تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۸ مهر (۲۰ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که در روزهای گذشته در محدوده ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلاری با مقاومت روبرو شده بود، مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۴۵۰ دلار سقوط کرد. BNB در این میان یک شدو رو به پایین تا محدوده ۴۲۵ دلار هم داشت که خیلی زود دوباره به بالای سطح ۴۵۰ دلار بازگشت. پس از تثبیت موقعیت بالای مرز ۴۵۰ دلار بایننس کوین دوباره این فرصت را پیدا کرد تا به مسیر صعودی بازگردد. در این مسیر از سد مقاومت‌های ۴۷۰ و ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلار گذشت و روز گذشته تا محدوده ۴۹۵ دلاری هم پیشروی کرد. BNB حتی محدوده ۴۹۸ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی بایننس کوین تا محدوده ۴۸۰ دلاری پایین کشیده شد اما در این قیمت حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۸۵ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم BNB در یک هفته گذشته درون یک کانال صعودی قرار دارد. در این مسیر روز یکشنبه تا محدوده ۴۵۰ دلاری کف کانال پایین کشیده شد اما در این قیمت حمایت شد تا حرکت تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کند. پس از اینکه روز دوشنبه موفق شد از محدوده ۴۷۰ دلار عبور کند و بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار بگیرد وارد فاز صعودی شد و روز گذشته تا محدوده سقف کانال در نزدیکی ۴۹۵ دلار پیشروی کرد. BNB حتی محدوده ۴۹۸ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد. به این ترتیب در مسیر اصلاحی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۴۸۰ دلاری میانه کانال پایین کشیده شد. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

در حال حاضر بایننس کوین از حمایت میانه کانال در محدوده ۴۸۰ دلاری برخوردار است. در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۴۹۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. در صورت عبور از آن انتظار داریم BNB را پس از مدت‌ها در محدوده ۵۰۰ دلاری ملاقات کنیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از مرز ۴۹۰ دلاری نشود و حمایت ۴۸۳ دلاری میانه کانال را از دست بدهد باید منتظر اصلاح تا کف کانال باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۴۸۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۷۵ دلار قرار دارد. قیمت های ۴۷۰ و ۴۶۵ دلار در نزدیکی کف کانال هم سطوح حمایتی مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی است اما از قدرت آن کم شده و در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین بالای ۵۰ و در محدوده ۵۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۹۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۹۸ تا ۵۰۰ تا  ۴۸۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۸۳ تا ۴۸۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۴۷۵ و سپس ۴۷۰ تا ۴۶۵  دلار قرار دارد.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که در روزهای گذشته موفق به عبور از مقاومت محدوده ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلاری نشده بود و حتی دم بلند کندل یکساعته آن محدوده ۴۲۵ دلار را لمس کرده بود. در روز گذشته در محدوده ۴۵۵ و ۴۷۵ دلاری در نوسان بود. با این حال پس از کسب حمایت در محدوده ۴۵۵ دلاری BNB حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۷۰ دلاری عبور کند. با این حال در عبور از محدوده ۴۷۵ دلار ناکام ماند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۷۱ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد در روزهای گذشته BNB در محدوده قیمت ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلار با مقاومت مهمی روبرو شده بود. مجبور به عقب نشینی شد و با یک شدوی بلند حتی محدوده ۴۲۵ دلاری را هم دید، اما خیلی زود به محدوده ۴۷۰ دلاری بازگشت و روز گذشته را در محدوده ۴۵۵ تا ۴۷۵ دلار در نوسان بود. امروز هم بایننس کوین با وجود لمس محدوده ۴۷۵ دلاری موفق به عبور از این مانع نشد.

در حال حاضر محدوده ۴۷۰ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت حمایت می‌کند. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم BNB یکبار دیگر برای عبور از مرز ۴۷۵ دلاری تلاش کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۴۸۰ تا ۴۸۵ و سپس ۴۹۰ و ۵۰۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای بایننس کوین خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از مرز ۴۷۵ دلار نشود و حمایت ۴۷۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۴۶۵ و سپس ۴۶۰ و ۴۵۵ دلار سطوح حمایتی محسوب می‌شود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BNB را تا محدوده ۴۴۰ و ۴۳۰ دلار هم پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۶ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین بالای ۵۰ و در محدوده ۵۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۷۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۸۰ تا  ۴۸۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۷۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۴۶۵ و سپس ۴۶۰ تا ۴۵۵  دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۴۰ تا ۴۳۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز ۱۴ اکتبر تا محدوده ۴۸۰ و ۴۸۵ دلاری پیشروی کرده بود در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BNB تا مرز ۴۵۰ دلاری هم پایین کشیده شد اما این حمایت را از دست نداد و روز گذشته یکبار دیگر برای عبور از مرز ۴۸۵ دلار تلاش کرد. این بار هم بایننس کوین موفق به شکست این مقاومت نشد و با اصلاح قیمت روبرو شد. روز گذشته دم بلند کندل یکساعته BNB حتی محدوده ۴۲۵ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به محدوده ۴۷۰ دلاری بازگشت. با این حال بایننس کوین به روند نزولی خود ادامه داد و امروز تا مرز ۴۶۰ دلار اصلاح شد. در این محدوده توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۷۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB که در روزهای گذشته درون یک الگوی کنج صعودی (Rising wedge) قرار گرفته بود، در عبور از مقاومت ۴۸۵ دلاری ناکام ماند و با از دست دادن کف وج در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BNB تا محدوده ۴۶۰ دلاری هم پایین کشیده شد اما در این محدوده توسط (SMA 100) مورد حمایت قرار گرفت.

در صورتی که محدوده ۴۶۰ دلاری به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم بایننس کوین به مسیر صعودی خود بازگردد. در این مسیر محدوده ۴۷۰ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود و پس از آن محدوده ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلار سد راه قیمت قرار می‌گیرد. در صورت عبور از این مانع مهم انتظار داریم BNB را در محدوده ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۷۰ دلاری نشود و حمایت ۴۶۰ دلاری را هم از دست بدهد امکان اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۴۵۵ تا۴۵۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا قیمت ۴۴۰ و ۴۳۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۵ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین و در محدوده ۵۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۷۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۸۰ تا  ۴۸۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۶۰ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۴۵۵ تا ۴۵۰  دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۴۰ تا ۴۳۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز ۱۲ اکتبر با کسب حمایت در محدوده ۳۹۰ دلاری حرکت صعودی پرقدرتی را آغاز کرده بود موفق شد روز ۱۴ اکتبر تا مرز ۴۸۰ دلاری پیشروی کند. در این محدوده اما با مقاومت روبرو شد و روز گذشته تا محدوده ۴۵۵ و ۴۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت BNB  با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب دوباره ر مسیر صعودی قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB   پس از کسب حمایت در محدوده ۳۹۰ دلاری حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های مهم موفق شد روز ۱۴ اکتبر به مرز ۴۸۰ دلاری برسد. هر چند بایننس کوین موفق به عبور از این مانع نشد و روز گذشته تا محدوده ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما بایننس کوین توسط خط روند صعودی مورد حماتی قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

امروز و در ادامه مسیر صعودی BNB  به مرز ۴۸۰ دلاری نزدیک شده است در صورت عبور از این مانع، مقاومت‌های بعدی در قیمت‌های ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB   موفق به عبور از مرز ۴۸۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۴۷۵ دلار در نزدیکی خط روند اولین سطح حمایت خواهد بود. پس از آن محدوده ۴۷۰ تا ۴۶۵ دلار و سپس محدوده ۴۶۰ تا ۴۵۸ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطوح حمایتی مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۴۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۴ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین بالاتر از ۵۰ و در محدوده ۶۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۸۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در قیمت ۴۷۵ دلار است و حمایت بعدی در محدوده ۴۷۰ تا ۴۶۵  دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۶۰ تا ۴۵۸ دلار و سپس ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز سه شنبه تا محدوده ۳۹۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده با استقبال خریداران روبرو شد و خیلی زود به بالای ۴۰۰ دلاری بازگشت. در این مسیر BNB روز گذشته از سد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم عبور کرد و به محدوده ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلار دست پیدا کرد. پس از آن بایننس کوین با اصلاح قیمتی روبرو شد و تا مرز ۴۳۰ دلار اصلاح شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. امروز و در ادامه مسیر صعودی BNB موفق شد از سد مقاومت ۴۷۰ دلاری عبور کند و به مرز ۴۸۰ دلاری برسد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در این محدوده قیمتی معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB پس از اینکه روز سه شنبه در محدوده ۳۹۰ دلاری با فشار خرید روبرو شد از سد مقاومت‌های مهم ۴۲۰ و ۴۴۰ دلاری گذشت و روز گذشته تا محدوده ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلار پیشروی کرد. پس از آن با اصلاح قیمتی به محدوده ۴۳۰ دلار برگشت و با پولبک به این محدوده به حرکت صعودی خود ادامه داد.

امروز و در ادامه مسیر صعودی BNB از محدوده ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلاری عبور کرد و به مرز ۴۸۰ دلار رسید. در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۴۸۵ و سپس ۴۹۰ و ۵۰۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی هستند. سپس محدوده ۵۱۰ تا ۵۱۵ و ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار موانع بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۸۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به محدوده ۴۷۰ تا ۴۶۵ دلار وجود دارد. در صورت از دست دادن این محدوده خط روند در نزدیکی ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلار از ریزش بشتر قیمت جلوگیری می‌کند و سپس محدوده ۴۴۰ تا ۴۳۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرا تقیمت بایننس کوین روز ۲۲ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد. اما از قدرت آن کم شده و در حال بازگشت به محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین بالاتر از ۵۰ و در محدوده ۷۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۸۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۸۵ تا ۴۹۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۵۰۰ و سپس ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۷۰ تا ۴۶۵  دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۵۵ تا ۴۵۰ دلار و سپس ۴۴۰ تا ۴۳۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که از روز هفتم اکتبر و محدوده ۴۵۰ دلاری ریجکت شده بود، با از دست دادن حمایت‌های مهم ۴۲۰ و ۴۱۰ دلاری، روز گذشته حمایت ۴۰۰ دلاری را هم از دست داد و تا محدوده ۳۹۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب BNB با ایجاد پایگاه حمایتی در این قیمت مورد استقبال خریداران قرار گرفت و با جهش قیمتی فوق‌العاده موفق شد از سد مقاومت‌های ۴۰۰ ، ۴۱۰ دلاری و سپس ۴۲۰ دلاری خط روند نزولی عبور کند. با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته بایننس کوین وارد فاز صعودی شد و تا ۴۳۰ دلار پیشروی کرد.   پس از آن BNB با پولبک به خط روند شکسته شده موقعیتش را تثبیت کرد و به حرکت صعودی خود ادامه داد و تا مرز ۴۷۰ دلار پیشروی کرد. امروز هم بایننس کوین ابتدا با اصلاح قیمت تا ۴۳۰ دلار پایین کشیده شد اما با پولبک به سطح ۴۳۰ دلاری دوباره به مسیر صعودی ادامه داد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از سقوط به زیر ۴۰۰ دلار، در محدوده ۳۹۰  دلاری با حجم خرید قابل توجهی روبرو شد و به همین دلیل با جهش قیمتی ۲۰ درصدی روبرو شد. در این مسیر بایننس کوین از سد مقاومت‌های مهم ۴۰۰ و ۴۲۰ دلاری خط روند نزولی گذشت و با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه داد.

در این مسیر BNB روز گذشته با عبور از سد ۴۳۰ دلاری حتی تا محدوده ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلار هم پیشروی کرد. هر چند امروز در این قیمت با مقاومت روبرو شد و با اصلاح قیمتی تا ۴۳۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال BNB این حمایت را از دست نداد تا دوباره این فرصت را داشته باشد که به مسیر صعودی ادامه دهد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای BNB در محدوده ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده قیمت ۴۸۸ تا ۴۹۰ دلاری و سپس ۵۰۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی برای بایننس کوین خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به محدوده ۴۴۰ تا ۴۳۰ دلاری وجود دارد. اگر این حمایت هم از دست برود میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۴۲۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و سپس خط روند شکسته شده در محدوده ۴۱۵ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد. اما از قدرت آن کم شده و در حال بازگشت به محدوده نزولی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین بالاتر از ۵۰ و در محدوده ۶۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۶۵ و ۴۷۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۸۸ تا ۴۹۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۵۰۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۴۰ تا ۴۳۰  دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار  حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۹ مهر (۱۱ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه روز هفتم اکتبر موفق به عبور از مقاومت ۴۵۰ دلاری نشده بود، در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر و تحت تاثیر یک خط روند نزولی BNB حمایت‌های مهم ۴۳۰، ۴۲۰ و ۴۱۰ دلاری را از دست داد و امروز تا ۴۰۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال با لمس این محدوده بایننس کوین مورد حمایت قرار گرفت و امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر موفق شد از مقاومت ۴۱۰ دلاری و سپس ۴۱۵ دلاری خط روند نزولی عبور کند و با تثبیت موقعیت خود بالای خط روند به حرکت خود ادامه دهد. در زمان نگارش این مطلب BNB در محدوده ۴۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB که در روزهای گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار داشت بالاخره در محدوده ۴۰۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا به مسیر صعودی بازگردد.

امروز و در مسیر صعودی BNB موفق شد از سر مقاومت ۴۱۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر عبور کند و سپس با شکستن خط روند نزولی در محدوده ۴۱۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در حال حاضر بایننس کوین در محدوده ۴۲۰ دلاری معامله می‌شود و با مقاومت ۴۲۲ و سپس ۴۲۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شده است. در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از این محدوده شود انتظار داریم تا ۴۲۸ تا ۴۳۰ دلار و سپس ۴۳۵ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۲ و ۴۲۵ دلاری نشود، احتمال بازگشت به محدوده ۴۱۵ دلاری وجود داردو در صورتی که این محدوده از قیمت دفاع کند پولبک محسوب شده و انتظار داریم بایننس کوین به مسیر صعودی خود ادامه دهد. اما در صورتی که حمایت ۴۱۵ دلاری از دست برود باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت تا محدوده ۴۱۰ و سپس ۴۰۵ تا ۴۰۰ دلاری باشیم.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۹ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین بالاتر از ۵۰ و در محدوده ۶۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۲۲ و ۴۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۲۸ تا ۴۳۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۳۵ تا ۴۴۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ و سپس۴۱۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۰۵ تا ۴۰۰ دلار  حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته برای عبور از مقاومت ۴۲۵ دلاری تلاش می‌کرد، موفق به انجام این کار نشد و در نتیجه در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر، BNB امروز تا محدوده ۴۱۳ و ۴۱۰ دلاری پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت بایننس کوین مورد حمایت قرار گرفت و امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب BNB در محدوده ۴۲۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB در چند روز اخیر تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته است و با برخورد به این خط به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. در این مسیر بایننس کوین روز گذشته تا محدوده ۴۱۳ تا ۴۱۰ دلار پایین کشیده شد اما از انجایی که در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار است، ریزش بیشتری را تجربه نکرد و امروز دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت.

در حال حاضر BNB برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۴۲۰ دلاری تلاش می‌کند. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود و موقعیتش را تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا در فاز صعودی قرار بگیرد.

در این مسیر مقاومت بعدی در محدوده ۴۲۵ و سپس مانع مهمتر در محدوده ۴۳۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. سپس محدوده ۴۴۰ دلار و پس از آن ۴۴۸ تا ۴۵۰ دلار مقاومت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۴۱۵ دلار و سپس ۴۱۰ دلار سطوح حمایتی مهم خواهند بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BNB را تا محدوده ۴۰۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۲۰ و ۴۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۳۰ و ۴۴۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۴۵ تا ۴۵۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار  حمایت بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۳۹۰ تا ۳۸۵  دلار سطح  حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۷ مهر (۹ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز پنجشنبه، ۷ اکتبر موفق به عبور از مقاومت ۴۵۰ دلاری نشده بود، ر مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن محدوده ۴۳۰ دلاری، روز گذشته تا محدوده ۴۱۵ دلاری پایین کشیده شد. BNB که پیش از این هم در این قیمت مورد حمایت قرار گرفته بود، این بار هم حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. در این مسیر بایننس کوین امروز تا مرز ۴۲۵ دلار هم پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۲۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB در روزهای اخیر در محدوده ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلار از حمایت خوبی برخوردار است و در طی روزهای گذشته با هربار برخورد به این قیمت دوباره به سمت بالا پرتاب شد. همچنین BNB در محدوده ۴۴۵ تا ۴۵۰ دلار هم با مقاومت مستحکمی برخورد کرده است.

روز پنجشنبه هم بایننس کوین با برخورد به این مقاومت متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت و مطابق انتظار در محدوده ۴۱۵ دلار مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت اما امروز در محدوده ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد با مقاومت روبرو شد.

در صورتی که محدوده ۴۱۵ دلاری همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم BNB یکبار دیگر برای عبور از مقاومت ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار تلاش کند در صورت عبور از این محدوده خط روند نزولی در محدوده ۴۳۰ دلاری مانع مهم بعدی خواهد بود. عبور ازا ین خط روند و تثبیت موقعیت بالای آن، این فرصت را به بایننس کوین می‌دهد تا برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۴۳۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع مهم بعدی است و پس از آن مقاومت‌های ۴۴۵ تا ۴۵۰ دلار قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۵ دلار نشود، احتمال بازگشت به محدوده ۴۱۵ دلاری وجود داردو در صورت از دست دادن این حمایت، قیمت‌های ۴۱۰ و سپس ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود و پس از ان محدوده ۳۹۰ تا ۳۸۵ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۷ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین زیر ۵۰ و در در محدوده ۴۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۳۰ و ۴۳۵  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۴۵ تا ۴۵۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار  حمایت بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۳۹۰ تا ۳۸۵  دلار سطح  حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۴ مهر (۶ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از لمس سقف کانال صعودی در محدوده ۴۴۰ دلار در روز دوم اکتبر مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت‌های مهم ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلار، چهارم اکتبر تا محدوده ۴۱۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب از روز چهارم اکتبر و محدوده ۴۱۵ دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از مقاومت ۴۴۰ دلاری، روز گذشته تا ۴۴۵ دلار پیشروی کرد. با این حال BNB موفق به عبور از این مانع نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی بایننس کوین تا ۴۳۰ دلار پایین کشیده شد و در حال حاضر در این محدوده معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از اینکه موفق به عبور از مانع ۴۴۰ دلاری نشده بود مجبور به عقب نشینی شد و در این مسیر تا محدوده ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا BNB ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب بایننس کوین این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر صعودی قرار بگیرد و با عبور از مقاومت‌های ۴۳۰ و ۴۴۰ دلار تا مرز ۴۴۵ دلار پیشروی کرد. با این حال در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز تا مرز ۴۳۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۳۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم بایننس کوین دوباره به فاز صعودی بازگردد. در این مسیر  محدوده ۴۳۵ و سپس ۴۴۰ دلار اولین سطوح مقاومت محسوب می‌شوند و در صورت عبور از آن BNB این شانس را خواهد داشت تا دوباره برای عبور از مقاومت ۴۴۵ دلار تلاش کند. در این صورت محدوده ۴۴۸ تا ۴۵۰  و سپس ۴۵۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۴۳۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، امکان ریزش بشتر قیمت وجود دارد.

در این مسیر محدوده ۴۲۰ دلاری سطح حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست دادن آن قیمت‌های ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلار می‌توانند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کنند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BNB را تا محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغیرات قیمت بایننس کوین روز ۱۴ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین زیر ۵۰ و در در محدوده ۳۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۳۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۴۰ و ۴۴۵  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۴۸ تا ۴۵۵۰ و ۴۵۵  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۳۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۲۰  و سپس ۴۱۵ تا ۴۱۰  دلار  حمایت بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵  دلار سطح  حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۲ مهر (۴ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه روز گذشته در محدوده ۴۲۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، این فرصت را پیدا کرد تا یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۴۴۰ دلاری تلاش کند اما با لمس محدوده ۴۳۵ دلاری متوقف شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BNB حمایت ۴۲۰ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۴۱۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب بایننس کوین دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB در روزهای گذشته درون یک کانال صعودی قرار داشت و روز دوم اکتبر با برخورد به سقف کانال در محدوده ۴۴۰ دلاری متوقف شد. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۴۲۰ دلاری اصلاح شد اما با کسب حمایت در این قیمت تا محدوده ۴۳۵ دلاری پیشروی کرد اما این بار هم موفق به عبور از این محدوده نشد و دوباره مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر بایننس کوین حمایت ۴۲۰ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۴۲۰ دلار سقوط کرد. در این محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا BNB سقوط بیشتری را تجربه نکند. د.

در صورتی که (SMA 100) همچنان موفق به دفاع از قیمت شود بایننس کوین این فرصت را خواهد داشت تا در مسیر جبران ریزش شب گذشته قرار بگیرد.

در این مسیر محدوده ۴۲۰ دلاری اولین مقاومت در مسیر قیمت خواهد بود و پس از آن محدوده ۴۲۵ تا ۴۲۷ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۴۳۵ و ۴۴۰ دلار مقاومت‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۰ دلاری نشود و حمایت (SMA 100) را هم از دست بدهد احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.  در این صورت محدوده ۴۰۵ تا ۴۰۰ دلار حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BNB را تا قیمت‌های ۳۹۰ و ۳۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۲ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین زیر ۵۰ و در در محدوده ۳۹  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۲۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۲۵ تا ۴۲۷  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۳۵ تا ۴۴۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ تا ۴۱۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۰۵ تا ۴۰۰  دلار  و سپس محدوده ۳۹۰ تا ۳۸۰  دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۱ مهر (۳ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه روز گذشته در مححدوده ۴۱۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، به حرکت صعودی خود ادامه داد و موفق شد با عبور از محدوده‌های ۴۲۵ و ۴۳۰ دلاری خودش را به مرز ۴۴۰ دلار برساند. BNB در این قیمت و با لمس سقف کانال صعودی متوقف شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر بایننس کوین تا محدوده ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلاری میانه کانال پایین کشیده شد ولی این محدوده به خوبی از قیمت دفاع کرد تا BNB ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم به خوبی متوجه خواهیم شد BNB همچنان درون یک کانال صعودی قرار دارد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته بایننس کوین با لمس سقف کانال در محدوده ۴۴۰ دلار متوقف شد و امروز تا محدوده میانه کانال در نزدیکی ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلار پایین کشیده شد. BNB با کسب حمایت در این قیمت این فرصت را پیدا کرد تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. به این ترتیب امروز تا ۴۳۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر پیشروی کرد.

در حال حاضر در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۳۰ دلاری شود انتظار داریم به حرکت خود به سمت سقف کانال ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۴۴۰ دلار و سپس ۴۴۳ تا ۴۴۵ و ۴۴۸ تا ۴۵۰ دلار قرار گرفته است. در صوپرت عبور از این محدوده قیمت ۴۵۵ دلاری مقاومت مهم بعدی برای BNB خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۳۰ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت به سمت کف کانال وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلار قرار گرفته است و در صورت از دست دادن آن محدوده ۴۱۵ و سپس ۴۱۲ تا ۴۱۰ دلار در نزدیکی کف کانال می‌تواند از قیمت دفاع کند. در صورت از دست دادن کف کانال، محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند سطح حمایت مهم بعدی در نظر گرفته شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۴۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۴۳ تا ۴۴۵ و ۴۴۸ تا ۴۵۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۲۵ تا ۴۲۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۱۵ و ۴۱۲ تا ۴۱۰  دلار  و سپس محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵  دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۰ مهر (۲ اکتبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز ۲۸ و ۲۹ سپتامبر در محدوده ۳۳۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار وارد فاز صعودی شد. به این ترتیب BNB ماه سپتامبر را در محدوده ۳۸۰ دلاری پشت سر گذاشت. روز گذشته و با آغاز ماه اکتبر، بایننس کوین هم حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت ۴۰۰ دلاری موفق شد خودش را به محدوده ۴۲۰ دلاری برساند. با این حال در این قیمت  BNB با مقاومت روبرو شد و امروز تا محدوده ۴۱۰ دلاری پایین کشیده شد. بایننس کوین امروز در محدوده ۴۱۰ دلاری  حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۱۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB درون یک کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر بایننس کوین که روز ۲۹ سپتامبر در محدوده کف کانال در نزدیکی قیمت ۳۶۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود موفق شد روز گذشته تا محدوده ۴۲۰ دلاری سقف کانال پیشروی کند. هر چند در این قیمت BNB با مقاومت روبرو شد و امروز تا محدوده میانه کانال در نزدیکی ۴۱۰ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۴۱۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتیث که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم BNB به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۴۲۰ تا ۴۲۲ دلاری قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده شکستن سقف کانال، قیمت‌های ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار و سپس ۴۵۰ دلار سطوح مقاومت بعدی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۴۱۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلاری در نزدیکی کف کانال سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۸۰ دلار پایین بکشد. در این محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۰ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد ولی از قدرت آن کم شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۳  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۲۰ تا ۴۲۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۳۵ تا ۴۴۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۵۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۱۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۵ دلار  و سپس محدوده ۳۸۰ تا ۳۷۰  دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۸ مهر (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین در که روزهای گذشته در محدوده ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلاری نوسان می‌کرد روز گذشته موفق شد از این محدوده عبور کند و با شکستن مقاومت ۳۴۵ دلار در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، روند صعودی را با شتاب بیشتری دنبال کرد. به این ترتیب BNB با ثبت بک کندل یکساعته ۷ درصدی از مقاومت ۳۶۰ دلاری عبور کرد و روز گذشته تا مرز ۳۷۵ دلار پیشروی کرد. در این قیمت بایننس کوین با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۳۶۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند صعودی از قیمت دفاع کرد تا BNB به مسیر صعودی خود ادامه دهد. امروز هم بایننس کوین با عبور از مقاومت ۳۷۵ دلاری موفق شد خودش را به ۳۸۵ دلار برساند اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب تا محدوده ۳۷۵ دلاری اصلاح قیمت را تجربه کرده است.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد پس از فشرده شدن قیمت در محدوده ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلاری بالاخره روز گذشته BNB موفق شد از این محدوده رنج خارج شود و با شکستن خط روند نزولی ۳۴۵ دلاری تا محدوده ۳۷۵ دلار هم پیشروی کند. سپس بایننس کوین با اصلاحی قیمت تا محدوده ۳۶۰ دلاری پایین کشیده شد و با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

به این ترتیب بایننس کوین با کسب حمایت در محدوده ۳۶۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و امروز موفق شد تا عبور از مقاومت ۳۷۵ دلاری خودش را به مرز ۳۸۵ دلار برساند. هر چند در این محدوده با مقاومت روبرو شد و دوباره تا ۳۷۵ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر در صورتی که محدوده ۳۷۵ دلار موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم BNB به حرمت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۳۸۵ دلار اولین مقاومت خواهد بود و پس از آن قیمت‌های ۳۹۰ و ۴۰۰ دلاری قرار گرفته‌اند.

در سمت دیگر ماجار در صورتی که محدوده ۳۷۵ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۳۷۲ تا ۳۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر سطح حمایت بعدی است و پس از آن خط روند صعودی در محدوده ۳۶۸ تا ۳۶۵ دلار می تواند از قیمت دفاع کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند  بایننس کوین را تا محدوده ۳۶۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۸ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۸۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۳۹۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۰۰ و ۴۱۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۷۵ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۷۲ تا ۳۷۰ دلار و ۳۶۸ تا ۳۶۵  دلار  و سپس ۳۶۰ دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۷ مهر (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه روز دوشنبه از محدوده ۳۶۰ دلاری ریجکت شد در منسیر نزولی قرار گرفت و روز گذشته تا مرز ۳۳۰ دلاری پایین کشیده شد. BNB در این محدوده حمایت شد و حرکت صعودی را آغاز کرد. به این ترتیب امروز و در مسیر صعودی بایننس کوین از سد مقاومت در نزدیکی قیمت ۳۳۸ دلار خط روند نزولی و سپس ۳۴۰ دلار عبور کرد و خودش را به محدوده ۳۴۵ دلاری رساند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۴۵ دلاری معامله می‌شود و با مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شده است.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB روزهای گذشته با از دست دادنم حمایت ۳۴۰ دلاری، روز گذشته تا مرز ۳۳۰ دلار پایین کشیده شد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا امروز دوباره به مسیر صعودی بازگردد.

امروز د و در مسیر صعودی BNB از سد مقاومت مهم در محدوده ۳۳۸ تا ۳۴۰ دلاری گذشت و خودش را به محدوده ۳۴۵ دلاری رساند.

در حال حاضر بایننس کوین با مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط ورند نزولی روبرو شده است، در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را بالای خط روند نزولی تثبیت کند، این فرصت را خواهد داشت تا برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۳۵۰ و سپس ۳۵۸ تا ۳۶۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی هستند و در صورت عبور از این موانع انتظار داریم BNB تا محدوده ۳۷۰ و ۳۸۰ دلار به پیشروی خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۴۵ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۳۴۰ دلار اولین سطح حمایت است و پس از ان محدوده ۳۳۷ تا ۳۳۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد از صعود اخیر قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را دوباره تا محدوده ۳۳۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۷ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۴۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۳۵۰ تا ۳۵۲  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۵۸ تا ۳۶۰ و سپس ۳۷۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۴۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۳۷ تا ۳۳۵ دلار و سپس  ۳۳۰  دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۶ مهر (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه روز یکسنبه ۲۶ سپتامبر تا محدوده ۳۲۰ دلاری پایین کشیده شد، در این محدوده مودر حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد. BNB در این مسیر از محدوده ۳۴۰ و ۳۵۰ دلار هم گذشت و روز گذشته خودش را به محدوده ۳۶۰ دلار نزدکی کرد، اما موفق به عبور از این محدوده نشد و تا مرز ۳۳۰ دلار سقوط کرد. با این حال در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۳۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد  BNB پس از اینکه روز یکشنبه تا محدوده ۳۲۰ دلاری پایین کشیده شد با استقبال خریداران مواجه شد و با جهش قیمتی قابل توجه روز گذشته تا محدوده ۳۶۰ دلاری هم پیشروی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر BNB امروز با از دست دادن حمایت ۳۴۰ دلاری تا ۳۳۰ دلار هم پایین کشیده شد ولی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر بایننس کوین با خط روند نزولی در محدوده ۳۴۰ دلاری روبرو شده است، در صورتی که از این محدوده عبور کند و موقعیتش را بالای خط روند نزولی تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا به فاز صعودی برگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۳۴۳ تا ۳۴۵ و سپس ۳۴۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت‌های بالاسر محسوب می‌شوند و در صورت عبور از این محدوده قیمت‌های ۳۵۰ و ۳۶۰ دلار موانع بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۴۰ دلاری خط روند نزولی نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۳۳۵ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن ۳۳۰ دلار قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BNB را تامحدوده ۳۲۵ و ۳۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۶ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد ولی از قدرت آن کم شده و درحال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۲  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۴۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۳۴۳ تا ۳۴۵  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۴۷ تا ۳۵۰ و سپس ۳۶۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۳۵ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۳۰ دلار و سپس ۳۲۵ تا ۳۲۰  دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۴ مهر (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز جمعه در محدوده ۳۴۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا مرز ۳۶۰ دلار هم پیشروی کرد. با این حال BNB موفق به عبور از این مانع نشد و روز گذشته دوباره مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر بایننس کوین حمایت ۳۴۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۳۲۵ تا ۳۲۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت بایننس کوین مورد حمایت قرار گرفته است و ریزش بیشتری را تجربه نکرده است. در زمان نگارش این مطلب BNB در محدوده ۳۲۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB پس از سقوط روز جمعه در محدوده ۳۴۰ دلاری حمایت شد و تا محدوده ۳۶۰ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا دوباره مجبور به عقب نشینی شود. در این مسیر BNB امروز حمایت ۳۴۰ دلاری را هم از دست داد و تا ۳۲۰ دلار سقوط کرد.

در صورتی که محدوده ۳۲۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم بایننس کوین در مسیر اصلاح ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در این مسیر محدوده ۳۳۰ دلاری نزدیکی به فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت است و پس از آن محدوده ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و خط روند نزولی قرار دارد. عبور از خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن می‌تواند درها به سمت قیمت‌های بالاتر را باز کند. در این مسیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۳۶۰ دلار مانع مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۳۲۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۳۱۰ و ۳۰۰ دلاری حمایت‌های مهم بعدی برای BNB خواهند بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۲۸۵ و ۲۸۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۴ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۲۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۳۴۰  و ۳۴۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۶۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۲۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۱۰ و ۳۰۰ دلار و سپس ۲۸۵ تا ۲۸۰  دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۳ مهر (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه هفته گذشته تا محدوده ۳۴۵ و ۳۴۰ دلاری پایین کشیده شده بود، در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر BNB از مقاومت‌های ۳۶۰ و ۳۷۰ دلاری گذشته روز پنجشنبه تا محدوده ۳۸۵ دلاری هم پیشروی کرد. در این محدوده اما با برخورد به مقاومت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. روز گذشته اما همزمان با ریزش بیت کوین، بایننس کوین هم مانند سایر ارزهای بازار سقوط کرد و BNB دوباره تا محدوده ۳۴۰ دلاری پایین کشیده شد. بایننس کوین حتی محدوده ۳۳۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت متوقف شد و به روند صعودی بازگشت. در مسیر صعودی امروز بایننس کوین از مقاومت ۳۵۰ دلاری گذشت و خودش را به مرز ۳۶۰ دلار رساند اما موفق به عبور از آن نشد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب BNB در محدوده ۳۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از اینکه هفته گذشته در محدوده ۳۴۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت موفق شد خودش را تا مقاومت ۳۸۵ دلاری بالا بکشد. روز پنجشنبه اما BNB با برخورد به این مقاومت متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. این اصلاح قیمتی با ریزش بیت کوین همراه شد تا BNB ریزش شدیدی را روز جمعه تجربه کند. در این مسیر حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۷۰ دلاری را از دست داد و تا ۳۴۰ دلار پایین کشیده شد.

بایننس کوین که پیش از این هم در این محدوده حمایت شده بود، این بار هم مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در مسیر صعودی امروز BNB از سد مقاومت‌ ۳۵۰ دلاری گذشت و خودش را به مرز ۳۶۰ دلار رساند. هر چند در این محدوده با مقاومت روبرو شد و دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر اولین سطح حمایت برای BNB در محدوده ۳۵۰ دلاری قرار دارد. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند انتظار داریم بایننس کوین دوباره به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۳۶۰ دلاری اولین مقاومت است و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۳۶۵ دلار قرار دارد. پس از ان خط روند نزولی در محدوده ۳۷۰ دلار محدوده مقاومت بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۳۵۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم. محدوده ۳۴۵ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر اولین سطح حمایت است و پس از آن انتظار داریم محدوده ۳۴۰ تا ۳۳۵ دلار مانند چندین بار گذشته از ریزش بیشتر جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۳ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کم شده است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۲  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۶۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۳۶۵  و ۳۷۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۷۵ و ۳۸۵  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۵۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۴۵ دلار و سپس ۳۴۵ تا ۳۴۰  دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱ مهر (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که یکی دو روز گذشته محدوده مهم ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلاری را از دست داده بود و حتی ۳۳۵ دلار را هم لمس کرد، روز گذشته موفق شد موقعیتش را در محدوده ۳۴۵ دلار تثبیت کند و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر BNB خط روند نزولی در محدوده ۳۵۵ دلار را شکست و به خوبی موقعیتش را بالای ۳۶۰ دلار تثبیت کرد.  بایننس کوین امروز تا مقاومت ۳۸۰ دلاری هم پیشروی کرد و پس از اصلاح جزئی و تثبیت موقعیت بالای ۳۷۰ دلار به حرکت صعودی خود ادامه داد. در زمان نگارش این مطلب BNB در محدوده ۳۸۵ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از این محدوده تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم به خوبی متوجه می‌شویم که BNB پس از سقوط به زیر محدوده ۳۵۰ دلار تا ۳۳۵ دلار هم پایین کشیده شد اما دم بلند کندل یکساعته در این محدوده نشان می‌دهد قدرت خرس‌ها کم شده و بایننس کوین در این محدوده از حمایت خریداران برخوردار است. به این ترتیب بایننس کوین موفق شد موقعیتش را در محدوده ۳۴۵ دلاری تثبیت کند و روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را در پیش بگیرد.

در این مسیر BNB از سد مقاومت‌های ۳۵۵، ۳۶۰ و ۳۷۵ دلار گذشته و امروز خودش را به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۸۰ دلار رساند. سپس با اصلاح جزئی به محدوده ۳۷۰ دلار به حرکت صعودی خود ادامه داد و موفق شد از (SMA 100) عبور کند.

در حال حاضر بایننس کوین با مقاومت در محدوده ۳۸۵ دلاری روبرو شده است، در صورتی که بتواند از این مانع عبور کند، مقاومت مهم بعدی برای BNB در محدوده ۳۹۵ تا ۴۰۰ دلاری قرار گرفته است.  در صورت عبور از مرز ۴۰۰ دلار، قیمت های ۴۱۰ تا ۴۱۲ سپس ۴۱۸ تا ۴۲۰ و ۴۳۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای بایننس کوین خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۸۵ دلاری نشود و حمیات ۳۸۰ تا ۳۷۸ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح مجدد قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۳۷۲ تا ۳۷۰ دلار و سپس ۳۶۵ تا ۳۶۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد حمایت‌های مهم قیمت برای بایننس کوین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کم شده در حال از دست دادن آن است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۳  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۸۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۳۹۵  تا ۴۰۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۱۰، ۴۲۰ و ۴۳۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۸۰ تا ۳۷۸ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۷۲ تا ۳۷۰ دلار و سپس ۳۶۵ تا ۳۶۰  دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته در محدوده ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، تا مرز ۳۷۵ دلار پیشروی کرد. در این محدوده اما متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر BNB یکبار دیگر تا محدوده ۳۴۵ دلار پایین کشیده شد. بایننس کوین حتی محدوده ۳۳۵ دلار را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای ۳۴۵ دلار بازگشت و در این محدوده موقعیتش را تثبیت کرد. به این ترتیب فرصت پیدا کرد تا حرکت تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر بایننس کوین امروز موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۳۵۵ دلاری عبور کند. در زمان نگارش این مطلب BNB در محدوده ۳۶۰ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند تا موقعیتش را بالای خط روند نزولی حفظ کند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

با نگاه به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته متوجه خواهیم شد، BNB در محدوده ۳۷۰ دلاری با مقاومت مهم روبرو شده است. روز گذشته هم BNB با لمس این محدوده ریجکت شد و تا محدوده ۳۴۵ دلار پایین کشیده شد. بایننس کوین که در محدوده ۳۴۵ تا ۳۵۰ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است با وجود لمس محدوده ۳۳۵ دلار خیلی زود به این محدوده برگشت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

به این ترتیب بایننس کوین با تثبیت موقعیت خود در محدوده ۳۴۵ دلار این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر BNB امروز موفق شد از محدوده ۳۵۵ دلار در نزدیکی خط روند نزولی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر عبور کند.

در حال حاضر BNB با محدوده ۳۶۰ دلاری روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود و موقعیتش را بالای خط روند نزولی تثبیت کند انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از مانع ۳۷۰ تا ۳۷۵ تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۳۸۸ تا ۳۹۰ دلار و سپس خط روند نزولی در محدوده ۴۰۰ دلاری مقاومت‌های مهم بعدی برای بایننس کوین محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۳۶۰ دلار نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت محدوده ۳۵۵ دلار است و سپس خط روند شکسته شده در محدوده ۳۵۰ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود. در صورت از دست دادن این محدوده، انتظار داریم BNB دوباره به محدوده ۳۴۵ دلاری بازگردد. هرگونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۴۰ تا ۳۳۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۳۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۳  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۶۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۳۷۰  تا ۳۷۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۸۸ تا ۳۹۰ و ۴۰۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۵۵ و ۳۵۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۴۵ و سپس ۳۴۰ تا ۳۳۵  دلار سطوح  حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز یکشنبه موفق به عبور از محدوده ۴۱۹ تا ۴۲۰ دلاری نشده بود مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته با از دست دادن حمایت ۳۸۰ دلاری کف مستطیل امروز تا محدوده ۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد. BNB حتی محدوده ۳۴۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر صعودی قرار بگیرد. در این مسیر بایننس کوین از مقاومت ۳۶۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر عبور کند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۶۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB با از دست دادن حمایت در محدوده ۳۹۰ تا ۳۸۰ دلاری با شتاب بیشتری در روند نزولی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۳۵۰ دلار پایین کشیده شد. دم بلند کندل یکساعته حتی محدوده ۳۴۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد.

با کسب حمایت در محدوده ۳۵۰ دلاری، امروز  BNB این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر صعودی قرار بگیرد. به این ترتیب با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۳۶۰ دلاری خودش را به محدوده ۳۶۵ دلار رساند. در صورتی که بایننس کوین موفق به حفظ موقعیتش بالای این خط روند شود انتظار داریم به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

در مسیر صعودی محدوده ۳۷۰ تا ۲۷۵ و سپس ۳۸۰ دلار سطوح مقاومت بعدی خواهند بود و در صورت عبور از این موانع BNB این شانس را دارد تا خودش را به محدوده ۳۹۰ و ۴۰۰ دلاری نزدیکی کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۳۶۵ دلار نشود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. اولین سطح حمایت محدوده ۳۶۰ دلاری قرار دارد و درصورت از دست دادن آن بازگشت BNB به محدوده ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلار دور از انتظار نیست. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۳۰ و ۳۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۳۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۴  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۷۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۳۷۵  تا ۳۸۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۹۰ و ۴۰۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۶۰ و ۳۵۰ تا ۳۴۵ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۳۰ و ۳۲۰ دلارسطوح  حمایت بعدی است.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز ۱۵ سپتامبر در محدوده سقف مستطیل در نزدیکی قیمت ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلار قرار داشت موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر کف مستطیل قرار گرفت. روز گذشته هم BNB با لمس محدوده ۴۱۹ تا ۴۲۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته ریجکت شد و امروز تا کف مستطیل محدوده ۳۹۰ و ۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد.  BNB محدوده ۳۷۵ دلار را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای ۳۸۰ دلار در محدوده مستطیل بازگشت. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۸۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل امروز بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از لمس سقف مستطیل در محدوده ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلار متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد و در این مسیر امروز تا کف مستطیل در محدوده ۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد. بایننس کوین حتی محدوده ۳۷۵ دلار را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای محدوده ۳۸۰ دلار بازگشت.

در صورتی که محدوده ۳۸۰ دلار موفق به حفظ قیمت شود انتظار داریم دوباره حرکت خود را به سمت سقف مستطیل شروع کند.

در مسیر صعودی محدوده ۳۹۰ دلار ۲۳/۶ درصد اولین سطح مقاومت است. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد مقاومت مهم بعدی خواهد بود. پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۱۵ دلاری می‌تواند مانع مهم بعدی محسوب شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۹۰ دلاری نشود و حمایت ۳۸۰ تا ۳۷۵ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده محدوده ۳۷۰ دلار سطح حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۶۰ و ۳۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۹۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۰۰  تا ۴۰۵ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۸۰ تا ۳۷۵ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۷۰ دلار حمایت بعدی است. بعد از آن قیمت‌ ‌های ۳۶۰  و ۳۵۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته برای عبور از محدوده ۴۲۰ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر BNB امروز تا محدوده ۴۰۶ دلاری پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. بایننس کوین پس از کسب حمایت در این محدوده حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۱۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد،  BNB همچنان درون یک مثلث قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته بایننس کوین با لمس محدوده ۴۲۰ دلاری ضلع بالای مثلث متوقف شد و امروز تا محدوده ۴۰۶ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد.

در این محدوده BNB با لمس ضلع پایین مثلث حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا دوباره به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند، در مسیر صعودی محدوده ۴۱۰ و سپس ۴۱۳ دلار در نزدیکی خط روند نزولی  (ضلع بالای مثلث) مقاومت‌های BNB محسوب می‌شوند. در صورتی که قیمت موفق به عبور از ضلع بالای مثلث شود و موقعیتش را تثبیت کند این فرصت را داد تا به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

در مسیر صعودی محدوده ۴۱۵ و سپس ۴۱۹ تا ۴۲۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که  بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۱۰ و ۴۱۳ دلاری نشود، محدوده ۴۰۸ تا ۴۰۷ دلاری ضلع پایین مثلث اولین سطح حمایت خواهد بود. در صورت از دست دادن این حمایت و خروج از ضلع پایین مثلث باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۴۰۵ و ۴۰۰ دلاری سطوح حمایتی بعدی خواهند بود و سپس محدوده ۳۹۰ دلار کف مستطیل می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۴  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۱۰ و  ۴۱۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۱۵  و ۴۲۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۳۰ و سپس  ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۰۸تا ۴۰۷ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۰۵ و ۴۰۰ دلار حمایت بعدی است. بعد از آن قیمت‌ ‌های ۳۹۵  و ۳۹۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه روز ۱۵ سپتامبر از محدوده ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلاری سقف مستطیل ریجکت شده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار روز گذشته تا محدوده ۴۰۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت BNB با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب امروز فرصت پیدا کرد تا به فاز صعودی بازگردد. در مسیر صعودی بایننس کوین امروز موفق شد خودش را به محدوده ۴۲۰ دلاری برساند. در این قیمت اما BNB به خط روند نزولی برخورد کرد و تا به این لحظه موفق به عبور از این مانع نشده است.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از لمس سقف محدوده مستطیل شکل مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا محدوده ۴۰۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده BNB با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و ریزش بیشتری تا تجربه نکرد. به این ترتیب امروز این فرصت را پیدا کرد تا به فاز صعودی باز گردد.

در مسیر صعودی بایننس کوین با عبور از محدوده ۴۱۰ دلار خودش را به مرز ۴۲۰ دلار رساند. در این قیمت اما خط روند نزولی مانع از ادامه حرکت قیمت شد.

در حال حاضر در صورتی که BNB موفق به عبور از این مانع نشود، انتظار داریم در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. در مسیر اصلاحی محدوده ۴۱۵ و سپس محدوده ۴۱۰ دلاری سطوح حمایتی بایننس کوین محسوب می‌شوند. در صورت از دست دادن این محدوده خط روند صعودی در محدوده ۴۰۵ دلاری می‌تواند حمایت بعدی در نظر گرفته شود. در صورت از دست دادن خط روند صعودی باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این صورت محدوده ۴۰۰، ۳۹۵ و کف مستطیل در محدوده ۳۹۰ دلار حمایت‌های مهم BNB خواهند بود.

در طرف دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ یا ۴۱۰ دلاری حمایت شود و به روند صعودی بازگردد. محدوده خط روند نزولی در نزدیکی ۴۱۸ تا ۴۲۰ دلار اولین سطح مقاومت است و پس از آن محدوده ۴۲۰ و ۴۳۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این موانع سقف مستطیل در محدوده ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلار مقاومت مهم بعدی برای BNB خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۶  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۱۸ تا ۴۲۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۲۵  و ۴۳۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ و ۴۱۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۰۵ و ۴۰۰ دلار حمایت بعدی است. بعد از آن قیمت‌ ‌های ۳۹۵  و ۳۹۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه روز دوشنبه محدوده کف مستطیل نزدیک به قیمت ۳۹۰ دلاری را لمس کرد مورد حمایت قرار گرفت و با عبور از محدوده ۴۰۵ دلاری خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، روز گذشته موفق شد تا سقف مستطیل در نزدیکی قیمت ۴۳۸ دلار پیشروی کند. BNB پس از لمس این محدوده متوقف شد و نتوانست از سقف مستطیل عبور کند. به این ترتیب مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا محدوده ۴۲۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت بایننس کوین با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۳۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد  BNB همچنان درون محدوده مستطیل شکل قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم بایننس کوین سقف مستطیل در محدوده ۴۳۸ دلاری را لمس کرد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر BNB تا محدوده ۴۲۰ دلاری پایین کشیده شد اما خط روند صعودی از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد.

در حال حاضر اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین در محدوده ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلاری قرار دارد، در صورتی که BNB موفق به عبور از این محدوده شود و از سقف مستطیل خارج شود این فرصت را دارد تا به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند.

در مسیر صعوی محدوده ۴۵۰ و ۴۶۰ دلار سطوح مقاومت بعدی هستند و در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۴۷۵ و ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به سمت کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی خط روند صعودی در محدوده ۴۲۵ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند. در صورت از دست دادن این محدوده، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۱۰ دلار می‌تواند ایستگاه بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۳۸ تا ۴۴۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۵۰  و ۴۶۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۷۰  تا ۴۷۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۲۵ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار حمایت بعدی است. بعد از آن قیمت‌ ‌های ۴۱۰  و ۴۰۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که همچنان در محوده مستطیل شکل در حال نوسان است، روز دوشنبه تا محدوده ۳۹۰ دلاری کف مستطیل پایین کشیده شد. در این قیمت BNB مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. روز گذشته هم بایننس کوین موفق شد از سد مقاومت خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۰۴ تا ۴۰۵ دلاری عبور کند و خودش را به ۴۱۵ دلار برساند. BNB پس از یک اصلاح قیمت جزئی و تثبیت موقعیتش بالای ۴۱۰ دلار امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و به محدوده ۴۲۵ دلار رسید. در زمان نگارش این مطلب، BNB  در محدوده ۴۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB   پس از کسب حمایت در محدوده ۳۹۰ تا ۳۸۵ دلاری کف مستطیل حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد روز گذشته از خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۰۵ دلاری عبور کند. به این ترتیب بایننس کوین تا محدوده ۴۱۵ دلاری پیشروی کرد و پس از اصلاح جزئي و تثبیت موقعیت بالای ۴۱۰ دلار امروز به حرکت خود ادامه داد و خودش را به ۴۲۵ دلاری رساند.

در حال حاضر بایننس کوین در محدوده ۴۲۵ دلاری با مقاومت روبرو شده است در صورتی که موفق به عبور از این مانع نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۴۵ دلار اولین سطح حمایت است و پس از ان محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلاری قرار دارد. با توجه به قرار گرفته میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد انتظار داریم این ناحیه بتواند از قیمت دفاع کند. اما در صورت از دست دادن این حمایت احتمال بازگشت BNB   به محدوده ۴۰۰ و ۳۹۵ دلاری کف مستطیل وجود دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۲۵ دلاری شود، مقاومت مهم بعدی برای آن سقف مستطیل در نزدیکی قیمت ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلاری خواهد بود، در صورت عبور از این محدوده مقاومت ۴۵۰ و سپس ۴۶۸ تا ۴۷۰ دلار سطوح مقاومت بعدی برای BNB   در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۷۴  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۳۵  تا ۴۴۰ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین   ۴۵۰ و ۴۶۸ تا ۴۷۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۱۵ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۵ دلار حمایت بعدی است. بعد از آن قیمت‌ ‌های ۴۰۰  تا ۳۹۵ دلار حمایت‌های بعدی هستند

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که در چند روز اخیر درون یک محدوده مشتطیل شکل به دام افتاده است، روز شنبه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۴۰۵ دلاری شده بود، تا محدوده ۴۲۰ دلار هم به حرکت خود ادامه داد اما موفق به عبور از این محدوده نشد و روز گذشته دوباره تا کف مستطیل یعنی محدوده ۳۹۰ تا ۳۸۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده BNB مورد حمایت قرار گرفت و حرکت تازه‌ای را آغاز کرد به این ترتیب امروز بایننس کوین خودش را به محدوده ۴۰۰ دلاری رساند. در زمان نگارشاین مطلب BNB در محدوده ۴۰۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB روز گذشته پس از لمس محدوده ۳۹۵ دلاری کف مستطیل حرکت صعودی را آغاز کرد ولی با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۱۲ دلاری متوقف شد و دوباره به کف مستطیل بارشگشت. BNB حتی محدوده ۳۸۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده با برخورد به خط روند شکسته شده حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

امروز و در ادامه روند صعودی بایننس کوین خودش را به محدوده ۳۹۸ تا ۴۰۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد رساند و با عبور از این محدوده به مقاومت ۴۰۷ دلاری ماینگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی برخورد کرد.

در حال حاضر محدوده ۴۰۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم BNB یکبار دیگر شانس خود را برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۴۰۷ دلاری امتحان کند. در صورتی که بایننس کوین از این محدوده عبور کند و موفق به تثبیت موقعیت خود شود انتظار داریم به حرکت خود به سمت سقف مستطیل ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۴۱۲ و ۴۲۰ دلاری سطوح مقاومت بعدی هستند و پس از آن قیمت‌های ۴۳۰ و ۴۴۰ دلار در نزدیکی سقف مستطیل ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۰۵ تا ۴۰۷ دلاری نشود و حمایت ۴۰۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر حرکت دوباره به سمت کف مستطیل باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۳۹۰  دلار کف مستطیل حمایت مهم BNB است و در صورت از دست دادن آن احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در این صورت محدوده ۳۸۰ دلار و سپس ۳۷۰ دلار سطوح حمایتی بعدی هستند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۶۰ و ۳۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۰۵ تا ۴۰۷ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۱۰  تا ۴۱۲ دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین   ۴۲۰ سپس ۴۳۰ و ۴۴۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۰۰ دلار قرار دارد و پس از ان محدوده ۳۹۵ تا ۳۹۰ دلار حمایت بعدی است. بعد از آن قیمت‌ ‌های ۳۸۰  و ۳۷۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند و ۳۶۰ تا ۳۵۰ دلار هم  ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته با عبور از محدوده ۴۰۵ دلاری و شکست خط روند نزولی موفق شده بود تا محدوده ۴۲۰ دلاری پیشروی کند، موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. BNB در این مسر حتی حمایت ۴۰۰ دلاری را هم از دست داد و تا محدوده ۳۹۶ تا ۳۹۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت بایننس کوین مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب BNB این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر صعودی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۰۰ دلاری معامله می‌شود و سعی می‌کند موقعیتش را بالای ۴۰۰ دلار تثبیت کند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB همچنان درون یک مستطیل به دام افتاده است و با لمس محدوده سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم BNB موفق شده بود با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۴۰۵ دلاری خودش را به بالای ۴۲۰ دلار برساند اما موفق به تثبیت موقعیت خود نشد و امروز دوباره تا محدوده ۳۹۶ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت بایننس کوین مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۴۰۰ دلاری خواهد بود و پس از ان محدوده ۴۱۰ تا ۴۱۲ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع مهم سر راه پیشروی بایننس کوین محسوب می‌شود. در صورتی که BNB از این محدوده عبور کند محدوده ۴۲۰ و سپس ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار در نزدیکی سقف مستطیل مقاومت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۰۰ و ۴۱۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت مجدد به سمت کف کانال وجود دارد. در مسیر نزولی محدوده ۳۹۵ و سپس ۳۹۰ دلار کف مستطیل از قیمت دفاع خواهند کرد. در صورت ریزش بیشتر و خروج از کف مستطیل باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این صورت محدوده ۳۸۰ و ۳۷۰ دلار سطوح حمایت بعدی هستند و پس از آن محدوده ۳۶۰ تا ۳۵۰ دلار ایستگاه بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۸  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۱۰  دلار خواهد بود. سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین   ۴۲۰ و سپس ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده  ۳۹۵ تا ۳۹۰ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌ ‌های ۳۸۰  و ۳۷۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند و ۳۶۰ تا ۳۵۰ دلار هم  ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه در عبور از محدوده ۴۴۰ دلاری سقف مستطیل ناکام مانده بود مجبور به عقب نشینی شد و تا کف مستطیل در نزدیکی ۳۹۵ دلار پایین کشیده شد. روز گذشته اما BNB حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا ۴۱۵ دلار هم پیشروی کرد اما در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و امروز تا محدوده ۴۰۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال بایننس کوین در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۰۵ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌شکند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB همچنان درون یک مستطیل قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گشذته هم BNB با لمس محدوده کف مستطیل در قیمت ۳۹۵ تا ۴۰۰ دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و خودش را به محدوده ۴۱۵ دلار رساند اما در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و امروز تا مرز ۴۰۰ دلاری پایین کشیده شد.

بایننس کوین پس از لمس قیمت ۴۰۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا دوباره برای عبور از خط روند نزولی شانس خود را امتحان کند.

در صورتی که BNB موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۴۰۵ دلاری شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

در مسیر صعودی محدوده ۴۱۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۴۱۶ تا ۴۲۰ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد موانع مهم بعدی برای BNB محسوب می‌شوند. سپس محدوده ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار در نزدیکی سقف مستطیل مقاومت بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۰۵ دلاری نشود، به احتمال زیاد دوباره به سمت کف مستطیل حرکت خواهد کرد.

در مسیر نزولی اولین حمایت ۴۰۰ دلار است و سپس کف مستطیل در محدوده ۳۹۵ تا ۳۹۰ دلار سطوح حمایت بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن کف مستطیل می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۸۰ تا ۳۷۰ و سپس ۳۶۰ تا ۳۵۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۰۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۰۵  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۱۵ تا ۴۲۰ و ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۰۰  و سپس ۳۹۵ تا ۳۹۰ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌ ‌های ۳۸۰  و ۳۷۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند و ۳۶۰ تا ۳۵۰ دلار هم  ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از لمس محدوده ۳۷۰ دلار در روز هفتم سپتامبر و بازگشت سریع به محدوده ۴۰۰ دلاری، همچنان در محدوده ۳۹۰ تا ۴۴۰ دلار در حال نوسان است. روز گذشته هم BNB محدوده ۴۴۰ دلاری را لمس کرد ولی موفق به حفظ موقعیتش نشد و تا محدوده ۳۹۵ دلاری پایین کشیده شد. بایننس کوین امروز و پس از لمس محدوده ۳۹۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد به بالای ۴۰۰ دلار بازگردد. در زمان نگارش این مطلب هم BNB بالای محدوده ۴۰۰ دلاری قرار دارد و در تلاش است تا خودش را به محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلاری برساند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB در چند روز گذشته درون یک مستطیل قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم بایننس کوین سقف مستطیل در محدوده ۴۴۰ دلاری را لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و تا ۳۹۵ دلار پایین کشیده شد.

امروز هم BNB پس از لمس محدوده ۳۹۵ دلاری در نزدیکی کف مستطیل حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در مسیر صعودی محدوده ۴۰۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد اولین سطح مقاومت است و در صورت تثبیت موقعیت بالای آن می‌تواند برای رسیدن به محدوده ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تلاش کند. پس از آن محدوده ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار سقف مستطیل هم مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر خود نشود و حمایت‌های ۴۰۰ و ۳۹۰ دلاری در نزدیکی کف مستطیل را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۳۸۰ و سپس ۳۷۰ دلار سطوح حمایت بعدی هستند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۶۰ و ۳۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۳۵ تا ۴۴۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۵۰ و ۴۶۰ تا ۴۷۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۰۰  و سپس ۳۹۵ تا ۳۹۰ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌ ‌های ۳۸۰  و ۳۷۰ دلار حمایت‌های بعدی هستند و ۳۶۰ تا ۳۵۰ دلار هم  ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از سقوط آزاد روز سه شنبه و لمس قیمت ۳۷۰ دلاری خیلی زود به بالای محدوده ۴۰۰ دلاری بازگشت و حتی برای عبور از محدوده ۴۴۰ دلاری هم تلاش کرد اما در انجام این کار ناکام ماند. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۳۹۰ دلاری پایین کشیده شد. BNB در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را شروع کرد و تا ۴۲۰ دلار هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز دوباره تا ۴۰۰ دلار عقب نشینی کرد. بایننس کوین که درون یک مثلث متقارن قرار گرفته است با لمس ضلع پایین مثلث حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۱۵ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از ضلع بالای مثلث تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر بایننس کوین کوین روز گذشته محدوده ۴۲۰ دلاری ضلع بالای مثلث را لمس کرد اما موفق به عبور از آن نشد و امروز تا ضلع پایین یعنی محدوده ۴۰۰ دلاری پایین کشیده شد. مطابق انتظار در این قیمت حمایت شد و حرکت تازه‌ای را برای عبور از ضلع بالای مثلث آغاز کرد.

در حال حاضر بایننس کوین با مقاومت ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۱۵ تا ۴۱۶ دلار روبرو شده است. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم BNB به فاز صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۴۲۰ و سپس ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار اولین سطوح مقاومت برای بایننس کوین خواهند بود . سپس قیمت‌های ۴۵۰ دلار و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی  ۴۶۰ و ۴۷۰ دلار موانع بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود، محدوده ۴۱۰ و سپس ۴۰۷ دلار در نزدیکی ضلع پایین مثلث سطوح حمایتی برای  BNB خواهند بود. در صورت از دست دادن این محدوده و خروج از ضلع پایین مثلث باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۴۰۰ دلار و پس از آن محدوده ۳۹۵ تا ۳۹۰ دلار سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۳۷۰ و ۳۶۰ تا ۳۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۲  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۱۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۲۰ و ۴۳۵ تا ۴۴۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۵۰ و ۴۶۰ تا ۴۷۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۱۰ تا ۴۰۷ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌  ۴۰۰  دلار از قیمت دفاع می‌کند. سپس ۳۹۵ تا ۳۹۰  و ۳۷۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته در محدوده ۵۰۰ دلاری معامله می‌شد و از حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برخوردار بود موفق به حفظ این محدوده نشد و همزمان با ریزش بازار BNB هم سقوط آزاد شدیدی را تجربه کرد. در این مسیر بایننس کوین حمایت ۴۷۰ دلاری را از دست داد و تا ۴۰۰ دلار پایین کشیده شد. BNB حتی روز گذشته محدوده ۳۷۰ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای ۴۰۰ دلار برگشت و تا ۴۳۵ دلار پیشروی کرد اما دوباره به روند نزولی بازگشت. امروز هم بایننس کوین برای عبور از محدوده ۴۲۵ دلاری تلاش کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۰۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB که روز گذشته در محدوده ۵۰۰ دلاری قرار داشت با از دست دادن حمایت ۴۹۵ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته وارد فاز نزولی شد و با ریزش بازار، بایننس کوین هم ریزش شدیدی را تجربه کرد. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۴۷۰ دلار تا سطح حمایت بعدی یعنی محدوده ۴۰۰ دلار پایین کشیده شد. دم بلند کندل یک ساعته حتی محدوده ۳۷۰ دلار را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای محدوده ۴۰۰ دلاری بازگشت.

در حال حاضر بایننس کوین در یک مثلث نزولی قرار دارد و محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۰ دلاری ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد انتظار داریم BNB به مسیر صعودی بازگردد و یکبار دیگر برای شکست خط روند نزولی در محدوده ۴۱۵ دلار تلاش کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۴۲۵ و ۴۴۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی برای BNB خواهند بود. پس از آن قیمت‌های ۴۷۰ و ۴۸۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت BNB باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۳۸۰ تا ۳۷۰ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن قیمت‌های ۳۶۵ و ۳۵۰ دلار سطوح حمایتی بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد و در مسیر بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۲۵ و ۴۴۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۷۰ تا ۴۸۵  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۰۰ تا ۳۹۰ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌  ۳۸۰ تا ۳۷۰ دلار از قیمت دفاع می‌کند و سپس ۳۶۵  و  ۳۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز یکشنبه حرکت صعودی را از محدوده ۴۹۰ دلاری آغاز کرده بود، موفق شد از محدوده ۴۹۵ و ۵۰۰ دلاری هم عبور کند و خودش را به بالای ۵۰۵ دلار رساند. BNB حتی محدوده ۵۰۹ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و همزمان با ریزش بیت کوین، BNB هم دچار نوسان شد و تا ۴۹۰ دلار پایین کشیده شد. دم بلند کندل یک ساعته بایننس کوین حتی محدوده ۴۸۵ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای محدوده ۴۹۰ دلاری برگشت. به این ترتیب بایننس کوین یکبار دیگر حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و امروز تا محدوده ۵۰۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت با خط روند نزولی روبرو شد و تا ۴۹۰ دلار کاهش قیمت را تجربه کرد. در زمان نگارش این این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بایننس کوین با وجود اینکه روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۵۰۰ دلاری شده بود، در حفظ این موقعیت ناکام ماند و امروز دوباره به زیر ۵۰۰ دلار برگشت و تا ۴۹۰ دلار هم پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۴۹۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند، در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار می‌رود بایننس کوین بتواند حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در مسیر صعودی محدوده محدوده ۴۹۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۴۹۷ دلار خط روند نزولی سطوح مقاومت مهم برای BNB محسوب می‌شوند. در صورت عبور از محدوده، مانع بعدی در قیمت ۵۰۰ و سپس ۵۰۳ دلار قرار دارند. پس از آن بایننس کوین می‌تواند برای رسیدن به محدوده ۵۰۸ تا ۵۱۰ دلاری تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۴۹۰ دلاری موفق به حمایت از قیمت نشود، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۴۸۵ تا ۴۸۴ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و پس از آن محدوده ۴۸۰ و ۴۷۵ دلار می‌توانند سطوح حمایت بعدی در نظر گرفته شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۹۵ تا ۴۹۷ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۵۰۰ و ۵۰۳  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۰۸ تا ۵۱۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۹۰ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌  ۴۸۵ دلار از قیمت دفاع می‌کند و سپس ۴۸۰  و  ۴۷۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود و تا محدوده ۴۹۰ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شده بود، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۴۹۴ تا ۴۹۵ دلاری از ضلع بالای مثلث خارج شود. به این ترتیب BNB وارد فاز صعودی شد و از مقاومت‌های ۵۰۰ و ۵۰۵ دلاری عبور کرد. بایننس کوین حتی امروز خودش را به محدوده ۵۱۰ دلاری نزدیک کرد اما در محدوده ۵۰۹ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب امروز تا محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در محدوده ۵۰۰ تا ۴۹۸ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب BNB در این محدوده ۴۹۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، BNB که از روز ۴ سپتامبر تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار داشت در محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلار با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در مسیر صعودی BNB موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۴۹۴ تا ۴۹۵ دلار عبور کند و به این ترتیب وارد فاز صعودی شود. در مسیر صعودی بایننس کوین از سد مقاومت‌های ۵۰۰ و ۵۰۵ دلار  هم گذشت و خودش را به مرز ۵۱۰ دلار رساند. هر چند در این محدوده متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی BNB تا محدوده ۵۰۰ تا ۴۹۸ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و خط روند صعودی پایین کشیده شد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر این محدوده از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم BNB به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۵۰۳ تا ۵۰۵ و سپس ۵۰۹ تا ۵۱۰ دلار سطوح مقاومت خواهند بود. در صورت عبور از مرز ۵۱۰ دلار و تثبیت موقعیت بالای آن بایننس کوین این فرصت را دارد تا خودش را به محدوده ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلاری برساند. پس از ان محدوده ۵۳۰ و ۵۵۰ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی برای BNB در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۵۰۵ و ۵۱۰ دلاری نشود و حمایت محدوده ۵۰۰ تا ۴۹۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۴۹۵ تا ۴۹۲ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایت مهم بعدی خواهد بود. پس از ان محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلار در نزدیکی خط روند می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۳  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۵۰۳ تا ۵۰۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۵۰۹ تا ۵۱۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۱۵ تا ۵۲۰  دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۵۰۰ تا ۴۹۸ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌های  ۴۹۵ تا  ۴۹۲ دلار از قیمت دفاع می‌کند و سپس ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز سوم سپتامبر حرکت صعودی تازه‌ای را از محدوده ۴۷۵ دلاری آغاز کرده بود روز گذشته موفق شد به بالای مرز ۵۰۰ دلاری هم پیشروی کند. BNB حتی قیمت ۵۱۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود بالای ۵۰۰ دلار نشد و امروز تا مرز ۴۹۰ دلار عقب نشینی کرد. بایننس کوین امروز در محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۹ دلاری با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۹۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود موفق شد با عبور از محدوده ۴۹۳ تا ۴۹۴ دلاری از ضلع بالای مثلث خارج شود و به این ترتیب جهش صعودی پرقدرتی را تجربه کند. در این مسیر بایننس کوین موفق شد به بالای مرز ۵۰۰ دلاری نفوذ کند و حتی محدوده ۵۱۰ دلاری را هم لمس کند. با این حال BNB موفق به حفظ موقعیت خود نشد و  پس از لمس محدوده ۵۱۰ دلاری در مسیر نزولی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۴۹۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر بایننس کوین در یک مثلث قرار گرفته است که محدوده ۴۹۰ دلاری به عنولن ضلع پایین مثلث از قیمت حمایت می‌کند. در صورت حفظ این محدوده BNB این فرصت را دارد تا خودش را به ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۹۵ دلاری برساند. در صورت عبور از محدوده ۴۹۵ دلاری و خروج از ضلع بالای مثلث انتظار داریم BNB به روند صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۵۰۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر سطح مقاومت مهم بعدی است و پس از ان موانع ۵۰۵ و ۵۱۰ دلار قرار گرفته‌اند. قیمت‌های ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار هم سطوح مقاومتی مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۹۵ دلاری ضلع بالای مثلث نشود و محدوده ۴۹۰ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۴۸۵ تا ۴۸۰ و سپس ۴۷۵ دلار سطوح حمایتی قیمت محسوب می‌شوند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BNB را تا محدوده ۴۷۰ و ۴۶۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۷  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۹۴ تا ۴۹۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۵۰۰ تا ۵۰۵  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۰۸ تا ۵۱۰  دلار و پس از آن ۵۱۵ و ۵۲۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۹ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌های  ۴۸۵ تا  ۴۸۰ دلار از قیمت دفاع می‌کند و سپس ۴۷۵ تا ۴۷۰  و ۴۶۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که از ابتدای ماه سپتامبر حرکت خوبی را از محدوده ۴۵۵ دلاری آغاز کرده بود موفق شد روز دوم سپتامبر خودش را به مرز ۵۰۰ دلاری برساند. با این حال BNB موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر بایننس کوین روز گذشته تا ۴۷۵ دلار پایین کشیده شد و در این قیمت با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، روند ریزشی متوقف شد. بایننس پس از یک نوسان دیگر تا ۴۹۵ دلار صعودی کرد و سپس به محدوده ۴۸۵ دلاری به عقب بازگشت و با برخورد به خط روند صعودی امروز در محدوده ۴۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB در یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم بایننس کوین با لمس ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۸۵ دلاری حمایت شد و امروز خودش را به ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۹۳ دلاری رساند. هر چند با برخورد به این محدوده متوقف شد و در مسیر ضلع پایین مثلث قرار دارد.

در حال حاضر محدوده ۴۸۸ تا ۴۸۷ دلاری ضلع پایین مثلث اولین سطح حمایت برای بایننس کوین محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود BNB این فرصت را دارد تا دوباره شانس خود را برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۹۲ تا ۴۹۳ دلاری امتحان کند.

در صورت عبور از این محدوده و خروج از ضلع بالای مثلث، محدوده ۴۹۵ و ۵۰۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی برای BNB محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده مهم قیمت‌های ۵۰۵ و سپس ۵۰۸ تا ۵۱۰ و پس از آن ۵۱۵ دلار سطوح مقاومتی بعدی برای بایننس کوین خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۴۸۸ تا ۴۸۷ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۴۸۵ دلار و سپس ۴۸۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطوح حمایتی مهم برای بایننس کوین خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر قیمت می‌تواند BNB را تا محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار و سپس ۴۶۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۹۳ تا ۴۹۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۵۰۰ تا ۵۰۵  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۰۸ تا ۵۱۰  دلار و پس از آن ۵۱۵ و ۵۲۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۸۸ تا ۴۸۷ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌های  ۴۸۵ و  ۴۸۰ دلار از قیمت دفاع می‌کند و سپس ۴۷۵ تا ۴۷۰  و ۴۶۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که در روزهای اخیر درون یک مثلث قرار گرفته بود روز گذشته یعنی اولی سپتامبر تا محدوده ۴۵۵ دلاری پایین کشیده شده بود در این محدوده با لمس خط روند صعودی و ضلع پایین مثلث مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب موفق شد از سد خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در محدوده ۴۷۰ دلاری عبور کند و امروز خودش را به محدوده ۵۰۰ دلاری برساند. BNB حتی محدوده ۵۰۴ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز تا مرز ۴۹۰ دلار اصلاح شد. در این قیمت به خط روند صعودی برخورد کرد و ریزش بیشتری را  تجربه نکرد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده قیمت ۴۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB از ابتدای سپتامبر و پس از کسب حمایت در محدوده ۴۵۵ دلاری یک روند صعودی پرقدرت را آغاز کرده است و با تکیه بر خط روند صعودی به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت می‌کند. در این مسیر بایننس کوین امروز موفق شد به قیمت ۵۰۰ دلاری دست پیدا کند. با این حال در این محدوده با مقاومت روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفته است.

در حال حاضر محدوده ۴۹۰ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم BNB به ماجراجویی خود برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلاری است پس از آن محدوده ۵۱۷ تا ۵۲۰ دلار مانع بعدی خواهد بود. قیمت‌های ۵۳۰ تا ۵۳۵ و سپس ۵۴۵ و ۵۶۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی موفق به دفاع از قیمت نشود باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی قیمت ۴۸۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد حمایت بعدی است و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۷۵ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. پس از ان محدوده ۴۶۰ تا ۴۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین ۱۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۸  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۵۱۷ تا ۵۲۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۳۰ تا ۵۳۵ دلار و پس از آن ۵۴۵ و ۵۶۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۹۰ تا ۴۸۸ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌های  ۴۸۰ و  ۴۷۵ دلار از قیمت دفاع می‌کند و سپس ۴۶۰ تا ۴۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته تا محدوده ۴۵۵ دلاری پایین کشیده شده بود در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و خودش را تا محدوده ۴۷۵ دلاری هم بالا کشید. با این حال در این قیمت BNB با برخورد به خط روند نوزلی متوقف شد و امروز دوباره تا ۴۵۵ دلار سقوط کرد. این بار هم این محدوده موفق به دفاع از قیمت شد و بایننس کوین این فرصت را پیدا کرد تا یک بار دیگر برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۷۰ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند برای عبور از خط روند نزولی تلاش کند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB همچنان درون یک مثلث قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. امروز هم بایننس کوین با لمس محدوده ۴۵۵ تا ۴۵۶ دلار در نزدیکی ضلع پایین مثلث حمایت شد و خودش را به ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۷۰ دلاری رساند ولی هنوز موفق به عبور از ان نشده است.

در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۷۰ دلاری شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۶ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع بعدی است و در صورتی که بتواند به بالای این سطح دست پیدا کند این فرصت را خواهد داشت تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۴۸۰ تا ۴۸۵ و سپس ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۷۰ دلاری ضلع بالای مثلث نشود، به سمت ضلع پایین مثلث حرکت خواهد کرد. در مسیر نزولی محدوده ۴۶۶ تا ۴۶۵ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۶۰ تا ۴۵۸ دلاری سطح حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر و خروج از ضلع پایین مثلث می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۴۵۵ و سپس ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۴  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۷۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۶  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلار و پس از آن ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۶۶ تا ۴۶۵ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌های  ۴۶۰ تا ۴۵۸ دلار از قیمت دفاع می‌کند و سپس ۴۵۵ و ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۹ شهریور (۳۱ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که از روز ۲۶ اوت و برخورد به محدوده ۵۱۸ تا ۵۲۰ دلاری تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته است به مسیر نزولی خود ادامه داد و روز گذشته هم با برخورد دوباره به خط روند در محدوده ۴۸۰ دلار ریجکت شد و امروز تا مرز ۴۵۵ دلاری پایین کشیده شد. BNB حتی محدوده ۴۵۰ دلاری را هم امروز لمس کرد ولی در این محدوده ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلاری با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت که با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۸۰ دلاری به سمت ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۶۵ حرکت کرد اما این محدوده را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۴۵۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر بایننس کوین در محدوده ۴۵۰ تا ۴۵۵ دلار از حمایت خط روند صعودی برخوردار است و در صورتی حفظ این محدوده این فرصت را دارد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند و برای شکستن خط روند نزولی تلاش کند.

در مسیر صعودی محدوده ۴۶۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و همچنین خط روند شکسته شده اولین مانع برای BNB محسوب می‌شود.  پس محدوده ۴۶۸ تا ۴۷۰ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی سطح مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را بالای خط روند نزولی تثبیت کند می‌تواند به ادامه روند صعودی امیدوار باشیم.

در مسیر صعودی محدوده ۴۸۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت بعدی است و پس از آن قیمت‌های ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت برای BNB در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۶۵ و ۴۷۰ دلار نشود و همچنین حمایت خط روند صعودی در محدوده ۴۶۰ تا ۴۵۵ دلار را هم از دست بدهد، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۴۵۰ تا ۴۴۸ و سپس ۴۴۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای BNB هستند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۴۳۰ و ۴۲۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی است اما از قدرت آن کاسته شده و در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۰  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۶۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۶۸ تا ۴۷۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۸۰ و پس از آن ۴۹۰ و ۵۰۰ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۶۰ تا ۴۵۵ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌های  ۴۵۰ تا ۴۴۸ دلار از قیمت دفاع می‌کند و سپس ۴۴۰ و ۴۳۰ تا ۴۲۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۸ شهریور (۳۰ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین روز گذشته تا محدوده 495 دلاری پیشروی کرد اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر BNB تا محدوده ۴۷۳ دلاری پایین کشیده شد، حتی محدوده ۴۷۰ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۷۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BNB درون یک مثلث قرار دارد و با لمس اضلاع بالا و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم بایننس کوین با لمس محدوده ۴۹۵ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث متوقف شد و امروز تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۷۰ دلاری پایین کشیده شد.  این محدوده امروز موفق به دفاع از قیمت شد تا بایننس کوین بار دیگر در مسیر صعودی قرار بگیرد.

در مسیر صعودی محدوده ۴۸۳ تا ۴۸۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، مانع مهم بر سر راه قیمت محسوب می‌شود. در صورتی که BNB موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۴۹۵ دلاری تلاش کند. در صورت تحقق این امر، قیمت‌های ۵۰۰ و ۵۱۰ دلار ایستگاه‌های بعدی برای بایننس کوین محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۸۳ تا ۴۸۵ دلاری نشود و حمایت ۴۷۳ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۴۷۰ دلار سطح حمایت بعدی است سپس ۴۶۵ و ۴۶۰ تا ۴۵۸ دلار سطوح حمایتی بعدی خواهند بود.پس از آن محدوده ۴۵۰ و سپس ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی است اما از قدرت آن کاسته شده و در حال بازگشت به محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۵  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۸۳ تا ۴۸۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۹۵ تا ۵۰۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۷۳ دلار قرار دارد. بعد از آن قیمت‌های  ۴۷۰،  ۴۶۵ و ۴۶۰ تا ۴۵۸ دلار از قیمت دفاع می‌کند و سپس ۴۵۰ و ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۷ شهریور (۲۹ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز جمعه در عبور از محدوده ۴۹۷ دلاری خط روند ناکام مانده بود مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر روز گذشته BNB در یک محدوده قیمتی کوچک نوسان کرد و با عبور از آن خودش را به مرز ۴۹۵ دلاری رساند. با این حال بایننس کوین دوباره با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز تا مرز ۴۸۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت BNB با لمس خط روند صعودی حمایت شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۸۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ‍۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB درون یک مثلث قرار دارد که در روزهای اخیر با لمس اضلاع بالا و پایین آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. امروز هم بایننس کوین پس از لمس محدوده ۴۹۵ دلاری ضلع بالای مثلث مجبور به عقب نشینی شد و تا ضلع پایین یعنی محدوده ۴۸۰ دلار سقوط کرد. با این حال پس از لمس ضلع پایین مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در مسیر صعودی در حال حاضر BNB با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر در محدوده ۴۸۷ دلار روبرو شده است. در صورتی که موفق به عبور از ان شود محدوده ۴۹۰ و سپس ۴۹۳ دلاری ضلع بالای مثلث مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. اگر بایننس کوین این بار موفق به عبور از ضلع بالای مثلث شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم به فاز صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۴۹۵ و سپس ۵۰۰ دلار موانع بعدی خواهد بود و در صورت عبور از این موانع، قیمت‌های ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از موانع ۴۸۷ و سپس ۴۹۲ دلاری نشود و ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد، باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۴۸۰ دلار است و پس از آن محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ و سپس ۴۶۰ و ۴۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی باری بایننس کوین محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۲  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۸۷ و سپس ۴۹۰ تا ۴۹۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۹۵ تا ۵۰۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار خواهد بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۸۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۷۵ و ۴۷۰  دلار  از قیمت دفاع می‌کند. پس از آن محدوده ۴۶۰ و ۴۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۶ شهریور (۲۸ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز پنجشنبه از محدوده ۵۱۹ تا ۵۲۰ دلاری ریجکت شده بود در مسیر نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌های ۴۹۰ و ۴۸۰ دلاری روز گذشته تا محدوده ۴۷۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما BNB با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. بایننس کوین در حرکت صعودی خود از مقاومت‌های ۴۸۰ و ۴۹۰ دلاری گذشت و تا ۴۹۵ دلار به پیشروی خود ادامه داد. با این حال در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر BNB تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۴۸۵ دلار پایین کشیده شد اما فعلا این محدوده از قیمت دفاع کرده است و بایننس کوین در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۸۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از اینکه موفق به عبور از مرز ۵۲۰ دلاری نشد تا محدوده ۴۷۰ دلار سقوط کرد. در این قیمت مورد حمایت خط روند صعودی قرار گرفت و دوباره حرکت صعودی را آغاز کرد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد قیمت درون یک مثلث به دام افتاده است که ضلع پایین مثلث (خط روند صعودی) در محدوده ۴۸۰ دلار از قیمت دفاع می‌کند و ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی) در محدوده ۴۹۰ تا ۴۹۲ دلار مانع از ادامه روند صعودی قیمت می‌شوند.

در صورتی که بایننس کوین بتواند از محدوده ۴۹۰ تا ۴۹۲ دلار خط روند نزولی عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند.، انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۴۹۸ تا ۵۰۰ دلاری مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن قیمت‌های ۵۱۰، ۵۲۰ و ۵۳۰ دلاری  سطوح مقاومتی مهم در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۹۰ دلاری نشود احتمال بازگشت به ضلع پایین مثلث وجود دارد.

در این مسیر محدوده ۴۸۵ تا ۴۸۳ دلار سطح حمایت قیمت خواهد بود. سپس ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۸۰ دلاری قرار گرفته است.

در صورت از دست دادن این حمایت باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. محدوده ۴۷۵ دلار و سپس ۴۷۰ تا ۴۶۸ دلار سطوح حمایتی مهم هستند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا ۴۶۰ و ۴۵۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین محدوده صعودی را از دست داده و در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۹  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۹۰ تا ۴۹۲ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۹۷ تا ۵۰۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۱۰ تا ۵۱۵،  ۵۲ و ۵۳۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۸۵ تا ۴۸۳ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۸۰ دلار  از قیمت دفاع می‌کند. پس از آن محدوده ۴۷۵ و  ۴۷۰ تا ۴۶۸  دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۴ شهریور (۲۶ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز سه شنبه ۲۴ اوت تا محدوده ۴۶۵ دلاری پایین کشیده شده بود توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و به روند صعودی خود ادامه داد. روز گذشته هم BNB یکبار دیگر در محدوده ۴۷۰ دلاری با لمس SMA 100 حمایت شد و با عبور از محدوده ۵۰۰ و ۵۱۰ دلار امروز تا مرز ۵۲۰ دلاری به پیشروی خود ادامه داد. با این حال با لمس قیمت ۵۱۹ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.  در مسیر اصلاحی BNB با از دست دادن محدوده ۵۰۰ دلاری تا محدوده ۴۸۰ دلار پایین کشیده شد. بایننس کوین حتی محدوده ۴۷۵ دلار را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای ۴۸۰ دلار بازگشت. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۸۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BNB با وجود ریزش اخیر بیت کوین موفق شد خودش را بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حفظ کند و با لمس چندین باره آن به حرکت صعودی خود ادامه دهد. به این ترتیب امروز بایننس کوین موفق شد خودش را به مرز ۵۲۰ دلاری نزدیک کند. هر چند با لمس قیمت ۵۱۹ دلاری متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد.

در این مسیر BNB با از دست دادن محدوده حمایت‌های ۵۱۰، ۵۰۰ و ۴۹۰ دلاری تا محدوده ۴۸۰ دلار پایین کشیده شد. حتی قیمت ۵۷۵ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۴۸۰ دلار بازگشت.

در حال حاضر BNB  از حمایت در همین محدوده برخوردار است در صورتی که موفق به حفظ این محدوده شود، انتظار داریم به روند صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۴۸۵ دلار است و پس از آن فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر در محدوده ۴۹۷ تا ۵۰۰ دلار سطح مقاومت بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن BNB این فرصت را دارد تا خودش را به محدوده ۵۱۰ و ۵۲۰ دلاری برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۴۸۵ و سپس ۵۰۰ دلاری نشود و حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۴۸۰ دلار را هم از دست بدهد، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار و سپس ۴۶۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای BNB محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر قیمت می‌تواند بایننس کوین را دوباره تا محدوده ۴۴۰ دلاری بالا بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۱  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۸۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۹۷ تا ۵۰۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۱۰ تا ۵۱۵ و ۵۲۰  دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۸۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار  از قیمت دفاع می‌کند. پس از آن محدوده ۴۶۰ و ۴۵۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۳ شهریور (۲۵ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز ۲۳ اوت از محدوده ۵۱۰ دلاری ریجکت شده بود روز گذشته تا محدوده ۴۶۵ دلاری پایین کشیده شد. BNB حتی محدوده ۴۶۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده خیلی زود به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برگشت و حتی تا مرز ۴۸۰ دلاری هم پیشروی کرد. امروز هم بایننس کوین یکبار دیگرتا محدوده ۴۷۰ دلاری پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب خط روند نزولی در محدوده ۴۸۰ دلاری را شکست و با پولبک به سطح شکسته شده به مسیر صعودی خود ادامه داد. در زمان نگارش این مطلب  BNB بالای محدوده ۴۹۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد روز گذشته BNB محدوده حمایت ۴۹۰ دلاری را از دست داد و وارد فاز نزولی نزولی شد. در این مسیر حمایت مهم  ۴۸۰ دلاری را هم از دست داد و تا ۴۶۵ دلار پایین کشیده شد. با وجود لمس محدوده ۴۶۰ دلاری بایننس کوین توسط خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد تا ریزش بیشتری را تجربه نکند.

امروز هم بایننس کوین از محدوده ۴۷۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۴۸۰ دلاری وارد فاز صعودی شد. در مسیر صعودی BNB از محدوده ۴۸۵  دلاری هم عبور کرد و خودش را به ۴۹۰ دلار رساند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بایننس کوین در محدوده ۴۹۹ تا ۵۰۰ دلاری قرار گرفته است و در صورت عبور از آن این فرصت را خواهد داشت تا برای عبور از مقاومت مهم ۵۱۰ دلاری تلاش کند. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن محدوده ۵۱۵ و ۵۲۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای BNB محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۴۹۹ تا ۵۰۰ دلاری نشود انتظار داریم قیمت با اصلاح جزئی همراه شود. محدوده ۴۹۰ دلاری اولین سطح حمایت است و پس از آن محدوده ۴۸۵ دلاری قرار دارد. پس از آن محدوده ۴۸۰ دلاری حمایت مهم بعدی برای BNB خواهد بود. پس از آن محدوده ۴۷۵ و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۷۰ دلار می‌توانند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۴  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۹۸ تا ۵۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۵۰۸ تا ۵۱۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۱۵ تا ۵۲۰ و ۵۳۰  دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۹۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۸۵ و ۴۸۰ دلار  از قیمت دفاع می‌کند. ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۴۷۵ و ۴۷۰ دلار پایین بکشد.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲ شهریور (۲۴ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز یکشنبه تا محدوده ۴۴۰ دلاری پایین کشیده شده بود موفق شد با یک جهش چشمگیر ۱۵ درصدی خودش را به محدوده ۵۱۰ دلاری برساند. با این حال BNB در این قیمت با مقاومت روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب امروز بایننس کوین تا محدوده ۴۹۰ دلاری اصلاح شد. در این محدوده BNB مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. بایننس کوین حتی امروز برای عبور از محدوده ۵۰۰ دلاری هم تلاش کرد اما ناکام بود و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۹۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از کسب حمایت در محدوده ۴۴۰ دلاری در روز یکشنبه حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های ۴۶۰ و ۴۸۰ دلار پس از مدت‌ها دوباره به بالای مرز ۵۰۰ دلاری رسید. BNB حتی روز گذشته محدوده ۵۱۰ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی بایننس کوین تا ۴۹۰ دلار پایین کشیده شد اما این محدوده را از دست نداد و در حال حاضر برای عبور از محدوده ۵۰۰ دلاری تلاش می‌کند.

اگر بار دیگر به نمودار قیمت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد قیمت در یک مستطیل قرار گرفته است که محدوده ۴۹۰ دلاری در کف مستطیل و ۵۱۰ دلاری سقف مستطیل سطوح حمایت و مقاومت مهم برای بایننس کوین محسوب می‌شوند.

در صورتی که محدوده ۴۹۰ دلاری همچنان به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم BNB به سمت سقف مستطیل حرکت کند. در این مسیر محدوده ۵۰۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت است و سپس محدوده ۵۰۸ تا ۵۱۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم بایننس کوین تا محدوده ۵۱۵، ۵۲۰ و ۵۳۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۵۰۰ دلاری نشود و حمایت کف مستطیل در نزدیکی ۴۹۰ دلار را از دست بدهد احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۴۸۰ تا ۴۷۸ دلار سطح حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست دادن آن قیمت‌های ۴۷۰ و ۴۶۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۷  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۵۰۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۵۰۸ تا ۵۱۰  دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۱۵ تا ۵۲۰ و ۵۳۰  دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۹۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۸۰ تا ۴۷۸ دلار  و سپس ۴۷۰ و۴۶۰  دلار سطوح حمایتی بعدی محسوب می‌شود. ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۴۵۰ و ۴۴۰ دلار پایین بکشد.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱ شهریور (۲۳ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که در روزهای گذشته در مسیر کانال  صعودی به حرکت خود ادامه می‌داد، روز ۲۱ اوت پس از برخورد به سقف کانال در محدوده ۴۶۰ دلاری با مقاومت روبرو شد و روز گذشته تا محدوده ۴۴۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما روند نزولی BNB با برخورد به سطح حمایت  متوقف شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر بایننس کوین امروز از محدوده ۴۵۸ تا ۴۶۰ دلار عبور کرد و به سقف کانال در محدوده ۴۷۰ دلار رسید. اما روند صعودی BNB به اندازه‌ای قوی بود که از سقف کانال هم عبور کرد و به مرز ۴۸۰ دلار رسید. BNB حتی محدوده ۴۸۴ دلاری را هم لمس کرد اما روند صعودی در این قیمت متوقف شده است و در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۸۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BNB پس از لمس محدوده ۴۶۰ دلاری سقف کانال تا محدوده ۴۴۰ دلاری پایین کشیده شد اما در این قیمت به سطح مقاومتی که حالا تبدیل به حمایت شده برخورد کرد و روند صعودی جدیدی را آغاز کرد. به این ترتیب بایننس کوین امروز از سد مقاومت‌های ۴۵۸ تا ۴۶۰ و سپس ۴۷۰ دلاری سقف کانال عبور کرد و خودش را به ۴۸۵ دلار رساند.

در حال حاضر قیمت در حال استراحت در محدوده ۴۸۰ دلاری قرار دارد، در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند انتظار داریم BNB به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۴۹۵ تا ۵۰۰ دلاری مقاومت مهم بعدی است. پس از آن محدوده ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار و سپس ۵۲۸ تا ۵۳۰ و ۵۴۰ دلار موانع مهم بعدی در مسیر صعودی بایننس کوین محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۵۸۵ دلاری نشود و محدوده ۵۸۰ دلار هم موفق به دفاع از قیمت نشود، باید منتظر اصلاح قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار در نزدیکی سطح شکسته شده اولین حمایت مهم محسوب می‌شود و پس از ان محدوده ۴۶۵ و ۴۶۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر قرار دارد. در صورت از دست دادن این محدوده، سطوح حمایتی بعدی در قیمت‌های ۴۵۰ و سپس ۴۴۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قوی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۷۷  قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۸۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۹۵ و ۵۰۰ دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۸۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۷۵ تا ۴۷۰ دلار  و سپس ۴۶۵ و۴۶۰  دلار سطوح حمایتی بعدی محسوب می‌شود. ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۴۵۰ و ۴۴۰ دلار پایین بکشد.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۳۱ مرداد (۲۲ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که همچنان درون کانال صعودی قرار دارد، پس از لمس کف کانال در روز نوزدهم اوت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته خودش را به سقف کانال در محدوده ۴۶۰ دلاری رساند. با این حال BNB پس از برخورد به این محدوده مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۴۴۵ دلاری اصلاح شد. در این محدوده اما با برخورد به محدوده حمایتی مهم متوقف شد و این فرصت را پیدا کرد تا به روند صعودی بازگردد. به این ترتیب امروز BNB در مسیر صعودی قرار گرفت و با عبور از مقاومت ۵۵۰ دلاری در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۵۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB پس از لمس سقف کانال در دو روز گذشته برای عبور از این محدوده تلاش کرد اما با در بسته روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب BNB تا محدوده ۴۴۵ دلاری اصلاح شد. در این قیمت اما با برخورد به سطح حمایت مهم متوقف شد و امروز دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت.

در حال حاضر اولین مقاومت برای بایننس کوین در محدوده ۴۵۸ تا ۴۶۰ دلار است و بعد از آن محدوده ۴۶۵ دلار در نزدیکی سقف کانال صعودی مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده، سطوح مقاومتی مهم بعدی برای BNB در محدوده ۴۷۰، ۴۸۰ و ۵۰۰ دلاری قرار گرفته‌اند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که قیمت موفق به عبور از محدوده ۴۶۰ و ۴۶۵ دلاری نشود احتمال اصلاح مجدد بایننس کوین وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۴۵۰ و سپس ۴۴۵ دلاری اولین سطح حمایتی مهم محسوب می‌شوند، سپس محدوده ۴۴۰ دلاری میانه کانال می‌تواند به عنوان حمایت وارد عمل شود و پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۳۰ دلاری ایستگاه بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۳۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۷  قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۵۸ تا ۴۶۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۶۵ و ۴۷۰ دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۸۰ و ۵۰۰  دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۵۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار  و سپس ۴۳۵ تا ۴۳۰  دلار سطوح حمایتی بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۳۰ مرداد (۲۱ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که تقریبا از ابتدای ماه اوت در یک کانال صعودی قرار دارد، روز نوزدهم اوت و پس از برخورد به کف کانال مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از مقاومت مهم در محدوده ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلاری امروز موفق شد خودش را به مرز ۴۶۰ دلار برساند. در این قیمت BNB با سقف کانال صعودی برخورد کرد و موفق عبور از آن نشد. بایننس کوین که امروز تا محدوده ۴۴۵ دلاری عقب نشینی کرده بود. دوباره برای عبور از سقف کانال تلاش کرد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۵۸ دلاری نزدیک به سقف کانال معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد BNB در ۲۰ روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار دارد و با لمس محدوده سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز ۱۹ اوت هم BNB با لمس کف کانال در نزدیکی قیمت ۳۸۵ تا ۳۹۰ دلار حمایت شد و حرکت تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کرد. در این مسیر بایننس کوین از محدوده مقاومت مهم در نزدیکی ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلار عبور کرد و خودش را به سقف کانال در نزدیکی ۴۶۰ دلار رساند.

در حال حاضر بایننس کوین با مقاومت در نزدیکی سقف کانال روبرو شده است و با وجود دوبار لمس این محدوده موفق به عبور از ان نشده است و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفته است.

اولین سطح حمایتی برای بایننس کوین در محدوده ۴۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر قرار دارد. پس از ان محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد سطح حمایت بعدی محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۴۳۵ تا ۴۳۰ دلار در نزدیکی میانه کانال می‌تواند از قیمت دفاع کند. در صورتی که موفق به انجام این کار نشود محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطوح حمایت بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB پس از کسب حمایت در محدوده ۴۵۰ یا ۴۴۰ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند مهمترین مقاومت محدوده ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار خواهد بود در صورت عبور از آن انتظار داریم بایننس کوین تا محدوده ۴۸۰ و سپس ۵۰۰ دلاری به حرمت خود ادامه دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۳۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰  قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۴۸۰ دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۵۰۰  دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۵۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۴۵ تا ۴۴۰ دلار  و ۴۳۵ تا ۴۳۰  و سپس ۴۲۰ تا ۴۱۵ دلار سطوح حمایتی بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۶ مرداد (۱۷ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته خودش را به محدوده ۴۳۵ دلاری رسانده بود موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر BNB حمایت ۴۲۵ و ۴۱۵ دلاری را از دست داد و تا ۴۱۲ دلار پایین کشیده شد. بایننس کوین حتی محدوده ۴۰۷ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده حمایت شد و خیلی زود به بالای ۴۱۲ دلار برگشت. به این ترتیب BNB امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با شکستن خط روند نزولی در محدوده ۴۲۰ دلار خودش را تا مرز ۴۳۰ دلار بالا کشید. هر چند امروز در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB روز گذشته پس از اینکه محدوده ۴۳۸ دلاری را لمس کرد با فشار فروش روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر حمایت ۴۲۵ دلار در نزدیکی خط روند از دست رفت و بایننس کوین تا خط روند صعودی بعدی یعنی محدوده ۴۱۲ دلاری پایین کشیده شد. BNB حتی قیمت ۴۰۷ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم لمس کرد اما با برخورد به این سطح به سمت بالا پرتاب شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر امروز BNB از سد خط روند نزولی در محدوده ۴۲۰ دلاری گذشت و تا ۴۳۰ دلار پیشروی کرد هرچند در این محدوده با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد .

در حال حاضر بایننس کوین پس از برخورد با مقاومت ۴۳۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شده است. اولین سطح حمایت برای BNB در محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۹ دلار قرار دارد و در صورت از دست دادن ان محدوده ۴۱۶ تا ۴۱۵ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی حمایت مهم بعدی است. در صورتی که این حمایت هم برای BNB از دست برود، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۱۰ دلاری می‌تواند مانع ریزش بیشتر قیمت شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۴۰۰ دلاری پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده حمایتی ۴۲۰ و ۴۱۵ دلاری از قیمت دفاع کند، انتظار داریم BNB دوباره به مسیر صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۴۲۵ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی خواهد بود. در صورتی که بایننس کوین موفق به شکست این محدوده شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم به حکرت خود تا محدوده ۴۳۰ و ۴۳۲ دلار ادامه دهد. سپس مانع مهم بعدی برای BNB ۴۳۷ تا ۴۴۰ دلار در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت باینس کوین روز ۲۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۴۳۰ تا ۴۳۲ دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۳۷ تا ۴۴۰  دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۲۰ تا ۴۱۹ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۱۶ تا ۴۱۵ دلار  و سپس ۴۱۰ و ۴۰۰ دلار سطوح حمایتی بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۵ مرداد (۱۶ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز شنبه موفق به عبور کامل از محدوده ۴۱۵ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۳۹۵ دلاری پایین کشیده شد. روز گذشته و در این محدوده BNB با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر بایننس کوین موفق شد از سد ۴۰۰ و ۴۱۵ دلاری عبور کند و امروز خودش را به بالای ۴۲۰ دلار برساند. BNB حتی ۴۲۴ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۴۲۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BNB روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود. با لمس محدوده ضلع پایین مثلث در نزدیکی قیمت ۳۹۵ دلاری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.  در این مسیر BNB از ضلع بالای مثلث در محدوده ۴۰۵ دلاری گذشت و با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه داد. سپس بایننس کوین از مقاومت در محدوده ۴۱۵ دلاری هم عبور کرد و با اصلاح جزئي و لمس خط روند صعودی در محدوده ۴۱۰ دلار به حرکت خود ادامه داد. به این ترتیب امروز دوج کوین به بالای ۴۲۰ دلار رسید و حتی قیمت ۴۲۴ دلاری را هم لمس کرد. با این حال موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی BNB امروز تا محدوده فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر یعنی نزدیک به ۴۱۸ دلار اصلاح شد و فعلا این محدوده از قیمت دفاع می‌کند.

در صورتی که همچنان محدوده ۴۱۸ تا ۴۱۵ دلار به دفاع از قیمت ادامه دهند، انتظار داریم بایننس کوین به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۴۲۵ دلاری اولین مقاومت خواهد بود. سپس محدوده ۴۲۸ تا ۴۳۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۴۴۰ و ۴۵۰ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای BNB خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از موانع بالاسر خود نشود و حمایت ۴۱۸ تا ۴۱۵ دلاری هم از دست برود، حمایت بعدی در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در نزدیکی ۴۱۱ تا ۴۱۰ دلار خواهد بود. در صورت هر گونه ریزش بیشتر احتمال ملاقات مجدد بایننس کوین با قیمت ۴۰۵ دلار وجود دارد. پس از ان میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۴۰۰ دلار ایستگاه مهم بعدی در مسیر نزولی BNB در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۶ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۲۵ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۴۲۸ تا ۴۳۰ دلار خواهد بود. سپس سطوح مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین  ۴۴۰ و ۴۵۰  دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۱۸ تا ۴۱۵ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۴۱۱ تا ۴۱۰ دلار  و سپس ۴۰۵ و ۴۰۰ دلار سطوح حمایتی بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۴ مرداد (۱۵ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین روز گذشته موفق شده بود خودش را به بالای محدوده ۴۱۵ دلاری برساند، حتی قیمت ۴۱۹ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. BNB در این مسیر تا مرز ۴۰۰ دلار هم پایین کشیده شد. در حال حاضر محدوده ۴۰۰ دلاری همچنان به حمایت از قیمت ادامه می‌دهد و در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۴۰۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB که روز پنجشنبه و از محدوده ۳۷۵ دلاری حرکت صعودی پرشتابی را آغاز کرده بود موفق شد روز گذشته خودش را به بالای ۴۱۵ دلار برساند. BNB حتی برای رسیدن به محدوده ۴۲۰ دلار هم تلاش کرد اما ناکام ماند و مجبور به عقب نشینی شد. بایننس کوین در مسیر اصلاحی تا مرز ۴۰۰ دلاری پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و خودش را تا ۴۱۰ دلار بالا کشید. هر چند در این قیمت هم با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد تا امروز هم به مسر نزولی خود ادامه دهد.

در حال حاضر بایننس کوین در یک مثلث قرار گرفته است و  محدوده ۴۰۰ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده موفق به حمایت از قیمت شود. بایننس کوین فرصت دارد تا دوباره به روند صعودی بازگردد و برای عبور از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) در محدوده ۴۰۹ تا ۴۱۰ دلار تلاش کند.

در صورتی که بایننس کوین ضلع بالای مثلث را بکشند از ازآن خارج شود انتظار داریم شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۴۱۶ تا ۴۱۸ دلار امتحان کند. اگر این بار BNB از این مانع عبور کند مقاومت‌های بعدی برای آن در محدوده ۴۲۵ و ۴۳۰ دلار قرار داردو

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و ضلع پایین مثلث در محدوده ۴۰۰ دلاری را هم از دست بدهد احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۳۹۷ تا ۳۹۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطح حمایتی مهم خواهد بود. در صورت از دست دادن محدوده ۳۹۰ و سپس ۳۸۵ و ۳۸۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی بلند مدت سطوح حمایتی بعدی برای بایننس کوین در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در  محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۴۰۸ تا ۴۱۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۴۱۶ تا ۴۱۸ دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۲۰ و ۴۲۵  دلار و پس از ان ۴۳۰ و ۴۴۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۴۰۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۹۷ تا ۳۹۵ دلار  سپس ۳۹۰ و ۳۸۵ تا ۳۸۰ دلار سطوح حمایتی بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۱ مرداد (۱۲ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز دهم اوت حرکت صعودی تازه‌ای را از محدوده ۳۵۰ دلار آغاز کرده بود، موفق شد روز گذشته تا محدوده ۴۰۰ دلاری پیشروی کند. BNB حتی قیمت ۴۰۸ دلاری هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش خود نشد و تا مرز ۳۹۰ دلار پایین کشیده شد. بایننس کوین در این محدوده با حمایت روبرو شد و امروز به روند صعودی ادامه داد و تا ۴۰۵ دلار به حرکت خود ادامه داد. این بار هم BNB موفق به عبور از این محدوده نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا مرز ۳۸۰ دلار اصلاح شد. در حال حاضر محدوده ۳۸۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند و BNB در محدوده ۳۸۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه می‌شویم BNB در دو روز گذشته در یک روند صعودی قرار داشت و با تکیه بر خط روند صعودی موفق شد از مقاومت در محدوده ۳۸۸ تا ۳۹۰ دلار عبور کند و  به بالای محدوده ۴۰۰ دلاری برسد.  پس از آن BNB با پولبک به سطح ۳۹۰ دلار به مسیر خود ادامه داد و تا ۴۰۵ دلار پیشروی کرد. با این حال امروز هم در این قیمت متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

امروز و در مسیر اصلاحی بایننس کوین حمایت ۳۹۵ و ۳۹۰ دلاری را از دست داد و تا مرز ۳۸۰ دلاری پایین کشیده شد و حتی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعودی اخیر در نزدیکی قیمت ۳۷۷ دلار را هم لمس کرد. در حال حاضر محدوده ۳۸۰ تا ۳۷۷ دلاری از قیمت دفاع می‌کنند. در صورتی که این محدوده به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم BNB به مسیر صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۳۹۰ و سپس ۴۰۰ دلاری اولین سطوح مقاومتی محسوب می‌شوند. پس از آن محدوده ۴۰۵ تا ۴۱۰ دلار که پیش از این هم مانع از ادامه روند صعودی شده بود وارد عمل می‌شود. اگر بایننس کوین از این محدوده هم عبور کند انتظار داریم تا ۴۲۰ و ۴۳۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا اگر بایننس کوین حمایت ۳۸۰ تا ۳۷۷ دلاری را از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۳۷۰ دلار حمایت مهم بعدی است و پس از آن ۳۶۷ تا ۳۶۵ دلار در نزدیکی خط روند و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BNB را تا محدوده ۳۶۰ و ۳۵۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در  محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۹۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۴۰۰ دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۰۵ تا ۴۱۰ و سپس ۴۱۸ تا ۴۲۰ و پس از ان ۴۳۰  دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۸۰ تا ۳۷۷ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۷۰ دلار  و سپس ۳۶۷ تا ۳۶۵ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۲۰ مرداد (۱۱ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز دوشنبه موفق شد بود از محدوده ۳۳۵ دلاری خودش را به مرز ۳۶۰ دلاری برساند در این قیمت متوقف شد و روز گذشته در یک مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب تا مرز ۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت BNB مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب بایننس کوین با یک حرکت صعودی پرقدرت از مقاومت‌های ۳۶۵ و ۳۷۰ دلار گذشت و امروز خودش را به مرز ۳۹۰ دلار رساند. هر چند تا به این لحظه موفق به عبور از این محدوده نشد و در زمان نگارش این مطلب در نزدیکی ۳۸۷ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه می‌شویم BNB روز گذشته درون یک الگوی پرچم قرار داشت و با عبور از محدوده ۳۵۴ دلاری و پولبک به آن به مسیر صعودی خود ادامه داد. در این مسیر مقاومت‌های ۳۶۵ و ۳۷۰ دلار هم نتوانستند مانع ادامه حرکت BNB شوند و بایننس کوین امروز با عبور از سد ۳۸۰ و ۳۸۵ دلار، موفق به لمس محدوده ۳۹۰ دلاری هم شد. در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد.

در صورتی که بایننس کوین بتواند از سد محدوده ۳۹۰ دلاری هم عبور کند. محدوده ۳۹۹ تا ۴۰۰ دلار و سپس ۴۰۸ تا ۴۱۰ دلار مقاومت‌های بعدی قیمت محسوب می‌شوند. در صورت عبور از آن محدوده ۴۱۸ تا ۴۲۰  و سپس ۴۳۰ دلار ایستگاه بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا می‌توانی کی الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) را در نمودار مشاهده کنیم، در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۳۹۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۳۸۳ تا ۳۸۰ دلار در نزدیکی کف الگو اولین محدوده حمایتی برای قیمت محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن آن و خروج از کف الگو، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعودی اخیر در نزدیکی ۳۷۵ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند. در صورت از دست دادن این محدوده، قیمت‌های ۳۷۰ و ۳۶۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۲۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در  محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۷۸ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۹۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۴۰۰ دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۴۰۷ تا ۴۱۰ و سپس ۴۱۸ تا ۴۲۰ و پس از ان ۴۳۰  دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۸۳ تا ۳۸۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۷۵ و ۳۷۰ دلار  و سپس ۳۶۵ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۹ مرداد (۱۰ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز یک شنبه در عبور از محدوده ۳۶۰ دلار ناکام مانده بود در یک مسیر نزولی قرار گرفت و روز گذشته تا محدوده ۳۳۵ دلاری پایین کشیده شد. BNB روز گذشته با برخورد به خط روند صعودی در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر بایننس کوین از مقاومت‌های ۳۴۰ و ۳۵۰ دلاری عبور کرد و خودش را تا محدوده ۳۵۸ دلار بالا کشید. هر چند در این ناحیه با مقاومت روبرو شد و امروز دوباره تا محدوده ۳۵۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال محدوده ۳۵۰ دلار را از دست نداد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۵۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB که روز گذشته درون یک الگوی کنج نزولی قرار گرفته بود تا محدوده ۳۳۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به کف الگو و خط روند صعودی حمایت شد تا روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر با شکستن سقف الگو در محدوده ۳۴۰ دلار و پولبک به سطح شکسته شده به مسیر صعودی خود ادامه داد و از سد مقاومت ۳۴۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته گذشت. به این ترتیب روند صعودی را با شتاب بیشتری دنبال کرد و با عبور از مقاومت‌های ۳۴۵ و ۳۵۰ دلار خودش را به ۳۵۸ دلار رساند.

در این قیمت اما با مقاومت روبرو شد که در روزهای هفتم و هشتم اوت هم موفق به عبور از آن نشده بود. در نتیجه امروز تا محدوده ۳۵۰ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر می‌توانیم یک الگوی پرچم را در نمودار قیمت مشاهده کنیم و در صورتی که محدوده ۳۵۰ دلار به دفاع از قیمت ادامه دهد و قیمت از محدوده ۳۵۳ دلاری عبور کند انتظار داریم BNB به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی مقاومت بعدی در محدوده ۳۵۷ دلاری خط روند نزولی قرار دارد. در صورت عبور از آن موانع بعدی برای بایننس کوین محدوده ۳۶۵ تا ۳۷۰ و سپس ۳۸۰ دلار در نظر گرفته می‌شود. در صورت عبور از این موانع BNB این فرصت را دارد تا دوباره خودش را در محدوده ۴۰۰ دلاری ببیند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از موانع ۳۵۳ و ۳۵۷ دلاری نشود و حمایت ۳۵۰ دلاری هم از دست برود، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۳۴۷ تا ۳۴۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر اولین سطح حمایتی مهم خواهد بود. پس از آن محدوده ۳۴۰ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن  محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۵۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۵۷ تا ۳۶۰ دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۶۵ تا ۳۷۰ دلار و سپس ۳۸۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۵۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۴۷ تا ۳۴۵ دلار  و سپس ۳۴۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۸ مرداد (۹ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین روز گذشته با برخورد به محدوده 360 دلاری موفق به عبور از آن نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر حمایت 352 دلاری خط روند را از دست داد و روند نزولی قیمت شتاب بیشتری گرفت. به این ترتیب حمایت های 345 و 340 دلاری هم برای BNB از دست رفت و قیمت تا محدوده 335 دلار پایین کشیده شد. در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری شد و BNB روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۴۲ دلاری معامله می‌شود و برای رسیدن به مقاومت ۳۴۵ دلاری تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۳۶۰ دلاری نشد و با از دست دادن ضلع پایین مثلث در محدوده ۳۵۳ دلار در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر حمایت‌های ۳۵۰ و سپس ۳۴۶ تا ۳۴۵ دلار از دست رفت و با از دست دادن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته BNB تا ۳۳۵ دلار پایین کشیده شد.

بایننس کوین که روز گذشته درون یک الگوی کنج نزولی قرار گرفته بود در محدوده ۳۳۵ دلاری با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و امروز با عبور از سقف الگوی کنج در محدوده ۱۴۰ دلار از آن خارج شد و با پولبک به سطح شکسته شده به مسیر خود ادامه می‌دهد.

در حال حاضر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۴۳ دلاری اولین مقاومت خواهد بود و سپس فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر در محدوده ۳۴۵ تا ۳۴۶ دلار مقاومت مهم بعدی است. در صورت عبور از ان انتظار داریم BNB بتواند خودش را به بالای ۳۵۰ دلار برساند. سپس ۳۵۵ و ۳۶۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق  به عبور از محدوده ۳۴۳ و ۳۴۵ دلاری نشود، احتمال بازگشت به روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۳۴۰ دلار اولین حمایت است در صورت از دست دادن این محدوده حمایت بعدی در نزدیکی ۳۳۵ دلار قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۳۰ و ۳۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۴۳ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۴۵ تا ۳۴۶ دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۴۹ تا ۳۵۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۴۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۳۵ تا ۳۳۰ دلار  و سپس ۳۲۵ تا  ۳۲۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۷ مرداد (۸ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته حرکت صعودی جدیدی را از محدوده ۳۴۵ دلاری آغاز کرده بود موفق شد خودش را به سقف کانال صعودی در محدوده ۳۶۰ دلار برساند. هر چند موفق به عبور از آن نشد و تا ۳۵۰ دلار عقب نشینی کرد. BNB با وجود لمس محدوده ۳۴۵ دلار خیلی زود خودش را به ۳۵۰ دلار رساند تا دوباره این فرصت را داشته باشد برای عبور از محدوده ۳۶۰ دلار تلاش کند. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۵۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم،  BNB همچنان در یک کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم BNB محدوده ۳۶۰ دلاری در نزدیکی سقف کانال را لمس کرد و سپس تا مرز ۳۵۰ دلار اصلاح شد. امروز هم بایننس کوین حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و برای عبور از مقاومت ۳۶۰ دلار تلاش می‌کند.

علاوه بر کانال شاهد یک مثلث صعودی هم نمودار قیمت هستیم. در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۳۶۰ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث شود، انتظار داریم بتواند تا محدوده ۳۷۵ و ۳۸۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد. پس از آن محدوده ۴۰۰ دلار مقاومت مهم بعدی برای بایننس کوین محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB نتواند از سد مقاومت ۳۶۰ دلاری عبور کند، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. محدوده ۳۵۲ دلار ضلع پایین مثلث و سپس ۳۵۰ دلاری کف کانال و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر سطوح حمایتی محسوب می‌شوند.

در صورت از دست دادن این سطوح و سقوط به زیر کانال احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد. محدوده ۳۴۵ و سپس ۳۴۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته ایستگاه‌های مهم قیمت در مسیر نزولی محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۶۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۶۳ تا ۳۶۵ دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۷۵ و ۳۸۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۵۲ تا ۳۵۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۴۵ تا۳۴۰ دلار  و سپس ۳۳۲ تا  ۳۳۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۶ مرداد (۷ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که در یک کانال صعودی قرار دارد. روز گذشته با لمس محدوده ۳۳۰ دلاری خط کف کانال حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر موفق شد از مقاومت‌ها در محدوده ۳۴۰ و ۳۴۵ دلار عبور کند و امروز خودش را به ۳۵۰ دلار رساند. BNB حتی ۳۵۳ دلار را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد و در مسیر اصلاحر قرار گرفت. به این ترتیب امروز تا محدوده ۳۴۶ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۴۶ دلاری حمایت شد و در محدوده ۳۴۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد BNB در یکی دو روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم BNB محدوده ۳۳۰ دلاری کف کانال را لمس کرد و حرکت تازه‌ای را به سمت سقف کانال شروع کرد. در این مسیر بایننس کوین امروز خودش را به محدوده ۳۵۰ دلار سقف کانال رساند. با این حال موفق به عبور از سقف کانال نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی BNB تا محدوده ۳۴۶ دلار اصلاح شد ولی با برخورد به این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در صورتی که این محدوده همچنان از قیمت دفاع کند، انتظار داریم بایننس کوین به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی محدوده ۳۵۰ و سپس ۳۵۳ تا ۳۵۵ دلار سقف کانال مقاومت‌های مهم محسوب می‌شوند. در صورت عبور از سقف کانال و تثبیت موقعیت BNB این فرصت را داد تا شانس خود را برای رسیدن به ۳۶۰ و ۳۶۵ دلار امتحان کند. محدوده ۳۷۰ و ۳۸۰ دلاری هم ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB باز هم در عبور از محدوده ۳۵۰ تا ۳۵۵ دلار ناکام بماند و حمایت ۳۴۶ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۳۴۵ دلار در نزدیکی میانه کانال و خط روند حمایت مهم بعدی خواهد بود. در صورت از دست دادن آن محدوده ۳۴۲ تا ۳۴۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر و کف کانال صعودی ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند بایننس کوین را تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۳۳۲ تا۳۳۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۵۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۵۳ تا ۳۵۵ دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۶۰ و ۳۶۵ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۴۶ تا ۳۴۵ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۴۲ تا۳۴۰ دلار  و سپس ۳۳۲ تا  ۳۳۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۵ مرداد (۶ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز چهارشنبه در محدوده ۳۲۰ دلاری قرار داشت، در این محدوده حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا ۳۳۵ دلار پیشروی کرد در این قیمت اما با برخورد به خط روند متوقف شد و روز گذشته دوباره تا ۳۲۵ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و روز گذشته خودش را به مرز ۳۴۰ دلار رساند. هر چند موفق به عبور از آن نشد و دوباره امروز تا ۳۳۰ دلار اصلاح شد. در زمان نگارش این مطلب BNB با برخورد به حمایت ۳۳۰ دلاری  خودش را تا محدوده ۳۳۵ دلار بالا کشید.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB در یک خط روند نزولی و صعودی که یک مثلث را در نمودار قیمت تشکیل داده‌اند محبوس شده است. امروز هم باینس کوین با برخورد به خط روند صعودی یا همان صلع پایین مثلث در محدوده ۳۳۰ دلاری حمایت شد و در مسیر ضلع بالای مثلث قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۳۴۰ دلار ضلع بالای مثلث اولین مقاومت در مسیر صعودی قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم بایننس کوین به حرکت خود تا محدوده ۳۴۵ و ۳۵۰ دلار ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین موفق به عبور از محدوده ۳۴۰ دلاری ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۳۳۳ تا ۳۳۲ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۳۳۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BNB را تا محدوده ۳۲۷ و ۳۲۵ دلار پایین بکشد. سپس محدوده ۳۲۰ دلاری ایستگاه مهم قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین ۳۴۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۴۵ و ۳۵۰ دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۶۰ و ۳۸۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۳۳ تا ۳۳۲ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۳۰ دلار  و سپس ۳۲۵ و  ۳۲۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۴ مرداد (۵ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که از روز اول ماه اوت در یک کانال نزولی قرار گرفته بود روز سوم اوت تا محدوده ۳۲۰ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده و با برخورد به کف کانال مورد حمایت قرار گرفت. به این ترتیب BNB روز گذشته خودش را به سقف کانال در نزدیکی قیمت ۳۲۵ دلار رساند و با یکی دوبار تلاش موفق شد از سقف کانال عبور کند. روند صعودی بایننس کوین با عبور از این محدوده شتاب بیشتر گرفت و BNB موفق شد تا ۳۳۵ دلار هم به پیشروی خود ادامه دهد. BNB حتی محدوده ۳۳۷ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. امروز BNB در مسیر اصلاحی قرار گرفته است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۳۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB پس از اینکه روز سوم اوت تا محدوده ۳۲۰ و ۳۱۸ دلار پایین کشیده شد به یک خط روند صعودی برخورد کرد و با تکیه بر این حمایت، روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب موفق شد از سقف کانال نزولی عبور کند. بایننس کوین روز گذشته حتی از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۳۳۰ دلار هم عبور کرد و خودش را به ۳۳۵ دلار رساند. با این حال موفق به حفظ موقعیتش نشد تا امروز در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در مسیر اصلاحی BNB امروز حمایت ۳۳۰ دلاری (SMA 100) را از دست داد و تا ۳۲۸ دلار پایین کشیده شد.

در حال حاضر فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر در محدوده ۳۲۸ تا ۳۲۷ دلار از قیمت دفاع می‌کند. در صورت حفظ این حمایت، بایننس کوین فرصت دارد تا دوباره به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۳۳۰ دلاری (SMA 100) خواهد بود. سپس محدوده ۳۳۵ تا ۳۳۷ دلار مانع بعدی خواهد بود. سپس محدوده ۳۴۰ و ۳۴۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا، اگر بایننس کوین باز هم موفق به عبور از ۳۳۰ دلاری نشود و حمایت ۳۲۸ تا ۳۲۷ دلار را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

محدوده ۳۲۵ تا ۳۲۴ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۶۱/۸ درصد و خط روند صعودی حمایت مهم برای BNB خواهد بود. در صورت از دست دادن این خط روند محدوده ۳۲۰ و سپس ۳۱۷ تا ۳۱۵ دلار حمایت‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین  ۳۳۰ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۳۵ تا ۳۳۷ دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۴۰ و ۳۴۵ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۲۸ تا ۳۲۷ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۲۰ دلار  و سپس ۳۱۷ تا ۳۱۵ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۳ مرداد (۴ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز دوشنبه موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۳۳۵ دلاری نشده بود تا محدوده ۳۲۸ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شد. روز گذشته BNB این حمایت را هم از دست داد و تا محدوده ۳۲۰ دلاری سقوط کرد. BNB حای محدوده ۳۱۷ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده حمایت شد و خیلی زود به محدوده ۳۲۰ دلاری بازگشت. امروز هم برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۳۲۵ دلار تلاش کرد اما موفق به انجام این کار نشد. در حال حاضر بایننس کوین در محدوده ۳۲۲ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB در چند روز گذشته درون یک کانال نزولی قرار دارد و با لمس محدوده سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد.

روز گذشته هم بایننس کوین با برخورد به سقف کانال در محدوده ۳۳۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و تا کف کانال در محدوده ۳۱۷ دلار پایین کشیده شد. BNB با برخورد به این محدوده حمایت شد و امروز دوباره به سقف کانال در محدوده ۳۲۵ دلار برخورد کرد. اما موفق به عبور از آن نشد.

در حال حاضر محدوده ۳۲۰ دلار خط روند  و سپس ۳۱۷ دلاری میانه کانال حمایت‌های بایننس کوین محسوب می‌شوند. در صورتی که این محدوده از قیمت دفاع کند، BNB این فرصت را خواهد داشت تا دوباره شانس خود را برای عبور از سقف کانال نزولی در محدوده ۳۲۴ دلار امتحان کند. در صورت انجام این کار محدوده ۳۲۶ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و سپس ۳۲۸ تا ۳۳۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت‌های بعدی خواهند بود. موانع مهم بعدی در مسیر صعودی بایننس کوین در نزدیکی ۳۳۵ و ۳۴۰ دلار  قرار گرفته‌اند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از سقف کانال صعودی در محدوده ۳۲۴ تا ۳۲۵ دلار نشود، احتمال بازگشت به سمت کف کانال وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۳۲۰ و سپس ۳۱۷ تا ۳۱۵ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۳۱۰ دلار در نزدیکی کف کانال ایستگاه بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۴۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین   ۳۲۴ دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۲۶ دلار و سپس ۳۲۸ تا ۳۳۰  دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۳۵ تا ۳۴۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۲۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۱۷ تا  ۳۱۵  دلار  و سپس ۳۱۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۲ مرداد (۳ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز یکشنبه از محدوده ۳۴۸ دلاری ریجکت شده بود، روز گذشته تا مرز ۳۲۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و به روند صعودی بازگشت. BNB که درون یک مثلث قرار گرفته بود موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و با برخورد به محدوده ۳۴۰ دلاری متوقف شد. در ادامه بایننس کوین حمایت ضلع پایین مثلث در محدوده ۳۳۰ دلاری را هم از دست داد و امروز تا ۳۲۰ دلار پایین کشیده شد. حتی دم بلند کندل ۱ ساعته BNB قیمت ۳۱۷ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به محدوده ۳۲۰ دلاری برگشت. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۲۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن بایننس کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB که روز گذشته درون الگوی مثلث قرار گرفته بود، موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و با از دست دادن محدوده حمایتی ۳۳۰ دلاری از ضلع پایین مثلث خارج شد. بایننس کوین حتی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۲۸ دلاری را هم از دست داد تا روند نزولی با شتاب بیشتری دنبال شود. به این ترتیب امروز BNB تا ۳۲۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده خط روند صعودی بلند مدت از قیمت دفاع کرده است.

در صورتی که این حمایت همچنان از قیمت دفاع کند انتظار داریم BNB به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۳۲۵ تا ۳۲۶ دلار خواهد بود. اما مانع مهم‌تر در نزدیکی ۳۲۸ دلار و در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع، خط روند نزولی در محدوده ۳۳۲ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای این خط روند، این فرصت را به بایننس کوین می‌دهد تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۳۳۸ تا ۳۴۰ دلار امتحان کند.

همچنین نباید از وضعیت شاخص قدرت نسبی غافل شویم، RSI در حال حاضر با یک خط روند نزولی روبرو شده است و در صورت شکسته شدن این خط روند می‌توانیم به بازگشت بایننس کوین به مسیر صعودی امیدوار باشیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۳۲۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۳۱۷ دلاری است که پیش از این هم از قیمت دفاع کرده بود. در صورت از دست دادن آن محدوده ۳۱۰ تا ۳۰۹ دلاری حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند BNB را تا محدوده ۳۰۵ و ۳۰۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۳۵ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین   ۳۲۵ تا ۳۲۶  دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۲۸ و۳۳۲  دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۳۸ تا ۳۴۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۲۰ تا ۳۱۷ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۱۵  و ۳۱۰ دلار  و سپس ۳۰۵ تا ۳۰۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۱ مرداد (۲ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار داشت و برای دستیابی به محدوده ۳۵۰ دلار تلاش می‌کرد. موفق به انجام این کار نشد و  مسیر اصلاحی را در پیش گرفت. در این مسیر BNB حمایت‌های مهم ۳۴۰ و ۳۳۰ دلاری را از دست داد و امروز تا مرز ۳۲۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و به روند صعودی بازگشت. به این ترتیب بایننس کوین خیلی زود به بالای محدوده ۳۳۰ دلاری رسید و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۳۷ دلاری معامله می‌شود و برای رسیدن به ۳۴۰ دلار تلاش می‌کند.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB  روز گذشته پس از اینکه در عبور از محدوده ۳۴۸ دلاری ناکام ماند، کف کانال در محدوده ۳۴۲ دلار را هم از دست داد و در مسیر نزولی قرار گرفت. در این مسیر حمایت‌های ۳۳۵ و ۳۳۰ دلار هم موفق به دفاع از قیمت نشدند تا BNB امروز به ۳۲۵ دلار سقوط کند. بایننس کوین در این محدوده توسط خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا به روند صعودی بازگردد. به این ترتیب به بالای مرز ۳۳۰ دلار رسید و با عبور از مقاومت ۳۳۵ دلاری حالا برای عبور از مقاومت ۳۴۰ دلار تلاش می‌کند.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث قرار گرفته است و اولین  مقاومت در نزدیکی ۳۳۷ دلار فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار دارد. سپس ضلع بالای مثلث  در نزدیکی  ۳۴۰ دلار مقاومت بعدی محسوب می‌شود.  در صورت عبور از ضلع بالای مثلث و تثبیت موقعیت بالای آن بایننس کوین این فرصت را خواهد داشت تا دوباره شانس خود را برای عبور از محدوده ۳۴۸ تا ۳۵۰ دلار امتحان کند. در صورت تحقق این امر انتظار داریم BNB به روند صعودی خود تا محدوده ۳۶۰ دلار ادامه دهد.

البته نباید از وضعیت شاخص RSI غافل شویم که با یک خط روند مواجه شده است و برای ادامه روند صعودی باید منتظر شکسته شدن آن باشیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از مقاومت مهم در محدوده ۳۳۷ تا ۳۴۰ دلار نشود، احتمال بازگشت به ضلع پایین مثلث وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت برای BNB در محدوده ۳۳۰ تا ۳۲۹ دلار ضلع پایین مثلث قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت و خروج از ضلع پایین مثلث احتمال ریزش بیشتر وجود دارد. در این صورت محدوده ۳۲۵ دلار نزدیک به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۳۲۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی بلند مدت، حمایت‌های مهم بعدی برای بایننس کوین محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده نزولی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین   ۳۳۷ تا ۳۴۰  دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۴۸ تا ۳۵۰  دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی برای بایننس کوین ۳۶۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۳۰ تا ۳۲۹ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۲۵  دلار  و سپس ۳۲۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۱۰ مرداد (۱ اوت ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته برای رسیدن به محدوده ۳۴۰ دلاری تلاش می‌کرد، در انجام این کار ناموفق بود و تا محدوده ۳۲۷ دلاری افت قیمت را تجربه کرد. در این قیمت اما با برخورد به کف کانال صعودی مورد حمایت قرار گرفت و به روند صعودی بازگشت. به این ترتیب امروز BNB موفق شد از محدوده ۳۴۰ دلاری عبور کند و خودش را به ۳۴۸ دلار برساند. امروز اما بایننس کوین با برخورد به سقف کانال صعودی در محدوده ۳۴۸ دلار متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا کف کانال عقب نشینی کرد. در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۳۴۳ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، BNB در یک کانال صعودی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به مسیر خود ادامه می‌دهد. امروز هم بایننس کوین موفق شد تا محدوده سقف کانال در قیمت ۳۴۸ دلار پیشروی کند اما با برخورد به این محدوده متوقف شد و تا ۳۴۰ دلار در نزدکی کف کانال اصلاحی شد. با این حال بایننس کوین پس از لمس کف کانال حمایت شد و دوباره در مسیر سقف کانال حرکت خود را آغاز کرد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۳۴۶ تا ۳۴۷ دلار میانه کانال قرار دارد. پس از ان محدوده ۳۵۰ دلار و سپس ۳۵۴ تا ۳۵۵ دلار در نزدیکی سقف کانال مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود. در صورت خروج از سقف کانال بایننس کوین این فرصت را دارد تا برای رسیدن به محدوده ۳۶۰ و سپس ۳۸۰ دلار تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۳۴۷ و ۳۵۰ دلار نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

اولین حمایت در مسیر نزولی در محدوده ۳۴۰ دلار و نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد ا صعود اخیر قرار گرفته است. پس از ان محدوده ۳۳۲ تا ۳۲۸ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند. در صورت از دست دادن این محدوده، قیمت‌های ۳۲۲ تا ۳۲۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۱۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در محدوده صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۳ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین   ۳۴۶ تا ۳۴۷  دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۵۰  دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی بایننس کوین ۳۵۴ تا ۳۵۵ و بعد از آن ۳۶۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۴۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۳۲ تا ۳۲۸  دلار  و سپس ۳۲۲ و ۳۲۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

بایننس کوین که روز گذشته موفق به عبور از مقاومت ۳۲۵  دلاری نشده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا ۳۰۵ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت و امروز دوباره خودش را به محدوده ۳۲۵ دلاری رساند. اما باز هم در عبور از این مقاومت ناکام ماند و تا ۳۱۷ دلاری اصلاح شد. در حال حاضر BNB در محدوده ۳۲۳ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم،   BNB در چند روز با مقاومتی در محدوده ۳۲۵ دلار روبرو شد و موفق به عبور از آن نشده است. امروز هم بایننس کوین یکبار دیگر برای عبور از این مانع تلاش کرد ولی تا به این لحظه موفق نشده است.

در حال حاضر BNB از حمایت در محدوده ۳۱۷ دلار برخوردار است. در صورت حفظ این محدوده، این فرصت را دارد تا برای عبور از مانع ۳۲۵ دلار تلاش کند. در صورت تحقق این امر بایننس کوین این شانس را دارد تا برای رسیدن به محدوده ۳۲۸ تا ۳۳۰ و سپس ۳۳۵ و ۳۴۰ دلار تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که BNB موفق به عبور از محدوده ۳۲۵ دلار نشود و حمایت ۳۱۷ دلاری را از دست دهد، حمایت مهم بعدی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در محدوده ۳۱۵ دلار خواهد بود. پس از ان میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۳۱۴ دلار و خط روند صعودی در محدوده ۳۱۳ دلار حمایت‌های بعدی خواهد بود. در صورت از دست دادن این حمایت‌ها بایننس کوین ممکن است تا محدوده ۳۱۰ و ۳۰۵ دلاری پایین کشیده شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دراد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۶۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین   ۳۲۵  دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۲۸ تا ۳۳۰  دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی بایننس کوین ۳۳۵ و ۳۴۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۱۷ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۱۵ تا ۳۱۳  دلار  و سپس ۳۱۰ و ۳۰۵ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.

خرید بایننس کوین

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین ۷ مرداد (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱)

بایننس کوین پس از اینکه روز دوشنبه موفق به حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۳۲۰ دلاری نشد تا مرز ۳۰۰ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در مسیر صعودی قرار گرفت. در این مسیر BNB روز گذشته تا محدوده ۳۱۸ دلاری به پیشروی خود ادامه داد ولی با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز تا محدوده ۳۱۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع از ریزش بیشتر شد تا  BNB این فرصت را پیدا کند تا به مسیر صعودی بازگردد. در زمان نگارش این مطلب بایننس کوین در محدوده ۳۱۴ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد BNB در چند روز اخیر به خوبی از حمایت خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) برخوردار است. امروز هم BNB با برخورد به سطح ۳۱۰ دلاری در نزدیکی خط روند صعودی حمایت شد.

در حال حاضر قیمت درون یک الگوی مثلث متقارن به دام افتاده است و اولین مقاومت ضلع بالای مثلث در محدوده ۳۱۵ تا ۳۱۶ دلاری قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع و خروج از ضلع بالای مثلث مانع بعدی محدوده ۳۲۰ دلاری خواهد بود. پس از آن محدوده ۳۲۸ تا ۳۳۰ دلار مقاومت بعدی محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که بایننس کوین نتواند از محدوده ۳۱۵ تا ۳۱۶ دلاری عبور کند، احتمال بازگشت به سمت ضلع پایین مثلث وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۳۱۲ و سپس ۳۱۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خواهد بود. از دست دادن این حمایت و خروج از ضلع پایین مثلث می‌تواند بایننس کوین را تا محدوده ۳۰۵ و ۳۰۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین روز ۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای بایننس کوین در حال پس گرفتن محدوده خنثی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای بایننس کوین در محدوده ۵۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای بایننس کوین   ۳۱۵  دلار است. بعد از آن مقاومت‌های مهم ۳۲۰ تا ۳۲۵  دلار خواهد بود. سپس مقاومت‌ بعدی بایننس کوین ۳۲۸ تا ۳۳۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای بایننس کوین در محدوده ۳۱۲ و ۳۱۰ دلار قرار دارد. بعد از آن محدوده ۳۰۷ تا ۳۰۵  دلار  و سپس ۳۰۰ دلار حمایت بعدی محسوب می‌شود.