تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۳ مهر (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز ۲۱ سپتامبر در محدوده ۲ تا ۱/۹ دلاری مورد حمایت قرار گرفت حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب ADA در یک کانال صعودی قرار گرفت و در این مسیر روز پنجشنبه به محدوده ۲/۳۵ دلاری هم دست پیدا کرد. هر چند در این محدوده با برخورد به سقف کانال متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. روز گذشته هم کاردانو تحت تاثیر ریزش بازار قرار گرفت و تا محدوده ۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت و در نزدیکی کف کانال کاردانو مورد حمایت قرار گرفت و در مسیر بازگشت به سقف کانال قرار گرفت. امروز و در مسیر صعودی   ADA تا محدوده ۲/۳۸ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از آن نشد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۳۳ دلاری معامله می‌‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA در روزهای اخیر درون یک کانال صعودی قرار گرفت و در طی این کانال موفق شد از محدوده ۲ دلاری تا محدوده ۲/۳۵ دلاری پیشروی کند. هر چند روز پنجشنبه با برخورد به سقف کانال در محدوده ۲/۳۵ دلار متوقف شد و روز جمعه در اثر ریزش بیت کوین، کاردانو هم تا کف کانال در نزدیمی ۲/۱سقوط کرد. ADA حتی محدوده ۲/۰۵ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. در این مسیر با عبور از مقاومت میانه کانال و تثبیت موقعیت بالای آن امروز تا مرز ۲/۳۸ دلاری هم پیشروی کرد. هر چند موفق به عبور از آن نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۲/۳۳ دلاری اولین سطح حمایت کاردانو محسوب می‌شود، درصورتی که این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۲/۳۸ و ۲/۴۰ تا ۲/۴۲ دلار اولین مقاومت خواهد بود و پس از آن سقف کانال در محدوده ۲/۴۵ دلار مانع بعدی محسوب می‌شود. محدوده ۲/۵ و ۲/۶ دلاری هم سطوح مقاومت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۳۸ دلار نشود و حمایت ۲/۳۳ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۳ تا ۲/۲۸ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و میانه کانال اولین سطح حمایت مهم است و پس از آن محدوده ۲/۲۵ تا ۲/۲۲ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد قرار دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۲/۲ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۳۸  دلار است. سپس محدوده ۲/۴۰ تا ۲/۴۲  دلار و پس از آن محدوده ۲/۴۵  و ۲/۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۳۳ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۳ تا ۲/۲۸ دلار و سپس ۲/۲۵ و ۲/۲ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱ مهر (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز گذشته موقعیتش را بالای محدوده ۲ دلاری تثبیت کرد، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۲/۱۰ دلاری و تثبیت موقعیت بالای آن به مسیر صعودی خود ادامه داد. در این مسیر ADA  از محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۲/۲ دلار هم گذشت و خودش را به مرز ۲/۳ دلار رساند. هر چند امروز و در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در نهایت مجبور به عقب نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۲۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA  که در محدوده ۲ تا ۱/۹ دلاری از حمایت خوبی برخوردار بود، پس از لمس این محدوده در روزهای گذشته در نهایت دیروز موفق شد موقعیتش را در این محدوده تثبیت کند. به این ترتیب ADA   این فرصت را پیدا کرد تا دوباره به روند صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی کاردانو از مقاومت‌های مهم در محدوده ۲/۱ و ۲/۲ دلار گذشت و امروز خودش را به مرز ۲/۳ دلار رساند. هر چند این محدوده با مقاومت روبرو شد و در نتیجه در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر کاردانو در محدوده ۲/۲۵ دلاری معامله می‌شود و خط روند صعودی در این محدوده از قیمت دفاع می‌کند. در صورت از دست دادن این محدوده، انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۲/۲ تا ۲/۱۸ دلار در نزدیکی خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شود. در صورت از دست دادن این حمایت، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد در نزدیکی ۲/۱۵ تا ۱/۱۰ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۲/۲ تا ۲/۱۸ دلاری موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم ADA   دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۳ دلاری مقاومت مهمی برای قیمت خواهد بود، پس از آن محدوده ۲/۳۸ تا ۲/۴ و سپس ۲/۵ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند. در صورت عبور کاردانو از محدوده ۲/۵ دلاری و تثبیت موقعیت، قیمت‌های ۲/۶ و ۲/۸ دلاری موانع مهم بعدی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱ مهر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۳  دلار است. سپس محدوده ۲/۳۸ تا ۲/۴۰  دلار و پس از آن محدوده ۲/۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۲۵ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۲ تا ۲/۱۸ دلار و سپس ۲/۱۵ و ۲/۱۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز گذشته در محدوده ۲ دلاری حمایت شد، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۲/۱۸ دلاری هم پیشروی کرد. ADA حتی محدوده ۲/۲ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به عبور از خط روند نزولی نشد و مجور به عقب نشینی شد. در این مسیر کاردانو حمایت ۲/۱ دلاری را از دست داد و تا مرز ۲ تا ۱/۹۸ دلار پایین کشیده شد. کاردانو حتی قیمت ۱/۹ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به محدوده ۲ دلاری بازگشت. ADA که در این قیمت از حمایت خوبی برخوردار است، امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا محدوده ۲/۱۰ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۱۰ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA در یکی دو روز گذشته در محدوده ۲ تا ۲/۲ دلاری در حال نوسان است. روز گذشته هم کاردانو محدوده ۲/۲ دلاری را لمس کرد اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد و در نتیجه تا مرز ۲ دلاری پایین کشیده شد. ADA حتی ۱/۹ دلار را هم لمس کرد اما خیلی زود به محدوده ۲ دلاری بازگشت.

کاردانو با ایجاد پایگاه حمایتی در محدوده ۲ دلاری این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر امروز از محدوده ۲/۰۵ تا ۲/۰۶ دلار گذشت و به محدوده ۲/۱۰ دلاری رسید.

در این قیمت کاردانو با خط روند نزولی روبرو شده است، در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود و موقعیتش را تثبیت کند انتظار داریم خودش را تا محدوده ۲/۱۸ تا ۲/۲ دلاری بالا بکشد. اگر ADA از این مانع مهم عبور کند میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی دیگری در محدوده ۲/۲ دلار وجود دارد که مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۱۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۲/۰۵ دلاری اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن آن محدوده ۲ دلار حمایت مهم برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۹ تا ۱/۸۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۱۰  دلار است. سپس محدوده ۲/۱۸ تا ۲/۲۰  دلار و پس از آن محدوده ۲/۲ تا  ۲/۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۰۵ دلار است  پس از آن محدوده ۲ تا ۱/۹۷ دلار و سپس ۱/۹ تا ۱/۸۸ و ۱/۸ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو روز گذشته با از دست دادن محدوده ۲/۳ دلاری سقوط شدیدی را تجربه کرد تا محدوده ۲ دلاری پایین کشیده شد. ADA حتی محدوده ۱/۹۷ دلاری را هم لمس کرد اما در این محدوده حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. در این مسیر تا محدوده ۲/۱۸ دلاری پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۱/۹۷ دلار عقب نشینی کرد. کاردانو که در این محدوده از حمایت خوبی برخوردار است این بار هم مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب امروز دوباره ADA در مسیر صعودی قرار گرفت و تا محدوده خط روند نزولی پیشروی کرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۱۴ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA روز گذشته همزمان با ریزش بیت کوین، سقوط شدیدی را تجربه کرد و با از دست دادن حمایت‌های ۲/۳ و ۲/۲ دلار به محدوده ۲ دلاری سقوط کرد. کاردانو حتی محدوده ۱/۹۷ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد.

کاردانو با کسب حمایت در محدوده ۲ تا ۱/۹۷ دلار این فرصت را پیدا کرد تا در مسیر اصلاح ارزش از دست رفته قرار بگیرد. به این ترتیب ADA در مسیر صعودی قرار گرفت ولی با خط روند نزولی برخورد کرد و با وجود چندین بار لمس این محدوده موفق به عبور از این محدوده نشده است.

در حال حاضر هم کاردانو خودش را به محدوده ۲/۱۴ دلاری خط روند نزولی  رسانده است و برای عبور از این محدوده تلاش می‌کند. در صورتی که موفق به انجام این کار شود و موقعیتش را بالای خط روند نزولی تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا خودش را به محدوده ۲/۲ دلاری برساند. پس از آن محدوده ۲/۲۵ و ۲/۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که موفق به عبور از خط روند نزولی در محدوده ۲/۱۴ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲/۱۰ تا ۲/۰۸ دلار اولین سطح حمایت است و در صورت از دست دادن آن احتمال بازگشت ADA به محدوده ۲ تا ۱/۹۷ دلاری وجود دارد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا مرز ۱/۹ تا ۱/۸۸ دلار و سپس ۱/۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۱۴  تا ۲/۱۵ دلار است. سپس محدوده ۲/۱۸ تا ۲/۲۰  دلار و پس از آن محدوده  ۲/۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۱۰ تا ۲/۰۸ دلار است  پس از آن محدوده ۲ تا ۱/۹۷ دلار و سپس ۱/۹ تا ۱/۸۸ و ۱/۸ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۲/۴ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و در نتیجه مجبور به عقب نشینی شد. ADA در این مسیر محدوده حمایت ۲/۳ و ۲/۲ دلاری را از دست داد و امروز تا ۲/۱ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده با حمایت روبرو شد و ریزش بشتری را تجربه نکرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۱۵ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند از سد مقاومت ۲/۲ دلاری عبور کند.

تحلیل امروز کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که روز گذشته برای عبور از خط روند نزولی در محدوده ۲/۴ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و با از دست دادن حمایت‌های ۲/۳ و ۲/۲ دلاری امروز تا محدوده ۲/۱ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما کاردانو مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد.

در صورتی که محدوده ۲/۱ دلاری به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم کاردانو در مسیر اصلاح بخشی از ریزش خود قرار بگیرد. در این مسیر محدوده ۲/۱۷ دلاری فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده، قیمت ۲/۲ دلار مانع بعدی است و سپس ۲/۲۵ تا ۲/۲۸ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد سطوح مقاومت بعدی در نظر گرفته می‌شوند. پس از آن خط روند نزولی در محدوده ۲/۳ دلار و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۳۵ دلار سطوح مقاومت بعدی برای کاردانو خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA موفق به عبور از محدوده ۲/۱۷ تا ۲/۲ دلار نشود و حمایت ۲/۱ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲ دلار سطح حمایت بسیار مهم برای کاردانو است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۱/۹ تا ۱/۸۸ و سپس ۱/۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۲۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۱۷  و ۲/۲ دلار است. سپس محدوده ۲/۲۵ تا ۲/۲۸  دلار و پس از آن محدوده  ۲/۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۱ دلار است  پس از آن محدوده ۲ دلار و سپس ۱/۹ تا ۱/۸۸ و ۱/۸ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته برای عبور از محدوده ۲/۴۲ دلاری تلاش می‌کرد با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز تا محدوده ۲/۳۵ دلاری پایین کشیده شد. در محدوده ۲/۳۵ تا ۲/۳۴ دلاری کاردانو توسط خط روند صعودی حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا به روند صعودی بازگردد. امروز و در مسیر صعودی کاردانو موفق شد از سد محدوده ۲/۳۶ دلاری عبور کند و خودش را به خط روند نزولی در محدوده ۲/۳۸ دلاری برساند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۳۸ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA همچنان درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم با لمس محدوده ۲/۴۲ دلاری ضلع بالای مثلث متوقف شد و امروز تا محدوده ۲/۳۵ تا ۲/۳۴ دلاری ضلع پایین مثلث پایین کشیده شد. با این حال توسط ضلع پایین مثلث حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر دوباره خودش را به ضلع بالای مثلث در محدوده ۲/۳۸ دلاری رساند.

در حال حاضر در صورتی که کاردانو موفق به عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۲/۳۸ دلاری شود و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۴۰ و سپس ۲/۴۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده ۲/۴۵ و سپس ۲/۵۰ دلار مقاومت‌های بعدی برای کاردانو خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۳۸ دلاری نشود، احتمال بازگشت به ضلع پایین مثلث وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۳۶ دلار و سپس ۲/۳۵ تا ۲/۳۴ دلار سطوح حمایتی ADA محسوب می‌شوند. در صورت از دست دادن این محدوده، ۲/۳ تا ۲/۲۵ دلار حمایت بعدی خواهد بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا مرز ۲ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۳ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۳۸ دلار است. سپس محدوده ۲/۴۰ تا ۲/۴۲ دلار و پس از آن محدوده  ۲/۴۸ تا ۲/۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۳۶ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۳۵ تا ۲/۳۴ دلار و سپس ۲/۳  و ۲ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز چهارشنبه موفق به عبور از محدوده ۲/۵۸ دلاری نشده بود در مسیر اصلاحی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۲/۳ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده ADA مورد حمایت قرار گرفت و موفق شد به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی کاردانو تا محدوده ۲/۴ دلاری پیشروی کرد و حتی محدوده ۲/۴۴ دلاری را هم لمس کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب زیر محدوده ۲/۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد،  ADA در یک هفته گذشته تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار دارد و امروز تا محدوده ۲/۳ دلاری پایین کشیده شد. کاردانو که پیش از این هم در این قیمت مورد حمایت قرار گرفته بود این بار هم در این قیمت مورد حمایت خریداران قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

در این مسیر از محدوده ۲/۳۵ تا ۲/۳۷ دلار عبور کرد و خودش را به محدوده ۲/۴۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی رساند. در این قیمت کاردانو با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۲/۴ دلاری اولین سطح حمایت برای ADA محسوب می‌شود در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند انتظار داریم به مسیر صعودی باز گردد. در صورتی که این محدوده حمایت از دست برود محدوده ۲/۳۷ تا ۲/۳۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد سطح حمایت بعدی خواهد بود. پس از آن انتظار داریم محدوده ۲/۳۲ تا ۲/۳ دلار  از قیمت دفاع کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۲/۴ دلاری از قیمت دفاع کند و کاردانو به مسیر صعودی بازگردد. محدوده ۲/۴۲ دلاری اولین سطح مقاومت خواهد بود و در صورتی عبور از خط روند نزولی و تثبیت موقعیت بالای آن، محدوده ۲/۴۵ و سپس ۲/۴۸ تا ۲/۵۰ دلار سطح مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده قیمت‌های ۲/۵۵ و ۲/۶ دلار موانع بعدی سد راه صعود کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۴۲ دلار است. سپس محدوده ۲/۴۴۶ تا ۲/۴۵ دلار و ۲/۴۸ تا ۲/۵۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۴۰ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۳۷ تا ۲/۳۵ دلار و سپس ۲/۳ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته در محدوده ۲/۳ تا ۲/۴ دلاری معامله می‌شد بالاخره موفق شد از این محدوده عبور کند و خودش را به مقاومت ۲/۵ دلاری برساند. ADA حتی از محدوده ۲/۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم عبور کرد و تا مرز ۲/۶ دلار پیشروی کرد اما موفق به ادامه روند صعودی نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی کاردانو امروز تا محدوده ۲/۴ دلار عقب نشینی کرد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۴۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA همچنان در محدوده ۲/۲ تا ۲/۸ دلاری در حال نوسان است. روز گذشته هم کاردانو پس از رنج زدن در محدوده ۲/۳ تا ۲/۴ دلار در نهایت موفق شد از این محدوده خارج شود و با عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۵ دلاری خودش را به مرز ۲/۶ دلار رساند. با این حال کاردانو موفق به عبور از این محدوده نشد و امروز دوباره تا محدوده ۲/۴ دلاری اصلاح شد.

در حال حاضر کاردانو درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۴ دلار از قیمت حمایت می‌کند و ضلع بالای مثلث در محدوده ۲/۵ تا ۲/۵۲ دلار اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود.

در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۵ تا ۲/۵۲ دلاری شود و از ضلع بالای مثلث خارج شود انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۲/۶ دلار و سپس ۲/۷ دلار قرار دارد. پس از ان محدوده ۲/۷۵ تا ۲/۸ دلار سقف مستطیل حمایت مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۲/۴۵ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۴ دلار و سپس ۲/۳ تا ۲/۲ دلار  در نزدیکی کف مستطیل حمایت‌های مهم کاردانو محسوب می‌شوند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۲ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۵ تا ۲/۵۲ دلار است. سپس محدوده ۲/۶ تا ۲/۷ دلار و ۲/۷۵ تا ۲/۸ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۴ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۳ تا ۲/۲۰ دلار و سپس ۲ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو مانند یک هفته گذشته همچنان درون یک محدوده مستطیل شکل در حال نوسان است و با لمس محدوده سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. ADA پس از اینکه روز ۱۲ و ۱۳ سپتامبر تا محدوده ۲/۳ دلاری پایین کشیده شده بود در این محدوده حمایت شد و تا محدوده ۲/۵ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این قیمت هم نشد و در روز گذشته هم در محدوده ۲/۳۲ تا ۲/۴۳ دلار در حال نوسان بود. در زمان نگارش این مطلب هم کاردانو در محدوده ۲/۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA در یکی دو روز گذشته در محدوده ۲/۴ دلاری قرار دارد و حر کت خاصی را به سمت مقاومت یا حمایت از آن ندیدیم.

در حال حاضر محدوده ۲/۳ دلاری از قیمت دفاع می‌کند و در صورتی که به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم ADA به سمت محدوده ۲/۵ دلاری حرکت کند. در این محدوده شاهد میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد هستیم که این محدوده را به یک مقاومت مهم تبدیل کرده‌اند. در صورتی که قیمت موفق به عبور از این محدوده شود انتظار داریم کاردانو خومدش را به محدوده سقف مستطیل در نزدیکی ۲/۷۵ تا ۲/۸ دلار برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۵ دلاری نشود و حمایت ۲/۳ دلاری را هم از دست بدهد، کف مستطیل در نزدیکی ۲/۲۵ تا ۲/۲ دلار از قیمت دفاع خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن کف مستطیل می‌تواند کاردانو را تا قیمت‌های ۲ تا ۱/۸۸ دلار پایین بکشد. محدوده ۱/۸۲ تا ۱/۸ دلار هم سطح حمایت مهم بعدی برای کاردانو خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۳ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۵ تا ۲/۵۵دلار است. سپس محدوده ۲/۷۵ تا ۲/۸ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۳ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۲۵ تا ۲/۲۰ دلار و سپس ۲ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که نزدیک به یک هفته است درون یک محدوده مستطیل شکل قرار دارد روز شنبه ۱۲ سپتامبر موفق به لمس سقف مستطیل در محدوده ۲/۷۸ تا ۲/۸ دلاری شد اما در عبور از این مقاومت ناکام ماند و روز گذشته تا محدوده ۲/۳ دلاری پایین کشیده شد. ADA روز گذشته یکبار برای عبور از محدوده ۲/۵ دلاری تلاش کرد اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و دوباره تا ۲/۳ دلار عقب نشینی کرد. کاردانو که به نظر می‌رسد در محدوده ۲/۳ دلاری از حمایت خوبی برخوردار است این حمایت را از دست نداد و امروز خودش را به محدوده ۲/۴ دلاری رسانده است.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه می‌شویم ADA همچانان درون محدوده مستطیل شکل در حال نوسان است. کاردانو که روز شنبه موفق به عبور از سقف مستطیل نشده بود روز گذشته تا مرز ۲/۳ دلار پایین کشیده شد اما در این محدوده با برخورد به خط روند حمایت شد و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

در حال حاضر کادرانو با مقاومت محدوده ۲/۴ دلاری روبرو شده است. در صورت عبور از این محدوده، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۲/۵ و سپس محدوده ۲/۵۵ تا ۲/۶ دلار مقاومت‌های بعدی در مسیر صعودی کاردانو خواهند بود. در صورتی که کاردانو از این محدوده عبور کند این شانس را خواهد داشت تا برای عبور از سقف مستطیل در نزدیکی قیمت ۲/۷۵ تا ۲/۸ دلار تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق بهع بور از محدوده ۲/۴ تا ۲/۵ دلاری نشود، احتمال بازگشت آن به سمت کف مستطیل وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۳ دلار اولین سطح حمایت است و پس از ان محدوده ۲/۲۵ تا ۲/۲۰ دلاری وجود دارد. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن کف مستطیل می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۲ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۴ دلار است و سپس محدوده ۲/۵۰ و  ۲/۵۵ تا ۲/۶ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۷۵ تا ۲/۸ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۳ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۲۵ تا ۲/۲۰ دلار و سپس ۲ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته پس از کسب حمایت در محدوده ۲/۵ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود، خودش را به مرز ۲/۸ دلار نزدیکی کرد اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. ADA با از دست دادن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تا محدوده ۲/۳ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و در محدوده ۲/۳۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA همچنان درون محدوده مستطیل شکل به دام افتاده است و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم کاردانو سقف مستطیل در محدوده ۲/۸ دلاری را لمس کرد اما موفق به عبور از آن نشد و در مسیر کف مستطیل قرار گرفت. در این مسیر ADA حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را از دست داد و تا محدوده ۲/۳ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت خط روند شکسته شده می‌تواند از قیمت دفاع کند، در این صورت انتظار داریم کاردانو به مسیر صعودی بازگردد تا بخشی از ارزش از دست رفته را جبران کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۲/۴ دلاری خواهد بود، پس از آن میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۲/۵۰ دلار مانع مهم بعدی است و در صورت عبور از این مانع، کاردانو فرصت دارد تا خودش را به محدوده ۲/۶ و سپس ۲/۸ دلاری سقف مستطیل برساند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۴ و سپس ۲/۵ دلاری نشود و حمایت ۲/۳ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۲۵ تا ۲/۲ دلار کف مستطیل سطح حمایت مهم برای کاردانو است و در صورت از دست دادن این حمایت و خورج از کف مستطیل احتمال ملاقات دوباره ADA با محدوده ۲ دلار و حتی زیر آن در نزدکی ۱/۹۰ تا ۱/۸۸ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۴ دلار است و سپس محدوده ۲/۵۰ تا ۲/۵۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۶ و ۲/۸ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۳ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۲۵ تا ۲/۲۰ دلار و سپس ۲ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که پس از سقوط روز هفتم سپتامبر درون یک مستطیل قرار گرفته بود، روز دهم سپتامبر پس از لمس کف مستطیل در محدوده ۲/۲۵ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده ۲/۴۸ و سپس ۲/۶ دلاری از سقف مستطیل خارج شود و تا مرز ۲/۸۰ دلار پیشروی کند. هر چند در این قیمت ADA با مقاومت روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر کاردانو امروز تا محدوده ۲/۵ دلاری اصلاح شد و با کسب حمایت در این محدوده، حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۶ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از محدوده سقف مستطیل تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، ADA روز گذشته با عبور از خط روند نزولی درم حدوده ۲/۴۸ تا ۲/۵۰ دلار موفق شد با شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود ادامه بدهد و با عبور از سقف مستطیل در محدوده ۲/۶ دلاری خودش را به نزدیکی ۲/۸ دلاری برساند. با این حال کاردانو موفق به عبور از مقاومت ۲/۷۸ تا ۲/۸ دلاری نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

امروز و در مسیر اصلاحی ADA تا محدوده ۲/۵ دلاری عقب نشینی کرد اما در این محدوده، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از قیمت حمایت کرد تا کاردانو ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا یکبار دیگر شانس خود را برای عبور از سقف مستطیل امتحان کند.

در مسیر صعودی  اولین مقاومت برای کاردانو محدوده ۲/۶ دلار است و  درصورت عبور از آن محدوده ۲/۷۰ و سپس ۲/۸۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۲/۹۵ تا ۳ دلاری مانع مهم بعدی برای ADA محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۶ دلاری نشود و حمایت ۲/۵ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۴ دلاری خط روند شکسته شده سطح حمایت بعدی است و پس از ان ۲/۳ تا ۲/۲۵ دلار کف مستطیل از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد ودر حال بازگشت به محدوده صعودی است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۴ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۶ دلار است و سپس محدوده ۲/۷۰ تا ۲/۸ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۹۵ تا ۳ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۵ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۴ دلار و سپس ۲/۳ تا ۲/۲۵ حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۰ شهریور (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز هفتم سپتامبر تا محدوده ۲ دلاری سقوط کرده بود، خیلی زود به محدوده ۲/۳ دلاری بازگشت. در چند روز گذشته هم در محدوده ۲/۲۰ تا ۲/۶۰ دلاری در حال نوسان است. ADA روز گذشته در محدوده ۲/۶ دلاری سقف مستطیل ریجکت شد و تا محدوده ۲/۳ دلاری پایین کشیده شد. اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۴ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند از خط روند نزولی که با آن درگیر است عبور کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA در چند روز گذشته درون یک مستطیل قرار داشته است و با لمس سطوح سقف و کف مستطیل به حرکت خود ادامه می‌دهد. در این مسیر روز گذشته کاردانو سقف مستطیل را در محدوده قیمت ۲/۶ دلاری لمس کرد و موفق به عبور از ان نشد در نتیجه در مسیر نزولی قرار گرفت و تا کف مستطیل پایین کشیده شد. ADA پس از لمس این محدوده حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است.

در حال حاضر کاردانو در محدوده ۲/۴۲ تا ۲/۴۵ دلار با فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر درگیر است. در صورت عبور از این محدوده، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند نزولی در محدوده ۲/۴۸ تا ۲/۵۰ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که قیمت از این محدوده عبور کند و موقعیتش را بالای خط روند نزولی تثبیت کند انتظار داریم کاردنو یک بار دیگر برای عبور از محدوده ۲/۵۹ تا ۲/۶ دلار شانس خود را آزمایش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۴۵ و سپس ۲/۵ دلاری نشود، انتظار داریم دوباره سمت کف مستطیل حرکت کند. محدوده ۲/۳ تا ۲/۲۵ دلار در محدوده کف مستطیل حمایت مهم قیمت است و در صورت از دست دادن آن باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در صورت خورج از کف مستطیل قیمت‌های ۲/۲۰ و ۲ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای قیمت هستند و پس از ان محدوده ۱/۹۰ تا ۱/۸۸ و سپس ۱/۸۰ تا ۱/۷۵ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۸ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۴۳ تا ۲/۴۵ دلار است و سپس محدوده ۲/۴۸ تا ۲/۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۵۹ تا ۲/۶۰  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۳ تا ۲/۲۵ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۲۰ و ۲ دلار و سپس ۱/۹۰ تا ۱/۸۸ دلار حمایت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو پس از سقوط آزاد روز سه شنبه که حتی تا محدوده ۲ دلاری هم پایین کشیده شده بود، خیلی زود به بالای محدوده ۲/۳ دلاری بازگشت. ADA حتی برای عبور از محدوده ۲/۵ دلاری هم تلاش کرد اما موفق به انجام این کار نشد و روز گذشته تا محدوده ۲/۲۵ دلاری پایین کشیده شد. با این حال کاردانو در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و دوباره برای عبور از مقاومت ۲/۵ دلاری تلاش کرد اما باز هم ناکام ماند تا امروز تا محدوده ۲/۴ دلاری عقب نشینی کند. امروز کاردانو حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موف شد بالاخره از سد مقاومت ۲/۵ دلاری عبور کند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو از سد مقاومت ۲/۶ دلاری هم عبور کرد و تلاش می‌کند موقعیتش را بالای این محدوده تثبیت کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که دو روز گذشته درون یک مثلث صعودی قرار گرفته بود و  با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌داد. روز گذشته هم با لمس محدوده ۲/۵ دلرای ضلع بالای مثلث متوقف شد و امروز تا محدوده ۲/۴ دلاری ضلع پایین مثلث کاهش قیمت را تجربه کرد. امروز و در این محدوده با برخورد به ضلع پایین مثلث حمایت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب کاردانو موفق شد از سد ضلع بالای مثلث در محدوده ۲/۵ دلاری عبور کند و خودش را به بالای ۲/۶ دلار برساند.

در زمان نگارش این مطلب کاردانو قصد تثبیت موقعیت خود بالای محدوده ۲/۶ دلاری را دارد. در صورتی که محدوده ۲/۶ دلاری موفق به حمایت از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی مقاومت بعدی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۶۵ دلار است و پس از آن محدوده ۲/۷۵ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این موانع محدوده ۲/۸۵ تا ۲/۹ دلار سطوح مقاومتی مهم بعدی برای ADA در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۲/۶ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۲/۵۵ و سپس ۲/۵ دلاری پایین کشیده شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۸ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۵ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۶۵ دلار است و سپس محدوده ۲/۷۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۸۰ تا ۲/۸۵ و ۲/۹ تا ۲/۸  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۶ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۵۵ تا ۲/۵ دلاری حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته در محدوده ۲/۸۵ دلاری معامله می‌شد و برای عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و همزمان با ریزش بازار ADA هم ریزش شدیدی را تجربه کرد. در این مسیر با از دست دادن حمایت‌های مهم ۲/۷ و ۲/۵ دلاری تا محدوده ۲/۳ دلار پایین کشیده شد. دم کندل یک ساعته کاردانو حتی مرز ۲ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به محدوده ۲/۳ دلاری برگشت. کاردانو حتی برای عبور از محدوده ۲/۵ دلاری هم تلاش کرد اما با برخورد به مقاومت دوباره مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا محدوده ۲/۲ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما ADA مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲/۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار یک ساعته تغییرات قیمت کاردانو نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA روز گذشته از محدوده ۲/۸۸ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و با ریزش سهمگین بازار، کاردانو هم سقوط آزاد شدیدی را تجربه کرد. به این ترتیب کاردانو تا محدوده ۲/۳ دلاری پایین کشیده شد. هر چند دم کندل مرز ۲ دلار را تجربه کرد اما خیلی زود کاردانو به بالای محدوده ۲/۳ دلاری بازگشت. ADA حتی برای عبور از محدوده ۲/۵ دلاری هم تلاش کرد اما موفق به عبور از آن نشد و امروز تا محدوده ۲/۲ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت کادرانو مورد حمایت قرار گرفت و ریزش بیشتری را تجربه نکرد.

در حال حاضر کاردانو درون یک مثلث قرار دارد که ضلع پایین آن در محدوده ۲/۲ دلار از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم کاردانو به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۴۵ دلار ضلع بالای مثلث مقاومت پیش روی قیمت است و سپس محدوده ۲/۵ دلاری قرار دارد. از آنجایی که فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در این محدوده قرار گرفته است انتظار داریم مقاومت مهمی برای کاردانو باشد. در صورت عبور از این محدوده قیمت‌های ۲/۵۵ تا ۲/۶ و سپس ۲/۷۵ در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته موانع بعدی در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۵۰ دلار نشود و حمایت ۲/۳ تا ۲/۲ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲ دلاری اولین سطح حمایت برای کاردانو محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۱/۹ تا ۱/۸۸ و سپس ۱/۷ تا ۱/۶۵ و ۱/۵ دلار حمایت‌های بعدی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی قرار دارد اما از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۴۵ تا ۲/۵ دلار است و سپس محدوده ۲/۵۵ و ۲/۶۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۷۵ تا ۲/۸  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۳ تا ۲/۲ دلار است  پس از آن محدوده ۲ دلاری قرار گرفته است و سپس ۱/۹ تا ۱/۸۸ و ۱/۷ تا ۱/۶۵ دلار حمایت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز دوم سپتامبر به محدوده ۳/۱ دلاری دست پیدا کرد و سقف قیمتی تازه‌ای را به ثبت رساند در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۲/۸ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده اما ADA مورد حمایت قرار گرفت و روز گذشته حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.  در این مسیر کاردانو موفق شد از سد خط روند نزولی در محدوده ۲/۸۸ دلاری عبور کند و به فاز صعودی برگردد. ADA حتی تا محدوده ۲/۹۵ دلاری هم پیشروی کرد اما در این محدوده با مقاومت برخورد کرد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب کاردانو امروز تا محدوده ۲/۸۸ دلار اصلاح شد و در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۸۹ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از مرز ۲/۹ دلار تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA پس از ثبت قیمت ۳/۱ دلار در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تحت تاثیر یک خط روند نزولی تا محدوده ۲/۸ دلار هم پایین کشیده شد. در این محدوده اما با برخورد به سطح حمایت ریزش بیشتری را تجربه نکرد و حرکت صعودی را آغاز کرد. در این مسیر موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۲/۸۸ دلار عبور کند و با شتاب بیشتری به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند. در این مسیر از سد مقاومت‌ ۲/۹ دلار هم عبور کرد و تا مرز ۲/۵ دلاری به حرکت خود ادامه داد. با این حال در این قیمت به مقاومت برخورد کرد و مجبور به عقب نشینی شد.

امروز کاردانو تا محدوده ۲/۸۸ تا ۲/۸۷ دلاری پایین کشیده شد و با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده ۲/۸۸ دلاری از قیمت دفاع می‌کند در صورتی که به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم کاردانو به روند صعودی باز گردد. در مسیر صعودی محدوده ۲/۹۰ و سپس ۲/۹۳ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، سطوح مقاومت محسوب می‌شوند و پس از ان قیمت ۲/۹۵ دلار مانع بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده انتظار داریم کاردانو را دوباره در محدوده ۳ دلاری ملاقات کنیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۹ دلاری نشود و حمایت ۲/۸۸ دلار را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۸۵ و سپس ۲/۸۲ دلار سطوح حمایتی مهم برای کاردانو خواهند بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۲/۸ تا ۲/۷۸ و ۲/۷۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۵ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار گرفته است
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۸۹ تا ۲/۹۰ دلار است و سپس محدوده ۲/۹۳ و ۲/۹۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۹۹ تا ۳  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۸۸ تا ۲/۸۷ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۸۵  و سپس ۲/۸۲ دلار قرار دارد و سپس ۲/۸ و  ۲/۷۵  دلار قرار دارد.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز دوم سپتامبر با دستیابی به قیمت ۳/۱ دلاری موفق به ثبت بالاترین قیمت تاریخ خود شده بود موفق به عبور از این مانع نشد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر ADA حمایت‌های مهم ۳ و ۲/۹ دلاری را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۲/۸۳ دلاری پایین کشیده شد. کاردانو حتی محدوده ۲/۸ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و به سمت بالا پرتاب شد. امروز کاردانو حتی برای عبور از محدوده ۲/۹ دلاری هم تلاش کرد ولی موفق به عبور از آن نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲/۸۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد  ADA روز اول سپتامبر با عبور از محدوده ۲/۸ دلاری و خط روند نزولی، حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و تا محدوده ۳/۱ دلاری پیشروی کرد. در این قیمت اما کاردانو با مقاومت برخورد کرد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر کاردانو حمایت‌های مهم ۳ و ۲/۹۰ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۲/۸ دلاری پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۲/۸۳ تا ۲/۸ دلاری ناحیه حمایتی برای کاردانو محسوب می‌شوند. در صورت حفظ این حمایت ADA فرصت دارد تا دوباره شانس خود را برای عبور از خط روند نزولی امتحان کند. در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۲/۸۹ تا ۲/۹۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و خط روند نزولی خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن کاردانو می‌تواند ره روند صعودی بازگردد.

در ادامه مسیر صعودی محدوده ۲/۹۲ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند سطح مقاومت بعدی محسوب شود. در صورت عبور از (SMA 100) قیمت‌های ۲/۹۵ و ۲/۹۹ تا ۳ دلاری سطوح بعدی مقاومت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۹۰ دلاری خط روند نزولی نشود و حمایت ۲/۸۳ تا ۲/۸۰ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۷۵ و پس از آن ۲/۷۲ تا ۲/۷ دلار سطوح حمایتی بعدی محسوب می‌شوند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۲/۶۵ تا ۲/۶ و سپس ۲/۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کارانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار گرفته است و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۸۹ تا ۲/۹۰ دلار است و سپس محدوده ۲/۹۲ و ۲/۹۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۹۹ تا ۳  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۸۳ تا ۲/۸ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۷۵  و ۲/۷۲ تا ۲/۷ دلار قرار دارد و سپس ۲/۶۵ تا ۲/۶  دلار قرار دارد.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که اول سپتامبر با لمس محدوده ۲/۷ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود، روز دوم سپتامبر موفق شد با ثبت قیمت ۳/۱۰ سقف قیمتی تازه‌ای را به ثبت برساند. با این حال ADA موفق به عبور از این مقاومت نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر کاردانو امروز تا محدوده ۲/۹ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۹ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA پس از برخورد به محدوده ۳/۱ دلاری با مقاومت مهمی روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر کاردانو حمایت ۳ دلاری را از دست داد و امروز تا ۲/۹ دلار پایین کشیده شد.

امروز در این قیمت ADA با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و فعلا این حمایت را حفظ کرده است.

در حال حاضر کاردانو درون یک مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۲/۹ دلاری از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در صورت حفظ این محدوده، کاردانو این شانس را خواهد داشت تا به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۹۴ تا ۲/۹۵ دلاری ضلع بالای مثلث اولین سطح مقاومت مهم برای کارانو خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم کاردانو به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۳ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مانع مهم بعدی محسوب می‌شود و پس از ان قیمت‌های ۳/۰۵ و ۳/۱ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۹۵ دلاری نشود و ضلع پایین مثلث در محدوده ۲/۹ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در این مسیر محدوده ۲/۸۵ و ۲/۸۰ دلار سطح حمایتی مهم بعدی خواهند بود و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۲/۷ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۹۴ تا ۲/۹۵ دلار است و سپس محدوده ۳ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۳/۰۵ و ۳/۱  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۹ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۸۵ و ۲/۸۰ دلار قرار دارد و سپس ۲/۷۵ تا ۲/۷  دلار قرار دارد.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته درون یک مثلث قرار داشت موفق شد با عبور از محدوده ۲/۸۲ دلاری از ضلع بالای مثلث خارج شود و با پولبک به سطح شکسته شده موقعیتش را تثبیت کند. به این ترتیب ADA در فاز صعودی قرار گرفت و با عبور از مقاومت‌های ۲/۹۵ و ۳ دلار موفق شد امروز به قیمت ۳/۱ دلار دست پیدا کند رکورد قیمتی تازه‌ای را  ثبت کند. با این حال کاردانو در این قیمت با مقاومت روبرو شد و تا محدوده ۳ دلاری عقب نشینی کرد. در حال حاضر هم در همین محدوده ۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA پس از لمس محدوده ۲/۷ دلاری در آخرین روز ماه اوت مورد حمایت خریداران قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو روز گذشته هم با عبور از محدوده ۲/۸ دلاری موفق به خروج از ضلع بالای مثلثی شد که در چند روز گذشته در آن گرفتار شده بود. به این ترتیب ADA این فرصت را پیدا کرد تا با عبور از محدوده ۲/۹۵ و سپس ۳ دلاری خودش را به ۳/۱ دلار برساند. هر چند امروز در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

امروز و در مسیر اصلاحی کاردانو تا محدوده ۳ دلاری پایین کشیده شد اما این محدوده فعلا موفق به دفاع از قیمت شده است. در صورتی که محدوده ۳ دلاری به حمایت خود از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم کاردانو به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

با توجه به اینکه کاردانو به موقعیت کشف قیمت (Price Discovery) رسیده است مقاومت دلاری دیگری برای آن وجود ندارد ولی بر اساس درصدها فیبوناچی می‌تواند قیمت‌های  ۳/۱۵ دلار و سپس ۳/۲۵ و ۳/۳۵ دلار را ایستگاه‌های بعدی در نظر بگیریم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۳ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود و کاردانو این حمایت را از دست بدهد، باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم. در مسیر نزولی محدوده ۲/۹۶ تا ۲/۹۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و سپس ۲/۹۲ تا ۲/۹۰ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده می‌تواند ADA را تا محدوده ۲/۸۵ تا ۲/۸۴ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو ۱۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۶ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۳/۱ دلار است و سپس محدوده ۳/۱۵ و ۳/۲۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۳/۳۵ تا ۳/۴ و ۳/۵ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۳ دلار است  پس از آن محدوده ۲/۹۶ تا ۲/۹۵ دلار قرار دارد و سپس ۲/۹۲ تا ۲/۹  دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۸۵ تا ۲/۸۴ قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۳۰ اوت تا محدوده ۲/۷۰ دلاری پایین کشیده شده بود در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد ADA حتی موفق شد تا محدوده ۲/۸۵ دلاری هم پیشروی کند اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر کاردانو امروز تا محدوده ۲/۷۳ و ۲/۷۲ دلار هم پایین کشیده شد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و توانست تا مرز ۲/۸۰ دلار پیشروی کند. هر چند در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲/۷۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم کاردانو ضلع بالای مثلث را لمس کرد ولی موفق به عبور از آن نشد و امروز تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۲/۷۳ تا ۲/۷۲ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده کاردانو به سطح حمایت برخورد کرد و خودش را تا محدوده ۲/۸۰ دلاری بالا کشید.

در حال حاضر کاردانو برای عبور از این محدوده تلاش می‌کند. در صورتی که موفق به انجام این کار شود و از خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) عبور کند و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم به فاز صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی میانگین متحرک ساده ۱۰۰۰ ساعته در محدوده ۲/۸۲ دلار اولین سطح مقاومت است و پس از آن محدوده ۲/۸۵ و  ۲/۸۸ تا ۲/۹۰ دلار موانع مهم بعدی خواهد بود.   در صورت عبور از این موانه محدوده ۲/۹۵ و سپس ۲/۹۸ تا ۳ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۸۰ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر نشود، احتمال بازگشت به سمت ضلع پایین مثلث وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۷۶ تا ۲/۷۵ دلار اولین حمایت است و پس از آن محدوده ۲/۷۲ تا ۲/۷۰ دلاری در نزدیکی ضلع پایین مثلث سطح حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت مهم انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۲/۶۵ تا ۲/۶۴ و سپس ۲/۶۲ تا ۲/۶۰ دلار سقوط کند. پس از آن محدوده ۲/۵۳ تا ۲/۵ دلاری ایستگاه مهم قیمت در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۰ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۸۰ و ۲/۸۲ دلار است و سپس محدوده ۲/۸۵ و ۲/۸۸ تا ۲/۹۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۹۵ ، ۲/۹۸ تا ۳  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۷۶ تا ۲/۷۵ دلار است  پس از ان محدوده ۲/۷۲ تا ۲/۷۰ دلار قرار دارد و سپس ۲/۶۵ و ۲/۶  دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۵۵ تا ۲/۵۰ قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۹ شهریور (۳۱ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز ۲۷ اوت با برخورد به محدوده ۲/۹۵ دلاری ریجکت شده بود، تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفت و با وجود چندین بار لمس این محدوده موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب ADA امروز تا محدوده ۲/۷ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا ۲/۸۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پیشروی کرد هر چند بار اول موفق به عبور از ان نشد و دوباره مجبور به عقب نشینی شد اما بار دوم از این ناحیه عبور کرد و دوباره خودش را به خط روند نزولی در محدوده ۲/۸۳ دلاری رساند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۸۰ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند تا از خط روند نزولی عبور کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم با لمس محدوده ۲/۸۵ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث ریجکت شد و امروز تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۲/۷ دلار عقب نشینی کرد. با این حال ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع کرد تا کاردانو یکبار دیگر برای عبور از ضلع بالا تلاش کند.

در حال حاضر محدوده ۲/۸۳ دلاری ضلع بالای مثلث اولین سطح مقاومت مهم برای کاردانو محسوب می‌شود. در صورتی که بتواند از سد این مانع عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود، انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۲/۸۵  و سپس ۲/۸۸ تا ۲/۹ دلاری مقاومت‌های بعدی محسوب می‌شود و سپس محدوده ۲/۹۵ و ۳ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو باز هم موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود انتظار داریم به سمت ضلع پایین حرکت کند. در مسیر نزولی محدوده ۲/۸۰ تا ۲/۷۸ دلار اولین سطح حمایت است و پس از آن ضلع پایین مثلث در محدوده ۲/۷۴ تا ۲/۷۳ دلار از قیمت دفاع می‌کند. در صورت از دست دادن این محدوده و خروج از ضلع پایین مثلث باید منتظر کاهش بیشتر قیمت کاردانو باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۷۲ تا ۲/۷۰ دلار و سپس ۲/۶۵ دلار سطوح حمایتی مهم برای کاردانو هستند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ADA را تا محدوده ۲/۵۵ تا ۲/۵ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۹ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۸۳ و ۲/۸۵ دلار است و سپس محدوده ۲/۸۸ تا ۲/۹۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۹۵ و ۳  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۷۴  تا ۲/۷۳ دلار و سپس ۲/۶۵ تا ۲/۶  دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۵۵ تا ۲/۵۰ قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۷ شهریور (۲۹ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۲۳ اوت در عبور از محدوده ۲/۹۵ تا ۲/۹۶ دلاری ناکام مانده بود پس از اصلاح تا محدوده ۲/۵ دلاری حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته دوباره به محدوده ۲/۹۵ دلاری دست پیدا کرد. هرچند باز هم موفق به عبور از آن نشد و امروز تا مرز ۲/۷ دلاری عقب نشینی کرد. در این قیمت ADA توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را امروز آغاز کرد و خودش را به محدوده ۲/۸۴ دلاری در نزدیکی خط روند نزولی رساند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۸۳ دلاری معامله می‌شود و برای عبور از خط روند نزولی تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA همچنان درون کانال صعودی خود در حال حرکت است. روز جمعه هم پس از اینکه کف کانال را لمس کرد خودش را به ۲/۹۵ دلاری سقف قیمتی رساند ولی در عبور از آن ناکام ماند. به این ترتیب کاردانو امروز تا محدوده ۲/۷ دلاری پایین کشیده شد که در این قیمت توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و کف کانال حمایت شد.

اگر با دقت به نمودار قیمت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد در حال حاضر قیمت درون یک مثلث قرار گرفته است که کف کانال به عنوان ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند و خط روند نزولی به عنوان ضلع بالای مثلث مانع از ادامه حرکت صعودی کاردانو می‌شود.

در صورتی که ADA موفق به عبور از محدوده ۲/۸۴ تا ۲/۸۵ دلار شود و از ضلع بالای مثلث عبور کند و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند، انتظار داریم وارد فاز صعودی شود.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۸۸ تا ۲/۹۰ و سپس ۲/۹۵ تا ۲/۹۷ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو خواهند بود. در صورت عبور از این محدوده و شکستن سقف قیمتی انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۳/۰۵ و ۳/۱۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA موفق به عبور از محدوده ۲/۸۴ تا ۲/۸۵ دلار نشود و محدوده ۲/۷۳ تا ۲/۷۰ دلار ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد و از کف کانال خارج شود باید شاهد ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۶۵ و ۲/۶۰، سپس ۲/۵۲ تا ۲/۵۰ دلار سطوح حمایتی مهم برای کاردانو محسوب می‌شوند و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۲/۴۰ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۷ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۸۴ تا ۲/۸۵ دلار است و سپس محدوده ۲/۸۸ تا ۲/۹۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۹۵ تا ۲/۹۷  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۷۳ تا ۲/۷۰ دلار و سپس ۲/۶۵ تا ۲/۶  دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۵۲ تا ۲/۵۰ قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۶ شهریور (۲۸ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که چندین هفته در یک کانال صعودی قرار دارد، روز ۲۳ اوت با برخورد به محدوده ۲/۹۶ تا ۲/۹۷ دلار ریجکت شد و یکی دو روز گذشته به محدوده ۲/۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با برخورد به کف کانال و خط روند صعودی حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. ADA در این مسیر از خط روند نزولی در محدوده ۲/۶ دلار عبور کرد و روند صعودی را با شتاب بیشتری دنبال کرد و تا محدوده ۲/۹۶ دلاری پیشروی کرد اما باز هم موفق به عبور از ان نشد و امروز در مسیر اصلاحی قیمت قرار گرفته است. در زمان نگارش این مطلب فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از قیمت دفاع می‌کند و کاردانو در محدوده ۲/۸۴ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ADA نقریبا از اوایل ماه اوت در یک کانال صعودی قرار دارد و در این مسیر حتی موفق به شکستن سقف تاریخی خود هم شد. با این حال پس از لمس محدوده ۲/۹۶ دلاری در روز ۲۳ اوت مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۲/۵ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت کاردانو با برخورد به کف کانال صعودی حمایت شد تا روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. به این ترتیب با عبور از خط روند نزولی در محدوده ۲/۶ دلار و عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۲/۷۵ دلار دوباره خودش را به سقف قیمتی خود یعنی محدوده ۲/۹۶ دلار رساند. هر چند بازهم در عبور از آن ناکام ماند و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر محدوده فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ دلار در نزدیکی قیمت ۲/۸۵ تا ۲/۸۴ دلار از قیمت دفاع می‌کند. در صورت که این محدوده همچنان به حمایت از قیمت ادامه دهد انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۲/۹۵ تا ۲/۹۶ دلار اولین سطح مقاومت مهم محسوب می‌شود. در صورتی که ADA از این مانع سرسخت عبور کند و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند این فرصت را خواهد داشت تا خودش را به محدوده ۳ دلار برساند. در صورت عبور از این قیمت محدوده ۳/۱ و ۳/۲۵ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو بازهم در عبور از محدوده ۲/۹۵ تا ۲/۹۵ دلار ناکام بماند و حمایت ۲/۸۵ تا ۲/۸۴ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر اصلاحی محدوده ۲/۷۲ تا ۲/۷۰ در محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد محدوده حمایتی بسیار مهم محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن آن محدوده ۲/۶۵ در نزدیکی خط روند صعودی ایستگاه بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۶ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۹۵ تا ۲/۹۶ دلار است و سپس محدوده ۳ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۳/۱ و ۳/۲۵  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۵۸ تا ۲/۸۴ دلار و سپس ۲/۷۲ تا ۲/۷ دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۶۵ قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۴ شهریور (۲۶ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۲۳ اوت به بالای محدوده ۲/۹۵ دلاری هم دست پیدا کرده بود موفق به حفظ موقعیتش نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ADA حمایت‌های مهم در نزدیکی ۲/۸۵ و ۲/۶۵ دلاری را از دست داد و امروز تا محدوده ۲/۵۸ دلار پایین کشیده شد. کاردانو حتی محدوده ۲/۵۳ دلار را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای محدوده ۲/۸۵ دلاری بازگشت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۶۰ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ADA پس از اینکه روز ۲۳ اوت موفق به عبور از محدوده ۲/۹۶ دلاری نشد، تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت‌ مهم در محدوده ۲/۸۵ دلاری وارد فاز نزولی شد. در این مسیر کاردانو چندین بار به خط روند نزولی برخورد کرد اما موفق به عبور از آن نشد و امروز تا محدوده ۲/۵۸ دلاری سقوط کرد.

به نظر می‌رسد کاردانو در محدوده ۲/۶۰ تا ۲/۵۸ دلار از حمایت خوبی برخوردار است. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم کاردانو به مسیر صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۶۴ تا ۲/۶۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر اولین سطح مقاومت برای کاردانو محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۲/۶۸ دلاری خط روند نزولی مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که ADA از این خط روند نزولی عبور کند و موقعیتش را بالای آن تثبیت کند انتظار داریم تا محدوده ۲/۷۵ و ۲/۸۰ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو نتواند از محدوده ۲/۶۵ و ۲/۶۸ دلاری عبور کند و حمایت ۲/۵۸ دلاری را هم از دست بدهد باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۸۲ تا ۲/۵۰ دلار سپس محدوده ۲/۴۵ و ۲/۴۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شوند. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۲/۳۰ تا ۲/۲۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۴ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۶۵ دلار است و ۲/۶۸ و ۲/۷۰ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/۷۵ و ۲/۸۰  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۵۸ دلار و سپس ۲/۵۲ تا ۲/۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن سطوح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۴۵ و ۲/۴۰ دلار  سپس ۲/۳۰ تا ۲/۲۵ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۳ شهریور (۲۵ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و با از دست دادن محدوده ۲/۸۵ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست داد و خارج شد. به این ترتیب در فاز اصلاحی قرار گرفت و تا محدوده ۲/۶۵ دلاری پایین کشیده شد. ADA حتی قیمت ۲/۵۸ دلاری را هم لمس کرد اما خیلی زود به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی در محدوده ۲/۶۵ دلاری بازگشت. کاردانو روز گذشته برای عبور از محدوده ۲/۸۵ دلاری هم تلاش کرد اما در این قیمت با خط روند نزولی برخورد کرد و امروز تا محدوده ۲/۷۲ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۷۳ دلاری معامله می‌شود و هنوز جهت حرکت بعدی آن مشخص نیست.

تحلیل پرایش اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA روز گذشته ضلع پایین مثلثی که درون آن قرار گرفته بود را از دست داد و تا محدوده ۲/۶۵ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده کاردانو توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و خط روند صعودی حمایت شد تا دوباره به مسیر صعودی بازگردد.

در حال حاضر ADA درون یک مثلث بزرگ‌تر قرار گرفته است که ضلع پایین مثلث در محدوده ۲/۷۲ تا ۲/۷۱ دلاری از قیمت دفاع می‌کند و ضلع بالای مثلث در محدوده ۲/۷۸ دلار به عنوان سطح مقاومت مهم در نظر گرفته می‌شود.

در صورتی که ضلع پایین مثلث موفق به دفاع از قیمت شود، انتظار داریم کاردانو برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۲/۷۸ دلار تلاش کند. در صورتی که موفق به شکست این خط روند شود و از ضلع بالای مثلث خارج شود انتظار داریم تا محدوده ۲/۸۰ و ۲/۸۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. پس از ان محدوده ۲/۹۰ تا ۲/۹۲ و ۲/۹۶ دلاری سطوح مقاومتی مهم قبل از رسیدن به مرز ۳ دلار خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشده و ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

محدوده ۲/۷۰ تا ۲/۶۹ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطح حمایت است و سپس ۲/۶۵ دلاری به عنوان حمایت وارد عمل خواهد شد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۲/۶۰ تا ۲/۵۸ دلار و سپس ۲/۵۵ تا ۲/۵۳ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۷۸ دلار است و ۲/۸۰ و ۲/۸۵ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۲/ تا ۲/۹۲ و ۲/۹۶  دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۷۲ دلار و سپس ۲/۷۰ تا ۲/۶۹ دلار قرار دارد، پس از آن سطوح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۶۵ و ۲/۶۰ تا ۲/۵۸ و سپس ۲/۵۵ تا ۲/۵۳ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲ شهریور (۲۴ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که از روز شنبه ۲۱ اوت حرکت صعودی قوی را از محدوده ۲/۴۰ دلاری آغاز کرده بود موفق شد روز گذشته خودش را به مرز ۳ دلاری نزدیک کند. هر چند ADA با برخورد به محدوده ۲/۹۸ دلار متوقف شد و امروز تا محدوده ۲/۸۵ دلاری پایین کشیده شد. کاردانو در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت و تا ۲/۹۲ دلار هم پیشروی کرد اما باز هم به در بسته خورد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲/۹ دلاری معامله می‌شوند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA در چند روز گذشته روز خط روند صعودی قرار دارد و با تکیه بر این حمایت به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت می‌کند. در این مسیر کاردانو از مقاومت‌های مهم ۲/۷۰ و ۲/۸۰ دلاری عبور کند و روز گذشته خودش را به مرز ۳ دلاری رساند. هر چند در این محدوده با مقاومت روبرو شد و با لمس محدوده ۲/۹۸ دلاری مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب امروز ADA تا محدوده ۲/۸۴ تا ۲/۸۳ دلاری اصلاح شد. در این محدوده کاردانو به خط روند حمایتی برخورد کرد و دوباره در مسیر افزایش قرار گرفت و تا محدوده ۲/۹۲ دلار به حرکت خود ادامه دهد.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث قرار گرفته است که محدوده ۲/۸۵ دلاری ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند و محدوده ۲/۹۲ دلار ضلع بالای مثلث اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود.

در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۲/۹۲ دلاری شود و از بالای مثلث خارج شود انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۹۸ تا ۳ دلاری مانع مهم بعدی است و پس از آن محدوده ۳/۰۵ و ۳/۱ دلار ایستگاه‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود و حمایت ۲/۸۵ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد باید منتظر ریزش بیشتر قیمت باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۸۳ و ۲/۸ حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شوند. سپس محدوده ۲/۷۵ تا ۲/۷۰ دلار حمایت بعدی است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۲/۶۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۹۲ دلار است و ۲/۹۸ تا ۳ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۳/۰۵ و ۳/۱ دلاری سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۸۵ دلار و سپس  ۲/۸۳ و ۲/۸ دلار قرار دارد، پس از آن سطوح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۷۵، ۲/۷۰ و  ۲/۶۰ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱ شهریور (۲۳ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته موفق به شکست خط روند نزولی در محدوده ۲/۴۵ دلاری شده بود تا محدوده ۲/۶۵ دلار به حرکت خود ادامه داد. در این محدوده با برخورد به سقف کانال صعودی متوقف شد و تا محدوده قیمتی ۲/۵۲ دلاری اصلاح شد. در این قیمت اما ADA مورد حمایت قرار گرفت تا روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو از سد محدوده ۲/۶۵ دلار و سپس ۲/۷۰ دلار در نزدیکی سقف کانال صعودی گذشت و امروز خودش را به بالای محدوده ۲/۸۵ دلاری رساند. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۸۶ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی به حرکت خود ادامه می‌‌داد، امروز موفق شد با عبور از محدوده ۲/۶۸ تا ۲/۷۰ دلاری سقف کانال را بشکند و از آن خارج شود. کاردانو پس از آن به حرکت خود ادامه داد و تا مرز ۲/۸۸ دلار هم پیشروی کرد. هر چند در این محدوده با مقاومت روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد.

در حال حاضر اولین محدوده حمایت در قیمت ۲/۸۰  تا ۲/۷۸ دلاری و در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر قرار دارد. پس از آن محدوده ۲/۷۰ دلار در نزدیکی سطح شکسته شده و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد سطح حمایت مهم بعدی است. انتظار داریم کاردانو با لمس این محدوده مورد حمایت قرار بگیرد و به روند صعودی بازگردد. اما در صورت از دست دادن این حمایت محدوده ۲/۶۵ و سپس ۲/۶۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۲/۸۰ و سپس ۲/۷۰ دلاری موفق به دفاع از قیمت شوند، کاردانو این فرصت را دارد تا به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۸۸ تا ۲/۹۰ دلار اولین مقاومت مهم است و پس از آن محدوده ۲/۹۸ تا ۳ دلار سطح مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. اگر کاردانو از مرز ۳ دلاری عبور کند مقاومت بعدی برای آن ۳/۱ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱ شهریور

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۷۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۸۸ تا ۲/۹۰ دلار است و ۲/۹۸ تا ۳ دلار مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس محدوده ۳/۱ دلاری سطح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۸۰ تا ۲/۷۸ دلار و سپس  ۲/۷ دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۶۵ و  ۲/۶۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۳۱ مرداد (۲۲ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز نوزدهم اوت حرکت صعودی تازه‌ای را از محدوده ۲ دلاری آغاز کرد موفق شد روز ۲۰ اوت خودش را تا محدوده ۲/۵۸ دلار بالا بکشد. ADA در این محدوده با مقاومت روبرو شد و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب روز گذشته تا محدوده ۲/۴۰ دلار اصلاح شد. در این قیمت اما کاردانو مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد به این ترتیب با عبور از محدوده ۲/۴۵ دلار وارد فاز صعودی شد. در این مسیر امروز  ADA موفق شد تا محدوده ۲/۶۵ دلار پیشروی کند. هر چند موفق به عبور از این محدوده نشد و در زمان نگارش این مطلب کاردانو با قیمت ۲/۶۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که روز گذشته درون یک مثلث با حمایت ۲/۴ تا ۲/۳۸ دلار و مقاومت ۲/۴۵ دلاری قرار گرفته بود، موفق به عبور از این محدوده شد و با خروج از ضلع بالای مثلث وارد روند صعودی شود.

در این مسیر کاردانو از مقاومت‌های مهم در محدوده ۲/۵۳ دلار و سپس ۲/۵۸ دلار گذشت و امروز خودش را به قیمت ۲/۶۵  دلار رساند.

با این حال کاردانو با برخورد به این قیمت متوقف شد و در حال حاضر در مسیر اصلاحی قرار گرفته است. فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر در محدوده ۲/۶ تا ۲/۵۹ دلار اولین سطح حمایتی برای کاردانو محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده نتواند از قیمت دفاع کند محدوده ۲/۵۲ و ۲/۴۸ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد حمایت مهم بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۲/۴۵ و ۲/۴۰ دلار پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو فقط یک اصلاح جزئی را تجربه کند و با برخورد به سطح حمایتی مورد حمایت قرار بگیرد انتظار داریم به روند صعودی باز گردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۲/۶۵ دلار خواهد بود پس از ان محدوده ۲/۷۰ دلار مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورتی که قدرت روند کاردانو به اندازه کافی قوی باشد که از سد ۲/۷ دلاری هم عبور کند انتظار داریم ADA تا محدوده ۲/۸ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۷۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۶۵ دلار است و سپس  ۲/۷۰ دلار است. بعد از آن  ۲/۷۳ تا ۲/۷۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو در محدوده ۲/۸۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۶۰ تا ۲/۲۵۵ دلار و سپس  ۲/۵۰ تا ۲/۴۸ دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۴۵ و  ۲/۴۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۳۰ مرداد (۲۱ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۱۹ اوت حر کت صعودی تازه‌ای را از محدوده  ۲ دلاری آغاز کرده بود موفق شد از سد مقاومت‌های مهم در نزدیکی ۲/۲۰ و ۲/۳۰ دلار عبور کند. روز گذشته هم ADA از محدوده مهم ۲/۳۵ تا ۲/۴۰ دلار عبور کرد و خودش را به مرز ۲/۶۰ دلار نزدیک کرد. هر چند کاردانو در این محدوده متوقف شد تا محدوده ۲/۴ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به سمت شکسته شده حمایت شد و امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و تا ۲/۵۰ دلاری به حرکت خود ادامه داد اما با برخورد به خط روند نزولی بازهم متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲/۴۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد  ADA تقریبا از ۱۰ اوت درون یک کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز ۱۸ و ۱۹ اوت هم کاردانو با لمس کف کانال در محدوده ۲ دلاری حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کرد. در این مسیر ADA از سد مقاومت‌های مهم از  جمله محدوده ۲/۳۵ تا ۲/۴۰ دلاری عبور کرد و موفق شد خودش را به سقف کانال در نزدیکی ۲/۵۹ تا ۲/۶۰ دلاری برساند. کاردانو با برخورد به این سطح متوقف شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در زمان نگارش این مطلب کاردانو یک سطح حمایت در نزدیکی محدوده ۲/۴۰ دلاری از قیمت دفاع می‌کند و با یک مقاومت خط روند نزولی در نزدیکی  ۲/۵۰ دلاری روبرو شده است.

در صورتی که کاردانو از محدوده ۲/۵۰ تا ۲/۵۲ دلاری عبور کند و موقعیتش را بالای خط روند تثبیت کند انتظار داریم به حرکت صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۲/۵۸ تا ۲/۶۰ دلار مقاومت بعدی است و پس از آن قیمت‌های ۲/۶۵، ۲/۷۰ و ۲/۸۰ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو نتواند از سد مقاومت ۲/۵۰ دلاری عبور کند احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی ۲/۴۰ دلاری اولین حمایت محسوب می‌شود و سپس ۲/۳۸ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن این محدوده، فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در نزدیکی ۲/۳۲ تا ۲/۳۰ و ۲/۲۵ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۲/۲۲ تا ۲/۲۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۵۰ تا ۲/۵۲ و سپس  ۲/۵۸ تا ۲/۶۰ دلار است. بعد از آن  ۲/۶۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو در محدوده ۲/۷۰ و ۲/۸۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۴۰ تا ۲/۳۸ دلار و سپس  ۲/۳۲ تا ۲/۳۰ و ۲/۲۵  دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۲۲ و  ۲/۲۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۶ مرداد (۱۷ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز یکشنبه موفق به عبور از محدوده ۲/۲ دلاری نشده بود، روز گذشته هم یکبار دیگر برای عبور از این مقاومت تلاش کرد اما بازهم ناکام ماند تا در مسیر نزولی قرار بگیرد. در این مسیر ADA امروز تا محدوده ۲/۰۵ دلاری پایین کشیده شد اما در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و تا ۲/۱۵ دلار پیشروی کرد. هرچند کاردانو موفق به عبور از این مقاومت نشد و دوباره مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۲/۰۵ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ADA پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۲/۲۰ دلاری نشد در مسیر نزولی قرار گرفت   و درون یک کانال نزولی تا محدوده ۲/۰۵ دلاری پایین کشیده شد. کاردانو حتی محدوده ۲/۰۳ دلار را هم لمس کرد اما خیلی زود به درون کانال برگشت و امروز موفق شد دوباره خودش را به سقف کانال در نزدیکی ۲/۱۴ تا ۲/۱۵ دلاری رساند.

کاردانو با برخورد به سقف کانال مجبور به عقب نشینی شد و دوباره تا محدوده ۲/۰۵ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده شاهد یک خط روند صعودی هستیم که از قیمت دفاع می‌کند. در صورتی که این محدوده همچنان به حمایت خود از قیمت ادامه دهد انتظار داریم ADA دوباره به مسیر صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۰۸ دلاری میانه کانال اولین سطح مقاومت است و پس از آن محدوده ۲/۱۱ تا ۲/۱۲ دلاری دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سقف کانال نزولی مانع مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این ناحیه و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۲/۸ و ۲/۲۰ دلاری به حرکت خود ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۲/۰۵ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

محدوده ۲ تا ۱/۹۸ دلار اولین سطح حمایتی مهم خواهد بود و در صورت از دست دادن آن و سقوط کاردانو به زیر ۲ دلار، محدوده ۱/۹۵ تا ۱/۹۰ دلار می‌تواند سطوح حمایتی مهم بعدی در نظر گرفته شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۰۸ و سپس  ۲/۱۱ تا ۲/۱۲ دلار است. بعد از آن  ۲/۱۸ تا ۲/۲۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو در محدوده ۲/۲۲ و ۲/۲۵ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۰۵ دلار و سپس  ۲ تا ۱/۹۸ دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۱/۹۵ و  ۱/۹۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۵ مرداد (۱۶ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز شنبه با لمس محدوده ۲/۲۵ دلاری ریجکت شد در مسیر نزولی قرار گرفت و روز گذشته تا مرز ۲ دلار پایین کشیده شد. ADA پس از لمس این محدوده حمایت شد و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و خودش را به محدوده ۲/۲۰ دلاری رساند. اما در این قیمت با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و تا ۲/۱۰ دلار اصلاح شد. امروز هم کاردانو با لمس محدوده ۲/۲۰ دلاری دوباره متوقف شد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲/۱۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ADA در یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. امروز هم ADA با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۲/۲ دلار متوقف شد و حالا در مسیر اصلاحی قرار گرفته است.

محدوده ۲/۱۶ تا ۲/۱۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر اولین سطح حمایت برای کاردانو خواهد بود.  سپس ضلع پایین مثلث در محدوده ۲/۱۳ تا ۲/۱۲۵۰ دلار حمایت بعدی است. در صورت از دست دادن این محدوده فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در نزدیکی ۲/۱۱ تا ۲/۱۰ دلار می‌تواند سطح حمایت مهم بعدی باشد.  هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا خط روند صعودی در نزدیکی ۲/۰۵ و ۲ دلار پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۲/۱۶ یا ۲/۱۳ دلار موفق به دفاع از قیمت شوند انتظار داریم کاردانو به روند صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی محدوده ۲/۱۸ تا ۲/۲۰ دلار در نزدیکی ضلع بالای مثلث اولین مقاومت است و در صورتی که ADA موفق به خروج از ضلع بالای مثلث شود انتظار داریم با شتاب بیشتری به روند صعودی خود ادامه دهد. محدوده ۲/۲۵ و ۲/۳۰ دلار و پس از ان ۲/۴۰ دلار سطوح مقاومت مهم بعدی برای کاردانو در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۱۸ تا ۲/۲۰ دلار است. بعد از آن  ۲/۲۴ تا ۲/۲۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو در محدوده ۲/۳ و ۲/۴ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۱۶ تا ۲/۱۵ دلار و سپس  ۲/۱۱ تا ۲/۱۰ دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۲/۰۵ تا ۲ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۴ مرداد (۱۵ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز جمعه در محدوده ۲ دلاری قرار داشت، در نهایت موفق به عبور از این محدوده شد و روز گذشته خودش را تا مرز ۲/۲۵ دلار بالا کشید. با این حال در این محدوده با مقاومت سرسختی روبرو شد و با وجود چندین بار تلاش موفق به عبور از آن نشد. به این ترتیب امروز ADA در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت ۲/۱۸ دلاری و ۲/۱۲ دلاری در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۲/۱۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

با نگاه به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته متوجه خواهیم شد  ADA  که روز پنجشنبه حرکت صعودی قدرتمندی را آغاز کرده بود، موفق شد از سد مقاومت‌های ۱/۹ و ۲ دلاری عبور کند و روز گذشته خودش را به مرز ۲/۲۵ دلار رساند. هر چند موفق به حفظ موقعیتش بالای این محدوده نشد و مجبور به عقب نشینی شد.

در حال حاضر محدوده ۲/۱۰ تا ۲/۰۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ تا ۶۱/۸ درصد محدوده حمایتی مهم برای کاردانو محسوب می‌شود. در صورتی که این محدوده همچنان به دفاع از قیمت ادامه دهد، انتظار داریم دوباره به روند صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین قماومت محدوده ۲/۱۷۵۰ تا ۲/۱۸ دلار است اما مانع مهم تر محدوده ۲/۲۲ تا ۲/۲۵ دلار خواهد بود که پیش از این هم مانع از ادامه روند صعودی قیمت شده بود. درصورت عبور از این محدوده، مقاومت‌های مهم بعدی کاردانو قیمت‌های ۲/۳ و ۲/۴ دلاری خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از موانع بالاسر خود نشود و حمایت ۲/۱۰ تا ۲/۰۵ دلاری را هم از دست بدهد احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۲ دلاری و سپس ۱/۹۵ تا ۱/۹۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده  ۲/۱۷۵۰ تا ۲/۱۸ دلار است. بعد از آن  ۲/۲۲۲ تا ۲/۲۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو در محدوده ۲/۳ و ۲/۴ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۲/۱۰ تا ۲/۰۵ دلار و سپس  ۲ دلار قرار دارد، پس از آن سطح حمایت‌ بعدی در محدوده  ۱/۹۵ تا ۱/۹۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۱ مرداد (۱۲ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز دهم اوت برای عبور از محدوده ۱/۴۹ تا ۱/۵ دلاری تلاش می‌کرد در نهایت موفق به انجام این کار شد و با عبور از این مانع روند صعودی تازه‌ای را آغاز کردو خودش را به مرز ۱/۷ دلاری رساند. ADA روز گذشته هم به حرکت خود ادامه داد و با جهش بیش از ۱۰ درصد خودش را به ۱/۹ دلار رساند. با این حال موفق به عبور از محدوده ۱/۹ دلاری نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفته است. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۷۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم،  ADA روزهای دهم و یازدهم اوت در یک روند صعودی قوی قرار گرفت و بیش از ۲۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در این مسیر کاردانو موفق شد از مقاومت‌های مهم ۱/۵ و ۱/۷ دلاری عبور کند و خودش را به مرز ۱/۹ دلاری برساند. با این حال در عبور از این مانع ناکام ماند و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر کاردانو در یک کانال نزولی قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. در صورتی که قیمت موفق به عبور از سقف کانال شود می‌توانیم یک الگوی پرچم صعودی را در نمودار مشاهده کنیم.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۱/۸۹ تا ۱/۹ دلاری قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده وتثبیت موقعیت بالای آن باید منتظر کاردانوی ۲ دلاری باشیم. مانع بعدی در مسیر صعودی ADA در محدوده ۲/۱۰ دلاری قرار گرفته است.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۷۵ دلاری از دست برود احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی محدوده ۱/۷۱ تا ۱/۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد سطح حمایتی مهم برای کاردانو محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن آن احتمال ریزش بیشتر قیمت تا محدوده ۱/۶۵ و سپس ۱/۶۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو  در محدوده مومنتوم نزولی  قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده 50 قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۸۹ تا ۱/۹۰ دلار است. بعد از آن  ۲ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو در محدوده ۲/۱۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۷۵ و ۱/۷ دلار و سپس  ۱/۶۶ تا ۱/۶۵ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۱/۶۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۰ مرداد (۱۱ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز نهم اوت از محدوده ۱/۵ دلاری ریجکت شده بود تا محدوده ۱/۴۵ دلار پایین کشیده شد، اما در این محدوده با حمایت روبرو شد و روز گذشته روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب با عبور از مقاومت ۱/۴۷ دلاری روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد خودش را به مرز ۱/۶ دلاری برساند. سپس با اصلاح جزئی تا محدوده ۱/۵۴ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت با حمایت روبرو شد و به حرکت صعودی خود ادامه داد و در نهایت روز گذشته موفق به لمس محدوده ۱/۷۰ دلاری شد. امروز هم ADA  به روند صعودی خود ادامه داد و به مرز ۱/۸ دلاری رسید. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۷۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA   که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود موفق شد با عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۵ دلاری روند صعودی پر قدرتی را آغاز کند. در این مسیر کاردانو از سد مقاومت ۱/۵۴، ۱/۶۰ و ۱/۷۰ دلار هم گذشت و امروز به مرز ۱/۸۰ دلار هم دست پیدا کرد.

در حال حاضر کاردانو با مقاومت در محدوده ۱/۸۰ دلار روبرو شده است و در مسیر اصلاحی قرار دارد. در مسر نزولی محدوده ۱/۷۴ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد و ۱/۷۰ دلار اولین سطوح حمایت محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن آن، محدوده ۱/۶۶ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد  حمایت بعدی خواهد بود. در صورت از دست دادن آن محدوده ۱/۶۳ و ۱/۶۰ دلار سطوح حمایتی مهم بعدی هستند. پس از ان محدوده ۱/۵۵ و ۱/۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته ایستگاه‌های بعدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۷۴ و سپس ۱/۶۶ دلار مانع از ریزش بیشتر قیمت شود، انتظار داریم کاردانو به روند صعودی باز گردد.

در مسیر صعودی محدوده ۱/۷۹۵۰ و ۱/۸۰ دلاری اولین سطح مقاومت محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۱/۸۵ و ۱/۹۳ دلار موانع بعدی قیمت پیش از رسیدن کاردانو به مرز ۲ دلار خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو  در محدوده مومنتوم صعودی قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۷۷ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۷۹۵۰ تا ۱/۸۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۸۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۹۰ تا ۱/۹۳  دلار و سپس ۲ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۷۴ و ۱/۷ دلار و سپس  ۱/۶۶ تا ۱/۶۵ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۱/۵۵ و ۱/۵۰  دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۹ مرداد (۱۰ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز هشتم اوت موفق به عبور از محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۴۹ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و در این مسیر تا مرز ۱/۴۰ دلار عقب نشینی کرد. روز گذشته در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت و این فرصت را پیدا کرد تا به روند صعودی بازگردد. در این مسیر ADA روز گذشته از محدوده ۱/۴۲ و ۱/۴۵ دلار گذشت و موفق به لمس محدوده ۱/۵۰ دلاری شد. هر چند باز هم موفق به حفظ موقعیتش بالای این محدوده نشد و دوباره تا محدوده ۱/۴۵ دلاری عقب نشینی کرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۴۶۵۰ دلار معامله می‌شود و تلاش می‌کند از سد مقاومت ۱/۴۷ دلاری عبور کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA که روز گذشته در یک الگوی کنج نزولی قرار گرفته بود در محدوده ۱/۴۰ دلار در نزدیکی کف الگو و خط روند صعودی حمایت شد تا روند صعودی تازه‌ای را آغاز کند. در این مسیر کاردانو نزدیک به ۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و موفق شد از سد مقاومت‌های ۱/۴۲ و ۱/۴۵ دلاری عبور کند و خودش را به ۱/۵۰ دلار برساند.

با این حال در عبور از مقاومت ۱/۵۰ دلار ناکام ماند و امروز تا محدوده ۱/۴۵ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر عقب نشینی کرد.

در حال حاضر کاردانو درون یک مثلث با سطح حمایت در نزدیکی ۱/۴۶ دلار و مقاومت  ۱/۴۷ دلار قرار گرفته است.

در صورتی که بتواند ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۴۷ دلار را بشکند، انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی محدوده ۱/۵۰ تا ۱/۵۱ دلار اولین سطح مقاومت است. پس از آن محدوده ۱/۵۵ دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن کاردانو می‌تواند شانس خود را برای رسیدن به مرز ۱/۶ دلار امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA موفق به عبور از محدوده ۱/۴۷ دلار نشود و محدوده ۱/۴۶ تا ۱/۴۵۸۰ دلار در نزدیکی ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۴۵ و سپس ۱/۴۴ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این محدوده می‌تواند کاردانو را تا ۱/۴۲ و ۱/۴۰ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو  در محدوده مومنتوم نزولی قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۷   دلار است. بعد از آن  ۱/۵۰ تا ۱/۵۱  دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۵۵  دلار و سپس ۱/۶۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۶ تا ۱/۴۵۸۰ دلار و سپس  ۱/۴۵ و ۱/۴۴ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۱/۴۲ و ۱/۴۰  دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۸ مرداد (۹ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته با وجود لمس محدوده ۱/۴۹ دلاری موفق به حفظ موقعیت خود بالای مرز ۱/۴۸ دلار نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر حمایت ۱/۴۵ دلار را از دست داد و تا محدوده ۱/۴۰ دلار پایین کشیده شد. ADA حتی محدوده ۱/۳۹ دلار را هم لمس کرد اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و امروز حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۴۲ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA در روزهای گذشته درون یک کانال صعودی قرار داشت روز گذشته هم با لمس محدوده نزدیکی به سقف کانال در قیمت ۱/۴۹ دلار متوقف شد و مجبور به عقب نشینی شد. در این مسیر کاردانو حمایت میانه کانال در نزدیکی ۱/۴۵ دلار را از دست داد و تا ۱/۴۰ دلار کف کانال صعودی پایین کشیده شد. در این مسیر کاردانو درون یک الگوی کنج نزولی هم قرار گرفت. امروز با لمس محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۳۹ دلار در نزدیکی کف کانال صعودی و کف الگوی کنج مورد حمایت قرار گرفت و حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد.

کاردانو در این مسیر موفق شد از سد محدوده ۱/۴۱۷۰ تا ۱/۴۲ دلاری در نزدیکی سقف الگوی کنج و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند  و خودش را به محدوده ۱/۴۳ دلاری برساند.

در ادامه انتظار داریم قیمت با پولبک به سطح شکسته شده در محدوده ۱/۴۲ تا ۱/۴۱۷۰ دلار به روند صعودی بازگردد.

در ادامه مسیر صعودی محدوده ۱/۴۴۵۰ و ۱/۴۶۵۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و میانه کانال صعودی موانع مهم بعدی محسوب می‌شوند. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم کاردانو بتواند به محدوده ۱/۴۸ و سپس ۱/۴۹ تا ۱/۵۰ دلاری دست پیدا کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از موانع در محدوده ۱/۴۵ دلاری نشود و حمایت محدوده ۱/۴۲ تا ۱/۴۱۷۰ دلار را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی ۱/۴۱ تا ۱/۴۰ دلار کف کانال صعودی حمایت مهم بعدی است و در صورت از دست دادن آن احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۱/۳۶ و ۱/۳۵ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۸ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو  در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۳   دلار است. بعد از آن  ۱/۴۴۵۰ تا ۱/۴۶۵۰  دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۷ تا ۱/۴۸ و سپس ۱/۴۹ تا ۱/۵۰  دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۲ تا ۱/۴۱۷۰ دلار و سپس  ۱/۴۱ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۱/۴۰ تا ۱/۳۹ و پس از آن ۱/۳۶ تا ۱/۳۵ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۷ مرداد (۸ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که همچنان در یک کانال صعودی قرار دارد، روز جمعه با لمس کف کانال در محدوده ۱/۳۶۵۰ دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر روز گذشته موفق شد از میانه کانال در محدوده ۱/۴۳ دلاری عبور کند و با پولبک به سطح شکسته شده خودش را به ۱/۴۸ دلار در نزدیکی سقف کانال برساند. پس از آن ADA در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا میانه کانال اصلاح شد. اما این حمایت را از دست نداد و امروز در یک تلاش دوباره خودش را به مرز ۱/۴۹۵۰ دلاری رساند. با این حال تا به این لحظه موفق به عبور از این محدوده نشد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۴۸ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA همچنان مانند ۱۰ روز گذشته درون کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف آن به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم کاردانو موفق به لمس سقف کانال در محدوده ۱/۴۸ دلاری شد و سپس در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا میانه کانال اصلاح شد. با این حال میانه کانال در نزدیکی ۱/۴۴ تا ۱/۴۳۵۰ دلار از قیمت دفاع کرد و امروز کاردانو دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و خودش را به محدوده ۱/۴۹۵۰ تا ۱/۵ دلار رساند.

در صورتی که کاردانو از این محدوده ۱/۴۹ تا ۱/۵۰ دلاری عبور کند، انتظار داریم به روند صعودی خود تا محدوده ۱/۵۵ و ۱/۶ دلار ادامه دهد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA موفق به عبور از محدوده ۱/۴۹ تا ۱/۵۰ دلاری نشود، احتمال بازگشت به سمت کف کانال وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۱/۴۷ دلار فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعود اخیر است و پس از آن محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۴۵۰ دلار در نزدیکی میانه کانال و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد حمایت مهم بعدی است. در صورتی که این حمایت هم از دست برود، احتمال بازگشت کاردانو به محدوده ۱/۴۰ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و کف کانال وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۷ مرداد

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو  در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۱ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۹  تا ۱/۵۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۵۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱ ۱/۶۰  دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۷ دلار و سپس  ۱/۴۵ تا ۱/۴۴۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌ بعدی در محدوده  ۱/۴۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۶ مرداد (۷ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که در ۱۰ روز اخیر درون یک کانال صعودی قرار دارد با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم با لمس کف کانال در نزدیکی ۱/۳۶ دلار حرکت صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های ۱/۴۲ و ۱/۴۵ دلار امروز خودش را به ۱/۴۶ دلار رساند. در زمان نگارش این مطلب ADA همچنین در محدوده ۱/۴۶ دلاری معامله می‌شود برای رسیدن به مرز ۱/۴۹ تا ۱/۵ دلار تلاش می‌کند.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA نزدیک به ۱۰ روز است که درون یک کانال صعودی قرار دارد و در چند روز اخیر با کسب حمایت از کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. روز گذشته هم با لمس محدوده کف کانال در نزدیکی قیمت ۱/۳۶ دلار حمایت شد و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر از خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلار گذشت و از مقاومت ۱/۴۲ تا ۱/۴۳ دلار هم عبور کرد و امروز موفق شد با عبور از مقاومت ۱/۴۵ دلاری خودش را به ۱/۴۶ دلار برساند.

اگر به نمودار نگاه کنیم متوجه خواهیم شد در حال حاضر قیمت در یک الگوی وج صعودی (Rising Wedge) قرار دارد که سقف آن در محدوده ۱/۴۶ دلار از ادامه روند جلوگیری کرده است. در صورتی که کاردانو موفق به شکست آن نشود احتمال بازگشت به کف وج در محدوده ۱/۴۴ دلاری وجود دارد. البته در این بین شاهد یک حمایت نسبی در محدوده ۱/۴۵ دلاری هستیم.

در صورتی که محدوده ۱/۴۵ و ۱/۴۴ دلاری موفق به دفاع از قیمت شوند، انتظار داریم کاردانو به روند صعودی بازگردد و برای عبور از ۱/۴۶ دلار تلاش کند. در صورت تحقق این امر مانع مهم بعدی محدوده ۱/۴۹ تا ۱/۵۰ دلار خواهد بود. پس از آن محدوده ۱/۵۵ و ۱/۶ دلاری مقاومت‌های مهم بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۴۵ و ۱/۴۴ دلاری موفق به دفاع از قیمت نشوندو قیمت از کف الگو خارج شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در این صورت محدوده ۱/۴۱ تا ۱/۴۰ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر حمایت مهم خواهد بود. در صورت از دست دادن آن محدوده ۱/۳۹ دلاری در نزدیکی خط روند و ۱/۳۸  تا ۱/۳۷۵۰ دلاری کف کانال و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته سطوح حمایتی بعدی در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو  در محدوده مومنتوم صعودی قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۷۱ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۶ دلار است. بعد از آن  ۱/۴۹ تا ۱/۵۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۵۵ و ۱/۶۰  دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۴ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۴۱ تا ۱/۴۰ دلار  و سپس  ۱/۳۹ تا ۱/۳۷۵۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۴ مرداد (۵ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که از روز اول اوت تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار داشت. روز سوم اوت تا محدوده ۱/۲۷ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده ADA مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و روز گذشته خودش را تا محدوده ۱/۳۹ دلاری بالا کشید. با این حال کاردانو در این قیمت با مقاومت روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا ۱/۳۶ دلار پایین کشیده شد. در این قمیت با خط روند صعودی برخورد کرد و در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۷ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که کاردانو پس از لمس محدوده ۱/۲۶ دلاری مورد حمایت قرار گرفت و به  مسیر صعودی بازگشت. در این مسیر ADA با تکیه بر خط روند خودش را تا محدوده ۱/۳۹ دلاری بالا کشید. با این حال در این محدوده با برخورد به خط روند متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

به این ترتیب کاردانو امروز تا محدوده ۱/۳۶ دلار نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد و خط روند صعودی پایین کشیده شد. در حال حاضر محدوده ۱/۳۶ دلاری از قیمت دفاع می‌کند.

در صورتی که این محدوده همچنان از قیمت حمایت کند. انتظار داریم کاردانو به مسیر صعودی بازگردد. در مسیر صعودی مقاومت ADA در نزدیکی ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلاری خط روند قرار گرفته است.  در صورت عبور از این محدوده، قیمت‌های ۱/۴۲ و ۱/۴۵ دلار مقاومت‌های بعدی برای کاردانو محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلاری نشود و حمایت ۱/۳۶ دلاری را هم از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۴۵۰ دلار نزدیک به خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد.  در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۱/۳۲ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ و ۶۱/۸ درصد از صعود اخیر حمایت بعدی است. در صورت ریزش بیشتر احتمال بازگشت کاردانو به محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو  در محدوده نزولی قرار گرفته است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۱ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۴۲ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۵ و ۱/۵۰  دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۶۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۳۲ و ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۳ مرداد (۴ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته از محدوده ۱/۳۲ دلاری ریجکت شده بود تا محدوده ۱/۲۷ دلار پایین کشیده شد. ADA در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر کاردانو موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۰ دلار   عبور کند و تا ۱/۳۸  دلار به پیشروی خود ادامه داد. با این حال کاردانو در عبور از مانع ۱/۳۸ دلار ناکام ماند و امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت و تا ۱/۳۳ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۳ دلاری معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ADA پس از اینکه در روز گذشته تا محدوده ۱/۲۷ دلار پایین کشیده شد. کاردانو حتی محدوده ۱/۲۶ دلاری را هم لمس کرد اما با کسب حمایت در این محدوده به سمت بالا پرتاب شد. در این مسیر کاردانو موفق شد از محدوده ۱/۳۰ دلار خط روند نزولی و همچنین ۱/۳۲ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کند و خودش را به مرز ۱/۳۸ دلار برساند. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد و امروز دوباره در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در مسیر اصلاحی امروز کاردانو تا محدوده ۱/۳۳ دلار در نزدیکی خط روند و همچنین (SMA 100)  پایین کشیده شد و در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت. در صورتی که این محدوده همچنان بتواند از قیمت دفاع کند انتظار داریم کاردانو دوباره به مسیر صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۶ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۳۸ دلار مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که موفق به عبور از این مانع مهم شود محدوده ۱/۴۰ و ۱/۴۲ دلاری ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر صعودی شناخته می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۲ دلار موفق به دفاع از قیمت نشود، محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود. در صورت از دست دادن آن انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۱/۲۷۵۰ تا ۱/۲۷ دلار در نزدیکی خط روند پایین کشیده شود.

در صورت هر گونه ریزش بیشتر احتمال ملاقات کاردانو با محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۹ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۳۵ تا ۱/۳۶ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۳۸ و ۱/۴۰  دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۲ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۳۰ تا ۱/۲۹  دلار  و سپس ۱/۲۷۵۰ تا ۱/۲۷ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۲ مرداد (۳ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز یکشنبه اول اوت از محدوده ۱/۳۹ دلاری ریجکت شد، روز گذشته تا مرز ۱/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. ADA در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در مسیر صعودی قرار گرفت و تا ۱/۳۵ دلار پیشروی کرد. با این حال کاردانو موفق به عبور از این محدوده نشد و دوباره به مسیر نزولی برگشت. این بار کاردانو حمایت خط روند روند صعودی را از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۲۶ دلار سقوط کرد. ADA با لمس این محدوده حمایت شد و از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۲۸ دلار معامله می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن کاردانو

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ADA که روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود، موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و با از دست دادن حمایت ۱/۳۱ دلاری ضلع پایین مثلث را هم از دست داد و از زیر مثلث خارج شد. به این ترتیب روند نزولی قیمت شتاب بیشتری گرفت و کاردانو امروز تا محدوده ۱/۲۶ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما کاردانو مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به محدوده ۱/۲۸ دلار بازگشت.

در صورتی که حمایت ۱/۲۶ دلار همچنان از قیمت دفاع کند، انتظار داریم کاردانو به مسیر صعودی بازگردد.

در حال حاضر محدوده ۱/۲۸ دلار نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر اولین مقاومت برای ADA محسوب می‌شود. سپس محدوده ۱/۳۰ دلاری نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد و همچنین خط روند نزولی مانع مهم بعدی محسوب می‌شود. پس از آن محدوده ۱/۳۱۵۰ تا ۱/۳۲ دلار نزدیک به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته می‌تواند مقاومت بعدی در نظر گرفته شود.

در صورتی که قیمت کاردانو بالای این محدوده تثبیت شود انتظار داریم به روند صعودی تا محدوده ۱/۳۳ و ۱/۳۵ دلار ادامه دهد. البته نباید از وضعیت شاخص قدرت نسبی غافل شویم. برای بازگشت به روند صعودی RSI باید خط روند نزولی که با آن درگیر است را بشکند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که قیمت با برخورد به ۱/۳۰ دلار موفق به عبور از ان نشود احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۱/۲۶ دلار است  و سپس ۱/۲۵ دلار می‌تواند از قیمت دفاع کند. سپس محدوده ۱/۲۰ دلاری ایستگاه مهم کاردانو در مسیر نزولی در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۳۱۵۰ تا ۱/۳۲ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۶ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۵  دلار  و سپس ۱/۲۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۱ مرداد (۲ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو که در یک کانال صعودی قرار داشت روز گذشته برای عبور از محدوده ۱/۳۹ تا ۱/۴ دلاری تلاش می‌کرد موفق به انجام این کار نشد و در مسیر نزولی قرار گرفت. به این ترتیب تا کف کانال در محدوده ۱/۳۳ دلاری پایین کشیده شد. کاردانو حتی این حمایت را هم از دست داد و امروز تا محدوده ۱/۳۰ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ADA با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و به مسیر صعودی باز گشت. کاردانو خیلی زود خودش را به بالای مرز ۱/۳۲ دلاری رساند و تا ۱/۳۵ دلار هم پیشروی کرد اما در این قیمت با مقاومت روبرو شد و در زمان نگارش این مطلب ADA در محدوده ۱/۳۴ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA در چند روز گذشته درون یک کانال صعودی قرار داشت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌دهد. اما روز گذشته یعنی اول اوت با برخورد به سقف کانال در محدوده ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلاری مجبور به عقب نشینی شد و تا کف کانال پایین کشیده شد. کاردانو روز گذشته این حمایت را هم از دست داد و از کف کانال خارج شد. به این ترتیب روند نزولی شتاب بیشتری پیدا کرد و امروز کاردانو تا مرز ۱/۳۰ دلار پایین کشیده شد.

کاردانو که در محدوده ۱/۳۰ دلاری از حمایت خوبی برخوردار بود. در این قیمت مورد حمایت قرار گرفت تا امروز به روند صعودی بازگردد.

همچنین اگر به نمودار کاردانو نگاه کنیم در حال حاضر درون یک مثلث قرار دارد. امروز با برخورد به ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۳۰ دلاری حمایت شد و تا ضلع بالای مثلث تا ۱/۳۵ دلار پیشروی کرد اما موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد و دوباره قیمت به سمت ضلع پایین مثلث کشیده شد.

در حال حاضر اولین حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۳۱  دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سپس ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلاری ضلع پایین  مثلث حمایت مهم بعدی خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر و خروج از ضلع پایین مثلث می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۲۵ دلار پایین بکشد.

در سمت دیگر ماجرا مقاومت مهم برای کاردانو محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار در نزدیکی ضلع بالای مثلث خواهد بود. عبور از این محدوده و خروج از مثلث می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۳۷ دلار و سپس ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلار بالا بکشد.  در صورت عبور از این مانع انتظار داریم کاردانو به روند صعودی خود تا محدوده ۱/۴۴ و ۱/۴۵ دلار ادامه دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۱ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار است. بعد از آن  ۱/۳۷ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۲ تا ۱/۳۱ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۳۰  تا ۱/۲۹ و  دلار  و سپس ۱/۲۵ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۰ مرداد (۱ اوت ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز گذشته در محدوده ۱/۳ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود، روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. به این ترتیب امروز موفق شد خودش را به محدوده ۱/۳۹ دلاری برساند. در این قیمت اما ADA به سقف کانال صعودی برخورد کرد و متوقف شد تا در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. کاردانو امروز تا ۱/۳۵ دلار اصلاح شد. در این محدوده با برخورد به میانه کانال حمایت شد و دوباره به مسیر صعودی بازگشت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۷ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA در یکی دو روز گذشته در کانال صعودی قرار دارد و با لمس سطوح سقف و کف به حرکت خود ادامه می‌دهد. امروز هم کاردانو موفق شد تا محدوده ۱/۳۹ دلاری پیشروی کند اما با برخورد به سقف کانال متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت، در نتیجه تا محدوده ۱/۳۵ دلار اصلاح شد اما با برخورد به میانه کانال حمایت شد و به روند صعودی بازگشت.

در حال حاضر اولین مقاومت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱/۴۴ تا ۱/۴۵ دلار مانع مهم بعدی است و سپس محدوده ۱/۴۹ تا ۱/۵ دلار ایستگاه بعدی قیمت خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو نتواند از محدوده ۱/۳۹ تا ۱/۴ دلاری عبور کند، احتمال بازگشت آن به سمت کف کانال وجود دارد. در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده میانی کانال نزدیک به ۱/۳۶ تا ۱/۳۵ دلار قرار گرفته است. اما حمایت مهمتر فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر در نزدیکی قیمت ۱/۳۴ دلار قرار گرفته است. پس از ان کف کانال نزدیک به ۱/۳۲ دلار می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در صورت از دست دادن حمایت کف کانال احتمال اصلاح قیمت تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی محدوده ۱/۳ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۰ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۴۴ تا ۱/۴۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۸۵۰ تا ۱/۵۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۶ تا  ۱/۳۵ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۳۴ و  سپس ۱/۳۲ و ۱/۳۰ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۹ مرداد (۳‍۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز دوشنبه موفق به عبور از محدوده ۱/۴۰ دلاری نشده بود، تا محدوده ۱/۲۱۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و در چند روز گذشته برای عبور از محدوده ۱/۳۰ دلاری تلاش کرد اما موفق به عبور کامل از این مانع نشد. امروز هم ADA یکبار دیگر برای عبور از این محدوده شانس خود را امتحان کرد اما با لمس محدوده ۱/۳۲ دلاری متوقف شد و تا ۱/۲۸۶۰ دلار عقب نشینی کرد. در حال حاضر کاردانو این حمایت را حفظ کرده است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۳۱ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA در یک مثلث قرار گرفته است و با لمس ضلع‌های بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. امروز هم کاردانو با لمس ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۳۲ دلاری با مقاومت روبرو شد و تا ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۲۸۶۰ دلاری پایین کشیده شد.

در صورتی که ضلع پایین مثلث همچنان از قیمت دفاع کند، کاردانو این فرصت را دارد تا برای عبور از ضلع بالای مثلث تلاش کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۲ تا ۱/۳۳ دلار قرار دارد. عبور از این محدوده و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را به ADA می‌دهد تا برای رسیدن به مقاومت‌های ۱/۳۵ تا ۱/۳۶ دلار و سپس ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلار تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۲ دلاری نشود و حمایت ۱/۲۸۶۰ دلار ضلع پایین مثلث را هم از دست بدهد. احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت بعدی در محدوده ۱/۲۸ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت، امکان بازگشت کاردانو به محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵  دلار و سپس ۱/۲۲ و ۱/۲۰ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۹ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۲ تا ۱/۳۳ دلار است. بعد از آن  ۱/۳۵ و ۱/۳۶ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۳۸ و ۱/۴۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۸۶۰ تا  ۱/۲۸۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۸ و  سپس ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۷ مرداد (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز جمعه با لمس محدوده ۱/۴ دلاری با مقاومت روبرو شده بود تا مرز ۱/۲۱۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی از قیمت حمایت شد و ADA به مسیر صعودی بازگشت. با این حال کاردانو با برخورد به خط روند نزولی موفق به عبور کامل از محدوده ۱/۳۰ دلاری نشد. امروز هم کاردانو در محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار مورد حمایت قرار گرفته است و تلاش می‌کند از خط روند نزولی عبور کند. در زمان نگارش این مطلب ADA در محدوده ۱/۲۷ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو در روزهای گذشته تحت تاثیر خط روند صعودی بوده است که با کسب حمایت از آن به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. همچنین در نمودار قیمت کاردانو شاهد یک خط روند نزولی هستیم که مانع از روند صعودی قیمت شده است.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث قرار دارد و از حمایت در محدوده ۱/۲۶ دلاری برخوردار است. در صورت حفظ این حمایت، کاردانو فرصت دارد تا با عبور از محدوده ۱/۲۸ دلار خط روند نزولی را بشکند. در این صورت ADA می‌تواند برای عبور از محدوده ۱/۳۰ دلاری هم تلاش کند. پس از ان محدوده ۱/۳۳۵۰ و ۱/۳۵ دلار موانع مهم بعدی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۲۸ دلاری نشود، احتمال بازگشت به سمت ضلع پایین مثلث وجود دارد.

ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۲۶۵۰ تا ۱/۲۶ دلار نزدیک به ضلع پایین مثلث اولین حمایت است که از قیمت دفاع خواهد کرد. در صورت از دست دادن این حمایت و خروج از ضلع پایین مثلث، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد. در این صورت محدوده محدوده ۱/۲۲ و ۱/۲۰ دلار ایستگاه‌های بعدی قیمت در مسیر نزولی خواهند بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۷ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده خنثی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۹ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۸ و ۱/۳۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۳۲۵۰ و ۱/۳۳ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۶۵۰ تا  ۱/۲۶ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۲ و  ۱/۲۰ قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز دوشنبه جهش خوبی را تجربه کرده بود، تا محدوده ۱/۴۰ دلاری پیشروی کرد اما موفق به عبور از این مانع نشد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در مسیر اصلاحی کاردانو تا ۱/۲۱۵۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی حمایت شد و در مسیر صعودی قرار گرفت اما با برخودر به خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۱ دلاری متوقف شد. با این حال در محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۴۵۰ دلاری نزدیک به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت و امروز این فرصت را پیدا کرد تا از خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۸ دلار عبور کند. در حال حاضر کاردانو با مقاومت مهم در محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۳۱ دلار روبرو شده است.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA در چند روز گذشته به خوبی روی یک خط روند صعودی قرار دارد و با لمس آن به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. در چند روز گذشته هم کاردانو با یک خط روند نزولی روبرو شده بود و برای عبور از ان تلاش می‌کند. به این ترتیب قیمت درون یک مثلث قرار گرفته بود که بالاخره امروز موفق شد با عبور از محدوده ۱/۲۸ دلاری از آن عبور کند و از ضلع بالای مثلث خارج شود.

در حال حاضر کاردانو با مقاومتی در محدوده ۱/۳۰ دلار روبرو است و در صورتی می‌تواند به قیمت‌های بالاتر فکر کند که از این مانع عبور کند و موقعیتش را تثبیت کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۱/۳۳، ۱/۳۶ و ۱/۴۰ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از مقاومت ۱/۳۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت محدوده ۱/۲۶ دلاری در نزدیکی خط روند شکسته شده و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این محدوده، حمایت بعدی در محدوده ۱/۲۳۵۰ دلار و سپس ۱/۲۱۵۰ دلار خواهد بود.

هر گونه ریزش بیشتر ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار ایستگاه بعدی قیمت در محدوده نزولی خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو‍‍
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۶ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۳۱ دلار است. بعد از آن  ۱/۳۳ و ۱/۳۶ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۶ تا  ۱/۲۵ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۳۵۰ و  ۱/۲۱۵۰ قرار گرفته است سپس ۱/۲۰ و ۱/۱۹ دلار حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته در محدوده ۱/۲۲ دلاری روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرده بود موفق شد با عبور از مقاومت‌های ۱/۲۵، ۱/۳۰ و ۱/۳۵ دلار خودش را به مرز ۱/۴۰ دلار برساند. با این حال در عبور از این مانع ناکام ماند و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب در مسیر اصلاحی ADA روز گذشته حمایت‌های ۱/۳۰  دلاری را از دست داد و تا محدوده ۱/۲۵ دلار پایین کشیده شد. امروز اما کاردانو این حمایت را هم از دست داد و امروز تا ۱/۲۱۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و به روند صعودی بازگشت. در نتیجه در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۲۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA پس از این که در روزهای گذشته با برخورد به خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفته بود، روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و همزمان با جهش قیمتی بیت کوین، کاردانو هم موفق شد با عبور از مقاومت‌های مهم در محدوده ۱/۲۵ و ۱/۳۰ دلار بعد از مدت‌ها به بالای این مقاومت دست پیدا کند. کاردانو حتی موفق به لمس محدوده ۱/۴ دلاری هم شد اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد تا مجبور به عقب نشینی شود.

روز گذشته و در مسیر اصلاحی کاردانو محدوده ۱/۳۰ دلار را از دست داد و تا ۱/۲۵ دلار پایین کشیده شد. امروز اما کارانو حمایت ۱/۲۵ دلاری را هم از دست داد و تا ۱/۲۱۵۰ دلار پایین کشیده شد. در این قیمت اما با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا دوباره در مسیر افزایشی قرار بگیرد.

در حال حاضر کاردانو بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA 100) قرار گرفته است و با مقاومت ۱/۲۵ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از ریزش اخیر روبرو شده است. در صورت عبور از این محدوده، مانع بعدی در محدوده قیمت ۱/۲۹۵۰ تا ۱/۳۰ دلار و نزدیک به فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد قرار دارد. در این محدوده شاهد خط روند شکسته شده هم هستیم و عبور از این مانع می‌تواند برای کاردانو مهم باشد. در صورت عبور از محدوده ۱/۳۰ دلار و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم کاردانو برای رسیدن به محدوده ۱/۳۵ و ۱/۴۰ دلار تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA موفق به عبور از محدوده ۱/۲۵ و سپس ۱/۳۰ دلار نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۱/۲۳۵۰ تا ۱/۲۲۵۰ دلار در نزدیکی (SMA 100) و خط روند صعودی قرار گرفته است. در صورت از دست دادن حمایت، محدوده ۱/۲۱۵۰ و سپس ۱/۲۰ دلار از قیمت دفاع خواهد کرد. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۱۹ و ۱/۱۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۵ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۵ دلار است. بعد از آن  ۱/۲۹۵۰ و ۱/۳۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۳۵ و سپس ۱/۴۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۳۵۰ تا  ۱/۲۲۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۱۵۰ و  ۱/۲۰ قرار گرفته است سپس ۱/۱۹ و ۱/۱۸ دلار حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که در روزهای گذشته موفق به عبور از محدوده ۱/۲۵ دلاری نشوده بود، روز گذشته تا محدوده ۱/۱۹ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما ADA با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت تا دوباره به مسیر صعودی بازگردد. امروز و همزمان با جهش بیت کوین، کاردانو هم روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۱/۲۲۵۰ و سپس ۱/۲۵ دلار به حرکت خود ادامه داد. کاردانو حتی از مقاومت مهم در محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار گذشت و موفق به لمس محدوده ۱/۴۰ دلاری شد، با این حال در عبور از آن ناکام ماند تا مجبور به عقب نشینی شود. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۴ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA پس از اینکه موفق به عبور از سد ۱/۲۵ دلاری نشد در مسیر کاهشی قرار گرفت اما میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۱۹ دلاری به خوبی از قیمت دفاع کرد. امروز هم با جهش قیمتی بیت کوین سایر ارزهای بازار هم واکنش خوبی نشان دادند و کاردانو جهش ۱۵ درصدی را تجربه کرد.

با این که کاردانو امروز از مقاومت مهم در محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار عبور کرد اما در محدوده ۱/۴۰ دلاری با مانع مهم برخورد کرد و حالا در مسیر اصلاحی قرار گرفته است.

در حال حاضر کاردانو در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۴ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۲۳/۶ درصد از صعودی اخیر مورد حمایت قرار گرفته است، در صورتی که این حمایت را حفظ کند، این شانس را خواهد داشت تا دوباره برای عبور از محدوده ۱/۴۰ دلاری تلاش کند. در صورت تحقق این امر محدوده ۱/۴۵ و سپس ۱/۵۰ دلار موانع مهم بعدی خواهند بود. عبور از سد ۱/۵۰ دلار می‌تواند درها به سمت قیمت‌های بالاتر را برای کاردانو باز کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۳۴ دلاری نتواند از قیمت دفاع کند، حمایت مهم بعدی محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلاری خواهد بود که فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد هم در این محدوده قرار گرفته است. انتظار داریم این محدوده از قیمت دفاع کند و کاردانو به مسیر صعودی باز گردد. اما در صورت از دست دادن آن احتمال بازگشت قیمت به محدوده ۱/۲۷ تا ۱/۲۵ و سپس ۱/۲۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۴ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۷۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۴۵ و ۱/۵۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۶ و سپس ۱/۸ تا ۱/۹ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۵ تا  ۱/۳۴ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ قرار گرفته است سپس ۱/۲۷ تا ۱/۲۵ دلار  و ۱/۲۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز جمعه ۲۳ ژوئیه در محدوده  ۱/۱۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و موفق شد روز گذشته تا محدوده ۱/۲۵ دلاری پیشروی کند، هر چند در عبور از آن ناکام ماند و مجبور به عقب نشینی شد. به این ترتیب ADA امروز تا محدوده ۱/۲۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده با برخورد به خط روند صعودی مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۱/۲۲ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ADA در حال حاضر درون یک مثلث قرار گرفته است و برای مشخص شدن جهت حرکت بعدی باید منتظر خروج قیمت از مثلث باشیم.

اولین مقاومت در مسیر صعودی کاردانو محدوده ۱/۲۲۵۰ و سپس ۱/۲۳ دلاری ضلع بالای مثلث محسوب می‌شود. در صورت عبور از این مانع انتظار داریم  ADA بتواند تا محدوده ۱/۲۴۸۰ و ۱/۲۵ دلاری به حرکت خود ادامه دهد. پس از آن محدوده ۱/۲۶ دلاری و سپس ۱/۲۸ تا ۱/۳۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی کاردانو خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA موفق به عبور از موانع ۱/۲۲۵۰ و ۱/۲۳ دلاری نشود، احتمال برگشت به ضلع پایین مثلث وجود دارد. در صورتی که محدوده ۱/۲۱۵۰ تا ۱/۲۱ دلاری هم موفق به دفاع از قیمت نشود و قیمت از ضلع پایین مثلث خارج شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

محدوده ۱/۲۰ دلار و سپس میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۱۹ دلار حمایت مهم بعد خواهد بود. در صورت از دست دادن این محدوده، احتمال ریزش تا محدوده ۱/۱۸۵۰ و ۱/۱۷ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۲۲۵۰ و ۱/۲۳ دلار است. بعد از آن  ۱/۲۴۸۰ تا ۱/۲۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ و سپس ۱/۲۸۵۰ تا ۱/۳۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۰ و  ۱/۱۹ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۱۸۵۰ و ۱/۱۷ است و سپس ۱/۱۵ تا ۱/۱۴۵۰ دلار  قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۲۱ ژوئیه از محدوده ۱/۰۴ دلاری روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرده بود موفق شد روز گذشته تا محدوده ۱/۲۰ دلاری پیشروی کند. البته در این محدوده با مقاومت روبرو شد و تا محدوده ۱/۱۵ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت اما با حمایت خط روند صعودی روبرو شد و امروز تا ۱/۲۲ دلار به حرکت خود ادامه داد. با این حال باز هم در این محدوده با برخورد به سقف کانال یا الگوی وج متوقف شد و در حال حاضر با قیمت ۱/۲۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA در یک الگوی کنج صعودی (Raising wedge) قرار گرفته است و با لمس سطوح سقف و کف الگو به مسیر خود ادامه می‌دهد. امروز هم کاردانو تا محدوده با سقف الگو در محدوده ۱/۲۲ دلار روبرو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت.

در حال حاضر اولین حمایت برای ADA در محدوده ۱/۱۹ و سپس ۱/۱۸۷۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر ( از ۱/۱۵ تا ۱/۲۲ دلار) قرار دارد. سپس محدوده ۱/۱۸ دلاری در نزدیکی کف الگوی حمایت مهم بعدی خواهد بود، از دست دادن حمایت و سقوط به زیر خط روند می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۱۷ و سپس ۱/۱۵ تا ۱/۱۴۵۰ دلار پایین بکشد. انتظار داریم میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در این نقطه از قیمت دفاع کند و دوباره کاردانو به روند صعودی بازگردد. ام در صورت از دست دادن آن محدوده ۱/۱۳ تا ۱/۱۲ و سپس ۱/۱۰ تا ۱/۰۸ دلار حمایت‌های مهم بعدی خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA در قیمت ۱/۱۹ و ۱/۱۸۷۰ دلار مورد حمایت قرار بگیرد این فرصت را دارد تا یکبار دیگر برای عبور از محدوده ۱/۲۰ و ۱/۲۲ دلار تلاش کند. در صورت موفق انتظار داریم کاردانو تا محدوده ۱/۲۴۵۰ تا ۱/۲۵ و سپس ۱/۲۸ تا ۱/۳۰ دلار به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار قیمت کاردانو روز ۲۲ مرداد

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی قرار دارد ولی از قدرت آن کاسته شده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۸ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۲۲ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۲۴۵۰ تا ۱/۲۵ و سپس ۱/۲۸۵۰ تا ۱/۳۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۹ تا ۱/۱۸۷۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۱۷ ، ۱/۱۷۵۰ و ۱/۱۷ است و سپس ۱/۱۵ تا ۱/۱۴۵۰ دلار  قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۲۰ ژوئیه تا محدوده ۱ دلاری پایین کشیده شده بود. در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا روز گذشته یک روند صعودی تازه را آغاز کند. در این مسیر صعودی ADA موفق شد از مقاومت‌های مهم در محدوده ۱/۱ و ۱/۱۲ دلار عبور کند. سپس کاردانو از SMA 100 در محدوده ۱/۱۴ تا ۱/۱۵ دلار هم عبور کرد و به خوبی بالای آن قرار گرفت. به این ترتیب این فرصت را پیدا کرد تا به بالای ۱/۲ دلار هم دست پیدا کند. کاردانو که در مسیر صعودی پرقدرت قرار داشت محدوده ۱/۲۲ دلاری را هم لمس کرد اما موفق به حفظ موقعیتش خود بالای ۱/۲ دلار نشد و امروز در مسیر اصلاحی قرار گرفت. امروز کاردانو تا ۱/۱۵ دلار پایین کشیده شد اما در محدوده ۱/۱۵ دلاری نزدیک به SMA 100 مورد حمایت قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب با قیمتی در محدوده ۱/۱۸ دلار معامله می‌شود.

تگر به نمودار قیمت کاردانو نگاه کنیم به خوبی متوجه می‌شویم ADA پس از اینکه روز گذشته از محدوده ۱/۱۴ تا ۱/۱۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته عبور کرد موفق  شد موقعیتش را بالای این محدوده تثبیت کند و تا ۱/۲ دلاری هم به پیشروی خود ادامه دهد.

در حال حاضر قیمت درون یک مثلث به دام افتاده است. ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۱۸۵۰ دلار اولین مقاومت برای کاردانو محسوب می‌شود. در صورت عبور از آن انتظار داریم ADA به مسیر صعودی خود تا ۱/۲ دلار و سپس ۱/۲۲ دلار ادامه دهد.

در ادامه مسیر مهمترین مقاومت‌های برای کاردانو محدوده ۱/۲۴ تا ۱/۲۵ و سپس ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلا خواهد بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به شکست ضلع بالای مثلث در محدوده ۱/۱۸۵۰ تا ۱/۱۹ دلاری نشود و ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۱۶۵۰ تا ۱/۱۶ دلاری هم از دست بدهد احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در این مسیر اولین حمایت محدوده ۱/۱۵ دلار و سپس ۱/۱۳۵۰ تا ۱/۱۳ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (۱/۰۳ تا ۱/۲۲ دلار) قرار دارد.  در صورت از دست دادن این محدوده مهم احتمال ملاقات دوباره کاردانو با محدوده ۱/۱۰ تا ۱/۰۸ دلار و سپس ۱/۰۵ تا ۱ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۱۸۵۰ دلار است. بعد از آن ۱/۲۰ تا ۱/۲۲ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۲۵ و ۱/۳۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۶۵۰ تا ۱/۱۶ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۱۵ ، ۱/۱۳۵۰ تا ۱/۱۳ دلار سپس ۱/۱۰ دلار  قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۹ تیر (۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته موفق به عبور از محدوده ۱/۱۹ دلاری نشده بود، محدوده ۱/۱۷ دلاری ضلع پایین را از دست داد و تا محدوده ۱/۱۲ دلاری پایین کشیده شد. کارانو اما موفق به حفظ این محدوده هم نشد و امروز با ریزش مجدد تا محدوده ۱/۰۵ دلاری سقوط کرد. در حال حاضر ADA در این محدوده مورد حمایت قرار گرفته است و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار دارد.

اگر به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد کاردانو پس از خروج از ضلع پایین مثلث در روز گذشته، روند نزولی پر شتابی را آغاز کرد و امروز تا محدوده ۱/۰۵ دلاری پایین کشیده شد. در حال حاضر کاردانو در محدوده کف کانال مورد حمایت قرار گرفته است و در صورت حفظ این محدوده فرصت دارد تا در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار بگیرد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۰۷ دلاری در نزدیکی میانه کانال قرار دارد. سپس محدوده ۱/۰۸ و ۱/۰۹ دلار در نزدیکی سقف کانال مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورتی که کاردانو موفق به شکست سقف کانال شود و از آن عبور کند، مقاومت مهم بعدی محدوده ۱/۱۰ تا ۱/۱۲ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است.

عبور از محدوده ۱/۱۲ دلار و تثبیت موقعیت بالای آن این فرصت را به ADA می‌دهد تا برای رسیدن به محدوده ۱/۱۵ و ۱/۱۷ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته تلاش کند.

در سمت دیگر ماجرا اگر کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۰۷ تا ۱/۰۹ دلار سقف کانال نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود خواهد داشت.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۱/۰۵ دلار قرار گرفته است. در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۱/۰۲۵ و ۱ دلار حمایت‌های مهم بعدی محسوب می‌شوند.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار قیمت کاردانو روز ۲۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۲۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۰۷ دلار است. بعد از آن ۱/۰۸ تا ۱/۰۹ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۱۰ تا ۱/۱۲ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۰۵ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۰۲۵ تا ۱ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۸ تیر (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز شنبه حرکت صعودی جدیدی را از محدوده ۱/۱۵ دلار آغاز کرده بود، موفق شد تا ۱/۲۱ دلار به حرکت خود ادامه دهد، اما در این محدوده با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مجبور به عقب نشینی شد و امروز تا محدوده ۱/۱۶ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما ADA با حمایت روبرو شد و تلاش کرد تا از خط روند نزولی در محدوده ۱/۱۹ دلار عبور کند اما باز هم به در بسته برخورد کرد و در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۱۷۵۰ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم ADA در حال حاضر درون یک مثلث قرار گرفته است و با لمس اضلاع بالا و پایین مثلث به حرکت خود ادامه می‌دهد. در حال حاضر اولین حمایت برای کاردانو ضلع پایین مثلث در نزدیکی قیمت ۱/۱۷ دلار قرار دارد. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم دوباره به سمت ضلع بالای مثلث حرکت کند.

در سمیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۱۷۸۰ دلار خواهد بود و سپس محدوده ۱/۱۸ دلار در نزدیکی ضلع بالای مثلث مقاومت مهم محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده و خروج از ضلع بالای مثلث، کاردانو این فرصت را دارد تا برای رسیدن به محدوده ۱/۱۹ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و سپس ۱/۱۹۵۰ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حرکت کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA حمایت ۱/۱۷ دلاری ضلع پایین مثلث را از دست بدهد و از ضلع پایین خارج شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۱/۱۶۵۰ دلار و سپس ۱/۱۶ دلار قرار گرفته است. هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت، احتمال ملاقات مجدد کاردانو با محدوده ۱/۱۵ دلاری وجود دارد.

تحلیل روزانه و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۵ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۱۷۸۰ دلار است. بعد از آن ۱/۱۸ و ۱/۱۸۵۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۱۹ تا ۱/۱۹۵۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۷ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۱۶۵۰ تا ۱/۱۶ و سپس ۱/۱۵ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۷ تیر (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته تا محدوده ۱/۱۵ دلار پایین کشیده شده بود، در این محدوده با حمایت خوبی روبرو شد و این فرصت را پیدا کرد تا دوباره  به روند صعودی بازگردد. در این مسیر ADA روز گذشته تا محدوده ۱/۱۹۵۰ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به خط روند نزولی مجبور به عقب نشینی شد و تا ۱/۱۷ دلار پایین کشیده شد. با این حال امروز کاردانو یک روند صعودی تازه را آغاز کرد و با عبور از محدوده ۱/۱۹ دلار خط روند نزولی را شکست و تا ۱/۲۱ دلار پیشروی کرد. در این محدوده اما با مقاومت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته روبرو شد و در حال حاضر در مسیر اصلاحی قرار دارد و در محدوده ۱/۱۹ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA پس از اینکه در محدوده ۱/۱۵ دلاری مورد حمایت قرار گرفت، روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و امروز تا محدوده ۱/۲۱ لار پیشروی کرد در این محدوده با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و در حال حاضر در مسیر اصلاحی قرار گرفته است.

در صورتی که محدوده ۱/۱۹ تا ۱/۱۸۴۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی از قیمت دفاع کند، انتظار داریم کاردانو به روند صعودی خود ادامه دهد. در این مسیر محدوده ۱/۲۱ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت بعدی خواهد بود. در صورت عبور از ان محدوده ۱/۲۴ دلار و ۱/۲۶ دلار موانع مهم بعدی محسوب می‌شود. سپس در محدوده ۱/۲۸ تا ۱/۳۰ دلار شاهد یک مقاومت بسیار مهم هستیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از مقاومت‌های بالاسر در محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۲۱ دلاری نشود، احتمال اغاز یک روند نزولی تازه وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۰/۱۹ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۰/۱۸۵۰ دلار و بعد از آن ۰/۱۷۵۰ دلار  در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد صعودی اخیر (از ۱/۱۵ تا ۱/۲۱ دلار) می‌تواند حمایت مهم بعدی محسوب شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۰/۱۷ و ۰/۱۵ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده صعودی قرار دارد اما از قدرت مومنتوم کاسته شده است
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۲۱ دلار است. بعد از آن ۱/۲۴ و ۱/۲۶ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۲۸ تا ۱/۳۰ دلار  محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۹ تا ۱/۱۸۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۱۷۵۰ تا ۱/۱۷ و سپس ۱/۱۵ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۶ تیر (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز پنجشنبه موفق به عبور از محدوده مهم ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلاری نشده بود، به مسیر نزولی خود ادامه داد و روز گذشته تا محدوده ۱/۱۶ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده ADA حمایت شد و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت، اما با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۲ دلاری متوقف شد. به این ترتیب کاردانو امروز تا ۱/۱۵ دلار سقوط کرد. با این حال کاردانو امروز با لمس این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا دوباره در مسیر صعودی قرار بگیرد. در زمان نگارش این مطلب ADA در محدوده ۱/۱۷ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم به خوبی متوجه خواهیم شد ADA در روزهای اخیر با خطور روند نزولی درگیر بوده است. روز گذشته هم کاردانو با برخورد به خط روند نزولی در محدوده ۱/۲۲ دلار مجبور به عقب نشینی شد تا روند نزولی آن شتاب بیشتری بگیرد. به این ترتیب با از دست دادن حمایت ۱/۲ دلاری کاردانو امروز تا محدوده ۱/۱۵ دلار سقوط کرد. ADA پس از لمس این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و تا ۱/۱۸ دلار پیشروی کرد اما باز هم با برخورد به خط روند نزولی ریجکت شد.

در حال حاضر محدوده ۱/۱۵ دلاری مهمترین حمایت کاردانو محسوب می شود. در صورتی که این محدوده بتواند از قیمت دفاع کند، انتظار داریم ADA یک بار دیگر شانس خود را برای شکستن خط روند نزولی امتحان کند. در این مسیر محدوده ۱/۱۸ تا ۱/۱۸۵۰ دلاری اولین محدوده مقاومت محسوب می‌شود. سپس محدوده ۱/۱۹۸۰ تا ۱/۲۰ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در این محدوده شاهد یک خط روند نزولی دیگر هم هستیم که در صورت عبور از آن انتظار داریم روند صعودی کاردانو با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

در صورت تحقق این امر محدوده ۱/۲۲ و ۱/۲۳ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA موفق به عبور از محدوده ۰/۱۸ تا ۰/۲۰ دلاری نشود و حمایت۱/۱۵ دلاری را هم از دست دهد، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت‌های مهم بعدی برای کاردانو در نزدیکی ۱/۱۳ تا ۱/۱۲ دلار قرار دارد. سپس محدوده ۱/۱۰ و ۱ دلار ایستگاه مهم قیمت در مسیر نزولی محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده نزولی قرار دارد اما در حال پس گرفتن محدوده صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۱۸ تا ۱/۱۸۵۰  دلار است. بعد از آن ۱/۱۹ تا ۱/۲۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۲۲ تا ۱/۲۳ دلار و بعد از آن ۱/۲۵ و ۱/۳۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۱۵ تا ۱/۱۴۹۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۱۳ تا ۱/۱۲ و سپس ۱/۱ و ۱ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۴ تیر (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته درون یک کانال نزولی قرار گرفته بود، با لمس سطوح سقف و کف کانال به مسیر خود ادامه داد و تا ۱/۲۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده ADA مورد حمایت قرار گرفت و دوباره در مسیر جبران ارزش از دست رفته افتاد. به این ترتیب کاردانو با عبور از مقاومت ۱/۲۳ دلاری از سقف کانال عبور کرد تا روند صعودی آن شتاب بیشتری بگیرد. در ادامه کاردانو از مقاومت ۱/۲۵ دلار هم عبور کرد و موفق به لمس محدوده ۱/۲۹ دلاری شد. با این حال در این محدوده با مقاومت روبرو شد و امروز با لمس دوباره این ناحیه مجبور به عقب نشینی شد. در زمان نگارش این مطلب ADA با از دست دادن حمایت ۱/۲۵ دلاری، در محدوده ۱/۲۳ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، کاردانو روز گذشته با لمس محدوده ۱/۲۰ دلاری یا به عبارت دقیق‌تر محدوده ۱/۱۹۷۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار بگیرد. در این مسیر ADA به خوبی از مقاومت‌ ۱/۲۳ دلاری سقف کانال عبور کند. با شکسته شدن این محدوده، کاردانو این فرصت را پیدا کرد تا با شتاب بیشتری به مسیر خود ادامه دهد و حتی تا محدوده ۱/۲۹ دلار هم پیشروی کرد. در این محدوده اما شاهد یک مقاومت مهم هستیم که ADA با وجود دوبار تلاش برای عبور از ان ناکام ماند تا در مسیر اصلاح قیمت قرار بگیرد. در این مسیر کاردانو حمایت ۱/۲۵ تا ۱/۲۴ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر را از دست داد.

در حال حاضر کاردانو در محدوده ۱/۲۲ تا ۱/۲۱۸۰ دلار از حمایت برخوردار است. در صورت حفظ این حمایت انتظار داریم دوباره به مسیر صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۲۴ تا ۱/۲۵ دلار خواهد بود. سپس محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار مقاومت بسیار مهم برای کاردانو محسوب می‌شود که در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۱/۳۳ و ۱/۳۵ دلار قرار دارند. سپس ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلار ایستگاه مهم بعدی در مسیر صعودی کاردانو محسوب می‌شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA حمایت ۱/۲۲ تا ۱/۲۱۸۰ دلار را از دست بدهد، احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی حمایت مهم بعدی محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۱۹۷۰ دلار است و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا ۱/۱۸ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو ۲۴ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو محدوده صعودی را از دست داده است و در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۴ تا ۱/۲۵  دلار است. بعد از آن ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ دلار و بعد از آن ۱/۳۸ تا ۱/۴۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۲ تا ۱/۲۱۸۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۰ تا ۱/۱۹۷۰ و سپس ۱/۱۹ و ۱/۱۸ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته برای عبور از محدوده ۱/۳۰ دلاری تلاش می‌کرد، موفق به انجام این کار نشد و به روند نزولی خود ادامه داد. به این ترتیب کاردانو در یک کانال نزولی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت ۱/۲۵ دلار، امروز تا محدوده ۱/۲۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال در این محدوده کاردانو مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر در محدوده ۱/۲۱ دلاری معامله می‌شود و تلاش می‌کند به سمت سقف کانال حرکت کند.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، کاردانو روز گذشته محدوده حمایت مهم ۱/۳۰  دلاری را از دست داد و وارد یک کانال نزولی شد. در این مسیر کاردانو حمایت ۱/۲۵ دلار را هم از دست داد و امروز تا کف کانال در محدوده ۱/۲۰ دلار پایین کشیده شد. در حال حاضر این محدوده از قیمت دفاع کرده است. در صورت حفظ این حمایت، ADA این فرصت را دارد تا به سمت سقف کانال حرکت کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۲۱۵۰ دلاری در نزدیکی میانه کانال قرار دارد. پس از ان سقف کانال در محدوده ۱/۲۳۵۰ دلار مقاومت بعدی خواهد بود. پس از آن محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۶ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر مقاومت مهم بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این مانع و تثبیت موقعیت بالای آن،  ADA این فرصت را دارد تا شانس خود را برای عبور از مقاومت مهم ۱/۳۰ دلاری امتحان کند.

اگر به وضعیت شاخص RSI هم دقت کنیم، خواهیم دید در حال حاضر زیر یک خط روند نزولی قرار گرفته است که در صورت شکستن این خط روند می‌تواند به روند صعودی امیدوار باشد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۲۱۵۰ دلار و سپس ۱/۲۳۵۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۱۹دلاری کف کانال خواهد بود. پس از ان محدوده ۱/۱۸ و ۱/۱۶ تا ۱/۱۵ دلار حمایت‌های بعدی خواهند بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو ۲۳ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۱۵۰  دلار است. بعد از آن ۱/۲۳۵۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۲۵ تا ۱/۲۶ دلار و بعد از آن ۱/۳۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۱۸ و سپس ۱/۱۶ تا ۱/۱۵ دلار و  بعد از آن در منطقه ۱ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو روز گذشته از محدوده ۱/۳۷۵۰ دلاری ریجکت شد و با از دست دادن خط روند صعودی در محدوده ۱/۳۵ دلاری وارد فاز نزولی شد. به این ترتیب تا محدوده حمایتی مهم یعنی ۱/۲۹ دلار پایین کشیده شد. پس از حمایت در این محدوده ADA برای جبران ارزش از دست رفته تلاش کرد اما با برخورد به خط روند نزولی متوقف شد و امروز دوباره مسیر نزولی را در پیش گرفت و تا ۱/۲۸۷۰ دلار پایین کشیده شد. با این حال کاردانو همچنان از حمایت خوبی در این محدوده برخوردار است و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۲۹ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA روز گذشته پس از از دست دادن خط روند صعودی در محدوده ۱/۳۵ دلار، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را هم از دست داد و وارد روند نزولی شدیدی شد که قیمت را تا محدوده حمایت محلی ۱/۲۹ تا ۱/۲۸ دلار پایین کشید. در حال حاضر کاردانو همچنان از این حمایت برخوردار است و این فرصت را دارد تا به روند صعودی بازگردد. در مسیر صعودی اما مقاومت مهم خط روند نزولی در نزدیکی ۱/۳۰ دلار قرار گرفته است. در صورت عبور از این مانع، محدوده ۱/۳۲ تا ۱/۳۳ دلار در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت مهم بعدی خواهد بود.

در صورت عبور از این محدوده، انتظار داریم کاردانو را دوباره بالای محدوده ۱/۳۵ دلار ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۰ دلاری نشود، حمایت مهم در محدوده ۱/۲۸۷۰ دلار قرار دارد. در صورت از دست دادن آن، حمایت بعدی در محدوده ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار قرار دارد و هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند ADA را تا محدوده ۱/۲۰ و ۱/۱۹ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو ۲۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۰  دلار است. بعد از آن ۱/۳۲ تا ۱/۳۳ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۳۵ دلار و بعد از آن ۱/۳۷۵۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۲۸۷۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۶ تا ۱/۲۵ دلار و  بعد از آن در منطقه ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ دلار قرار گرفته است.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۱ تیر (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته در محدوده ۱/۳۱۶۰ دلاری مورد حمایت قرار گرفته بود. روند صعودی خوبی را آغاز کرد و موفق شد با عبور از محدوده مقاومتی ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلاری، امروز خودش را به ۱/۳۷۵۰ دلار برساند. اما در روزهای گذشته چندین بار شاهد بودیم قیمت از این محدوده ریجکت شد و موفق به عبور از آن نشده بود. امروز هم همین اتفاق رخ داد و پس از لمس این محدوده در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۴۷۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA در چند روز گذشته روی یک خط روند صعودی قرار دارد و با لمس چندین باره آن به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. همچنین در محدوده ۱/۳۷۵۰ دلار هم شاهد یک محدوده مقاومتی هستیم که قیمت چندین بار از آن ریجکت شده است. از کنار هم قرار دادن این دو شاهد یک مثلث صعودی در نمودار قیمت کاردانو هستیم.

در حال حاضر خط روند صعودی (ضلع پایین مثلث) در محدوده ۱/۳۴۵۰ دلاری از قیمت حمایت می‌کند. در صورت حفظ این محدوده، کاردانو فرصت دارد تا دوباره شانس خود را برای عبور از ۱/۳۷۵۰ دلاری امتحان کند.

در صورت عبور از ضلع بالای مثلث انتظار داریم شاهد جهش خوبی از طرف کاردانو باشیم. اولین مقاومت‌های بعدی در مسیر صعودی کاردانو در محدوده ۱/۴۰ و سپس ۱/۴۲ تا ۱/۴۳ دلار خواهد بود. در صورت عبور از این موانع، احتمال ملاقات دوباره کاردانو با محدوده ۱/۴۵ و ۱/۵۰ دلاری وجود دارد.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۳۴۵۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساده موفق به دفاع از قیمت نشود. احتمال ریزش دوباره قیمت خواهیم بود.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۱/۳۳ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۳۱۶۰ تا ۱/۳۱۵۰ دلار می‌تواند حمایت بعدی محسوب می‌شود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار پایین بکشد.

تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال ۲۱ تیر
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۱ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۵  و ۱/۳۷۵۰ دلار است. بعد از آن ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۲ تا ۱/۴۳ و بعد از آن ۱/۴۵ و ۱/۵۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۴۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۳۳ دلار و سپس و بعد از آن ۱/۳۱۶۰ تا ۱/۳۱۵۰ دلار و حمایت اصلی ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار قرار دارند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۲۰ تیر (۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز جمعه تا محدوده ۱/۲۹ دلاری پایین کشیده شده بود. در این محدوده با برخورد به سطح حمایت مهم، مورد استقبال خریداران قرار گرفت و تا ۱/۳۷ دلار پیشروی کرد. با این حال موفق به عبور از این مانع نشد و روز شنبه دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت و تا ۱/۳۱ دلار کاهش قیمت را تجربه کرد. در این قیمت باز هم از ADA حمایت شد تا امروز دوباره به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند. در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۳۳ دلاری معامله می‌شود و برای شکستن خط روند نزولی تلاش می‌کند.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، ADA درون یک الگوی مثلث قرار گرفته است که ضلع پایین آن در محدوده ۱/۳۱ دلار از قیمت دفاع می‌کند. در صورت حفظ این حمایت کاردانو این فرصت را خواهد داشت تا برای عبور از ضلع بالای مثلث تلاش کند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۴۵۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی (ضلع بالای مثلث) قرار دارد. در صورت عبور از آن محدوده ۱/۳۵ و سپس ۱/۳۶ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مقاومت بعدی خواهد بود. در صورت عبور از این مانع انتظار داریم کاردانو را در محدوده ۱/۳۷۵۰ دلار و سپس ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلار ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که ADA موفق به عبور از محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۴۵۰ دلار نشود، احتمال کاهش قیمت به سمت ضلع پایین مثلث یعنی محدوده ۱/۳۳ دلاری وجود دارد.

در صورت از دست دادن آن و خروج از ضلع پایین مثلث، حمایت بعدی در محدوده ۱/۳۱۵۰ تا ۱/۳۱ دلاری قرار گرفته است. در صورت ریزش بیشتر و از دست دادن این حمایت، محدوده حمایت اصلی برای کاردانو در قیمت ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۲۰ تیر

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۳ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۴  تا ۱/۳۴۵۰ دلار است. بعد از آن ۱/۳۵ و ۱/۳۶ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۳۷۵۰ و بعد از آن ۱/۳۹ تا ۱/۴۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۳ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۳۱۵۰ تا ۱/۳۱ دلار و سپس و بعد از آن ۱/۳۰ و ۱/۲۹ دلار قرار دارند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۹ تیر (۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز چهارشنبه موفق به عبور از محدوده ۱/۴۴ دلاری نشده بود، در نهایت مجبور به عقب نشینی شد و با از دست دادن حمایت‌های ۱/۳۸ و ۱/۳۴ دلاری به زیر محدوده ۱/۳۰ دلار سقوط کرد. کاردانو حتی محدوده ۱/۲۸۸۰ دلار را هم لمس کرد، اما در این محدوده با برخورد به یک حمایت مهم، از قیمت دفاع شد و دوباره در روند صعودی قرار گرفت. به این ترتیب ADA تا محدوده ۱/۳۷۵۰ دلاری هم به پیشروی خود ادامه داد، اما موفق به عبور از آن نشد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۴ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو با از دست دادن محدوده ۱/۳۰ دلاری و لمس محدوده ۱/۲۸۸۰ دلار با حمایت خوبی روبرو شد و به سمت بالا پرتاب شد. در این مسیر موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۳ دلاری عبور کند و به محدوده ۱/۳۷۵۰ دلاری برسد. در این محدوده اما شاهد یک مقاومت مهم هستیم که مانع از ادامه روند صعودی کاردانو شد.

در حال حاضر ADA درون یک مثلث قرار با مقاومت ۱/۳۵ دلاری گرفته است، در صورت عبور از آن محدوده ۱/۳۷۵۰ دلاری و سپس ۱/۳۸ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مانع مهم بعدی برای کاردانو خواهد بود. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم ADA بتواند به محدوده ۱/۴۰ و ۱/۴۲ دلار بازگردد. مقاومت‌های بعدی در مسیر صعودی کاردانو در ۱/۴۴ تا ۱/۴۵ و سپس ۱/۴۹ تا ۱/۵۰ دلار قرار دارند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از مقاومت‌های ۱/۳۵ و ۱/۳۷۵۰ دلاری نشود، احتمال آغاز یک روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۳۳ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر ( از ۱/۲۸۵۰ تا ۱/۳۷۵۰ دلار) و ضلع پایین مثلث حمایت مهم خواهد بود. از دست دادن آن و خروج از ضلع پایین مثلث می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۳۲ دلار و سپس ۱/۳۰ دلار پایین بکشد. در محدوده ۱/۲۹۵۰ تا ۱/۲۸۵۰ دلاری شاهد یک حمایت مهم هستیم که پیش از این هم مانع از ریزش بیشتر قیمت شده بود. در صورت ریزش بیشتر و از دست دادن آن احتمال ملاقات کاردانو با قیمت‌های ۱/۲۴ و ۱/۲۰ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۹ تیر

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۴ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۵  و ۱/۳۷۵۰ دلار است. بعد از آن ۱/۳۸ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۰ و بعد از آن ۱/۴۲ و ۱/۴۴ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۳ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۳۲ دلار و سپس و بعد از آن ۱/۳۰ و ۱/۲۸ دلار قرار دارند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۷ تیر (۸ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز گذشته موفق به عبور از مقاومت ۱/۴۴ دلاری نشده بود، روند اصلاحی را در پیش گرفت و چهارشنبه را در محدوده ۱/۴۰ دلاری به پایان برد. امروز هم کاردانو با از دست دادن حمایت ۱/۴۰ دلاری و خروج از ضلع پایین مثلثی که درون آن به دام افتاده بود به روند نزولی خود ادامه داد  و حمایت‌های ۱/۳۹ و ۱/۳۶ دلاری را از دست داد و تا ۱/۳۴ دلار به پایین کشیده شد. در این محدوده اما مورد حمایت قرار گرفت و در مسیر جبران ارزش از دست رفته قرار گرفت. به این ترتیب در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۶۷۰ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار ۱ ساعته تغییرات قیمت کاردانو نگاه کنیم، کاردانو که چند روز گذشته درون یک مثلث قرار گرفته بود با لمس ضلع‌های بالا و پایین به حرکت خود ادامه داد. روز گذشته هم با برخورد به مقاومت ۱/۴۴ دلاری در نزدیکی ضلع بالای مثلث متوقف شد و به سمت ضلع پایین در محدوده ۱/۴۰ دلار حرکت کرد. اما این بار محدوده ۱/۴۰ دلاری از قیمت دفاع نکرد تا کاردانو با از دست دادن حمایت‌های ۱/۳۹ و ۱/۳۶ دلار تا ۱/۳۴ دلار پایین کشیده شود. اما در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت و خیلی زود به محدوده ۱/۳۶ دلاری بازگشت.

در حال حاضر کاردانو از حمایت ۱/۳۶ دلار برخوردار است و در صورتی که این محدوده از قیمت دفاع کند، انتظار داریم کاردانو بخشی از ارزش از دست رفته خود را جبران کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۳۷۵۰ دلار در نزدیکی خط روند نزولی دیده می‌شود. پس از آن مقاومت ۱/۳۸ دلاری قرار دارد اما مقاومت مهمتر نزدیکی به ۱/۳۹ دلار یعنی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر (از ۱/۴۳۹۰ تا ۱/۳۴۲۷ دلار) قرار دارد. در صورت عبور از این مانع، انتظار داریم کاردانو را در محدوده ۱/۴۰ تا ۱/۴۱ دلاری مشاهده کنیم.  سپس محدوده ۱/۴۲ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و ۱/۴۴ دلار مقاومت‌های مهم بعدی کاردانو خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۷۵۰ تا ۱/۳۸ دلار نشود و حمایت ۱/۳۶ دلاری را هم از دست بدهد، باید منتظر ادامه روند نزولی باشیم.

در مسیر نزولی اولین حمایت محدوده ۱/۳۴ دلاری قرار دارد. سپس محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۲  دلار می‌تواند در نقش حمایت کننده وارد شود.  پس از آن محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلاری حمایت‌های اصلی کاردانو را تشکیل می‌دهد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۷ تیر

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم نزولی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۳۲ قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۷۵۰ تا ۱/۳۸ دلار است. بعد از آن ۱/۳۹ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌‌های مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۰ و بعد از ان ۱/۴۲ و ۱/۴۴ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۶ و بعد از آن ۱/۳۴ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده ۱/۳۳ تا  ۱/۳۲ دلار و سپس ۱/۳۱ و بعد از آن ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلار قرار دارند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۶ تیر (۷ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که در چند روز گذشته درون یک مثلث به دام افتاده است، با لمس اضلاع بالا و پایین به مسیر خود ادامه  می‌دهد. روز گذشته هم کاردانو با لمس محدوده ۱/۴۵ دلاری ضلع بالا مجبور به عقب نشینی شد و تا محدوده ۱/۳۹ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده و با برخورد به ضلع پایین مثلث مورد حمایت قرار گرفت و روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد. در این مسیر امروز کاردانو موفق شد از خط روند نزولی در محدوده ۱/۴۱ دلاری عبور کند و تا ۱/۴۴ دلار به پیشروی خود ادامه داد اما با برخورد به ضلع بالای مثلث بزرگتر متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۴۲۲۴ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار تغییرات قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد، کاردانو همچنان درون یک مثلث به دام افتاده است. امروز هم کاردانو با لمس ضلع پایین مثلث در محدوده ۱/۳۹ دلار به سمت ضلع بالا پرتاب شد  و از مقاومت‌های ۱/۴۲ و ۱/۴۲ دلاری گذشت اما موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشد تا دوباره در مسیر اصلاحی قرار بگیرد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۲ دلار و در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، خط کیجونسن و کف ابر کومو قرار دارد. پس از آن فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۱/۳۸۸۸ تا ۱/۴۴۱۵ دلار) در محدوده ۱/۴۱۵۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. انتظار داریم قیمت در این محدوده ۱/۴۲ تا ۱/۴۱۵۰ دلاری مورد حمایت قرار بگیرد و دوباره شاهد روند صعودی باشیم. اما در صورتی که این حمایت از دست برود، محدوده ۱/۴۱ تا ۱/۴۰۵۰ دلار در نزدیکی ضلع پایین مثلث حمایت مهم بعدی خواهد بود.

از دست دادن این محدوده و خروج از ضلع پایین مثلث می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۳۹ تا ۱/۳۸۸۸ و ۱/۳۸ دلار پایین بکشد.

اما در صورتی که محدوده ۱/۴۲ تا ۱/۴۱۵۰ دلار از قیمت دفاع کند، می‌توانیم آن را پولبک به سطح شکسته شده محسوب کنیم و شاهد ادامه روند صعودی باشیم. همچنین اگر به وضعیت شاخص RSI هم نگاه کنیم شاهد پولبک به خط روند شکسته شده خواهیم بود. در صورت حفظ موقعیت بالای آن ادامه روند صعودی دور از ذهن نیست.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۴۳ تا ۱/۴۳۴۰ دلار در نزدیکی سقف ابر قرمز کومو و ضلع بالای مثلث خواهد بود. عبور از این مقاومت و خروج از ضلع بالای مثلث می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۴۸ و سپس ۱/۴۸ و ۱/۵ دلار بالا بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۶ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۳ قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۳ تا ۱/۴۳۴۰ دلار است. بعد از آن ۱/۴۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۸ تا ۱/۵۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۲ و بعد از آن ۱/۴۱۵۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده ۱/۴۱ تا  ۱/۴۰۵۰ دلار و سپس ۱/۳۹ تا ۱/۳۸۸۸ دلار خواهد بود. بعد از آن ۱/۳۸ تا ۱/۳۷۸۰ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۵ تیر (۶ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که روز یکشنبه از محدوده ۱/۵۰ دلار ریجکت شده بود، روز گذشته حمایت مهم ۱/۴۰  را از دست داد و تا محدوده ۱/۳۷ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده یعنی در نزدیکی کف ابر سبز کومو حمایت شد و به روند صعودی بازگشت. در این مسیر کاردانو خیلی زود به محدوده ۱/۴۰ دلاری بازگشت. امروز هم کاردانو به مسیر صعودی خود ادامه داد و با عبور از محدوده ۱/۴۲ دلار تا ۱/۴۶ دلار پیشروی کرد. در این محدوده اما متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب کاردانو تا محدوده ۱/۴۰ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۴۱ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۱ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد کاردانو پس از اینکه از محدوده ۱/۵۰ دلاری ریجکت شد حمایت‌های مهم ۱/۴۵ و ۱/۴۰ دلاری را از دست داد اما توسط میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته مورد حمایت قرار گرفت و فرصت دوباره پیدا کرد تا به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کند. این بار هم در محدوده ۱/۴۶ دلاری با خط روند نزولی مواجه شد و دوباره تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته پایین کشیده شد. در صورتی که کاردانو همچنان این حمایت را حفظ کند، انتظار داریم به مسیر صعودی بازگردد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۱۷۰ در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر یعنی ۱/۳۷ تا ۱/۴۶ دلار قرار گرفته است، بعد از آن خط روند شکسته شده و کف ابر قرمز کومو در محدوده ۱/۴۲ دلار مانع بعدی محسوب می‌شوند. محدوده ۱/۴۳۵۰ تا ۱/۴۴ دلار در نزدیکی سقف ابر کومو و سپس ۱/۴۵ و ۱/۴۶ دلار هم مقاومت‌های مهم بعدی کاردانو خواهد بود.

در مسیر صعودی نباید از وضعیت شاخص RSI غافل شویم که تحت تاثیر یک خط روند نزولی قرار گرفته است و برای ادامه روند صعودی کاردانو باید از این محدوده عبور کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۴۱۷۰ تا ۱/۴۲ دلاری نشود و حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۱/۴۰۷۰ دلار را هم از دست بدهد، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت ۱/۴۰ تا ۱/۳۹ دلار است. سپس محدوده ۱/۳۸ تا ۱/۳۷۶۰ دلار حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. در صورت از دست دادن این محدوده، قیمت‌های ۱/۳۶، ۱/۳۵ و ۱/۳۴ دلار هم که پیش از این در نقش حمایت کننده دیده شدند می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت دفاع کنند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۵ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۱ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۱۷۰ دلار است. بعد از آن ۱/۴۲ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۳۵۰ تا ۱/۴۴ دلار سپس ۱/۴۶ تا ۱/۴۶ و ۱/۵۰ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۰۷۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده ۱/۳۸ تا  ۱/۳۷۶۰ دلار و سپس ۱/۳۶ ، ۱/۳۵ و ۱/۳۴ دلار خواهد بود. بعد از آن ۱/۳۲ و ۱/۳۰ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۴ تیر (۵ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو پس از لمس اینکه روز دوم ژوئیه محدوده ۱/۲۸ دلاری در نزدیکی سقف ابر کومو را لمس کرده بود مورد حمایت قرار گرفت و به سمت مقاومت‌های بالاتر پرتاب شد. به این ترتیب کاردانو از سد مقاومت‌های ۱/۳۵ و ۱/۴۰ دلاری گذشت. روز گذشته هم در ادامه روند صعودی کاردانو موفق به لمس محدوده ۱/۴۹ تا ۱/۵ دلاری شد، اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد و امروز در مسیر اصلاحی قرار دارد. امروز و در مسیر اصلاحی کاردانو حمایت ۱/۴۰ دلاری را هم از دست داد و تا ۱/۳۷۵۰ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمت ۱/۳۹ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم، کاردانو در روزهای اخیر درون یک کانال در حال فشرده شدن بود. روز گذشته حتی سقف کانال را هم شکست و به محدوده ۱/۵ دلاری رسید اما موفق به حفظ موقعیت خود نشد و دوباره به درون کانال برگشت. در حال حاضر کاردانو از حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در نزدیکی ۱/۳۸ دلاری برخوردار است. در صورتی که موفق به حفظ این موقعیت شود، انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت محدوده ۱/۴۰ دلاری قرار گرفته است، پس از آن محدوده ۱/۴۳ دلار تنکنسن قرار دارد. پس از آن محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۶ دلار در نزدیکی سقف کانال مقاومت بعدی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این محدوده کاردانو این فرصت را خواهد داشت تا شانس خود را برای رسیدن به محدوده ۱/۵ دلار و سپس ۱/۶ دلار امتحان کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۴۰ دلاری نشود، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در نزدیکی ۱/۳۷۵۰ دلار قرار گرفته است، پس از آن محدوده ۱/۳۶۵۰ و ۱/۳۵ دلار در نزدیکی کف کانال و سقف ابر سبز کومو حمایت مهم بعدی خواهد بود.

در صورت از دست رفتن این حمایت باید منتظر ملاقات دوباره کاردانو با قیمت‌های ۱/۳۴، ۱/۳۲ و ۱/۳۰  تا ۱/۲۸ دلار باشیم.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۴ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۰ دلار است. بعد از آن ۱/۴۳ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۴۵ تا ۱/۴۶ دلار سپس ۱/۵۰ و ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۸ تا ۱/۳۷۵۰  دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده ۱/۳۶۵۰ تا  ۱/۳۶ دلار و سپس ۱/۳۵ تا۱/۳۴ دلار و بعد از آن ۱/۳۰ و ۱/۲۸ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۳ تیر (۴ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که در روزهای اخیر درون یک کانال صعودی قرار گرفته است، با برخورد به سطوح سقف و کف کانال به مسیر خود ادامه می‌دهد. در روزهای گذشته هم محدوده ۱/۲۸ دلاری کف کانال را لمس کرد و دوباره به سمت سقف کانال پرتاب شد. در این مسیر از از مقاومت‌های ۱/۳۵ و ۱/۴۰ دلاری گذشت و امروز موفق به لمس محدوده ۱/۴۵ دلاری شد. در این محدوده اما با برخورد به سقف کانال متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو با بیش از ۲ درصد افزایش قیمت نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ۱/۴۳ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار ۴ ساعته قیمت کاردانو دقت کنیم، خواهیم فهمید کاردانو پس از اینکه روز ۲۹ ژوئن در عبور از محدوده ۱/۴۲ دلاری موفق ظاهر نشده بود تا محدوده ۱/۲۸ دلاری عقب نشینی کرد اما در این محدوده با برخورد به سقف ابر کومو و کف کانال صعودی دوباره به مست بالا پرتاب شد. این بار کاردانو موفق شد از سد مقاومت‌های پیش رو به خوبی عبور کند و حتی مقاومت ۱/۴۲ دلاری را هم شکست دهد.

در حال حاضر اولین مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۵ دلاری محسوب می‌شود. سپس محدوده ۱/۵۰ دلاری و پس از آن محدوده ۱/۵۸ تا ۱/۶۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی برای کاردانو خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از سقف کانال نشود، احتمال روند صالاحی تازه وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۱/۴۲ دلاری قرار دارد. سپس محدوده ۱/۴۰ دلار در نزدیکی تنکنسن می‌تواند از قیمت دفاع کند. پس از آن محدوده ۱/۳۶ دلاری در نزدیکی خط کیجونسن و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حمایت بعدی خواهد بود. با توجه به اینکه فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۱/۲۸ تا ۱/۴۵ دلار) در همین محدوده واقع شده است، انتظار داریم نقطه برگشت قیمت باشد. در صورت از دست دادن این حمایت، محدوده ۱/۳۵ و سپس ۱/۳۴ در نزدیکی سقف ابر کومو و کف کانال از قیمت دفاع خواهد کرد.

هر گونه ریزش بیشتر و از دست دادن کف کانال، می‌تواند کاردانو را تا محدوده ۱/۳۰ و ۱/۲۸ دلاری پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۳ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار دارد و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۵ دلار است. بعد از آن ۱/۴۸ تا ۱/۵۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۵۸ تا ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۲ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده ۱/۴۰ و  ۱/۳۶ دلار و سپس ۱/۳۵ تا۱/۳۴ دلار و بعد از آن ۱/۳۰ و ۱/۲۸ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۲ تیر (۳ ژوئیه ۲۰۲۱)

کاردانو که اواخر ماه ژوئن با مقاومتی در محدوده ۱/۴۰ دلار روبرو شده بود، روز ۲۹ ژوئن موفق به لمس ۱/۴۲ دلاری هم شد اما در عبور کامل از آن ناکام ماند تا مجبور به عقب نشینی شود. به این ترتیب کاردانو مسیر نزولی را در پیش گرفت و تا محدوده ۱/۳۰ دلاری هم پایین کشیده شد اما در این محدوده با حمایت روبرو شد. روز گذشته هم کاردانو با لمس این محدوده دوباره مورد حمایت قرار گرفت و به سمت بالا پرتاب شد. این بار کاردانو موفق شد از سد محدوده ۱/۴۰ دلاری به خوبی عبور کند و در زمان نگارش این مطلب بالای محدوده ۱/۴۲ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد قیمت در روزهای اخیر در بین مقاومت‌های ۱/۲۰ و ۱/۴۰ دلاری در حال فشرده شدن بود. به این ترتیب کاردانو درون یک کانال قرار گرفت و با لمس نقاط سقف و کانال   به مسیر خود ادامه داد. روز گذشته هم کاردانو محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار را لمس کرد و به سمت سقف کانال پرتاب شد. در این مسیر از سد مقاومت‌های ۱/۳۵ و ۱/۴۰ دلار عبور کرد و خودش را به سقف کانال در محدوده ۱/۴۴ دلاری رساند.

در صورتی که کاردانو به مسیر صعودی خود ادامه دهد و موفق به شکستن سقف کانال شود، اولین مقاومت در محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۴۶دلاری قرار گرفته است. پس از ان محدوده ۱/۵۰ دلار و سپس ۱/۶۰ دلار مقاومت‌های مهم کاردانو در مسیر صعودی محسوب می‌شوند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو با لمس سقف کانال در محدوده ۱/۴۴ دلاری مجبور به عقب نشینی شود، انتظار داریم تا محدوده کف کانال به کاهش قیمت خود ادامه دهد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۱/۴۰ دلار قرار دارد. اما حمایت مهمتر محدوده ۱/۳۶ تا ۱/۳۵ دلاری خواهد بود که خطوط کیجونسن ، تنکنسن و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در این محدوده قرار دارند. همچنین فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد صعود اخیر (از ۱/۲۸ تا ۱/۴۴ دلار) همین محدوده قرار دارد که محدوده ۱/۳۶ تا ۱/۳۵ دلاری را برای کاردانو به یک نقطه مهم تبدیل می‌کند و انتظار داریم این منطقه موجب بازگشت قیمت شود. اما در صورت از دست دادن آن و ریزش بیشتر، ممکن است کاردانو تا محدوده سقف ابر کومو و کف کانال یعنی محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۲ دلاری کاهش قیمت را تجربه کند. کاردانو در محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلاری هم از حمایت خوبی برخوردار است.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۲ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۴ تا ۱/۴۵ دلار است. بعد از آن ۱/۴۸ تا ۱/۵۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۴۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده ۱/۳۶ تا ۱/۳۵ دلار و سپس ۱/۳۳ تا۱/۳۲ دلار و سپس ۱/۳۰ قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو  ۱۰ تیر (۱ ژوئیه۲۰۲۱)

کاردانو که روز ۲۹ ژوئن موفق به عبور از محدوده ۱/۴۲ دلاری نشده بود، مجبور به عقب نشینی شد و روز گذشته تا محدوده ۱/۲۸ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده کاردانو مورد حمایت قرار گرفت و در نهایت ماه ژوئن را در با قیمت ۱/۳۸ دلاری به پایان برد. اما ماه ژوئیه برای کاردانو به خوبی آغاز نشد و امروز کاردانو با ۵ درصد کاهش قیمت نسبت به ۲۴ ساعت گذشته در محدوده تا ۱/۳۲ دلار معامله می‌شود.

اگر به نمودار ۴ ساعته قیمت کاردانو نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد کاردانو نزدیک به یک هفته است که درون یک مثلث صعودی قرار دارد. سطح مقاومت این مثلث در محدوده ۱/۴۰ دلاری قرار گرفته است و کاردانو با چندین بار لمس خط روند صعودی به مسیر خود ادامه داده است. در حال حاضر کاردانو از حمایت نسبی در محدوده ۱/۳۰ دلاری برخوردار است. این حمایت در محدوده خط روند صعودی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد صعودی پیشین (از ۱/۱۹ تا ۱/۴۲ دلار) قرار دارد. در صورتی که این محدوده از قیمت دفاع کند، انتظار داریم کاردانو به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و کیجونسن قرار گرفته است. در صورت عبور از این محدوده مانع بعدی برای کاردانو قیمت ۱/۴۰ تا ۱/۴۲ دلار خواهد بود.  سپس محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۵۰ و ۱/۶۰ دلار مقاومت‌های بعدی کاردانو به شمار می‌روند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از موانع بالاسر خود نشود، باید منتظر آغاز یک روند کاهشی باشیم.

در مسیر نزولی محدوده ۱/۳۲ تا ۱/۳۰ دلار در نزدیکی خط روند صعودی و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد اولین حمایت برای کاردانو خواهد بود. پس از آن محدوده ۱/۲۸ دلاری سقف ابر کومو و سپس ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار به عنوان مهمترین حمایت‌های کاردانو محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۱۰ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۶ قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۳ تا ۱/۳۵ دلار است. بعد از آن ۱/۴۰ تا  ۱/۴۲ دلار و سپس ۱/۴۸ تا ۱/۵۰ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۲ تا ۱/۳۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده ۱/۲۸ دلار و سپس ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۹ تیر (۳۰ ژوئن۲۰۲۱)

کاردانو که در روزهای اخیر درون یک مثلث به دام افتاده بود و با برخورد به ضلع های بالا و پایین مثلث به مسیر خود ادامه می‌داد، سرانجام روز گذشته موفق شد با عبور از محدوده ۱/۳۵ دلاری ضلع بالای مثلث را بشکند و از آن خارج شود، کاردانو حتی از ۱/۴۰ دلار هم عبور کرد اما در نهایت در محدوده ۱/۴۲ دلاری متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. کاردانو امروز هم به اصلاح قیمت ادامه داد و تا محدوده ۱/۳۲ دلار پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۳ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد کاردانو که مدت‌ها زیر یک خط روند نزولی قرار داشت بالاخره روز گذشته موفق به شکست آن شد. به این ترتیب کاردانو از سد مقاومت‌های ۱/۳۵ و ۱/۴۰ دلاری گذشت و حتی موفق به لمس محدوده ۱/۴۲ دلاری هم شد. در این محدوده اما از قدرت خریداران کاسته شد تا کاردانو در مسیر اصلاح قیمت قرار بگیرد. کاردانو در مسیر نزولی حمایت ۱/۳۵ دلاری را از دست داد و تا ۱/۳۲ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما با برخورد به خط روند شکسته شده مورد حمایت قرار گرفت. در صورتی که این محدوده همچنان از قیمت دفاع کند، می‌توانیم این حرکت را پولبک به سطح شکسته شده تلقی کنیم و منتظر ادامه روند صعودی باشیم.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۷ دلار در نزدیکی تنکنسن قرار گرفته است. پس از آن محدوده ۱/۴۲ دلاری که روز گذشته مانع از ادامه روند صعودی شده بود بار دیگر به عنوان مقاومت وارد عمل خواهد شد. در صورت عبور از این موانع انتظار داریم کاردانو را دوباره در محدوده ۱/۴۸ تا ۱/۵ و سپس ۱/۶ دلاری ببینیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که محدوده ۱/۳۲ دلار نتواند از قیمت دفاع کند. حمایت مهم بعدی در محدوده ۱/۳۱ تا ۱/۳۰ دلاری قرار دارد. در این محدوده شاهد قرارگیری کیجونسن و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هستیم. علاوه بر آن فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (۱/۲۰ تا ۱/۴۲ دلار) هم در همین محدوده قرار گرفته است که این محدوده را به یک حمایت مهم تبدیل می‌کند.

در صورت از دست دادن این حمایت مهم، قیمت‌های ۱/۲۸، ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلاری حمایت‌های بعدی کاردانو در مسیر نزولی محسوب می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۹ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد اما قدرت خود را از دست داده است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۰ قرار دارد و با شیب نزولی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۵ تا ۱/۳۷ دلار است. بعد از آن  ۱/۴۲ دلار و سپس ۱/۴۸ تا ۱/۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۲ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده ۱/۳۱ تا  ۱/۳۰ دلار و سپس ۱/۲۸ تا ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۸ تیر (۲۹ ژوئن۲۰۲۱)

کاردانو که روز پنجشنبه موفق به عبور از مقاومت ۱/۴ دلاری نشده بود، روز جمعه مجبور به عقب نشینی شد و شنبه تا محدوده ۱/۲ دلار پایین کشیده شد. با این حال کاردانو در این محدوده با حمایت روبرو شد و دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و روز گذشته دوباره با خط روند نزولی در محدوده ۱/۳۵ دلار روبرو شد. کاردانو امروز بالاخره پس از چندین بار تلاش موفق شد از این خط روند عبور کند و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۳۷ دلاری معامله می‌شود.

با نگاه کردن به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته متوجه می‌شویم کاردانو از ابتدای ماه ژوئن با یک خط روند نزولی درگیر بوده است که مانع از ادامه روند صعودی کاردانو می‌شد. این خط روند در روزهای اخیر هم در محدوده ۱/۴ دلاری مانع افزایش قیمت کاردانو شده بود. اما در سمت مقابل کاردانو در یک هفته اخیر از یک خط روند صعودی هم بهره‌مند بود که چندین بار مانع از ریزش قیمت شده بود. روز شنبه هم کاردانو در محدوده ۱/۲۰ دلاری از طرف این خط روند صعودی حمایت شد و این فرصت را پیدا کرد تا امروز بتواند با عبور از محدوده ۱/۳۵ دلار خط روند نزولی را بشکند. در صورتی که کاردانو موفق به تثبیت موقعیت خود بالای این خط روند شود انتظار داریم با شتاب بیشتری به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

در مسیر صعودی اولین مقاومت برای کاردانو در محدوده ۱/۴ دلاری قرار دارد. سپس محدوده ۱/۴۵ تا ۱/۵۰ دلار و بعد از آن ۱/۶۰ دلار مقاومت‌های مهم بعدی کاردانو محسوب می‌شوند. کاردانو برای رسیدن به ۲ دلار دو مقاومت مهم دیگر در محدوده ۱/۷۵ و ۱/۹ دلار را پیش ‌رو خواهد داشت.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۴۰ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۵ دلاری خط روند شکسته شده و در نزدیکی تنکنسن قرار دارد. همچنین در این ناحیه خط روند صعودی هم می‌تواند از قیمت حمایت کند. اما از دست دادن این محدوده و سقوط به زیر خط روند می‌تواند کاردانو به سمت قیمت‌های پایین‌تر هدایت کند. به این ترتیب محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلاری در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و کیجونسن حمایت بعدی محسوب می‌شود. بعد از آن محدوده ۱/۲۷ تا ۱/۲۵ دلاری در نزدیکی سقف ابر کومو و فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (۱/۲ تا ۱/۳۵ دلار) حمایت مهم بعد خواهد بود.

هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند  قیمت کاردانو را تا محدوده ۱/۲۰ تا ۱/۱۹ و حتی ۱ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۸ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۰ قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۴۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۴۵ دلار و سپس ۱/۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ مهم بعدی برای  کاردانو ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۵ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۳۰ تا ۱/۲۹  دلار و سپس ۱/۲۷ تا ۱/۲۵ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۷ تیر (۲۸ ژوئن۲۰۲۱)

کاردانو که روز جمعه از محدوده ۱/۴ دلاری ریجکت شده بود روز شنبه تا محدوده ۱/۲ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده اما کاردانو به خط روند صعودی برخورد کرد و از قیمت حمایت شد تا دوباره کاردانو را در مسیر صعودی ببینیم. به این ترتیب کاردانو روز گذشته یک جهش قیمت ۵ درصدی را تجربه کرد و به بالای محدوده ۱/۳ دلاری رسید. امروز هم کاردانو به مسیر صعودی خود ادامه می‌داد در نزدیکی قیمت ۱/۳۵ دلاری دوباره به خط روند نزولی برخورد کرد و متوقف شد. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۳۳ دلاری معامله می‌شود.

با نگاه به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته به خوبی مشخص است که کاردانو در زیر یک خط روند نزولی به دام افتاده است و تا به حال چندین بار برای عبور از آن ناکام ماند. همچنین کاردانو در یک هفته گذشته هم روی خط روند صعودی قرار داد که به خوبی از قیمت دفاع کرده است. روز شنبه هم کاردانو با برخورد به این خط روند در محدوده ۱/۲ دلاری دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و با عبور از محدوده مقاومتی ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلاری از ابر قرمز کومو عبور کرد و امروز خودش را به ۱/۳۵ دلار هم رساند.

در حال حاضر اولین مقاومت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۵ دلار در نزدیکی خط روند نزولی قرار گرفته است. در صورت عبور از این خط روند انتظار داریم کاردانو با شتاب بیشتری به سمت محدوده ۱/۴ تا ۱/۴۵ دلار و ۱/۵ دلاری حرکت کند.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که باز هم خط روند نزولی مانع از ادامه حرکت صعودی کاردانو شود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته، کیجونسن، تنکنسن و سقف ابر قرمز کومو قرار دارد. همچنین فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر (از ۱/۲۰ تا ۱/۳۵ دلار) و خط روند صعودی هم در محدوده ۰/۲۷ دلار قرار دارد. بنابراین انتظار داریم محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۷ دلار به خوبی از قیمت دفاع کند و از این نقطه شاهد برگشت قیمت باشیم.

در صورت از دست دادن این محدوده، احتمال بازگشت کاردانو به محدوده ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۷ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۳ قرار دارد و به سمت پایین حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۴ تا ۱/۳۵ دلار است. بعد از آن  ۱/۴ دلار و سپس ۱/۴۵ تا ۱/۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ بعدی کاردانو ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۹ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۷  دلارو سپس ۱/۲۵ و ۱/۲۰ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۶ تیر (۲۷ ژوئن۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز سه شنبه تا مرز ۱ دلار سقوط کرد، در این محدوده با حمایت بسیار خوب همراه شد و به سرعت به سمت قیمت‌های بالای حرکت کرد. در این مسیر کاردانو روز پنجشنبه تا محدوده ۱/۴ دلاری هم پیشروی کرد اما روز جمعه موفق به عبور از این مانع نشد تا مجبور به عقب نشینی شود. در مسیر اصلاحی کاردانو حمایت‌های مهم ۱/۳۰ و ۱/۲۵ دلاری را از دست داد و روز گذشته تا محدوده ۱/۲۰ دلار پایین کشیده شد. کاردانو حتی محدوده ۱/۱۹ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با حمایت مواجه شد و دوباره در مسیر افزایش قیمت قرار گرفت. در زمان نگارش این مطلب کاردانو در محدوده ۱/۲۵ دلاری معامله می‌شود.

اگر به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد کاردانو پس از اینکه روز پنجشنبه به مقاومت ۱/۴ دلاری در نزدیکی ابر قرمز کومو برخورد کرد مجبور به عقب نشینی شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. به این ترتیب حمایت‌های ۱/۳۰ و /۲۵ دلاری را از دست داد و تا ۱/۲۰ دلار پایین کشیده شد. در این محدوده با برخورد به کیجونسن از قیمت دفاع شد و کاردانو دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و امروز تا محدوده ۱/۳۰ دلاری هم پیشروی کرد اما با برخورد به فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر ( از ۱/۴ دلار تا ۱/۲۰ دلار) متوقف شد.

در حال حاضر کاردانو از حمایت تنکنسن در محدوده ۱/۲۴ تا ۱/۲۵ دلاری برخوردار است. در صورت حفظ این حمایت، کاردانو دوباره این فرصت را دارد تا در مسیر صعودی قرار بگیرد.

در مسیر صعودی اولین مقاومت در محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰  دلار  و در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و به فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از ریزش اخیر قرار گرفته است. همچنین در این محدوده شاهد سقف ابر قرمز کومو هستیم. به همین دلیل عبور از این مقاومت برای کاردانو بسیار مهم خواهد بود. در صورت عبور از این مانع، کاردانو این فرصت را خواهد داشت تا دوباره خودش را در قیمت‌های ۱/۴ و ۱/۴۵ تا ۱/۵ دلاری ببنید.

در طرف دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳ دلاری نشود، احتمال ادامه روند کاهشی وجود دارد.

در مسیر نزولی اولین حمایت در محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۴ دلار قرار دارد، اما حمایت مهمتر محدوده ۱/۲۰ دلاری و در نزدیکی کف ابر قرمز کومو خواهد بود. سپس محدوده ۱/۱۴ دلاری در نزدیکی خط روند حمایت مهم بعدی محسوب می‌شود. از دست دادن خط روند می‌تواند کاردانو را دوباره تا مرز ۱ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو
نمودار قیمت کاردانو روز ۶ تیر

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در محدوده ختثی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۴ قرار دارد و به سمت پایین حرکت می‌کند.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار است. بعد از آن  ۱/۴ دلار و سپس ۱/۴۵ تا ۱/۵ دلار خواهد بود. مقاومت‌‌ بعدی کاردانو ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۴ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۰  تا ۱/۱۹ دلارو سپس ۱/۱۵ تا ۱/۱۰ دلار قرار گرفته‌اند. محدوده ۱ دلاری حمایت مهم کاردانو محسوب می‌شود.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۵ تیر (۲۶ ژوئن۲۰۲۱)

کاردانو پس از اینکه روز سه شنبه گذشته تا مرز ۱ دلاری پایین کشیده شد در این قیمت با حمایت روبرو شد و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با ثبت کندل‌های مثبت به محدوده ۱/۴ دلار رسید. اما در این محدوده با مقاومت روبرو شد تا روز جمعه در مسیر اصلاحی قرار بگیرد. به این ترتیب کاردانو روز جمعه از محدوده ۱/۴ دلاری به ۱/۲۵ دلار رسید. امروز هم کاردانو با وجود لمس محدوده‌های ۱/۲۵ و ۱/۳۰ دلار موفق به عبور از هیچ مقاومت یا حمایتی نشد و در زمان نگارش این مطلب در قیمت ۱/۲۵ دلاری معامله می‌شود.

با نگاه به نمودار تغییر قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته متوجه می‌شویم، کاردانو پس از لمس محدوده ۱ دلاری در روز سه شنبه با استقبال خریداران روبرو شد و خیلی زود به محدوده ۱/۲ دلاری رسید. در این مسیر آدا از خط روند نزولی سه روزه خود گذشت و مقاومت‌های ۱/۲۵ و ۱/۳ دلاری را هم پشت سر گذاشت. بالاخره کاردانو در محدوده ۱/۴ دلاری متوقف شد و روز جمعه به روند اصلاحی بازگشت. در این مسیر کاردانو حمایت‌های ۱/۳ و ۱/۲۵ دلار را از دست داد و تا ۱/۲ دلاری در نزدیکی فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد از صعود اخیر خود پایین کشیده شد. اما این محدوده از قیمت دفاع کرد.

در حال حاضر کاردانو با مقاومت در محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۷ دلار (میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته) روبرو شده است و مقاومت بعدی محدوده ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلاری در نزدیکی تنکنسن قرار دارد. با توجه به حضور ابر قرمز کومو در این محدوده، مقاومت مهمی برای کاردانو محسوب می‌شود. در صورت عبور از ابر قرمز کومو و تثبیت موقعیت بالای آن انتظار داریم کاردانو را دوباره در محدوده ۱/۴ و ۱/۵ دلاری ببینیم.

در سوی دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو قادر به عبور از محدوده ۱/۲۷ و ۱/۳۰ دلاری نباشد، احتمال ادامه روند اصلاحی وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت در محدوده ۱/۲۰ دلار در نزدیکی خط کیجونسن قرار گرفته است. پس از آن محدوده محدوده ۱/۱۵ تا ۱/۱۰ دلار می‌تواند حمایت بعدی محسوب شود. در صورت از دست رفتن این حمایت، محدوده ۱ دلاری مهمترین حمایت برای کاردانو محسوب می‌شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار قیمت کاردانو روز ۵ تیر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۴۲ قرار دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۲۵ تا ۱/۲۷ دلار است. بعد از آن  ۱/۲۹ تا ۱/۳۰ دلار و سپس ۱/۴ دلار خواهد بود. مقاومت‌های‌ بعدی کاردانو ۱/۵ و  ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۲۰ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۱۵  تا ۱/۱۰  دلار، سپس ۱ دلار قرار گرفته‌اند.

خرید کاردانو

تحلیل و پیش بینی قیمت کاردانو ۳ تیر (۲۴ ژوئن۲۰۲۱)

کاردانو (ADA) پس از افت قیمت ۱۸ درصدی روز دوشنبه، روز سه شنبه هم به روند نزولی خود ادامه داد و تا مرز ۱ دلاری پایین کشیده شد. در این محدوده اما کاردانو با برخورد به حمایت ۱ دلاری به سمت بالا پرتاب شد و خیلی زود خودش را به ۱/۱۵ دلار رساند. روز گذشته هم کاردانو به روند بازگشتی خود ادامه داد و خودش را به ۱/۳ دلاری رساند. امروز هم کاردانو همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۱/۳۷ دلاری معامله می‌شود.

با نگاهی به نمودار قیمت کاردانو در بازه زمانی ۴ ساعته متوجه می‌شویم کاردانو روز سه شنبه با عبور از محدوده ۱/۱۷ دلاری موفق به شکستن خط روند نزولی ۳ روزه شد و با پولبک به سطح شکسته شده به مسیر صعودی خود ادامه داد. در این مسیر کاردانو از مقاومت ۱/۲۰ دلاری هم عبور کرد و تا ۱/۳۰ دلار خودش را بالا کشید. هر چند در این قیمت با مقاومت روبرو شد و تا ۱/۲۰ دلار عقب نشینی کرد اما امروز با روند صعودی قوی موفق شد از سد این مانع هم عبور کند و به محدوده ۱/۳۵ دلاری برسد.

در حال حاضر کاردانو با یک مقاومت یک ماهه در محدوده ۱/۳۶ تا ۱/۳۷ دلار روبرو شده است. در صورت عبور از این سطح و تثبیت موقعیت، مقاومت بعدی در محدوده ۱/۴۲ دلار کف ابر قرمز کومو و سپس ۱/۴۷ دلار سقف ابر کومو خواهد بود. در صورت عبور از ابر کومو و تثبیت موقعیت بالای این محدوده انتظار داریم کاردانو را در محدوده ۱/۶ دلاری ملاقات کنیم.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که کاردانو موفق به عبور از محدوده ۱/۳۶ دلاری نشود، احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد.

در مسیر اصلاحی اولین حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلار در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. سپس محدوده ۱/۲۴ تا ۱/۲۰ دلاری در نزدیکی خطوط کیجونسن و تنکنسن حمایت بعدی خواهد بود. فیبوناچی اصلاحی ۵۰ درصد در صعود اخیر (۱ تا ۱/۳۶ دلار) در نزدیکی ۱/۱۸ تا ۱/۱۵ دلار حمایت بعدی برای کاردانو خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر می‌تواند قیمت را تا محدوده ۱ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بایننس کوین
نمودار تغییرات قیمت کاردانو روز ۳ تیر

 شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای کاردانو در  محدوده مومنتوم صعودی  قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۵۵ قرار دارد و به سمت بالا حرکت می‌کند
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای کاردانو محدوده ۱/۳۶ تا ۱/۳۷ دلار است. بعد از آن  ۱/۴۲ دلار و سپس ۱/۴۷ دلار خواهد بود. مقاومت‌های‌ بعدی کاردانو ۱/۶ دلار محسوب می‌شود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای کاردانو در محدوده ۱/۳۰ تا ۱/۲۸ دلار قرار دارد، پس از آن حمایت‌های بعدی در محدوده  ۱/۲۲  تا ۱/۲۰  دلار، سپس محدوده ۱/۱۸  تا ۱/۱۵  و ۱ دلار قرار گرفته‌اند.