 • لینک از سد مقاومت‌های محدوده ۱۴.۶ و ۱۵ دلار عبور کرد.
 • پس از لمس بالاترین قیمت در نقطه ۱۵.۷۹ دلار، روند اصلاحی جدیدی آغاز شد.
 • اکنون ارز دیجیتال چین لینک با قیمتی بالاتر از ۱۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های قیمتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار ساعتی یک روند صعودی مهم با حمایتی نزدیک به محدوده ۱۴.۹ دلار شکل گرفته است.
 • لینک برای رسیدن به قیمت‌های بهتر در کوتاه مدت باید مقاومت محدوده ۱۵.۵ را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند.

چین لینک هم مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر به تابعیت از بیت کوین در روز گذشته صعود خوبی را تجربه کرد. در نمودار ساعتی، مقاومت روند نزولی در نزدیکی ۱۴.۶ دلار به سمت بالا شکسته شد. این مقاومت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی (در صعود اخیر از ۱۳.۳۸ تا ۱۵.۷۹ دلار) قرار گرفته است. پس از شکسته شدن این مقاومت، محدوده‌ ۱۴.۸ دلاری هم پشت سر گذاشته شد. قیمت حتی از ۱۵ دلار هم فراتر رفت و نقطه ۱۵.۷۹ دلار را لمس کرد. اما از این نقطه روند اصلاح قیمت آغاز شد.

با رنج شدن قیمت، همانطور که در تصویر شاهد هستیم یک مثلث با مقاومت نزدیک به ۱۵.۴ و حمایت ۱۵ دلار تشکیل شده است که شکست معتبر هر یک می‌تواند سناریوی متفاوتی را رقم بزند.

در صورتی که قیمت از مقاومت سقف مثلث عبور کند اولین مقاومت پیش رو محدوده ۱۵.۸ دلار خواهد بود. در ادامه محدوده‌های ۱۶، ۱۶.۳ و ۱۶.۶ دلار به ترتیب مقاومت‌های بعدی قیمت به شمار می‌روند.

از طرف دیگر اگر قیمت از سمت کف مثلث شکسته شود، روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۴.۶ دلار خواهد بود. در ادامه مسیر نزولی، محدوده مهم ۱۴ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد.

در صورت شکسته شدن قیمت در محدوده حمایتی ۱۴ دلار، این احتمال وجود دارد که بار دیگر قیمت تا محدوده ۱۳.۴ دلار به پایین کشیده شود. در حین انجام معاملات به حرکات بیت کوین نیز توجه داشته باشید.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۳۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار ساعتی حالت نزولی کندی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته در سطح ۶۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۱۴.۶ و ۱۴ دلار، به ترتیب حمایت‌های مهم قیمت به شمار می‌روند و شکسته شدن آن به معنای تداوم یافتن روند نزولی خواهد بود.
 • مقاومت: محدوده‌های ۱۵.۸، ۱۶ و ۱۶.۳ دلار به ترتیب مقاومت‌هایی هستند که در صورت صعود قیمت در برابر آن قد علم خواهند کرد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۹ تیر (۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک در ۲۴ ساعت گذشته روندی نزولی را در پیش داشته است. قیمت، محدوده‌های حمایتی ۱۵.۶، ۱۵ و ۱۴.۴ دلار را به سمت پایین شکست و تا نقطه ۱۳.۳۷ دلار سقوط کرد. به صورت خلاصه وضعیت چین لینک به شرح زیر است:

 • لینک در روند نزولی خود، محدوده‌های حمایتی ۱۵ و ۱۴.۴ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون ارز دیجیتال چین لینک با قیمتی کمتر از ۱۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های قیمت پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • با اینکه روز گذشته قیمت در سقف کانال نزولی نمودار یک ساعته در حال تلاش برای شکستن مقاومت بود، امروز لینک به سمت کف کانال حرکت کرده و احتمال شکست آن به سمت پایین نیز وجود دارد.
 • لینک برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید از مقاومت سقف کانال نزولی گذشته و بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار بگیرد.

چین لینک که روز گذشته موفق به عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشده بود، درون یک کانال نزولی قرار گرفت و با برخورد به سطوح سقف و کف کانال به مسیر خود ادامه داد.به این ترتیب تا محدوده ۱۳/۳۵ دلار کف کانال پایین کشیده شد. در صورتی که این حمایت بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم لینک در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در مسیر جبران ریزش اخیر، اولین مقاومت محدوده ۱۴ دلار خواهد بود. سپس محدوده ۱۴/۶ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد می‌تواند مقاومت مهم بعدی محسوب شود.. پس از آن، محدوده‌های قیمتی ۱۵ و ۱۵.۲ دلار  خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در صورتی که چین لینک موفق به عبور از محدوده ۱۴ و ۱۴/۶ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در این صورت اولین حمایت قیمت در محدوده ۱۳.۳۵ دلار خواهد بود. حمایت مهم ما در محدوده ۱۳ دلار قرار دارد که در صورت شکسته شدن به سمت پایین می‌تواند قیمت را تا سطوح ۱۲.۵ و سپس ۱۲ تا ۱۱٫۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) در نمودار یک ساعته حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته در سطح ۲۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۱۳ دلار، حمایت اصلی قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: محدوده‌های قیمتی ۱۴.۵، ۱۵ و ۱۵.۳ به ترتیب مقاومت‌هایی هستند که برای جبران ارزش از دست رفته و جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت، باید به سمت بالا شکسته شوند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۸ تیر (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک پس از برخورد با محدوده مقاومتی ۱۶ دلار مسیری نزولی را در پیش گرفت. روز گذشته کاهش قیمت تا ۱۵.۱۵ دلار ادامه پیدا کرده و با یک حمایت خوب دوباره به سمت بالا تغییر مسیر داد. البته این بار در ناحیه ۱۵.۸۰ دلاری به عقب رانده شد و بار دیگر قیمت تا حمایت ۱۵.۱۵ سقوط کرد. در حال حاضر، چین لینک در صدد جبران ارزش از دست رفته برآمده است. خلاصه وضعیت قیمت ارز لینک در ۲۴ ساعت گذشته به این شرح است:

 • چین لینک در نمودار ساعتی، روندی نزولی را در پیش گرفته و کمترین قیمت ۲۴ ساعت اخیر ۱۵.۱۵۳ دلار بوده است.
 • در حال حاضر قیمت در مسیر جبران ارزش ریزش اخیر قرار گرفته و لینک با قیمتی نزدیک به ۱۵.۵ دلار معامله می‌شود. کندل‌های قیمتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) واقع شده‌اند.
 • لینک برای رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت، باید قیمت را در بالای محدوده مقاومتی ۱۵.۸ و بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تثبیت کند.

ارز دیجیتال لینک در روز گذشته با مقاومت محدوده ۱۶ دلار روبرو شده و روندی نزولی را در پیش گرفت. در زمان نگارش این مطلب، این ارز با قیمتی نزدیک به ۱۵.۵ دلار معامله می‌شود و همچنان با یک خط روند نزولی با مقاومت ۱۵/۶۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شده است. از آنجایی که این محدوده در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است، انتظار داریم محدوده مهمی برای لینک باشد. در صورت عبور از آن محدوده ۱۵/۸۵ و ۱۶ دلار موانع مهم بعدی خواهند بود.

با گذشتن قیمت از سد مقاومت ۱۶ دلاری می‌توانیم شاهد افزایش قیمت تا محدوده‌های ۱۶.۳ و ۱۶.۶ دلار باشیم.

از طرف دیگر، اگر قیمت در عبور از محدوده مقاومتی ۱۵.۵ دلار با شکست مواجه شود روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این مسیر اولین حمایت محدوده ۱۵.۲ دلار خواهد بود. پس از آن حمایت قوی محدوده ۱۵ دلار را در پیش رو داریم. در صورت شکسته شدن حمایت ۱۵ دلار، قیمت می‌تواند تا محدوده‌های ۱۳ و ۱۲ دلار به پایین کشیده شود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی در نمودار یک ساعته حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در نمودار یک ساعته پایین تر از سطح ۵۰ قرار دارد.
 • حمایت: محدوده‌های ۱۵.۲ و ۱۵ دلار مهم‌ترین نقاط حمایتی قیمت لینک را تشکیل می‌دهند.
 • مقاومت: لینک برای رشد بیشتر باید به ترتیب از سد محدوده‌های مقاومتی ۱۵.۶، ۱۵.۸۵ و ۱۶ دلار عبور کند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۷ تیر (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک که روز گذشته در یک مسیر نزولی قرار داشت تا محدوده ۱۵ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده LINK اما مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. به این ترتیب روز گذشته LINK موفق شد از مقاومت ۱۵/ ۳ دلاری عبور کند و خودش را به ۱۵/۶۵ دلار برساند. با این حال در این محدوده هم چین لینک با مقاومت روبرو شد تا به سطح ۱۵/۳ دلاری بازگردد. امروز اما LINK یک روند صعودی تازه را آغاز کرد و موفق شد تا ۱۶ دلار به پیشروی خود ادامه داد. در این محدوده هم قیمت با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. بنابراین در زمان نگارش این مطلب چین لینک در محدوده ۱۵/۷۵ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت چین لینک در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد LINK پس از اینکه در محدوده ۱۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، روند صعودی پر قدرتی را آغاز کرد و امروز موفق به لمس محدوده ۱۶ دلاری شد. با این حال نتوانست از (SMA 100) در محدوده ۱۶ دلاری عبور کند.

در حال حاضر چین لینک از حمایت خط روند صعودی در محدوده ۱۵/۶۵ دلاری برخوردار است. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم LINK به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱۶ دلاری (SMA 100) خواهد بود. در صورت عبور از آن و تثبیت موقعیت بالای آن، موانع بعدی در مسیر صعودی محدوده ۱۶/۲ تا ۱۶/۵ دلاری و سپس ۱۶/۷۵ و ۱۷ دلار خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی مع چین لینک موفق به عبور از محدوده ۱۶ دلاری نشود و حمایت خط روند صعودی در محدوده ۱۵/۶ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۱۵/۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. سپس محدوده ۱۵/۳ تا ۱۵/۲۵ و بعد از آن ۱۵ دلار حمایت‌های مهم بعدی برای چین لینک محسوب می‌شوند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای چین لینک در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۲ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای چین لینک ۱۶ دلار است. بعد از آن ۱۶/۲ و سپس ۱۶/۵دلار موانع بعدی خواهند بود. مقاومت‌‌های مهم‌ بعدی چین لینک در نزدیکی ۱۶/۷۵ تا ۱۷  دلار قرار دارند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای چین لینک در محدوده ۱۵/۶ دلار قرار گرفته است، پس از آن حمایت مهم بعدی در محدوده  ۱۵/۵ دلار قرار دارد و سپس ۱۵/۳۵ و ۱۵/۲۵ و ۱۵  دلار ایستگاه‌های بعدی محسوب می‌شوند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۶ تیر (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک که روز چهارشنبه ۱۴ ژوئیه از محدوده ۱۷/۴ دلاری ریجکت شده بود در یک روند نزولی قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده ۱۵ دلار سقوط کرد. در این محدوده اما LINK حمایت شد تا دوباره به روند صعودی بازگردد اما امروز باز هم چین لینک با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و تا ۱۵ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب چین لینک در محدوده ۱۵/۱۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت چین لینک در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد LINK در چند روز گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته است و با وجود چندین بار لمس آن موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب LINK تا محدوده ۱۵ دلاری پایین کشیده شد. به نظر می‌رسد چین لینک در محدوده ۱۵ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است. همین امر این فرصت را به LINK می‌دهد تا برای بازگشت به روند صعودی تلاش کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای LINK در محدوده ۱۵/۳۵ دلاری خط روند نزولی قرار گرفته است. سپس محدوده ۱۵/۵ تا ۱۵/۷ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این موانع، محدوده ۱۶ دلار و سپس ۱۶/۳ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت‌های مهم بعدی برای چین لینک خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که چین لینک نتواند از محدوده ‍۱۵/۳۵ تا ‍۱۵/۵ دلاری عبور کند، امکان ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۱۵ دلار خواهد بود. در صورت از دست دادن آن خط روند در محدوده ۱۴/۸ تا ۱۴/۷ دلاری می‌تواند از قیمت دفاع کند. در صورت سقوط قیمت به زیر این محدوده انتظار داریم LINK محدوده ۱۴/۵ و ۱۴ دلار را هم ملاقات کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای چین لینک در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای چین لینک ۱۵/۳۵ دلار است. بعد از آن ۱۵/۵ و سپس ۱۵/۷ دلار موانع بعدی خواهند بود. مقاومت‌‌های مهم‌ بعدی چین لینک در نزدیکی ۱۶ تا ۱۶/۳  دلار قرار دارند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای چین لینک در محدوده ۱۵ دلار قرار گرفته است، پس از آن حمایت مهم بعدی در محدوده  ۱۴/۸ تا ۱۴/۷ دلار قرار دارد و سپس ۱۴/۵ و ۱۴ دلار ایستگاه‌های بعدی محسوب می‌شوند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۴ تیر (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک پس از اینکه روز گذشته موفق به عبور از مانع ۱۷/۴ دلاری نشد مجبور به عقب نشینی شد و تا ۱۶ دلار سقوط کرد. در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت تا به روند افزایشی بازگردد. با وجود عبور از موانع ۱۶/۷ و ۱۷ دلار، بازهم موفق به عبور از سد ۱۷/۴ دلاری نشد و امروز دوباره تا محدوده ۱۶ دلاری پایین کشیده شد. با وجود لمس قیمت ۱۵/۸ دلاری، در حال حاضر در محدوده ۱۶ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت چین لینک در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد LINK پس از اینکه روز گذشته در محدوده ۱۶ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱۶/۹ تا ۱۷ دلار موفق شد به روند صعودی بازگردد، اما محدوده ۱۷/۴ دلاری مانع از ادامه روند شد تا لینک امروز دوباره مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر LINK در محدوده ۱۶ تا ۱۵/۸ دلاری از حمایت برخوردار است، در صورت حفظ این حمایت LINK این فرصت را دارد تا دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱۶/۳ دلاری خواهد بود. سپس محدوده ۱۶/۷ تا ۱۷ دلار  مانع بعد است. در صورت عبور از این موانع، چین لینک این فرصت را دارد تا به سمت قیمت ۱۷/۳ تا ۱۷/۴ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حرکت کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که LINK نتواند از مقاومت‌های بالاسر خود عبور کند و حمایت ۱۶ تا ۱۵/۸ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت مهم بعدی محدوده ۱۵ دلاری خواهد بود که انتظار داریم بازهم از قیمت دفاع کند. در صورت از دست دادن این محدوده، حمایت بعدی برای لینک در قیمت‌های ۱۴/۵ و ۱۴ دلار قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۴ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای چین لینک در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۳۸ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای چین لینک ۱۶/۳ دلار است. بعد از آن ۱۶/۷ و سپس ۱۷ دلار موانع بعدی خواهند بود. مقاومت‌‌های مهم‌ بعدی چین لینک در نزدیکی ۱۷/۳ تا ۱۷/۴  دلار قرار دارند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای چین لینک در محدوده ۱۶ تا ۱۵/۸ دلار قرار گرفته است، پس از آن حمایت مهم بعدی در محدوده  ۱۵ دلار قرار دارد و سپس ۱۴/۵ و ۱۴ دلار ایستگاه‌های بعدی محسوب می‌شوند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک که روز گذشته در عبور از مقاومت ۱۷/۸ دلاری ناموفق بود، روند نزولی را در پیش گرفت و با از دست دادن حمایت ۱۷ دلار، امروز تا مرز ۱۶ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما LINK با حمایت روبرو شد و دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت. به این ترتیب چین لینک با عبور از محدوده ۱۶/۳ دلاری خط روند نزولی را شکست و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱۶/۶ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار ۱ ساعته قیمت چین لینک نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، LINK روز گذشته با از دست دادن حمایت ۱۷/۳ دلاری از ضلع پایین مثلث خارج شد و روند نزولی را در پیش گرفت. در این مسیر LINK حمایت ۱۷ دلار و ۱۶/۶ دلار را هم از دست داد و تا ۱۶ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما چین لینک حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. به این ترتیب با عبور از محدوده ۱۶/۳ دلاری خط روند نزولی را شکست و وارد روند صعودی شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای چین لینک در محدوده ۱۶/۹ تا ۱۷ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن، مقاومت بعدی برای LINK محدوده ۱۷/۵ و سپس ۱۷/۷ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که چین لینک موفق به عبور از محدوده ۱۶/۹ تا ۱۷ دلاری نشود، احتمال یک روند نزولی دیگر وجود دارد.

اولین حمایت در مسیر نزولی برای LINK محدوده ۱۶/۵ تا ۱۶/۴ دلار خواهد بود و سپس محدوده ۱۶ دلار در نزدیکی خط روند شکسته شده می‌تواند نقش حمایت را ایفا کند.

هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت می‌تواند چین لینک را تا محدوده ۱۵/۵ و سپس ۱۵ تا ۱۴/۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۳ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای چین لینک در حال پس گرفتن محدوده صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۸ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای چین لینک ۱۶/۹ تا ۱۷  دلار است. بعد از آن ۱۷/۵ و سپس ۱۷/۷ دلار موانع بعدی خواهند بود. مقاومت‌‌های مهم‌ بعدی چین لینک در نزدیکی ۱۸  و ۱۹ دلار قرار دارند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای چین لینک در محدوده ۱۶/۵ تا ۱۶/۴ دلار قرار گرفته است، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱۶ دلار و سپس ۱۵/۵ و ۱۵ دلار قرار دارد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک که روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۱۸/۶ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت‌های ۱۸/۳ و ۱۸ دلاری تا محدوده ۱۷ دلار پایین کشیده شد. هر چند در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت اما نتوانست از ۱۷/۷ دلار فراتر رود و امروز دوباره سری به محدوده ۱۷/۲ دلاری زد. در حال حاضر و در زمان نگارش این مطلب LINK در محدوده ۱۷/۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت چین لینک در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، LINK روز گذشته پس از اینکه در عبور از ۱۸/۶ دلار ناکام ماند، خط روند صعودی در محدوده ۱۸ دلار را هم از دست داد و روند نزولی شدیدی را تجربه کرد. با این حال لینک در محدوده ۱۷ دلاری حمایت شد و دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت اما باز هم با مقاومت خط روند نزولی مواجه شد. اگر به نمودار قیمت نگاه کنیم شاهد تشکیل یک مثلث هستیم که LINK امروز با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حزکت خود ادامه می‌دهد.

در حال حاضر محدوده ۱۷/۳۵ دلار در نزدیکی ضلع پایین مثلث اولین حمایت برای چین لینک محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم LINK برای شکستن خط روند نزولی تلاش کند.

به این ترتیب اولین مقاومت برای لینک محدوده ۱۷/۶ دلار خواهد بود سپس محدوده ۱۷/۸ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر، مانع بعدی خواهد بود. در صورتی که LINK موفق به عبور از این موانع شود، انتظار داریم تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱۸ دلاری پیشروی کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که LINK موفق به عبور از محدوده ۱۷/۶ تا ۱۷/۸ دلاری نشود و حمایت ۱۷/۳۵ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت‌های بعدی برای چین لینک محدوده ۱۷ دلار است، سپس حمایت‌های بعدی محدوده ۱۶/۷۵ و ۱۶/۵ دلار محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند LINK را تا محدوده ۱۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای چین لینک در حال پس گرفتن محدوده صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۴ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای چین لینک ۱۷/۶  دلار است. بعد از آن ۱۷/۸ و سپس ۱۸ دلار موانع بعدی خواهند بود. مقاومت‌‌های مهم‌ بعدی چین لینک در نزدیکی ۱۸/۶  و ۱۹ دلار قرار دارند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای چین لینک در محدوده ۱۷/۳۵ دلار قرار گرفته است، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱۷ دلار و سپس ۱۶/۷ تا ۱۶/۵ و ۱۶ دلار قرار دارد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۰ تیر (۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

چین لینک که روز جمعه تا محدوده ۱۷/۷ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده با حمایت خوبی روبرو شد و توانست تا محدوده ۱۹ دلاری پیشروی کرد. اما روز شنبه و با برخورد به مقاومت ۱۹ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب یکبار دیگر محدوده ۱۷/۷ دلاری را لمس کرد اما این بار خیلی زود به سمت بالا پرتاب شد و به بالای ۱۸ دلاری رسید. در زمان نگارش این مطلب هم LINK در محدوده ۱۸/۲ دلاری معامله می‌شود.

با نگاه کردن به نمودار قیمت چین لینک در بازه زمانی ۱ ساعته خواهیم فهمید، LINK از بالا با یک خط روند نزولی درگیر است و از پایین هم در محدوده ۱۸ دلاری توسط یک خط روند صعودی حمایت می‌شود. که این  دو خط در کنار هم تشکیل یک مثلث را می‌دهند. در صورتی که LINK بتواند از محدوده ۱۸/۲ دلاری ضلع بالای مثلث عبور کند و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی مقاومت بعدی محدوده ۱۸/۴ تا ۱۸/۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر یعنی (از ۱۹ تا ۱۷/۷ دلار) قرار دارد. سپس محدوده ۱۸/۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع بعدی خواهد بود.

عبور LINK از این موانع این فرصت را ایجاد خواهد کرد تا چین لینک را دوباره در محدوده ۱۹ و ۱۹/۵ دلار ببینم. ایستگاه‌های بعدی LINK در مسیر صعودی محدوده ۲۰ و ۲۱ دلار خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که LINK موفق به عبور از ۱۵/۲ و ۱۵/۴ دلار نشود، احتمال روند نزولی قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۱۸ دلار ضلع پایین مثلث خواهد بود. در صورت از دست دادن این حمایت و خروج از ضلع پایین مثلث انتظار داریم چین لینک دوباره محدوده ۱۷/۷ دلاری را ملاقات کند.

از دست دادن این حمایت مهم می‌تواند LINK را تا محدوده ۱۷/۲ تا ۱۷ دلار و سپس ۱۶/۷ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۰ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای چین لینک در حال پس گرفتن محدوده صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۱ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت چین لینک ۱۸/۲ دلار است. بعد از آن ۱۸/۴ و سپس ۱۸/۵ دلار مانع بعدی خواهد بود. مقاومت‌ مهم‌ بعدی چین لینک در نزدیکی ۱۹ تا ۱۹/۵  و ۲۰ دلار قرار دارند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای چین لینک در محدوده ۱۸ دلار قرار گرفته است، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱۷/۷ دلار و سپس ۱۷/۲ تا ۱۷ دلار قرار دارد.