تحلیل امروز قیمت کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۷ دی ( ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲)

کاردانو پس از این که روز دهم ژانویه در محدوده ۱/۱۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، حرکت پر قدرتی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های مهم ۱/۲۰، ۱/۳۵  و سپس ۱/۴۲ دلاری امروز هم موفق شد از محدوده ۱/۵۰ دلار عبور کند و خودش را به محدوده ۱/۵۳ دلاری برساند. امروز و در این قیمت ADA با مقاومت روبرو شده است و در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۵۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA در یک هفته گذشته و پس از کسب حمایت در محدوده ۱/۱۰ دلاری حرکت صعودی پر قدرتی را آغاز کرد و کاردانو در این مدت با عبور از مقاومت‌های مهم ۱/۲۰ و ۱/۳۵ دلار خودش را به محدوده ۱/۵۳ دلاری رساند تا افزایش قیمت نزدیک به ۴۰ درصدی را تجربه کند.

در حال حاضر کاردانو در محدوده ۱/۵۳ تا ۱/۵۵ دلاری با مقاومت روبرو شده است، در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، محدوده ۱/۵۹ تا ۱/۶۰ و سپس ۱/۷۰ و ۱/۷۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۵۳ تا ۱/۵۵ دلاری نشود و حمایت ۱/۵۰ تا ۱/۴۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی حمایت بعدی در محدوده ۱/۴۵ و سپس ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از موج  صعودی اخیر قرار گرفته است . در صورت از دست دادن آن خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۰ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت کاردانو جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۷ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۷۶ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۵۳ تا ۱/۵۵ دلار است پس از آن محدوده ۱/۵۹ تا ۱/۶۰ دلار قرار دارد. سپس ۱/۷۰ و ۱/۷۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۵۰ تا ۱/۴۹ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۴۵ دلار و سپس ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۵ دی ( ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲)

کاردانو پس از اینکه روز ۱۰ ژانویه موفق شد موقعیتش را در محدوده ۱/۱۰ دلاری تثبیت کند، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های مهم در محدوده ۱/۱۸ تا ۱/۲۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۱/۲۶ و ۱/۳۰ دلار، موفق شد روز ۱۳ ژانویه تا مرز ۱/۳۵ دلاری هم پیشروی کند. در این قیمت اما ADA با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر کاردانو روز گذشته تا محدوده ۱/۲۳ تا ۱/۲۲ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و به محدوده ۱/۳۰ دلاری هم رسید اما موفق به عبور از آن نشد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۲۷ تا ۱/۲۶ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA پس از تثبیت موقعیت در محدوده ۱/۱ دلاری حرکت پرقدرتی را آغاز کرد و در این مسیر با عبور از مقاومت های مهم ۱/۲۰ و  ۱/۳۰ دلار موفق شد تا مرز ۱/۳۵ دلار هم پیشروی کند در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد و روز گذشته تا محدوده ۱/۲۳ تا ۱/۲۲ دلاری اصلاح شد. با این حال در این قیمت کاردانو با برخورد به خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۳۱ دلار هم پیشروی کرد. کاردانو با برخورد به این محدوده متوقف شد تا اصلاح دیگری را تجربه کند در این مسیر امروز تا محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر کاردانو با کسب حمایت در محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند در این مسیر اولین محدوده مقاومت در محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار قرار گرفته است در صورت عبور از این منطقه مقاومت بعدی برای کاردانو در محدوده ۱/۳۵ خواهد بود سپس قیمت‌های ۱/۳۸ و ۱/۴۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتیکه کاردانو موفق به عبور است محدوده ۱/۳۰ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱.۲۶ تا ۱.۲۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم خواهد بود و سپس مرحله ۱/۲۲ دلاری قرار دارد. هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند کار دانو را تا محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۵ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار است پس از آن محدوده ۱/۳۵ دلار قرار دارد. سپس ۱/۳۸ و ۱/۴۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۲ دلار و سپس ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۸ دی ( ۸ ژانویه ۲۰۲۲)

کاردانو که روز پنجم ژانویه موفق به عبور از محدوده ۱.۳۵ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت مهم در محدوده ۱.۳۰ دلاری وارد فاز نزولی شد . به این ترتیب ADA روز ششم ژانویه تا محدوده ۱.۲۰ دلار پایین کشیده شد و در این محدوده کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. کاردانو پس از کسب حمایت در این محدوده حرکت تازه‌ای را آغاز کرد و حتی تا محدوده ۱.۳۰ دلاری هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مقاومت نشد و دوباره روز گذشته به محدوده ۱.۲۰ دلاری بازگشت. کاردانو که در این محدوده از حمایت نسبی برخوردار بود این بار هم مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه را آغاز کند  و امروز تا محدوده ۱.۲۴ دلاری پیشروی کرد در زمان نگارش این مطلب ADA  با قیمت  ۱.۲۴ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که تقریباً از روز ۲۹ دسامبر تا پنجم ژانویه در یک محدوده مستطیل شکل بین قیمت های ۱.۳۰ تا ۱.۴۰ دلار در نوسان بود در نهایت کف این محدوده را از دست داد و ریزش سنگینی را تجربه کرد. در این مسیر محدوده ۱.۲۰ و ۱.۱۹ دلار هم پایین کشیده شد در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. هرچند که روز ششم ژانویه موفق به عبور از محدوده ۱.۲۹ تا ۱.۳ نشد و روز گذشته مجددا به سطح ۱.۲۰ دلاری بازگشت. با توجه به وجود سفارش‌های خرید در این منطقه این بار هم کاردانو و این محدوده را از دست نداد و امروز تا محدوده ۱.۲۴ دلاری پیشروی کرد.

در حال حاضر محدوده ۱.۲۷ تا ۱.۲۸ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش شدید اخیر و همچنین میانگین متحرک ساده ساعته و خط روند نزولی سطح مقاومت مهم برای کاردانو محسوب می‌شود در صورتی که موفق به عبور از آن محدود شود و موقعیت خود را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم حرکت صعودی تازه ای را ببینیم در این مسیر محدوده ۱.۳۰ و سپس ۱.۳۵ دلار سطوح مقاومت مهم خواهند بود و پس از آن محدوده ۱.۴۰ دلاری پیش روی ADA قرار دارد

در سمت دیگر ماجرا اگر کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱.۲۷ دلاری نشود و با برخورد به خط روند نزولی ریجکت شود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد در این مسیر اصلاحی محدوده ۱.۲۳ اولین سطح حمایت خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می تواند کارنامه ۱.۲۰ ۱.۱۹ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۸ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۷ تا ۱/۲۸ دلار است پس از آن محدوده ۱/۳۰ دلار قرار دارد. سپس ۱/۳۵ و ۱/۴۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۳ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۴ دی ( ۴ ژانویه ۲۰۲۲)

کاردانو که روزهای اول، دوم و سوم ژانویه برای عبور از محدوده ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلاری تلاش می‌کرد، موفق به انجام این کار نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر ADA حمایت ۱/۳۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز کاردانو این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA پس از اینکه روزهای گذشته موفق به عبور از محدوده ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلار نشد، مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر کاردانو حمایت مهم ۱/۳۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۱/۳۰ دلار پایین کشیده شد.

در این قیمت اما کاردانو با برخورد به خط روند شکسته شده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند، به این ترتیب امروز این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر اولین مقاومت در مسیر صعودی کاردانو در محدوده ۱/۳۴ دلاری و در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته  قرار دارد.  از آنجایی که در این محدوده شاهد سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر هستیم انتظار داریم محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلاری مقاومت مهمی برای کاردانو باشد. درصورت عبور از این مانع، ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلار به عنوان سطح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور از محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح دوباره قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۳۱ دلار اولین حمایت خواهد بود و در صورت از دستد ادن آن محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۲۸ دلاری در نزدیکی خط روند می‌تواند از قیمت دفاع کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۴ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۷ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار است پس از آن محدوده ۱/۳۷ تا ۱/۳۸ دلار قرار دارد. سپس ۱/۴۰ و ۱/۴۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۱ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۳۰ دلار و سپس ۱/۲۸ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۱ دی ( ۱ ژانویه ۲۰۲۲)

کاردانو که روز ۳۰ دسامبر تا محدوده ۱/۳۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت حمایت شد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ADA تا محدوده ۱/۳۷ تا ۱/۳۸ دلار هم پیشروی کرد اما با برخورد به این مقاومت متوقف شد و روز گذشته تا محدوده ۱/۲۹ و ۱/۲۸ دلار اصلاح شد. در این قیمت کاردانو با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب کاردانو سال ۲۰۲۱ را با قیمت ۱/۳۰ دلار به پایان برد. امروز هم کاردانو با عبور از خط روند نزولی تا محدوده ۱/۳۴ دلاری پیشروی کرد و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، کاردانو پس از اینکه روز گذشته موفق به عبور کامل از محدوده ۱/۳۸ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۱/۲۸ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو با برخورد به خط روند حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را غاز کند و موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۲ دلاری عبور کند. سپس با پولبک به سطح شکسته شده به حرکت خود ادامه دهد.

در حال حاضر محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۴ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر ( از ۱/۳۸ تا ۱/۲۸ دلار) اولین سطح مقاومت خواهد بود و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۳۷ تا ۱/۳۸ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این مانع، قیمت‌های ۱/۴۰ و سپس ۱/۴۵ دلار سطوح بعدی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا درصورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۳۰ دلار سطح حمایت مهم خواهعد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۱/۲۸ و سپس ۱/۲۶ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۱ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۹ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار است پس از آن محدوده ۱/۳۷ تا ۱/۳۸ دلار قرار دارد. سپس ۱/۴۰ و ۱/۴۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۲ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۳۰ دلار سپس  ۱/۲۸ و ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۹ دی ( ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۲۷ دسامبر از محدوده ۱/۵۹ تا ۱/۶۰ دلاری ریجکت شده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت در این مسیر ADA حمایت‌های ۱/۵۰ و ۱/۴۵ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۱/۳۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. کاردانو در این مسیر تا محدوده ۱/۳۴ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد و متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۴ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA پس از اینکه موفق به عبور از مانع ۱/۶ دلاری نشد درون یک الگوی کنج نزولی (Falling wedge) قرار گرفت. در این مسیر کاردانو با لمس سطوح سقف و کف الگو به حرکت خود ادامه داد و امروز تا محدوده ۱/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. با لمس این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز تا محدوده سقف الگو در نزدیکی قیمت ۱/۳۴ دلاری هم پیشروی کرد.

در حال حاضر کاردانو با مقاومت در این قیمت روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از خط روند نزولی و خروج از الگوی کنج نزولی شود، انتظار داریم حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در نزدیکی ۱/۳۶ دلار مقاومت بعدی است و سپس محدوده ۱/۳۸ دلار مانع بعدی خواهد بود. قیمت‌های ۱/۴۰ و سپس ۱/۴۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۴ دلاری نشود، احتمال بازگشت به کف کانال وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۱/۳۲ و سپس ۱/۳۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای کاردانو خواهند بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۲۷ و ۱/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۹ دی

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو زیر ۵۰ و در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار است پس از آن محدوده ۱/۳۷ تا ۱/۳۸ دلار قرار دارد. سپس ۱/۴۰ و ۱/۴۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۲ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۳۰ دلار  و سپس  ۱/۲۷ تا ۱/۲۵ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۷ دی ( ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز یکشنبه ۲۶ دسامبر در محدوده ۱/۴۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۱/۴۵ دلاری هم عبور کند و روز گذشته تا مرز ۱/۶ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر ADA حمایت‌های ۱/۵۵ و ۱/۵۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۴۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۴۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA پس از اینکه موفق به عبور از مقاومت ۱/۶ دلاری نشد در مسیر نزولی قرار گرفت. به این ترتیب با از دست دادن حمایت‌های ۱/۵۵ و ۱/۵۰ تا ۱/۴۹ دلار، امروز تا مرز ۱/۴۵ تا ۱/۴۴ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو توسط خط روند حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۱/۵۰ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در نزدیکی ۱/۵۲ تا ۱/۵۳ دلار سطح مقاومت بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۱/۶ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۴۶ تا ‍۱/۴۴ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی اولین سطح حمایت مهم خواهد بود. در صورت از دست رفتن این محدوده، حمایت بعدی در نزدیکی ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۷ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو زیر ۵۰ و در محدوده ۳۷ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۹ تا ۱/۵۰ دلار است پس از آن محدوده ۱/۵۲ تا ۱/۵۳ دلار قرار دارد. سپس ۱/۵۹ تا ۱/۶ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۶ تا ۱/۴۴ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۴۰ دلار  و سپس  ۱/۳۸ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۴ دی ( ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱)

اگر با تحلیل‌های روزهای گذشته همراه ما بوده باشید حتما می‌دانید که کاردانو پس از کسب حمایت در محدوده قیمت ۱/۲۰ دلاری در روز ۲۰ دسامبر حرکت تازه‌ای را آغاز کرده بود. در این مسیر ADA از مقاومت‌های مهم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۱/۲۵ و سپس خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۷ دلار گذشت  تا با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر کاردانو از مقاومت ۱/۳۵ دلاری خط روند نزولی هم گذشت و روز گذشته تا مرز ۱/۵۰ دلار به حرکت خود ادامه داد. با این حال با برخورد به این مقاومت متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر  ADA تا محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ دلار پایین کشیده شد ولی با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۴۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

با نگاه به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته متوجه خواهیم شد ADA روز پنجشنبه ۲۳ دسامبر موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۵ دلار عبور کند. در ادامه از محدوده ۱/۴۰ دلاری هم گذشت و روز گذشته خودش را به مرز ۱/۵۰ دلار رساند. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر کاردانو تا محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ دلار پایین کشیده شد اما خط روند صعودی در این قیمت از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا کاردانو این فرصت را داشته باشد تا به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در حال حاضر کاردانو با خط روند نزولی در محدوده ۱/۴۳ دلاری روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. قیمت‌های ۱/۴۷ و سپس ۱/۵۰ دلار موانع مهم بعدی در مسیر ADA خواهند بود. در صورت عبور از این مانع، قیمت‌های ۱/۵۵ و ۱/۶۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود نشود و حمایت مهم ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۳۶ دلار و سپس محدوده ۱/۳۲ تا ۱/۳۰ دلار سطوح حمایت مهم برای کاردانو خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۴ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۳ دلار است پس از آن محدوده ۱/۴۷ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۵۰ و سپس ۱/۵۵ و ۱/۶ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۸ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۳۶ دلار  و سپس  ۱/۳۲ تا ۱/۳۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲ دی ( ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۲۰ دسامبر در محدوده ۱/۲۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های مهم در محدوده ۱/۲۵ و ۱/۳۳ دلار تا محدوده ۱/۳۷ دلاری به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت اما ADA با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر کاردانو امروز تا محدوده ۱/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب تا محدوده ۱/۳۶ دلاری هم پیشروی کرد اما این بار هم موفق به عبور از خط روند نزولی نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۳۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA پس از اینکه موفق شد در روزهای گذشته از ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۶ دلاری عبور کند به حرکت صعودی خود ادامه داد و روز گذشته تا مرز ۱/۳۷ دلاری به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب امروز تا محدوده ۱/۳ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا کاردانو دوباره به روند صعودی بازگردد.

در حال حاضر خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۵ دلاری اولین مقاومت برای کاردانو محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن قیمت‌های ۱/۳۷ و سپس ۱/۴۰ و ۱/۴۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۵ دلاری نشود و حمایت ۱/۳۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی خط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۲۷ دلار حمایت بعدی است و خط روند شکسته شده در محدوده ۱/۲۵ دلاری به عنوان حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در مسیر  نزولی قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۵ دلار است پس از آن محدوده ۱/۳۷ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۴۰ و سپس ۱/۴۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۰ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۷ دلار  و سپس  ۱/۲۵ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۳۰ آذر ( ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که در روزهای گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار دارد، روز یکشنبه هم با برخورد به این خط روند در محدوده قیمت ۱/۳۰ دلاری متوقف شد و روز گذشته تا مرز ۱/۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه ای را آغاز کرد. در این مسیر کاردانو روز گذشته تا مقاومت ۱.۲۵ دلاری پیشروی کرد. سپس با اصلاح جزیی تا محدوده ۱.۲۳ دلاری عقب نشینی کرد. با کسب حمایت در این قیمت امروز کاردانو حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد و موفق شد از سد ۱.۲۵ دلار عبور کند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو با مقاومت ۱.۲۷ دلاری روبرو شده است و برای عبور از این محدوده تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو در یک مثلث صعودی بزرگ قرار دارد که ضلع پایین مثلث در محدوده ۱.۲۰ دلار از قیمت دفاع میکند. همچنین خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) هم به عنوان مقاومت مانع از حرکت صعودی قیمت می‌شود.

روز یکشنبه هم کاردانو با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۳۰ دلاری متوقف شد و روز گذشته تا ضلع پایین مثلث یعنی محدوده ۱/۲ دلاری پایین کشیده شد. مطابق انتظار در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو امروز از سد مقاومت ۱/۲۵ دلاری عبور کرد و خودش را به مقاومت در محدوده ۱/۲۷ دلار رساند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای ADA در محدوده ۱/۲۷ دلاری قرار دارد در صورت عبور از این محدوده خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم کاردانو به حرکت صعودی خود ادامه دهد.  در مسیر صعودی محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ و سپس ۱/۳۷ و ۱/۴۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۲۷ و سپس ۱/۲۹ تا ۱/۳ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۲۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت خواهد بود و در صورت از دست رفتن این حمایت احتمال بازگشت قیمت به محدوده ۱/۲۳ و سپس ۱/۲۰ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳۰ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۷ دلار است پس از آن محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ و سپس ۱//۳۷ و ۱/۴۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۵ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۳ دلار  و سپس  ۱/۲۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۸ آذر ( ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته تا محدوده ۱/۲۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و امروز موفق شد از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۲۵ و سپس خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۸ دلاری عبور کند و تا قیمت ۱/۳۱ دلار هم به حرکت خود ادامه دهد. در این قیمت ADA با مقاومت روبرو شد و امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۲۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که درون یک مثلث قرار داشت، روز گذشته با برخورد به ضلع پایین مثلث در قیمت ۱/۲۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری راتجربه نکند.

به این ترتیب با کسب حمایت در محدوده ۱/۲۰ دلاری، کاردانو این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو از سد مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته گذشت و موفق شد از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) عبور کند. به عبور از این محدوده، ADA تا محدوده ۱/۳۱ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد. اما امروز با برخورد به این قیمت متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۲۸ دلاری خط روند شکسته شده از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم ADA به حرکت خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۱/۳۱ تا ۱/۳۳ دلار اولین مقاومت مهم خواهد بود. سپس محدوده ۱/۳۸ و پس از ان محدوده ۱/۴۲ و ۱/۴۵ دلاری، سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۲۸ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۲۲ و ۱/۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۸ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۱ تا ۱/۳۲ دلار است پس از آن محدوده ۱/۳۷ تا ۱/۳۸ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ و سپس ۱//۴۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۸ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار  و سپس ۱/۲۲ و ۱/۲۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۵ آذر ( ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روزهای گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود. روز سه شنبه با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۲۸ دلاری متوقف و مجبور به  عقب نشینی شد. در این مسیر ADA روز گذشته تا محدوده ۱/۲۰ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد ولی با لمس این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در نزدیکی قیمت ۱/۲۵ دلاری عبور کند. کاردانو با عبور از این مقاومت به حرکت خود ادامه داد و حتی از سد محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۲۹ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم گذشت و تا مرز ۱/۳۴ دلاری پیشروی کرد. با این حال در این محدوده با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاح قیمت قرار بگیرد. در مسیر اصلاحی امروز تا محدوده ۱/۲۸ دلاری (MA 100) پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو با کسب حمایت در محدوده ۱/۲۸ دلاری در قیمت ۱/۳۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA همچنان در کانال نزولی قرار دارد اما روز گذشته موفق شد با عبور از محدوده ۱/۲۵ دلای از سد ضلع بالای مثلثی که درون آن قرار گرفته بود عبور کند و به این ترتیب با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر کاردانو از سد مقاومت ۱/۲۸ تا ۱/۳۰ دلاری هم عبور کرد و خودش را به محدوده ۱/۳۴ دلاری رساند. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به اصلاح جزئی شود. در این مسیر تا محدوده ۱/۲۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اصلاح شد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز دوباره این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۴ دلاری قرار دارد، در صو رت عبور از این محدوده، سقف کانال در محدوده ۱/۳۷ دلار به عنوان مانع بعدی در نظر گرفته می‌شود. در صورت خروج از سقف کانال و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۱/۴۰ و سپس ۱/۴۲ و ۱/۴۵  دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۴ و سپس ۱/۳۷ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی اولین حمایت همان میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۱/۲۸ دلار است. در صورت از دست دادن آن محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار قرار دارد و سپس محدوده ۱/۲۳ و ۱/۲۰ دلار سطوح حمایت بعدی محسوب خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۵ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار است پس از آن محدوده ۱/۳۷ تا ۱/۳۸ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ و سپس ۱//۴۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۸ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار  و سپس ۱/۲۳ و ۱/۲۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۴ آذر ( ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۱۳ دسامبر تا محدوده ۱/۲۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب روز گذشته این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر ADA تا محدوده ۱/۲۷ تا ۱/۲۸ دلاری هم پیشروی کرد اما در این محدوده با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شد تا امروز دوباره تا محدوده ۱/۲۴ و ۱/۲۵ دلاری پایین کشیده شود. کاردانو امروز و در این قیمت با حمایت روبرو شد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر تا محدوده ۱/۲۷ دلاری هم خودش را بالا کشید اما باز هم با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۲۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA همچنان در کانال نزولی قرار دارد. روز دوشنبه هم کادرانو تا محدوده ۱/۲۰ دلاری پایین کشیده شد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب با تکیه بر خط روند حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۱/۲۸ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. اگر نگاه دقیق‌تری به نمودار بیندازیم شاهد تسکیل یک الگوی مثلث هستیم که قیمت با برخورد به اضلاع بالا و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم ADA با لمس ضلع پایین مثلث تا ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۲۷ تا ۱/۲۸ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد.

امروز و در زمان نگارش این مطلب قیمت با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۲۷ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلاری اولین سطح حمایت خواهد بود در صورتی که این حمایت بتواند از قیمت دفاع کند، کاردانو این فرصت را خواهد داشت تا یکبار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن احتمال ادامه روند صعودی تا سقف کانال وجود دارد. در این مسیر محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش (۱/۴ تا ۱/۲۰ دلار) مقاومت مهم بعدی خواهد بود. سپس محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ و پس از ان محدوده سقف کانال در نزدیکی ۱/۳۷ دلار موانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۲۷ تا ۱/۲۸ دلار نشود و حمایت ۱/۲۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۲۴ دلاری ضلع پایین مثلث حمایت بعدی است و در صورت ریزش بیشتر امکان ملاقات دوباره ADA با قیمت‌های ۱/۲۲ و ۱/۲۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۴ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۷ تا ۱/۲۸ دلار است پس از آن محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ و سپس ۱//۳۷ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۲ دلار  و سپس ۱/۲۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۱ آذر ( ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که در چند روز گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار داشت روز گذشته تا محدوده ۱/۲ دلاری هم پایین کشیده شد. در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا این فرصت را داشته باشد که حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو از سد مقاومت‌های ۱/۳ دلاری خط روند نزولی و سپس ۱/۳۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کرد و امروز تا مرز ۱/۴۲ دلار به حرکت خود ادامه داد. با این حال در این قیمت  ADA با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. امروز و در مسیر اصلاحی کاردانو تا محدوده ۱/۳۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۳۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد،‌ ADA که درون یک کانال نزولی قرار دارد روز گذشته در محدوده ۱/۲ دلاری کف کانال مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کند. در این مسیر کاردانو موفق شد از سد مقاومت‌های خط روند نزولی در محدوده ۱/۳ و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۳۳ دلار عبور کند و امروز خودش را به سقف کانال در نزدیکی ۱/۴۲ دلاری برساند. با این حال موفق به خروج از سقف کانال نشد تا دوباره مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر کاردانو امروز تا محدوده ۱/۳۳ دلار (MA 100) پایین کشیده شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۱/۳۳ دلاری سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم ADA یکبار دیگر برای عبور از سقف کانال تلاش کند. در مسیر صعودی محدوده ۱/۳۷ و سپس ۱/۴۱ دلاری موانع قیمت محسوب می‌شود و در صورت عبور از محدوده ۱/۴۱ دلاری و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم تا قیمت‌های ۱/۴۵ تا ۱/۴۷ و سپس ۱/۵۰ دلار به پیشروی ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۷ و ۱/۴۱ دلاری نشود و حمایت ۱/۳۳ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۳۰ دلار میانه کانال سطح حمایت بعدی است و سپس قیمت‌های ۱/۲۵ دلار و ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار در نزدیکی کف کانال سطوح حمایت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۱ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۴ قرار گرفته است و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۷ دلار است پس از آن محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۴۵ و سپس ۱/۴۸ تا  ۱/۵۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۳ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۳۰ دلار  و سپس ۱/۲۰ تا ۱/۱۸ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۰ آذر ( ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که پس از برخورد به مقاومت در محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۵۰ دلاری در روز هفتم دسامبر مجبور به عقب نشینی شده بود، در این مسیر تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفت  و با از دست دادن حمایت‌های مهم تا محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار هم پایین کشیده شد. کاردانو که پیش از این هم در این قیمت مورد حمایت قرار گرفته بود، این بار هم با لمس این محدوده حمایت شد و امروز حرکت تازه‌ای را آغاز کرده است. امروز و در مسیر صعودی کاردانو تا محدوده ۱/۲۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شده است. در زمان نگارش این مطلب کاردانو ۱/۲۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA همچنان در کانال نزولی قرار داد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر کاردانو روز هفتم دسامبر با برخورد به سقف کانال متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. به این ترتیب با از دست دادن حمایت‌های ۱/۴ و ۱/۳ دلاری، تا مرز ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار هم پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر و در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۶ دلار در سطح فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار دارد در صورتی که ADA موفق به عبور ازا ین محدوده شود، انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۳۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی مانع مهم بعدی خواهد بود سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۳۵ دلار و سپس ۱/۳۸ دلار در نزدیکی سقف کانال سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۲۵ دلاری نشود، احتمال بازگشت به کف کانال وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۲۲ دلار و سپس ۱/۲۰ دلار سطوح حمایت مهم برای ADA محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۱۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۰ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۵ دلار است پس از آن محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۳۰ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۳۵ و سپس ۱/۳۸ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۲ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۰ دلار  و سپس ۱/۱۵ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۸ آذر ( ۹ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز ۷ دسامبر در محدوده ۱.۴۸ تا ۱.۵۰ دلاری با مقاومت روبرو شده بود روز گذشته تا محدوده ۱.۳۵ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حتی تا محدوده ۱.۴۰ تا ۱.۴۲ دلار هم پیشروی کرد اما باز هم با مقاومت روبرو شد و امروز مجددا تا محدوده ۱.۳۵ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱.۳۵ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که همچنان درون یک کانال نزولی قرار دارد پس از برخورد به سقف کانال در محدوده ۱.۴۸ دلاری در روز سه شنبه مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر کاردانو تا میانه کانال در نزدیکی قیمت ۱.۳۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند با این حال موفق به عبور از محدوده ۱.۴۰ تا ۱.۴۲ دلاری نشد تا امروز مجدداً در مسیر نزولی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۱.۳۵ تا ۱.۳۴دلار اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب می شود در صورتیکه این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم ADA حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۱.۳۸ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی اولین سطح مقاومت مهم برای ADA خواهد بود درصورت عبور از این محدوده انتظار داریم کاردانو یک بار دیگر برای عبور از مقاومت ۱.۴۰ تا ۱.۴۲ دلاری در نزدیکی سقف کانال تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده مقاومت بعدی در نزدیکی  ۱.۴۵ دلاری قرار دارد سپس قیمت‌های ۱.۵۰ و ۱.۵۵ تا ۱.۶۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که  کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱.۳۸ تا ۱.۴۰ دلار نشود و حمایت از ۱.۳۵ تا ۱.۳۴ دلاری را هم از دست بدهد احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱.۳۰ تا ۱.۲۹ دلار محدوده حمایت بعدی است و سپس محدوده ۱.۲۵ و ۱.۲۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۸ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلار است پس از آن محدوده ۱/۴۲ تا ۱/۴۵ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۵۰ و سپس ۱/۵۵ و ۱/۶۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۴ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار و سپس ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۷ آذر ( ۸ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز دوشنبه ۶ دسامبر در محدوده ۱.۳ تا ۱.۲۹ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد در این مسیر از مقاومت ۱.۳۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی عبور کرد و روز گذشته تا مرز ۱.۵۰ دلار پیشروی کرد. این قیمت ADA با مقاومت روبه‌رو شد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر کاردانو امروز تا محدوده ۱.۳۵ دلاری پایین کشیده شد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو درمحدوده ۱.۴۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو همچنان درون یک کانال قرار دارد و به حرکت خود ادامه می دهد. در روزهای گذشته هم کاردانو با لمس کف کانال در محدوده ۱.۳۰ دلاری حمایت شد و حرکت تازه ای را به سمت سقف کانال آغاز کرد در این مسیر از مقاومت های مهم در محدوده ۱.۳۵،  ۱.۴۰ و ۱.۴۵ دلاری عبور کرد روز گذشته موفق شد محدوده سقف کانال در نزدیکی ۱.۴۸ تا ۱.۵۰ دلار را لمس کند. با این حال در این قیمت ADA با مقاومت روبه‌رو شد تا یک بار دیگر در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر کاردانو تا محدوده ۱.۳۵ دلار خط میانی کانال پایین کشیده شد. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر محدوده ۱.۴ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت برای کاردانو خواهد بود. همچنین شاهد خط روند نزولی در محدوده ۱.۴۲ دلار هستیم اگر کاردانو موفق به عبور از این محدوده شود این فرصت را خواهد داشت تا محدود ۱.۴۵ دلار در نزدیکی سقف کانال به حرکت خود ادامه دهد. در صورت عبور از آن محدوده ۱.۵۰ و ۱.۵۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱.۴۰ تا ۱.۴۲ دلار نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱.۳۸ در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند کاردانو را تا محدوده ۱.۳۵ و ۱.۳۴ دلاره میانه کانال پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۷ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ دلار است پس از آن محدوده ۱/۴۵ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۵۰ و سپس ۱/۵۵ و ۱/۶۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۸ تا ۱/۳۷ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۳۵ تا ۱/۳۴ دلار و سپس ۱/۳۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۶ آذر ( ۷ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته موفق به عبور از خط روند نزولی نشده بود، تا محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار پایین کشیده شد. سایه کندل یکساعته ADA حتی محدوده ۱/۲۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب کاردانو فرصت پیدا کرد تا از خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار عبور کند و خودش را به محدوده ۱/۴۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برساند. کاردانو پس از کمی کش و قوس امروز موفق به عبور از این مانع هم شد در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۴۷ تا ۱/۴۸ دلاری سقف کانال معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد، ADA که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود با کسب حمایت در محدوده ضلع پایین مثلث، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر موفق شد از ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار عبور کند. در ادامه مسیر کاردانو از سد مقاومت ۱/۴۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم گذشت و در حال حاضر با مقاومت خط روند نزولی یا به عبارت بهتر سقف کانال در محدوده  ۱/۴۷ تا ۱/۴۸ دلار روبرو شده است.

در صورتی که کاردانو موفق به عبور از این مانع شود و موقعیتش را تثبیت کند، این فرصت را خواهد داشت تا به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۱/۵۰ و سپس ۱/۵۵ دلار موانع بعدی خواهند بود و قیمت‌های ۱/۶۰ و ۱/۷۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از این محدوده نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۲ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت مهم است. پس از ان محدوده قیمت ۱/۴۰ و ۱/۳۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد و  هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ADA را تا محدوده ۱/۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۶ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۷ تا ۱/۴۸ دلار است پس از آن محدوده ۱/۵۰ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۵۵ و سپس ۱/۶۰ تا ۱/۷۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۲ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۴۰ تا ۱/۳۵ دلار و سپس ۱/۳۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۵ آذر ( ۶ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو پس از سقوط روز جمعه و لمس محدوده ۱.۲ تا ۱.۱۹ دلاری روز شنبه موفق شد در محدوده ۱.۳ دلاری موقعیت خود را تثبیت کند.  پس از آن کاردانو حتی تا محدوده ۱.۴۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به مقاومت متوقف شد و مجددا در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ADA تا محدوده ۱.۳ تا ۱.۲۹ دلاری هم پایین کشیده شد. با وجود کسب حمایت در این محدوده روز گذشته کاردانو باز هم در عبور از محدوده ۱.۴ دلاری ناکام ماند و امروز مجددا محدوده ۱.۳ تا ۱.۲۹ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب ADA در این محدوده قیمت با حمایت روبرو شده و در قیمت ۱.۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA درون یک مثلث قرار گرفته است کف مثلث یا در واقع ضلع پایین مثلث در محدوده ۱.۲۹ تا ۱.۳ دلار محدوده حمایتی محسوب می شود و ضلع بالای مثلث در محدوده ۱.۳۵ دلار مقاومت مهم برای کاردانو خواهد بود.

در حال حاضر محدوده ۱.۳ دلاری ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می کند در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم کاردانو یک بار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۱.۳۵ دلاری تلاش کند. در این محدوده شاهد  فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر هم هستیم. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای مثلث، موانع بعدی برای کاردانو در محدوده ۱.۴ و سپس ۱.۴۵ و ۱.۵۰ در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۱.۳۵ دلاری نشود و حمایت ۱.۳ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱.۲۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هرگونه ریزش بیشتر می تواند کاردانو را تا محدوده ۱.۲ تا ۱.۱۹ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۵ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۵ دلار است پس از آن محدوده ۱/۴۰ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۴۵ و ۱/۵۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار و سپس ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۴ آذر ( ۵ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته تا محدوده ۱/۲ دلاری پایین کشیده شده بود، در این قیمت با حمایت روبرو شد و خیلی زود به محدوده ۱/۳ دلاری برگشت. ADA   حتی تا محدوده ۱/۴۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر امروز کاردانو تا محدوده ۱/۳۶ دلاری پایین کشیده شد. در حال حاضر کاردانو در این محدوده مورد حمایت قرار گرفته است و در زمان نگارش این مطلب در نزدیکی ۱/۳۷ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA   پس از سقوط روز گذشته تا محدوده ۱/۲ دلاری، در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت و تا محدوده ۱/۴۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۲ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد از صعود اخیر، اولین سطح حمایت مهم محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمنت ادامه دهد، انتظار داریم کاردانو به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۱/۴۰ دلاری خط روند نزولی اولین سطح مقاومت مهم خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، قیمت‌های ۱/۴۵ و سپس ۱/۵۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۴۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۳۵ تا ۱/۳۲ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۳۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تامحدوده ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودارت غییرات قیمت کاردانو روز ۱۴ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۳ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ دلار است پس از آن محدوده۱/۴۵ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۵۰ و ۱/۵۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۲ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۳  تا ۱/۲۵ دلار و سپس ۱/۲۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۳ آذر ( ۴ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز پنجشنبه موفق به عبور از سقف کانال نزولی در محدوده ۱/۶ دلاری شده بود تا محدوده ۱/۷۵ و ۱/۷۶ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد ولی در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر ADA حمایت ۱/۶ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۱/۵۵ دلار را از دست داد. ریزش شب گذشته بیت کوین سایر ارزهای دیجیتال بازار از جمله کاردانو را هم تحت تاثیر قرار داد و ADA تا محدوده ۱/۳ دلاری هم پایین کشیده شد. دم بلند کندل کاردانو حتی محدوده ۱/۲ تا ۱/۱۹۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به بالای محدوده ۱/۳ دلاری بازگشت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد  ADA پس از برخورد به مقاومت ۱/۷۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر کاردانو حمایت‌های ۱/۶۰ و ۱/۵۵ دلاری را از دست داد و با ریزش شب گذشته تا محدوده ۱/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. کاردانو حتی محدوده ۱/۲ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۳۲ تا ۱/۳۰ دلاری اولین سطح حمایت برای کاردانو خواهد بود، در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم کاردانو در مسیر اصلاح ریزش اخیر قرار بگیرد. در این مسیر محدوده ۱/۴۰  تا ۱/۴۲ دلار و سپس ۱/۴۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مانع بعدی در نظر گرفته می‌شود. قیمت‌های ۱/۵۰ و ۱/۵۵ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای ADA خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ دلاری نشود و حمایت ۱/۳ دلاری را هم از دست بدهد محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۲۶ دلاری و سپس ۱/۲۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۳ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۲۷ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ دلار است پس از آن محدوده۱/۴۵ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۵۰ و ۱/۵۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۳ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۲۸  تا ۱/۲۶ دلار و سپس ۱/۲۰ دلار سطح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۱ آذر ( ۲ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز ۲۸ نوامبر تا محدوده کف کانال در نزدیکی ۱/۴۵ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت صعودی تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کند. در این مسیر ADA از سد مقاومت‌های  ۱/۵۰ و ۱/۵۵ دلاری گذشت و روز گذشته در محدوده ۱/۶۲ دلاری به سقف کانال برخورد کرد. در این قیمت کاردانو متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب محدوده ۱/۵۶ تا ۱/۵۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۵۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ADA با حمایت روبرو شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA همچنان درون کانال نزولی خود قرار دارد و با برخورد به سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر کاردانو روز گذشته با سقف کانال در محدوده ۱/۶۲ دلاری برخورد کرد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب تا محدوده ۱/۵۲ دلاری اصلاح شد. با این حال در این محدوده با حمایت روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب ADA این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر کاردانو در محدوده ۱/۵۵ دلاری معامله می‌شود و با مقاومت ۱/۵۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شده است. در صورتی که کاردانو موفق به عبور از این مانع شود، سقف کانال در نزدیکی ۱/۵۹ تا ۱/۶۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از سقف کانا و تثبیت موقعیت بالای آن کاردانو این فرصت را خواهد داشت تا به حرکت صعودی خود ادامه دهد. قیمت‌های ۱/۶۵ و ۱/۷۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۵۷ تا ۱/۶۰ دلار نشود و حمایت ۱/۵۴ تا ۱/۵۳ دلاری را از دست بدهد احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۵۰ تا ۱/۴۸ دلاری و سپس ۱/۴۵ دلاری میانه کانال سطوح حمایت بعدی خواهند بود و هر گونه ریزش بیتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۹ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۱ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی است و در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۵۷ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۵۹ تا ۱/۶۰ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۶۵ و ۱/۷۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۵۴ تا ۱/۵۳ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۵۰  تا ۱/۴۸دلار و سپس ۱/۴۵  و ۱/۴۰ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱۰ آذر ( ۱ دسامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۲۹ نوامبر موفق به شکست خط روند نزولی در محدوده ۱/۵۸ دلاری شده بود، روپز گذشته هم با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد و تا محدوده سقف کانال در نزدیکی قیمت ۱/۶۳ دلار هم به حرکت خود ادامه داد. در این قیمت ADA با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب امروز کاردانو تا محدوده ۱/۵۵ دلاری پایین کشیده شد و در این قیمت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا کاردانو یکبار دیگر شانس خود را برای عبور از سقف کانال امتحان کند. اما این بار هم کاردانو پس از لمس قیمت ۱/۶۱ دلاری سقف کانال متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۵۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو همچنان درون کانال نزولی خود قرار دارد و در یکی دو روز گذشته برای عبور از سقف کانال تلاش می‌کند. امروز هم ADA با لمس محدوده ۱/۵۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و تا سقف کانال در محدوده ۱/۶۱ دلاری پیشروی کرد، با این حال تا به این لحظه موفق به عبور قیمت از این محدوده نشده است.

در حال حاضر محدوده ۱/۵۸ تا ۱/۵۶ دلار سطح حمایت مهم برای کاردانو محسوب می‌شود، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو یکبار دیگر برای عبور از سقف کانال تلاش کند.

در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱/۶۵ و سپس ۱/۷۰ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود و قیمت‌های ۱/۷۵ و ۱/۸۰ دلار موانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو باز هم موفق به عبور از محدوده ۱/۶۱ تا ۱/۶۲ دلاری سقف کانال نشود و حمایت ۱/۵۸ تا ۱/۵۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۵۰ و سپس ۱/۴۵ دلار سطوح حمایتی مهم برای کاردانو خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۰ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۶۱ و ۱/۶۲ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۶۵ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۷۰ و ۱/۷۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۵۸ تا ۱/۵۵ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۵۰ دلار و سپس ۱/۴۵ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۹ آذر (۳۰ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۲۸ نوامبر در محدوده کف کانال نزولی در محدوده قیمتی ۱.۴۵ تا ۱.۴۰ دلار مورد حمایت قرار گرفته بود حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد، در این مسیر کاردانو از سد مقاومت‌های ۱.۵۰ و ۱.۵۵ دلار گذشت و روز گذشته خودش را به محدوده ۱.۶۰ رساند. در این محدوده کاردانو  که با خط روند نزولی روبرو شده بود پولبکی ب سطح ۱.۵۵ انجام داد و سپس به حرکت صعودی خود ادامه داد. به این ترتیب ADA با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۱.۵۸ دلار امروز تا مرز ۱.۶۳ دلار پیشروی کرد. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و مجدد در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱.۵۵ دلار معامله می‌شود

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA همچنان درون کانال نزولی خود قرار دارد با این نکته که در یکی دو روز گذشته و پس از لمس کف کانال، حرکت صعودی تازه ای را به سمت سقف کانال آغاز کرد. در این مسیر کاردانو موفق شد از مقاومت ۱.۵۵ و ۱.۶۰ دلار هم عبور کند با این حال کاردانو امروز پس از لمس قیمت ۱.۶۳ دلار متوقف شد و در مسیر اصلاح قرار گرفت.

در حال حاضر اولین سطح حمایت برای کاردانو محدوده ۱.۵۵ دلار است در صورتی که این محدوده در نزدیکی خط روند شکسته شده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم کاردانو به حرکت خود به سمت سقف کانال ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۱.۶۰ و سپس ۱.۶۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود. در صورتی که کاردان موفق به شکست سقف کانال شود و موقعیت خود را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه دهد. قیمت‌های ۱.۷۰ و سپس ۱.۷۵ تا ۱.۷۶ دلار موانع بعدی کاردانو در نظر گرفته می شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتیکه ADA موفق به عبور از مانع ۱.۶۰ دلاری نشود و حمایت ۱.۵۵ دلاری را هم از دست بدهد احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱.۵۱ تا ۱.۵۰ دلار در نزدیکی میانه کانال سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود هرگونه ریزش بیشتر می تواند کاردانو را تا محدوده  ۱.۴۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۹ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۲ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۶۰ و ۱/۶۳ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۶۵ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۷۰ و ۱/۷۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۵۵ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۵۲ تا ۱/۵۰ دلار و سپس ۱/۴۵ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۸ آذر (۲۹ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که از روز ۲۵ نوامبر تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته بود روز گذشته تا محدوده ۱.۴۵ دلاری پایین کشیده شد سایه بلند کندل یک ساعته کاردانو حتی محدوده ۱.۴۱ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت خوبی روبرو شد و حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد. در این مسیر کاردانو موفق شد روز گذشته از محدوده ۱.۵۰ دلاری عبور کند و امروز خودش را به محدوده ۱.۶۰ دلاری برساند  در این قیمت کاردانو با روند نزولی دیگری روبرو شده است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱.۵۸ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو که همچنان درون کانال نزولی خود قرار دارد، روز ۲۵ نوامبر که از محدوده ۱.۷۵ دلاری ریجکت شده بود تحت تأثیر یک خط روند نزولی قرار گرفت و در طی روزهای گذشته با برخورد به این محدوده به روند نزولی خود ادامه داد. روز گذشته هم کاردانو در محدوده ۱.۴۶ تا ۱.۴۵ دلار پایین کشیده شد و در محدوده ۱.۴۱ دلاری کف کانال نزولی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. کاردانو به این ترتیب فرصت پیدا کرد حرکت تازه ای را آغاز کند. در این مسیر روز گذشته خط روند نزولی در محدوده ۱.۵۰ دلاری را هم شکست و شب گذشته تا محدوده ۱.۶۰ دلاری به پیشروی خود ادامه داد.

در حوزه کاردانو با خط روند نزولی در محدوده ۱.۶۰ تا ۱.۶۱ دلار  روبرو شده است در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود مقاومت بعدی در محدوده ۱.۶۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱.۶۵  دلاری سقف کانال مانع بعدی خواهد بود. در صورتی که ADA بتواند از کانال نزولی خود خارج شود انتظار داریم تا محدوده ۱.۷۰ و ۱.۷۵ دلار هم به حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱.۶۰ دلاری نشود امکان اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلی محدوده ۱.۵۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعت اولین سطح حمایت خواهد بود، پس از آن برای محدوده ۱.۵۴ تا ۱.۵۲  دلار در نزدیکی میانه کانال و محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد حرکت صعودی اخیر قرار دارد. هرگونه ریزش بیشتر می تواند گاردان رودا محدوده ۱.۵۰ و سپس ۱.۴۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۸ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۶۰ و ۱/۶۲ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۶۵ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۷۰ و ۱/۷۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۵۸ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۵۴ تا ۱/۵۲ دلار و سپس ۱/۵۰ و ۱/۴۵ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۷ آذر (۲۸ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو  پس از این که روز جمعه در محدوده ۱.۵ دلاری در نزدیکی کف کانال نزولی مورد حمایت قرار گرفت حرکت صعودی را آغاز کرد اما روز گذشته در محدوده ۱.۵۸ تا ۱.۵۹ دلار با مقاومت روبرو شد و با وجود تلاش چند باره موفق به عبور از خط روند نزولی نشد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در این مسیر کاردانو امروز تا محدوده ۱.۴۸ دلار پایین کشیده شد با این حال در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب کاردانو حرکت تازه ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱.۵۱ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA همچنان در کانال نزولی خود قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می دهد. روز جمعه هم ADA در محدوده ۱.۵ دلاری کف کانال نزولی را لمس کرد و مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد اما روز گذشته در محدوده ۱.۵۸ تا ۱.۵۹ دلار با برخورد به خط روند نزولی و میانه کانال متوقف شد و مجددا در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر کاردانو امروز تا محدوده ۱.۴۸ دلار هم پایین کشیده شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۱.۵۰ و ۱.۴۸ دلار سطوح حمایتی مهم برای کاردانو محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم کاردانو یک بار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. محدوده ۱.۵۳ تا ۱.۵۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱.۸ درصد از ریزش اخیر و همچنین خط روند نزولی اولین سطح مقاومت برای کاردانو است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود میانه کانال در محدوده ۱.۵۶ دلار و سپس محدوده ۱.۵۸ و ۱.۶۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور است محدوده ۱.۵۳ تا ۱.۵۵ دلار نشود و سطح حمایت ۱.۵۰ تا ۱.۴۸ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۱.۴۵ تا ۱.۴۲ دلار در نزدیکی کف کانال سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۷ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۱ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۵۳ و ۱/۵۵ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۵۶ تا ۱/۵۸ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۶۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۵۰ تا ۱/۴۸ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۴۵ تا ۱/۴۲ دلار و سپس ۱/۴۰ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۶ آذر (۲۷ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز پنج‌شنبه ۲۵ نوامبر با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱.۷۵ دلاری با مقاومت روبرو شد شده بود در  مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز گذشته با از دست دادن حمایت‌های ۱.۷ و ۱.۶ تا محدود ۱.۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو با برخورد به کف کانال مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۱.۵۸ دلار هم پیشروی کرد. در این محدوده با برخورد فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد متوقف شد در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱.۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA همچنان در کانال نزولی خود قرار دارد و در این مسیر روز پنجشنبه با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱.۷۵ دلار مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت در این مسیر روز گذشته همزمان با بلک فرایدی بازار ارز های دیجیتال هم با ریزش قابل توجهی روبرو شد و کاردانو با از دست دادن حمایت‌های ۱.۷ و ۱.۶ دلار تا محدوده کف کانال در نزدیکی قیمت ۱.۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ADA مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد که حرکت صعودی تازه را آغاز کند. به این ترتیب تا مرز ۱.۵۸ دلار هم پیش روی کرد اما در این محدوده دوباره با مقاومت روبرو شد

امروز هم کاردانو با کسب حمایت درمحدوده ۱.۵۳ دلاری حرکت تازه را آغاز کرده است. در حال حاضر محدوده ۱.۵۸ تا ۱.۶۰ دلار در نزدیکی میانه کانال اولین سطح مقاومت محسوب می شود در صورت عبور از این محدوده، قیمت های ۱.۶۵ تا ۱.۶۶ در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس محدوده ۱.۷ در نزدیکی سقف کانال سطوح مقاومتی مهم بعدی خواهند بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتیکه کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱.۵۸ و ۱.۶۰ دلار نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱.۵۳ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده حمایتی مهم ۱.۵۰ دلاری قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می تواند کار دانو را تا کف کانال نزولی در محدوده ۱.۴۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۶ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۵۸ و ۱/۶۰ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۶۵ تا ۱/۶۶ دلار قرار دارد. محدوده ۱/۷۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۵۵ تا ۱/۵۳ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۵۰ تا ۱/۴۹ دلار و سپس ۱/۴۵ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۴ آذر (۲۵ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که همچنان در کانال نزولی خودش قرار دارد روز گذشته با از دست دادن محدوده ۱.۷۲ دلاری میانه کانال در مسیر نزولی قرار گرفت و تا کف کانال در نزدیکی ۱.۶۰ دلاری پایین کشیده شد. دم بلند کندل یک ساعت کاردانو حتی محدوده ۱.۵۹ دلار را هم لمس کرد ولی در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به درون کانال بازگشت. در این مسیر کاردانو موفق شد امروز تا منطقه ۱.۷۰ دلاری پیشروی کند اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی و میانه کانال متوقف شد و دوباره در مسیر اصلاح قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب ADA در محدوده ۱.۶۳ معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

در نمودار تغییرات قیمت کار در بازه زمانی یک ساعت نگاه کنید به خوبی متوجه خواهیم شد کاردانو پس از لمس سقف کانال در محدوده ۱.۹۵ دلاری روز ۲۹ نوامبر در مسیر اصلاحی قرار گرفت و روز گذشته به کف کانال در محدوده ۱.۶۰ دلاری رسید. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفته و با تشکیل الگوی دو کف (Double Bottom)  در تایم فریم ۱ ساعته، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و امروز خودش را به مرز ۱.۷۰ دلار رساند.

با این حال در این قیمت ADA با مقاومت میانه کانال و خط روند  شکسته شده رو به رو شد تا دوباره در مسیر اصلی قرار بگیرد. در حال حاضر محدوده ۱.۶۲ تا ۱.۶۰ دلاری حمایت مهم برای کاردانو خواهد بود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۱.۶۵ دلاری اولین سطح مقاومت است و پس از آن محدوده ۱.۶۸ و ۱.۷۰ دلار قرار دارد در صورتی که کاردانو موفق شود از میانه کانال عبور کند انتظار داریم تا محدوده قیمت ۱.۷۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۱.۸۰ دلار در نزدیکی سقف کانال حرکت خود ادامه دهد

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور است موانع ۱.۶۵ و ۱.۶۸ دلار نشود و حمایت ۱.۶۲ را از دست بدهد احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱.۶۰ تا ۱.۵۹ دلار در نزدیکی کف کانال مهم ترین سطح حمایت محسوب می شود. هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند ADA را تا قیمت‌های ۱.۵۵ تا ۱.۵۰ و ۱.۴۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۴ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۶۵دلار است پس از آن محدوده  ۱/۶۸ تا ۱/۷۰ دلار قرار دارد. قیمت‌های ۱/۷۵ و ۱/۸۰ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۶۲ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۶۰ تا ۱/۵۹ دلار و سپس ۱/۵۵ و ۱/۵۰ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۳ آذر (۲۴ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که در تحلیل دیروز درون یک الگوی کنج نزولی قرار داشت از کف الگو در محدوده ۱.۷۲ خارج شد و امروز تا محدوده ۱.۶۷ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند و این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر اصلاح ارزش از دست رفته قرار بگیرد.  به این ترتیب امروز کاردانو تا حدود ۱.۷ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۲۳.۶ درصد از ریزش اخیر پیشروی کرد و در زمان نگارش این مطلب در همین محدوده قرار دارد.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد. همچنین کاردانو که در چند روز گذشته درون یک الگوی کنج نزولی یا فالینگ وج (Falling wedge) قرار داشت روز گذشته کف کانال در محدوده حمایت ۱.۷۲ دلار را از دست داد و تا قیمت ۱.۶۷ دلاری پایین کشیده شد

امروز و در این مدت قیمتی ADA مورد حمایت قرار گرفت تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در حال حاضر محدوده ۱.۷۰ تا ۱.۷۲ دلار در نزدیکی سطح شکسته شده اولین سطح مقاومت خواهد بود در صورتی که کاردانو از این محدوده عبور کند، محدوده قیمت ۱.۷۴ تا ۱.۷۵  دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱.۸ درصد مانع مهم بعدی خواهد بود. سپس محدوده قیمتی ۱.۸ تا ۱.۸۲ دلار در نزدیکی سقف کانال نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱.۷۲ و ۱.۷۵ دلار نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱.۶۸ تا ۱.۶۶ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند کاردانو را تا محدوده ۱.۶۰ دلار در نزدیکی کف کانال نزولی پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است و شیب صعودی دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۷۰ تا ۱/۷۲ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۷۴ تا ۱/۷۵ دلار قرار دارد. قیمت‌های ۱/۸۰ تا ۱/۸۲ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۶۸ تا ۱/۶۶ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۶۰ دلار و سپس ۱/۵۰ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲ آذر (۲۳ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که در چند روز اخیر در مسیر نزولی قرار دارد روز گذشته با لمس محدوده ۱.۷۸ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و تا ۱.۸۴ دلار هم پیشروی کرد با این حال موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز تا محدوده ۱.۷۶ و ۱.۷۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ADA با برخورد به خط روند مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا مرز ۱.۸۲ دلار هم پیشروی کرد با این حال در این محدوده و برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱.۷۶ داری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که ADA درون یک کانال نزولی یا به عبارت بهتر الگوی کنج نزولی (Falling wedge) قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌دهد در این مسیر روز گذشته و امروز کاردانو چندین بار به سطوح سقف و کف برخورد کرد اما هر بار با برخورد به این سطوح ریجکت شد.

امروز هم کاردانو یک بار محدوده ۱.۷۶ دلاری کف کانال را لمس کرد و با کسب حمایت در این نقطه  تا محدوده سقف کانال نزدیک به قیمت ۱.۸۲ دلار پیشروی کرد. با این حال موفق به عبور از آن نشد و باعقب‌نشینی تا حدود ۱.۷۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدود ۱.۷۶ تا ۱.۷۵ سطح حمایت کاردانو خواهد بود در صورتی که قیمت در این محدوده مورد حمایت قرار می گیرد این فرصت را خواهد داشت حرکت صعودی تازه را آغاز کند در مسیر صعودی محدوده ۱.۷۸ دلار به سقف الگو اولین مقاومت مهم خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و خروج از الگوی کنج نزولی انتظار داریم کاردانو با شتاب بیشتری در مسیر صعودی پیشروی کند.

۱/۸۰ تا ۱/۸۲ دلار اولین سطوح مقاومت خواهد بود و سپس بعد ۱.۸۴ تا ۱.۸۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع بعدی محسوب می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱.۷۸ تا ۱.۸۰ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۱.۷۵ دلار و سپس ۱.۷۳ دلار کف الگو از قیمت حمایت خواهد کرد هرگونه بیشتر می‌‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱.۷۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۶ قرار گرفته است و شیب نزولی دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۷۸ تا ۱/۸۰ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۸۴ تا ۱/۸۵ دلار قرار دارد. قیمت‌های ۱/۸۸ تا ۱/۹۰ و سپس ۱/۹۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۷۶ تا ۱/۷۵ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۷۳ تا ۱/۷۰ دلار  سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۱ آذر (۲۲ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو روز گذشته موفق به عبور است محدوده ۱/۸۸ دلاری نشده بود مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن محدوده حمایتی ۱/۸۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در مسیر نزولی قرار گرفت. به این ترتیب ADA امروز تا محدوده ۱/۷۸ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت ADA توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. کاردانو امروز با تثبیت موقعیت در محدوده ۱/۷۸ دلاری حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۸۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA روز گذشته و با از دست دادن کف مثلث در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر کاردانو حمایت مهم ۱/۸۵ دلاری SMA 100 را هم از دست داد تا روند نزولی شدت بیشتری بگیرد. به این ترتیب کاردانو امروز تا محدوده ۱/۸۰  تا ۱/۷۸ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده کاردانو مورد حمایت خط روند قرار گرفت تا این فرصت را پیدا کند که حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو از مقاومت ۱/۸۰ دلاری عبور کرد. مقاومت بعدی در قیمت ۱/۸۳ تا ۱/۸۴ در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. همچنین میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعت در نزدیکی قیمت ۱/۸۵ دلاری مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که کاردانو موفق به عبور از این موانع شود و موقعیت خودش را بالای ۱/۸۵ دلار تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت که از خط روند نزولی در محدوده ۱/۸۸ دلاری عبور کند در این صورت قیمت‌های ۱/۹۰ و ۱/۹۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتیکه کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۸۳ تا ۱/۸۴ دلار نشود امکان اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۸۰ دلار اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن آن محدوده ۱/۷۸ و سپس ۱/۷۵ دلار در نزدیکی خط روند سطوح حمایتی بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کادرانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده صعودی دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۲ قرار گرفته است و شیب صعودی دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۸۳ تا ۱/۸۴ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۸۵ دلار قرار دارد. قیمت‌های ۱/۸۸ تا ۱/۹۰ و سپس ۱/۹۵ دلار به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۸۰ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۷۸ تا ۱/۷۷ دلار  و ۱/۷۵ دلار، سپس ۱/۷۰ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز جمعه ۱۹ نوامبر درمحدوده ۱.۷۵ دلاری حمایت شده بود، حرکت صعودی تازه را آغاز کرد و خودش را به محدوده ۱.۹ دلاری سقف کانال نزولی رساند. روز گذشته هم به روند صعودی خود ادامه داد و موفق شد از سقف کانال نزولی خارج شود. در این مسیر ADA حتی محدوده ۱.۹۵ دلاری را هم لمس کرد ولی در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد و امروز تا محدوده ۱.۸۸ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو درمحدوده ۱.۸۸ دلاری معامله می شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA در روزهای گذشته موفق شد با عبور از موانع ۱.۸۰ دلاری و ۱.۸۸ دلاری از میانگین متحرک ساده صد ساعته و سقف کانال نزولی عبور کند. روز گذشته  هم کاردانو با پولبک به سطح شکسته شده موفق شد موقعیتش را تثبیت و تا مرز ۱.۹۲ دلار پیشروی کند. هر چند در این قیمت کاردانو با مقاومت روبرو شد و امروز تا محدوده ۱.۸۸ دلاری اصلاح شد.

اگر نگاه دقیق تری به نمودار قیمت داشته باشیم متوجه خواهیم شد کاردانو در حال حاضر درون یک مثلث متقارن قرار گرفته و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می دهد.

در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱.۸۸ دلاری ضلع پایین مثلث قرار گرفته است. در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم کاردانو یک بار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث تلاش کند. در این مسیر محدوده ۱.۹۰ و ۱.۹۲ دلار  مقاومت بعدی برای کاردانو محسوب می شوند. در صورتیکه کاردانو از ضلع بالای مثلث خارج شود و موقعتیش را بالای آن تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت که تا محدوده ۱.۹۳ و ۱.۹۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. سپس  محدوده ۱.۹۸ تا ۲ دلار مانع مهم بعدی در نظر گرفته خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۱.۸۶ تا ۱.۸۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سقف کانال نزولی سطوح حمایت مهم خواهد بود هرگونه ریزش بیشتر می‌‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱.۸۱ ۱.۸۰ و سپس ۱.۷۶ تا ۱.۷۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳۰ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۲ قرار گرفته است و شیب نزولی دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۹۰ تا ۱/۹۲ دلار است پس از آن محدوده  ۱/۹۴ تا ۱/۹۵ و ۱/۹۸ تا ۲ به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۸۸ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۸۶ تا ۱/۸۵ دلار  و ۱/۸۰ و سپس ۱/۷۶ تا ۱/۷۵ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که همچنان در مسیر کانال نزولی قرار دارد روز گذشته تا محدوده ۱.۷۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد با تشکیل الگوی دو کف یا (Double bottom) حرکت صعودی تازه ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو از مقاومت ۱.۸۳ دلار در نزدیکی خط میانی کانال عبور کرد و خودش را به محدوده ۱.۹۰ دلار رساند. با این حال در این محدوده قیمتی کاردانو با سقف کانال نزولی برخورد کرد و متوقف شد. به این ترتیب در مسیر اصلاحی قرار گرفت در زمان نگارش این مطلب کاردان و از حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی قیمت ۱.۸۶ تا ۱.۸۵ صدم دلار برخوردار است در محدوده قیمت ۱.۸۷ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی یک ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو همچنان در مسیر کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر روز گذشته و روز پیش از آن کاردانو محدوده ۱.۷۵  دلاری در نزدیکی کف کانال نزولی را لمس کرد و در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت اگر به نمودار قیمت نگاه کنیم شاهد تشکیل یک الگوی دو کف در این محدوده هستیم. همین موضوع می‌توانست نشانه‌ای برای آغازی حرکت صعودی باشد همین اتفاق هم رخ داد و کاردانو حرکت تازه‌ای را آغاز کرد در این مسیر ADA از محدوده ۱.۸۳  دلار و ۱.۸۵ دلار عبور کرد و خودش را به سقف کانال در نزدیکی ۱.۹ دلار رساند.

در حال حاضر اولین مقاومت مهم برای کاردانو سقف کانال نزولی خواهد بود که در نزدیکی قیمت ۱.۸۸ تا ۱.۹ دلار قرار دارد.

در صورتی که کاردانو موفق به عبور از آن محدود شود و موقعیتش را بالای کانال تثبیت کند انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی قیمت‌های ۱.۹۴ تا ۱.۹۵ سطح مقاومت مهم بعدیخواهد بود و پس از آن محدوده ۱.۹۸ و ۲ تا ۲.۰۵ دلار موانع بعدی در نظر گرفته می شود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از سقف کانال در نزدیک مقاومت ۱.۸۸ دلار نشود، سطح حمایت ۱.۸۶ تا ۱.۸۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می تواند از قیمت دفاع کند در صورت از دست دادن این حمایت باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی یا اصلاحی  محدوده ۱.۸۵ و سپس ۱.۸۱ تا ۱.۸۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهند بود هرگونه ریزش بیشتر می‌‌تواند کاردانو را تا میانه کانال در نزدیک ۱.۷۸ و سپس تا ۱.۷۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۹ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال بازگشت به محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۵ قرار گرفته است و شیب نزولی دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۸۸ تا ۱/۸۹ دلار است پس از آن محدوده ۱/۹۰ دلار  و سپس  ۱/۹۴ تا ۱/۹۵ و ۱/۹۸ تا ۲ به عنوان سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شود
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۸۶ تا ۱/۸۵ دلار قرار دارد. پس از آن ۱/۸۲ تا ۱/۸۰ دلار  و سپس ۱/۷۸ و ۱/۷۶ تا ۱/۷۵ دلار سطوح حمایتی بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =

دکمه بازگشت به بالا