تحلیل امروز قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۸ آذر (۲۹ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک مقاومت الگوی مثلث را به سمت بالا شکست و تا نزدیکی محددوده ۲۵.۲ دلاری پیش رفت. اکنون قیمت در مسیر رنج مانندی حرکت می‌کند. اگر لینک جایگاه خود را در بالای مقاومت محدوده ۲۴.۷ دلار حفظ کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک مقاومت محدوده‌های ۲۳.۶، ۲۴، ۲۴.۴ و ۲۴.۷ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) را به سمت بالا بشکنند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۳.۶ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • لینک برای رشد بیشتر در کوتاه مدت، باید جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۴.۷ دلاری حفظ کند.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود تا نزدیکی محدوده ۲۲.۶۶ دلاری سقوط کرد. حمایت خریداران در این ناحیه، اجازه ریزش بیشتر را به قیمت نداد. با شکسته شدن مقاومت الگوی مثلث و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۶.۵۶ تا ۲۲.۶۶ دلار)، روند صعودی جدیدی شکل گرفت. در این مسیر، محدوده‌های مقاومتی ۲۴ و ۲۴.۴ دلار یکی پس از دیگری به سمت بالا شکسته شدند. لینک حتی از محدوده ۲۴.۷ دلاری هم فراتر رفت و بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلاری لمس کرد. به این ترتیب، قیمت به سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر نفوذ کرد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به شکل معتبر به سمت بالا بشکنند. در حال حاضر، قیمت در بالای سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر روند رنج مانندی را در پیش گرفته است.

اولین مقاومت چین لینک در نزدیکی محدوده ۲۵.۳ دلاری قرار دارد. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۲۶ دلاری خواهد بود. با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های مقاومتی ۲۶.۴ و ۲۶.۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۷ و ۲۷.۵ دلار پیش خواهد برد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷.۷ دلاری خواهد بود.

از طرف دیگر ماجرا، اگر چین لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۵.۳ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط،‌ اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴.۷ دلاری خواهد بود. سپس، محدوده‌های حمایتی ۲۴.۳ و ۲۴ دلار در برابر ریزش خواهند ایستاد. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۳.۶ دلاری پیش خواهد برد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۳.۳ و ۲۳ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۸ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۶۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۴.۷ و ۲۴.۳ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های مقاومتی ۲۵.۳، ۲۶، ۲۶.۳ و ۲۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۷ آذر (۲۸ نوامبر ۲۰۲۱)

لینک پس از برخورد با مقاومت محدوده ۲۴.۷ دلار، روند نزولی جدیدی را در پیش گرفت. در نمودار یک ساعته شاهد الگوی مثلث هستیم. در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۳.۲ دلار حفظ کند و مقاومت محدوده ۲۳.۸ دلار را به سمت بالا بشکند، شاهد افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک حمایت محدوده‌های ۲۴ و ۲۳.۷ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100)‌ قرار گرفته است.
 • در نمودار یک ساعته شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث هستیم. حمایت و مقاومت این مثلث به ترتیب در نزدیکی محدوده ۲۳.۳ و ۲۳.۸ دلار قرار گرفته است.
 • در صورتی که لینک، جایگاه خود را در بالای حمایت ۲۳.۲ دلار حفظ کند و مقاومت محدوده ۲۳.۸ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود، در عبور از مقاومت محدوده ۲۴.۷ دلار با شکست مواجه شده و روند نزولی جدیدی را در پیش گرفت. در این مسیر، محدوده‌های حمایتی ۲۴ و ۲۳.۷ دلار به سمت پایین شکسته شدند. لینک حتی از محدوده ۲۳.۳ دلاری هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۳.۱ دلاری لمس کرد. سپس، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله زیادی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک الگوی مثلث با حمایت و مقاومتی در نزدیکی محدوده‌های ۲۳.۲ و ۲۳.۸ دلار شکل گرفته است. در حال حاضر قیمت در پایین سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۷.۶۳ تا ۲۲.۹ دلار) در حال حرکت است.

اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۳.۲ تا ۲۳ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی حمایت الگوی مثلث دیده می‌شود و شکست معتبر آن به سمت پایین، ریزش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت. در این صورت، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۲.۷ دلار قرار خواهد داشت. با ادامه یافتن روند نزولی، محدوده‌های ۲۲.۴ و ۲۲ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۱.۶ و ۲۱.۳ دلار هدایت خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر لینک جایگاه خود را در بالای حمایت محدوده ۲۳.۲ دلار حفظ کند، احتمالا با افزایش قیمت در کوتاه مدت رو برو خواهیم شد. به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۳.۴ دلاری خواهد بود. سپس، مقاومت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۳.۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. شکست معتبر این محدوده به سمت بالا، قیمت را به سمت صعود بیشتر و محدوده ۲۴ دلاری پیش خواهد برد. محدوده ۲۴ دلار در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. در ادامه، محدوده‌های مقاومتی ۲۴.۷ و ۲۵.۳ دلار مقصد بعدی قیمت خواهد بود. محدوده ۲۵.۳ دلاری نیز در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر قرار دارد. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۶ و ۲۶.۴ دلار هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۷ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۳۹ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۳.۲ تا ۲۳ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکست معتبر محدوده‌های مقاومتی ۲۳.۸ و ۲۴ دلار به سمت بالا، شاهد افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۶ آذر (۲۷ نومبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از لمس محدوده مقاومتی ۲۶.۶ دلار، روند نزولی جدیدی را آغاز کرد و تا نزدیکی محدوده ۲۲.۹ دلار پایین رفت. در این محدوده روند صعودی جدیدی آغاز شد. در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای حمایت روند صعودی حفظ کند، احتمالا روند رشد به راه خود ادامه خواهد داد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، مقاومت محدوده‌های ۲۳.۷ و ۲۴ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۲۴.۴ دلاری قرار گرفته است.
 • در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای حمایت ۲۴.۴ دلار حفظ کرده و از سد مقاومت محدوده ۲۴.۷ دلار عبور کند، احتمالا شاهد افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۲۷.۶ دلار، وارد یک روند نزولی قدرتمند شد. در این مسیر، محدوده حمایتی ۲۶.۳ تا ۲۶ دلار به سمت پایین شکسته شد. در ادامه محدوده‌های ۲۵.۳، ۲۴.۷ و ۲۴ دلار هم یکی پس از دیگری از دست رفت. لینک حتی از محدوده‌های ۲۳.۷ و ۲۳.۳ دلاری هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۲.۹ دلاری لمس کرد.

با رسیدن قیمت به این نقطه، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد و روند صعودی جدیدی شکل گرفت. در این مسیر، محدوده‌های ۲۳.۷ و ۲۴ دلار باز پس گرفته شدند. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، روند صعودی مهمی شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۲۴.۴ دلاری دیده می‌شود. در حال حاضر، قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۷.۶ تا ۲۲.۹ دلار) نفوذ کرده است.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۴.۷ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی مقاومت خط روند نزولی قرار گرفته و شکست معتبر آن به سمت بالا، می‌تواند افزایش قیمت را در پی داشته باشد. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵.۳ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۶ و ۲۶.۴ دلاری پیش خواهد برد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری قرار دارد.

از طرف دیگر، اگر چین لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۴.۷ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا قیمت به سمت حمایت روند حرکت خواهد کرد. در این شرایط،‌ اولین حمایت لینک در نزدیکی محدوده ۲۴.۴ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی حمایت روند صعودی قرار گرفته و شکست معتبر آن به سمت پایین، ریزش قیمت را در کوتاه مدت به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۴ دلاری خواهد بود. سپس، محدوده‌های ۲۳.۷ و ۲۳.۳ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۲.۸ تا ۲۲.۵ دلار هدایت خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده۲۲.۳ و ۲۲ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۶ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۴.۴ و ۲۴ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۴.۷ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۴ آذر (۲۵ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز قبل تا نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلاری سقوط کرد. در ادامه، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته، قیمت را تا نزدیکی سقف کانال نزولی پیش برد. در صورتی که مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۶.۴ دلار، به شکل معتبر به سمت بالا شکسته شود، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک همچنان در مسیر کانال نزولی به راه خود ادامه می‌دهد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۶.۴ دلاری دیده می‌شود.
 • در صورتی که لینک، مقاومت روند نزولی را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در پی حرکات روز قبل خود حمایت محدوده ۲۶ دلار را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلاری سقوط کرد. با رسیدن قیمت به این نقطه، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. در این مسیر، قیمت به بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۹.۲۶ تا ۲۵.۱۶ دلار) نفوذ کرد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در حال حاضر، قیمت در بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر و در نزدیکی مقاومت روند نزولی در حال حرکت است.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۶.۴ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی مقاومت خط روند نزولی دیده می‌شود و شکست معتبر آن به سمت بالا، افزایش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۷.۵ تا ۲۷.۷ دلار هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر چین لینک در عبور از مقاومت روند نزولی با شکست مواجه شود، احتمالا قیمت به سمت کف کانال حرکت خواهد کرد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۹ دلاری خواهد بود. سپس، محدوده ۲۵.۴ و ۲۵.۲ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. با ادامه یافتن روند ریزش، محدوده‌های ۲۵ و ۲۴.۷ دلار، حمایت‌های بعدی قیمت خواهند بود. محدوده ۲۴.۷ دلار در نزدیکی حمایت روند نزولی قرار گرفته است. این احتمال وجود دارد که با رسیدن لینک به این نقطه، قیمت مورد حمایت خریداران قرار بگیرد. اما اگر محدوده ۲۴.۷ دلار به شکل معتبر به سمت پایین بشکند، روند ریزش به راه خود ادامه خواهد داد. به این ترتیب، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۲۴.۴، ۲۴.۲ و ۲۳.۷ دلار قرار خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۴ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 •  مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۲ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌ ۲۶ و ۲۴.۷ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۶.۴ دلار، احتمالا شاهد افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۳ آذر (۲۴ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از شکست در عبور از مقاومت محدوده ۲۷.۵ دلاری روند ریزش را در پیش گرفت و تا نزدیکی محدوده ۲۶.۲ دلاری سقوط کرد. اکنون تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شده است. در صورتی که لینک مقاومت محدوده ۲۷ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک در تلاش است تا مقاومت محدوده ۲۶.۷ دلار را به سمت بالا بشکند.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۶ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد یک الگوی مثلث هستیم که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری قرار دارد.
 • در همین نمودار، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن نیز در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری قرار دارد.
 • با شکست معتبر مقاومت روند نزولی و الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۷ دلار، شاهد افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک تا نزدیکی محدوده ۲۷.۵ دلاری پیش رفت اما مقاومت این محدوده اجازه رشد بیشتر را به قیمت نداد. در نتیجه، قیمت به عقب رانده شد و تا نزدیکی محدوده ۲۶.۲ دلاری سقوط کرد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته شاهد یک روند نزولی و یک الگوی مثلث هستیم که مقاومت هر دوی آن‌ها در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری قرار دارد. در حال حاضر، لینک در حال پیشروی به سمت مقاومت الگوی مثلث و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۹.۲ تا ۲۶.۲ دلاری) می‌باشد.

اولین مقاومت چین لینک در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری است. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند نزولی و الگوی مثلث دیده می‌شود و شکست معتبر آن به سمت بالا، به معنای رشد بیشتر قیمت خواهد بود. این محدوده همچنین در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر قرار گرفته است.

مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷.۵ تا ۲۷.۷ دلاری خواهد بود. محدوده ۲۷.۷ دلاری در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر قرار دارد. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۷.۹ و ۲۸.۳ دلاری پیش خواهد برد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۸.۵ دلاری خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر چین لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۷ دلاری با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت در نزدیکی محدوده ۲۶.۴ تا ۲۶.۲ دلاری خواهد بود. سپس، حمایت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۶ دلاری، در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. در صورتی که این محدوده به سمت پایین شکسته شود، حمایت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۵.۴ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. اگر خریداران اجازه ریزش بیشتر را به قیمت ندهند، لینک به سمت سقف کانال تغییر مسیر خواهد داد. اما اگر حمایت روند به سمت پایین شکسته شود، باید منتظر ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت باشیم.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۳ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۶ و ۲۵.۴ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت شکست معتبر مقاومت محدوده ۲۷ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲ آذر (۲۳ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از شکست حمایت محدوده ۲۸ دلار، روند نزولی جدیدی را آغاز کرد و تا نزدیکی محدوده ۲۶.۳ دلار سقوط کرد. در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۶.۳ دلاری حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، حمایت محدوده‌های ۲۷.۷، ۲۷.۵ و ۲۷ دلار را از دست داد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلاری قرار دارد.
 • در صورتی که قیمت، جایگاه خود را در بالای حمایت محدوده‌های ۲۶.۳ و ۲۵.۸ دلار حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از لمس محدوده ۲۹.۲۶ دلار، روند نزولی جدیدی را آغاز کرد. در این مسیر، حمایت روند صعودی در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری به سمت پایین شکسته شد. در ادامه، محدوده‌های ۲۷.۷ و ۲۷ دلار هم از دست رفتند. لینک حتی از محدوده ۲۶.۷ دلاری هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۶.۳ دلاری لمس کرد. تلاش برای جبران ارزش از دست رفته قیمت را تا نزدیکی مقاومت روند بالا کشید اما این محدوده اجازه افزایش بیشتر را به لینک نداد و قیمت به عقب رانده شد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، روند نزولی جدیدی شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلاری دیده می‌شود. در حال حاضر، قیمت در پایین سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۹.۲۶ تا ۲۶.۳ دلار) در حال حرکت است.

اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۳ دلاری قرار دارد. در صورتی که این محدوده به سمت پایین شکسته شود، قیمت تا نزدیکی کف روند پیش خواهد رفت. به این ترتیب، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵.۸ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی حمایت روند نزولی قرار دارد و شکست معتبر آن به سمت پایین، ریزش بیشتر را به دنبال خواهد داشت. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵.۳ تا ۲۵ دلار خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر، چین لینک را به سمت محدوده ۲۴.۸ تا ۲۴.۷ دلار نزدیک خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر چین لینک جایگاه خود را در بالای حمایت محدوده ۲۶.۳ دلار حفظ کند، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند نزولی قرار دارد و شکست معتبر آن به سمت بالا، افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. با شکسته شدن محدوده ۲۶.۷ دلار به سمت بالا، مقاومت محدوده ۲۷ دلار در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌ مقاومتی ۲۷.۵ تا ۲۷.۷ دلار مقصد بعدی لینک خواهد بود. محدوده ۲۷.۷ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۸ و ۲۸.۵ دلار پیش خواهد برد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۳۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۶.۳ و ۲۵.۸ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱ آذر (۲۲ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از شکست در عبور از محدوده مقاومتی ۲۹ دلار، روند نزولی را در پیش گرفت. اکنون قیمت در بالای محدوده ۲۷ دلاری در حال رنج زدن به سر می‌برد. در صورتی که لینک بتواند جایگاه خود را در بالای حمایت ۲۷ دلار حفظ کرده و مقاومت محدوده ۲۸ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمال شکل گرفتن یک روند صعودی جدید وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، حمایت محدوده‌های ۲۸، ۲۷.۷ و ۲۷.۵ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۸ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، حمایت یک خط روند صعودی مهم در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری به سمت پایین شکسته شد.
 • در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۲۷ دلاری حفظ کند و مقاومت محدوده ۲۸ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از مدتی رنج زدن، تلاش جدیدی را برای صعود آغاز کرد. لینک توانست بالاترین قیمت ساعات اخیر خود را در نزدیکی محدوده ۲۹.۲۶ دلار ثبت کند اما در عبور معتبر از محدوده مقاومتی ۲۹ دلار با شکست مواجه شد و در مسیر روند نزولی قرار گرفت. به این ترتیب، حمایت محدوده‌های ۲۸ و ۲۷.۷ دلاری به سمت پایین شکسته شدند. لینک حتی از محدوده ۲۷.۵ دلاری هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۶.۹ دلاری لمس کرد. سپس، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد و در حال حاضر قیمت در بالای محدوده ۲۷ دلاری در حال رنج زدن به سر می‌برد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۸ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، حمایت یک خط روند صعودی مهم در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری به سمت پایین شکسته شده است. در حال حاضر، قیمت به سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۵.۸۵ تا ۲۹.۲۶ دلار) نفوذ کرده است.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۷.۷ دلاری قرار دارد. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری خواهد بود. این احتمال وجود دارد که قیمت با رسیدن به نقطه شکست، روند نزولی جدیدی را در پیش بگیرد. اما اگر مقاومت محدوده ۲۸ دلاری به شکل معتبر به سمت بالا شکسته شد، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. به این ترتیب، قیمت به سمت محدوده ۲۸.۵ و ۲۹ دلار حرکت خواهد کرد. گذشتن قیمت از محدوده ۲۹ دلاری، راه را برای رشد بیشتر لینک باز خواهد کرد. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۲۹.۵ و ۲۹.۸ و ۳۰.۲ دلار خواهد کشاند.

از طرف دیگر، اگر چین لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۸ یا ۲۸.۵ دلار با شکست مواجه شد، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. حمایت مهم بعدی در نزدیی محدوده ۲۶.۷ و ۲۶.۲ دلاری خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت حمایت ۲۵.۴ دلار پیش خواهد برد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۴۲ دلار قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۷ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکست معتبر محدوده مقاومتی ۲۸ و ۲۹ دلار، شاهد شکل گیری یک روند صعودی جدید خواهیم بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود تا نزدیکی محدوده ۲۷.۲ دلاری سقوط کرد. در صورتی که لینک بتواند مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده۲۸.۴ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک در عبور از مقاومت خط روند نزولی با شکست مواجه شد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی درست بر روی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی دیده می‌شود که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلاری قرار دارد.
 • در صورت شکست معتبر مقاومت محدوده ۲۸.۴ دلار به سمت بالا، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک به حرکت خود در امتداد مقاومت خط روند نزولی ادامه داد و چندین بار برای شکستن این محدوده به سمت بالا تلاش کرد. در یکی از این تلاش‌ها، قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۷.۲ دلاری عقب رانده شد. سپس، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته قیمت را تا نزدیکی مقاومت خط روند پیش برد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی درست بر روی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته جای گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی مهم قابل مشاهده است که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلار دیده می‌شود. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۵.۸۵ تا ۲۸.۸۶ دلار) در حال حرکت است.

اولین مقاومت چین لینک در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلار قرار گرفته است. این محدوده در نزدیکی مقاومت خط روند نزولی دیده می‌شود و شکست معتبر آن به سمت بالا، افزایش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. در ادامه، محدوده ۲۸.۶ و ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۹.۳ تا ۲۹.۶ دلار هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۹.۸ تا ۳۰ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از محدوده مقاومتی ۲۸.۴ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۹ تا ۲۷.۸ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی حمایت الگوی مثلث قرار گرفته و شکست معتبر آن به سمت پایین،‌ ریزش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت. در ادامه محدوده ۲۷.۴ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر، از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۷.۲ تا ۲۷ دلار خواهد کشاند. حمایت بعدی در نزدیکی محدود ۲۶.۴ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت جین لینک ۳۰ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۲ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۷.۸ و ۲۷.۴ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلار به سمت بالا، شاهد افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک تا نزدیکی محدوده ۲۸.۸۶ دلاری پیش رفت. در حال حاضر قیمت در نزدیکی مقاومت خط روند نزولی در حال حرکت است و در صورتی که مقاومت محدوده ۲۸.۴ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، مقاومت محدوده‌های ۲۷.۲ و ۲۸ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته است.
 • در نمودار یک ساعته، روند نزولی جدیدی شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلار دیده می‌شود.
 • در صورتی که لینک، مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در روز ۱۸ نوامبر روندی نزولی را در پیش گرفت و حمایت محدوده‌های ۲۸ و ۲۷.۲ دلار را به سمت پایین شکست. لینک حتی از محدوده ۲۶.۴ دلاری هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت روزهای اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۵.۸۵ دلار لمس کرد. با رسیدن قیمت به این نقطه تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. روز گذشته، روند صعودی جدیدی شکل گرفت و محدوده‌های مقاومتی ۲۷.۲، ۲۷.۸ و ۲۸ دلار باز پس گرفته شد. لینک از محدوده ۲۸ دلاری هم فراتر رفت و بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۸.۸۶ دلاری لمس کرد. سپس، قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفت.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلاری دیده می‌شود. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی مقاومت خط روند و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۵.۸۳ تا ۲۸.۸۶ دلار) در حال حرکت است.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی مقاومت خط روند نزولی است و شکست معتبر آن به سمت بالا، افزایش بیشتر قیمت را در کوتاه مدت به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۸.۸ تا ۲۹ دلار خواهد بود. با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های مقاومتی ۲۹.۶ تا ۲۹.۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه صعود بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۳۰ و ۳۰.۵ دلاری پیش خواهد برد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۱.۶ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۸.۴ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری خواهد بود. سپس، محدوده‌های حمایتی ۲۷.۸ و ۲۷.۲ دلار در برابر ریزش از قیمت حمایت خواهند کرد. محدوده ۲۷.۲ دلاری در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۶.۶ و ۲۶.۴ دلاری نزدیک خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۹ و ۲۵.۳ دلاری خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۹ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۲ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۸، ۲۷.۳ و ۲۶.۴ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت شکست معتبر مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۸.۴ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک حمایت محدوده ۲۹ دلار را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری سقوط کرد. در صورتی که قیمت، مقاومت روند نزولی را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت چین لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک محدوده حمایتی ۲۹ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۸ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی جدید شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۸.۸ دلاری دیده می‌شود.
 • در صورت شکسته شدن مقاومت روند نزولی به سمت بالا، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک حمایت محدوده ۲۹ دلاری را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری سقوط کرد. تلاش برای جبران ارزش از دست رفته، لینک را تا نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلاری پیش برد، اما روند ریزشی به راه خود ادامه داد و بار دیگر حمایت ۲۹ دلار به سمت پایین شکسته شد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی جدید در حال شکل گیری است که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۸.۸ دلاری دیده می‌شود. در حال حاضر قیمت در پایین سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۴.۸۶ تا ۲۸ دلار) در مسیر نزولی در حرکت است.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۸.۸ تا ۲۹ دلار قرار دارد. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند نزولی است و شکست معتبر آن به سمت بالا، افزایش قیمت را در کوتاه مدت به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ دلار و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر خواهد بود. با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های ۳۰.۱۵، ۳۰.۵ و ۳۱.۶ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. محدوده ۳۱.۶ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۳۲ و ۳۲.۵ دلار پیش خواهد برد.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۸.۸ تا ۲۹ دلار با شکست مواجه شود، قیمت به سمت حمایت روند نزولی حرکت خواهد کرد. در این شرایط، اولین حمایت در نزدیکی محدوده ۲۷.۶ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی حمایت روند نزولی قرار دارد و شکست آن به سمت پایین ریزش بیشتر را در پی خواهد داشت. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، حمایت محدوده‌های ۲۷.۲، ۲۶.۷ و ۲۶.۲ دلار در برابر ریزش قرار خواهند گرفت. هر گونه کاهش بیشتر قیمت، لینک را به سمت محدوده ۲۵.۷ و ۲۵.۳ دلار پایین خواهد کشید.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۶ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته،‌ حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۳۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۷.۷ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکسته شدن مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۸.۸ دلار، احتمالا در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک حمایت کانال روند و محدوده مهم ۳۳ دلار را به سمت پایین شکست و روند نزولی پرشتابی را در پیش گرفت. اکنون قیمت در حال تلاش برای جبران ارزش از دست رفته برآمده است. در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۲۹.۹. تا ۳۰ دلار حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک حمایت محدوده ۳۳ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک حمایت مهم در نزدیکی محدوده ۳۳ دلاری از دست رفته است.
 • در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۹.۹ دلاری حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در عبور از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته با شکست مواجه شد و محدوده حمایتی ۳۳ دلار را به سمت پایین شکست. در ادامه قیمت به تبعیت از بیت کوین روند نزولی پرشتابی را آغاز کرد. در این مسیر، حمایت محدوده‌های ۳۲.۴ و ۳۱.۶ دلار به سمت پایین شکسته شدند. لینک حتی از محدوده ۳۱ دلاری هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۹.۲ دلاری ثبت کرد. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک حمایت مهم در نزدیکی محدوده ۳۳ دلار به سمت پایین شکسته شده است. در حال حاضر، قیمت در پایین سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۶.۹ تا ۲۹.۲ دلار) در حال رنج زدن به سر می‌برد.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۳۱ دلار و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر قرار دارد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۳۱.۶ و ۳۲ دلاری قرار دارد. سپس، مقاومت مهم محدوده ۳۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. شکست معتبر این محدوده به سمت بالا، احتمالا افزایش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده مقاومتی ۳۴.۵ دلاری پیش خواهد برد.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از محدوده ۳۱ دلاری با شکست مواجه شود یا حمایت محدوده ۲۹.۹ دلار را از دست بدهد، روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹.۹ دلاری قرار خواهد داشت. با شکست معتبر این محدوده به سمت پایین، احتمالا با ریزش بیشتر قیمت روبرو خواهیم شد. به این ترتیب، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۹ دلاری قرار خواهد داشت. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۸.۱ تا ۲۷.۷ دلار نزدیک خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۵ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۲۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۹.۹ و ۲۹ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۳۱.۶، ۳۲، ۳۲.۴ و ۳۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از برخورد با حمایت محدوده ۳۳ دلار، روند صعودی جدیدی را دنبال کرد. اکنون قیمت در نزدیکی محدوده ۳۴ دلار در حال رنج زدن به سر می‌برد. در صورتی که لینک مقاومت محدوده ۳۴.۵ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمالا شاهد افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک در حال حرکت در یک روند رنج به سر می‌برد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۳ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) را به سمت بالا بشکند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت خط روند نزولی و الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۳۳.۷ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • در صورتی که قیمت، جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۳ دلاری حفظ کند و مقاومت محدوده ۳۴.۵ دلار را به سمت بالا بشکند، شاهد یک روند صعودی جدیدی خواهیم بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از شکستن مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۳۳.۷ دلار، ساعت‌ها در بین محدوده ۳۳.۵ تا ۳۴.۵ دلاری و در بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۸.۳ تا ۳۱.۹ دلار) به رنج زدن پرداخت. قیمت چندین بار برای عبور از محدوده مقاومت ۳۴.۵ دلاری تلاش کرد اما با شکست مواجه شد. لینک پس از ساعت‌ها رنج زدن تا نزدیکی محدوده ۳۳ دلاری سقوط کرد اما حمایت قدرتمندی که در این ناحیه دیده می‌شود اجازه ریزش بیشتر را به قیمت نداد و لینک دوباره در مسیر رنج قبلی قرار گرفت.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۳ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی درست بر روی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در حال حرکت هستند. در نمودار یک ساعته، مقاومت یک مثلث و خط روند نزولی به سمت بالا شکسته شده است.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۳۴.۵ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی مقاومت کانال رنج قرار گرفته و در صورت شکست به سمت بالا، افزایش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۵ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های ۳۵.۵، ۳۵.۸ و ۳۶.۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۳۸.۳ دلار پیش خواهد برد. شکست این محدوده به سمت بالا، افزایش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت.

از طرفی، اگر چین لینک در عبور از مقاومت محدوده ۳۴.۵ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا قیمت به سمت کف کانال حرکت خواهد کرد. در این شرایط، اولین حمایت لینک در نزدیکی محدوده ۳۳.۹ دلاری خواهد بود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۳.۳ تا ۳۳ دلاری قرار دارد. این احتمال وجود دارد که این حمایت قدرتمند جلوی ریزش را بگیرد. اما اگر محدوده ۳۳ دلاری به سمت پایین شکسته شود، روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در ادامه محدوده‌های ۳۲.۴، ۳۲ و ۳۱.۷ دلار، حمایت‌های بعدی قیمت خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۳۱.۲، ۳۰.۸ و ۳۰.۳ دلار هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۴ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۳.۳ تا ۳۳ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکسته شدن مقاومت محدوده ۳۴.۵ دلار، احتمالا شاهد یک روند صعودی جدید خواهیم بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک حمایت محدوده‌های ۳۶ و ۳۵.۳ دلار را به سمت پایین شکست و وارد روند نزولی شد. در صورتی که لینک بتواند خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند، احتمالا شاهد افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک حمایت محدوده ۳۵ و ۳۴.۵ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۳۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۳.۸ دلاری دیده می‌شود.
 • در صورتی که چین لینک، جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۳۳ دلار حفظ کند و مقاومت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند، شاهد افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات خود، محدوده‌های حمایتی ۳۶ و ۳۵.۲ دلار را به سمت پایین شکست. در نتیجه، روند نزولی جدیدی شکل گرفت و محدوده‌های ۳۴.۷ و ۳۴.۲ دلار هم یکی پس از دیگری به سمت پایین شکسته شدند. لینک حتی از محدوده ۳۳.۸ دلاری پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۳۲.۷ دلار لمس کرد. با رسیدن قیمت به این محدوده، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد و قیمت را تا نزدیکی محدوده ۳۴.۶ دلار پیش برد. با برخورد قیمت به مقاومت خط روند نزولی، بار دیگر تلاش برای عبور از این محدوده با شکست مواجه شد و روند نزولی به راه خود ادامه داد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۳۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، روند نزولی مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۳.۸ دلاری دیده می‌شود.

اولین مقاومت لینک، محدوده ۳۳.۸ دلاری است. این محدوده در نزدیکی مقاومت خط روند نزولی قرار دارد و شکست معتبر آن به سمت بالا، می‌تواند با افزایش قیمت همراه باشد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۴.۳ و ۳۵.۲ دلار قرار خواهد داشت. محدوده ۳۵.۲ دلار، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۸.۳ تا ۳۱.۹ دلار) دیده می‌شود. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۳۵.۸، ۳۶.۵ و ۳۶.۸ دلار نزدیک خواهد کرد.

اما اگر لینک در عبور از مقاومت خط روند نزولی با شکست مواجه شود، قیمت باز هم به عقب رانده خواهد شد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۳ دلاری خواهد بود. با شکستن این محدوده به سمت پایین، باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. محدوده‌های ۳۲.۴ و ۳۲ دلار، مقصد بعدی قیمت خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر لینک را به سمت محدوده ۳۱ دلار نزدیک خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۲ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۴۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۳ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۳۳.۸ دلار، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از صعود تا محدوده ۳۸ دلاری، به سمت پایین رانده شد و تا نزدیکی محدوده ۳۱.۹ دلاری سقوط کرد. این احتمال وجود دارد که قیمت در کوتاه مدت وارد روند اصلاح شود اما ممکن است خریداران در نزدیکی محدوده ۳۶ یا ۳۵ دلاری (حمایت روند صعودی)، از قیمت حمایت کنند. خلاصه وضعیت چین لینک به این شرح است:

 • چین لینک پس از یک صعود خوب تا محدوده ۳۸.۳ دلار، روند نزولی پرشتابی را تجربه کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، روند صعودی جدیدی شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۵ دلاری قرار دارد.
 • احتمال اصلاح قیمت وجود دارد اما ممکن است خریداران در نزدیکی حمایت روند، اجازه ریزش بیشتر را به لینک ندهند.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود، مقاومت روند نزولی را به سمت بالا شکست و تا نزدیکی محدوده ۳۸.۳ دلاری صعودی کرد. سپس، قیمت وارد روند اصلاح شد و به تبعیت از بیت کوین ریزش پرشتابی را آغاز کرد. در این مسیر، محدوده‌های حمایتی ۳۶.۶، ۳۵.۸ و ۳۴.۸ دلار به سمت پایین شکسته شدند. لینک حتی از محدوده ۳۴.۴ دلاری هم پایین‌تر رفت و با یک اسپایک، کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۳۱.۹ دلاری ثبت کرد. با رسیدن قیمت به این نقطه، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۸.۳ تا ۳۱.۹ دلار) نفوذ کرد و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت بالا شکست. لینک از سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر نیز عبور کرد و مقاومت محدوده ۳۵.۴ دلار را پشت سر گذاشت.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، روند صعودی جدیدی شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۵ دلاری قرار دارد. به نظر می‌رسد قیمت در حال حاضر وارد روند اصلاح شده باشد.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۳۶.۶ دلاری قرار دارد. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، قیمت به سمت محدوده ۳۸.۳ دلار حرکت خواهد کرد. با ادامه یافتن روند صعودی، مقاومت محدوده‌های ۳۹.۲ و ۴۰ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۴۰.۸ و ۴۲.۵ دلار نزدیک خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از محدوده مقاومتی ۳۶.۶ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت و قیمت وارد روند اصلاح خواهد شد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۵.۸ تا ۳۵.۴ دلار خواهد بود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۵ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی حمایت روند صعودی دیده می‌شود و شکست معتبر آن به سمت پایین، ریزش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت. با شکستن محدوده حمایتی ۳۵ دلار، محدوده‌های ۳۴.۴، ۳۴ و ۳۳.۷ دلار در برابر ریزش قرار خواهند گرفت. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۳ دلاری قرار خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۰ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD)‌ نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۶۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۳۶ و ۳۵ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌ای ۳۶.۶، ۳۸.۳، ۳۹.۲ و ۴۰ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۹ آبان (۱۰ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک حمایت روند صعودی را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۳۳.۴ دلاری سقوط کرد. در صورتی که لینک، مقاومت محدوده ۳۴.۳ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک حمایت محدوده‌های ۳۵. و ۳۴.۳ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، روند نزولی جدیدی شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۴.۳ دلاری قرار دارد.
 • در صورتی که مقاومت روند نزولی به سمت بالا شکسته شود، در کوتاه مدت شاهد رشد قیمت خواهیم بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک تا نزدیکی محدوده ۳۵.۶ دلاری پیش رفت و سپس وارد روند اصلاح قیمت شد. لینک، حمایت روند صعودی را در نزدیکی محدوده ۳۴.۵ دلاری به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۳۳.۴ دلاری سقوط کرد. قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۳۲ تا ۳۵.۶ دلار) نفوذ کرده و اکنون در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر در حال حرکت به سر می‌برد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۳ دلار خرید و فرو می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، حمایت یک روند صعودی مهم به سمت پایین شکسته و روند نزولی جدیدی شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۴.۳ دلاری دیده می‌شود.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۳۴.۳ دلاری و مقاومت خط روند نزولی است. اگر این محدوده به شکل معتبر به سمت بالا شکسته شود، می‌توان به افزایش قیمت در کوتاه مدت امیدوار شد. به این ترتیب، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۴.۷ و ۳۴.۹ دلاری قرار خواهد داشت. با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های ۳۵ و ۳۵.۴ دلار، مقصد بعدی قیمت خواهند بود. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت مقاومت محدوده ۳۶.۶ تا ۳۶.۷ دلار هدایت خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۳۴.۳ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۳.۶ دلاری خواهد بود. با نزدیک شدن قیمت به این محدوده، لینک به سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر نفوذ خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۳ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی حمایت روند نزولی قرار گرفته و شکست معتبر آن به سمت پایین، ریزش بیشتری را در پی خواهد داشت. در این صورت، محدوده‌ ۳۲.۶ تا ۳۲.۴ دلار حمایت بعدی قیمت خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر،‌ لینک را به سمت محدوده‌های ۳۲ و ۳۱.۶ دلار هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۹ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۳ دلاری در نزدیکی حمایت روند نزولی، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکست معتبر مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۳۴.۳ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۷ آبان (۸ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۲ دلار حفظ کرد و با حمایت خریداران، روند صعودی جدیدی شکل گرفت. اکنون لینک در حال تلاش برای شکست مقاومت روند صعودی به سر می‌برد و در صورت شکست این محدوده به سمت بالا، احتمالا در کوتاه مدت شاهد رشد بیشتر قیمت خواهیم بود. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک مقاومت محدوده‌های ۳۲.۴ و ۳۳ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۳ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته است.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده ۳۳.۲ و ۳۴ دلار قرار دارند.
 • در صورتی که لینک، مقاومت روند صعودی (محدوده ۳۴ دلار) را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات خود توانست حمایت محدوده ۳۲ دلاری را حفظ کند. این ارز دیجیتال پس از مدت‌ها رنج زدن،‌ روند صعودی جدیدی را آغاز کرد و مقاومت محدوده‌های ۳۲.۴ و ۳۳ دلار را به سمت بالا شکست. لینک حتی از محدوده ۳۴ دلاری هم فراتر رفت و بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۳۴.۳ دلاری لمس کرد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۳ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، روند صعودی مهمی شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۳.۲ و ۳۴ دلاری دیده می‌شود. در حال حاضر قیمت در تلاش است تا مقاومت محدوده ۳۴ دلار را به سمت بالا بشکند.

اولین مقاومت لینک، در نزدیکی محدوده ۳۴ دلاری است. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند صعودی قرار دارد و شکست معتبر آن به سمت بالا، افزایش بیشتر قیمت را در کوتاه مدت به دنبال خواهد داشت. با شکست این محدوده، مقاومت محدوده‌های ۳۴.۳ و ۳۵.۱ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۳۶.۶ تا ۳۶.۷ دلار هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۸.۳ دلاری قرار دارد.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۳۴ دلاری با شکست مواجه شود، احتمالا قیمت به سمت حمایت روند صعودی حرکت خواهد کرد. در این شرایط، اولین حمایت لینک در نزدیکی محدوده ۳۳.۵ دلاری و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۳۰.۷ تا ۳۴.۴ دلار) خواهد بود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۳.۲ دلار قرار دارد. این محدوده در نزدیکی حمایت روند قرار دارد و شکست معتبر آن به سمت پایین، ریزش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت. با این شکست، محدوده‌های ۳۳ و ۳۲.۴ دلار به حمایت از قیمت خواهند پرداخت. محدوده ۳۲.۴ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۲ دلاری خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۷ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۷۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۳.۲ دلار (حمایت روند صعودی)، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکسته شدن معتبر مقاومت روند صعودی (محدوده ۳۴ دلاری) احتمالا شاهد افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۶ آبان (۷ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از سقوط تا نزدیکی محدوده ۳۰.۷ دلار، مورد حمایت خریداران قرار گرفت و تا نزدیکی محدوده ۳۲.۵ دلاری پیش رفت. در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۲ دلاری حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک،‌ محدوده‌های مقاومتی ۳۱.۴، ۳۱.۷ و ۳۲ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۲ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت یک روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۳۱.۴ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • در صورتی که لینک، جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۳۲ دلار حفظ کند و مقاومت محدوده ۳۲.۴ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمالا شاهد رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز سوم نوامبر تا نزدیکی محدوده ۳۰.۲ دلاری سقوط کرد. سپس،‌ قیمت روند صعودی جدیدی را در پیش گرفت و لینک تا نزدیکی محدوده ۳۳.۷ دلاری بالا کشیده شد. مقاومت این محدوده اجازه رشد بیشتر را به قیمت نداد و قیمت بار دیگر رقم ۳۰.۷ دلار را لمس کرد.

در ادامه، با شکسته شدن مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدود ۳۱.۴ دلار، روند صعودی جدیدی شکل گرفت. به این ترتیب، قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۳.۷ تا ۳۰.۷ دلار) نفوذ کرد. سپس، مقاومت محدوده‌های ۳۱.۷ و ۳۲ دلار به سمت بالا شکسته شدند و بالاترین قیمت ساعات اخیر در نزدیکی محدوده ۳۲.۵ دلاری لمس شد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۲ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی جدید شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۲ دلاری قرار دارد. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر در حال حرکت است.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۳۲.۴ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۳۲.۸ دلاری است. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۳۳ و ۳۳.۵ دلار نزدیک خواهد کرد.

اما اگر چین لینک در عبور از محدوده مقاومتی ۳۲.۴ دلاری با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۲ دلاری قرار خواهد داشت. با شکست معتبر این محدوده به سمت پایین، احتمالا شاهد ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۱.۶ دلاری خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۳۱.۳ و ۳۱ دلار پایین خواهد کشید. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰.۷ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۶ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۲ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکستن مقاومت محدوده ۳۲.۴ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۲ آبان (۳ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۱ دلاری حفظ کرد و به حرکت در مسیر صعودی ادامه داد. قیمت تا نزدیکی محدوده ۳۲.۸ دلار پیش رفت و سپس وارد روند اصلاح شد. در صورتی که چین لینک جایگاه خود را در بالای حمایت محدوده ۳۱.۸ دلاری حفظ کند، احتمال افزایش قیمت تا سقف کانال وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، مقاومت محدوده‌های ۳۱.۴، ۳۱.۷ و ۳۲ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی نزدیک به ۳۲ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، روند صعودی مهمی شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۱.۸ دلاری قرار دارد.
 • در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای حمایت روند صعودی حفظ کند، احتمال افزایش قیمت تا نزدیکی سقف کانال وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه مسیر روز گذشته، جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۱ دلاری حفظ کرد. در ادامه مقاومت محدوده‌های ۳۱.۷ و ۳۲.۴ دلار به سمت بالا شکسته شدند. لینک بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۳۲.۸ دلاری لمس کرده و سپس وارد روند اصلاح قیمت شد. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۸.۷ تا ۳۲.۸ دلار) در حال حرکت است.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی نزدیک به ۳۲ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۱.۸ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود.

اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۱.۸ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی حمایت روند صعودی است و شکست آن به سمت پایین، ریزش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. اگر این محدوده از دست برود، محدوده‌های ۳۱.۷ و ۳۱.۳ دلار به حمایت از قیمت بر خواهند خاست. حمایت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰.۹ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۳۰.۵ تا ۳۰.۳ دلاری نزدیک خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰ دلاری قرار دارد.

از طرف دیگر، اگر چین لینک جایگاه خود را در بالای حمایت روند صعودی حفظ کند، احتمالا قیمت به سمت سقف کانال حرکت خواهد کرد. به این ترتیب، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۲.۳ تا ۳۲.۴ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۳۲.۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۳۳ و ۳۳.۵ دلاری خواهد بود. محدوده ۳۳.۵ دلار، در نزدیکی مقاومت روند صعودی قرار دارد و شکست آن به سمت بالا، صعود بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت. در این شرایط، محدوده‌های ۳۴.۳ و ۳۵ دلار، مقاومت‌های بعدی قیمت خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۲ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۱.۸ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورتی که سقف کانال صعودی در نزدیکی محدوده ۳۳.۵ دلار به سمت بالا بشکند، شاهد افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۱ آبان (۲ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک مقاومت محدوده ۲۹.۷ دلار را به سمت بالا شکست و روند صعودی جدیدی را در پیش گرفت. قیمت پس از لمس محدوده ۳۱.۹ دلار، وارد روند اصلاح شد. این احتمال وجود دارد که خریداران در نزدیکی محدوده ۳۰.۸ دلاری از قیمت حمایت کنند و مسیر کندل‌ها به سمت سقف کانال صعودی تغییر کند. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، مقاومت محدوده‌های ۲۹.۷، ۳۰ و ۳۰.۸ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۰.۹ تا ۳۰.۸ دلاری دیده می‌شود.
 • احتمالا خریداران در نزدیکی حمایت روند از قیمت حمایت خواهند کرد و لینک به سمت سقف کانال صعودی تغییر مسیر خواهد داد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از شکستن مقاومت محدوده ۲۹.۴ دلاری، از سد مقاومت محدوده‌های ۳۰.۴ و ۳۰.۸ دلاری عبور کرد. لینک حتی از محدوده ۳۱ دلاری هم فراتر رفت و بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۳۱.۹ دلاری ثبت کرد. پس از لمس این محدوده، قیمت وارد روند اصلاح شد و تا نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۸.۶۵ تا ۳۱.۹۰ دلار) سقوط کرد. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر در حال رنج زدن به سر می‌برد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی جدید شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۰.۸ و ۳۲.۴ دلاری قرار دارد. در صورت ادامه یافتن روند اصلاح، احتمالا خریداران در نزدیکی حمایت روند صعودی، اجازه ریزش بیشتر را به قیمت نمی‌دهند.

به این ترتیب، اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۳۱.۶۵ دلاری قرار گرفته است. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۳۲.۴ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند صعودی است و شکست معتبر آن به سمت بالا، افزایش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط، محدوده‌های ۳۳ و ۳۳.۷ دلار، مقاومت‌های بعدی قیمت خواهند بود. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۳۴.۳ دلار قرار خواهد داشت.

اما اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۳۱.۷ دلاری با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰.۹ تا ۳۰.۸ دلاری قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی حمایت روند صعودی قرار دارد و شکست آن به سمت پایین، ریزش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت. حمایت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰.۲ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۹.۷ و ۲۹.۴ دلاری هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۱ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۰.۹ تا ۳۰.۸ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت روند صعودی (محدوده ۳۲.۴ دلار)، شاهد افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

 

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۰ آبان (۱ نوامبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از شکست در عبور از مقاومت خط روند نزولی، تا نزدیکی محدوده ۲۸.۶ دلاری سقوط کرد. سپس، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته، مقاومت روند را به سمت بالا شکست. این احتمال وجود دارد که روند افزایشی در کوتاه مدت به راه خود ادامه دهد. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک مقاومت محدوده ۲۹.۵ تا ۲۹.۷ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) را به سمت بالا بشکنند.
 • در نمودار یک ساعته،‌ مقاومت یک خط روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ دلار به سمت بالا شکسته شد.
 • در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۰ دلاری حفظ کند احتمالا روند صعودی در کوتاه مدت به راه خود ادامه خواهد داد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود، حمایت محدوده ۲۹.۳ دلار را به سمت پایین شکست. لینک حتی از محدوده ۲۹ دلاری هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۸.۶ دلاری لمس کرد. سپس، حمایت خریداران تلاش دیگری را برای جبران ارزش از دست رفته شکل داد. در این مسیر، محدوده ۲۹ دلاری باز پس گرفته شد. در ادامه، مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ دلار به سمت بالا شکسته شد. در حال حاضر، بازگشت به نقطه شکست هم تکمیل شده و به نظر می‌رسد روند صعودی جدیدی شکل گرفته است.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت بالا بشکنند. قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۲ تا ۲۸.۶۵ دلار) نفوذ کرده و در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی در حال حرکت است.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر قرار گرفته است. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰.۸ دلاری قرار دارد. هرگونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۳۱.۵ تا ۳۱.۸ دلار پیش خواهد برد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۲.۴ دلاری قرار خواهد داشت.

از طرف دیگر، اگر چین لینک در عبور از مقاومت محدوده ۳۰.۴ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده‌های ۳۰ و ۲۹.۵ دلاری قرار خواهد داشت. سپس، محدوده ۲۹ دلاری از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۸.۷ و ۲۸.۲ دلار خواهد کشاند. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷.۷ دلاری قرار خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۰ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD)‌ نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۰ و ۲۹.۴ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت:‌با شکسته شدن مقاومت محدوده ۳۰.۴ دلار، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۹ آبان (۳۱ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک حمایت محدوده ۳۰ دلار را از دست داد و تا نزدیکی محدوده ۲۹ دلاری سقوط کرد. اگر لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۹.۳ دلاری حفظ کرده و مقاومت محدوده ۳۰ دلار را به شکل معتبر به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک حمایت محدوده ۳۰ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته است.
 • در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی مهم مشاهده می‌شود که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۰ دلاری قرار دارد.
 • در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده ۲۹.۳ دلاری حفظ کند و مقاومت محدوده ۳۰ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود، حمایت محدوده ۳۰ دلار را از دست داد و تا نزدیک محدوده ۲۹ دلاری سقوط کرد. تلاش برای جبران ارزش، لینک را تا نزدیکی مقاومت خط روند پیش برد اما قیمت در عبور از این محدوده با شکست مواجه شد. در نتیجه قیمت به عقب رانده شد و تا نزدیکی حمایت ۲۹.۳ دلاری سقوط کرد.

اکنون این ارز دیجیتال در نزدیکی محدوده حمایتی ۲۹.۳ دلاری خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک خط روند نزولی مهم با مقاومتی در نزدیکی محدوده ۳۰ دلاری دیده می‌شود.

لینک برای افزایش قیمت، ابتدا باید جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۲۹.۳ دلاری حفظ کند و سپس باید مقاومت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند. اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰ دلاری و مقاومت خط روند نزولی قرار دارد. شکست معتبر این محدوده می‌تواند راه را برای رشد بیشتر قیمت باز کند. به این ترتیب، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلاری قرار خواهد داشت. سپس، محدوده ۳۰.۷ تا ۳۱ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۳۱.۶ و ۳۲.۴ دلار پیش خواهد برد.

اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹.۳ دلاری قرار دارد. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، احتمالا روند ریزشی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۰ دلاری قرار خواهد داشت. سپس، محدوده‌های ۲۸.۶ و ۲۸.۲ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۷.۷ تا ۲۷.۴ دلار خواهد کشاند. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلاری قرار خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۹ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۳۸ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۹.۳ و ۲۹ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکست معتبر محدوده مقاومتی ۳۰ دلار،‌ احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۸ آبان (۳۰ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از شکستن حمایت روند صعودی به سمت پایین، تا نزدیکی محدوده ۲۹.۹ دلار سقوط کرد. در صورتی که قیمت جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۰ دلاری حفظ کند و مقاومت محدوده ۳۰.۷ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک حمایت محدوده‌های ۳۱ و ۳۰.۴ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، حمایت یک روند صعودی مهم در نزدیکی محدوده ۳۱ دلاری به سمت پایین شکسته شده است.
 • در صورتی که لینک جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۳۰ دلاری حفظ کند و مقاومت خط روند نزولی (در نزدیکی محدوده ۳۰.۷ دلار) را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود، حمایت روند صعودی را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۷.۹ تا ۳۲ دلار) سقوط کرد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. اگر لینک بتواند جایگاه خود را در بالای محدوده ۳۰ دلاری حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلار قرار دارد. سپس، مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی محدوده ۳۰.۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، احتمالا روند صعودی جدیدی ایجاد می‌شود. به این ترتیب، در قدم بعدی مقاومت محدوده‌های ۳۱.۴، ۳۱.۷ و ۳۲ دلار در برابر رشد قیمت خواهند ایستاد. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۳۲.۴ و ۳۳ دلار پیش خواهد برد.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۳۰.۴ دلار با شکست مواجه شود یا حمایت محدوده ۳۰ دلاری را از دست بدهد، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹.۹ دلاری قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. سپس، محدوده‌های ۲۹.۷ و ۲۹ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۸.۶ و ۲۸.۲ دلار نزدیک خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۸ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI:‌ شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۳۹ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۳۰ و ۲۹.۹ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکسته شدن مقاومت محدوده ۳۰.۷ و ۳۱ دلاری، احتمالا با افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت روبرو خواهیم بود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۷ آبان (۲۹ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک تا نزدیکی محدوده ۳۲ دلاری صعود کرد و سپس وارد روند اصلاح شد. در صورتی که مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۳۱.۵ دلار به سمت بالا شکسته شود احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:‌

 • چین لینک مقاومت محدوده ۳۰.۸ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته یک روند صعودی مهم در حال شکل گیری است که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۰.۵ دلاری قرار دارد.
 • در همین نمودار یک روند نزولی عظیم نیز شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۱.۵ دلاری قرار دارد.
 • در صورتی که لینک حمایت روند صعودی را حفظ کرده و مقاومت روند نزولی را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود تا نزدیکی محدوده ۲۹.۴ دلاری سقوط کرد و سپس تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. در این مسیر مقاومت محدوده ۳۰.۸ دلار به سمت بالا شکسته شد و لینک بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۳۲ دلاری لمس کرد. سپس، قیمت وارد روند اصلاح شد و به سمت کف روند صعودی حرکت کرد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی به تازگی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت پایین شکسته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم در حال شکل گیری است که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۰.۵ دلاری قرار دارد. در همین نمودار، شاهد یک خط روند نزولی نیز هستیم که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۱.۵ دلاری قرار دارد. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۷.۹ تا ۳۲ دلار) در حال حرکت است.

اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۰.۵ دلاری و حمایت روند صعودی قرار گرفته است. در صورتی که این محدوده به سمت پایین شکسته شود، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. به این ترتیب، محدوده‌ ۳۰ دلاری در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های حمایتی ۲۹.۵، ۲۹ و ۲۸.۶ دلار نزدیک خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر چین لینک حمایت محدوده ۳۰.۵ دلار را حفظ کند، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۱ دلاری خواهد بود. سپس، مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۳۱.۵ دلاری در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. با شکستن این محدوده به سمت بالا، شاهد افزایش بیشتر قیمت تا سقف کانال صعودی خواهیم بود. در قدم بعدی، اگر لینک بتواند مقاومت روند صعودی در نزدیکی محدوده ۳۲.۴ دلاری را به سمت بالا بشکند، با افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت روبرو خواهیم شد. در غیر این صورت، قیمت به سمت حمایت روند صعودی حرکت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۷ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: حمایت روند صعودی در نزدیکی محدوده ۳۰.۵ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکسته شدن مقاومت محدوده‌ ۳۱.۵ دلار (مقاومت روند نزولی) و ۳۲.۴ دلار (مقاومت روند صعودی)، شاهد افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۶ آبان (۲۸ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از لمس محدوده ۳۳.۹ دلاری، روند نزولی جدیدی را در پیش گرفت و حمایت روند صعودی را به سمت پایین شکست. اکنون قیمت مقاومت روند نزولی را به سمت بالا شکسته و در صورت عبور از محدوده مقاومتی ۳۰.۶ تا ۳۱ دلار، شاهد افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود. خلاصه وضعیت قیمت چین لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک محدوده‌های مقاومتی ۲۹ و ۲۹.۶ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت یک روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۲۹.۵ دلاری به سمت بالا شکسته شده است.
 • در صورتی که لینک محدوده‌های مقاومتی ۳۰.۶ و ۳۱ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از لمس سقف کانال صعودی روندی نزولی را در پیش گرفت. با شتاب گرفتن روند ریزش، حمایت روند صعودی به سمت پایین شکسته شد. قیمت، محدوده‌ حمایتی ۳۰.۸ دلار را هم از دست داد. لینک حتی از محدوده ۲۹.۷ دلاری هم پایین‌تر رفت و با یک اسپایک قوی، کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۷.۹ دلاری لمس کرد. سپس تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد و قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۳۳.۹۲ تا ۲۷.۹ دلار) نفوذ کرد. در ادامه محدوده ۲۹.۶ دلاری نیز باز پس گرفته شد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۹ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، مقاومت یک روند نزولی مهم در نزدیکی محدوده ۲۹.۶ دلار به سمت بالا شکسته شده است.

اولین مقاومت چین لینک در نزدیکی محدوده ۳۰.۶ تا ۳۱ دلاری قرار گرفته است. محدوده ۳۱ دلاری در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. با شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، احتمالا روند صعودی به راه خود ادامه خواهد داد. به این ترتیب، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۱.۶ دلاری خواهد بود. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۳۲.۵ و ۳۳ دلار پیش خواهد برد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۳.۹ دلاری قرار خواهد داشت.

از طرف دیگر ماجرا، اگر چین لینک در عبور از مقاومت محدوده ۳۰.۶ یا ۳۱ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۹.۷ دلاری قرار خواهد داشت. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، محدوده ۲۹.۴ تا ۲۹ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر، می‌تواند لینک را به سمت محدوده ۲۸.۲ دلاری نزدیک کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۶ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۹.۶ و ۲۹ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورتی که قیمت از محدوده مقاومتی ۳۰.۶ تا ۳۱ دلار عبور کند، احتمالا روند صعودی به راه خود ادامه خواهد داد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۵ آبان (۲۷ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک پس از شکستن مقاومت الگوی مثلث، روندی صعودی را در پیش گرفت و قیمت تا نزدیکی محدوده ۳۴ دلاری پیش رفت. اکنون لینک در الگوی کنج صعودی قرار گرفته و احتمالا در کوتاه مدت شاهد ریزش قیمت خواهیم بود. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک محدوده‌های مقاومتی ۳۱.۶، ۳۲.۴ و ۳۳ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۳۳ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد شکل گیری الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) هستیم که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۳۲.۳ دلاری قرار دارد.
 • در صورت شکسته شدن حمایت الگوی کنج صعودی و محدود ۳۱.۴ دلار به سمت پایین، احتمال ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات خود، مقاومت الگوی مثلث را به سمت بالا شکست و روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. در این مسیر محدوده مقاومتی ۳۱.۶ دلار به سمت بالا شکست. سپس، قیمت وارد روند اصلاح شد و تا نزدیکی محدوده ۳۱.۳ دلاری کاهش یافت. در ادامه محدوده‌های ۳۲ و ۳۲.۴ دلاری نیز به سمت بالا شکسته شدند. لینک حتی از محدوده ۳۳ دلاری هم فراتر رفت و بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۳۴ دلاری لمس کرد. در ادامه روند اصلاح قیمت آغاز شد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۳۳ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی، بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، شاهد شکل گیری یک الگوی کنج صعودی هستیم. حمایت این الگو در نزدیکی محدوده ۳۲.۳ دلاری دیده می‌شود. در الگوی کنج صعودی، احتمال شکستن حمایت و ریزش قیمت بیشتر است. در صورتی که حمایت الگو به شکل معتبر به سمت پایین شکسته شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. در حال حاضر قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۸.۷ تا ۳۴ دلار) نفوذ کرده است.

به این ترتیب، حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۱.۴ دلار و حمایت روند صعودی خواهد بود. اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، احتمالا سرعت ریزش قیمت بیشتر خواهد شد. این محدوده همچنین در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر، دیده می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۳۰.۴ و ۲۹.۹ دلار هدایت خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۹ دلاری است.

از طرف دیگر، اگر قیمت جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۳۱.۵ دلاری حفظ کند، احتمالا لینک به سمت سقف کانال حرکت خواهد کرد. در این صورت، مقاومت محدوده‌های ۳۲ تا ۳۲.۴ و ۳۲.۷ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. مقصد بعدی، مقاومت روند صعودی و محدوده ۳۴.۳ دلاری خواهد بود. اگر مقاومت روند به سمت بالا شکسته شود، شاهد رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۵ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI:‌ شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۳۲.۳ و ۳۱.۴ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۳۲.۴، ۳۳ و ۳۴.۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۳ آبان (۲۵ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک با لمس محدوده ۳۱.۵ دلاری، روند نزولی جدیدی را در پیش گرفت و قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۸.۷ دلاری سقوط کرد. اکنون، لینک در نزدیکی مقاومت الگوی مثلث در حال حرکت است و در صورت شکستن مقاومت این محدوده به سمت بالا، احتمالا شاهد افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک محدوده‌های مقاومتی ۲۹.۸ و ۳۰.۳ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله خوبی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد الگوی مثلث هستیم. مقاومت این الگو در نزدیکی محدوده ۳۰.۹ دلاری دیده می‌‌شود.
 • با شکسته شدن مقاومت الگوی مثلث، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته روندی نزولی را در پیش گرفته و محدوده‌های حمایتی ۳۰.۵ و ۲۹.۷ دلار را به سمت پایین شکست. قیمت حتی از محدوده ۲۹ دلاری هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۸.۷ دلار لمس کرد. سپس، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد و محدوده‌های ۲۹.۸ و ۳۰.۴ دلار به سمت بالا شکسته شدند.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۳۰ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث هستیم که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۳۹.۹ دلاری دیده می‌شود. اگر مقاومت الگوی مثلث به شکل معتبر به سمت بالا شکسته شود، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۳۱.۴ دلاری قرار خواهد داشت. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۱.۶۵ دلار خواهد بود. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۳۲.۴ دلار هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۳۳ دلاری قرار خواهد داشت.

از طرف دیگر ماجرا، اگر لینک در عبور از مقاومت الگوی مثلث با شکست مواجه شود، احتمال بوجود آمدن یک روند نزولی جدید وجود خواهد داشت. در این شرایط، اولین حمایت در نزدیکی محدوده ۳۰.۴ دلار و سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۸.۷ تا ۳۰.۹ دلار) خواهد بود. سپس، محدوده ۲۹.۸ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر قرار دارد. سپس محدوده ۲۹.۶ دلار در نزدیکی حمایت الگوی مثلث در برابر ریزش قرار می‌گیرد. شکست معتبر این محدوده به سمت پایین، احتمالا ریزش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۳ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی پررنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۶۷ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۹.۸ و ۲۹.۶ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکسته شدن مقاومت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۳۰.۹ دلار، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک موفق شد جایگاه خود را در بالای حمایت روند نزولی حفظ کند و تا نزدیکی مقاومت روند پیش‌روی کرد. در صورتی که لینک مقاومت روند نزولی (محدوده ۲۴.۷ دلار) را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، مقاومت محدوده ۲۴.۶ دلار را به سمت بالا شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری پیش رفت.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته روند نزولی مهمی شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۲.۸ و ۲۴.۶ دلار قرار دارند.
 • در صورتی که محدوده مقاومت روند نزولی به سمت بالا شکسته شود، شاهد رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته در امتداد حمایت روند نزولی به راه خود ادامه داد و تا نزدیکی محدوده ۲۳.۵ دلاری سقوط کرد سپس، قیمت به سمت سقف کانال حرکت کرده و تا نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری بالا رفت و به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۷.۹ تا ۲۳.۵ دلار) نفوذ کرد. مقاومت روند اجازه رشد بیشتر را به قیمت نداد و در نتیجه لینک به سمت کف کانال متمایل شد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک روند نزولی مهم شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن در نزدیکی محدوده‌های ۲۲.۸ و ۲۴.۶ دلار قرار دارند.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۴.۶ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند نزولی است و شکست معتبر آن به سمت بالا، به معنای افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهد بود. سپس، محدوده مقاومتی ۲۵ تا ۲۵.۳ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۵.۶ دلار و سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۲۶، ۲۶.۵ و ۲۷.۴ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر چین لینک در عبور از مقاومت روند نزولی با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴.۲ دلاری قرار خواهد داشت. سپس، حمایت مهم محدوده‌های ۲۳.۶، ۲۳ و ۲۲.۸ دلار در برابر ریزش قرار خواهند گرفت. محدوده ۲۲.۸ دلار در نزدیکی حمایت روند نزولی قرار گرفته و در صورت شکستن به سمت پایین ریزش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۲۲.۴ و ۲۲ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی : در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی‌ (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۴ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۲.۸ دلار (حمایت روند نزولی)، مهم‎‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکسته شدن مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۴.۶ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۲۰ مهر (۱۲ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک محدوده‌های حمایتی ۲۶ و ۲۵ دلار را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۴ دلاری سقوط کرد. در صورتی که لینک، حمایت روند نزولی را حفظ کند، احتمالا قیمت به سمت سقف کانال حرکت خواهد کرد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک حمایت محدوده‌های ۲۶، ۲۵.۶، و ۲۵ دلار را از دست داد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۴ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله زیادی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100)‌ قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، روند نزولی جدیدی شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلاری قرار دارد.
 • در صورتی که لینک حمایت روند نزولی را حفظ کند، قیمت به سمت سقف کانال حرکت خواهد کرد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود و پس از تکمیل بازگشت به نقطه شکست (پولبک) الگوی مثلث، روند نزولی جدیدی را آغاز کرد. در این مسیر،‌ محدوده‌های حمایتی ۲۶.۳ و ۲۶ دلار به سمت پایین شکسته شدند. با ادامه پیدا کردن روند نزولی، محدوده‌های ۲۵.۶ و ۲۵ دلاری نیز از دست رفتند. لینک حتی از محدوده ۲۴.۴ دلار هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۴.۱۱ دلاری لمس کرد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله زیادی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، روند نزولی جدیدی شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری قرار دارد. در صورتی که لینک،‌ حمایت روند نزولی را حفظ کند، قیمت به سمت سقف کانال حرکت خواهد کرد.

به این ترتیب، اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۴.۶ دلاری قرار خواهد داشت. پس از آن، محدوده ۲۵ دلار در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۷.۹ تا ۲۴.۱۱ دلار) در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵.۳ دلاری است. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند نزولی قرار دارد و شکسته شدن آن به سمت بالا، احتمالا افزایش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت.

مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ و ۲۶ دلاری خواهد بود. محدوده ۲۶ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. هر گونه رشد بیشتر، می‌تواند لینک را به سمت محدوده‌های ۲۶.۳ تا ۲۶.۵ دلار هدایت کند. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷.۴ تا ۲۷.۷ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۴.۷ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۴ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی حمایت روند نزولی قرار دارد و شکستن آن به سمت پایین، به معنای ریزش بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهد بود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۳.۶ دلاری قرار خواهد داشت. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت حمایت محدوده‌های ۲۳ تا ۲۲.۸ دلار هدایت خواهد کرد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۲.۴ و ۲۲ دلاری خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۲۰ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD)‌ نمودار یک ساعته، حالت نزولی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۳۵ قرار دارد.
 • حمایت: محدوده ۲۴ دلار (حمایت روند نزولی)، مهم‌ترین حمایت لینک به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورتی که مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلار، به سمت بالا شکسته شود، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۹ مهر (۱۱ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، حمایت الگوی مثلث و روند رنج را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلاری سقوط کرد. اکنون قیمت در حال بازگشت به نقطه شکست به سر می‌برد و در صورتی که نتواند از مقاومت محدوده ۲۷ دلار عبور کند، با روند نزولی جدیدی روبرو خواهیم شد. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک محدوده‌های ۲۶ و ۲۶.۶ دلار را باز پس گرفت.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۶ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، حمایت الگوی مثلث و روند رنج در نزدیکی محدوده‌های ۲۶.۶ و ۲۶ دلار به سمت پایین شکسته شدند.
 • در صورتی که لینک در عبور از محدوده مقاومتی ۲۷ دلار با شکست مواجه شود، روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات خود، حمایت الگوی مثلث و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت پایین شکست. لینک حتی حمایت روند رنج (در نزدیکی محدوده ۲۶ دلاری) را نیز به سمت پایین شکست و کمترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلاری لمس کرد.

سپس تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد و قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۷.۹ تا ۲۵.۲ دلار) نفوذ کرد. اکنون این ارز دیجیتال یا قیمتی بیشتر از ۲۶ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی پایین‌تر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته جای گرفته‌اند. در حال حاضر، قیمت به نقطه شکست (پولبک) نزدیک شده و پس از آن به نظر می‌رسد روند نزولی جدیدی شکل گرفته است.

در صورت نزولی شدن روند، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۲ دلاری قرار خواهد داشت. سپس، محدوده‌های ۲۶، ۲۵.۶ و ۲۵ دلار در برابر ریزش قرار خواهند گرفت. اگر این محدوده‌ها هم به سمت پایین شکسته شوند، قیمت به سمت محدوده ۲۴.۴ و ۲۴ دلار حرکت خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر لینک، حمایت محدوده ۲۶.۶ و ۲۶ دلار را حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. در این شرایط، اولین مقاومت در نزدیکی محدوده ۲۶.۹ دلار خواهد بود. سپس،‌ محدوده‌های ۲۷.۴ و ۲۷.۷ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۸ دلاری هدایت خواهد کرد. این محدوده در نزدیکی مقاومت روند رنج قرار گرفته و در صورت شکسته شدن به سمت بالا، احتمالا افزایش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۲۸.۶، ۲۹، ۲۹.۴ و ۳۰ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۹ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی:  در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۹ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۶.۲ تا ۲۶ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت ۲۷ و ۲۸ دلار به سمت بالا، احتمالا شاهد رشد بیشتر قیمت در کوتاه مدت خواهیم بود.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات خود، یک روند رنج را دنبال می‌کند. دو تلاش لینک برای شکستن مقاومت روند با شکست مواجه شده و اکنون شاهد الگوی مثلث هستیم. در صورتی که قیمت از مقاومت الگوی مثلث و روند رنج عبور کند، احتمالا در کوتاه مدت با رشد قیمت روبرو خواهیم شد. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • تلاش چین لینک برای شکستن مقاومت محدوده ۲۸ دلار با شکست مواجه شد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۷.۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) را به سمت پایین بشکنند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند رنج مهم شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری قرار دارد.
 • در صورتی که قیمت مقاومت الگوی مثلث و روند رنج را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در یک روند رنج در حال حرکت است. روز گذشته لینک تلاش کرد تا مقاومت محدوده ۲۸ دلار را به سمت بالا بشکند اما موفق به این کار نشد و روند نزولی جدیدی شکل گرفت.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی درست بر روی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته جای گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک روند رنج مهم شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن در نزدیکی محدوده‌های ۲۶ و ۲۸ دلاری قرار دارد. در همین نمودار می‌توانیم یک الگوی مثلث را نیز متصور شویم. حمایت و مقاومت این مثلث به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۶.۶ و ۲۷.۵ دلار جای دارند.

اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷.۴ دلاری است. این محدوده در نزدیکی مقاومت الگوی مثلث قرار دارد و شکسته شدن آن، می‌تواند به معنای افزایش بیشتر قیمت باشد. در صورتی که قیمت از این محدوده عبور کند، مقاومت محدوده ۲۷.۷ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرد. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری و مقاومت روند رنج قرار گرفته است. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، احتمالا روند صعودی به راه خود ادامه خواهد داد. به این ترتیب، مقاومت محدوده‌های ۲۸.۶، ۲۹، ۲۹.۴ و ۳۰ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

از طرف دیگر ماجرا، اگر چین لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۷.۵ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۹ دلار و سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۵.۸۹ تا ۲۷.۹۱ دلار) خواهد بود. خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم در همین محدوده قرار گرفته است. با شکستن این حمایت، محدوده ۲۶.۶ دلار در برابر ریزش قرار خواهد گرفت. این محدوده در نزدیکی حمایت الگوی مثلث قرار دارد و شکسته شدن آن به سمت پایین، احتمالا ریزش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۶.۲ و ۲۶ دلار هدایت خواهد کرد. این محدوده در نزدیکی حمایت روند نزولی دیده می‌شود و در صورت شکست معتبر به سمت پایین، ریزش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، حمایت محدوده‌های ۲۵.۶، ۲۵، ۲۴.۴ و ۲۴ دلار در برابر ریزش قرار خواهند گرفت.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۴ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۶.۶ و ۲۶ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت محدوده‌های ۲۷.۵ و ۲۸ دلار به سمت بالا، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۶ مهر (۸ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته خود،‌ پس از رسیدن به محدوده ۲۵.۸ دلاری حمایت خوبی را از سوی خریداران دریافت کرد و تا نزدیکی محدوده ۲۷.۷ دلار صعودی کرد. اکنون قیمت در یک الگوی مثلث در حال حرکت است. اگر مقاومت الگوی مثلث به سمت بالا شکسته شود، احتمالا روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک، محدوده ۲۶.۸ دلار و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۶ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، شاهد یک الگوی مثلث هستیم که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۷.۳۵ دلار دیده می‌شود.
 • در صورتی که لینک، مقاومت الگوی مثلث را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، تا نزدیکی محدوده ۲۷.۷ دلار پیش رفت و به سطوح ۲۳.۶ و ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۸.۲ تا ۲۵.۸۶ دلار) نفوذ کرد. مقاومت محدوده ۲۷.۷ دلار، اجازه رشد بیشتر را به قیمت نداد و روند کاهشی جدیدی شکل گرفت. این بار قیمت در محدوده ۲۶.۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت. در ادامه محدوده ۲۶.۷ و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته به سمت بالا شکسته شدند.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۶ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، شاهد شکل گیری یک الگوی مثلث هستیم که مقاومت و حمایت آن در نزدیکی محدوده‌های ۲۶.۶ و ۲۷.۳۵ دلاری قرار دارند. اکنون قیمت در نزدیکی مقاومت مثلث در حال حرکت است و در صورت شکستن این محدوده به سمت بالا، احتمالا قیمت با رشد بیشتری روبرو خواهد شد.

اولین مقاومت قیمت در نزدیکی مقاومت مثلث و محدوده ۲۷.۳۵ دلاری قرار دارد. اگر این محدوده به شکل معتبر به سمت بالا شکسته شود، مقاومت محدوده‌های ۲۷.۷ تا ۲۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۲۸ و ۲۸.۶ دلاری خواهد بود. هر گونه رشد بیشتر،‌ قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۹، ۲۹.۴ و ۳۰ دلار هدایت خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر لینک در عبور از مقاومت الگوی مثلث با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۸ دلار و خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود. حمایت مهم بعدی در نزدیکی محدوده ۲۶.۶ دلار و حمایت الگوی مثلث قرار دارد.

اگر این محدوده به سمت پایین شکسته شود، احتمالا روند نزولی به راه خود ادامه خواهد داد. به این ترتیب، حمایت محدوده‌های ۲۶ و ۲۵.۶ دلار در برابر ریزش قرار خواهند گرفت. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۵، ۲۴.۴ و ۲۴ دلار هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۶ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۵ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۶.۶ دلار در نزدیکی حمایت مثلث، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکسته شدن مقاومت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۷.۳۵ دلار، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. بعد از شکست، احتمال شکل گرفتن پولبک نیز وجود دارد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۵ مهر (۷ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک در روز ششم اکتبر، به حرکت خود در یک روند رنج مانند ادامه داد و در نهایت حمایت این روند را به سمت پایین شکست. قیمت تا نزدیکی محدوده ۲۵.۲ دلاری سقوط کرد و سپس تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شد. در صورتی که قیمت جایگاه خود را در بالای حمایت ۲۶ دلار حفظ کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک حمایت محدوده‌های ۲۷، ۲۶.۷ و ۲۶ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) را به سمت بالا بشکنند.
 • در نمودار یک ساعته، یک خط روند صعودی جدیدی شکل گرفته که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۲۶.۱ دلار قرار دارد.
 • در صورتی که قیمت حمایت خط روند را حفظ کند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز ششم اکتبر تا نزدیکی محدوده ۲۵ دلاری سقوط کرد. حمایت خوب خریداران در این ناحیه خیلی زود قیمت را به محدوده ۲۷ دلاری بازگرداند. لینک حتی از محدوده ۲۷ دلار هم فراتر رفت و بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۸.۲ دلاری لمس کرد. پس از آن، یک اصلاح پرشتاب قیمت را به محدوده ۲۵.۸ دلاری کشاند. در حال حاضر، تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شده و قیمت به سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۸.۲ تا ۲۸.۸۶ دلار) نفوذ کرده است.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۳ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت بالا بشکنند.

با ادامه یافتن روند صعودی، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری قرار دارد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. سپس، محدوده ۲۷.۵ تا ۲۷.۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۲۸ و ۲۸.۶ دلار هدایت خواهد کرد. سپس، مقاومت محدوده‌های ۲۹، ۲۹.۴، ۳۰ و ۳۰.۵ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

از طرف دیگر ماجرا، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۷ دلاری با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۳ تا ۲۶.۱ دلاری قرار خواهد داشت. محدوده ۲۶.۱ دلار در نزدیکی حمایت خط روند قرار دارد و در صورت شکسته شدن به سمت پایین، احتمالا ریزش بیشتر قیمت را در پی خواهد داشت. در ادامه، محدوده‌های حمایتی ۲۵.۶، ۲۵، ۲۴.۴ و ۲۴ دلار، حمایت‌های بعدی قیمت خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۵ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۴ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۶.۱ دلار در نزدیکی خط روند، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با ادامه یافتن روند صعودی، محدوده‌های مقاومتی ۲۷، ۲۷.۵، ۲۸، ۲۸.۶ و ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۳ مهر (۵ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، مقاومت روند نزولی را به سمت بالا شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۷.۲ دلاری پیش رفت. اکنون قیمت در یک الگوی مثلث در حال حرکت است. در صورت شکستن مقاومت الگو، احتمالا شاهد رشد بیشتر قیمت خواهیم بود. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک مقاومت محدوده‌های ۲۶.۵ و ۲۶.۸ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۶ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) را به سمت بالا بشکنند.
 • در نمودار یک ساعته شاهد الگوی مثلث هستیم. مقاومت مثلث در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلاری دیده می‌شود.
 • اگر لینک، مقاومت الگوی مثلث را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از چند ساعت رنج زدن، از سد مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلار گذشت. کمترین و بیشترین قیمت ساعات اخیر چین لینک در نزدیکی محدوده‎های ۲۵.۶ و ۲۷.۲ دلار ثبت شده است.

اکنون قیمت در بالای سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۸.۱۶ تا ۲۵.۶ دلار) در حال رنج زدن است و کندل‌های ساعتی در تلاشند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت بالا بشکنند. در نمودار یک ساعته، یک الگوی مثلث تشکیل شده که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلاری قرار دارد. اگر لینک این محدوده را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

در این شرایط، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۷ دلاری خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر دیده می‌شود. سپس، مقاومت محدوده ۲۷.۴ تا ۲۷.۸ دلار در برابر قیمت قرار خواهد گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های مقاومتی ۲۸ تا ۲۸.۶ دلار هدایت خواهد کرد. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۲۹، ۲۹.۴، ۳۰ و ۳۰.۵ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر ماجرا، اگر چین لینک در عبور از مقاومت الگوی مثلث با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. به این ترتیب، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۳ تا ۲۶.۱ دلار خواهد بود. محدوده ۲۶.۱ دلار، در نزدیکی حمایت الگوی مثلث قرار گرفته و در صورت شکسته شدن به سمت پایین، ریزش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ و ۲۵ دلاری خواهد بود. هر گونه ریز بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۴.۴ و ۲۴ دلاری هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۳ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۱ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۶.۲ دلار در نزدیکی حمایت الگوی مثلث، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با شکسته شدن مقاومت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلار، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۲ مهر (۴ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک حمایت روند صعودی را به سمت پایین شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۶ دلاری سقوط کرد. اگر لینک بتواند جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۲۵.۸ دلار حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک محدوده حمایتی ۲۷ و ۲۶.۷ دلار را به سمت پایین شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی با فاصله کمی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، روند نزولی جدیدی شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلاری قرار دارد.
 • در صورت حفظ حمایت روند نزولی و شکسته شدن مقاومت این روند به سمت بالا، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، حمایت روند صعودی را به سمت پایین شکست. لینک حتی از محدوده ۲۶.۷ دلاری هم پایین‌تر رفت و کمترین قیمت ساعات اخیر خود را در نزدیکی محدوده ۲۶ دلار لمس کرد. در حال حاضر، قیمت در پایین سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۳ تا ۲۸.۱۹ دلار) در حال رنج زدن است.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، روند نزولی جدیدی شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلاری دیده می‌شود.

اگر لینک محدوده مقاومتی ۲۶.۵ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. به این ترتیب، مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۷.۴ تا ۲۷.۸ دلار خواهد بود. در ادامه، محدوده‌های ۲۸ و ۲۸.۶ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۹ و ۲۹.۴ دلار هدایت خواهد کرد. مقصد بعدی در نزدیکی محدوده‌های ۳۰ و ۳۰.۵ دلاری خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر چین لینک در عبور از مقاومت روند نزولی با شکست مواجه شود، احتمالا روند ریزش به راه خود ادامه خواهد داد. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۸ دلاری خواهد بود. سپس، محدوده ۲۵ دلاری در برابر ریزش قیمت خواهد ایستاد. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده‌های ۲۴۵ و ۲۳.۵ دلار نزدیک خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۲ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۴۰ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۵.۸ دلار در نزدیکی حمایت روند نزولی، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت روند نزولی در نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلار، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۱ مهر (۳ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک تا نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلاری پیش رفت و سپس وارد روند اصلاح قیمت شد. اکنون تلاش برای جبران ارزش از دست رفته آغاز شده و در صورت شکسته شدن مقاومت روند صعودی به سمت بالا، شاهد رشد بیشتر قیمت خواهیم بود. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک، مقاومت محدوده‌های ۲۶.۵، ۲۷ و ۲۷.۴ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۷ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، روند صعودی مهمی ایجاد شده که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلار قرار دارد.
 • اگر لینک محدوده حمایت روند را حفظ کند یا مقاومت روند صعودی را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از مدتی رنج زدن محدوده‌های مقاومتی ۲۶.۵ و ۲۷ دلار را به سمت بالا شکست. لینک، حتی از محدوده ۲۷.۴ دلاری هم فراتر رفت و بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۷.۸ دلار لمس کرد. سپس، روند اصلاح قیمت آغاز شد و لینک تا نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلاری سقوط کرد.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۷ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند. در نمودار یک ساعته، روند صعودی مهمی شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۶.۶ و ۲۸.۶ دلار قرار دارند.

با ادامه یافتن روند اصلاح قیمت، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۶ تا ۲۶.۵ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر (از ۲۲ تا ۲۷.۸ دلار) دیده می‌شود. این محدوده همچنین در نزدیکی حمایت روند صعودی قرار دارد و در صورت شکسته شدن به سمت پایین، احتمالا ریزش بیشتر قیمت را به دنبال خواهد داشت.

حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۶.۵ و ۲۶ دلاری است. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۵ دلار هدایت خواهد کرد. محدوده ۲۵ دلاری، در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۴.۳ دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر لینک، محدوده ۲۷.۸ دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. به این ترتیب، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۸ دلاری خواهد بود. با ادامه یافتن روند صعودی، مقاومت محدوده‌های ۲۸.۶ و ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. محدوده ۲۸.۶ دلار در نزدیکی مقاومت روند صعودی است و در صورت شکستن معتبر آن به سمت بالا، احتمالا روند صعودی به راه خود ادامه خواهد داد. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به محدوده‌های ۲۹.۴، ۳۰ و ۳۰.۵ دلار نزدیک خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۳ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۶.۶ دلار (حمایت روند صعودی)، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: در صورت شکسته شدن مقاومت روند صعودی در نزدیکی محدوده ۲۸.۶ دلار، احتمال افزایش بیشتر قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. ‌

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۱۰ مهر (۲ اکتبر ۲۰۲۱)

قیمت چین لینک پس از ساعت‌ها رنج زدن روندی صعودی را در پیش گرفت و تا نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلاری بالا رفت. اکنون قیمت در روند اصلاحی به سر می‌برد و در صورت حفظ محدوده ۲۵.۸ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک مقاومت محدوده‌های ۲۴.۵، ۲۵ و ۲۵.۵ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته است.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم تشکیل شده که حمایت آن در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلاری قرار دارد.
 • در صورتی که قیمت، حمایت محدوده ۲۵.۸ و ۲۵.۶ دلار را حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته و پس از ساعت‌ها رنج زدن، محدوده مقاومتی ۲۴ دلار را به سمت بالا شکست. قیمت وارد روند صعودی شد و محدوده‌های مقاومتی ۲۵ و ۲۵.۵ دلار هم یکی پس از دیگری به سمت بالا شکسته شدند. لینک حتی از محدوده ۲۶ دلاری هم فراتر رفت و بالاترین قیمت ساعات اخیر را در نزدیکی محدوده ۲۶.۷ دلار لمس کرد. سپس، روند اصلاح قیمت آغاز شد و لینک را تا نزدیکی محدوده ۲۵.۸ دلاری پایین کشید.

اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۵ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در نمودار یک ساعته، یک روند صعودی مهم شکل گرفته که حمایت و مقاومت آن به ترتیب در نزدیکی محدوده‌های ۲۵.۶ و ۲۷.۴ دلار قرار دارند.

اگر لینک محدوده حمایتی ۲۵.۸ و ۲۵.۶ دلار را حفظ کند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. در این شرایط، اولین مقاومت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۶.۵ دلاری خواهد بود. سپس محدوده‌های ۲۷ و ۲۷.۴ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. محدوده ۲۷.۴ دلار، در نزدیکی مقاومت روند صعودی قرار گرفته و در صورت شکستن به سمت بالا، احتمالا روند صعودی به راه خود ادامه خواهد داد. سپس محدوده‌های مقاومتی ۲۸، ۲۸.۶ و ۲۹ دلار در برابر قیمت قرار می‌گیرند. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت محدوده ۲۹.۴ دلار هدایت خواهد کرد.

از طرف دیگر ماجرا، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۶.۵ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۵.۶ دلار خواهد بود. این محدوده در نزدیکی سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. این محدوده همچنین در نزدیکی حمایت روند صعودی قرار گرفته و شکستن آن به سمت پایین، می‌تواند ریزش بیشتر قیمت را به دنبال داشته باشد. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۵ و ۲۴.۵ دلاری خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر، لینک را به سمت محدوده‌های ۲۴.۳ تا ۲۴ دلار هدایت خواهد کرد. محدوده ۲۴.۳ دلار در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی صعود اخیر دیده می‌شود. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۳.۵ دلاری قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۱۰ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت نزولی کمرنگی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۵.۸ و ۲۵.۶ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با شکسته شدن مقاومت روند صعودی در نزدیکی محدوده ۲۷.۴ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۹ مهر (۱ اکتبر ۲۰۲۱)

چین لینک مقاومت الگوی مثلث را به سمت بالا شکست و تا نزدیکی محدوده ۲۴.۴ دلاری پیش رفت و پس از یک اصلاح جزئی به حالت رنج زدن درآمد. در صورت حفظ حمایت محدوده ۲۳.۵ دلار، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. خلاصه وضعیت قیمت در ساعات اخیر به این شرح است:

 • لینک، جایگاه خود را در بالای محدوده حمایتی ۲۳.۴ دلار حفظ کرد.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۳ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی، بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته‌اند.
 • در نمودار یک ساعته، یک روند رنج مانند شکل گرفته که مقاومت آن در نزدیکی محدوده ۲۴ دلاری است.
 • در صورتی که قیمت، محدوده رنج را به سمت بالا بشکند، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک در ادامه حرکات روز گذشته، تا نزدیکی محدوده ۲۳.۴ دلار سقوط کرد و سپس در مسیر رنج مانندی قرار گرفت. در عین حال، قیمت به سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۵.۵ تا ۲۲ دلار) نفوذ کرده است. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۳ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی بالاتر از خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته‌اند. در حال حاضر قیمت در تلاش است تا مقاومت روند رنج را به سمت بالا بشکند. با شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، احتمالا روند صعودی در کوتاه مدت به راه خود ادامه خواهد داد.

اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۴.۳ تا ۲۴.۵ دلار قرار دارد. سپس، مقاومت محدوده ۲۵ و ۲۵.۵ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۶، ۲۶.۵ و ۲۷ دلار هدایت خواهد کرد.

از طرف دیگر ماجرا، اگر لینک در عبور از مقاومت محدوده ۲۴.۳ دلار با شکست مواجه شود، احتمالا روند نزولی جدیدی شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۳.۷ تا ۲۳.۵ دلار خواهد بود. اگر این محدوده هم به سمت پایین شکسته شود، محدوده ۲۳ و ۲۲.۸ دلار از قیمت حمایت خواهند کرد. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۲.۴ دلار هدایت خواهد کرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۹ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته، حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته، در سطح ۵۸ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده ۲۳.۷ تا ۲۳.۵ دلار، مهم‌ترین حمایت قیمت به شمار می‌رود.
 • مقاومت: با صعودی شدن روند، محدوده‌های مقاومتی ۲۴.۷، ۲۵، ۲۵.۵ و ۲۶ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک ۸ مهر (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

چین لینک در روز ۲۷ سپتامبر حمایت الگوی مثلث را به سمت پایین شکست. اکنون شاهد شکل‌گیری یک الگوی مثلث جدید هستیم که قیمت، مقاومت آن را به سمت بالا شکسته است. احتمال می‌رود خریداران در نزدیکی محدوده ۲۳.۲ دلاری از قیمت حمایت کنند. در این صورت، روند صعودی جدیدی شکل خواهد گرفت. خلاصه وضعیت چین لینک در ساعات اخیر به این شرح است:

 • چین لینک مقاومت محدوده‌های ۲۳ و ۲۳.۶ دلار را به سمت بالا شکست.
 • اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی بیشتر از ۲۲ دلار معامله می‌شود و کندل‌های ساعتی در تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) را به سمت پایین بشکنند.
 • در نمودار یک ساعته، مقاومت الگوی مثلث در نزدیکی محدوده ۲۳.۶ دلار به سمت بالا شکسته شده است.
 • با کامل شدن بازگشت قیمت به نقطه شکست (پولبک) در صورتی که خریداران از قیمت حمایت کنند، در کوتاه مدت با روند صعودی جدیدی روبرو خواهیم شد.

تحلیل پرایس اکشن چین لینک

چین لینک پس از لمس مقاومت محدوده ۲۵.۵ دلار، روندی نزولی را در پیش گرفت. در ۲۷ سپتامبر، حمایت الگوی مثلث به سمت پایین شکسته شد و لینک تا نزدیکی محدوده ۲۲ دلاری سقوط کرد. تلاش لینک برای جبران ارزش از دست رفته تا نزدیکی محدوده ۲۳.۷ دلار ادامه یافت اما بار دیگر قیمت وارد روند نزولی جدیدی شد. در نمودار یک ساعته، شاهد یک الگوی مثلث جدید هستیم. قیمت پس از برخورد با حمایت این مثلث، روندی صعودی را در پیش گرفت و مقاومت الگوی مثلث را در نزدیکی محدوده ۲۳.۶ دلار به سمت بالا شکست.

روند صعودی تا نزدیکی محدوده ۲۴.۵ دلاری پیش رفت و سپس لینک وارد روند اصلاح قیمت شد. اکنون این ارز دیجیتال با قیمتی کمتر از ۲۴ دلار خرید و فروش می‌شود و کندل‌های ساعتی در حال تلاش هستند تا خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را به سمت پایین بشکنند.

در صورتی که قیمت در محدوده ۲۳.۴ دلار، مورد حمایت خریداران قرار بگیرد، احتمال افزایش قیمت در کوتاه مدت وجود خواهد داشت. به این ترتیب، اولین مقاومت لینک در نزدیکی محدوده ۲۳.۷ دلاری قرار خواهد داشت. این محدوده در نزدیکی سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی ریزش اخیر (از ۲۵.۵ تا ۲۲ دلار) دیده می‌شود. مقاومت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۴.۳ دلاری خواهد بود. سپس، محدوده‌های ۲۴.۵ تا ۲۴.۹ دلار در برابر قیمت قرار خواهند گرفت. هر گونه رشد بیشتر، لینک را به سمت مقاومت محدوده ۲۵.۵ دلاری نزدیک خواهد کرد.

از طرف دیگر ماجرا، اگر قیمت پس از رسیدن به نقطه شکست، مورد حمایت خریداران قرار نگیرد و محدوده ۲۳.۶ دلار به سمت پایین شکسته شود، احتمالا روند نزولی در کوتاه مدت به راه خود ادامه خواهد داد. در این صورت، اولین حمایت قیمت در نزدیکی محدوده ۲۳.۲ تا ۲۳ دلار خواهد بود. سپس، محدوده‌ ۲۲.۸ دلار از قیمت حمایت خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر، قیمت را به سمت محدوده ۲۲.۳ تا ۲۲ دلار خواهد کشاند. حمایت بعدی در نزدیکی محدوده ۲۱.۳ دلاری خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت چین لینک
نمودار تغییرات قیمت چین لینک روز ۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در حین نگارش این تحلیل، شاخص مکدی (MACD) نمودار یک ساعته حالت صعودی را نمایش می‌دهد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی نمودار یک ساعته در سطح ۵۶ قرار گرفته است.
 • حمایت: محدوده‌های ۲۳.۳، ۲۲.۸ و ۲۲.۳ دلار، مهم‌ترین حمایت‌های قیمت به شمار می‌روند.
 • مقاومت: با صعودی شدن مجدد روند، محدوده‌های مقاومتی  ۲۴.۵، ۲۴.۹ و ۲۵.۵ دلار، در برابر قیمت قرار خواهند گرفت.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت چین لینک

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =

دکمه بازگشت به بالا