تحلیل امروز قیمت بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۸ دی (۱۸ ژانویه ۲۰۲۲)

بیت کوین کش که روز ۱۰ ژانویه تا محدوده ۳۵۰ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از مقاومت های ۳۷۰ و ۳۸۰ دلاری تا محدوده ۳۹۰ دلار هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر بیت کوین کش روز گذشته تا محدوده ۳۷۵ دلاری هم اصلاح شد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. BCH در تلاش دوباره برای عبور از محدوده ۳۹۰ دلاری موفق به عبور از آن نشد تا مجددا امروز در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۳۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۴ ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH پس از کسب حمایت در محدوده ۳۵۰ تو دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از مقاومت های ۳۷۰ و ۳۸۰ دلاری هم عبور کرد اما در محدوده ۳۹۰ دلار با مقاومت روبه‌رو شد به این ترتیب امروز  تا محدوده ۳۷۵ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر محدوده ۳۷۵ دلاری سطح حمایت مهم محسوب می شود در صورتی که این محدوده موفق به دفاع قیمت شود انتظار داریم بیت کوین کش به مسیر صعودی بازگردد

در مسیر صعودی اولین مقاومت  در قیمت ۳۸۰ دلاری قرار دارد پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۳۸۵ دلار مانع بعدی خواهد بود در صورت عبور از این محدوده قیمت های ۳۹۰ و ۴۰۰ دلار سطوح مقاومتی مهم برای بیت کوین کش در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدودیت ۳۸۰ و ۳۸۵ دلاری نشود و حمایت ۳۷۵ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۳۷۰ و سپس ۳۶۰ دلار سطوح حمایت بعدی هستند و هرگونه ریزش بیشتر می تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۳۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۸ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۳۸۰ دلار است و سپس ۳۸۵ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار مقاومت‌های‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۳۷۵ تا ۳۷۰ دلار است. پس از آن محدوده ۳۶۰ دلاری و سپس ۳۵۰ دلاری ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۲ دی (۱۲ ژانویه ۲۰۲۲)

بیت کوین کش که روز پنجم ژانویه حمایت مهم ۴۲۰ دلاری را از دست داد ریزش شدیدی را تجربه کرد و با از دست دادن حمایت‌های مهم در محدوده ۴۰۰ و ۳۸۰ دلاری روز ۱۰ ژانویه تا محدوده ۳۶۰ دلار پایین کشیده شد. BCH حتی محدوده ۳۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با استقبال خریداران روبرو شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر بیت کوین کش موفق شد از سد مقاومت‌های ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر عبور کند. BCH حتی قیمت ۳۷۵ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۳۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH در یک روند نزولی بلند مدت قرار دارد و روزهای اخیر هم با از دست دادن حمایت‌های مهم ۴۰۰ و ۳۸۰ دلاری تا محدوده ۳۶۰ تا ۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال بیت کوین کش با لمس این محدوده مورد استقبال خریداران قرار گرفت تا این فرصت را پیدا کند که در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد. در این مسیر BCH از سد خط روند نزولی در محدوده ۳۶۰ دلاری گذشت و تا محدوده ۳۷۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت متوقف شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بیت کوین کش میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۷۵ دلاری است، در صورت عبور از این مانع، مقاومت بعدی در محدوده ۳۸۰ دلار و خط روند نزولی قرار دارد. قیمت‌های ۳۹۰ و ۴۰۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای بیت کوین کش در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۳۷۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۳۷۰ تا ۳۶۵ دلاری اولین حمایت محسوب می‌شود. سپس خط روند شکسته شده در محدوده ۳۶۰ دلار سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۳۵۵ و  ۳۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۲ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۳۷۵ دلار است و سپس ۳۸۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار مقاومت‌های‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۳۷۰ تا ۳۶۵ دلار است. پس از آن محدوده ۳۶۰ دلاری و سپس ۳۵۵ تا ۳۵۰ دلاری ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۹ دی (۳۰ دسامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز ۲۷ دسامبر تا محدوده ۴۷۰ و ۴۷۵ دلاری پیشروی کرده بود، در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا در مسیر نزولی قرار بگیرد. در این مسیر حمایت مهم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۴۳۰ تا ۴۲۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت BCH مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۳۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BCH با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۴۴۵ و ۴۵۵ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا محدوده ۴۷۰ و ۴۷۵ دلاری پیشروی کند. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوفق شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر بیت کوین کش با از دست دادن حمایت‌های مهم تا مرز ۴۳۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۳۵ دلار است سپس قیمت‌های ۴۴۵ و۴۵۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موانع مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۴۳۵ یا ۴۴۵ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد. در این مسیر محدوده ۴۳۰ تا ۴۲۵ دلار و سپس محدوده ۴۲۰ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی برای BCH در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۹ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۶ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۴۳۵ و ۴۴۵ دلار است و سپس ۴۵۰ و ۴۵۵ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۴۶۰ و سپس ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار مقاومت‌های‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۳۰ دلار است. پس از آن محدوده ۴۲۵ دلاری و سپس ۴۲۰ دلاری ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲ دی (۲۲ دسامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از اینکه روز ۲۰ دسامبر در محدوده ۴۲۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از مقاومت مهم در محدوده ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی عبور کند. BCH حتی روز گذشته تا مرز ۴۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت متوقف شد تا دوباره مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب امروز تا محدوده ۴۳۵ دلاری خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شد. امروز و در این قیمت بیت کوین کش مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب  BCH در محدوده ۴۳۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH که درون یک مثلث قرار گرفته بود پس از کسب حمایت ضلع پایین مثلث در قیمت ۴۲۰ دلاری این فرصت را پیدا کرد که حرکت تازه‌ای را آغاز کند و از ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۴۰ دلاری عبور کند. بیت کوین کش حتی تا محدوده ۴۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی برخورد کرد. به این ترتیب امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا سطح شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۴۳۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۴۴۳ تا ۴۴۵ دلار خط روند نزولی اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش محسوب می‌شود. در صورت عبور از این قیمت محدوده ۴۵۵ و سپس ۴۶۵ دلار در نزدیکی خط روند نزولی بعدی مقاومت مهم بعدی خواهد بود. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی قیمت ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۴۴۳ تا ۴۴۵ دلاری نشود و حمایت مهم ۴۳۵ دلاری را هم از دست بدهد، باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. در این صورت محدوده ۴۳۰ و سپس ۴۲۵ دلار حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین را تا قیمت ۴۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۱ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۴۴۳ تا ۴۴۵ دلار است و سپس ۴۵۵ و ۴۶۵ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۴۷۰ و سپس ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار مقاومت‌های‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۳۵ دلار است. پس از آن محدوده ۴۳۰ دلاری و سپس ۴۲۵ و ۴۲۰ دلاری ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از اینکه روز ۷ دسامبر موفق به عبور از محدوده ۵۰۰ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و تحت تاثیر خط روند نزولی روز گذشته تا محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده BCH مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب روز گذشته و پس از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال و حرکات مثبت در بازار ارزهای دیجیتال این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر بیت کوین کش موفق شد از سد مقاومت محدوده ۴۴۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند و امروز تا محدوده ۴۵۵ دلاری هم به حرکت خود ادامه دهد. امروز و در این قیمت بیت کوین کش با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۵۰ تا ۴۴۹ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH پس از یک هفته کشمکش با خط روند نزولی، در نهایت روز گذشته موفق شد با عبور از محدوده ۴۴۰ دلاری از سد خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند و تا محدوده ۴۵۵ دلاری هم به حرکت خود ادامه داد. با این حال در این قیمت BCH با مقاومت روبرو شد تا امروز در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم برای بیت کوین کش است که انتظار داریم از قیمت دفاع کند، در صورت وقوع این امر و ادامه حرکت صعودی پس از پولبک به محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

در مسیر صعودی محدوده ۴۵۵ تا ۴۶۰ دلار مقاومت بعدی است و پس از ان محدوده ۴۷۵ و ۴۸۵ دلار موانع بعدر در نظر گرفته می‌شود. سپس خط روند نزولی در محدوده ۵۰۰ دلار سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر اصلاحی محدوده ۴۳۰ و ۴۲۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای BCH در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۵ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۴۵۵ تا ۴۶۰ دلار است و سپس ۴۷۵ و ۴۸۵ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۵۰۰ دلار مقاومت‌های‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار است. پس از آن محدوده ۴۳۰ دلاری و سپس ۴۲۰ دلاری ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۸ آذر (۹ دسامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که در سقوط روز شنبه ۴ دسامبر حمایت‌های محدوده ۵۴۰ و ۵۰۰ دلاری را از دست داده بود تا محدوده ۴۵۰ دلار پایین کشیده شد. سایه بلند کندل نزولی BCH حتی محدوده ۳۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به بالای محدوده ۴۳۰ دلاری بازگشت. بیت کوین کش پس از تثبیت موقعیت در این قیمت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و روزهای گذشته تا مرز ۵۰۰ دلار هم پیشروی کرد. با این حال موفق به عبور از این محدوده نشد و امروز دوباره تا محدوده ۴۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در حال حاضر BCH در این قیمت توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت می‌شود و در زمان نگارش این مطلب با قیمت ۴۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH پس از سقوط به زیر محدوده ۴۰۰ دلاری خیلی زود در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و به بالای محدوده ۴۰۰ دلاری بازگشت. سپس با تثبیت موقعیت در محدوده ۴۳۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا مرز ۵۰۰ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد تا دوباره در مسیر نزولی قرار بگیرد. در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۶۰ دلاری از ریزش قیمت جلوگیری کرد.

در حال حاضر محدوده ۴۶۰ دلاری MA 100 اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش خواهد بود، در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم BCH به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار اولین سطح مقاومت خواهد بود و در صورت عبور از این مانع، انتظار داریم بیت کوین کش تا محدوده ۵۳۵ تا ۵۴۰ و سپس ۵۵۰ و ۵۶۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلاری نشود و حمایت ۴۶۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۴۴۰ تا ۴۳۰ دلاری اولین سطح حمایت مهم خواهد بود و سپس محدوده ۴۲۰ و ۴۰۰ دلاری سطوح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش ۱۸ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار است و سپس ۵۳۵ تا ۵۴۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۵۵۰ و ۵۶۰  دلار مقاومت‌های‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۶۰ دلار است. پس از آن محدوده ۴۴۰ تا ۴۳۰ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۴۲۰ و ۴۰۰ دلار ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۴ مهر (۶ اکتبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که از اواخر سپتامبر و از محدوده قیمتی ۴۷۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود، روز سوم اکتبر تا محدوده ۵۸۰ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به این مقاومت متوقف شد و روز چهارم اکتبر تا محدوده ۵۴۰ و ۵۳۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما BCH توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر صعودی قرار بگیرد. در این مسیر روز گذشته بیت کوین کش خودش را به مرز ۶۰۰ دلار رساند. در این محدوده اما با برخورد به خط روند شکسته شده ریجکت شد و امروز دوباره تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۵۶۰ دلار سقوط کرد.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BCH پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۵۸۰ دلاری نشده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا (SMA 100) در نزدیکی قیمت ۵۴۰ تا ۵۳۵ دلاری  اصلاح شد، بیت کوین کش پس از کسب حمایت در این محدوده، دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و روز گدشته خودش را به مرز ۶۰۰ دلار رساند. هر چند در این محدوده با برخورد به خط روند (کف کانال صعودی) متوقف شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

امروز و در مسیر نزولی BCH تا ۵۶۰ دلار پایین کشیده شد و دوباره توسط SMA 100 مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم بیت کوین کش در مسیر صعودی قرار بگیرد. در مسیر صعودی محدوده ۵۷۰ دلار اولین سطح مقاومت است و پس از آن محدوده ۵۸۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد مانع بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۶۰۰ دلار به عنوان مقاومت مهم برای بیت کوین کش در نظر گرفته می‌شود. در صورت عبور از این مانع انتظار داریم قیمت تا محدوده ۶۲۰ و ۶۳۰ دلاری به پیشروی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از مقاومت ۵۷۰ و ۵۸۰ دلاری نشود و حمایت ۵۶۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر باشیم

در مسیر اصلاحی محدوده ۵۴۰ تا ۵۳۵ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن قیمت‌های ۵۲۰ و ۵۰۰ دلار از ریزش بیشتر جلوگیری می‌کنند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش ۱۴ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۵۷۰ دلار است و سپس ۵۸۰ و ۶۰۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۶۲۰ و ۶۳۰  دلار مقاومت‌های‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۶۰ دلار است. پس از آن محدوده ۵۴۰ تا ۵۳۵ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۵۲۰ و ۵۰۰ دلار ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۲ مهر (۴ اکتبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که در روزهای گذشته درون یک کانال صعودی قرار داشت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌داد، روز گذشته با برخورد به مقاومت ۵۸۰ دلاری متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر BCH حمایت ۵۶۵ تا ۵۶۰ دلاری را از دست داد و با خروج از کف کانال امروز تا محدوده ۵۴۵ دلاری پایین کشیده شد. در حال حاضر بیت کوین کش در این محدوده قرار دارد وفعلا از حمایت نسبی در این قیمت برخوردار است.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH پس از اینکه نزدیک به ۵ روز درون یک کانال صعودی قرار داشت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به روند صعودی خود ادامه می‌داد بالاخره با برخورد به قیمت ۵۸۰ دلاری متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر بیت کوین کش حمایت‌ مهم ۵۶۵ تا ۵۶۰ دلاری کف کانال را از دست داد و امروز تا مرز ۵۴۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۵۴۵ دلاری از قیمت دفاع می‌کند، در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم به روند صعودی بازگردد. در این مسیر محدوده ۵۵۰  و سپس ۵۶۰ تا ۵۶۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر سطوح مقاومت برای BCH محسوب می‌شوند. در صورت عبور از این موانع بیت کوین کش این فرصت را خواهد داشت تا شانس خود را برای عبور از مقاومت مهم ۵۸۰ دلاری امتحان کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۵۸۸ تا ۵۹۰ و سپس ۶۰۰ دلار سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش حمایت ۵۴۵ دلاری را از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۴۰ تا ۵۳۸ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن محدوده  ۵۳۵ تا ۵۳۰ و ۵۲۰ دلار حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۲ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۶ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۵۵۰ دلار است و سپس ۵۶۰ تا ۵۶۵ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۵۸۰ و ۵۸۸ تا۵۹۰  دلار مقاومت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۴۵ دلار است. پس از آن محدوده ۵۴۰ تا ۵۳۸ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۵۳۰ دلار  و سپس ۵۲۰ دلار ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۰ مهر (۲ اکتبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز ۲۹ سپتامبر و پس از ثبت الگوی دو کف (Double Bottom) در محدوده قیمت ۴۷۵ دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود موفق شد ماه سپتامبر را در محدوده ۵۰۰ دلاری به پایان ببرد. BCH اما با تثبیت جایگاه خود در بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، روز اول اکتبر حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های ۵۲۰ و ۵۳۵ دلار امروز موفق شد به محدوده قیمتی ۵۵۰ دلاری دست پیدا کند. با این حال موفق به حفظ موقعیت خود و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BCH امروز تا محدوده ۵۳۵ دلار پایین کشیده شد اما این حمایت را از دست نداد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH که ماه سپتامبر را در یک مسیر نزولی سپری می‌کرد اواخر ماه سپتامبر در محدوده ۳۷۰ تا ۳۷۵ دلار مورد حمایت قرار گرفت تا این فرصت را پیدا کند تا به فاز صعودی باز گردد و درون یک کانال صعودی قرار بگیرد. به این ترتیب بیت کوین کش روز اخر ماه سپتامبر موفق شد خودش را به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۵۰۰ دلار برساند. با آغاز ماه اکتبر و افزایش قیمت بیشتر ارزهای بازار، بیت کوین کش هم حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته موفق شد از سد مقاومت‌های ۵۲۰ و ۵۳۵ دلار عبور کند و خودش را به مرز ۵۵۰ دلار برساند. با این حال در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

امروز و در مسیر اصلاحی بیت کوین کش تا اولین سطح حمایت یعنی محدوده ۵۳۵ دلار پایین کشیده شد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. در صورتی که محدوده ۵۳۵ دلاری به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم BCH به روند صعودی خود بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار است و پس از آن محدوده ۵۶۵ تا ۵۷۰ دلار در نزدیکی سقف کانال قرار گرفته است.  سپس محدوده ۵۸۵ و ۶۰۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای بیت کوین کش خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۵۳۵ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد. در این مسیر  محدوده ۵۳۰ دلار در نزدیکی کف کانال سطح حمایت بعدی است و در صورت از دست دادن این محدوده، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در نزدیکی ۵۲۵ تا ۵۲۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۵۰۵ تا ۵۰۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۰ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۴۵۴ تا ۵۵۰ دلار است و سپس ۵۶۵ تا ۵۷۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۵۸۵ و ۶۰۰ دلار مقاومت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۳۵ دلار است. پس از آن محدوده ۵۳۰ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۵۲۵ تا ۵۲۰ دلار  و سپس ۵۰۵ تا ۵۰۰ دلار ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۸ مهر (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز ۲۸ سپتامبر در محدوده ۴۷۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۴۹۵ دلاری پیشروی کرد. با این حال BCH موفق به عبور از خط روند نزولی در این محدوده نشد و در نتیجه در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر بیت کوین کش روز گذشته تا محدوده ۴۷۵ و ۴۷۰ دلار پایین کشیده شد و مطابق انتظار در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت. با کسب حمایت در محدوده ۴۷۰ دلاری بیت کوین کش این فرصت را پیدا کرد تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد و امروز با عبور از مرز ۵۰۰ دلار خودش را به محدوده ۵۰۵ دلاری برساند. هرچند موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۴۹۵ تا ۴۹۴ دلاری معامله می شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH در محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است. روز سه شنبه هم BCH با لمس این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و خودش را به مرز ۵۰۰ دلاری نزدیک کرد. هر چند در محدوده ۴۹۷ دلاری با لمس خط روند نزولی متوقف شد و دوباره تا محدوده حمایتی ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار پایین کشیده شد. این بار هم BCH با لمس این محدوده حمایت مورد استقبال خریداران قرار گرفت و حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد.

بیت کوین کش امروز و در مسیر صعودی موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۴۹۲ تا ۴۹۳ دلاری عبور کند و با گذشتن از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خودش را به بالای مرز ۵۰۰ دلاری برساند. با این حال BCH با وجود لمس محدوده ۵۰۵ دلاری موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۴۹۵ دلاری از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم BCH به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۵۰۰ و ۵۰۵ دلار اولین سطوح مقاومت خواهند بود و پس از آن قیمت‌های ۵۱۰ و سپس ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار موانع بعدی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۴۹۵ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود، محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلار خط روند شکسته شده و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعودی اخیر سطح حمایت مهم بعدی است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۴۸۰ و سپس ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۷ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار است و سپس ۵۱۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از ان محدوده ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار مقاومت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۵ دلار است. پس از آن محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلاری قرار دارد و سپس محدوده ۴۸۰ و ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلاری ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱ مهر (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز سه شنبه به زیر محدوده ۵۰۰ دلاری سقوط کرده بود، حتی محدوده ۴۹۶ تا ۴۹۵ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای ۵۰۰ دلار بازگشت و موقعیتش را تثبیت کرد. به این ترتیب BCH فرصت پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر از سد خط روند نزولی در محدوده ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار گذشت و موقعیتش را بالای آن تثبیت کرد. بیت کوین کش روز گذشته به حرکت صعودی خود ادامه داد و با عبور از مقاومت ۵۳۰ دلاری به مقاومت مهم ۵۵۰ دلار رسید. امروز و در این قیمت اما BCH با مقاومت سرسختی روبرو شد و با وجود چندین بار تلاش موفق به عبور از آن نشد و در نتیجه در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش  در محدوده ۵۴۵۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH پس از سقوط به محدوده ۵۰۰ دلاری در این قیمت با حمایت خریداران مواجه شد و روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار و تثبیت موقعیت بالای آن با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه داد و با عبور از مقاومت ۵۳۰ دلاری امروز خودش را به مرز ۵۵۰ دلار رساند. با این حال بیت کوین کش موفق به عبور از مانع ۵۵۰ دلاری نشد تا مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر BCH در محدوده ۵۴۰ تا ۵۳۸  دلار از یک سطح حمایت برخوردار است، در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم بیت کوین کش به مسیر صعودی خود ادامه دهد اما در صورت از دست دادن این حمایت احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۵۳۰ تا ۵۲۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BCH را تا ۵۲۰ تا ۵۱۸ و ۵۱۰ دلاری پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۵۴۰ تا ۵۳۸ دلاری موفق به دفاع از قیمت شوند، انتظار داریم BCH به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۵۵۰ دلاری مقاومت مهمی محسوب می‌شود و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۵۵ دلاری قرار گرفته است. عبور از (SMA 100) و تثبیت موقعیت بالای آن فرصت را برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر مهیا می‌کند. قیمت‌های ۵۶۵ و ۵۸۰ تا ۵۸۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی بیت کوین کش پیش از رسیدن به مرز ۶۰۰ دلار خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۵۵۰ دلار است و سپس ۵۵۵ و ۵۶۵دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از ان محدوده ۵۸۰ تا ۵۸۵ و ۶۰۰ دلار مقاومت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۴۰ تا ۵۳۸ دلار است. پس از آن محدوده ۵۳۰ تا ۵۲۵ دلاری قرار دارد و محدوده ۵۲۰ و ۵۱۰ دلاری ایستگاه‌‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز دوشنبه تا محدوده ۶۰۰ دلاری کف مستطیل پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر BCH از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۶۳۰ دلار گذشت و با تثبیت موقعیتش روز گذشته تا قمحدوده قیمت ۶۵۵ تا ۶۶۰ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز تا محدوده ۶۴۰ دلاری پایین کشیده شد. بیت کوین کش با وجود لمس محدوده ۶۳۵ دلاری ولی این حمایت را از دست نداد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۶۴۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH از روز دوشنبه حرکت صعودی مستمری را آغاز کرده است و روز گذشته خودش را به محدوده ۶۵۵ تا۶۶۰ دلار رساند. در این قیمت بیت کوین کش با مقاومت روبرو شد و امروز تا محدوده ۶۴۰ دلاری اصلاح شد. با این حال در این محدوده با برخورد به خطروند صعودی حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد.

در حال حاضر قیمت درون مثلث قرار گرفته است و ضلع پایین مثلث در محدوده ۶۴۰ دلاری از قیمت حمایت می‌کند. در صورت حفظ این حمایت BCH این فرصت را خواهد داشت تا دوباره خودش را به سقف مثلث در محدوده  ۶۵۵ تا ۶۶۰ دلاری برساند. البته پیش از این باید از سد مقاومت ۶۵۰ دلاری عبور کند.

در صورتی که بیت کوین کش از محدوده ۶۵۵ تا ۶۶۰ دلار عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود انتظار داریم به سقف مستطیل در محدوده ۶۷۰ دلاری دست پیدا کند. پس از آن محدوده ۶۹۵ تا ۷۰۰ دلاری ایستگاه بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۶۵۰ دلاری ناکام بماند و حمایت ۶۴۰ دلاری را هم از دست بدهد و از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۶۳۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت بعدی است و پس از آن محدوده ۶۲۰ تا ۶۱۵ دلار می‌تواند نقش حمایت را ایفا کند. کف مستطیل در محدوده ۶۰۰ دلار هم ایستگاه بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۵۰ دلار است و سپس ۶۵۵ تا ۶۶۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از ان محدوده ۶۷۰ و ۶۹۵ تا ۷۰۰ دلار مقاومت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۴۰ و سپس ۶۳۵ دلار است. پس از آن محدوده ۶۲۰ تا ۶۱۵ دلاری قرار دارد و محدوده ۶۰۰ دلاری ایستگاه‌ بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از اینکه روز هفته سپتامبر به زیر محدوده ۶۰۰ دلاری سقوط کرد و حتی تا محدوده ۵۸۰ دلاری هم پایین کشیده شد، خیلی زود خودش را به محدوده ۶۵۰ دلاری رساند و در همین محدوده در حال نوسان بود. با این حال BCH روز گذشته با برخورد به محدوده ۶۷۵ دلاری ریجکت شد و تا محدوده ۶۲۰ دلار سقوط کرد. در این قیمت بیت کوین کش مورد حمایت خریداران قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر بیت کوین کش خودش را به محدوده ۶۴۰ دلاری رساند و در زمان نگارش این مطلب برای عبور از این محدوده تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد  BCH در چند روز گذشته برای عبور از محدوده ۶۷۵ دلاری تلاش می‌کرد اما موفق به انجام این کار نمی‌شد. روز گذشته هم با لمس محدوده ۶۷۵ دلاری ریجکت شد و تا ۶۲۰ دلار سقوط کرد. با این حال بیت کوین کش با لمس محدوده ۶۲۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را امروز آغاز کرد.

در حال حاضر بیت کوین کش برای عبور از محدوده ۶۴۰ دلاری تلاش می‌کند، در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، محدوده ۶۵۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از ان میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۶۶۰ دلار و سپس ۶۷۵ دلار موانع مهم بعدی قیمت خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BCH موفق به عبور از محدوده ۶۴۰ و ۶۵۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۶۳۰ دلار و سپس ۶۲۰ دلار سطوح حمایت قیمت محسوب می‌شوند. سپس محدوده ۶۰۰ دلار حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۵۸۵ و ۵۷۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۴۰ دلار است و سپس ۶۵۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از ان محدوده ۶۶۰ و ۶۷۵ دلار مقاومت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۳۰ و سپس ۶۲۰ دلار است. پس از آن محدوده ۶۰۰ دلاری قرار دارد و قیمت‌های ۵۸۵ و ۵۷۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت و تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۷۰۰ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر BCH از سد خط روند نزولی در محدوده ۷۱۰ دلاری عبور کرد و از ضلع بالای مثلث خارج شد. پس از ان روند صعودی بیت کوین کش با شتاب بیشتری دنبال شد و BCH امروز حتی تا محدوده ۷۸۵ دلاری هم پیشروی کرد هر چند در این قیمت با مقاومت برخورد کرد و تا این لحظه موفق به عبور از آن نشده است. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۷۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH پس از کسب حمایت در محدوده ۷۰۰ دلاری حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و موفق شد از ضلع بالای مثلثی که درون آن قرار داشت خارج شود. به این ترتیب روند صعودی بیت کوین کش با شتاب بیشتری دنبال شد و با عبور از مقاومت‌های ۷۲۰ و ۷۴۰ دلاری تا ۷۶۵ دلار هم پیشروی کرد. سپس با اصلاح جزئی تا محدوده ۷۴۰ دلاری کاهش قیمتا داشت و امروز دوباره به حرکت صعودی خود ادامه داد و به محدوده ۷۸۵ دلاری هم دست پیدا کرد.

در حال حاضر بیت کوین کش با مقاومت ۷۸۵ دلاری ربرو شده است در صورتی که از این مانع عبور کند مقاومت بعدی در محدوده ۸۰۰ دلار قرار دارد. پس از ان محدوده ۸۱۰ و سپس ۸۳۰ تا ۸۴۰ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی برای بیت کوین کش محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۷۸۵ دلاری نشود، انتظار داریم با اصلاح قیمتی روبرو شود.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۷۶۵ دلار قرار دارد و پس از آن محدوده ۷۵۰ و سپس ۷۴۰ تا ۷۳۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد می‌تواند سطح حمایتی مهم بعدی باشد. در این محدوده شاهد خط روند شکسته شده هم هستیم که می‌تواند به عنوان حمایت عمل کند.

در صورت ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت مهم، قیمت‌های ۷۲۰ و ۷۰۰ دلار سطوح حمایتی بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۷۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۷۸۵ دلار است و سپس ۸۰۰ و  ۸۱۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از ان محدوده ۸۳۰ تا ۸۴۰  دلار مقاومت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۷۶۵ دلار است،  سپس ۷۵۰ و سپس ۷۴۰ تا ۷۳۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند و پس از ان ۷۲۰ و ۷۰۰ دلار سطوح حمایتی بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز سوم سپتامبر و با کسب حمایت در محدوده ۶۵۰ دلاری موفق شد حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند موفق شد با عبور از مقاومت‌های مهم در محدوده ۶۷۰، ۶۸۰ و ۷۰۰ دلاری خودش را به مرز ۷۲۰ دلاری برساند. BCH حتی روز گذشته محدوده ۷۳۵ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر بیت کوین کش تا محدوده ۷۰۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما مورد حمایت قرار گرفت و همچنان این محدوده از قیمت دفاع می‌کند. امروز هم بیت کوین کش برای عبور از محدوده ۷۱۵ دلاری تلاش کرد اما با برخورد به خط روند نزولی ریجکت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۷۰۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار ۱ ساعته تغییرات قیمت بیت کوین کش نگاه کنیم متوجه خواهیم شد  BCH روز سوم سپتامبر با عبور از مقاومت ۶۷۰ دلاری موفق شد حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کند و در این مسیر با عبور از مقاومت‌های مهم در محدوده ۶۸۰ و ۷۰۰ دلاری خودش را به ۷۲۰ دلار برساند. بیت کوین کش حتی روز گذشته محدوده ۷۳۸ دلاری را هم لمس کرد و تلاش کرد خودش را به مرز ۷۴۰ دلار برساند. اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و به زیر محدوده ۷۲۰ دلاری بازگشت. BCH امروز تا محدوده ۷۰۰ دلاری هم پایین کشیده شد اما در این محدوده از قیمت دفاع شد تا بیت کوین کش ریزش بیشتری را تجربه کند.

در حال حاضر بیت کوین کش در یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین آن در محدوده ۷۰۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد BCH این فرصت را دارد تا برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۷۰۷ تا ۷۱۰ دلاری ضلع بالای مثلث تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده و خارج شدن از ضلع بالای مثلث و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم بیت کوین کش وارد فاز صعودی شود. در مسیر صعودی محدوده ۷۱۷ تا ۷۲۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر محدوده مقاومتی مهم بعدی خواهد بود و پس از ان محدوده ۷۳۸ تا ۷۴۰ دلار به عنوان مانع بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۷۰۷ تا ۷۱۰ دلاری نشود و ضلع پایین مثلث در محدوده ۷۰۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۶۸۵ تا ۶۸۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از قیمت دفاع کند و پس از ان محدوده ۶۷۰ تا ۶۶۵ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BCH را تا محدوده ۶۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۷۰۷ تا ۷۱۰ دلار است و سپس ۷۱۷ تا ۷۲۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از ان محدوده ۷۳۸ تا ۷۴۰  دلار مقاومت‌ مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۷۰۰ دلار است،  سپس ۶۸۵ تا ۶۸۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند و پس از ان ۶۷۰ تا ۶۶۵ و ۶۵۰ دلار سطوح حمایتی بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که از روز ۲۹ اوت تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته بود، با وجود لمس چندین باره آن موفق به عبور از آن نشد و روز گذشته تا محدوده ۶۲۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما BCH مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی را آغاز کرد. در این مسیر با عبور از محدوده ۶۴۰ دلاری موفق شد خط روند نزولی را بشکند و به بالای آن نفوذ کند. هر چند با برخورد به محدوده ۶۵۰ دلاری متوقف شد و امروز دوباره تا مرز ۶۲۵ دلار عقب نشینی کرد. بیت کوین کش که در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار است حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۶۴۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH که روزهای گذشته درون یک مثلث قرار داشت بالاخره با عبور از محدوده ۶۴۰ دلار خط روند نزولی را شکست و حتی تا محدوده ۶۵۰ دلاری هم پیشروی کرد. اما موفق به عبور از این محدوده نشد و بار دیگر محدوده ۶۲۵ دلاری را لمس کرد در این محدوده با برخورد به ۲ خط روند حمایت شد و امروزحرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است.

در حال حاضر بیت کوین کش با مقاومت در قیمت ۶۴۰ دلار و نزدیکی به فیبوناچی اصلاحی ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود محدوده ۶۴۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۶۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود. درصورت عبور از این موانع محدوده ۶۵۸ تا ۶۶۰ دلار و سپس ۶۷۰ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی برای بیت کوین کش خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود در محدوده ۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار نشود، در مسیر اصلاح مجدد قرار خواهد گرفت. در این مسیر محدوده ۶۳۰ و سپس ۶۲۵ دلار در نزدیکی خط روند صعودی از قیمت دفاع خواهند کرد. در صورت از دست رفتن این حمایت و ریزش بیشتر قیمت، محدوده ۶۲۰ تا ۶۱۵ و سپس ۶۰۵ تا ۶۰۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی بیت کوین کش در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۴۰ و سپس ۶۴۵ و ۶۵۰ دلار است. پس از ان محدوده ۶۵۸ تا ۶۶۰  دلار و  سپس قیمت‌  ۶۷۰  دلار مقاومت‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۳۰ تا ۶۲۵ دلار است،  سپس ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند و پس از ان ۶۰۵ تا ۶۰۰ دلار سطوح حمایتی بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۹ شهریور (۳۱ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز ۲۹ اوت از محدوده ۶۹۵ دلاری ریجکت شده بود تحت تاثیر یک حط روند نزولی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۶۲۵ دلاری پایین کشیده شد. BCH در این قیمت با برخورد به کف کانال حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب با کسب حمایت، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر بیت کوین کش خودش را تا محدوده ۶۴۵ دلاری بالا کشید در این قیمت به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برخورد کرد و در حال عبور از این منطقه است. در زمان نگارش این مطلب BCH در محدوده قیمتی ۶۴۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH همچنان در کانال صعودی بزرگ خود قرار دارد و به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز ۲۹ اوت بیت کوین کش با برخورد به محدوده ۶۹۵ دلاری میانه کانال موفق به عبور از آن نشد و امروز تا کف کانال در قیمت ۶۲۵ دلاری پایین کشیده شد. با این حال BCHبا کسب حمایت در این محدوده حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است.

در حال حاضر قیمت با مقاومت در محدوده ۵۴۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی روبرو شده است. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم بیت کوین کش با شتاب بیشتری به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۶۶۰ تا ۶۶۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد از ریزش اخیر محدوده مقاومت بعدی است و در صورت عبور از آن BCH این فرصت را دارد تا دوباره برای عبور از محدوده ۶۹۰ تا ۷۰۰ دلاری تلاش کند. پس از آن محدوده ۷۱۰ تا ۷۲۰ و سپس ۷۴۰ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی برای بیت کوین کش در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۶۶۰ دلاری نشود و حمایت خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۶۴۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۶۳۵ تا ۶۳۰  دلار کف کانال حمایت مهم برای بیت کوین کش محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این محدوده، قیمت های ۶۲۵ تا ۶۲۰ دلار و سپس ۶۰۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی برای BCH خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۴۵ تدلا و سپس ۶۶۰ تا ۶۶۵ دلار است. بعد از آن  ۶۹۰ تا ۷۰۰ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌  ۷۱۰ تا ۷۲۰ و ۷۴۰ دلار مقاومت‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۴۰ دلار است، محدوده  ۶۳۵ تا ۶۳۰ دلار و سپس ۶۲۵ تا ۶۲۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند. سپس محدوده ۶۰۰ دلار حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۷ شهریور (۲۹ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز ۲۱ اوت موفق به عبور از محدوده ۷۰۰ دلاری نشده بود مجبور به عقب نشینی شد و با کاهش قیمت ۱۰۰ دلاری در طی یک هفته روز جمعه به مرز ۶۰۰ دلار رسید. در این قیمت اما با برخورد به کف کانال صعودی حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. هر چند روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۶۴۰ دلار خط روند نزولی نشد و عقب نشینی کرد اما پس لمس محدوده ۶۲۰ دلاری حمایت شد و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر BCH با عبور از خط روند نزولی امروز خودش را به بالای ۶۹۰ دلار رساند. با این حال با لمس قیمت ۶۹۳ دلار متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب  بیت کوین کش در محدوده ۶۷۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH همچنان درون کانال صعودی خود قرار دارد و با روز جمعه با لمس کف کانال حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۶۳۰ دلار امروز خودش را به مرز ۶۹۳ دلاری رساند. بیت کوین کش یکبار دیگر هم به این محدوده رسیده بود ولی در عبور کامل از آن ناکام مانده بود این بار هم با لمس قیمت ۶۹۳ دلار مجبور به عقب نشینی شد و تا فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر یعنی محدوده ۶۷۶ تا ۶۷۵ دلار اصلاح شد.

در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم BCH به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۶۹۳ تا ۶۹۵ دلار میانه کانال و سپس ۷۰۰ دلار مقاومت‌های مهم محسوب می‌شوند. در صورت عبور از مرز ۷۰۰ دلار، محدوده ۷۱۰ و ۷۲۰ و سپس ۷۴۰ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۶۹۵ و سپس ۷۰۰ دلار نشود و حمایت ۶۷۶ تا ۶۷۵ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

محدوده قیمت‌های ۶۵۷ تا ۶۵۰ دلار در نزدیکی  فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد سطوح حمایتی بعدی برای BCH هستند و سپس قیمت ۶۴۰ تا ۶۳۰ دلار در محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایتی بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا کف کانال در محدوده ۶۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۹۳ تا ۶۹۵ و سپس ۷۰۰ دلار است. بعد از آن  ۷۱۰ تا ۷۲۰ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌  ۷۴۰ دلار مقاومت‌ مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۷۶ تا ۶۷۵ دلار است، محدوده  ۶۵۷ تا ۶۵۰ دلا و سپس ۶۴۰ و ۶۳۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند. سپس محدوده ۶۲۰ دلار حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۶ شهریور (۲۸ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز پنجشنبه موفق به عبور از محدوده ۶۵۵ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا مرز ۶۰۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما BCH مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در مسیر صعودی بیت کوین کش موفق شد از سد مقاومت‌های ۶۲۰ و ۶۳۰ دلاری عبور کند و خودش را به مرز ۶۴۰ دلار برساند. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز تا ۶۳۰ دلار اصلاح شد. امروز و در محدوده ۶۳۰ دلاری BCH با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۶۳۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد، BCH در چند روز گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم بیت کوین کش تا محدوده ۶۰۰ دلاری کف کانال پایین کشیده شد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و خودش را به سقف کانال در محدوده ۶۴۰ دلاری رساند.

در حال حاضر بیت کوین کش با مقاومت ۶۳۶ تا ۶۴۰ دلاری سقف کانال روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را تثبیت کند. انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۶۴۵ تا ۶۵۰ دلار اولین سطح مقاومت است و در صورت عبور از این ناجیه، محدوده ۶۵۵ تا ۶۶۰ دلاری که پیش از این چند بار مانع از حرکت صعودی BCH شده بود وارد عمل می‌شود. در صورتی که از قیمت از این مقاومت مهم عبور کند بیت کوین کش این شانس را خواهد داشت تا خودش به  قیمت ۶۷۰ تا ۶۸۰ و سپس ۷۰۰ دلار برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار نشود و حمایت ۶۳۰ دلاری خط روند را هم از دست بدهد، ابید منتظر اصلاح قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۶۲۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن محدوده ۶۱۰ و ۶۰۰ دلار قرار دارند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۴ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۳۵ و سپس ۶۴۰ دلار است. بعد از آن  ۶۵۵ تا ۶۶۰ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های  ۶۷۰ تا ۶۸۰  و ۷۰۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۳۰ دلار است، محدوده  ۶۲۰ و سپس ۶۱۰ و ۶۰۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند. سپس قیمت‌های ۵۹۰ تا ۵۸۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۴ شهریور (۲۶ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش در چند روز گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر BCH روز گذشته تا محدوده ۶۲۵ دلاری پایین کشیده شد اما با برخورد به کف کانال مورد حمایت قرار گرفت و تا سقف کانال در نزدیکی قیمت ۶۵۵ دلاری پیشروی کرد و در این قیمت با برخورد به سقف کانال متوقف شد و  امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. امروز هم بیت کوین کش تا کف کانال در محدوده ۶۱۲ تا ۶۱۰ دلاری پایین کشیده شد و با برخورد به کف کانال متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب BCH در محدوده ۶۱۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH در چند روز گذشته درون کانال نزولی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد.

امروز هم بیت کوین کش از محدوده ۶۵۵ دلاری سقف کانال تا محدوده ۶۱۲ دلاری کف کانال سقوط کرد و در این محدوده متوقف شد. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم BCH دوباره حرکت خود به سمت سقف کانال را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده ۶۲۵ دلاری اولین سطح مقاومت است و پس از ان محدوده ۶۳۵ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و ۶۴۰ تا ۶۴۵ دلاری در نزدیکی سقف کانال مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود. اگر BCH موفق به عبور از سقف کانال شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم به حرکت صعودی خود همچنان ادامه دهد. در این صورت محدوده ۶۵۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع بعدی خواهد بود  و پس از ان قیمت‌های ۶۷۰ و ۶۸۰ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۶۲۵ و سپس ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار نشود و حمایت مهم در محدوده ۶۱۲ تا ۶۱۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۶۰۰ دلار و سپس ۵۸۵ دلار سطوح حمایتی مهم بیت کوین کش محسوب می‌شوند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BCH را تا محدوده ۵۷۵ و سپس ۵۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در روز ۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۶ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۲۵ و سپس ۶۳۵ دلار است. بعد از آن  ۶۴۰ تا ۶۴۵ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های  ۶۵۵ و ۶۷۰ تا ۶۸۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۱۲ تا ۶۱۰ دلار است، محدوده  ۶۰۰ دلار  و پس از آن ۵۸۵ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند. سپس قیمت‌های ۵۷۵ و ۵۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۳ شهریور (۲۵ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روزهای گذشته درون یک مثلث قرار داشت موفق به عبور از ضلع بالای آن نشد و با از دست دادن محدوده ۶۷۴ دلاری از پایین مثلث خارج شد. به این ترتیب وارد فاز نزولی شد و روز گشذته تا محدوده ۶۳۵ دلاری پایین کشیده شد. با وجود اینکه BCH در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و خودش را تا محدوده ۶۵۵ دلاری بالا کشید اما موفق به عبور از این مانع نشد و امروز دوباره تا محدوده ۶۳۰ دلاری سقوط کرد. بیت کوین کش حتی محدوده ۶۲۵ دلاری را هم لمس کرد اما این محدوده را از دست نداد و در زمان نگاش این مطلب همچنان بالای ۶۳۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH روز گذشته با از دست دادن محدوده ۶۷۴ تا ۶۷۳ دلاری ضلع پایین مثلث وارد فاز نزولی شد و حمایت مهم ۶۵۵ دلاری هم موفق به دفاع از قیمت نشد و بیت کوین کش تا محدوده ۶۳۵ دلاری پایین کشیده شد.

در این قیمت BCH مورد حمایت قرار گرفت و برای عبور از محدوده ۶۵۵ دلاری تلاش کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز دوباره تا ۶۳۰ دلار پایین کشیده شد.

امروز هم بیت کوین کش درون یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. امروز هم BCH محدوده سقف کانال در نزدیکی قیمت ۶۵۵ دلار را لمس کرد و در مسیر کف کانال قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۶۳۰ تا ۶۲۵ دلار از قیمت دفاع می‌کند. درصورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد، انتظار داریم بیت کوین کش یکبار دیگر برای عبور از سقف کانال تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۶۴۰ و سپس ۶۴۸ تا ۶۵۰ دلار سطوح مقاومتی BCH محسوب می‌شود در صورتی که بیت کوین کش از سقف کانال در محدوده ۶۵۰ دلار عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند می‌تواند تا  محدوده ۶۵۵ تا ۶۶۰ دلار و سپس ۶۷۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته به پیشروی خود ادامه دهد. پس از ان محدوده ۶۸۰ تا ۶۸۵ دلار سطح مقاومت مهم برای بیت کوین کش محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از مقاومت بالاسر خود نشود و خمایت ۶۳۰ دلار را هم از دست بدهد، کف کانال در محدوده ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار اولین سطح حمایت خواهد بود. در صورت ریزش بیشتر و خروج از کف کانال محدوده ۶۰۰ و سپس ۵۸۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۴۰ و سپس ۶۴۸ تا ۶۵۰ دلار است. بعد از آن  ۶۵۵ تا ۶۶۰ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های  ۶۷۰ و ۶۸۰ تا ۶۸۵ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۳۰ تا ۶۲۵ دلار است، سپس محدوده  ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار  و پس از آن هم ۶۰۰ و ۵۸۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲ شهریور (۲۴ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز شنبه با برخورد به محدوده ۷۰۰ دلاری متوقف شده بود روز یکشنبه تا محدوده ۶۵۰ دلاری پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و روز گذشته دوباره خودش را تا محدوده ۶۹۰ دلار بالا کشید. BCH حتی محدوده ۶۹۵ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و دوباره مسیر اصلاحی را در پیش گرفت. امروز هم بیت کوین کش تا محدوده ۶۷۰ دلاری پایین کشیده شد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۶۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم به خوبی متوجه می‌شویم که BCH درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد.

روز گذشته هم بیت کوین کش با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۶۹۰ دلاری متوقف شد و تا صلع پایین مثلث در محدوده ۶۶۵ دلار کاهش پیدا کرد. امروز هم BCH یکبار دیگر ضلع پایین مثلث در محدوده ۶۷۰ دلاری را لمس کرد ولی آن را از دست نداد.

در حال حاضر محدوده ۶۷۰ دلاری ضلع پایین مثلث سطح حمایت مهم برای بیت کوین کش محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم BCH یکبار دیگر به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند. در مسیر صعودی محدوده ۶۸۰ دلار فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۶۸۵ دلار ضلع بالای مثلث مقاومت‌های مهم محسوب می‌شوند. در صورتی که BCH از این محدوده عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۶۹۰ تا ۶۹۵ و سپس ۷۰۰ دلار موانع مهم بعدی محسوب می‌شوند. سپس محدوده ۷۱۰ تا ۷۱۵ دلار سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و محدوده ۶۷۰ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی پس از ۶۷۰ دلار ضلع پایین مثلث محدوده ۶۶۵ تا ۶۶۰ دلاری می‌تواند از قیمت دفاع کند. در صورت از دست دادن این محدوده قیمت‌های ۶۵۰ و سپس ۶۴۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی برای بیت کوین کش خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۸۰ و ۶۸۵ دلار است. بعد از آن  ۶۹۰ تا ۶۹۵ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های  ۷۰۰ و ۷۱۰ تا ۷۱۵ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۷۰ دلار است، سپس محدوده  ۶۶۵ تا ۶۶۰ دلار  و پس از آن هم ۶۵۰ و ۶۴۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱ شهریور (۲۳ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز ۲۱ اوت تا محدوده ۷۰۰ دلاری پیشروی کرده بود، در این قیمت متوقف شد و روز گذشته تا محدوده ۶۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده اما BCH مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب از مقاومت‌های ۶۷۰ و ۶۸۰ دلاری عبور کرد و امروز خودش را به مرز ۶۹۰ دلار رساند. سپس با پولبک به محدوده شکسته شده موقعیتش را بالای خط روند شکسته شده تثبیت کرد. در زمان نگارش این مطلب BCH در محدوده ۶۸۸ دلاری معامله می‌شود برای عبور از مقاومت در محدوده ۶۹۰ دلاری تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH همچنان درون یک مثلث قرار دارد و با لمس اضلاع بالای و پایین آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم بیت کوین کش با لمس ضلع پایین مثلث در محدوده ۶۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و امروز خودش را به ۶۹۰ دلار رساند.

در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از این محدوده ۶۹۰ دلاری شود و از بالای مثلث خارج شود انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۷۰۰ دلار مقاومت مهم بعدی است و در صورت عبور از آن می‌تواند برای رسیدن به محدوده ۷۱۰ دلار شانس خود را امتحان کند. محدوده ۷۱۵، ۷۳۰ و سپس ۷۴۰ دلار ایستگاه‌های بعدی BCH در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۶۹۰ دلاری نشود احتمال اینکه دوباره به سمت ضلع پایین مثلث حرکت کند وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۶۸۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد اولین سطح حمایتی است و در صورت از دست دادن آن محدوده ۶۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته وارد عمل خواهد شد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۶۶۵ و ۶۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۹۰ دلار است. بعد از آن  ۷۰۰ و ۷۱۰ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های  ۷۱۵، ۷۳۰ و ۷۴۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۶۸۰ دلار است، سپس محدوده  ۶۷۰ دلار  و پس از آن هم ۶۶۵ و ۶۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۳۱ مرداد (۲۲ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش روز نوزدهم اوت حرکت صعودی تازه‌ای را از محدوده ۶۲۰ دلاری آغاز کرده بود روز گذشته موفق شد خودش را به مرز ۷۰۰ دلار برساند. با این حال با برخورد به این مقاومت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BCH امروز تا ۶۷۰ دلار اصلاح شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب بیت کوین کش روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا ۶۹۰ دلار هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۶۷۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH درون یک مثلث قرار گرفته است که محدوده ۶۷۳ تا ۶۷۰ دلاری در محدوده ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند. همچنین ضلع بالای مثلث در محدوده ۶۸۴ تا ۶۸۵ دلاری به عنوان اولین سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

در صورتی که محدوده ۶۷۳ تا ۶۷۰ دلار همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم بیت کوین کش برای عبور از محدوده ۶۸۵ دلاری ضلع بالای مثلث تلاش کند. در صورتی که موفق به انجام این کار شود و خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) را بشکند انتظار داریم روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر محدوده ۶۹۳ تا ۶۹۵ مانع مهم بعدی است و سپس BCH می‌تواند برای عبور از محدوده ۷۰۰ دلاری تلاش کندو سطح مقاومت مهم بعدی برای بیت کوین کش محدوده ۷۰۷ تا ۷۱۰ دلاری خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BCH نتواند از محدوده ضلع بالای مثلث عبور کند و ضلع پایین مثلث در محدوده ۶۷۳ تا ۶۷۰ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۶۶۵ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۶۶۲ تا ۶۶۰ دلار قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۶۵۰ و ۶۴۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۳۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۸۳ تا ۶۸۵ دلار است. بعد از آن  ۶۹۳ تا ۶۹۵ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های  ۷۰۰ و ۷۰۷  تا ۷۱۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده   ۶۷۳ تا ۶۷۰ دلار است، سپس محدوده  ۶۶۵ دلار  و ۶۶۲ تا ۶۶۰ دلار و پس از آن هم ۶۵۰ تا ۶۴۵ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۳۰ مرداد (۲۱ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز ۱۹ اوت در محدوده ۶۲۰ دلاری قرار داشت، حرکت صعودی تازه‌ای را از این محدوده آغاز کرد و با عبور از مقاومت مهم در محدوده ۶۶۰ تا ۶۶۵ دلار موفق شد روز گذشته خودش را به مرز ۷۰۰ دلاری برساند. هر چند موفق به عبور از این مانع نشد و امروز تا محدوده ۶۷۵ دلاری عقب نشینی کرد. BCH امروز در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و یکبار دیگر برای عبور از مرز ۷۰۰ دلاری تلاش کرد اما بازهم موفق نبود و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۶۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH روز ۱۹ اوت با عبور از محدوده ۶۵۵ دلاری خط روند نزولی را شکست و با پولبک به سطح شکسته شده به روند صعودی خود ادامه داد. به این ترتیب امروز موفق شد خودش را به محدوده ۷۰۰ دلاری برساند. در این محدوده اما متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفته است.

در حال حاضر شاهد یک الگوی کنج صعودی در نمودار قیمت بیت کوین کش هستیم که سقف الگو در نزدیکی ۷۰۰ دلار مانع از ادامه روند صعودی شده است و محدوده ۶۹۰ دلاری در نزدیکی کف الگو از ریزش قیمت جلوگیری می‌کند. در صورتی که حمایت ۶۹۰ دلاری از دست برود و قیمت از کف الگو خارج شود انتظار داریم BCH در یک روند اصلاحی قرار بگیرد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۶۸۰ و سپس ۶۷۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر سطوح حمایتی مهم خواهد بود. سپس محدوده ۶۷۰ و ۶۶۵ دلار حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۶۵۵ تا ۶۵۰ دلار پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که حمایت ۶۹۰ دلاری به دفاع از قیمت ادامه دهد و بیت کوین کش دوباره به سمت سقف الگو حرکت کند، اولین مقاومت محدوده ۶۹۷ تا ۷۰۰ دلاری خواهد بود. پس از ان سقف الگو در محدوده ۷۰۳ تا ۷۰۵ دلار مقاومت مهم بعدی است و در صورت عبور از ان انتظار داریم بیت کوین کش تا محدوده ۷۱۰ و سپس ۷۲۰ تا ۷۲۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۳۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال از دست دادن محدوده صعودی قراردارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۹۷ تا ۷۰۰ دلار است. بعد از آن  ۷۰۳ تا ۷۰۵ دلار قرار دارد. سپس قیمت‌های  ۷۱۰ و ۷۲۰  تا ۷۲۵ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۶۹۰ دلار است، سپس محدوده  ۶۸۰ تا ۶۷۵ دلار  و ۶۷۰ تا ۶۶۵ دلار و پس از آن هم ۶۵۵ تا ۶۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۶ مرداد (۱۷ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز یکشنبه موفق به عبور از محدوده ۷۱۰ دلاری نشده بود، روز گذشته هم یکبار دیگر شانس خود را برای عبور از این مقاومت امتحان کرد اما بازهم به در بسته خورد و بازا سدت دادن حمایت ۷۰۰ دلاری در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر BCH حمایت در نزدیکی قیمت ۶۸۰ را از دست داد و تا محدوده ۶۶۵ دلاری پایین کشیده شد. هر چند پس از آن در مسیر صعودی قرار گرفت و تا ۶۹۰ دلار پیشروی کرد اما بازهم با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و تا ۶۷۰ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۶۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم،  BCH که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود موفق به عبور از محدوده ۷۱۰ دلاری در نزدیکی سقف مثلث نشد و در با از دست دادن ضلع پایین مثلث در محدوده ۷۰۰ دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. به این ترتیب بیت کوین کش حمایت ۶۸۰ دلاری را از دست داد و تا ۶۶۵ دلار پایین کشیده شد. BCH حتی محدوده ۶۶۰ دلاری را هم لمس کرد اما به سمت بالا پرتاب شد و خیلی زود به بالای محدوده ۶۵۵ دلار بازگشت.

امروز هم بیت کوین کش موفق شد با شکستن خط روند نزولی در محدوده ۶۸۰ دلار تا مرز ۶۹۰ دلاری پیشروی کند اما در عبور از این محدوده ناکام ماند و دوباره تا ۶۷۰ دلار پایین کشیده شد.

در این قیمت خط روند صعودی از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا بیت کوین کش این فرصت را داشت باشد تا به روند صعودی خود ادامه دهد.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث قرار گرفته است که محدوده ۶۷۰ دلاری در نزدیکی ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند. ضلع بالای مثلث در محدوده ۶۸۵ دلاری هم اولین سطح مقاومت برای BCH محسوب می‌شود.

در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود و از ضلع بالای مثلث خارج شود، انتظار داریم BCH به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۶۹۰ و ۶۹۵ دلار موانع قیمت پیش از رسیدن به مرز ۷۰۰ دلار محسوب می‌شوند. محدوده ۷۱۰ و ۷۲۰ دلاری هم ایستگاه مهم بعدی برای بیت کوین کش خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۳۸۵ دلاری نشود احتمال بازگشت به ضلع پایین مثلث در محدوده ۶۷۰ تا ۶۶۵ دلاری وجود دارد. در صورتی که این حمایت هم از دست برود و BCH از ضلع پایین مثلث خارج شود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۶۶۰ و ۶۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای بیت کوین کش خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده نزولی قراردارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۸۵ دلار است. بعد از آن  ۶۹۰ تا ۶۹۵ و سپس ۷۰۰ دلار قرار دارند. قیمت‌های  ۷۱۰ و ۷۲۰  دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۶۷۰ تا ۶۶۵ دلار است، سپس محدوده  ۶۶۰ و ۶۵۰ دلار سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۵ مرداد (۱۶ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از اینکه روز گذشته موفق به لمس محدوده ۷۱۰ دلاری شد مجبور به عقب نشینی شد و تا ۶۷۵ دلار پایین کشیده شد. BCH در این قیمت با سطح حمایتی مهم و خط روند صعودی برخورد کرد و روند صعودی تازه‌ای را از سر گرفت. به این ترتیب امروز خودش را تا محدوده ۷۱۵ دلاری بالا کشید. هر چند بازهم موفق به عبور از این محدوده نشد و مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۶۹۰ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این بیت کوین کش در محدوده ۶۹۵ دلاری معامله می‌شود و از حمایت خط روند صعودی برخوردار است.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع بالای آن در محدوده ۷۱۰ تا ۷۱۵ دلار سطح مقاومت است و خط روند صعودی یا همان ضلع پایین مثلث در محدوده ۶۹۵ تا ۶۹۰ دلار سطح حمایتی محسوب می‌شود.

در حال حاضر بیت کوین کش توسط ضلع پایین مثلث حمایت می‌شود. در صورت حفظ این محدوده، انتظار داریم BCH به سمت ضلع بالای مثلث در محدوده ۷۱۰ تا ۷۱۵ دلاری حرکت کند. در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۷۲۰ تا ۷۲۵ و سپس ۷۴۰ و ۷۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم برای بیت کوین کش خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به شکستن ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۶۹۰ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۶۸۰ و سپس ۶۷۵ تا ۶۷۰ دلار سطوح حمایتی مهم بیت کوین کش خواهند بود. در صورت از دست دادن این محدوده، قیمت‌های ۶۶۵ و ۶۶۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده نزولی قراردارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۷۱۰ تا۷۱۵ دلار است. بعد از آن  ۷۲۰ تا ۷۲۵  دلار و سپس ۷۴۰ و ۷۵۰  دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۶۹۵ تا ۶۹۰ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۶۸۰ و محدوده  ۶۷۵ تا ۶۷۰ دلار خواهد بود، سپس محدوده  ۶۶۵ تا ۶۶۰ دلار سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۴ مرداد (۱۵ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که از روز پنجشنبه روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرده بود موفق شد با عبور از مقاومت ۶۵۰ دلاری خودش را به به بالای ۷۰۰ دلاری برساند. BCH حتی امروز محدوده ۷۲۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر امروز بیت کوین کش تا محدوده ۶۷۵ دلاری پایین کشیده شد اما در این قیمت توسط فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در همین محدوده قرار دارد.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH پس از اینکه روز پنجشنبه از محدوده ۶۰۰ دلاری روند صعودی تازه‌ای آغاز کرد موفق شد با جهش نزدیک به ۱۸ دلاری خودش را تا محدوده ۷۱۰ دلاری بالا کشید هر چند موفق به حفظ موقعیتش نشد و خیلی زود به زیر ۷۰۰ دلار سقوط کرد.

در مسیر اصلاحی BCH تا محدوده ۶۷۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و خط روند صعودی پایین کشیده شد اما این محدوده به خوبی از قیمت دفاع کرد و اجازه ریزش بیشتر را نداد.

در صورتی که این حمایت همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم بیت کوین کش به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی اولین سطوح مقاومت محدوده ۶۸۵ و ۵۹۵ دلاری خواهند بود سپس محدوده ۷۱۰ تا ۷۱۵ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که BCH بتواند از این محدوده عبور کند محدوده ۷۲۰  و سپس ۷۲۸ تا ۷۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی هستند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر نشود و حمایت محدوده ۶۷۵ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی سطوح حمایتی مهم بعد در نزدیکی ۶۶۰ تا ۶۵۸ دلار و سپس محدوده ۶۵۰ تا ۶۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قراردارد اما از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰  قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۸۵ و ۶۹۵ دلار است. بعد از آن  ۷۱۰ تا ۷۱۵و ۷۲۰ دلار و سپس ۷۲۸ تا ۷۳۰  دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۶۷۵ تا ۶۷۰ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۶۶۰ تا ۶۵۸ دلار خواهد بود، سپس محدوده  ۶۵۰ تا ۶۴۰ دلار سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۲ مرداد (۱۳ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را از محدوده ۶۲۰ دلاری آغاز کرد و موفق شد تا مرز ۶۵۰ دلار پیشروی کند. هر چند موفق به عبور از این محدوده نشد و مجبور به عقب نشینی شد. BCH که روز گذشته در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت ۶۲۰ دلاری تا مرز ۶۰۰ دلار پایین کشیده شد. بیت کوین کش حتی محدوده ۵۹۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و خط روند نزولی را شکست. به این ترتیب امروز هم BCH در مسیر صعودی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۶۱۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در مسیر صعودی نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH پس از برخورد به قیمت ۶۵۰ دلاری در روز گذشته موفق به عبور از آن نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر حمایت مهم ۶۲۰ دلاری را از دست داد و تا ۶۰۰ دلار پایین کشیده شد. بیت کوین کش حتی تا محدوده ۵۹۰ دلاری هم پایین کشیده شد ولی در این منطقه با برخورد به خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و به روند صعودی بازگشت.

امروز هم BCH با عبور از خط روند در محدوده ۶۱۰ دلاری به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

در حال حاضر اولین مقاومت در محدوده ۶۲۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در نزدیکی ۶۳۰ دلار قرار دارد. در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از مانع ۳۶۰ دلاری شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم تا ۶۵۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از موانع بالاسر خود نشود احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۶۱۰ و ۶۰۰ دلار مهمترین حمایت‌های بیت کوین کش خواهند بود. در صورت از دست دادن این محدوده، حمایت بعدی در نزدیکی ۵۸۰ تا ۵۷۵ و سپس ۵۵۰ دلار در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش ۶۲۰ دلار است. بعد از آن  ۶۳۰ دلار است و سپس  ۶۵۰ دلار و ۶۶۵ و ۶۸۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۶۱۰ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۶۰۰ دلار خواهد بود، سپس محدوده  ۵۸۰ تا ۵۷۵ دلار سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۰ مرداد (۱۱ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز دوشنبه حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود موفق شد از محدوده ۵۴۵ دلار خودش را به مرز ۶۰۰ دلاری برساند. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد و روز گذشته تا محدوده ۵۷۵ دلار پایین کشیده شد. BCH حتی سری به محدوده ۵۷۳ دلاری زد و با لمس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته دوباره به سمت بالا پرتاب شد. به این ترتیب بیت کوین کش امروز موفق شد به بالای مرز ۶۱۰ دلاری دست پیدا کند. هر چند با وجود لمس محدوده ۶۱۵ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۶۰۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH روز گذشته پس از رسیدن به محدوده ۶۰۰ دلاری متوقف شد و در یک الگوی پرچم قرار گرفت و تا محدوده ۵۷۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت بیت کوین کش با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب با عبور از مقاومت‌های ۵۸۵ و ۶۰۰ دلاری امروز خودش را به بالا ۶۱۰ دلار رساند. BCH حتی محدوده ۶۱۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا ۶۰۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۶۰۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از قیمت حمایت می‌کند. در صورت از دست دادن این محدوده، حمایت بعدی در نزدیکی ۶۰۰ تا ۵۹۵ دلار در نزدیکی خط روند و فیبوناچی ۵۰ درصد قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده، می‌تواند بیت کوین کش را تا نزدیکی ۵۹۰ و ۵۸۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۶۰۵ و ۵۹۵ دلار از قیمت دفاع کنند، انتظار داریم BCH به روند صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۶۱۵ تا ۶۲۰ دلاری خواهد بود.  سپس محدوده ۶۴۰ و ۶۵۰ دلار موانع بعدی خواهند بود. پس از آن قیمت‌های ۶۶۵ و ۶۸۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌ شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۶۱۵ تا ۶۲۰ دلار است. بعد از آن  ۶۴۰ دلار و سپس  ۶۵۰ دلار و ۶۶۵ و ۶۸۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۶۰۵ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۶۰۰ تا ۵۹۵ دلار خواهد بود، سپس محدوده ۵۹۰ و ۵۸۰ دلار سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۹ مرداد (۱۰ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز های هفتم وهشتم اوت در محدوده ۵۷۰ تا ۵۸۵ دلاری به دام افتاده بود در نهایت با از دست دادن حمایت ۵۷۰ دلاری روند نزولی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر BCH روز گذشته تا محدوده ۵۴۵ دلاری پایین کشیده شد اما در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا دوباره به مسیر صعودی بازگردد. در این مسیر بیت کوین کش با عبور از مقاومت‌های ۵۵۵ و ۵۷۰ دلار خودش را به مرز ۶۰۰ دلار هم رساند. هر چند با لمس این محدوده متوقف شد و امروز تا محدوده ۵۸۰ تا ۵۷۹ دلاری پایین کشیده شد. BCH در این محدوده هم مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۸۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH که روز گذشته در یک الگوی نزولی قرار دارد در قیمت ۵۴۵ دلاری با برخورد به کف الگو و خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر با عبور از سقف الگو در محدوده ۵۵۵ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۵۹ تا ۵۶۰ دلار با شتاب بیشتری به مسیر صعودی خود ادامه داد و موفق  به لمس محدوده ۶۰۰ دلار شد. با این حال BCH در عبور از مقاومت مهم ۶۰۰ دلاری ناکام ماند و امروز تا مرز ۵۸۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر شاهد تشکیل یک الگوی پرچم در نمودار قیمت بیت کوین کش هستیم در صورتی که BCH بتواند از محدوده ۵۸۷ دلاری عبور کند انتظار داریم تا محدوده ۶۰۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد. در صورت شکستن مقاومت ۶۰۰ دلاری، مقاومت مهم بعدی برای BCH محدوده ۶۲۰ دلار است. پس از آن ۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار ایستگاه بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که قیمت موفق به عبور از محدوده ۵۸۷ و ۶۰۰ دلاری نشود و حمایت ۵۸۰ تا ۵۷۵ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۵۷۰ تا ۵۶۸ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BCH را تا محدوده ۵۶۵ و ۵۵۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۸۷ تا ۵۹۰ دلار است. بعد از آن  ۶۰۰ دلار و سپس  ۶۲۰ دلار و ۶۴۰ تا ۶۵۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۵۸۰ تا ۵۷۵ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۵۷۰ تا ۵۶۸دلار خواهد بود، سپس محدوده ۵۶۵ و ۵۵۵ دلار سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۸ مرداد (۹ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش (BCH) که روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۵۸۵ دلاری نشده بود و درون یک مستطیل در حال نوسان کردن بود در نهایت کف مستطیل در محدوده ۵۷۰ تا ۵۶۸ دلار را از دست داد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BCH حمایت ۵۶۰ دلاری را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۵۴۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت و امروز روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۵۶۰ دلاری در زمان زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۶۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، به خوبی متوجه می‌شویم BCH روز گذشته درون یک مستطیل قرار داشت و با وجود چندین بار تلاش موفق به عبور از سقف مستطیل در محدوده ۵۸۵ دلار نشد. به این ترتیب مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن کف مستطیل امروز تا محدوده ۵۴۵ دلار پایین کشیده شد.

بیت کوین کش که روز گذشته و در مسیر اصلاحی درون یک الگوی کنج نزولی (Falling wedge) قرار گرفته  بود بار برخورد به محدوده ۵۴۵ تا ۵۴۴ دلاری کف الگو حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر سقف الگو در محدوده ۵۵۵ دلار را شکست و روند صعودی را با شتاب بیشتری دنبال کرد. پس از آن از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساده در محدوده ۵۶۰ دلاری هم گذشت و در حال حاضر با فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر در نزدیکی ۵۶۵ دلار روبرو شده است. در صورت عبور از آن محدوده ۵۷۰ و ۵۸۰ دلار مانع بعدی است و پس از آن انتظار داریم بیت کوین کش بتواند خودش را به محدوده ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار برساند. در صورت عبور از این مقاومت مهم دوباره می‌تواند قیمت‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار را تجربه کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۵۶۵ و ۵۷۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به محدوده ۵۶۰ دلاری وجود دارد. در صورت از دست دادن محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۶۰ تا ۵۵۵ دلار، حمایت بعدی در محدوده ۵۵۰ دلار خط روند شکسته شده قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۶۵ دلار است. بعد از آن  ۵۷۰ و ۵۸۰ دلار و سپس  ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار و ۶۰۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۵۶۰ تا ۵۵۵ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۵۵۰ دلار خواهد بود، سپس محدوده ۵۴۵ تا ۵۴۰ دلار سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۷ مرداد (۸ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز جمعه موفق به عبور از محدوده ۵۶۰ دلاری نشده بود، تا محدوده ۵۵۰ دلار پایین کشیده شد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر BCH روز گذشته خودش را به محدوده ۵۸۵ دلاری رساند. حتی محدوده ۵۹۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و تا محدوده ۵۷۰ دلاری پایین کشیده شد. امروز هم بیت کوین کش در حال رنج زدن در این محدوده است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۷۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم به خوبی متوجه می‌شویم BCH پس از این که موفق به عبور کامل از محدوده ۵۸۵ دلار نشد، تا مرز ۵۷۰ دلار اصلاح شد و در همین محدوده در حال نوسان یا رنج زدن است.

امروز هم بیت کوین کش برای عبور از محدوده ۵۸۵ دلار تلاش کرد اما تا به این لحظه موفق به انجام این کار نشد. در صورتی که محدوده ۵۷۰ تا ۵۶۸ دلار همچنان به حمایت از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم BCH یکبار دیگر برای عبور از این محدوده تلاش کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۵۸۰ دلار قرار گرفته است و سپس محدوده ۵۸۵ دلار در نزدیکی سقف مستطیل مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورت شکستن این مقاومت و خروج از سقف مستطیل مقاومت بعدی برای بیت کوین مش محدوده ۵۹۰ و سپس ۶۰۰ دلار خواهد بود. در صورت عبور از مقاومت مهم ۶۰۰ دلاری، BCH می‌تواند تا ۶۲۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش نتواند از محدوده ۵۸۰ و ۵۸۵ دلاری عبور کند، احتمال بازگشت به کف مستطیل در نزدیکی ۵۷۰ تا ۵۶۸ دلار وجود دارد.

در صورت از دست دادن این محدوده، باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی حمایت مهم در محدوده ۵۶۰ دلار قرار گرفته است و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۵۵ تا ۵۵۰ دلار ایستگاه مهم بعدی در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۸۰ دلار است. بعد از آن  ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار و سپس  ۶۰۰ دلاری مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۵۷۰ تا ۵۶۸ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۵۶۰ دلار خواهد بود، سپس محدوده ۵۵۵ تا ۵۵۰ دلار سطح حمایتی مهم بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۶ مرداد (۷ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته تا محدوده ۵۴۰ و ۵۳۸ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب BCH از مقاومت ۵۶۰ دلاری گذشت و امروز خودش را به مرز ۵۸۰ دلار رساند. بیت کوین کش حتی محدوده ۵۸۵ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از آن نشد و در زمان نگارش این مطلب همچنان در محدوده ۵۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH پس از لمس محدوده ۵۴۰ دلاری حمایت شد و درون یک کانال صعودی قرار گرفت. به این ترتیب بیت کوین کش با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد و با عبور از محدوده ۵۶۰ و ۵۷۵ دلار امروز خودش را به ۵۸۰ دلار رساند. BCH حتی قیمت ۵۸۵ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به این سطح مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر اولین حمایت برای بیت کوین کش محدوده ۵۸۰ دلاری خواهد بود در صورت از دست دادن آن محدوده ۵۷۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر و کف کانال می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. اما اگر این حمایت هم از دست برود احتمال اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در نزدیکی ۵۶۰ تا ۵۵۵ دلار وجود دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۵۵۰ دلار در نزدیکی خط روند و محدوده ۵۴۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۵۸۰ و ۵۷۵ دلاری موفق به دفاع از قیمت شوند. انتظار داریم بیت کوین کش دوباره به سمت سقف کانال حرکت کند. محدوده ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار اولین مقاومت در مسیر صعودی BCH خواهد بود. در صورت عبور از آن انتظار داریم بیت کوین کش را بعد از مدت‌ها بالا مرز ۶۰۰ دلار ببینیم.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار است. بعد از آن  ۶۰۰ دلار و سپس  ۶۱۸ تا ۶۲۰ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۵۸۰ تا ۵۷۵ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۵۶۰ تا ۵۵۵ دلار خواهد بود، سپس محدوده ۵۵۰ تا ۵۴۵ دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۴ مرداد (۵ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از اینکه روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۵۴۵ دلاری نشد مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۵۲۵ دلاری کاهش پیدا کرد. در این محدوده BCH مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر  BCH موفق شد از خط روند نزولی عبور کند و خودش را به به بالای ۵۴۰ دلار برساند. بیت کوین کش محدوده ۵۵۰ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به مقاومت در این محدوده مجبور به عقب نشینی شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت و دوباره تا محدوده ۵۳۵ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب BCH در محدوده ۵۲۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۵۲۵ دلاری از قیمت دفاع می‌کند. ضلع بالایی مثلث در محدوده ۵۵۰ دلار هم روز گذشته مانع از ادامه روند صعودی شده بود و قیمت با برخورد به این سطح تا ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۵۲۵ دلاری همچنان موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم BCH حرکت خود را به سمت ضلع بالای مثلث آغاز کند. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۵۳۵ دلاری خواهد بود. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۵۴۰ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، ضلع بالای مثلث در نزدیکی ۵۴۵ دلار به عنوان مقاومت مهم در نظر گرفته می‌شود.

اگر بیت کوین کش موفق به عبور از ضلع بالای مثلث شود انتظار داریم به روند صعودی خود تا محدوده ۵۵۰ و ۵۶۰ دلار ادامه دهد. سپس محدوده ۵۸۰ دلاری ایستگاه بعدی BCH در مسیر صعودی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش نتواند از مقاومت‌های بالاسر خود عبور کند و حمایت ۵۲۵ دلاری را هم از دست بدهد و از ضلع پایین خارج شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت خواهد بود.

محدوده ۵۲۰ تا ۵۱۵ دلار اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن آن قیمت‌های ۵۱۰ و۵۰۰ دلاری حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر قیمت می‌تواند بیت کوین کش را تا ۴۹۰ و ۴۸۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۶ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۳۵ دلار است. بعد از آن  ۵۴۰ و ۵۴۵  دلار و سپس  ۵۵۰ و ۵۶۰ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۵۲۵ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۵۲۰ تا ۵۱۵ دلار خواهد بود و سپس ۵۱۰ و ۵۰۰  دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۳ مرداد (۴ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار دارد، روز دوشنبه تا سقف کانال در محدوده ۵۷۰ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به سقف کانال مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۵۲۵ دلاری کف کانال پایین کشیده شد. پس از این BCH در کف کانال حمایت شد و تلاش کرد تا دوباره به سمت سقف کانال حرکت کند. در این مسیر با برخورد به محدوده ۵۴۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته متوقف شد و دوباره به کانال در محدوده ۵۳۰ تا ۵۲۸ دلاری رسید. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۵۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH علاوه بر اینکه درون یک کانال صعودی قرار دارد. تحت تاثیر یک الگوی مثلث هم قرار گرفته است که کف کانال ضلع پایین مثلث را تشکیل می‌دهد. روز گذشته هم بیت کوین کش با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۵۴۵ دلاری موفق به عبور از ان نشد و امروز تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۵۳۰ تا ۴۲۸ دلار عقب نشینی کرد.

در حال حاضر محدوده ۵۳۰ دلاری ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند. در صورت حفظ این حمایت، بیت کوین کش فرصت دارد تا دوباره شانس خود را برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۵۳۵ تا ۵۳۶ دلار امتحان کند. در صورت موفقیت مانع مهم بعدی محدوده ۵۴۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده  ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار دارد.

عبور از این منطقه و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را به بیت کوین کش می‌دهد تا خودش را تا محدوده ۵۵۰ و ۵۵۵ دلار در نزدیکی میانه کانال بالا بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۵۳۰ دلار کف کانال موفق به دفاع از قیمت نشود و بیت کوین کش این حمایت را از دست بدهد، احتمال ریزش مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۵۲۵ دلار است و سپس قیمت‌های ۵۲۰ و ۵۱۵ دلار حمایت‌های مهم بعدی برای بیت کوین کش محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BCH را تا محدوده ۵۰۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۳۵ تا ۵۳۶ دلار است. بعد از آن  ۵۴۰ و ۵۴۵  دلار و سپس  ۵۵۰ و ۵۵۵ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۵۳۰ تا ۵۲۸ دلار است، پس از آن حمایت‌ بعدی محدوده  ۵۲۵ دلار خواهد بود، سپس محدوده ۵۲۰ تا ۵۱۵ و سپس ۵۰۰ دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۲ مرداد (۳ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز یکشنبه تا محدوده ۵۱۵ دلاری پایین کشیده شده بود. در این محدوده حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر  BCH روز گذشته موفق شد با عبور از خط روند در محدوده ۵۴۰ دلاری خودش را به ۵۶۰ دلار هم برساند. بیت کوین کش با وجود لمس محدوده ۵۷۰ دلاری موفق به حفظ موقعیت خود بالای ۵۶۰ دلار نشد و در مسیر نزولی قرار گرفت و تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۴۵ دلار سقوط کرد. امروز هم BCH این حمایت را از دست داد و تا ۵۳۰ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۵۳۲ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین کش

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH که روز گذشته موفق به عبور محدوده ۵۴۰ دلاری و خروج از ضلع بالای مثلث شده بود، تا محدوده ۵۶۰ دلار هم پیشروی کرد اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد و دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر بیت کوین کش حمایت ۵۴۵ دلاری را از دست داد و تا ۵۳۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث با حمایت ۵۳۰ دلاری قرار دارد. در صورت حفظ این حمایت بیت کوین کش فرصت خواهد داشت تا به سمت ضلع بالای مثلث در محدوده ۵۳۸ دلار حرکت کند.

در صورتی که BCH موفق به شکست این محدوده و خروج از ضلع بالای مثلث شود، مقاومت بعدی محدوده ۵۴۳ تا ۵۴۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن محدوده ۵۵۸ تا ۵۶۰ دلار و سپس ۵۷۰ دلار موانع مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش حمایت ۵۳۰ دلاری را از دست بدهد و از ضلع پایین مثلث خارج شود، احتمال ریزش بیشتر وجود دارد.

در این مسیر محدوده ۵۲۰ دلار حمایت بعدی خواهد بود سپس محدوده ۵۱۵ تا ۵۱۰ دلار و بعد از آن مرز ۵۰۰ دلار ایستگاه مهم بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۳۸ تا ۵۴۰ دلار است. بعد از آن  ۵۴۳ تا ۵۴۵  دلار و   ۵۵۸ تا ۵۶۰ دلار  و سپس  ۵۷۰ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۵۳۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۵۲۰ دلار، سپس محدوده ۵۱۵ تا ۵۱۰ و سپس ۵۰۰ دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۱ مرداد (۲ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۵۶۵ دلاری نشد و با از دست دادن حمایت ۵۴۰ و ۵۳۵ دلاری امروز تا محدوده ۵۲۰ دلار پایین کشیده شد. BCH امروز حتی محدوده ۵۱۲ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت خوبی روبرو شد و امروز دوباره به بالای محدوده ۵۴۰ دلاری بازگشت. بیت کوین کش حتی تا محدوده ۵۵۵ دلاری هم به صعود خود ادامه داد ولی در این محدوده با برخورد به خط روند شکسته شده متوقف شد. به این ترتیب دوباره مجبور به عقب نشینی شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۴۸ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH پس از اینکه روز گذشته با برخورد به مقاومت ۵۶۵ دلاری مجبور به عقب نشینی شد، امروز تا محدوده ۵۲۰ دلار پایین کشیده شد. اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و دوباره به مسیر صعودی بازگشت. BCH امروز حتی تا محدوده ۵۵۵ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند متوقف شد و به مسیر اصلاحی بازگشت.

در حال حاضر محدوده ۵۴۵ دلاری اولین حمایت برای بیت کوین کش محسوب می شود. در صورت حفظ این محدوده، BCH این فرصت را خواهد داشت تا شانس خود را دوباره برای عبور از محدوده ۵۵۵ دلار امتحان کند.

در صورت عبور از محدوده ۵۵۵ تا ۵۵۶ دلار ، مقاومت مهم بعدی برای BCH محدوده ۵۶۵ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۵۶۸ تا ۵۷۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را به BCH می‌دهد تا شانس خود را برای دستیابی به ۵۸۰ و ۶۰۰ دلاری امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت محدوده ۵۴۵ دلار است. سپس محدوده ۵۴۰ دلار و پس از آن ۵۳۵ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۵۲۵ دلار خط روند صعودی پایین بکشد. سپس محدوده ۵۲۰ و ۵۱۵ تا ۵۱۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۵۴ تا ۵۵۵ دلار است. بعد از آن  ۵۵۸ تا ۵۶۰  دلار و   ۵۶۵ تا ۵۷۰ دلار  و سپس  ۵۸۰ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده  ۵۴۷ تا ۵۴۵ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۵۴۰ تا ۵۳۵ دلار، سپس محدوده ۵۲۵ تا ۵۲۰  دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۰ مرداد (۱ اوت ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته برای عبور از محدوده ۵۵۵ دلاری تلاش می‌کند موفق به انجام این کار نشد و تا محدوده ۵۳۵ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده اما حمایت شد و به مسیر صعودی بازگشت. به این ترتیب امروز BCH موفق شد خودش را به محدوده ۵۶۵ دلاری هم برساند. هر چند موفق به حفظ موقعیت خود بالای ۵۶۰ دلار نشد و امروز دوباره تا محدوده ۵۵۰ دلاری اصلاح شد. در زمان نگارش این مطلب هم بیت کوین کش در محدوده ۵۵۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH که در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار گرفته است در دو روز گذشته تحت تاثیر یک خط روند حمایتی و خط روند مقاومتی هم قرار گرفت. روز گذشته هم در محدوده ۵۵۵ دلار با برخورد به خط روند مقاومتی مجبور به عقب نشینی شد و تا خط روند صعودی در نزدیکی ۵۳۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده حمایت شد و دوباره به سمت خط روند بالایی حرکت خود را آغاز کرد. به این ترتیب امروز تا محدوده ۵۶۰ پیشروی کرد و حتی ۵۶۵ دلار را هم لمس کرد اما در عبور از خط روند ناکام ماند تا دوباره مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۵۵۰ تا ۵۴۷ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از صعود اخیر از قیمت دفاع می‌کند. همچنین خط روند صعودی در محدوده ۵۴۵ دلار هم حمایت بعدی محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن حمایت مهم، احتمال بازگشت بیت کوین کش به محدوده ۵۴۰ و سپس ۵۳۵ دلار وجود دارد. سپس قیمت ۵۳۰ دلار نزدیک به کف کانال صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت‌های بعدی در مسیر نزولی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۵۵۰ تا ۵۴۵ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند، انتظار داریم BCH به روند صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت ۵۵۵ دلار خواهد بود. پس از ان محدوده ۵۵۸ تا ۵۶۰ دلار مقاومت بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۵۶۵ تا ۵۷۰ دلار و سپس سقف کانال در نزدیکی ۵۸۰ دلار مانع مهم بیت کوین کش پیش از رسیدن به مرز ۶۰۰ دلار در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۵۵ دلار است. بعد از آن  ۵۵۸ تا ۵۶۰  دلار و   ۵۶۵ تا ۵۷۰ دلار  و سپس  ۵۸۰ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۵۰ تا ۵۴۷ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۵۴۵ تا ۵۴۰ دلار، سپس محدوده ۵۳۵ تا ۵۳۰  دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که در روزهای اخیر درون کانال صعودی قرار دارد روز گذشته برای رسیدن به محدوده ۵۵۰ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و تا محدوده ۵۲۰ دلاری عقب نشینی کرد. BCH حتی محدوده ۵۱۶ تا ۵۱۵ دلاری را هم لمس کرد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب امروز این فرصت را پیدا کرد تا یکبار دیگر به سمت مقاومت ۵۵۰ دلاری حرکت کند. BCH امروز حتی محدوده ۵۶۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش بالای این محدوده نشد و تا ۵۴۰ دلار عقب نشینی کرد. در این محدوده میانه کانال از اصلاح بیشتر قیمت جلوگیری کرد و در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۵۴۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH روز گذشته در محدوده ۵۵۰ دلاری سقف کانال با مقاومت روبرو شد و تا محدوده ۵۱۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر امروز بیت کوین کش از مقاومت ۵۴۰ دلاری گذشت و خودش را به ۵۶۰ دلار رساند.

اگر به نمودار قیمت نگاه کنیم، علاوه بر کانال نزولی شاهد تشکیل الگوی مثلث هم هستیم که ضلع بالای مثلث در محدوده ۵۵۵ دلار قرار گرفته است. در حال حاضر محدوده ۵۴۰ دلاری میانه کانال از قیمت دفاع می‌کند. در صورت حفظ این حمایت، بیت کوین کش فرصت دارد تا برای عبور از محدوده ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار شانس خود را امتحان کند. در صورت عبور از این محدوده و خروج از ضلع بالای مثلث BCH می‌تواند شانس خود را برای رسیدن به سقف کانال در محدوده ۵۷۰ دلار امتحان کند. پس از ان محدوده ۵۸۰ و ۶۰۰ دلار مقاومت‌های بعدی خواهد بود

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به سمت ضلع پایین مثلث وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۵۴۵ دلاری میانه کانال و  ۵۴۰ دلاری ضلع پایین مثلث قرار دارد. پس از آن محدوده ۵۲۵ تا ۵۲۰ دلاری کف کانال ایستگاه بعدی قیمت در مسیر نزولی خواهد بود. در صورت از دست دادن این محدوده، حمایت بعدی در نزدیکی ۵۱۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BCH را تا مرز ۵۰۵ تا ۵۰۰ و حتی ۴۹۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار است. بعد از آن  ۵۷۰ دلار و  سپس ۵۸۰ و ۶۰۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۴۵ تا ۵۴۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۵۲۵ تا ۵۲۰ دلار، سپس محدوده ۵۰۵ تا ۵۰۰  دلار و ۴۹۰ دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به مسیر خود ادامه می‌دهد. روز گذشته و امروز هم BCH برای عبور از محدوده ۵۴۵ دلاری تلاش کرد اما موفق به انجام این کار نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در مسیر اصلاحی امروز بیت کوین کش تا محدوده ۵۳۰ دلاری میانه کانال پایین کشیده شد و فعلا این محدوده از قیمت دفاع کرده است. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۳۲ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمان ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH در کانال صعودی به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم قیمت با لمس کف کانال در محدوده ۵۰۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و تا سقف کانال در محدوده ۵۴۵ دلاری به حرکت خود  ادامه داد. اما در این محدوده با برخورد به سقف کانال متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر مسانه کانال در محدوده ۵۳۰ دلاری میانه کانال از قیمت دفاع می‌کند. در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۵۲۲ تا ۵۲۰ دلار در نزدیکی  فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۵۰۰ تا ۵۴۵ دلار) قرار دارد. پس از ان محدوده ۵۱۵ دلار می تواند حمایت بعدی محسوب شود. سپس محدوده ۵۱۰ تا ۵۰۷ دلار در نزدیکی کف کانال و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت مهم بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن کانال صعودی به منزله ملاقات دوباره بیت کوین کش با محدوده ۵۰۰ و ۴۹۰ دلاری خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۵۳۰ و ۵۲۰ دلاری از قیمت دفاع کند، انتظار داریم بیت کوین کش به مسیر صعودی بازگردد.

در مسر صعودی اولین مقاومت محدوده ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار خواهد بود. سپس سقف کانا در نزدیکی ۵۵۵ تا ۵۶۰ دلار مقاومت مهم بعدی است. در صورتی که BCH از سقف کانال عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند می‌تواند شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۵۸۰ و ۶۰۰ دلار امتحان کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار است. بعد از آن  ۵۵۵  تا۵۶۰ دلار و  سپس ۵۸۰ و ۶۰۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۳۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۵۲۲ تا ۵۲۰ دلار، سپس محدوده ۵۱۰ تا ۵۰۷ دلار  و ۵۰۰ و ۴۹۰ دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از اینکه روز یکشنبه در محدوده ۴۴۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. روز گذشته هم BCH هزمان با جهش قیمتی بیت کوین روند صعودی پر شتابی را ادامه داد و موفق شد تا محدوده ۵۱۸ دلار پیشروی کند. با این حال بیت کوین کش موفق به عبور از این مانع نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر بیت کوین کش حمایت ۵۰۰ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۴۸۰ دلار پایین کشیده شد. امروز هم بیت کوین کش حمایت ۴۸۰ دلاری را از دست داد و تا ۴۶۵ دلار پایین کشیده شد. امروز در این قیمت BCH مورد حمایت قرار گرفت و به مسیر صعودی بازگشت. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۴۸۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH پس از اینکه روز گذشته جهش قیمت بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کرد و با عبور از مقاومت‌های ۴۸۰ و ۵۰۰ دلار خودش را به ۵۱۸ دلاری رساند. با این حال بیت کوین کش موفق به عبور از این محدوده نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر بیت کوین کش دوباره به زیر ۵۰۰ دلار بازگشت و امروز تا خط روند صعودی در محدوده ۴۶۵ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر BCH از حمایت خط روند صعودی در محدوده ۴۷۰ دلار برخوردار است و این فرصت را داد تا به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر اولین مقاومت محدوده ۴۸۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر محسوب می‌شود.

در صورت عبور از این مانع محدوده ۴۹۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و سپس ۵۰۰ دلار مقاومت‌های بعدی محسوب می‌شوند. در صورت که بیت کوین کش بتواند موقعیت خود را بالای محدوده ۵۰۰ دلار تثبیت کند، انتظار داریم برای عبور از موانع ۵۱۰ و ۵۲۰ دلاری تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش نتواند از سد موانع ۴۸۰ و ۴۹۰ دلاری عبور کند، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت خط روند صعودی در محدوده ۴۷۰ دلار خواهد بود. سپس محدوده ۴۶۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند نقش حمایت را ایفا کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۴۶۰ و ۴۴۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۸۰ دلار است. بعد از آن  ۴۹۰  و ۵۰۰ دلار و  سپس ۵۱۰ و ۵۲۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۷۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۴۶۵ تا ۴۶۰ دلار، سپس محدوده ۴۵۰ و ۴۴۵ دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که در روزهای گذشته موفق به عبور از محدوده ۴۶۵ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا ۴۴۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا BCH فرصت داشته باشد تا دوباره برای روند صعودی تلاش کند. به این ترتیب امروز بیت کوین کش یک روند صعودی تازه را آغاز کرد و با عبور از مقاومت ۴۵۰ و ۴۸۰ دلاری خودش را به بالای ۵۰۰ دلار برساند. BCH امروز تا محدوده ۵۱۰ دلاری به پیشروی خود ادامه داد اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۵۰۸ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کشی در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH پس از اینکه در عبور از محدوده ۴۶۵ دلاری ناکام مانده بود با یک خط روند نزولی روبرو شد و تا ۴۴۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر جلوگیری کرد تا بیت کوین کش فرصت داشته باشد به روند صعودی خود ادامه دهد.

امروز و همزمان با جهش قیمتی بیت کوین، بیت کوین کش هم بیش از ۱۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و با عبور از مقاومت‌های ۴۵۰ و سپس ۴۸۰ و ۴۹۰ دلاری به بالای ۵۰۰ دلاری رسید. با این حال محدوده ۵۱۰ دلاری مانع از ادامه روند صعود شد تا BCH مجبور به عقب نشینی شود.

در حال حاضر محدوده ۴۹۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که بیت کوین کش این حمایت را حفظ کند، انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلاری اولین مقاومت در مسیر صعودی بیت کوین کش قرار دارد. در صورت عبور از ان محدوده ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار و سپس ۵۸۰ و ۶۰۰ دلار موانع مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۴۹۵ تا ۴۹۵ دلار نتواند از قیمت دفاع کند، حمایت مهم بعدی محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد از صعود اخیر می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. پس از ان محدوده ۴۶۰ تا ۴۵۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته ایستگاه مهم بعدی در مسیر نزولی قیمت بیت کوین کش محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۸۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار است. بعد از آن  ۵۴۵  و ۵۵۰ دلار و  سپس ۵۸۰ تا ۵۶۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۵ تا ۴۹۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار، سپس محدوده  ۴۶۰ تا ۴۵۵ دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی حرکت می‌کند، روز جمعه در محدوده ۴۳۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته موفق به لمس محدوده ۴۶۵ دلاری هم شد. با این حال موفق به حفظ این محدوده نشد و تا ۴۴۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما با برخورد به کف کانال صعودی مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۵۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد بیت کوین کش همچنان با لمس سطوح سقف و کف کانال صعودی به مسیر خود ادامه می‌دهد. امروز هم BCH با لمس کف کانال در محدوده ۴۴۶ تا ۴۴۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای به سمت سقف کانال را آغاز کند.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث به دام افتاده است و اولین مقاومت محدوده ۴۵۵ دلار در نزدیکی سقف مثلث قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده، میانه کانال در قیمت ۴۶۰ و سپس ۴۶۵ دلار مقاومت‌های مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۴۷۵ دلاری در نزدیکی سقف کانال مانع بعدی بیت کوین کش خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که قیمت موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۵۰ و ۴۴۸ دلاری را از دست بدهد و از کف کانال خارج شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.

در مسیر نزولی محدوده ۴۴۶ تا ۴۴۵ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۴۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد. اما از قدرت آن کاسته شده است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۵۵ دلار است. بعد از آن  ۴۶۰  و ۴۶۵ دلار و  سپس ۴۷۵ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۵۰ تا ۴۴۸ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۴۶ تا ۴۴۵ دلار، سپس محدوده  ۴۴۰ دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که از روز ۲۱ ژوئیه روند صعودی تازه‌ای را از محدوده ۳۹۰ دلاری آغاز کرد و موفق شد روز گذشته به مرز ۴۵۰ دلار دست پیدا کند. در این محدوده اما با مقاومت روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب تا محدوده ۴۳۰ دلاری پایین کشیده شد. BCH روز گذشته با برخورد به قیمت ۴۳۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند و امروز تا ۴۶۰ دلار هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد تا مجبور به اصلاح شود. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۴۵۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به مسیر خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته قیمت با برخورد به محدوده ۴۳۰ دلار کف کانال مورد حمایت قرار گرفت تا امروز دوباره به سمت سقف کانال حرکت کند، اما با برخورد به محدوده ۴۶۰ دلار متوقف شد.

در حال حاضر BCH از حمایت میانه کانال در محدوده ۴۵۵ دلار برخوردار است. در صورت از دست دادن آن محدوده ۴۵۰ دلاری حمایت مهم بعدی خواهد بود. پس از آن فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۴۳۰ تا ۴۶۰ دلار) در محدوده ۴۴۵ دلار و کف کانال صعودی در محدوده ۴۴۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن کف کانال و سقوط به زیر آن احتمال ریزش بیشتر تا محدوده ۴۳۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته وجود دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلاری کف کانال از قیمت دفاع کند، انتظار داریم بیت کوین کش دوباره به مسیر صعودی باز گردد. در مسیر صعودی اولین مقاومت مهم محدوده ۴۶۰ دلاری است، سپس محدوده ۴۷۰ و ۴۸۰ دلار موانع مهم بعدی برای بیت کوین کش خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۶۰ دلار است. بعد از آن  ۴۷۰ و سپس ۴۸۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۵۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار، سپس محدوده  ۴۳۰ دلار حمایت مهم‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از اینکه روز ۱۸ ژوئیه از محدوده ۴۵۰ دلاری ریجکت شده بود با یک روند نزولی شدید روز ۲۰ ژوئیه تا محدوده ۳۸۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده BCH مورد حمایت قرار گرفت تا روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب روز گذشته بیت کوین کش موفق شد از محدوده ۳۹۰ دلاری خودش را به ۴۳۵ دلار برساند. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. امروز BCH تا ۴۲۰ دلار هم پایین کشیده شد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب با قیمت ۴۳۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH روز گذشته همزمان با جهش بیت کوین روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و موفق شد از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۲۰ دلار عبور کند و تا ۴۳۵ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد. در این محدوده BCH با برخورد به مانع ۴۳۵ دلاری متوقف شد و دوباره به سطح ۴۲۰ دلار بازگشت، این بار SMA 100 در نقش حمایت وارد عمل شد تا دوباره بیت کوین کش در مسیر صعودی قرار بگیرد.

در حال حاضر محدوده ۴۳۰ دلاری در نزدیکی کف کانال از قیمت دفاع می‌کند. در صورت حفظ این حمایت، BCH این فرصت را دارد تا برای شکستن مقاومت ۴۳۵ دلار و رسیدن به سقف کانال تلاش کند.

در مسیر صعودی مقاومت‌های بعدی برای بیت کوین کش محدوده ۴۴۵ تا ۴۵۰ دلار و سپس ۴۶۰ دلار خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور از محدوده ۴۳۵ دلای نشود و حمایت ۴۳۰ دلار کف کانال را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت‌های مهم در محدوده ۴۲۵ دلار و سپس ۴۲۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۴۱۵ تا ۴۱۳/۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (۳۹۰ تا ۴۳۵ دلار) حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن آن احتمالا ملاقات محدوده بیت کوین کش با محدوده ۴۰۰ و ۳۹۰ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۳۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار است. بعد از آن  ۴۴۵ تا ۴۵۰ دلار و سپس ۴۶۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۳۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلار، سپس محدوده  ۴۱۵ تا ۴۱۳ دلار  و سپس ۴۰۰ و ۳۹۰ دلار حمایت‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۸ تیر (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که به نظر می‌رسد در محدوده ۴۳۰ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است. روز شنبه پس از لمس این قیمت روند صعودی را آغاز کرد و حتی به بالای محدوده ۴۵۰ دلاری هم دست پیدا کرد. در این محدوده اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب روز گذشته BCH یکبار دیگر محدوده ۴۳۰ دلاری را لمس کرد. همانطور که انتظار داشتیم این بار هم BCH مورد حمایت قرار گرفت و برای عبور از خط روند نزولی تلاش کرد. اما موفق نبود. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۴۳۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH یک دو روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس ضلع‌ها بالای و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد. امروز هم بیت کوین کش یکبار دیگر در محدوده ۴۳۰ دلار ضلع پایین مثلث مورد حمایت قرار گرفت. در صورتی که BCH موفق به حفظ این محدوده حمایتی شود، این فرصت را خواهد داشت تا برای رسیدن به ضلع بالای مثلث و خروج از آن تلاش کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای BCH در محدوده ضلع بالای مثلث یعنی محدوده ۴۳۹ تا ۴۴۰ دلار قرار دارد. پس از ان محدوده ۴۴۲ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و سپس محدوده ۴۴۴ تا ۴۴۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) مقاومت‌ها مهم بعدی بیت کوین کش محسوب می‌شوند.

در صورت عبور از این موانع و تثبیت موقعیت بالای SMA 100 انتظار داریم دوباره بیت کوین کش را بالای محدوده ۴۵۰ دلاری ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BCH موفق به عبور از محدوده ۴۳۹ تا ۴۴۰ و سپس ۴۴۵ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۳۳ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۴۳۰ دلار می‌تواند حمایت مهم بعدی محسوب شود. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده می‌تواند BCH را تا محدوده ۴۲۸ و ۴۲۵ دلار و حتی ۴۲۰ تا ۴۱۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۳۹ تا ۴۴۰ دلار است. بعد از آن  ۴۴۴ تا ۴۴۵ دلار و سپس ۴۵۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۳۲ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۳۰ دلار، سپس محدوده  ۴۲۸ تا ۴۲۵ دلار  و سپس ۴۲۰ دلار حمایت‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۷ تیر (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته تا محدوده ۴۳۰ دلار پایین کشیده شده بود، در این قیمت حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. در این مسیر BCH از خط روند نزولی در محدوده ۴۳۸ دلار عبور کرد و تا ۴۴۳ دلار به پیشروی خود ادامه داد. با این حال BCH موفق به ادامه مسیر نشد و امروز دوباره سری به محدوده ۴۳۵ دلار زد. امروز بیت کوین کش روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق به لمس محدوده ۴۵۳ دلاری شد اما در عبور از این مانع ناکام ماند تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۴۴۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH پس از اینکه در محدوده ۴۳۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت یک روند صعودی پر قدرت را آغاز کرد و خیلی زود به بالای ۴۴۰ دلار رسید. BCH به مسیر صعودی خود ادامه داد و حتی محدوده ۴۵۳ دلاری را هم لمس کرد اما در عبور از آن ناکام ماند و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر BCH دروم یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار از قیمت دفاع خواهد کرد. در صورت حفظ این محدوده، بیت کوین کش فرصت دارد تا با عبور از محدوده ۴۵۰ دلاری از ضلع بالای مثلث خارج شود.

در صورت تحقق این امر بیت کوین کش این فرصت را دارد تا برای رسیدن به محدوده ۴۶۰ و ۴۷۵ دلار شانس خود را امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از ضلع بالای مثلث خارج نشود، احتمال بازگشت به سمت ضلع پایین وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده  ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلاری قرار دارد. در صورت از دست دادن آن و خروج از ضلع پایین مثلث احتمال ادامه روند ریزشی وجود دارد.

در این صورت محدوده ۴۳۵ دلار اولین حمایت از قیمت خواهد بود، سپس انتظار داریم محدوده ۴۳۰ دلار   از قیمت جلوگیری کند. هرگونه ریزش بیشتر میتواند بیت کوین کش را تا محدوده ۴۲۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد اما از قدرت ان کاسته شده است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۵۰ دلار است. بعد از آن  ۴۵۳ تا ۴۵۵ دلار و سپس ۴۶۰ و ۴۷۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود. پس از آن محدوده ۴۷۵ و ۴۸۰ دلار موانع مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۴۵ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۴۰ دلار، سپس محدوده  ۴۳۵ تا ۴۳۰ دلار  و سپس ۴۲۰ دلار حمایت‌ بعدی محسوب می‌شود.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۶ تیر (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز پنجشنبه تا محدوده ۴۴۵ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و روز گذشته تا ۴۶۵ دلاری پیشروی کرد ولی در این محدوده با خط روند نزولی برخورد کرد و دوباره ریجکت شد. به این ترتیب BCH امروز تا محدوده ۴۳۰ دلاری سقوط کرد. با این حال بیت کوین کش در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و تا ۴۴۰ دلار هم خودش را بالا کشید اما با هم با برخورد به خط روند نزولی مجبور به عقب نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب BCH  در محدوده ۴۳۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH در چند روز گذشته تحت تاثیر یک روند نزولی قرار گرفته است. همچنین روز گذشته هم بیت کوین کش با برخورد به ۴۶۵ دلار در نزدیکی خط روند نزولی ریجکت شد و روند نزولی آن شتاب بیشتری گرفت و امروز تا محدوده ۴۳۰ دلار پایین کشیده شد. در حال حاضر BCH در محدوده ۴۳۰ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است. در صورت حفظ این حمایت، این فرصت را خواهد داشت تا برای شکست خط روند نزولی در محدوده ۴۴۰ دلاری تلاش کند.

در صورت عبور از این محدوده و شکستن خط روند نزولی، مقاومت بعدی در محدوده ۴۴۳ تا ۴۴۷ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد قرار گرفته است. پس از ان محدوده ۴۵۳ تا ۴۵۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی مانع مهم بعدی در مسیر بیت کوین کش محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BCH موفق به عبور از محدوده ۴۴۰ و ۴۴۵ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت مهم محدوده ۴۳۰ دلار است، در صورت از دست دادن این حمایت مهم، محدوده ۴۲۰ و ۴۱۰ دلار و سپس ۴۰۰ دلار ایستگاه‌های مهم BCH در مسیر نزولی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش ۲۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد اما از قدرت ان کاسته شده است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۴۰ دلار است. بعد از آن  ۴۴۳ تا ۴۴۷ دلار و سپس ۴۵۳ تا ۴۵۵ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود. پس از آن محدوده ۴۶۵ و ۴۸۰ دلار موانع مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۳۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلار، سپس محدوده  ۴۱۰ و ۴۰۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۴ تیر (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته در یک کانال نزولی قرار گرفته بود تا محدوده ۴۴۵ دلاری پایین کشیده شد. BCH حتی محدوده ۴۴۳ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. در این مسیر از محدوده ۴۵۰ دلاری عبور کرد و سقف کانال نزولی را شکست. بیت کوین کش حتی تا محدوده ۴۸۰ دلاری هم به پیشروی خود ادامه داد ولی در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب امروز تا محدوده ۴۵۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده هم مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب BCH در محدوده ۴۵۸ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH روز گذشته پس از لمس محدوده ۴۴۳ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و به سمت بالا پرتاب شد. بیت کوین کش خیلی زود از سقف کانال نزولی در محدوده ۴۵۰ دلار عبور کرد و سپس با عبور از مقاومت ۴۶۵ دلاری به ۴۸۰ دلار رسید. در این محدوده اما متوقف شد و مجبور به اصلاح قیمت شد. در حال حاضر اگر به نمودار قیمت بیت کوین کش نگاه کنیم، شاهد تشکیل یک مثلث متقارن هستیم.

امروز قیمت با لمس ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۵۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و حالا در مسیر حرکت به سمت ضلع بالای مثلث قرار دارد. در این مسیر اولین مقاومت در محدوده ۴۶۰ و ۴۶۵ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این موانع محدوده ۴۷۰ دلار ضلع بالای مثلث مانع مهم بعدی خواهد بود.

در صورتی که بیت کوین کش از محدوده ۴۷۰ دلاری عبور کند و ضلع بالای مثلث را بشکند، انتظار داریم به محدوده ۴۷۷ دلار ماینگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ۴۸۰ دلار صعود کند. در صورت عبور از SMA 100 موانع بعدی محدوده ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از موانع ۴۶۵ و ۴۷۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به ضلع پایین مثلث وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۵۵ دلاری قرار دارد. در صورت از دست دادن این محدوده و خروج از ضلع پایین مثلث، انتظار داریم BCH روند نزولی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر حمایت بعدی در محدوده ۴۵۰ دلار قرار دارد.  سپس محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۳ دلار می‌تواند حمایت مهم بعدی باشد.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BCH را تا محدوده ۴۳۰ و ۴۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۴ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۵ قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار است. بعد از آن  ۴۷۰ دلار و سپس ۴۷۷ و ۴۸۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود. پس از آن محدوده ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار دلار موانع مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۴۵ تا ۴۴۳ دلار، سپس محدوده  ۴۳۰ و ۴۲۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته برای عبور از محدوده ۴۸۵ دلاری تلاش می‌کرد، در انجام این کار ناکام ماند و در مسیر نزولی شد. در این مسیر BCH حمایت‌های ۴۷۰ و ۴۶۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۴۴۵ دلاری پایین کشیده شد. هر چند BCH محدوده ۴۴۲ دلاری را هم لمس کرد، اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۵۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BCH روز گذشته پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۴۸۵ دلار نشد، درون یک کانال نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌های ۴۷۰ و ۴۶۰ دلاری امروز تا محدوده ۴۴۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر بیت کوین کش از حمایت در محدوده ۴۴۵ دلاری برخوردار است و در تلاش است تا از مقاومت ۴۵۲ دلار سقف کانال نزولی عبور کند.

در صورت تحقق این امر انتظار داریم بیت کوین کش بتواند  تا محدوده ۴۵۵ و ۴۶۰ دلاری به مسیر خود ادامه دهد. در محدوده ۴۶۵ دلاری شاهد فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر هستیم که این مقاومت را به یک محدوده مهم تبدیل کرده است. در صورت عبور از این مانع، انتظار داریم BCH بتواند تا ۴۷۵ دلار به مسیر خود ادامه دهد. محدوده ۴۸۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۴۵۰ تا ۴۵۲ دلاری سقف کانال نشود، انتظار داریم به سمت کف کانال حرکت کند.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۲ دلاری میانه کانال قرار گرفته است، پس از ان محدوده ۴۳۵ تا ۴۳۰ دلار در نزدیکی کف کانال حمایت مهم بعدی خواهد بود.

در صورت از دست دادن این محدوده احتمال ملاقات بیت کوین کش با محدوده ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۳ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۵ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۵۰ تا ۴۵۲ دلار است. بعد از آن  ۴۵۵ دلار و سپس ۴۶۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود. پس از آن محدوده ۴۷۵ و ۴۸۵ دلار دلار موانع مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۲ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۳۵ تا ۴۳۰ دلار، سپس محدوده  ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته با مانع ۵۱۰ دلاری روبرو شده بود، موفق به عبور از آن نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر BCH حمایت ۴۹۵ دلاری خط روند صعودی را از دست داد و وارد فاز نزولی شد. به این ترتیب تا محدوده ۴۷۰ دلاری پایین کشیده شد. با وجود اینکه BCH روز گذشته در این محدوده مورد حمایت قرار گرفته بود، اما امروز در عبور از مقاومت ۴۸۵ دلاری ناکام ماند و تحت تاثیر خط روند نزولی قرار گرفت و دوباره سری به محدوده حمایت ۴۷۰ دلاری زد. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۴۸۰ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند از خط روند نزولی عبور کند.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH پس از اینکه روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۵۱۰ دلاری نشده بود، از ضلع پایین مثلثی که درون آن قرار گرفته بود خارج شد و با از دست دادن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۹۵ دلار وارد مسیر نزولی شد.

در حال حاضر بیت کوین کش از یک محدوده حمایتی در نزدیک قیمت ۴۷۰ دلاری برخوردار است و همچنین با یک مقاومت در محدوده ۴۸۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی درگیر شده است. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود، انتظار داریم به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی مقاومت بعدی در محدوده ۴۸۵ دلار و سپس ۴۸۸ تا ۴۹۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر (از ۵۱۰ تا ۴۷۰ دلار) قرار گرفته است. سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۹۳ دلار  مانع مهم بعدی پیش از رسیدن به مرز ۵۰۰ دلار محسوب خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۴۸۰ دلاری نشود، احتمال اینکه دوباره به حمایت ۴۷۰ دلاری بازگردد وجود دارد. در صورت از دست دادن این حمایت، انتظار داریم شاهد ریزش بیشتر قیمت باشیم.

محدوده ۴۶۰ و سپس ۴۵۰ تا ۴۴۵ دلاری حمایت‌های مهم بعدی بیت کوین کش در مسیر نزولی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد و در حال پس گرفتن محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۵ قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۸۰ دلار است. بعد از آن  ۴۸۵ دلار و سپس ۴۸۸ تا ۴۹۰ دلار  مقاومت‌های بعدی خواهند بود. پس از آن محدوده ۴۹۲ دلار دلار مانع مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۷۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۶۵ تا ۴۶۰ دلار، سپس محدوده  ۴۵۰ تا ۴۴۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۱ تیر (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته در محدوده ۴۸۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، موفق شد با عبور از محدوده ۴۹۵ دلاری، خودش را به بالای مرز ۵۰۰ دلاری برساند. BCH حتی امروز محدوده ۵۰۹ تا ۵۱۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد. ریزش بیت کوین هم مزید بر علت شد تا بیت کوین کش تا محدوده ۴۸۶ دلاری پایین کشیده شود. اما در این محدوده با برخورد به خط روند مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۸۹ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم به خوبی خواهیم دید روز گذشته بیت کوین کش موفق شد مثلثی که درون آن به دام افتاده بود را از ضلع بالا بشکند و با پولبک به سطح شکسته شده به مسیر خود تا ۵۱۰ دلار ادامه دهد. در این محدوده BCH به مقاومت برخورد کرو و مجبور به عقب نشینی شد به این ترتیب با از دست دادن حمایت خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۹۵ دلار تا محدوده ۴۸۶ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده شاهد حمایت شدن قیمت توسط خط روند شکسته شده هستیم.

در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم BCH دوباره به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۴۹۲ دلار است و سپس محدوده ۴۹۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند مقاومت بعدی محسوب شود. سپس محدوده ۴۹۸ تا ۵۰۰ دلار  در نزدیکی خط روند هم مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از ۵۰۰ دلار و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم بیت کوین کش را دوباره در محدوده ۵۱۰ دلاری ملاقات کنیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که خط روند در محدوده ۴۸۶ دلار نتواند از قیمت دفاع کند و این حمایت از دست برود، محدوده حمایتی بعدی ۴۸۵ تا ۴۸۴ دلار است و سپس ۴۷۵ و ۴۷۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۵ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۹۲ دلار است. بعد از آن  ۴۹۵ دلار و سپس ۴۹۸ تا ۵۰۰ دلا، مقاومت‌های بعدی خواهند بود. پس از آن محدوده ۵۱۰ دلار دلار مانع مهم بعدی محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۸۶ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۸۵ تا ۴۸۴ دلار، سپس محدوده  ۴۷۵ و ۴۷۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۲۰ تیر (۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

اگر به دو روز پیش نگاه کنیم، بیت کوین کش روز جمعه در محدوده ۴۷۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد با عبور از محدوده ۴۹۰ و ۵۰۰ دلاری خودش را به ۵۱۰ دلار برساند. اما قدرت روند صعودی در این محدوده کم شد و BCH مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب بیت کوین کش روز گذشته تا محدوده ۴۸۵ دلاری پایین کشیده شد. در این ناحیه به خط روند صعودی برخورد کرد و مورد حمایت قرار گرفت. امروز هم BCH سری به محدوده ۵۰۰ دلاری زد اما در عبور از آن ناکام ماند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۹۵ دلاری معامله می‌شود.

با نگاه دقیق‌تر به نمودار قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته خواهیم دید که BCH در یک الگوی مثلث قرار گرفته است و به راس مثلث نزدیک می‌شود.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۷ تا ۴۹۸ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده مقاومت مهم بعدی محدوده ۵۰۰ دلاری خواهد بود. در صورتی که BCH بتواند پس از خروج از ضلع بالای مثلث وضعیتش را بالای آن تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

در مسیر صعودی مقاومت‌های بعدی برای بیت کوین کش محدوده ۵۱۰ دلار و بعد از ان ۵۲۰ دلاری خواهد بود. سپس محدوده ۵۳۵ و ۵۴۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BCH موفق به عبور از محدوده ۴۹۷ تا ۵۰۰ دلاری نشود. احتمال حرکت به سمت صلع پایین مثلث یعنی محدوده ۴۹۰ دلاری وجود دارد. در صورت از دست دادن این محدوده و خروج از ضلع پایین مثلث احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

حمایت‌های بعدی در مسیر نزولی بیت کوین کش محدوده ۴۸۵ و سپس ۴۷۵ و ۴۷۰ دلار خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BCH را تا محدوده ۴۶۰ و ۴۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۲۰ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۱ قرار دارد و با شیب صعودی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۹۷ تا ۴۹۸ دلار است. بعد از آن  ۵۰۰ دلار و سپس ۵۱۰ دلار، مقاومت‌های بعدی خواهند بود. . پس از آن محدوده ۵۲۰ دلار و سپس ۵۳۵ تا ۵۴۰ دلار موانع بعدی محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۸۵ و ۴۷۵ تا۴۷۰ دلار، سپس محدوده  ۴۶۰ و ۴۵۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۹ تیر (۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

بیت کوین کش روز چهارشنبه ۷ ژوئیه موفق به عبور از محدوده ۵۴۰ دلاری نشد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر حمایت‌های مهم در محدوده ۵۲۵ و ۵۰۰ دلاری را از دست داد و به زیر محدوده ۵۰۰ دلاری سقوط کرد. در نهایت روز گذشته و در محدوده ۴۷۰ دلاری روند نزولی BCH متوقف شد. به این ترتیب در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت و با عبور از محدوده ۴۸۵ دلاری به بالای ۵۰۰ دلار بازگشت. در این مسیر بیت کوین کش امروز حتی به محدوده ۵۱۰ دلاری هم نزدیک شد ولی موفق به عبور از آن نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۴۹۳ دلاری معامله می‌شود.

با نگاه به نمودار قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته متوجه خواهیم شد BCH پس از برخورد به محدوده حمایتی ۴۷۰ دلاری مورد استقبال قرار گرفت و خیلی زود موفق شد با عبور از مقاومت ۴۸۵ دلاری خودش را به ۵۰۰ دلار برساند. با این حال BCH با برخورد به مانع ۵۱۰ دلاری متوقف شد و حالا درون یک مثلث قرار گرفته است.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۵ دلار است، پس از ان ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۹۸ تا ۵۰۰ دلاری قرار دارد. در صورت عبور از آن، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۵۰۲ دلاری مانع بعدی محسوب می‌شود. اما مقاومت مهمتر خط روند نزولی در محدوده ۵۰۵ دلار خواهد بود.

در صورت شکست خط روند و صعود به بالای آن، بیت کوین کش این فرصت را خواهد داشت تا به سمت قیمت‌های ۵۱۰، ۵۲۵ و ۵۴۰ دلار حرکت کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از موانع ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلاری نشود و حمایت ۴۹۰ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۴۸۵ دلار است و سپس ۴۸۰ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند، حمایت مهمتر اما در محدوده ۴۷۰ دلاری قرار گرفته است.

هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت می‌تواند BCH را تا محدوده ۴۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۴ قرار دارد و با شیب نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۹۸ دلار است. بعد از آن  ۵۰۰ دلار و ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار، مقاومت‌های بعدی خواهند بود. . پس از آن محدوده ۵۲۵ دلار و سپس ۵۳۸ تا ۵۴۰ دلار موانع بعدی محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۰ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۸۵ و ۴۸۰ دلار، سپس محدوده  ۴۷۰ و ۴۵۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۷ تیر (۸ ژوئیه۲۰۲۱)

بیت کوین کش که چند روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار گرفته بود موفق شد روز گذشته تا محدوده ۵۴۰ دلاری یا به عبارت دقیق‌تر تا محدوده ۵۳۸ دلاری پیشروی کند. اما در این محدوده با برخورد به سقف کانال متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا کف کانال در محدوده ۵۱۰ دلاری پایین کشیده شد. امروز BCH حمایت کف کانال را هم از دست داد و به زیر آن سقوط کرد. به این ترتیب بیت کوین کش حمایت‌های ۵۰۰ و ۴۹۰ دلاری را از دست داد و تا ۴۸۰ دلار پایین کشیده شد.   BCH حتی محدوده ۴۸۷ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و دوباره به بالای محدوده ۴۸۰ دلاری برگشت.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، به خوبی متوجه می‌شویم BCH پس از برخورد به مانع در محدوده ۵۴۰ دلار مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر کاهش قرار گرفت. در این مسیر حمایت‌های مهم ۵۱۵، ۵۱۰ و ۵۰۰ دلاری از دست رفت تا BCH به زیر کانال ۵۰۰ دلاری سقوط کند. در حال حاضر محدوده ۴۸۰ دلاری از قیمت دفاع کرده است، در صورتی که این محدوده همچنان از قیمت دفاع کند، انتظار داریم بیت کوین کش بتواند بخشی از ارزش از دست رفته را جبران کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۴۹۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی قرار دارد. پس از آن محدوده ۵۰۰ دلار مانع بعدی خواهد بود. اما مقاومت مهمتر محدوده ۵۰۸ تا ۵۱۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر (از ۵۳۸ تا ۴۷۸ دلار) قرار گرفته است. در این محدوده شاهد خط کیجونسن و ابر کومو هم هستیم. سپس محدوده ۵۱۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند در نقش مقاومت ظاهر شود. در صورت عبور از این موانع، محدوده ۵۲۵ دلاری سقف ابر کومو و ۵۳۸ تا ۵۴۰ دلار مقاومت‌های مهم بیت کوین کش در مسیر صعودی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۴۹۰ دلاری نشود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۴۸۰ تا ۴۷۸ دلاری خواهد بود. در صورت از دست رفتن این حمایت، محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار حمایت بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۴۶۰ و ۴۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۳۵ قرار دارد و با شیب صعودی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۹۰ دلار است. بعد از آن  ۵۰۰ دلار و ۵۰۸ تا ۵۱۰ دلار، مقاومت‌های بعدی خواهند بود. . پس از آن محدوده ۵۱۵، ۵۲۵ دلار و سپس ۵۳۸ تا ۵۴۰ دلار موانع بعدی محسوب می‌شوند.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۸۰ تا ۴۷۸ دلار است، پس از آن حمایت‌های بعدی .محدوده  ۴۷۵ و ۴۷۰ دلار، سپس محدوده  ۴۶۰ و ۴۵۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۶ تیر (۷ ژوئیه۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز گذشته در محدوده ۵۲۵ دلاری با خط روند نزولی روبرو شده بود، موفق به عبور از آن نشد و تا ۵۰۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و به روند صعودی بازگشت. به این ترتیب BCH امروز یک روند صعودی را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۵۱۵ دلار و ۵۲۰ دلار حالا خودش را به مرز ۵۲۵ دلار برساند.

اگر به نمودار ۱ ساعته قیمت بیت کوین کش نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BCH روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت و با لمس ضلع‌های بالا و پایین آن به مسیر خود ادامه می‌داد. دیروز بیت کوین کش با لمس ضلع پایین مثلث در محدوده ۵۰۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و مسیر صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر بین کوین کش موفق شد با عبور از مرز ۵۱۵ دلار خط روند نزولی را بشکند و از ضلع بالای مثلث خارج شود. با عبور از این مانع، روند صعودی BCH شتاب بیشتری گرفت و حتی از سد مانع ۵۲۰ دلاری هم گذشت و حالا با مقاومت ۵۲۵ دلاری روبرو شده است.

در صورتی که بیت کوین کش بتواند از سد این مانع عبور کند، مقاومت بعدی در نزدیکی خط روند نزولی بلندمدت‌تر نزدیک قیمت ۵۳۰ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۵۴۰ و ۵۵۰ دلاری موانع مهم بعدی بیت کوین کش خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BCH موفق به عبور از محدوده ۵۲۵ و ۵۳۰ دلاری نشود، احتمال آغاز یک روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۲۰ دلاری قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۵۱۵ تا ۵۱۲ دلار در نزدیکی خط روند شکسته شده، سقف ابر قرمز کومو (۱ ساعته)، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر (۵۲۵ تا ۵۰۰ دلار) و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. انتظارداریم این محدوده به خوبی از قیمت دفاع کند و BCH با پولبک به این سطح دوباره به روند صعودی بازگردد. اما در صورت از دست دادن این محدوده حمایتی، احتمال ملاقات مجدد بیت کوین کش با محدوده ۵۱۰ و ۵۰۵ دلار در نزدیکی ضلع پایین مثلث وجود دارد.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بیت کوین کش را تا محدوده ۵۰۰ و ۴۹۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۰ قرار دارد و با شیب صعودی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۲۵ دلار است. بعد از آن  ۵۳۰ و ۵۴۲ تا ۵۴۵ دلار، سپس ۵۴۸ تا ۵۵۰ دلار قرار دارد. سپس مقاومت‌های بعدی محدوده ۵۶۰ و ۵۸۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۲۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۵۱۵ دلار، سپس محدوده  ۵۱۰ تا ۵۰۵ دلار و سپس ۵۰۰ و ۴۹۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۵ تیر (۶ ژوئیه۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از اینکه از محدوده ۵۴۰ دلاری ریجکت شد مسیر اصلاحی را در پیش گرفت و روز گذشته تا ۴۸۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما با حمایت روبرو شد تا دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار بگیرد. به این ترتیب BCH خیلی زود به محدوده ۵۰۰ دلاری برگشت. البته بیت کوین کش روز گذشته تا محدوده ۵۱۵ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به ابر کومو در نمودار ۱ ساعته متوقف شد. با این حال BCH پس از پولبک به سطح ۵۰۰ دلاری به روند صعودی خود ادامه داد و امروز با ۳/۵ درصد افزایش قیمت نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ۵۲۰ دلاری معامله می‌شود.

با نگاه به نمودار قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۱ ساعته متوجه خواهیم شد بیت کوین کش پس از لمس محدوده ۵۸۵ دلاری روی یک خط روند صعودی قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا با عبور از محدوده ۵۱۰ دلار خط روند نزولی را شکست دهد. سپس بیت کوین کش در محدوده قیمت ۵۱۵ دلاری در نزدیک فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر (از ۵۴۲ تا ۴۸۶ دلار) و کف ابر سبز کومو متوقف شد و با پولبک به سطح شکسته شده به روند صعودی خود ادامه داد. امروز هم BCH موفق شد با عبور از مقاومت ۵۱۵ دلاری به سطح ۵۲۰ دلاری دست پیدا کند.

در حال حاضر بیت کوین کش با مقاومتی در نزدیکی سقف ابر کومو در محدوده ۵۲۵ دلار روبرو شده است. در صورت عبور از آن مقاومت بعدی ۵۳۰ دلار خواهد بود. سپس محدوده ۵۴۰ تا ۵۴۲ دلار و ۵۴۵ تا ۵۴۷ دلار موانع بعدی محسوب می‌شوند. مقاومت‌های بعدی بیت کوین کش پیش از رسیدن به مرز ۶۰۰ دلار در محدوده ۵۶۰ و ۵۸۰ دلار قرار دارند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BCH موفق به عبور از محدوده ۵۲۵ تا ۵۳۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۲۰ دلاری قرار دارد. سپس  فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد، کف ابر سبز کومو و خط روند صعودی در محدوده ۵۱۵ دلار حمیات مهم بعدی خواهند بود. از دست دادن این محدوده می‌تواند بیت کوین را  به محدوده ۵۱۰ تا ۵۰۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط کیجونسن پایین بکشد.

در صورت هر گونه ریزش  بیشتر تحتمال ملاقات مجدد BCH با محدوده ۵۰۰ دلار و سپس ۴۸۵ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۵ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۴ قرار دارد و با شیب نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۲۵ دلار است. بعد از آن  ۵۳۰ و ۵۴۲ تا ۵۴۵ دلار، سپس ۵۴۸ تا ۵۵۰ دلار قرار دارد. سپس مقاومت‌های بعدی محدوده ۵۶۰ و ۵۸۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۲۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۵۱۵ دلار، سپس محدوده  ۵۱۰ تا ۵۰۵ دلار و سپس ۵۰۰ تا ۴۸۵ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۳ تیر (۴ ژوئیه۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از ریجکت شدن از محدوده ۵۴۶ دلاری در یک کانال نزولی قرار گرفت و تا محدوده ۴۷۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما با برخورد به کف کانال مورد حمایت قرار گرفت و به سمت بالا پرتاب شد. به این ترتیب BCH روز گذشته با یک جهش قیمتی موفق شد از محدوده ۴۹۰ دلاری خودش را به بالای ۵۰۰ دلار برساند. بیت کوین کش حتی موفق به لمس محدوده ۵۱۵ دلاری هم شد اما با برخورد به سقف ابر کومو متوقف شد و  تا ۴۹۵ دلار عقب نشینی کرد. امروز اما BCH دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۱۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد، BCH پس از قرار گرفتن در یک کانال نزولی با لمس سطوح سقف و کف کانال به مسیر خود ادامه داد. در نهایت در محدوده ۴۷۵ دلاری و در نزدیکی سقف ابر کومو مورد حمایت قرار گرفت تا مسیر صعودی تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب بیت کوین کش موفق شد از میانه کانال در محدوده ۴۹۰ دلاری عبور کند و خودش را به سقف کانال در محدوده ۵۰۰ دلار برساند. بیت کوین کش حتی از سقف کانال هم عبور کرد و تا محدوده ۵۱۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر ( از ۵۴۶ تا ۴۷۵ دلار) پیشروی کرد. اما در این محدوده متوقف شد و تا محدوده ۵۰۰ تا ۴۹۵ دلار پایین کشیده شد که می‌توانیم این حرکت را پولبک به سطح شکسته شده ۵۰۰ دلاری تلقی کنیم. به این ترتیب امروز بیت کوین کش در ادامه مسیر صعودی خود قرار دارد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۲۰ دلاری قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۵۳۰ دلار قرار دارد و مقاومت مهمتر در محدوده ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار دیده می‌شود. عبور از این محدوده می‌تواند BCH را تا محدوده ۶۰۰ و ۶۵۰ دلار بالا بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۵۱۰ دلار فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۵۰۰ تا ۴۹۵ دلاری در نزدیکی سقف ابر کومو، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و تنکنسن حمایت مهم بعد خواهد بود. در صورت از دست دادن این محدوده، احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلار سپس ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلاری و ۴۶۵ دلاری کف ابر کومو وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۳ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۷ قرار دارد و با شیب صعودی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۲۰ دلار است. بعد از آن  ۵۳۰ و ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار قرار دارد. سپس مقاومت‌های بعدی محدوده ۶۰۰ و ۶۵۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۱۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۵۰۰ تا ۴۹۵ دلار، سپس محدوده  ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلار و سپس ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۲ تیر (۳ ژوئیه۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز ۲۹ ژوئن تا محدوده ۵۴۵ دلار پیشروی کرده بود، موفق به عبور از این محدوده نشد و مسیر اصلاحی درون یک کانال نزولی را در پیش گرفت. به این ترتیب BCH روز گذشته تا محدوده ۴۷۵ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده با حمایت روبرو شد و خودش را به ۵۰۰ دلاری نزدیک کرد. اما با هم موفق به عبور از سقف کانال نزولی نشد. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کوش در محدوده ۴۹۳ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین کش نگاه کنیم، کاملا متوجه می‌شویم که بیت کوین کش در ماه ژوئیه درون یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس محدوده سقف و کف کانال به مسیر نزولی خود ادامه می‌دهد. در این مسیر BCH روز گذشته تا قیمت ۴۷۵ دلاری محدوده کف کانال و سقف ابر کومو پایین کشیده شد ولی در این قیمت با حمایت روبرو شد و به سمت سقف کانال یعنی ۵۰۰ دلاری حرکت کرد. امروز هم بیت کوین کش محدوده ۵۰۰ دلاری را لمس کرد اما با برخورد به سقف کانال متوقف شد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۵ تا ۴۹۷ دلاری در نزدیکی سقف کانال قرار گرفته است.  در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود، محدوده ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۵۱۰ دلاری کیجونسن مقاومت‌های مهم بعدی بیت کوین کش خواهند بود. از آنجایی که فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر (از ۵۴۵ تا ۴۷۵ دلار) در محدوده ۵۱۰ دلاری قرار دارد، عبور از این محدوده برای ادامه مسیر صعودی مهم خواهد بود.

در صورت عبور از این مانع، انتظار داریم BCH بتواند به ۵۲۰، ۵۳۰ و ۵۴۵ دلار دست پیدا کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از سقف کانال در محدوده ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلاری نشود، احتمال ادامه حرکت به سمت کف کانال وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۴۹۰ دلاری تنکنسن قرار دارد، سپس میانه کانال در محدوده ۴۸۰ دلار و ابر سبز کومو در محدوده ۴۷۵ دلار می‌تواند حمایت بعدی محسوب شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۴۷۰ و ۴۶۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۳ قرار دارد و با شیب صعودی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلار است. بعد از آن  ۵۰۵ و ۵۱۰ دلار و سپس  ۵۲۰، ۵۳۰ دلار و سپس ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۴۸۰ و ۴۷۵ دلار، سپس محدوده  ۴۷۰ و ۴۶۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۱۰ تیر (۱ ژوئیه۲۰۲۱)

بیت کوین کش که روز ۲۹ ژوئن موفق شده بود تا محدوده ۵۵۰ دلاری پیشروی کند، در نهایت نتوانست از این مقاومت عبور کند و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب BCH ماه ژوئن را در محدوده ۵۲۵ دلاری به پایان برد. امروز اما در اولین روز ماه ژوئیه با کاهش قیمت بیت کوین، بیت کوین کش هم دچار ریزش شد و به زیر حمایت ۵۰۰ دلاری سقوط کرد. در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش با ۶ درصد کاهش قیمت نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ۴۹۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد  BCH روز ۲۹ ژوئن با عبور از محدوده ۵۰۰ دلاری از سقف ابر قرمز کومو هم عبور کرد و تا محدوده ۵۵۰ دلار پیشروی کرد. اما در این محدوده متوقف شد و با پولبک به سقف ابر کومو وضعیتش را تثبیت کرد. در نهایت BCH آخرین روز ماه ژوئن را در محدوده ۵۲۵ دلاری سپری کرد و امروز با کاهش قیمت بیت کوین به محدوده ۴۹۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد بیت کوین کش درون یک کانال نزولی قرار گرفته و حمایت ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلاری در نزدیکی کف کانال نزولی، سقف ابر کومو و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود پیشین (از ۴۲۸ تا ۵۴۸ دلار) اولین حمایت BCH محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده به خوبی از قیمت دفاع کند، انتظار داریم بیت کوین کش را دوباره در مسیر صعودی ببینیم.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۵۰۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و میانه کانال قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار سقف کانال، سپس ۵۲۵، ۵۵۰ و ۶۰۰ دلار مقاومت‌های بعدی BCH محسوب خواهد شد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به حفظ محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۵ دلاری نشود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی در صورت از دست دادن محدوده ۴۹۰  تا ۴۸۵ دلار، احتمال ملاقات دوباره BCH با قیمت‌های ۴۷۵ و ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۱۰ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۴۶ قرار دارد و با شیب نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۰۰ دلار است. بعد از آن  ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار و سپس  ۵۵۰ دلار و سپس ۶۰۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۵ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۴۷۵ دلار، سپس محدوده  ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۹ تیر (۳۰ ژوئن۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از لمس محدوده حمایتی ۴۳۰ تا ۴۲۸ دلاری در روز شنبه، چهار کندل متوال روزانه مثبت را به ثبت رساند و روز گذشته موفق شد خودش را به محدوده ۵۵۰ دلاری نزدیک کند. اما موفق به عبور از این محدوده نشد تا وارد فاز اصلاحی شود. به این ترتیب بیت کوین کش روز گذشته را در محدوده ۵۲۵ دلاری به پایان برد. امروز هم BCH همچنان در مسیر اصلاحی قرار دارد و حتی محدوده ۵۱۰ دلاری را هم لمس کرد. با این حال در زمان نگارش این مطلب بیت کوین کش در محدوده ۵۱۸ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند از سد ۵۲۰ دلار عبور کند.

با نگاه به نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۴ ساعته متوجه می‌شویم، بیت کوین کش در یک هفته اخیر روی یک خط روند صعودی قرار دارد و با لمس این سطح به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. بیت کوین کش که روز دوشنبه موفق به عبور از محدوده ۵۲۰ دلاری نشده بود با پولبک به سطح ۵۰۰ دلاری سقف ابر کومو موقعیتش را تثبیت کرد و روز گذشته با جهش ۵ درصدی از محدوده ۵۲۰ دلار عبور کرد و خودش را به نزدیکی ۵۵۰ دلار رساند. اما در این محدوده متوقف شد و مسیر اصلاحی را در پیش گرفت. به این ترتیب BCH امروز تا سطح ۵۱۰ تا ۵۰۸ دلار در نزدیکی خط روند صعودی پایین کشیده شد ولی این محدوده فعلا از قیمت دفاع کرده است.  در صورت حفظ این حمایت، بیت کوین کش فرصت دارد تا دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند.

در حال حاضر اولین مقاومت محدوده ۵۲۰ دلاری خواهد بود اما مقاومت مهمتر که روز گذشته مانع از ادامه روند صعودی BCH شده بود در محدوده ۵۵۰ دلار قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۵۷۵ و سپس ۶۰۰ و ۶۵۰ دلار موانع بعدی بیت کوین کش در مسیر صعودی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۵۱۰ تا ۵۰۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

به این ترتیب با از دست دادن محدوده ۵۰۰ دلاری، در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۴۹۵ دلار سقف ابر قرمز کومو خواهد بود اما حمایت مهمتر در محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۵ دلار است که علاوه بر قرار گیری کیجونسن و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۴۳۰ تا ۵۵۰ دلار) هم در این محدوده قرار گرفته است. بنابراین انتظار داریم این محدوده به خوبی از قیمت دفاع کند و نقطه بازگشتی محسوب شود.

اما در صورتی که این حمایت هم از دست برود، احتمال ملاقات مجدد بیت کوین کش با  محدوده ۴۷۵ دلار و سپس ۴۵۰ دلار کف ابر کومو و حتی ۴۳۰  دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۷ قرار دارد و با شیب نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۲۰ دلار است. بعد از آن  ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار و سپس  ۵۷۵ تا ۵۸۰  دلار و سپس ۶۰۰ و ۶۵۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۱۰ تا ۵۰۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۴۹۵ دلار، سپس محدوده ۴۹۰  تا ۴۸۵ دلار خواهد بود.  بعد از آن ۴۷۵، ۴۵۰ و ۴۳۰ دلار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۸ تیر (۲۹ ژوئن۲۰۲۱)

بیت کوین کش پس از اینکه روز جمعه موفق به عبور از مرز ۵۰۰ دلاری نشده بود مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۴۲۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت و موفق شد از سد ۵۰۰ دلار عبور کند. امروز هم بیت کوین کش در مسیر صعودی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۵۲۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BCH در یک هفته گذشته روز یک خط روند صعودی قرار دارد و با لمس چندین باره به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. در این مسیر بیت کوین کش موفق شد از سد مقاومت‌های ۴۷۵ و ۵۰۰ دلاری عبور کند و خودش را به مرز ۵۲۰ دلاری برساند. در حال حاضر بیت کوین کش تلاش می‌کند تا موقعیتش را بالای ابر قرمز کومو تثبیت کند. در این صورت این فرصت را خواهد داشت تا به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

اولین مقاومت بیت کوین کش در مسیر صعودی در محدوده ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۵۸۰ و ۶۰۰ دلار موانع بعدی BCH محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۵۲۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

اولین حمایت برای BCH در مسیر نزولی در قیمت ۵۰۰ دلاری در نزدیکی سقف ابر قرمز کومو قرار گرفته است. سپس محدوده ۴۸۵ دلار در نزدیکی تنکنسن و بعد از آن ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار در نزدیکی کیجونسن و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند. با توجه به قرار گیری خط روند صعودی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (۴۲۸ تا ۵۱۹ دلار) به همراه کف ابر قرمز کومو در نزدیکی محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار، انتظار داریم این محدوده از قیمت دفاع کند و قیمت از این محدوده دوباره به سمت بالا برگشت کند.

اما در صورت از دست دادن این محدوده و سقوط به زیر خط روند صعودی احتمال ملاقات دوباره بیت کوین کش با محدوده ۴۵۰ و ۴۳۰ تا ۴۲۸ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۶۴ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۵۲۰ دلار است. بعد از آن  ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار و سپس ۵۸۰ تا  ۶۰۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۵۰۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۴۸۵ دلار، سپس محدوده ۴۷۵  تا ۴۷۰ دلار خواهد بود.  بعد از آن ۴۵۰ و۴۳۰ دلار قرار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.

خرید بیت کوین کش

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش ۷ تیر (۲۸ ژوئن۲۰۲۱)

بیت کوین کش (BCH) که روز جمعه از محدوده ۵۰۰ دلار ریجکت شده بود، روز شنبه تا محدوده ۴۳۰ دلار پایین کشیده شد و محدوده ۴۲۷ دلاری را لمس کرد. در این محدوده اما با حمایت خوبی روبرو شد و دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت. روز گذشته هم بیت کوین کش به مسیر صعودی خود ادامه داد و از مقاومت ۴۶۰ دلار گذشت و خودش را به مرز ۴۸۰ دلار رساند. امروز هم همچنان بیت کوین کش در مسیر صعودی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب بالای محدوده ۴۸۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت بیت کوین کش در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم، بیت کوین کش پس از اینکه در محدوده ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلاری با خط روند نزولی روبرو شد، مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۴۳۰ یا دقیق‌تر تا ۴۲۷ دلار پایین کشده شد. در اینجا از قیمت دفاع شد تا BCH دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. به این ترتیب BCH این فرصت را پیدا کرد تا از خط روند نزولی در محدوده ۴۶۰ دلاری عبور کند و با پولبک به سطح شکسته شده به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر بیت کوین کش امروز حتی به ۴۹۰ دلار هم رسید.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۹۰ دلار قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۵۰۰ دلاری در نزدیکی سقف ابر کومو می‌تواند مانع مهم بعدی محسوب شود. عبور از ابر کومو و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را به BCH می‌دهد تا به سمت قیمت‌های بالاتر پرواز کند. در ادامه مسیر صعودی محدوده ۵۲۰ و ۵۵۰ دلار موانع بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بیت کوین کش موفق به عبور از محدوده ۴۹۰ و ۵۰۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۷۵ دلار قرار دارد. اما حمایت مهمتر در محدوده ۴۶۵ دلاری در نزدیکی کف ابر کومو، تنکنسن و  میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود. سپس حمایت بعدی در قیمت ۴۶۰ دلار و در مجاورت خط کیجونسن در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر قیمت (از ۴۳۰ تا ۴۹۰ دلار) قرار گرفته است. محدوده ۴۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی هم می‌تواند حمایت بعدی بیت کوین کش محسوب شود.

در صورت از دست دادن این خط روند، بازگشت قیمت به محدوده ۴۴۵ و ۴۳۰ دلار دور از دسترس نیست.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین کش
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش روز ۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای بیت کوین کش در  محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بیت کوین کش در محدوده ۵۵ قرار دارد و به سمت پایین حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بیت کوین کش  ۴۹۰ دلار است. بعد از آن  ۵۰۰ دلار و سپس محدوده ۵۲۰ و ۵۵۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بیت کوین کش در محدوده ۴۷۵ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی محدوده  ۴۶۵ دلار، سپس محدوده ۴۶۰  و ۴۵۰ دلار خواهد بود.  بعد از آن ۴۴۵ تا ۴۳۰ دلار قرار حمایت‌های بعدی محسوب می‌شوند.